Posted on 204 Comments

Daar is drie wat getuig in die hemel

Ek glo nie ons as aarsdse skepsels sal ooit met ons beperkte menslike verstand eers naasteby ‘n begrip kan vorm van die aard, wese, karakter en persoonlikheid van die Almagtige Skepper, of sy Seun óf die Heilige Gees nie. Wat ons in die Skrif van Hulle lees, is maar ‘n flou afskynsel van die werklikheid. Want in die eerste plek kan ons nie eers ‘n vae idee vorm van die Dimensie waarin hulle Bestaan en Optree nie. In hierdie lewe sal ons sal dit nooit ten volle kan begryp nie. Continue reading Daar is drie wat getuig in die hemel

Posted on 1 Comment

’n Tyd om dood te maak

Pastoor Mark Downey

Een van die Tien Gebooie is: Jy mag nie doodslaan nie en tog sê Spreuke
3:3 “daar is ’n tyd om dood te maak”.

Praat die Bybel dan teen homself? Polities-korrekte linkse liberaliste hou daarvan om tekere te gaan oor Christelike skynheiligheid wat betref ons standpunt oor aborsie en die doodstraf.

Die werklike teenstrydigheid egter, is by hulle wat die Woord van God nie lees, glo of verstaan nie. Continue reading ’n Tyd om dood te maak