Posted on 1 Comment

Die hel en ontvlugting van Anti-Depressante

Anti-depressant Prozac

Bykans 2000 jaar gelede het die Messias die hande op Sy volk gelê en hulle genees van allerhande siektes, kwale en selfs die dood. Hy het mense gesond gemaak wat destyds en vandag ‘ongeneesbaar’ is, en hy het dit gedoen sonder om Sy volk een enkele penning te vra. Continue reading Die hel en ontvlugting van Anti-Depressante