Posted on 5 Comments

Die Gruwel in ons midde!

In Suid-Afrika was dit die kerk wat heel eerste ‘n broederlike hand na die ‘verworpe’ ANC toe uitgesteek het. Hy het hulle selfs daar by Dakar in die geheim gaan bearbei om hulle vir Comrade Jesus te wen, en dit het waarlik vrugte afgewerp, want sedertdien gaan daar nie ‘n dag verby nie, of sy Naam is op hulle lippe. Hulle (Zuma inkluis) staan selfs Sondae op die preekstoele om die wittes meer van Hom te leer! Continue reading Die Gruwel in ons midde!

Posted on 7 Comments

Joodse bespotting van die Messias

https://www.youtube.com/watch?v=9RY83mAr5uA

Die video hierbo is onlangs op ‘n Joodse TV-stasie uitgesaai. Die aanbieder het dit beskryf as ‘n parodie (belanglike voorstelling) van die Messias se lewe en kruisigting. Die meisie in die bikini verteenwoordig die liberale (anti-Christus Jood), terwyl die aapkarikatuur kamtig neutraal is en die Messias as ‘n “goeie mens” beskou. Hy word dan (as Christus-simbool) op aanstootlike en veragtelike wyse deur die meisie aan ‘n kruis gespyker.