As goed en sleg plekke ruil

Deesdae is dit ‘n alledaagse verskynsel om in gesprekke te hoor hoedat “sleg” opgehemel word as “goed”, en andersom. En as jy dit durf waag om te sê dis uit die bose, word jy dadelik uit die geselskap geboender as ‘n verregse ekstremis. Want sien, diegene wat tot insig gekom het dat alles wat onder die ou bedeling “verkeerd” was nou “reg” is, is tog almal gesiene, voorbeeldige, ja, en meestal ook getroue “kerkmense” – m.a.w. “goeie mense”. Wie en wat is ‘n “goeie mens”? Selfs ons Messias het gesê net die Vader is “Goed”.

Hierdie verwisseling van plekke wat kort na Jan van Riebeeck se landing vanuit Brittanje hierheen oorgewaai het en eers in 1948 uit ons volkshart geban is, het pas na die moord op dr. Verwoerd skielik weer sy verskyning gemaak. Ons voormanne het half skelmpies, half agter ons rug, onder mekaar begin fluister dat dit wat sleg (verkeerd) is eintlik vir ons tot voordeel en goed is. Die meerderheid van ons wat dit te hore gekom het, was meer as inskiklik daarmee, want dit het ons linksgesinde natuur eintlik “goed” gepas.

In 1990 het die Nasionale Party, onder leiding van FW de Klerk, hierdie omdop van “sleg” tot “goed” finaal gewettig deur outa klaas tot baas te verklaar. Daarna sou niks in hierdie land ooit weer dieselfde wees nie, want die nuwe liefling van die volk, mnr. Menseregte, het dadelik opgespring, De Klerk gesekondeer, goed en kwaad beveel om plekke te ruil en die wyse hart wat na “regs” neig, tot misdadiger te verklaar!

Reg (of regs) word in die tesourus van die Pharos-woordeboek aangedui as bekwaam, eerlik, gelyk, om gesag te hê, goed, mooi, noukeurig, orde, regverdig, voorbereid en waarheid.

Links daarenteen word weer aangedui as liberaal, onbekwaam, onbevoeg, onervare, onverstandig, onnadenkend, van koers gaan, dwaalweg, dwaalspoor en verkeerde koers.

In die Bybel kry ons bevestiging van Pharos se onderskeid. Prediker 10:2 – Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ‘n dwaas is na links.

(Hier sien ons dus dat Satan nie net die vader van die leuen is nie, maar ook die vader van Dwaasheid. Want het hy net één dryfveer, één begeerte – om te vernietig dit wat deur die Alwyse geskep is; en hierdie vernietigingswerk is in sy oë altyd “goed”).

Dié van ons wat nog probeer vashou aan herkoms, ras, identiteit, taal, kultuur, godsdiens en land, word summier deur linksgesindes gebrandmerk as “verregs” of “godsdienstige ekstremiste”. Volgens die Prediker is dit ‘n kompliment, want om verregs te wees, beteken eintlik om nog “meer wys” te wees as die gewone regse.

Die profeet Jesaja het op sy dag al presies geweet wat op hierdie linksgesinde “dwase” wag, want hy bejammer hulle met hierdie woorde: Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. (Jes, 5:20). Volgens Strongs is die woord “sleg” (dus links) ook ‘n sinoniem met “verkeerd”, “sondig” of “boos”.

In ons Westerse beskawing kan hierdie “sleg” (linksheid) teruggevoer word na Eva se onderhandeling/ooreenkoms met Satan in die Paradys, en net daarna Kain se moord op sy broer Abel. God het nóg Eva, nóg Kain hulle “slegte” (linkse) dade verskoon.

Die vestiging van ‘n blanke volk in Suid-Afrika was juis omrede ons voorouers “onderskeid” tussen links (sleg) en regs (goed) gemaak het en onwrikbaar vasgehou het aan wat reg/goed is.
Om nie aan die Sataniese Roomse Kerk se gedwonge, goddelose ooreenkomste met Satan gehoor te gee nie, het hulle letterlik alles in Europa prysgegee en oor die waters weggevlug na waar hulle weer vrylik kon doen wat reg en “goed” is.

Maar kort voor lank het Satan sy agent (die Engelse kerk/sendeling) na hierdie nuut ontdekte paradys gestuur, en is almal weer gedwing om wat “goed” is, af te sweer en sy antipool aan te hang.
En vir die tweede keer is die behoudendes gedwing om alles in die Kaap agter te laat, die wildernis/woestyn in te vaar om hulle daar (sonder kerk óf sy onderhandelingsgebod) af te skei (apart te hou) van dit wat “sleg” is.

Meer as honderd jaar lank is hulle daarna deur liberaliste heen en weer tussen “goed” en “sleg” rondgeslinger voordat ‘n DF Malan in 1948 hierdie tien “gebooie” op die volk se buitemuur laat beitel het sodat die ganse wêreld dit kon sien. Jy doen “goed” as

  1. Jou Bybel die Stem van God is.
  2. Jou geskiedenis die stem van jou volk is.
  3. Jy jou afskei van hulle wat “sleg” najaag en dit goedpraat.
  4. Jy die Sabbat hou, want Hy het dit gedoen omdat dit “goed” was.
  5. Jy jou dag rondom die huisaltaar begin.
  6. Jou kind sy skooldag met die Stem van God open.
  7. Jy aansit aan jou tafel en Hom dank vir sy goedheid en guns.
  8. Jy jou os, esel, huis, volk en land aan Hom toevertrou.
  9. Jy in jou testament jou lewe aan Hom bemaak, sodat
  10.  Jy in die Donker Doodsvallei die Paradysfakkel in die verte kan sien brand.

Agtien jaar lank het hierdie gebooie op die muur van ons volkshuis gepryk; agtien jaar lank het die volk die heilsame rus, vrede, barmhartigheid, seën, voorspoed en goedheid daarvan geniet, eer ‘n John Vorster opgestaan en die eerste muur afgebreek het, daarna het ‘n PW Botha met ‘n dreigende voorvinger nog een omkeer, en ten einde laaste was dit ‘n gladgeskeerde FW de Klerk wat in 1990, onder groot gejuig, die oorblywende twee mure platgestoot het. In die plek daarvan het hy en sy handlangers met modder en klei ‘n halfklaar murasie met net drie mure opgerig – sleg, duisternis en bitter. Die vierde muur is weggelaat sodat geen wit barbaar, swartnerf, Moor of Indiaan verhinder sou word om in te kom en saam met hom “sleg” as “goed” te loof nie.

De Klerk het ‘n menigte van hierdie “helde” om hom vergader – polities-korrekte meelopers, verraaiers, joiners, rowers, moordenaars, bedrieërs, diewe, leuenaars – almal haters van die nasate uit die bloedlyn van hulle wat eertyds uit Europa en die Kaap weggevlug het om by “goed” te kon vertoef.

Maar “reg” en “verkeerd” het nie net hier by ons plekke geruil nie; dis ‘n wêreldwye verskynsel, soos gesien kan word uit onderstaande uittreksel uit ‘n berig wat op 13 September in ‘n koerant in Albuquerque verskyn het:

A father who found a naked man standing outside of his daughter’s window spying on her applied a judicious beating to the pervert. Now police say the protective father faces prison and will be charged for beating the peeping tom.

Die meegaande video is skaars een en ‘n half minuut lank, maar dit lewer onomstootbare bewys dat blanke leiers, plus hulle volgelinge, plus die kerk, nie net lakeie van die barbaar is nie, maar ook leuenaars, bedrieërs en valsaards. Hulle koester ook  ‘n diepgewortelde haat en veragting vir alles en almal wat “reg”-gesind is.

In hierdie opname word daar deur ons sogenaamde “leiers” gewedywer om te kyk wie met die skynheiligste, vroomste gesig God, mens en dier kan mislei en belieg. En hulle het goed daarin geslaag, want hulle volgelinge – die wit lakeie wat hier in ‘n kring om klaas saamgetrek sit – toon onbeskaamd met kopknikke en luide toejuiging hulle eensgesindheid met die barbaar se dreigement dat hulle as die groot meerderheid met die verfoeilike blankes sal afreken wat dit sou waag om “sleg” en “goed” na hulle oorspronklike plekke terug te skuif.

Die kerk (verteenwoordig deur prof. Johan Heyns) was die eerste om die barbaar storm te loop, met ‘n kus te omhels en aan sy linkerhand plek in te neem. En tot vandag toe is daar vir sy verstote volksgenote geen greintjie genade of barmhartigheid nie, geen vergiffenis nie, geen spoor van liewe Jesus se liefde nie. Met openlike haat en woede op sy gesig, wys die kerk vir ons sy absolute veragting vir die Jesajas, Predikers en regsgesindes se pleidooie om tog net die “goeie dinge” in plek te hou waaroor daar geskryf staan:

“Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en – dit was “baie goed”. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag” (Gen. 1:31).

(“Toe sien Satan alles wat hy vernietig het, en – dit was “baie goed”. En dit was aand en dit was môre, die laaste dag”).

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

14 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
dwarskop

AMEN Dankie Adriaan

Andy Rabie

Oom siener het mos gesê ons gaan trane van blydskap stort omdat ons nie dit gaan oorkom wat hierdie verraaiers gaan tref nie.Ons moet net geduldig wag…..

Willem

Alles is in die proses van ommekeer, ja, selfs die Universe om ons lyk of dit teen die Goeie gekant is, maar weet, dit is net vir ‘n seisoen wat wrange vrugte gepluk moet word totdat die Goeie weer die opperhand kry. Die 3de wereldoorlog sal onverwags uitbreek, net wanneer beide Ooste en Weste “Vrede en veiligheid” verklaar. Dit is so beplan. Skielik, in die nag, sal hulle soos ‘n stroom vanuit die Ooste oor die Weste stroom en die Weste onverhoeds en onkant vang. Dan breek alle hel los en alles in die Noorde gaan hel toe. Goed en… Read more »

Ant San

Mooi duidelike boodskap Willem. Sien die OP se pot kook, tekens van die tye?

Piet Jan

Willem, jy haal ons voorsienne oordeel en ons toekoms verwagtinge kort, kragtig en pragtig saam.

Met betrekking op jou eerste sin en die geheel van Oom Adriaan se artikel, …

Net so drieweke gelede vra ek vir iemand hoe verstaan hulle die wysheid van hierdie wêrld as die sg universiteite en geleerdes van die wêrld Mandela ophemel as `n vredes ikoon en Zuma vereer met `n leierskap toekenning?

Ek meen,

VREDE = onrus en geweld

LEIERSKAP = onvermoë – tengronde rig en verval

Waarlik die kop het die stert geword en anders om.

Ben

Die witman se stede was ‘n plek wat baie swartes gesien het as daar waar hulle weerhou word van ekonomiese welvaart. Nou het hulle ondermeer deur bevolkingsaanwas in jou buitekamers die rolle net so omgekeer, oftewel dit is stellig die ideaal by baie. Afrikaners was naief en kan net hulself blameer. Nelson Mandela het die ou NP regering as onwettig beskou en of ‘n nuwe demokratiese bestel meer regverdig gaan wees is bevraagtekenbaar. Maar dis die scenario waarmee jongmense noodgedwonge moet werk.

Piet Jan

KENIA sentrum skietery: Nuutste Geldmag opvoering! Toe ek die fotos so bekyk was die eerste ding wat my byval dat daar meer blankes in Kenia se winkels ronloop as in enige winkel sentrum binne die RSA. Toe ek die fotos van nader bekyk sien ek dat na sulke donderende skote wat geklap het, nie een kind in trane is nie (buiten `n baba maar dis maar wat hulle doen al om die uur). Verder lyk die gesigs uitdrukkings en liggaams houding van alle volwassenes vir my al te veel soos iets uit `n Bruce Willis film. Die dat ek toe… Read more »

Sheugnet

Dankie vir jou navorsing, Piet Jan.

Helizna Kilian

Dis al klaar af. 🙁

HS van PTA

Adriaan, Dit is SO WAAR. Vir 28 jaar was ek indiens van “die kerk” as ‘n sendeling – het agt sendingstasies gebou wat elk bestaan uit ‘n kliniek, skool, tuinbou projek en ‘n kerk. Na al hierdie jare ‘moet’ ek aftree want die kerk het besluit om hulle betrokenheid by hierdie sending projekte te onttrek weens finansieele druk en politieke onstabiliteit. Ek het gevoel dat alles waarvoor ek die grootste deel van my lewe op geoffer het weggegee word aan swart mense wat ek weet dit nie vir twaalf maande in stand sal kan hou nie. Toe ek en my… Read more »

Barry62

Pretoria – South Africa has been put on terror alert after Samantha Lewthwaite, the alleged mastermind behind the Kenya terrorist attack, was seen doing surveillance of embassies in Pretoria recently. Dubbed the “White Widow” by the British media, Lewthwaite has been on intelligence watch lists for the past two years. Recent sightings of her were brought to the attention of the South African police intelligence by a security organisation linked to the local Jewish community. According to the Sunday Independent, South Africa is on a level 4 – orange-coded – rating following this new development. Only a red alert is… Read more »

Piet Jan

As ek my nou reg verbeel het Siener iets gepraat dat Duitsland en Amerika aan dieselfde kant gaan wees in die toekomstige konflik. ( Kenners help my reg asb.) Dit het baie van ons al oor en oor laat skryf van `n Duitse staatsgreep. Nou wat van die anderkant van die munt, Amerika? Ek wil my amper verstout om te sê Siener kon net van die protestante van die Suide gepraat het. Ons Israel broeders wie se geskiedenis van uit Europa so min of meer op dieselfde trant van vryheidstrewe en verdrukking, soos ons geskiedenis, verloop. Beslis sou Sienier nie… Read more »

Jurie Wessels

Julie Jansen Van Rensburg Dit slaan die spyker op die kop: QUOTE OF THE CENTURY Some people have the vocabulary to sum up things in a way you can understand them. This quote came from the Czech Republic. Someone over there has it figured out. “The danger to South Africa is not Jacob Zuma but a citizenry capable of entrusting a man like him with the Presidency. It will be far easier to limit and undo the follies of a Zuma presidency than to restore the necessary common sense and good judgment to a depraved electorate willing to have such… Read more »

Piet Jan

Gun my om van die punt af te beweeg, maar daars `n sotlike dwaasheid wat deur Israel haters onders die volk as waarheid versprei word om twis en verdeeltheid te saai. Dis die wie is Boere en wie Afrikaner sage. Gewoonlik word die Kaapse Boere as Afrikaners uit gemaak en al wat Boer en goed is, is in die Vrystaat en Tvl. Kom ek stel dit duidelik, as dit nie vir die Kaapse Rebelle was nie, dan was die Anglo Boere oorlog die Britte se kortste en goedkoopste oorlog. WANT, daar was 50000 tot 60000 BOERE stryders in TOTAAL. Neem… Read more »