BLOG

As goed en sleg plekke ruil

Deesdae is dit ‘n alledaagse verskynsel om in gesprekke te hoor hoedat “sleg” opgehemel word as “goed”, en andersom. En as jy dit durf waag om te sê dis uit die bose, word jy dadelik uit die geselskap geboender as ‘n verregse ekstremis. Want sien, diegene wat tot insig gekom het dat alles wat onder die ou bedeling “verkeerd” was nou “reg” is, is tog almal gesiene, voorbeeldige, ja, en meestal ook getroue “kerkmense” – m.a.w. “goeie mense”. Wie en wat is ‘n “goeie mens”? Selfs ons Messias het gesê net die Vader is “Goed”.

Hierdie verwisseling van plekke wat kort na Jan van Riebeeck se landing vanuit Brittanje hierheen oorgewaai het en eers in 1948 uit ons volkshart geban is, het pas na die moord op dr. Verwoerd skielik weer sy verskyning gemaak. Ons voormanne het half skelmpies, half agter ons rug, onder mekaar begin fluister dat dit wat sleg (verkeerd) is eintlik vir ons tot voordeel en goed is. Die meerderheid van ons wat dit te hore gekom het, was meer as inskiklik daarmee, want dit het ons linksgesinde natuur eintlik “goed” gepas.

In 1990 het die Nasionale Party, onder leiding van FW de Klerk, hierdie omdop van “sleg” tot “goed” finaal gewettig deur outa klaas tot baas te verklaar. Daarna sou niks in hierdie land ooit weer dieselfde wees nie, want die nuwe liefling van die volk, mnr. Menseregte, het dadelik opgespring, De Klerk gesekondeer, goed en kwaad beveel om plekke te ruil en die wyse hart wat na “regs” neig, tot misdadiger te verklaar!

Reg (of regs) word in die tesourus van die Pharos-woordeboek aangedui as bekwaam, eerlik, gelyk, om gesag te hê, goed, mooi, noukeurig, orde, regverdig, voorbereid en waarheid.

Links daarenteen word weer aangedui as liberaal, onbekwaam, onbevoeg, onervare, onverstandig, onnadenkend, van koers gaan, dwaalweg, dwaalspoor en verkeerde koers.

In die Bybel kry ons bevestiging van Pharos se onderskeid. Prediker 10:2 – Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ‘n dwaas is na links.

(Hier sien ons dus dat Satan nie net die vader van die leuen is nie, maar ook die vader van Dwaasheid. Want het hy net één dryfveer, één begeerte – om te vernietig dit wat deur die Alwyse geskep is; en hierdie vernietigingswerk is in sy oë altyd “goed”).

Dié van ons wat nog probeer vashou aan herkoms, ras, identiteit, taal, kultuur, godsdiens en land, word summier deur linksgesindes gebrandmerk as “verregs” of “godsdienstige ekstremiste”. Volgens die Prediker is dit ‘n kompliment, want om verregs te wees, beteken eintlik om nog “meer wys” te wees as die gewone regse.

Die profeet Jesaja het op sy dag al presies geweet wat op hierdie linksgesinde “dwase” wag, want hy bejammer hulle met hierdie woorde: Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. (Jes, 5:20). Volgens Strongs is die woord “sleg” (dus links) ook ‘n sinoniem met “verkeerd”, “sondig” of “boos”.

In ons Westerse beskawing kan hierdie “sleg” (linksheid) teruggevoer word na Eva se onderhandeling/ooreenkoms met Satan in die Paradys, en net daarna Kain se moord op sy broer Abel. God het nóg Eva, nóg Kain hulle “slegte” (linkse) dade verskoon.

Die vestiging van ‘n blanke volk in Suid-Afrika was juis omrede ons voorouers “onderskeid” tussen links (sleg) en regs (goed) gemaak het en onwrikbaar vasgehou het aan wat reg/goed is.
Om nie aan die Sataniese Roomse Kerk se gedwonge, goddelose ooreenkomste met Satan gehoor te gee nie, het hulle letterlik alles in Europa prysgegee en oor die waters weggevlug na waar hulle weer vrylik kon doen wat reg en “goed” is.

Maar kort voor lank het Satan sy agent (die Engelse kerk/sendeling) na hierdie nuut ontdekte paradys gestuur, en is almal weer gedwing om wat “goed” is, af te sweer en sy antipool aan te hang.
En vir die tweede keer is die behoudendes gedwing om alles in die Kaap agter te laat, die wildernis/woestyn in te vaar om hulle daar (sonder kerk óf sy onderhandelingsgebod) af te skei (apart te hou) van dit wat “sleg” is.

Meer as honderd jaar lank is hulle daarna deur liberaliste heen en weer tussen “goed” en “sleg” rondgeslinger voordat ‘n DF Malan in 1948 hierdie tien “gebooie” op die volk se buitemuur laat beitel het sodat die ganse wêreld dit kon sien. Jy doen “goed” as

  1. Jou Bybel die Stem van God is.
  2. Jou geskiedenis die stem van jou volk is.
  3. Jy jou afskei van hulle wat “sleg” najaag en dit goedpraat.
  4. Jy die Sabbat hou, want Hy het dit gedoen omdat dit “goed” was.
  5. Jy jou dag rondom die huisaltaar begin.
  6. Jou kind sy skooldag met die Stem van God open.
  7. Jy aansit aan jou tafel en Hom dank vir sy goedheid en guns.
  8. Jy jou os, esel, huis, volk en land aan Hom toevertrou.
  9. Jy in jou testament jou lewe aan Hom bemaak, sodat
  10.  Jy in die Donker Doodsvallei die Paradysfakkel in die verte kan sien brand.

Agtien jaar lank het hierdie gebooie op die muur van ons volkshuis gepryk; agtien jaar lank het die volk die heilsame rus, vrede, barmhartigheid, seën, voorspoed en goedheid daarvan geniet, eer ‘n John Vorster opgestaan en die eerste muur afgebreek het, daarna het ‘n PW Botha met ‘n dreigende voorvinger nog een omkeer, en ten einde laaste was dit ‘n gladgeskeerde FW de Klerk wat in 1990, onder groot gejuig, die oorblywende twee mure platgestoot het. In die plek daarvan het hy en sy handlangers met modder en klei ‘n halfklaar murasie met net drie mure opgerig – sleg, duisternis en bitter. Die vierde muur is weggelaat sodat geen wit barbaar, swartnerf, Moor of Indiaan verhinder sou word om in te kom en saam met hom “sleg” as “goed” te loof nie.

De Klerk het ‘n menigte van hierdie “helde” om hom vergader – polities-korrekte meelopers, verraaiers, joiners, rowers, moordenaars, bedrieërs, diewe, leuenaars – almal haters van die nasate uit die bloedlyn van hulle wat eertyds uit Europa en die Kaap weggevlug het om by “goed” te kon vertoef.

Maar “reg” en “verkeerd” het nie net hier by ons plekke geruil nie; dis ‘n wêreldwye verskynsel, soos gesien kan word uit onderstaande uittreksel uit ‘n berig wat op 13 September in ‘n koerant in Albuquerque verskyn het:

A father who found a naked man standing outside of his daughter’s window spying on her applied a judicious beating to the pervert. Now police say the protective father faces prison and will be charged for beating the peeping tom.

Die meegaande video is skaars een en ‘n half minuut lank, maar dit lewer onomstootbare bewys dat blanke leiers, plus hulle volgelinge, plus die kerk, nie net lakeie van die barbaar is nie, maar ook leuenaars, bedrieërs en valsaards. Hulle koester ook  ‘n diepgewortelde haat en veragting vir alles en almal wat “reg”-gesind is.

In hierdie opname word daar deur ons sogenaamde “leiers” gewedywer om te kyk wie met die skynheiligste, vroomste gesig God, mens en dier kan mislei en belieg. En hulle het goed daarin geslaag, want hulle volgelinge – die wit lakeie wat hier in ‘n kring om klaas saamgetrek sit – toon onbeskaamd met kopknikke en luide toejuiging hulle eensgesindheid met die barbaar se dreigement dat hulle as die groot meerderheid met die verfoeilike blankes sal afreken wat dit sou waag om “sleg” en “goed” na hulle oorspronklike plekke terug te skuif.

Die kerk (verteenwoordig deur prof. Johan Heyns) was die eerste om die barbaar storm te loop, met ‘n kus te omhels en aan sy linkerhand plek in te neem. En tot vandag toe is daar vir sy verstote volksgenote geen greintjie genade of barmhartigheid nie, geen vergiffenis nie, geen spoor van liewe Jesus se liefde nie. Met openlike haat en woede op sy gesig, wys die kerk vir ons sy absolute veragting vir die Jesajas, Predikers en regsgesindes se pleidooie om tog net die “goeie dinge” in plek te hou waaroor daar geskryf staan:

“Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en – dit was “baie goed”. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag” (Gen. 1:31).

(“Toe sien Satan alles wat hy vernietig het, en – dit was “baie goed”. En dit was aand en dit was môre, die laaste dag”).

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.