Posted on 7 Comments

Credo Mutwa – groot geweld as Mandela sterf

Die gawe van profesie kry ons nie net onder God se profete nie, maar dit gebeur soms dat die Almagtige aan die heidene toekomstige gebeure deur drome of gesigte openbaar – sulke profesieë is byna sonder uitsondering as waarskuwing vir sy volk bedoel. Continue reading Credo Mutwa – groot geweld as Mandela sterf