Johanna Brandt – gesant van God of Satan?

Ten eerste wil ek net om verskoning vra omdat ek nie eerder op die Johanna Brandt debakel gereageer het nie; ek was die afgelope week weg, en tweedens wou ek myself eers weer vergewis van die inhoud van haar geskrifte. Dan wil ek u almal bedank vir u insette oor hierdie saak, hetsy dit positief […]

Johanna Brandt – gesant van God of Satan? Read More »