Jakob en Esau

Jakob en Esau, of die Boer en die Jood

In Genesis 25 lees ons van Rebekka wat aan twee nasies geboorte sou gee; twee nasies wie se paaie dwarsdeur die geskiedenis byna parallel sou loop, maar die een sou die duisternis verteenwoordig en die ander die lig. Die vraag is nou: wie is hierdie twee nasies? Gen. 25:21-27: “En Isak het die HERE gesmeek […]

Jakob en Esau, of die Boer en die Jood Read More »