Posted on 357 Comments

Die ewige konflik tussen wit en swart

Wit is die insluiting van alle sigbare kleure. Swart is die afwesigheid van alle sigbare kleure. Swart is nie ‘n kleur nie, want dit is die afwesigheid van alle kleure. Swart was nie net in die Bybel nie, maar ook in die sekulêre wêreldgeskiedenis nog altyd ‘n simbool of voorstelling van die bose.

Fisici het bevind dat swart ‘n unieke eieskap het wat heeltemal by wit ontbreek, en wat bekend staan as ‘swart liggaamsuitstraling’(die Stefan-Boltzmann-wet). Volgens hierdie wet sal enige fisiese liggaamsmassa waarvan die nie-kleur ‘swart’ is, hitte beter absorbeer as enige ander kleur.

Die Negroïed en die Kaukasiër is dus nie net verskillend nie, maar het ook heeltemal teenoorgestelde eienskappe. Dis ‘n wetenskaplike feit wat al meer as ‘n eeu bekend is; eksperimenteel is dit reeds deur kundiges bewys, en heel waarskynlik ook die rede waarom dit nie aan politieke korrektheid toegegee het nie.

Wit en swart is nie net die ‘kleur van iemand vel nie’, maar ook ‘n fundamentele aanduiding van die fisiese klassifikasie wat elke sel in die liggaam onderskei – saamgevoeg verteenwoordig dit dus sy unieke DNA. Net so dra elke sel in ‘n persoon se liggaam ook die stempel van sy ras.

Hierdie harde kernwetenskaplike feite is net ‘n bevestiging van sekere uitsprake wat in die Ou en Nuwe Testament voorkom.

Die Ou Testament spreek hom uit teen rasvermenging in Deut. 7:3 (“Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie”) en Esra 14:9 “…sal ons weer u gebooie verbreek en ons verswaer met hierdie gruwelike volke?”).

In die Nuwe Testament lees ons in 2 Kor. 6:14 (“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie”.) Die woord ‘ongelowiges’ kan net na ‘n heidense nasie verwys, want nêrens in die Bybel word Israel verbied om nie met sy volksgenoot, naaste of broer saam te werk nie.

Daar is wetenskaplik bevind dat gedwonge integrasie nie ‘n natuurlike sosiale kenmerk is nie; dit is diktatoriaal en hoegenaamd nie bevorderlik vir die behoud van enige beskawing nie. Dit is grootliks ook die rede vir die ontgogelde, opstandige en verwarde samelewings wat ons vandag mee te doen kry.

Die Negroïed en Kaukasiërs wil eenvoudig niks met mekaar te doen hê nie. Die vermenging van die twee rasse is ook gedoem om nét basters voort te bring, en daarmee word die unieke eienskappe van albei rasse vernietig.

Tereg beskryf Esra 9:7 en Daniël 9:8 dit in die King James Bybel as ‘verwarring van die aangesig’. (In ons 1953-vertaling staan daar ‘beskaming van die aangesig’). En daar is rede vir ‘beskaming’, want die voorkoms van die baster se aangesig is ‘n skending van die Almagtige se oorspronklike skepping.

Ons demokratiese bestel is gebou op drie fondamente:

  1. Daar is geen rasverskille nie.
  2. Almal is gelyk en,
  3. Almal is mekaar se naaste.

Die kerk se sending-fondament is weer gebou op Paulus se ‘uit een bloed’-verklaring in Handelinge 17:26: “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het…”

Uit die voorskrifte in die Ou Testament (Deut. 7:7 – jy mag jou nie met die nie-Israelnasies verswaer nie, asook die Messias se verklaring in Mat. 15:24 – dat Hy nét gestuur is na die verlore skape van die 12 stamme van Israel, kon Paulus se woorde ‘al die nasies’ slegs verwys het na die Israel-nasies wat almal draers van dieselfde ‘beeld en gelykenis’ was. Om dit te vertolk as ‘ál die nasies op aarde’, hou dus nie water nie.

Ook Strong’s se verklaring van die Griekse woord ‘nasies’ weerspreek die gedagtes van alle nasies op aarde:
Nasies = ethnos = “a race (as of the same habit), that is, a tribe; specifically a foreign (non-Jewish) one”. (Hier is dus sprake van net één ras (met dieselfde gewoontes/geaardheid), dit is ‘n stam; spesifiek ‘n vreemdeling van nie-Joodse afkoms).

M.a.w. uit hierdie één bloed het God één ras (of ‘n stam) gemaak met dieselfde gewoontes/geaardheid, wat van nie-Joodse afkoms is.

Dit is daarom logies dat mense met dieselfde gewoontes/geaardheid (soos die 12 stamme van Israel) ook tot dieselfde ras sal behoort.

Ons weet die woord Adam beteken mens. En Paulus se woorde ‘al die nasies van die mensdom’ hierbo, is dus sinoniem met ‘al die Aadamiete’. Ons lees dat Adam na God se ‘beeld en gelykenis’ gemaak is. En soos reeds gemeld, is dit wetenskaplik al bewys dat daar letterlik honderde verskille is tussen bv. die Negroïed en Europeër. Hulle kan dus ónmoontlik albei draers wees van dieselfde ‘beeld en gelykenis’.

Die verskil in bloed

Die erkende navorser, C.R. Dickey, lewer in sy boek One Man’s Destiny, Junie 1942) interessante kommentaar op Handelinge 17:26: “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het”.

Dickey sê o.a. “In hierdie teksgedeelte is daar drie belangrike sake wat teoloë ignoreer:

  1. “Dat die woord ‘bloed’ glad nie in die oorspronklike teks voorkom nie. Dit is deur vertalers bygevoeg. Die Ferrar Fenton-vertaling gee die mees logiese verklaring van die teks: ‘En Elohim het deur één persoon (nl. Christus) die mensdom (Israelvolke) geskape’.
  2. “Dat die woord ‘mensdom’ daarom slegs na Israel kan verwys, soos ons in Eseg. 34:31 lees: “(Israel) Julle is my skape, die skape van my weide, julle is mense…” (m.a.w. die mensdom).
  3.  “Dat Elohim verder ook duidelike grense tussen Israel en die ander volke ingestel het”. (As al die nasies dan dieselfde is, hoekom was dit nodig om grense te bepaall?)

In die Saturday Evening Post van April 15 1961, verwerp dr. James Bonner, professor in Antropologie aan die Kaliforniese Instituut van Tegnologie, die kerk se siening dat ‘alle rasse’ dieselfde is, met die volgende stelling: “Dit is reeds onomstootlik bewys dat die menslike rasse nié almal dieselfde is nie, aangesien die bloed van die Kaukasiese rasse wesenlik verskil in molekulêre konstruksie en oorerwingsfaktore van dié van die Neger”.

“Die metaboliese selherlewing in ‘n blanke Kaukasiër is baie anders as dié van ‘n swart Neger, soveel so dat die aantal onverklaarbare sterftes van Kaukasiërs na die ontvangs van ‘n bloedoortapping wat na ‘n Neger teruggevoer kan word, veroorsaak het dat waarskuwings daarteen vanuit sekere laboratoriums gehoor word, maar geen woord hieroor is nog deur die hoofstroommedia gerep nie.”

In die middel 1940′s het dr. Ronald Nagel en ander navorsers ontdek dat feitlik alle swartes in Afrika malaria onder lede het, hulle het ook vasgestel dat sekelsel-anemie (‘n bloedsiekte by Negroïedes) die meerderheid swartes help om malaria te oorleef. As dit nie vir hierdie geen in hulle bloed was nie, sou miljoene voor die voet gesterf het.

Terselfdertyd het hierdie sekelsel-geen by blankes ernstige nagevolge, daarom behoort hulle nie Afrika swartes se bloed te ontvang nie. Aan die anderkant het swartes wat blanke bloed ontvang, weer geen weerstand teen malaria nie.

Dit was een van die hoofredes waarom die SA Bloedbank in die apartheidsjare swart en wit bloed geskei het – dit was tot voordeel van albei. Maar in 2004 is die Suid-Afrikaanse Bloedbank in ‘n hofsaak (deur ‘n baster-verpleegster) verplig om dit nie meer te doen nie.

Op 4 Des. 2004 berig Melanie Peters op IOL News oor die omstredenheid waarin Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens (SANBB) gedompel is omdat hy die bloed van swart skenker vernietig het.

Sy skryf: “Die SANBB was daarna verplig om sy donateurprofielbeleid te hersien nadat dit as rassisties beskou is. Hy mag in die toekoms nie meer bloed volgens ras etiketteer nie.

“Hierdie verklaring is uitgereik ná ‘n dringende vergadering tussen ‘n hoëvlak afvaardiging van die departement van gesondheid en die bloeddiens se topbestuur. Die vergadering is gehou nadat dit aan die lig gekom het dat die bloed van swart en bruin mense as riskant beskou is en daarom mee weggedoen is.

“Poppie Bereng, ‘n verpleegkundige, is ses maande te vore ontslaan omdat sy teen die SANB se beleid gekant was om nie die bloed van swart of bruin skenkers te gebruik nie. Hul bloed is verbrand of vernietig.

“Die SANB moes Bereng weer in diens neem en haar R46 662 betaal – die ses maande salaris wat sy verloor het. Die departement van gesondheid was toe verplig om in ‘n verklaring te ‘erken’ dat die gebruik van rasse-kategorieë van skenkers om die risiko’s van bloed te bepaal, onaanvaarbaar is…”

Semen Gendler

Selfs organe van die verskillende rasse kan nie gemeng word nie, want enkele jare gelede was daar die geval van ‘n blanke Rus, Semen Gendler, wat ‘n leweroorplanting van ‘n 38-jarige Amerikaanse Neger-skenker ontvang het. Na die operasie het sy vel skielik begin swart word.

Gendler, van Krasnodar, ‘n dorp in die suidweste van Rusland, het dringend die oorplanting benodig nadat hy met hepatitis C en kanker gediagnoseer is. Dokters het gesê sy enigste hoop was ‘n leweroorplanting, en nadat hy kontak gemaak het met sakevennote in die VSA, het Gendler daarheen gevlieg vir die noodoperasie.

Na bewering het net die oorplanting hom sowat R5 525 000 uit die sak gejaag.

Oor die onverklaarbare verander in sy voorkom, het hy hom soos volg uitgelaat: “Ek is min gepla oor my skielike ‘African look’ — solank die lewer net werk!”

Die Boek van Israel se stamboom

Ons lees in Deut. 7:6: “Want jy is ‘n volk heilig aan JAHWEH jou Elohim; jou het die JAHWEH jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

Die vraag is nou: wié is hierdie ‘heilige’ volk wat Hy spesiaal tussen al die volke ‘uitverkies’ het? Sal dit nie juis ook húlle wees wat Hy na ‘sy beeld en gelykenis’ gemaak het nie? (Net so is elke pa se kinders ook na sy beeld en gelykenis geskape, mits sy vrou nie van ‘n vreemde nasie is nie).

Selfs die Almagtige se ‘Handboek vir die Lewe’ (die Bybel), handel net oor Adam en sy ‘generasies’, ‘stamboom’, ‘geslagte’ of ‘familie’. Die King James-vertaling in Gen. 5:1 lees so: “This is the book of the generations of Adam. In the day that Elohim created man, in the likeness of Elohim made he him. In die Afrikaanse 1953-vertaling word verwys na ‘stamboom’, terwyl die Nederlandse Bybel dit vertaal as ‘geslagte’. Hier is dus geen sprake van ‘n ‘geestelike’ Israel of volk nie!)

“Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?”- Jer. 13:23.

Gam was die vader van die Kusiete, Putiërs en Kanaäniete – almal swart nasies – vgl. Jer. 13:23: “Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke?”

In die Geneefse Bybel (Geneva Bible) kry ons die mees korrekte vertaling: “Can the blacke More (swart Moor, en bewoner van Mauretanië; Noord-Afrikaan) change his skin? or the leopard his spots?”

(Die Geneefse Bybel is een van die mees historiese en betekenisvolle vertalings van die Bybel in Engels, dit is 51 jaar vóór die King James-weergawe (1611) gepubliseer, en was die primêre Bybel van die 16de-eeuse Engelse Protestantisme. Persone soos William Shakespeare en John Bunyan, die skrywer van Pilgrim’s Progress, het dit gebruik).

Op sy beurt was Kanaän weer die vader van die Sidoniete, die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. En hierdie swart nasies word in die Bybel slegs vermeld waar Adam se generasies/stamboom/geslagte met hulle in direkte aanraking gekom het.

Waarom dra kerkdienaars swart?

Die dra van ‘n toga tydens kerkdienste was van die vroegste tye af ‘n heidense gebruik wat deur die Rooms-Katolieke priestersorde oorgeneem is.

Wanneer ‘n priester op bestemde tye aan die hemelse gode offers moes bring, het hy ‘n pers toga aangetrek. Offers aan gode in die onderwêreld moes met ‘n swart toga geskied; en offers aan die godin van die oes, in wit.

Om die een of ander rede dra sommige van ons ‘kerkdienaars’ soos predikante, priesters, Joodse rabbi’s, hekse, Satanisme-voorstanders en Moslems vandag nog steeds ‘n swart toga’s, ‘n swart jurk of ‘n Burka (lang swart frok).

Die geliefde swart skemerkelkie-rok van die blanke vrou is die Westerse weergawe van die Burka.

Omdat swart lig absorbeer het hierdie mense geen lig of energie in hulle nie; swart is daarom die mees nadeligste kleur om te dra, want net lig kan lig weerkaats. Maar tog word die mensdom al dekades lank gebreinspoel met slagspreuke soos ‘black is beautiful’; ‘black is a happy color’ en ‘black is the new white’.

Mat. 5:14-16 “Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie. en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Gen 1: 4 “Toe sien Elohim dat die lig goed was. En Elohim het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis”– wit en swart!

Strongs se woordeboek vertaal wit as skitterend, gloeiend, helder en oorwinning, terwyl swart as die kleur van pes, onheil, oordeel, rou en die dood voorgehou word.

Op 6:12 “…en kyk, daar was ‘n groot aardbewing; en die son het swart geword soos ‘n harige sak, en die maan het geword soos bloed.” Daar sal duisternis wees, sonder inligting, kennis of energie.

Wit en swart bly getrou aan hul voorkoms

Na alles wat ons nou weet, is daar één feit wat soos ‘n paal bo water staan: die witte sal, waar hy hom ook al mag bevind, onbewustelik altyd getrou bly aan sy voorkoms. Net so ook die swarte.

Enkele onderskeidende eienskappe van die witte is die volgende: Gesins- en familiebande maak van hom ‘n kudde wese, en saam daarmee het hy die wete, die sekerheid: ‘hulle gee vir my om’, net soos hy ook ‘vir hulle omgee’. En daar is geen sterker aardse bande nie.

Verder is hy ‘n kreatiewe wese, wat nie anders kan as om te skep en voort te bring nie, en hy ywer om dit wat hy gegenereer het, in stand te hou; sy ingeskape liefde vir die natuur, maak dat hy dit wil beskerm en bewaar. Hy kan probleme identifiseer en oplos; hy ondersoek alle dinge en probeer om die goeie te behou; in die sakewêreld streef hy na professionalisme. Hy is toebedeel met begaafdheid wat hy aanwend om sy omgewing te dekoreer, te verbeter en skoon en netjies in te rig. Sy dwingende begeerte om die aarde te vul en te bewerk, maak van hom die ewige verkenner, ontdekkingsreisiger en ruimtevaarder. En laastens, is hy deur sy Maker geseën met die gawe van profetiese versiendheid.

Ook die swarte kan nie anders as om getrou te bly aan sy voorkoms nie. Maar omdat hy van nature alles rondom hom absorbeer, wil hy ook alles verniet hê, dus bestaan liefdadigheid nie vir hom nie, sy hand sal altyd toe bly. Aan die anderkant weer, wat nie syne is nie, het geen bestaansreg nie, dit moet afgebreek, gestroop, geplunder en verwoes word.

Job 12:14 stel hom voor as die verderwer: “Kyk, Hy breek af, en daar word nie opgebou nie.” Hy hou niks in stand nie; daarom bring hy ook niks voort nie. Volgens Titus 1:12 is hy ‘n leuenaar, tree hy op soos ‘n ongedierte en is van nature ‘n lui buik – m.a.w. werksku en ‘n leeglêer. Hy leef net vir die oomblik; het geen toekomsvisie nie, en maak dus vir niks voorsiening nie.

Tereg sê die Ewig-Lewende wat al sedert die vierde dag met die swarte se weë bekend is “…ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.”

Miskien het Hy hulle juis met ‘n swart vel oorgetrek sodat ons hulle moes identifiseer vir wat hulle werklik is. Maar ons wou Hom nie glo nie, nog minder wou ons sy profeet Moses se dringende waarskuwings ter harte neem:

“Jy sal aanhoudend deur hulle verdruk en beroof word en daar sal niemand wees om jou te help nie. Jy sal aan ’n vrou verloof raak, maar ’n swarte sal haar verkrag; jy sal ’n huis bou, maar nie daarin woon nie; jy sal ’n wingerd plant, maar nie sy vrugte eet nie. Jou bees sal voor jou oë geslag word, maar jy sal nie daarvan eet nie. Jou donkie sal voor jou oë geroof word en nie weer aan jou terugbesorg word nie. Jou kleinvee sal aan die swartes gegee word, en daar sal niemand wees wat jou help nie. Jou seuns en dogters sal aan die swartes gegee word terwyl jy toekyk, en jou oë sal ingee soos jy die hele dag kyk of hulle terugkom, maar jy sal niks daaraan kan doen nie. Die swarte wat jy nie ken nie, sal die opbrengs eet van jou lande en alles waarvoor jy jou afsloof. Daar sal deurentyd net verdrukking en swaarkry vir jou wees, en jy sal kranksinnig word van wat jy sien. Die swarte wat by jou woon, sal meer en meer kry, en jy sal agteruitboer en minder en minder hê. Hy sal aan jou leen, jy sal nie aan hom leen nie. Hy sal die kop wees en jy die stert.

“Jy sal honger en dors wees en sonder klere en gebrek ly, en die swarte sal ’n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou uitgeroei het. Jahweh sal van ver af die swart nasie teen jou laat opruk. Dit sal ’n nasie wees wie se taal jy nie verstaan nie, ’n wrede nasie deur wie niemand, oud of jonk, ontsien word nie, ’n nasie sonder genade. Hy sal die aanteel van jou vee en die opbrengs van jou land opeet totdat hy jou uitgeroei het. Hy sal nie vir jou koring of wyn of olie laat oorbly nie, ook nie van die aanteel van jou grootvee en jou kleinvee nie. Die swarte sal dit doen totdat hy jou ondergang bewerk het.

“Onder daardie swart nasies sal jy geen vrede vind nie, nie eers ’n rusplek vir jou voete nie. Jahweh sal jou daar ’n hart vol angs gee, oë wat ingee, ’n lewe wat wegkwyn.

“Jou lewe sal aan ’n draadjie hang, jy sal dag en nag in vrees lewe, jy sal jou lewe lank onveilig wees. In die môre sal jy sê: ‘Was dit maar aand!’ en in die aand sal jy sê: ‘Was dit maar môre!’ so vol vrees sal jy wees en sulke vreeslike dinge sal jy belewe.” (Deut. 28 – 1983-vertaling).

(Job 24 – 1983-vertaling): “Want in die duisternis breek hulle in julle huise in; bedags sluit hulle hul op; hulle ken nie die lig nie.
“Want vir hulle saam is die stikdonker ‘n môrestond, want hulle ken die verskrikkinge van die stikdonker.
“Teen dagbreek staan die moordenaar op, hy maak die arme en behoeftige dood, en in die nag is hy soos die dief.” (

Ja, ons het hulle geëien, ons het hulle herken, hulle goddeloosheid aanskou, maar ons wou dit nie glo nie!

En nou het een en dieselfde lot  ons almal getref. (Pred. 2:14).