Posted on 3 Comments

Dor bene – ons dag van genade

Esegiël 37 beskryf hoedat die Almagtige sy profeet Esegiël na ’n laagte geneem het wat vol dor bene lê en Hy Esegiël bevel gegee het om oor die bene te profeteer sodat hulle weer lewendig kan word. Esegiël het dit gedoen, en sielik was daar ’n geruis en ’n beroering en elke been het na sy been gekom met senings op hulle en vlees en ’n vel is oor hulle getrek; maar daar was geen gees (lewe) in hulle nie. Esegiël word toe aangesê om tot die gees te profeteer:

“Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.”

(Let wel: Esegiël se opdrag aan die gees uit die vier windstreke was om “in hierdie dooies te blaas, dat hulle lewendig kan word”. Die Almagtige het dit Self ook gedoen toe hy Adam en Eva geskape het: “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”)

“En hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan — ’n ontsaglike groot leër! Toe sê God vir Esegiël: “Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!”

Maar juis in hierdie ‘verlore’ toestand kry hulle die belofte dat Hy hulle na Hom sal terugbring, want “Ek sal my heiligdom (tabernakel) in hulle midde vestig vir ewig … So sal hulle dan vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees…”

Net soos Esegiël het Siener van Rensburg ook geprofeteer dat God nog eendag die Boervolk se “verdorde bene” bymekaar sal bring, sy gees oor hulle sal blaas om hulle uit hul diepe slaaptoestand op te wek en as ’n groot menigte voor Hom te laat verskyn:

“Ek kan my perd opsaal en ek kan vir dae ry en ek sal nooit kan sê hoeveel “Getroue Afrikaners” kom daar bymekaar nie, want ek sien ek is op ’n hoge plek (die Britse fort bo-op die koppie by die Oranjerivier) sodat ek ver en mooi kan sien en net so ver as wat my oog kan reik, loop net vaal donkies.” (‘Getroue Afrikaners’).

En net soos in die dae van die uittog uit Egipte sal Hy weer ’n Moses en Aäron roep om die volk na vryheid te lei. Die een in bruin en die ander in grys. Eersgenoemde sal die volk wakker maak en versamel, terwyl laasgenoemde hulle geestelik sal opwek om in verootmoediging die knie voor Hom te buig. Ons het dit ook by Bloedrivier sien gebeur nadat die God van ons vaders Andries Pretorius en Sarel Cilliers hiervoor verordineer het. Die volksontwaking en -identiteit wat die afgelope paar jaar stil-stil besig is om in die Westerse wêreld plaas te vind, gee vir ons ‘n aanduiding dat Israel se “dor bene” andermaal versamel gaan word; want daar is min twyfel dat die Blanke Weste (Israel) al jare lank geestelik soos verdorde doodsbeendere oor die laagtes van die aarde verstrooi lê.

Die Westerse leiers wat nou vir hul medevolkgenote begin opstaan, is waarskynlik almal tipes van Siener se ‘manne in bruin’. Dan dus die eerste fase wees van Esegiël se profesie waarin verskillende volke hulle agter hierdie ‘manne in bruin’ begin skaar. Maar hierdie leiers is nog duidelik nie daarvoor toegerus om ‘gees’ (lewe) aan hulle verdorde volgelinge te bied nie. En daarom sal Esegiël se ‘manne in grys’ weer vanuit die vier windrigtings opgeroep moet word om ‘lewe’ in die doodsbeendere te kom ‘blaas’.

Volgens Siener gaan ’n ‘tweede Bloedrivier’ in Suid-Afrika die Boervolk dwing om net soos in 1838, hulle weereens tot hul Skepper te wend vir uitredding. En Hy sal andermaal ‘n Andries Pretorius en Sarel Cilliers opwek om die leiding te neem. Die man in die bruin pak klere (militêre leier) tree eerste na vore: Op 15 Junie 1920 sien oom Niklaas dat ’n “getroue Afrikaner” van middelmatige bou in ’n bruin pak klere ’n belangrike rol in ons finale oorwinning gaan speel. Dis dieselfde persoon in bruin wat Siener in die noorde van Europa sien staan het om daarvandaan hierheen te kyk. Hy is m.a.w. ‘n medevolksgenoot wat hom in die buiteland bevind wanneer ons nie net in groot benoudheid verkeer nie, maar ook leierloos sal wees. Hy kom dan hierheen om vir sy volk in die bres te staan.Die geestelike leier sal vanuit die Oostelike Provinsie kom. Hy sal die volk nie net saamsnoer nie, maar ook geestelik en fisies bewapen.

In ‘n brief aan mnr. S.W. Naudé van Lindley skryf Siener op 30 Maart 1922 hoedat hierdie ‘man in grys’ (net soos Sarel Cilliers), die leiding gaan neem wanneer ons in die dag van benoudheid tot God gaan roep. Eers sien hy: “In Europa kom ’n vrou uit wat swart aangetrek is – dis ’n teken van rou. (Sy is in rou, want derduisende Europeërs het reeds hul lewens in die 3de Wêredoorlog verloor). Net daarna sien hy: “Hier by ons staan ’n man en hy trap vorentoe, maar sy veldskoene bly agter lê. Dis ’n teken dat die volk tot verootmoediging kom. Dan kom hier ook ’n vrou uit wat na Europa toe kyk wat swaar in die rou is. So sal in Europa dan ’n groot ding gebeur,” was Siener se woorde.

Volgens hom sal óns ‘manne in bruin en grys’ soos ’n Moses en Aäron van ouds, ware ‘geroepenes’ wees wat die volk met woord en daad sal bystaan, versamel en ook geestelik sal lei totdat hulle weer (soos by Bloedrivier) die knie voor hul Skepper buig om daarna enduit elke tree van die smeltkroes-pad met Hom te loop. Omdat die geskiedenis hom herhaal, sal daardie pad net soos byna 180 jaar gelede, weer van Dingaan se kraal af tot op die walle van die Tweede Bloedrivier strek.

En in ons dag word hierdie magtige profesie voor ons oë vervul en kan ons nou eerstehands daarvan getuig: Nie net hier nie, maar van dwarsoor die wêreld het sy volk – en nét sý volk – uit al vier windrigtings, sy gees van “lewe” en genade oor hulle voel opkom. Die Griek en Italianer het dit beleef; die Fransman, die Duitser, die Hollander, die Engelsman, die Noorweër, die Sweed, die Switser, die Hongaar, die Amerikaner, die Boer, ja, selfs ook die Rus.

Oraloor het verdorde beendere vlees, vel en lewe in die laagtes gekry en orent gekom. En by die aanskoue van al die plundering, chaos, wanorde en verwoesting rondom hulle, het hulle soos uit één mond na die ou paaie begin vra, na die Huis waaruit hulle weggeloop het om verstote en verhonger in ’n Godlose land verlangend te moes toekyk hoe die vraatsige varkgespuis mekaar rondom die krip vertrap om gulsig elke peul te verorber!

En dis dan wanneer die profeet Maliagi se woorde bewaarheid word: Mal. 4:3 “Julle sal die goddeloses vertrap dat hulle soos stof onder julle voete word die dag as Ek ingryp, sê die Here die Almagtige.”
Ons eie profeet beskryf dit weer so: “…daarna sal die volk dinge in eie hande neem en doodtrap wat voorkom.”
Openb. 3:9: “Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is (die Israeli’s) en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou (die ware Israel) liefgehad het.”

Die Tabernakel daal neer in die Suide

Op 16 Augustus 1915, sowat vier maande voordat Siener uit die tronk vrygelaat is, het hy nie net sy vrylating op 20 Desember gesien nie, maar terselfdertyd ook sy eerste aangrypende blik op die Messiaanse Ryk (die Ewige Republiek) gekry: Ek sien ek is by die huis. (Hy is letterlik uit die slawehuis (tronk) vrygelaat en bevind hom tuis — in Kanaän, die land van melk en heuning, m.a.w. die Vrye Republiek). Ek sien ’n galery en op die galery is al die toebehoorsels van die tabernakel.

Toe kom daar ’n kinderskare uit van tienjarige leeftyd en almal is wit gekleed en almal het blou oë. Van die voorste drie was twee my eie kinders en die derde was my oudste suster se kind. Haar oë is nou ook blou, terwyl sy bruin oë gehad het toe sy nog geleef het. (Hulle vorm deel van die Wederkoms).


Vergelyk dit nou met Openb. 6:9-11 “Toe die Lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard geroep: “Hoe lank nog, heilige en getroue Heerser? Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee (vergelyk dit met Siener se “kinderskare wat almal ook in wit gekleed is), en daar is vir hulle gesê om nog ‘n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is.” (NAV).

Die Wederkoms is nie net die hereniging van God se volk met hul geliefdes wat reeds gesterf het nie (1 Tess 3:13), maar Hyself kom dan ook om in die tabernakel vir “ewig onder die kinders van Israel te woon” — Eseg. 43:7.

Siener se gesig van 10 November 1921 gee vir ons ’n meer volledige prentjie van hierdie gebeure: “Die mis trek oop (ons swaarkry is verby) en toe staan die wa klaar gelaai met die gerwe (daar is seën en voorspoed). Toe lê die gerwe langs die vloer en die vloer word skoon (oestyd is verby). In die Verre Noorde is klein wolkies en hulle gee pad van mekaar en die son skyn helder. (Ons bewoon reeds ons eie Republiek wanneer die Wederkoms aanbreek):

“In die Noordekant in die lug is ’n galery en op die galery is soos die beskrywing van die tabernakel met die goue kandelare en agter die galery kom ’n menigte van kinders uit en kom af na die Suide”. (Hiervolgens gaan die Wederkoms in die ‘Suide’ plaasvind (m.a.w. hier by ons, want Siener aanskou dit vanaf sy huis op sy plaas Rietfontein in Wes-Transvaal).

Bevestiging vanuit Noorweë

Terwyl ’n bejaarde vrou van Oslo, Noorweë in 1938 in gebed was, het ’n stem aan haar gesê: “Neem jou kamera en gaan na die tuin en neem ’n kiekie.” Groot was haar verbasing toe sy die negatief laat ontwikkel en die gestalte van ’n mens op die foto gewaar. Die hoof, skouers, bors en onderlyf van die figuur was duidelik sigbaar, terwyl die buitelyne van die onderste deel waar die gestalte se voete staan, dié van Suid-Afrika was.

Alles dui dus daarop dat sy ook die Wederkoms van die Messias op film vasgelê het en dat dit in Suid-Afrika sal plaasvind. Beide Henog en Johanna Brandt het dit ook voorspel.

Ons beleef nou die profetiese tyd wat Jesaja voorspel het: “En soos ’n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.” – Jes. 13:14). Die apostel Lukas beskryf dan vir ons hoedat die Almagtige Vader hulle reeds van ver af tegemoet sal gaan. En nadat Hy hulle met ’n omhelsing en ’n hartlike kus gegroet het, hoor hulle Hom met groot deernis sê “Jou smekinge, geweeklaag en hulpgeroep vanweë die slawerny het tot My opgeklim. Nou sal My diensknegte vir jou die beste kleed aantrek, ’n ring vir jou hand gee en skoene vir jou voete. Dan sal My diensknegte die vetgemaakte kalf slag, sodat ons weer saam kan eet en vrolik wees…” (Luk. 15:23).

En Hy sal saam met sy kinders by die tabernakel ingaan; die deur agter hulle sluit en daarna saam met hulle aansit om die Feesmaal van die Bruidegom te vier…

 

 

Posted on Leave a comment

Ons sewevoudige gelofte

Ons volk herdenk Saterdag die 193ste Bloedrivier-gelofte. Die vraag is net, hoeveel van ons volksgenote is daar wat hierdie dag nog eer; dit as ’n dankdag soos ’n Sabbat deurbring? En wie van ons volk se ouers het nog die moed om dit aan hulle kinders oor te dra sodat hulle met ons daarin kan deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte? Continue reading Ons sewevoudige gelofte

Posted on 12 Comments

Wynand en Siener se staatsgreep

Wat ek nou gaan sê moenie gesien word as ‘n aanval op Wynand du Toit en sy SBB oor die skeiding tussen hulle en die Suidlanders nie. Dit het absoluut niks daarmee te doen nie; nog minder is dit ‘n veroordeling omdat Wynand-hulle nou hul eie ding wil doen. Continue reading Wynand en Siener se staatsgreep

Posted on 10 Comments

Op pad na die smeltkroes

“…en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.” – Psalm 50:15 

Met hierdie artikel bepaal ek my hoofsaaklik by vyf van Siener se gesigte wat almal betrekking het op die huidige wêreldgebeure. In die vyfde en laaste gesig hoor hy sy volk roep tot God. Maar voordat dit gebeur, lê daar nog vir ons die smeltkroes voor! Continue reading Op pad na die smeltkroes

Posted on 18 Comments

Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen

 

 In sommige kommentare op dr. Willie Marais se “Profetiese waarskuwing”, word daar weer hewig gestry oor watter weeksdag (Saterdag of Sondag) die ware Sabbat is. Met hierdie artikel wil ek geensins by die twis betrokke raak nie, maar wil net poog om daarna te kyk vanuit ons eie volk se geskiedenisagtergrond. Continue reading Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen

Posted on 4 Comments

AfriForum verwerp wit nasionalisme

Afriforum

Ernst Roets adjunk-uitvoerende hoof van AfriForum, het al in September 2019 dit baie duidelik gestel dat AfriForum (dus ook Solidariteit) ʼn voorstander van integrasie, is en dat hulle enige vorm van “wit nasionalisme” verwerp. Volgens die Pharos woordeboek is “nasionalisme” niks anders nie as ʼn “liefde vir die eie nasie”, en ook “vaderlandsliefde”.

Ernst Roets
“AfriForum fokus ook nie op die regte van die ‘wit gemeenskap’ nie,… omdat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie.” – Ernst Roets

Hiervolgens koester Roets-hulle dus geen liefde vir hul eie blanke volk nie, en is daar by hulle ook geen vaderlandsliefde nie.

Verder huldig hulle die standpunt dat die belange van een gemeenskap (hul eie) nie ten koste van ’n ander gemeenskap (die gekleurde rasse) bevoordeel of bevorder mag word nie, want AfriForum steun die beginsels van vreedsame naasbestaan. (D.w.s. die saamgooi van heterogene groepe wat apart behoort te wees).

“AfriForum fokus ook nie op die regte van die “wit gemeenskap” nie,” sê hy, “omdat AfriForum baie lede het wat nie wit is nie.”

Hy bevestig ook dat AfriForum die ideologie van wit nasionalisme (liefde vir die eie nasie en vaderlandsliefde) nog altyd verwerp het en sal voortgaan om dit te doen.

Die volgende aanhaling uit die Die Doringbosregering:

Die vryheidstryd van die Blanke duur voort, ten spyte van die weerstand uit liberale geledere. Die Afrikanerbond, Solidariteit, AfriForum, ens. het hulleself ingegrawe as “Beskermers”, maar nie noodwendig van die Blanke of selfs die Christen nie. In hul Burgerregtemanifes word die volgende punte genoem:

Sangomas, toordokters, ens. kan ook lede word, mits hulle Afrikaans praat. Solidariteit/AfriForum is blykbaar nie ‘n Christelike organisasie nie (let wel!).

Solidariteit/AfriForum is ook nie ‘n volksorganisasie nie.

Dis baie belangrik om dit te besef. Hulle is ‘n samestelling uit drie rasse en koppel hulleself nie aan enige godsdiens nie. Godsdiens word egter gebruik om lede te werf as dit hulle pas. In geeneen van hulle verklarings, uitsprake of dokumente word daar ooit van ‘n “volk” gepraat nie. Dit gaan vir hulle slegs oor die “Nuwe Suid-Afrika” en sy bewoners. Blanke het eintlik geen rede om aan hulle te behoort nie.

Verder moet ons in gedagte hou dat geen verklaring, hofsaak, betoging, optrede of selfs dreigement van AfriForum nog ooit soveel as één plaasmoord verhoed het nie. En daar is absoluut niks wat AfriForum/Solidariteit tot nou toe gedoen het, óf vir die toekoms beplan, wat daarop dui dat hulle volkeregtelike selfbeskikking voorstaan nie.

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF), en vandag die voorsitter van Solidariteit, veg verbete saam met AfriForum om die integrasiegrondwet wat die ANC aan bewind gebring het, “te maak werk”. Sy eie woorde.

Een so ʼn poging van hom wat totaal misluk het, was toe hy saam met Jacob Zuma op 24 Julie 2008 ’n blanke plakkerskamp in Pretoria besoek het. Sowat 1 000 armblankes was teenwoordig, en ons moes op TV aanskou hoedat van ons behoeftige blanke vroue wat in die ergste nood verkeer, hulleself voor Zuma verneder en hom ook letterlik omhels het nadat hy beloof het om hulle lot te verander. Maar Dingaan Zuma is glimlaggend daar vort en die verskopte armblankes het hom nooit weer gesien of van hom gehoor nie. Ook Flip Buys en sy Solidariteit het heeltemal van hierdie beloftes vergeet!

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF) veg verbete saam met AfriForum om die integrasiegrondwet wat die ANC aan bewind gebring het, “te maak werk”.

In nog ʼn poging om die integrasiegrondwet te maak werk, het Solidariteit in April 2015 geweier om deel te neem aan ʼn blanke “protesaksie” op Kerkplein teen die vernietiging van blanke volkseiendomme, want dit sou aanstoot aan die swart gemeenskap gee. Hoewel alles rustig en vreedsaam verloop het en daar hoegenaamd geen geweld plaasgevind het nie, het Jaco Kleynhans dit in die media uitbasuin dat Solidariteit en Afrikforum hulle “distansieer van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede”.

(Kleynhans-hulle weet baie goed dat swartes daagliks blanke eiendomme plunder en verwoes, dat hulle uitgebuit, vertrap, verkrag, beroof, vermink en vermoor word, maar sou hulle dit net durf waag om vir hul erfenisskatte op te staan, word hulle deur beide Solidariteit en AfriForum uitgeskel as uiterste rassiste!).

Afriforum fokus nie op die regte van die ‘blanke gemeenskap’ nie. Afgesien van sy gemaklike verraad teenoor die vele toegewyde en patriotiese Afrikaners is daar ander probleme met hulle gebrek aan oortuiging in die aangesig van die linkse rioolpyp (“stigmatisering en stereotipering”) wat gemik word op almal wat waag om op te staan vir die regte van die wit minderheid in Suid- Afrika. Soos baie mense al gesê het: ‘n Mens kies nie jou ras nie, ondanks wat die “witheidsteoretici” sê. Om wit te wees, is nie iets waarvan jy genees kan word nie. Die Almagtige het dit so bepaal.

Afriforum sal ooreenkomste met Malema aangaan, soos wat dit rondom die “Kill a Boer” -lied gedoen het, maar dit sal nie in die openbaar gesien word nie, laat staan nog ‘n ooreenkoms met Afrikanerorganisasies aangaan, wat as “nasionalisties” beskou word.

Wit nasionalisme is niks anders as rasbeskermd nie. Die Skepper het jou so geformeer en dis jou plig om dit te beskerm. AfriForum verwerp hierdie gedagte en is ʼn voorstander van multikulturalisme.

Kyk ʼn mens na Siener se visioene soos die Skepper die toekoms van ons volk aan hom openbaar het, dan lyk dit of Afriforum en Solidariteit probeer om daardie Godsplan in die wiele te ry.

Uit Roets, Flip Buys en Kleynhans se uitsprake is dit duidelik dat hulle geen benul het van wat die Bybelse voorskrifte hieroor is nie.

Om dit aan hulle te verduidelik, stel ek wyle dr. Willie Marais aan die woord. Hy was nie net ʼn man uit een stuk gekap wat alles vir sy God en sy volk op die altaar gelê het nie, maar hy het ook die gawe van profesie ontvang. So het hy bv. al in 1977 tydens ʼn preek waar adv. John Vorster en sy hele kabinet teenwoordig was, gewaarsku dat as ons volk op sy huidige pad voortgaan om God se wette en verordeninge te verontagsaam, “sal die Here ook, soos Hy met Israel van ouds gedoen het, die Afrikaner in ballingskap wegvoer … Hy sal ons binne ons eie grondgebied in balingskap neem – “en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie.” – Lev. 26:17. (Na raming het daar sedert 1994 reeds sowat 2 miljoen Suid-Afrikaners die land verlaat – sonder dat iemand hulle agtervolg het). Hy sal ons onttroon en onteien van ons eie grondgebied. Die Here het aan elke volk sy eie grondgebied gegee, dit wil sê ook die reg om oor homself te regeer.”

Nasionalisme is dus die Skepper se antwoord vir ʼn volk se veilige voortberstaan, en Hy verdoem integrasie geheel en al, want sy volk moet “afgesonderd woon en hom nie tot die (ander) nasies reken nie” (Num. 23:9).

“Wat die Heilige Gees op dié dag deur my gesê het, het 17 jaar later waar geword toe die Afrikaner na die verkiesing van 27 April 1994 opgehou het om die land te regeer.”

Flip Buys en FW de Klerk
Paul van Deventer, Flip Buys en FW de Klerk

In ʼn ander visioen het dr. Willie Marais tydens ʼn besoek aan Kaapstad vanuit ʼn vliegtuig gesien dat Tafelberg na ʼn aardskudding van Suid-Afrika losgeskeur het en ʼn eiland op sy eie is. (Wanneer dit die dag gebeur, sal Siener se visioen van Koeberg wat ontplof, ongetwyfeld ook bewaarheid word, want die Milnerton-breuk wat by Koeberg verbyloop, het reeds op 4 Desemberv 1809 ʼn verwoestende aardbewing veroorsaak. En kenners verwag dat dit enige dag weer gaan gebeur).

Dat ons ons sedert 1994 op ʼn verkeerde pad beland het, bewys Dr. Marais onbetwisbaar in ʼn profetiese boodskap “Die toekoms van die Arikaner”:

“…geen politieke federasie tussen verskillende volke was nog ooit ʼn permanente oplossing nie. Die huidige politieke bestel in Suid-Afrika sal ook nie slaag nie. Een of ander tyd vorentoe sal dit verbrokkel.
“God het van die begin af aan elke volk ʼn eie woonplek gegee (Deut. 32:8 en Hand. 17:26) en sodoende ook die reg om sy eie belange te behartig en om oor homself te regeer.
“Een of ander tyd vorentoe sal die verskillende volke in Suid-Afrika begin agiteer om op hulle eie te wees … hulle sal nie meer aan dieselfde tafel saam met die ander volke wil sit nie. Dis ʼn ingeskape drang om in jou eie huis te woon, om jou eie stukkie grond te besit, om jou eie sake te bestuur en om deur jou eie mense regeer te word. Hierdie strewe om onafhanklik te wees, sal uiteindelik langs die weg van “stryd” toegestaaan word … Want op die tyd wat God self daarvoor bestem het, sal Hy die Afrikaner se gebede verhoor en sal Hy sy lot verander (Jes. 49:8). God het hom nie vergeet óf in die steek gelaat nie (Deut. 31:16); en die dag sal kom dat ons volk weer ʼn eie grondgebied sal hê en oor homself sal regeer.”

(Niklaas van Rensburg het dit ook presies net so vooruit gesien).

Posted on 9 Comments

Siener se houtvure begin brand

(Die onderstaande gebeure het op Maandagmiddag 7 September 2009 plaasgevind.)

Ek het pas van George af teruggekeer toe die voordeurklokkie lui. Ek was nog op pad daarheen toe my dogter, Engela, die deur oopmaak. ’n Ou dame van 71 jaar (sy het my dit later meegedeel), het op die drumpel gestaan — doodmoeg, natgesweet en bloedrooi in die gesig. Asof sy my dogter nie daar was nie het nie, het sy by haar verbygekyk, met haar vinger na my gewys en uitasem gehyg: “Ek ken jou en ek het ’n boodskap van God vir jou.”

Sy het haarself net voorgestel as Elize. Ek neem haar toe na die rusbank en sê sy moet solank sit dan gaan haal ek gou vir haar iets om te drink. Later hoor ek dat sy van onder uit die dorp na ons huis toe geloop het — dis byna twee kilometer vêr en al die pad opdraand. Iemand het haar van George af tot in Mosselbaai gebring. Op my vraag waarom sy my nie net gebel het nie, dan sou ek haar gaan haal het, was haar antwoord dat sy nie ’n telefoon het nie en ook my telefoonnommer ken nie.

In die daaropvolgende uur vertel sy my toe nie net haar droewige lewensverhaal nie, maar ook hoedat God haar in haar grootste ellende op haar knieë neergedwing het en gesê het sy sal daar bly lê totdat Hy haar weer optel.

“En dit was met die optelslag dat Hy my die visioen laat sien het en ook vertel het wat ek vir Hom moes doen.”

Sy het geen vaste blyplek, geen bankrekening, en ook geen voertuig nie, maar sedertdien het Hy haar al dwarsoor die land geneem. So beland sy toe een aand in ’n woonstelletjie in ’n gastehuis (“die eienares het my verniet laat bly”).  In ’n boekrak ontdek sy toe Siener van Rensburg se verhaal, Boodskapper van God. Sy het dit daardie nag deurgelees en die volgende oggend aan God gesê: “As hierdie dinge waar is, neem my na Lüderitz en die spoorlyn sodat ek dit met my eie oë kan sien.”

Skaars ’n maand later staan sy toe ook op Lüderitzbaai en kyk na die talle skepe in die nuwe, vergrote hawe. Eers nadat sy die herboude spoorlyn ook gesien het, het sy geweet die gesigte van Siener is besig om waar te word.

“En toe,” sê sy, “kry ek die visioen met ’n boodskap om dit aan jou bekend te maak. Ek het amper ’n maand lank gesukkel om hier uit te kom…”

Terwyl sy die visioen aan my beskryf het, het sy haarself kort-kort in die rede geval, haar kop agteroor gegooi, dit met albei hande vasgegryp en uitgeroep: “O, my God, hier kom ’n verskriklike oorlog in die land!”

Ek was nog besig om aan haar te verduidelik dat ek reeds daarvan weet omdat Siener dit voorspel het, toe sy my in die rede val en uitroep: “Nee, nee! Jy sal nooit weet hoe verskriklik dit gaan wees nie!”

Die uitdrukking op haar gesig, het my yskoud laat word.

In die visioen het sy haar in ’n groot, leë vertrek bevind. Links van haar het ’n horde toi-toiende swartes verskyn; hulle het rondgespring, geskreeu en stokke en knopkieries rondgeswaai en was besig om alles te verwoes. Sy het nog geskok na hulle gestaar, toe die stem wat altyd met haar praat, sê: “Kyk agter jou.”

Sy het omgekyk en ’n reuse-slang vlak agter haar gewaar. Sy boosaardige oë was skaars sentimeters van haar gesig af. Doodsbenoud en verskrik het sy besef sy gaan vandag sterf. Maar toe verskyn daar skielik ’n man se voorarms bokant die slang se kop. Die volgende oomblik sluit sy hande om die adder se dik nek en begin hy hom te verwurg.

Toe sê die stem hard en duidelik: “Dit is die einde!”
Hoewel sy nie meer gekyk het nie, het sy geweet die slang is doodgemaak en die bedreiging het verdwyn.

Nadat ons gesels het, het sy my gevra om haar in die dorp te gaan aflaai. Ek wou weet of sy nie ‘n tydjie by ons bly om eers uit te rus nie, maar sy het gesê sy het ‘n ander afspraak en moet gaan, en ‘n engel ry haar taxi en sal sorg altyd dat sy moet kom waar sy moet wees.

Ek het haar daarna nooit weer van haar gehoor nie.

Siener van Rensburg het ’n merkwaardige gesig gehad wat Elize se visioen bevestig.

In 1990 besoek ek my suster Wilmien oom Paul Prinsloo in Eloffsdal, Pretoria. Hy het Siener persoonlik geken en daardie hele dag net oor hom en sy gesigte gepraat. Ek het ook bandopnames daarvan gemaak. Ons was op die punt om te vertrek, toe hy na my kyk en sê: Daar is nog ’n visioen, maar ek weet nie of jy dit in jou boek moet skryf nie. Oom Niklaas het ’n gesig gehad van groot swart op swart geweld wat nog eendag gaan plaasvind. En dan,” het hy gesê, “gaan dinge in die land baie verander.”

Dit het mooi praat en pleit gekos voordat oom Paul die visioen aan ons vertel het.

“Siener het gesê ek kyk in ’n geweer se bek (ek is die Boervolk) en ek sien ’n swart vinger op die sneller en ek weet dat as daardie sneller getrek word, dan is dit verby met ons en sal die Boervolk nie meer bestaan nie.

Maar met my ander oog sien ek toe ’n man se voorarm bokant my in die lug verskyn. Die man se hand klap toe die geweerloop weg sodat dit na die anderkant toe swaai en die volgende oomblik sien ek ander swartes wat hardloop, maar net daarna begin hulle op mekaar te skiet. Ek staan toe en kyk hoe hulle mekaar uitwis…”

Kort voor sy dood op 11 Maart 1926 het Nicolaas van Rensburg een middag aan eettafel aan sy gesin gesê: “Ek sien ons gaan weer groot moeilikheid met die swartes hê. (Hy het die K-woord gebruik). Na die oorlog (2de Vryheidsoorlog) het ek ’n klein, maer swartetjie halflyf verrys uit die aarde sien opkom — en gister het ek weer ’n visioen gehad. Ek sien dat hy gegroei het tot ’n magtige kryger wat heeltemal uit die aarde te voorskyn kom, en die assegaai en skildvel wat hy bokant sy kop uitstoot se skaduwee val dwarsoor ons land. Dis vér vorentoe, en dan sien ek dat hy agter ’n newel verdwyn. Maar voor sy verdwyning, het ek ’n donkerte oor die land sien neerdaal…”

Daardie donkerte is nou met ons!

Die ANC wat in 1912 gestig is, was die “klein, maer swartetjie wat hy halflyf uit die aarde sien opkom het.” In daardie stadium was die ANC nog geen faktor of bedreiging nie; en net soos die “klein, maer swartetjie”, was hy ook heeltemal onskadelik. Maar intussen het hy gegroei tot die “magtige kryger” wat ons vandag oorheers en bedreig; en Jacob Zuma is die een met die skild en assegaai waarvan die skaduwee nóú eers oor ons land val, en daardie skaduwee raak by die dag al hoe donkerder.

Zuma se skaduwee val oor die land

Kom ons kyk net wat het in die afgelope week gebeur. Dit voel byna soos ʼn aaklige nagmerriedroom waaruit jy nie kan wakker skrik nie.

 • Die plundering het in Natal begin en na Johannesburg oorgespoel. Tot sover is minstens 32 skole in KwaZulu-Natal alleen tydens onluste in die provinsie geplunder en gevandaliseer.
 • Suikerrietplasie is afgebrand. Die grootste en ook ander rafinadery in Natal het gesluit. Binne ʼn week of twee sal daar nêrens meer suiker te koop wees nie.
 • Daar is byna nie meer ʼn winkel of vulstasie wat oop is nie.
 • Mense staan nou voor die enkele winkels met die hoop dat daar nog kos te koop is.
 • By sommige vulstasies is staan die karre ook in toue.
 • Ons verneem van ʼn dame in Pretoria dat persone met privaat vliegtuie kosvoorrade na familielede in Natal wou neem, maar hulle is voorgekeer en verbied om dit af te lewer. Die voorraad moet glo na die agtergebelwenes gaan – hulle wat alles verwoes het!
 • Johannesburg: Binne die eerste ses dae is meer as 1.50 miljard rand se verliese gely.
 • Sowat 800 winkels is net op Woensdag geplunder.
 • Die skade aan eiendom en toerusting beloop reeds R15 miljard rand.
 • Sowat 50 000 informele handelaars is in Johannesburg en Natal deur hierdie onluste geraak.
 • Meer as 40 000 besighede is verwoes, en hulle sal nooit weer kan funksioneer nie.
 • Daar word bereken dat 129 000 werksgeleenthede verlore is.
 • En meer as 1.5 miljoen mense sit vandag by die huis sonder inkomste.

Siener het ons vroegtydig oor hierdie dinge gewaarsku toe hy gesê dit sal begin net na die grootste droogte in ons geskiedenis. (Volgens verskeie kenners was die afgelope 6 jaar se droogte veel erger as dié van 1933).

Siener het op 2 Oktober 1915, 19 Oktober 1919 en 12 Desember 1915 die volgende gesigte gehad in verband met kosskaarste: “Ons sit nog en eet, dan raak die kos weg … die melkskottels is leeg, en ons vrouens is nakend”. Daar is nie net ‘n ernstige gebrek aan voedsel nie, maar melk sal ook skaars wees en ons vrouens gaan weer bitter swaar kry in hierdie tyd van groot ellende en armoede (hulle is nakend). Ook op die wingerd- en vrugte- boere wag daar donker tye en groot misoeste: “Ek sien leë druiwemandjies en perskes wat in ’n sloot lê”.

Brookside Mall - Pietermaritzburg
Brookside Mall in Pietermaritzburg

Terselfdertyd sien hy ook ʼn groot brandstof tekort, want die karre staan teen die rooi bulte. ‘Rooi bulte’ is ʼn aanduiding van Kommunisme óf bloedvergieting op ons paaie – m.a.w. daar word op moteriste geskiet.

Binne 2 weke sal daar geen groente en vleis meer te koop wees nie. Doen dit asseblief nou terwyl daar nog beskikbaar is!

Die voedselverspreidingsketting is reeds nie meer daar nie, want dit is saam met die brandstofketting totaal vernietig!

Dat die karre moontlik gaan staan, is besig om bewaarheid te word. Gwede Mantashe, minister van minerale bronne en energie, het pas aangekondig dat dit nou onwettig is om brandstof in houers te koop, jy kan dit net in jou voertuig laat gooi.

Dit gaan nie net motoriste raak nie, maar veral mense wat afhanklik is van kragopwekkers wanneer Eskomkrag nie meer beskikbaar is nie. Ons boere wat die land van voedsel moet voorsien, moet nie net brandstof in draagbare houers kan koop om hul plase aan die gang te hou nie, maar ook het hulle diesel nodig om brande te bestry, want dis ook nou winter en die veldbrandseisoen.

Gauteng Plundering
Plundering van Trokke in Gauteng

Werkloosheid het in die eerste kwartaal van 2021op ʼn rekordhoogte van 32.6 persent gestaan. Ramapohosa het verlede maand dinge vererger deur skole, restaurante, gimnasiums en besighede te sluit weens Covid-19. Dit beteken dat 20 miljoen mense op die oomblik sonder werk sit.

In die afgelope week is 53 takke (30 groot takke) van Nedbak gestroop, asook 300 kitsbanke. Ons gaan binnekort kontantprobleme ondervind. Moenie wag nie, kry so gou moontlik ekstra kontant!

ʼn Apteek-franchise het altesaam 160 apteke binne 48 uur landswyd verloor.

Net in Natal is 50 supermarkte gestroop.

Een van die heel grootste supermark-groepe in Suid-Afrika het Sondagaand 40 van sy groot winkels verloor.

Die bekende ekonoom Magnus Heystek, het hom soos volg uitgelaat oor die plundering van die land: “Verlede jaar is 70 000 troepe (i.v.m. Covid-19) ontplooi om mense te verneder, in hegtenis te neem, te skiet en dood te slaan omdat hulle kruideniersware gekoop het, strand toe gegaan het of ‘n drankie in hul eie agterplase geniet het. Nou word ons stede geplunder en tot op die grond afgebrand en daardie troepe is nêrens te sien nie.”

Ons het reeds in 2011 gewaarsku

Vaandel Uitgewers het reeds op 21 Julie 2011 in ‘n blog artikel gewaarsku dat Siener in etlike gesigte gesien het die plundering van die land gaan in Natal begin en daarna wag groot ellendes op ons, want die aarde word swart (teken van ‘n oorlogtoestand wat haglik word – Siener se verklaring aan Boy Mussmann):

 1. Geweld in Natal sal toneem, het hy gesê  – “Van die Ooste kom ’n vuur en brand Noord-Wes.(In die afgelope tyd is drie senior Zulu-leiers in Natal vermoor). Die aarde is swart (dis moord en doodslag en voorspel groot moeilikheid vir Natal).
 2.  Kosskaarste – “Daar staan ’n tafel gedek en daar is koue gestampte mielies in ’n skottel, en ’n skottel koue pap kom ook op die tafel… Die papskottel is leeg …Die laaste word uitgeskep…Ons sit nog en eet toe raak die kos weg.” In verskeie ander gesigte het hy ook ʼn kosskaarste voorspel.
 3.  Die mynstaking – “Toe kom mense uit dieselfde richting (Johannesburg) met grawwe agter hul rûe”.
 4.  Staatsbeheerde dienste stort in duie, daar is geldskaarste, goudmyne sluit omdat hulle nie meer winsgewend bedryf kan word ne, en daar is niemand wat nog daar werk nie, want – “By Johannesburg sien ek ’n groot hoop grond (gouderts) maar nie een mens is te sien nie”

Vir Johannesburg het Siener ʼn veel erger ramp voorspel as net die geweld. Hy “sien by Johannesburg lê ‘n ontsaglike groot hoop vuurmaakhout en die mense het net ‘koue pap en stampmielies’ om te eet. Dit kan net één ding beteken. Daar sal in ‘n stadium geen krag in Johannesnurg beskikbaar wees nie.

Die 3de Wêreldoorlog

En nie lank nadat al hierdie dinge gebeur het, sien hy die uitbreek van die Derde Wêreldoorlog.

In Maart 1955 skryf mnr. Boy Mussmann in ’n brief aan die Volksblad oor wat die Siener aan hom gesê het aangaande sekere uitstaande gebeurtenisse wat nog moet plaasvind voordat die laaste Groot Oorlog gaan begin, en die Getroue Afrikaner sy land, vryheid en Vierkleur weer gaan terugkry. Hy skryf: “Oom Nicolaas het ook vir ons die tekens gegee ‘sodat julle kan weet wanneer die oorlog gaan begin’: Kyk, die treine sal staan. Die myne staan. Die motorvoertuie staan op die rooi bulte — gebrek aan petrol. Die Nie-Blanke mynwerkers is weg huis toe gestuur. Die treine staan oor gebrek aan smeerolie…”

Siener beskryf die oorlog as ‘n ontsaglike vuur wat die ganse wêreld in vlamme sal laat opgaan: “…Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop.” (Dis die 3de en laaste Wêreldoorlog).

Hierdie gesig sluit aan by wat ons in Openbaring 14:19-20 lees: “En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok (die mensdom) van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, twee honderd myl ver…”

Ten slotte lyk dit of nog ʼn visioen van hom op pad is om in vervulling te gaan, want ons het pas inligting ontvang dat ʼn sterk afdeling van die Amerikaanse magte wat in 12 basise in Duitsland gestasioneer is, stil-stil in Suid-Afrika aangekom het. Dit is beslis nie sonder rede nie. En ons weet mos wat Siener hieroor gesê het. So, kom ons kyk!

Posted on 4 Comments

Ope brief van adv. Piet Pretorius, skrywer van Volksverraad, aan prof. Andries Raath en Rudie Rousseau

Die brief word ook hieronder opgevolg deur twee verdere korrespondensies tussen Professor Raath Advokaat Piet Pretorius.

Advokaat Piet Pretorius se ope brief
Professor Andries Raath se antwoord aan Adv. Piet Pretorius
Daaropvolgende Brief aan Professor Raath deur Adv. Piet Pretorius


Aan My ou Skoolmaat Dries Raath,
En aan Rudie Rousseau

Hierdie epos was vir my uiters moeilik om te skrywe. Julle gaan net aan en aan. Julle is nie op die oomblik ‘n toonbeeld van ‘n ware Christenskap nie. Geen seine van  naasteliefde is by julle sigbaar nie.

Johann Rupert is reg wanneer hy twee jaar terug gesê het dat die Afrikaner steel kos uit sy broer se bord uit. Dit is wat jy Dries met jou lasterlike aantygings teen Adriaan Snyman maak. Jy steel sy pensioen. Jy is so min eerbaar soos wat jy probeer voorgee. Wat jy gesê het op Rudie sy agste video, het Adriaan in elke geval ook gesê. Wie is jy nou werklik? ‘n Verbitterde ou man? Het Adriaan se boeke nie beter verkoop as wat jou tipiese akademiese georiënteerde boeke oor Siener getoon het nie? Nou moet jy hom belaster en hom vertrap om raak gesien te word. Weet jy van die Staat versus Koekemoer (Streekhof 7 Pretoria) saak? Daarin het die Valke aangetoon dat hulle binnekort verskeie regse arrestasie oor die land breedte gaan maak. My vraag aan jou is: Is jy nou wetend of onwetend die Staat se provokateur in hierdie verband? Is jy nie besig om jouself die monopolie toe te eien om oor die Siener alleen te skrywe nie? Jy is verwaand.

Jy val selfs Adriaan se boek titels aan. Godsprofeet. Jy het jouself gaan inwurm om toegang tot informasie oor die Siener te bekom. Dan hou jy daardie inligting geslote vir jouself. Ek het jou meer as 10 maande gelede gevra om informasie te bekom oor die Siener se gesigte i.v.m. die twee-stert komeet wat jy tot nou toe nie aan my geopenbaar het nie.

Jou woorde by die graf van die Siener op 29 Mei 2021: “Ons weet dat die koeël vir Beyers bedoel was.” Is jy seker????? Dit is duidelik dat jy nie weet van die skrikbewind van die Foster-bende aan die Rand nie! Wat ek vir jou probeer sê, is dat jy is net so mens as Frik Pretorius en Adriaan Snyman. Jy kan ook somtyds verkeerd wees, want jy is mens soos ons ander. Maar jy is so vol van jouself. Ons noem dit HOOGMOED. Die Skrif waarsku ons teen HOOGMOED. Dit is ’n gruwel in die oë van die Here.

Jy is gou om Adriaan te beledig oor sy verdienste uit Siener, wat van jou eie Siener boeke se verdienste? Hierdie boeke word immers nie verniet gedruk nie. Wat sê die Here Jesus “Haal eers die balk uit jou eie oog uit.” Waar is jou naastenby liefde vir jou eie.

Jy klink eerder soos ’n provokateur wat verdeeldheid saai. Of is jy nie besig om te skinder oor jou naaste nie? Jy bevorder nie ’n samebindende klimaat nie, terwyl ons mense bitter swaarkry. Jy val almal aan, regs en links. Hierdie verdeeldheid weerspieël duidelik wanneer jy sê dat daar persone in ons kringe is waarmee jy jou nie mee wil assosieer nie. Dit is baie arrogant. Dit is nie leierskap wat jy hier toon nie. Ons is tans leierloos. Die Skrif is baie duidelik dat die leier wat sal opstaan, kom uit die Huis van Dawid. Pasop as die Here dalk vir ons ’n KONINGIN gaan stuur? Of is dit te veel vir jou ego.

Verder vergeet jy gou hoe het jy weggehardloop toe jy aan my telefonies die opmerking gemaak het dat Genl. Tienie Groenewald ’n CIA agent was, en dit deur die Geheimediens onderskep was en ek jou genader het om dit in die Hof te kom bevestig. Selfs ek het jou daarvoor vergewe. Gaan jy dalk weer weghardloop wanneer die Valke binnekort op jou voorstoep kom staan? Onthou dit, die Here hou nie van bangbroeke nie. Of gaan jy toelaat om vir 5 jaar in die oorstopte tronk in aanhouding te wees, terwyl jou vrou op haar eie moet aansukkel? Realiteit gaan jou weereens dwing om die ander weg te volg en jou eie stem te verdof. En dit terwyl jy en Rudie in jou hoogmoed ander stemme laat verdof.

Wie sê dat jou vertolking van die visioene, wat eerder soos ’n matriek poësie klas klink (so hoog drawend) korrek is? Dit is maar net nog ’n opinie. Weet jy dat Nellie van Zyl, die dogter van Boy Mussmann, aan die AFRIKANER koerant asook die teenintelligensie afdeling van Militêre Inligting  insette oor Oom Niklaas gegee het? Waar is jou insette daaroor? Besef jy dat van ons skoolmaats agterkleinkinders van die Siener was? Dries jy weet nie alles nie.

Adriaan wie jy krimineel belaster het oor sy insette oor die Nag van die lang messe (hy het dit o.a. uit Johanna Brandt ontleen en ook aan die Siener gekoppel uit sy visioen van 4 April 1915) nadat hy jou boek Die vierkleur wapper weer geraadpleeg het en dit toe verkeerdelik aan Mandela se dood toegedig het? Daardie gesig van die Siener is steeds uitstaande en moet dus nog met die begrafnis van ’n “belangrike persoon” in vervulling kom. Wat Adriaan se verkeerde interpretasie betref, het hy reeds in sy publikasies daaroor verskoning gevra. Jy kyk dit doelbewus mis. Jy gebruik egter daardie één verkeerde interpretasie as ’n kapstok om jouself op die voorgrond te plaas. Het jy hom by sy huis gaan besoek en hom tereg gewys? NEE! Dit is duidelik dat jy van ‘n trap-tegniek gebruik maak om jouself as skrywer en jou Boeke te bevorder – totaal teenstrydig met jou Calvinistiese beginsels. Jy tree nie in goeder trou op nie. Tog het Francois de Wet ook deur die Heilige Gees ’n soortgelyke gesig ervaar waarin mense in Johannesburg aangeval en vermoor gaan word. Dit is nie vir jou relevant nie – want dit pas nie by jou trap-aanslag nie. Kom weg van jou vernoude uitkyk. Jy en Rudie is besig om baie mense na hulle dood te lei. Adriaan en Francois probeer sê dat ons as Afrikanervolk moet terugkeer na die Here en dit word al hoe noodsaakliker om ons voor God te verootmoedig. Adriaan het ’n groot bydrae gelewer om die gees van Elia in Suid-Afrika te laat ontwaak. In hierdie verband het hy verskeie geskrifte soos die Boek van Opregte, die Verborge Boek van Eden, Die Boeke van Esdras en so meer, die lig laat sien om die erns daarvan aan te spreek. Hy en Frik leef werklik van die hand tot die mond, terwyl jy jouself in ’n posisie geplaas het om te kan aftree met ’n pensioen. Jy het jou en jou gesin nie geoffer vir die GROOT SAAK nie. En Rudie jy moet nie Dries se skoothondjie word nie! Jy lewer ’n groot bydrae oor die konsentrasiekampe, hou jou daarmee besig. Dit spreek daarvoor self. Dankie daarvoor. En Rudie, gaan kyk weer na jou eie Youtube video SIENER VAN RENSBURG – DIE GEBOORTE VAN SY PROFESIEE – DEEL 1 – sien die opname vanaf 01H18:11 tot 01H24:37. OORTREE JULLE NIE WAT DIE SIENER ONS OOR WAARSKU NIE?

Dries, klim af van jou HOË PERD (HOOGMOED) en kom aarde toe (WORD NEDERIG) en praat met ons soos die OU SKOOLMAAT wat ons in VENTERSDORP in ons skooljare geken het. Die ou wie se opstelle saam met Elsabe Meyer en Karen van Dyk s’n in die klaskamer voorgelees is as die goeie voorbeelde en myne vir al die moenies. Vandat jy deurmekaar geraak het met Potch se CALVINISME, het jy jou koers verloor, soos wyle Louw Nel (wat jou ook in Bloemfontein ontmoet het) aan my oorvertel het. Jy was net soos ek in ons skooldae deur Dan Swanepoel (ons onder-skoolhoof) beïndruk toe ons elke Vrydagoggend die skooldag met vlaghysing en gebed geopen het. Die verskeie kere wat ons volkspele tot laat die aand gehad het. Ek soek die ou Dries terug wat ons skool prefek was. Kom terug aarde toe (word nederig) en word ‘n leier waar jy ’n werklike samebindende leiding kan gee soos ons dit in die ou dae geken het. Ons saamgelag het toe mev. Dippenaar my en Jannie Adams uit die sangklas gejaag het en haar man ds. Dippenaar wat 20 minute lank gebid het. (Terloops hulle seun en skoondogter het saam met my in die Geheimediens gewerk.) Kom by en vra Adriaan Snyman en Frik Pretorius om verskoning. Laat ons weer vriende word, want ons het mekaar nodig in hierdie donker tye om te oorleef. Ek moet vir jou omgee om vir myself te kan omgee. Stop jou onsin. Laat ons eerder hande vat. So gaan ons wen.

Groete

Adv. Pieter Pretorius.


Geagte Piet,

Ek het via Rudie Rousseau ‘n skrywe ontvang wat na bewering onder jou hand geskryf is.
Indien die skrywe uit jou pen kom, enkele hoofpunte:

1. Jy bemoei jou met aangeleenthede waarby jy geen direkte betrokkenheid het nie en nog minder van weet. Tot op hede het ek my nie verwerdig om te reageer op jou werke Volksverraad en Volkshoop nie omdat dit benede my sin vir behoorlikheid is om te reageer op werke wat geen stawing aanbied van die inhoud nie. Geen bronne word genoem nie behalwe ‘n aaneenryg van bewerings wat oor geen gesag beskik nie.

2. Jy tree in die bres van ‘n skrywer wat hom oor oom Niklaas uitlaat en dit op so ‘n wyse dat daar voldoende bronne genoem word nie. Groot dele van sy werke is uit myne oorgeneem sonder voldoende erkenning. Die aaneenstrengeling van bewerings / mededelings / kommentaar / uitleg / herinner sterk aan die ongesubstansieerde brabbelings wat jy in Volksverraad kwytgeraak het.

3. Teen onwaarhede en ongesubstansieerde bewerings moet ek my ten sterkste uitspreek. Ons arme volk is al so geteister deur hierdie tipe van sektariese propaganda dat dit is om van te stik. Ek moes lankal op die eensydige en propagandistiese inslag van jul mededelings gewys het en waarmee jul waarskynlik ‘n fortuin aan verdien het.

4. Jul het willens en wetens mense mislei onder die vaandel van die waarheid; julle het godsdienstige sektarisme verkondig onder die vaandel van die lig ensomeer – propagangda wat lei tot verwarring en dit bied geen oplossing nie. My vraag: Wie is die meesters wat julle dien? Word julle betaal om hierdie verwarring te stig? Wie bepaal die agendas om mense in verwarring te bring en moedeloos te maak juis sodat hulle hul groter planne kan bevorder?

5. Dit is dalk raadsaam om jou mond dig te hou want die toon en trant van jou skrywe en die publikasie daarvan kan my dalk net by die punt bring om te besluit om die nodige stappe te neem. My raad: Hou jou neus uit aangeleenthede wat jou nie aangaan nie – dis dalk die beste manier om uit die moeilikheid te bly. Indien jy in ‘n helder oomblik sou besluit om aan my te skryf, maak seker dat jou varkies op hok is – het nogal gesukkel om sin uit jou brabbelings te maak!

Groete,

Andries Raath
A.W.G. RAATH

UFS Emeritus Senior Professor & Research Fellow Public Law, History & Philosophy
(078) 235-7013 Work
(078) 235-7013 Home
RaathA@ufs.ac.za

UV LOGO
A.W.G. RAATH
UV
Emeritus Senior Professor & Navorsingsgenoot Publiekreg, Geskiedenis & Filosofie

(078) 235-7013 Werk
(078) 235-7013 Huis
RaathA@ufs.ac.za

University of the Free State: This message and it contents are subject to a disclaimer.
Please refer to http://www.ufs.ac.za/disclaimer for full details.

 


Dries

Frik het my gewaarsku dat jy so gaan optree soos reflekteer in jou skrywe aan my. Ek het gehoop hy is verkeerd. Jy mis my boodskap. Ek is ontsteld oor jou herhaalde sinnelose aanvalle op veral Adriaan Snyman en minder mate op Frik Pretorius.

Al wat ek vir jou kan sê is dat jou HOOGMOED tot ’n val gaan kom. Die wat beweer moet bewys. Skakel gerus Chris Joubert. Hy kan jou op hoogte bring, wat jy wil weet. Hy ken jou baie goed. Maak eers seker dat jy reg is. Wyle Genl. Lothar Neethling het my publikasie (Volksverraad) in ’n KP vergadering ondersteun, nadat Piet Kotze ’n hewige aanval op die publikasie geloods het. Wyle PW Botha het nagenoeg 50 boeke aan sy vriende en kollegas uitgestuur. Dit is enkele voorbeelde en behoort iets vir jou te sê. PW het aan Chris die egtheid daarvan aan hom beskryf as skrikwekkend naby die waarheid indien dit nie die waarheid is nie.

Jou dreigement gaan ek vir eers ignoreer, omdat jy my ou skoolmaat is. Ek het steeds groot hoop dat ons vorentoe kan hande vat.

Laastens wil ek net vir jou sê: Maak jou saak met die Here reg? Wat jy doen is verkeerd? Jou houding is nie reg nie? Dit sluit selfs jou optrede teenoor my in. Hou op met hierdie meerderwaardigheid van jou! Die onderstaande uitlatings bevestig jou meerderwaardigheid. Jy gaan jouself al hoe meer van almal isoleer. Dit is nie wat die volk wil hê nie. Jy kan vir hierdie volk van groot waarde wees; wees asseblief net meer nederig. Kom onder die voet van die Here. Vergeet jou ego.

Ek hoop jy besef hoe naby is ons vir dinge om te gebeur. Ek hoop steeds dat ons binnekort die ou Dries in jou weer gaan sien. Ek druk dit op jou hart om beide Frik en Adriaan om verskoning te vra ter bevordering van volkseenheid. Ons is baie min. Ek is ontsteld oor herhaalde sinnelose aanvalle op veral Adriaan en minder mate op Frik. Kyk gerus Youtube video SIENER VAN RENSBURG – DIE GEBOORTE VAN SY PROFESIEE – DEEL 1 – sien die opname vanaf 01H18:11 tot 01H24:37.

Groete

Jou ou skoolmaat

Pieter

Posted on 5 Comments

Siener en Nasionale Intelligensie se verraad

Hierdie video is ‘n verkorte en geredigeerde weergawe van ’n gewese Nasionale Intelligensie amptenaar, Desmond Bernardo (OODEZZ), se tweede video wat hy oor Siener van Rensburg se gesigte vrygestel het. Continue reading Siener en Nasionale Intelligensie se verraad

Posted on 3 Comments

Onthulling oor sameswering tussen NIA en die ANC

Ek het die onderstaande skrywe van iemand ontvang wat vroeër glo vir Nasionale Intelligensie gewerk het. Ek plaas dit hier onveranderd en sal bly wees as iemand dit miskien kan bevestig of bykomende inligting daaroor kan verstrek

Hoewel ek nie die persoon se naam wil bekend maak nie, gee die detail en omvang van die inligting wat hy verskaf, my die indruk dat daar tog waarheid kan insteek.

Elkeen moet maar self besluit hoe hy of sy daaroor voel.

“Dit het alles begin na die verskyning van u boek Boodskapper van God, waarin Siener se gesig van 4 April 1915 beskryf word. Siener het ’n gesig gehad van ’n belangrike man wat sterf en gesien hoe sy kis in die graf afsak. Daarna het vure opgespring wat oor die land versprei het. Vure is geweld.

“Ons (NIA) was toe al bewus van ’n moordplan teen blankes wat deur sekere verlinkse groepe in die ANC in die geheim beplan word. Maar op ’n vergadering met senior ANC lede het ons voorgegee dat ons niks daarvan weet nie. En het toe die voorgestel gemaak dat as daar so ’n plan bestaan, die ANC alles moontlike moet doen om dit te keer, want as dit gebeur, sal dit vêrregses blankes daarvan oortuig dat Siener van Rensburg ’n regte profeet is en dit kan hulle aanspoor om in opstand te kom en ander gesigte van Siener probeer forseer om te gebeur.
“Ons het toe voorgestel dat die ANC moet begin om die blankes bang te maak deur valslik aan hulle te sê dat hulle doodgemaak gaan word die dag as Mandela begrawe gaan word.
“Baie blankes sal dit glo en party sal geld spandeer om noodvoorraad vir daardie tyd bymekaar te maak; ander sal weer hoop die polisie en weermag gaan hulle beskerm en nog ander sal op die vlug slaan.

“Maar die belangrikste is dat die ANC sy mense daarvan moet oortuig dat daar na die begrafnis geen bloedvergieting moet wees nie, want dit sal maak dat die blankes glo Siener was verkeerd en dat hy ’n valse profeet is. Hulle sal hulle dan nie verder aan sy gesigte steur nie en die ANC regering aanvaar.

“Party ANC lede op die vergadering wou eers nie hiervan hoor nie omdat hulle geweet het Mandela is self besig om die mense op te steek om na sy dood die blankes aan te val en dood te maak.

(Die skrywer van Dokument-X, Gunter Schickelgruber (wat Xhosa goed verstaan en praat, het onder andere gehoor hoe Mandela tydens ‘n ANC vergadering aan sy ondersteuners sê: “Julle moenie glo wat ek van die verhoog af verkondig nie, want julle weet wat om te doen wanneer ek die dag sterf.’)

“NIA het toe self ’n slagspreuk voorgestel wat swartes kan gebruik om blankes mee te intimideer. “The day Mandela dies, wê will kill you whites like flies.”
“Dit is deur baie swartes gedoen en selfs blankes kinders is in die skole daarmee gedreig.

“NIA se plan het toe gewerk, want na die Boeremag se bomaanvalle en hulle misluk het om Mandela te vermoor sodat die profesie bewaarheid kan word, was daar geen verdere bedreiging van vêrregse kant nie.”

“Vyf lede van die Boeremag het in Oktober 2002 probeer om Mandela met ʼn tuisgemaakte bom om die lewe te bring, die poging het misluk en in die proses is net Claudia Mokone van Soweto deur ʼn vlieënde stuk staal getref en gedood.

“Maar na al die jare kan ek my nou nog nie vergewe dat ek deel was van daardie NIA-sameswering nie…”

Slotgedagte

Hierdie skrywe het hy aan my gerig na aanleiding van prof. Andries Raath en Rudie Rousseau se onlangse aanval op my skryfwerk i.v.m. met Siener se gesigte, en my daaropvolgende antwoord aan hulle.

Hy sê dit het hom daartoe genoop om sekere belangrike gebeure wat vóór Mandela se dood, plaasgevind het, aan my bekend te maak. Hy was self daarby betrokke.

Ek wil dit hier net duidelik stel dat hy verkeerd was wat betref ons aanvaarding van die ANC regime, ons het dit tot vandag toe nog nie gedoen nie — inteendeel, ons verwerp hulle nou nog met groter weersin en veragting as destyds!

Ter aanvulling: Die infiltrasie van Boere organiasies deur NIA lede asook die verreikende gevolge daarvan kan ook gesien word in ‘n Siener reeks deur 00DEZZ. Die laaste gedeelte in die hierdie video (vanaf ongeveer 17:50) is veral relevant.

Omdat geweld nie met Mandela se dood uitgebreek het nie, beteken dit egter nie dat daardie visioen se tyd uitgeloop het nie; iewers ’n die toekoms gaan ’n belangrike swartman nog op die een of ander wyse te sterwe kom (waarskynlik gewelddadig), en dan sál hierdie gesig ’n skrikwekkende werklikheid word, want soos ek al vantevore gesê het, ’n profesie het geen vervaldatum nie.

Siener is as wagter op die muur gestel om die basuin daaroor te blaas, sodat ons, sy volksgenote, dit moet wéét en ons nie onverwags deur die nag van onheil oorval word nie.

Maar hy het nie in die visioen gesien dis ’n swart man wat gaan sterf nie, tog is dit ’n heel logies afleiding, want daar het nog nooit in ons geskiedenis met die dood van ’n ‘belangrike’ blanke held of volksleier, geweld in die land uitgebreek nie — nie eens met die koelbloedige moord op dr. HF Verwoerd nie.

Prof. Raath self het ook hierdie gesig van Siener verklaar as rewolusie en oorlog wat na ’n begrafnis in die land sal uitbreek.

Ons verneem daar bestaan ’n sterk moontlikheid dat prof. Andries Raath deel sal wees van Siener se gemengde tussentydse- of doringbosregering wat hy voorspel het, en nog iewers in die toekoms sy verskyning gaan maak.

Flip Buys, hoof van Solidariteit, het reeds op Saterdag 10 Oktober 2015 in Pretoria tydens hulle Toekomsberaad openlik daarmee gespog dat hulle (Solidariteit en AfriForum) R3.5 miljard gaan spandeer om, wat hy genoem het, ‘n ‘parallelle’ regering daar te stel.

Wat Koeberg betref: ’n Vooraanstaande geoloog, Beyers van Niekerk, het spesifiek navorsing gedoen oor die voorkoms van interkontinentale breuke in die aardkors rondom Suid-Afrika en hoe dit ons kan raak as daar ‘n groot aardbewing sou kom. En volgens hom sal daar wel ‘n baie sterk aardbewing op die een of ander stadium hier plaasvind. Die verwagte sterkte daarvan sal in die omgewing van M 8.5 tot M 9.0 wees!

Daar loop ’n baie groot breuk van Groenland af verby Ierland, deur die bog bo in Wes-Afrika en dan al langs die weskus af en uiteindelik draai dit in Koeberg se omgewing ooswaarts tot by DF Malan lughawe, waar ’n paar breuke op daardie punt bymekaarkom, waaronder ‘n (tweede) baie groot een van die suidpunt van Argentinië af. Volgens Van Niekerk sal die verwagte aardbewing verwoestend wees (selfs Koeberg sal nie bly staan nie), die skiereiland sal onder die water verdwyn en  Tafelberg sal dan ‘n eiland wees.

Die bekende teoloog, wyle Dr. Willie Marais, het in sy boek, ‘n Man van God Gestuur, ’n visie beskryf wat hy gehad het en waarin hy ook gesien het dat ’n reuse-aardskudding die skiereiland tref waarna Kaapstad onder die water verdwyn en Tafelberg ‘n eiland word.