Posted on 1 Comment

Wie sy oogappel aanraak

Daar is ‘n etniese skoonmaak proses in Johannesburg-Suid, asook in die res van ons stede aan die gang. Die swartes is stelselmatig besig om blankes uit hulle huise en van hulle eiendomme af te verdryf. Armblankes word eenvoudig uit hulle huise gejaag en die swartes vat dan alles wat in die huis is vir hulleself. Dit word genoem “huiskaping”.  Afrikaners wat daaroor kla, word in die straat uitgegooi en antagonisme tussen swart en wit word al erger. Continue reading Wie sy oogappel aanraak