Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

God

Hongersnood

Johanna het gepraat van die hongersnood wat kom en Siener het gepraat van die kospotte wat leeg staan. In Amerika ondervind hulle die ergste droogte en hitte in 50 jaar, met die gevolg dat hul oesskatting dramaties afgeneem het. In die verlede was dit die VSA wat hul graan reserwes aan die inwoners in Afrika

Hongersnood Read More »

Selfoongevare

Dr. Devra Davis president van die Environmental Health Trust het in sy boek Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Is Doing to Hide It, and How to Protect Your Family onder meer gemeld: As die industrie nie begin om binnekort positiewe stappe te neem nie, kan ons binne die volgende twee

Selfoongevare Read More »