Posted on 8 Comments

Britte se plan om blankes uit te wis

(LA Times blaas haat teen blankes in SA aan)

‘n Video op die Business Day se webblad bevat ’n onderhoud met die vorige Britse ambassadeur in Suid-Afrika, Robin Renwick. Tydens die onderhoud met Business Day onthul Renwick enkele van die koverte Britse aksies wat hy onderneem het om SA van die blankes te suiwer.

FW de Klerk het gedurende sy ampstermyn aan die ANC oorgegee en hy was ook een van die sleutelspelers tydens die Lancastherhuis-beraad wat op Robert Mugabe se oorname van die ou Rhodesië gelei het.

Renwick het baie nou met Helen Suzman saamgewerk. Hy het ook ‘n biografie oor Suzman gepubliseer. Dit was van die begin af sy plan om Nelson Mandela vrygelaat te kry en die ANC die land en die ekonomie te laat oorneem. Hy noem ook in die video dat hy Nelson Mandela afgerig het om byvoorbeeld ‘n goeie indruk op mev. Thatcher te maak.

Daar was destyds ook ander koverte Britse operasies wat met of sonder die amptelike goedkeuring van die regering plaasgevind het. Onder andere was daar ‘n geldwassery-operasie in St. Paul’s Cathedral wat geld na terroriste in Suid-Afrika gekanaliseer het. Kanon Collins het aan die hoof daarvan gestaan. In ’n artikel in The Guardian op 12 Februarie 2001 sê Stuart Round “I was a teenage gun runner” en verduidelik dan hoe hy wapens, waaronder AK47s, na Suid-Afrika gesmokkel het. Die wapens is agterna deur ’n vroulike agent, Muff Anderson, by die Eastgate-winkel sentrum in Bedfordview, Johannesburg, afgehaal en onder Suid-Afrikaanse swartes versprei. Etlike tonne wapens is so oor ons grense gebring en word tot vandag toe nog waarskynlik in plaasmoorde en ander aanvalle op SA blankes gebruik. Muff Anderson het later amnestie van Biskop Tutu se Waarheidskommissie vir haar aandeel in die wapensmokkelary ontvang.

Verder terug in die geskiedenis, is daar die boek Bird On a Wing deur Allan Bird waarin hy verduidelik hoe dieselfde Britse psigiater vir sowel David Pratt as Dimitri Tsafendas behandel het. Verwoerd was in Brittanje om twee redes ongewild: Hy het Suid-Afrika uit die Statebond geneem en ’n republiek ingestel. Hy wou die land se soewereiniteit versterk en het begin om die land se weermag te versterk, iets wat later deur PW Botha as verdedigingsminister voortgesit is. Harry Oppenheimer was die kontak persoon wat Verwoerd se sluipmoord gereël het deur Carnegie- kontakte in ’n sg. “Lone Nut” swart operasie.

Verwoerd is daarna deur Tsafendas vermoor en in 1989 was daar ook ‘n aanslag op PW Botha se lewe toe hy byna vergiftig is. Sterk gissings is dat De Klerk en Pik Botha daarvoor verantwoordelik was. Agterna het die media gesê dat hy ’n ‘beroerte-aanval’ gehad het, maar vir sy familie en vriende het PW Botha dit gestel dat hy vergiftig is. Mediese spesialiste het dit ook bevestig.

Mev. Elize Botha, PW se eggenote het later die volgende verklaring hieroor uitgereik: “About 2002, two men arrived at our home in the Wilderness. They came to apologize to my husband for being present when his elimination was discussed. They withdrew, as they did not want to be part of his assassination. A poison was used which was procured from Russia and put into his tea after his horse ride one morning. His secretary brought him his tea. It manifested as a stroke, which his brain did not reflect after a scan.”

In sy video-onderhoud met Peter Bruce van die Business Day verklaar Lord Robin Renwick dat hy “nie met PW Botha kon werk nie” en daarom reeds met FW de Klerk begin praat het nog voordat Botha uit die saal gelig is. Die vraag is nou: Waarom op De Klerk fokus as jy nie reeds wéét dat Botha geëlimineer gaan word nie?

Tydens die sg. “Apartheids-jare” (“Apartheid” is ‘n term wat spesifiek deur die Britse media geskep is om ’n gesentraliseerde kern te skep – sodat hulle ’n propagandaveldtog vir hulle demonisering van die blanke bewind rondom die term kon bou) het die Britse geheime diens – M16 – vele koverte operasies deur hulle sg. “NGO’s” op Suid Afrika geloods deur veral die PAC om swartes oproerig te maak en skole en klinieke af te brand. M16 het opereer in veral swart gebiede om chaos in die land deur optogte te veroorsaak en so die land onregeerbaar te maak. Harry Oppenheimer was ook ’n kernkanaal wat beide die ANC EN PFP gefinansier het om die blanke regering tot ’n val te bring.

Britse betrokkenheid word ook gekoppel aan die sluipmoord op Eugene Terreblanche om van prominente Afrikanerleiers ontslae te raak en sodoende die Afrikanervolk verdeeld te hou en Afrikanernasionalisme te onderdruk.

Die ANC (asook DA en EFF) word steeds deur Britse geldmagte beheer om veral wette en optredes teen blanke Afrikaners te finansier en uit te voer. BEE en AA wette word ook deur Brittanje onderskryf teen die blanke Afrikaner om hom totaal uit die werksmark te forseer en te verarm onder die voorwendsel van “swart bemagtiging.” Die wet het NIKS met “swart bemagtiging” te doen nie – die bedekte doel is primêr om die blanke volk te verarm en te keer dat nuwe blanke besighede en inisiatiewe die lig sien wat die Britse oorheersing mag benadeel – veral op militêre en politieke weerstandsvlak. Die Suid-Afrikaanse Inligtingskontingente en Suid- Afrikaanse polisiediens word hoofsaaklik vir die doel gebruik in samewerking met die regbank. Om die politieke weerstand te neutraliseer, word pseudo-“Boere Organisasies” en “politieke partye” gestig wat kamma “eg” vir die Afrikaner se strewe staan – maar inderwaarheid ’n “weerlig afleier” is om Afrikaner nasionalisme verder te verdeel. (Vgl. die Vryheidsfront plus, Solidariteit en AfriForum in die verband).

Die Britte was een van die groot begunstigdes van die wapenskandaal. Ook het Yskor en ABSA in hul skoot geval. Lakshmi Mittal, die Indiër wat ’n vriend van Tony Blair is, het Yskor gratis verkry en daarmee ’n wêreldryk in die staalnywerheid opgebou. Voeg daarby BP en Vodacom wat sedertdien deur Vodafone ingepalm is, asook Anglo American en Ou Mutual wat Londen toe verskuif is. Die Britte is direk betrokke by die propaganda teen Afrikaanssprekende plaasboere, en Brittanje steun radikale grondhervorming. Die doel is om Afrikaners en blankes van alle eiendomme te vervreem, behalwe miskien voorstedelike huise. Vir die ryker blankes staan die deur na Australië oop waar die volgende geslag Afrikaners volledig sal verengels, terwyl die armer blankes hier óf uitgemoor óf geassimileer sal word deur ondertrouery met Kleurlinge en swartes.

Net soos wat Brittanje en die VSA op ’n stadium Al Kaïda ondersteun en opgelei het, steun veral Brittanje steeds die mees radikale faksies in Suid-Afrika, soos byvoorbeeld Malema en sy EFF, asook die SAKP. Die Britse media en veral BBC, wat ’n blote verlengstuk van die Britse regering en die Britse geheimediens is, bou Malema as die volgende “Groot Swart Leier “op, net soos wat Renwick en ander voorheen vir Mandela gedoen het.

Malema het juis op Radio 702 gesê dat die EFF gaan “voorberei vir guerilla-oorlogvoering. “ Wie gaan die opleiding daarvoor verskaf, wonder ’n mens? Die Britse wapens wat Stuart Round en Muff Anderson die land ingebring het, is nog steeds beskikbaar om boere en ander blankes mee aan te val. Die ANC het nooit daardie ondergrondse wapens aan die staat en sy organe oorhandig nie. (Maar alle blankes moet hulle wapens inhandig!)

Net soos in die Midde-Ooste, sal Brittanje dus die mees radikale faksie in Suid-Afrika ondersteun om chaos te saai en verskrikte blankes op ’n streep te laat emigreer. Die Rhodesië/Zimbabwe-geval verskaf die scenario wat hier gaan plaasvind. Soos wat wanorde in Suid-Afrika toeneem, sal meer en meer blankes in elk geval vermoor en verkrag word, wat die gevoel van verskrikking en terreur sal laat toeneem. Onthou dat “People’s War” die ANC-SAKP se strategie was waarmee hulle steun van die swart massas verkry het.

Julius Malema was kort voor die laaste verkiesing twee weke in Brittanje om sy opdragte van sy Britse hanteerders te gaan ontvang. Wat ons nou mee te doen het, is dat Brittanje die ANC, DA EN EFF finansier word deur hulle bankiers om Suid-Afrika stewig onder Britse beheer te plaas.

In die geval van swartes is geweld soos halssnoermoorde gepleeg om die gesag van die ANC oor die land se swartes te vestig. Geweld teen blankes is bedoel om hulle die skrik op die lyf te jaag, soos wat Mao Zedong gedoen het. Daar is juis ’n straat in Pretoria wat na Mao vernoem is en dit sê aan ons in hoe ‘n mate die ANC-SAKP (en die Britte!) onverbiddelik voortgaan met hul uitwissingsplan. Terreur teen SA blankes het nie in 1994 opgehou nie; dit gaan nou bloot voort met hernieude krag en in nuwe vorme.

Reeds tydens die Anglo-Boereoorlog wou Brittanje die Afrikaner geheel en al vernietig en was daar wel ‘n volksmoordplan op die tafel. Ook die verkragtings op Boerevroue wat jare lank verswyg is, was deel van Brittanje se plan om Afrikaners as ‘n volk en ’n mededingende groep in Suid-Afrika geheel en al te elimineer.

Hoe gaan Brittanje baat by ‘n Malema-oorname en algemene ekonomiese chaos in die land? Soos wat blankes en opgeleide mense uit die land vlug, sal dit ’n vraag na “konsultante” en kundiges skep wat almal ten duurste van Engeland ingevlieg sal word. Die Britse hulporganisasies soos Oxfam wat oral in Afrika bedrywig is, sal hier voedsel aan die bevolking kom verskaf en sodoende ook beheer verkry.

Omdat Suid-Afrika ’n nywerheidsland is, sal die funksionering van die stelsel steeds tegniese vaardighede vereis, wat deur Engeland verskaf sal word. Ook die myne sal spotgoedkoop van hande verwissel. Te midde van voedseltekorte sal die mynwerkers nie sulke hoë lone kan vra nie en moontlik kan daar selfs Zimbabwiërs in die SA myne ingespan word, om vir ‘n appel en ‘n ei te werk, nes in die ou dae.

In elk geval is die grens tussen Zimbabwe en Suid-Afrika reeds afgeskaf, iets waarvoor die Engelse kerke in Suid-Afrika hulle doelgerig beywer het. Die Engelse kerke is, afgesien van die BBC en Oxfam, nog ‘n frontorganisasie van die Britse regering. Ons het gesien hoe die Anglikaanse Kerk geld vir die terreurbeweging in Suid-Afrika gewas het. Die prominente rol wat Desmond Tutu van die Anglikaanse Kerk ook in die propaganda teen plaaslike blankes gespeel het, is voor die hand liggend. Om die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe afgeskaf te kry, was ’n oogmerk van Brittanje sodat die Suid-Afrikaanse identiteit verder kon vervaag.

Die tafel is dus gedek vir die tweede revolusie waarmee die blankes uit die land verdryf gaan word sodat Suid-Afrika weer ’n kolonie van Brittanje kan word, met afhanklike, korrupte en hoogs omkoopbare swart politici wat die land regeer. Die probleem met die blanke teenwoordigheid in die land is dat ons nog steeds die instellings en die ekonomie funksioneel onderhou, wat ook die ANC-bewind minder afhanklik van Brittanje vir hulp en kundigheid maak want hy kry nog steeds ’n triljoen rand se belastings elke jaar. Iets van Verwoerd se ou soewereiniteit het dus oorgebly.

Ander leiers wat die soewereiniteit van hul lande wou verdedig soos Saddam Hoesein en Moeammar Ghaddafi is summier deur Brittanje en Amerika afgesit en vermoor. Solank as wat die korrupte oligargie wat SA regeer, bereid is om na die Britte se pype te dans, sal hulle in taamlike weelde mag oorleef. Die probleem is dat die blankes se tyd in Suid-Afrika uitgedien is. Hulle staan onwetend in die pad van groter Britse beheer oor die land. Daarom sal hulle genadeloos vanuit Suid-Afrika gesuiwer word. Die propagandawerk daarvoor is reeds deur Engeland gedoen. Dit kom nou net by die uitvoering van die plan.

Reserwebank gestroop

Daar moet ook net daarop gelet word dat Amerika in groot finansiële probleme was pre-1994 … en dat Suid Afrika se goudreserwes in die Reserwebank hierdie finansiële probleme deels kon elimineer. Om die rede moes die Reserwebank eenvoudig gestroop word om die Amerikaanse ekonomie te help – ten koste van die blankes in Suid Afrika. Ongelukkig vir die Wall Street-Jode het PW Botha in die pad gestaan en wou nie saamspeel nie. Hy was deels te “patrioties.” Dit is dan die rede hoekom Robin Renwick aan De Klerk gesê het hy “kan nie met PW Botha werk nie “ – omrede Botha nie te vinde was vir die duiwelsplan nie. Dit is ook die rede hoekom Botha moes vermoor word om hom uit die weg te ruim – hy het in die pad van die Joodse bankiers gestaan. In De Klerk het die Joodse bankiers die PERFEKTE Trojaanse perd gehad….hy was HEELTEMAL te vinde om omgekoop te word a.g.v. sy noue bande met die Afrikaner Broederbond.

Die liberale pers – veral die ” Vrye Weekblad” wat deur Max Du Preez gedryf was en deur die PFP (Oppenheimer) gefinansier is – het ’n haatveldtog en disinformasie propaganda smeerveldtog teen P.W Botha en “regse” blankes geloods. Pik Botha, het die NP “in lyn” gehou – hy was ’n NWO agent – en het Tienie Groenewald sowel as Piet Koornhof gewerf om saam te speel om Constand Viljoen en die weermag te “neutraliseer.” Vele top weermaggeneraals is onmiddellik hierna deur De Klerk in die pad gesteek om ’n moontlike staatsgreep te verhoed. Hierna was die Nasionale Party as geheel totaal op die Britse salarislys. Die KP (’n frontorganisasie) is ook deur Brittanje gestig as “toevlug” vir konserwatiewe blankes om blanke nasionalisme verder te verdeel vir die wat teen die NP regime gestaan het. Die enigste suiwer blanke nasionalistiese party was die van Jaap Marais. Die hele opset voor en na KODESA was ’n totale diaboliese sameswering tussen Amerika, Brittanje, en die Suid Afrikaanse Nasionale Party.

Ook het die Suid Afrikaanse Inligtingsdiens onder beheer van Neil Van Heerden – gehelp met die oorgawe na die Kommunistiese ANC bewind. Die Helderberg-vlug is ook gesaboteer om van Suid Afrika se top kernfisici – wat op die vlug was – ontslae te raak – en Kapt. Dawie Uys is gedwing om die vlug te loods (hy was reeds afgetree en dus ” expendable”) deur hom te dreig om sy familie skade aan te doen indien hy sou weier. Op die JFK lughawe het die CIA reeds ’n hoogs ontvlambare stof op die vliegtuig geplant en ’n tydskakelaar ingebou om te ontplof oor ’n spesifieke plek oor die oseaan wat diep is en die vliegtuig moeilik sou gevind word om alle spore vir lugvaart ondersoekers uit te wis. Cecil Margo –nog ’n Jood – is betaal om die ondersoek na die lugramp te doen en ’n bevinding te gee wat die Jode sou pas en geensins ’n vinger na of doelbewuste sabotasie – of ’n sameswering te wys nie. Onmiddellik na PW Botha se gedwonge “abdikasie” het De Klerk en Pik Botha (in samewerking met die Amerikaanse minister van buitelandse sake Chester Crocker, die Britse geheime diens ,die CIA en die ANC) – meer as 4 miljard rand se goud onwettig gesteel en deur CITI Bank na Amerika gekanaliseer – en so Suid Afrika reeds toe al bankrot gemaak omrede daar geen goudreserwes oor was om die rand te steun nie.

Die Engelse is steeds doelbewus besig met ’n oorlog teen die blanke in Suid Afrika. Hierdie feit kan toegeskryf word aan die Suid-Afrikaans gebore Brit – Rob Hayden Davis ( Geb. 12 Mei 1948) – Minister van Handel en Nywerheid van die ANC – wat alles in sy vermoë doen om de laaste blanke uit die werksmark te verdryf en so ekonomies te verarm. Davis het Suid Afrika in 1979 tot 1990 verlaat omrede sy Kommunistiese politieke uitkyk op die lewe. Hy het in Brittanje gaan studeer by onderskeidelik die Rhodes, South Hampton en Sussex universiteite. Hy is ook ’n lid van die Sentrale Komitee en die Politburo van die Suid Afrikaanse Kommunistiese Party. Davis se haat jeens die blanke in Suid Afrika is glad nie onbekend nie. Hy tree op met ’n dubbele agenda om blankes uit te wis – en mens kan net raai wie gee hom sy opdragte. Koppel hieraan die ANC se volgehoue druk om die “onteieningswet” deur te forseer om blankes van al hul eiendom te beroof – en ons kan sien dat die Britse uitwissingsplan vir die blanke in Suid-Afrika amper sy volle siklus geloop het. Met meer as 600 000 blankes reeds in plakkerskampe, meer as 1 miljoen reeds land-uit – en meer wat gaan volg – is die plan van Britse ” suiwering” t.o.v. blankes in Suid- Afrika amper voltooi.

Die beste opsie vir die blanke in Suid Afrika is om geensins in ’n politieke party betrokke te raak nie – ongeag hoe ” vroom” en “patrioties” hulle beloftes en “mandate” klink – maar om eerder groepe te stig met persone wat hulle kan vertrou –en saamwerk vir ‘n gemeenskaplike doel en so ’n mikro-ekonomie binne in die raamwerk van ‘n makro-ekonomie te stig. Verder moet blankes baie ernstig begin saamstaan en saamwerk – en baie belangrik – twyfelagtige lede en organisasies binne hulle gemeenskappe wat positief geïdentifiseer word as polisieagente en verraaiers – onmiddelik aan die groot klok hang om so die kanker uit hulle geledere te verwyder (Skrywer onbekend).

Wat hierdie “onbekende skrywer” blykbaar nie weet nie, is dat die Rooinekke se sameswering om van die blanke Boervolk ontslae te raak, profeties gedoem is tot mislukking, want dit staan so opgeteken. Hulle het te doen met ’n volk wat hier aan die suidpunt van Afrika deur die Almagtige in aansyn geroep is en aan wie Hy deur sy profeet Johanna Brandt op 7 Desember 1916 die volgende belofte gemaak het:

“So spreek die Here God tot die volk van Suid-Afrika. ‘Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is’.

“Die heerlikheid van Europa behoort tot die verlede; die val van die Britse Koninkryk staan voor die deur; die wêreldse rykdom en mag van Amerika het sy toppunt bereik en sal in die toekoms stadig maar seker van hom weggeneem word. Wat bly daar dan oor? Suid-Afrika.

“Suid-Afrika is die hoop van die wêreld. Suid-Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding.

”Vir die lyding van sy voorgeslagte, vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed, onbesoedel met hebsugtige geweld; … vir hierdie dinge en nog veel meer wat later bekend gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld.

“Julle, aan wie vroeër geen barmhartigheid bewys is nie, die Here God sal Hom nou oor julle ontferm. Hy het die bande van julle verdrukking aanskou; Sy medelydende oog is op julle gevestig; Sy oor het die versugtinge van julle verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en Sy Heilige toorn is ontsteek teen julle vyande.

“Amerika is in die weegskaal geplaas en te lig bevind. Net so ook het Engeland die kanse wat sy gehad het, verbeur…”

En deur sy ander profeet Niklaas van Rensburg het hy ook gesê: “In daardie tyd sien ek dat Engeland se stoel by die volketafel leeg is en dat Suid-Afrika aan die kop van die tafel aan Duitsland se regterhand sit – die mees geseënde volk op aarde…”

 

 

Posted on 134 Comments

Franz Ferdinand en die 3de Wêreldoorlog

Kan die geskiedenis van 102 jaar gelede hom dalk herhaal na die koelbloedige moord op die Russiese ambassadeur Andrey Karlov, in die Turkse hoofstad Ankara, op Maandag 19 Desember 2016?  Die moordenaar, ’n 22-jarige polisiebeampte, is deur veiligheidsmagte doodgeskiet, waarna sy ouers, suster en nog twee onbekende mans in hegtenis geneem is.

Die ambassadeur, Andrey Karlov, het pas begin met sy toespraak op ’n fototentoonstelling in die Turkse hoofstad Ankara toe hy geskiet is. Op sosiale media is daar reeds gerugte dat die CIA hierby betrokke was, en sou dit die geval wees sal Poetin móét optree — en dis presies wat Obama wil hê — hy sal krygswet kan afkondig en aanbly as president.

In 1914 het ’n soortgelyke insident plaasgevind waarna die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek het.

Die oorsake wat gelei het tot die Eerste Wêreldoorlog was talryk en kompleks, maar de aanleiding daartoe was die moord op aartshertog Franz Ferdinand. Die meeste kenners stem egter saam dat die geleidelike opkoms van ‘n groep van alliansies tussen groot moondhede deels te blameer was vir die oorlog.

Teen 1914 het hierdie verbintenisse tot gevolg gehad dat die ses groot moondhede van Europa in twee groepe verdeeld was: Aan die een kant het Brittanje, Frankryk en Rusland die Drie Entente gevorm, terwyl Duitsland, Oostenryk-Hongarye en Italië bestaan het ​​uit die Drieledige Alliansie.

(En vandag is daar weer twee duidelike, maar veel  groter groeperings: Aan die een kant het ons Amerika, NAVO en Israel met hulle Europese bondgenote, asook Suid-Korea, en Saoedi-Arabië; en aan die ander kant is daar Rusland, China, Noord-Korea en verskeie Moslemstate soos Iran, Sirië, Irak en nou moontlik ook Turkye).

Op 28 Junie 1914 reis die aartshertog van Oostenryk-Hongarye, Franz Ferdinand en sy vrou Sophie, na Sarajevo, in die geannekseerde Bosnië en Herzegowina, om daar die militêre magte te inspekteer. Lede van die Swart Hand, ‘n Serwiese geheime groepering wat Bosnië-Herzegovina by Serwië wou voeg, besluit om die aartshertog om die lewe te bring.

Die egpaar reis in ‘n oop, onbeskermde motor op ’n voorafbeplande roete waarlangs verskillende gewapende lede van die Swart Hand hulle inwag. Een van die lede, Nedeljko Čabrinović,  gooi ‘n bom na die motor, maar dit rol weg voordat dit ontplof en net ’n aantal mense word beseer. Die gooier, Čabrinović, sluk ‘n sianiedpil en spring in die rivier met die doel om selfmoord te pleeg. Die pil was egter verouderd en die rivier was net 13 sentimeter diep as gevolg van die droë somer, en Čabrinović word in hegtenis geneem.

Daar is toe besluit dat die koninklike egpaar ’n gewysigde roete sou neem, maar verdere sekuriteit gebly egter uit. ’n Ander lid van die Swart Hand, die 19-jarige Gavrilo Princip, hoor van die mislukte aanslag en gaan wag hulle in. Hy slaag daarin om Franz Ferdinand van naby in die nek te skiet en sy vrou in die maag. Albei sterf binne ’n uur.

Op dag en datum ‘n maand later, 28 Julie 1914, begin die Eerste Wêreldoorlog toe Oostenryk-Hongarye oorlog verklaar teen Serwië; ‘n oorlog wat uiteindelik 17 miljoen lewens sou eis.

Die dag van die moord het saamgeval met die herdenking van die Slag op die Merelveld (28 Junie 1389) in Kosovo, waar die Middeleeuse Serwiese weermag ’n neerlaag gely het teen die Ottomaanse Ryk. Hierdie datum speel later ’n rol by die ontwikkeling van die Serwiese nasionalisme.

28 Junie was ook die datum waarop Franz Ferdinand en Sophie in 1900 toestemming gekry het om te trou. Vanweë haar afkoms as ’n arm Tsjeggiese aristokraat, erken Oostenryk-Hongarye nie die koninklike status van Sophie nie, so ook nie dié van hulle drie kinders nie.

Presies vyf jaar nadat die moord op Franz Ferdinand die Eerste Wêreldoorlog ingelui het, is dieselfde oorlog op 28 Junie 1919 afgesluit met die Vrede van Versailles. Hierdeur verloor die verslane Duitsland ’n groot deel van sy grondgebied, asook sy kolonies.

 Siener se 3de WO profesie

2 Desember 1915 — “Ek het ’n slaaplose nag gehad, en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste in die dorp loop. (‘n Aanduiding dat dit winter sal wees.) Dit was toe donker daar (Rusland deur Turkye, oftewel, die ou Ottomaanse Ryk, wanneer die Derde Wêreldoorlog begin.”

Die totale chaos en geweld in hierdie streek sal algaande eskaleer totdat dit uiteindelik op die Derde Wêreldoorlog uitloop, het Siener voorspel: “…Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop…”

Met die uitbreek van die oorlog sien hy hoe Rusland gedurende die eerste nag baie vinnig deur Turkye op pad na die Suez-gebied storm, terwyl Turkye geen weerstand bied nie. In Sirië en in Palestina maak die Russe kontak met die Amerikaanse leër wat hom daar voorkeer.

Palestina word in die gevegte verwoes. Party Arabiere kies die VSA se kant. Baie van die oliebronne in die Midde-Ooste word aan die brand geskiet. In Europa bars die Russe deur na Spanje op pad na Gibraltar en as hulle ook daar voorgekeer word, dan draai hulle op na Engeland en val hulle uit die lug aan.

Engeland word geheel en al verwoes. Die Russe gaan weer aan in Europa en terwyl hulle alles platloop op pad na Gibraltar word hulle weer by die Pireneë-gebergte teen Spanje deur Spaanse en VSA troepe gestuit. Dis hier waar verskriklike veldslae plaasvind…

Staatspensioene stort in duie

Hier by ons gaan dinge nie minder chaoties wees nie, want ’n ongekende krisis sal dreig wanneer die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekerheid (Sassa) teen April 2017 die uitbetaling van R120 miljard se maatskaplike toelaes aan sowat 25 miljoen mense moet oorneem. Die konstitusionele hof het in November 2013, ná ’n uitgerekte stryd, beslis dat die huidige kontrak vir die uitbetaling van dié toelaes onwettig is.

Ná verdere hofsake — en om chaos met ’n skielike beëindiging van die kontrak te verhoed — het die hof die regering tot einde Maart 2017 gegee om die kontrak met Net1/Cash Paymaster Services (CPS) te staak. Die regering het daarna gesê die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (Sassa), sal voortaan self die betalings administreer.

Die projek om Sassa se stelsels vir dié oorname te toets, moes reeds in Maart 2016 begin het en sou teen Januarie ten einde loop, maar niks is daaromtrent gedoen nie. Senior werknemers (blankes) by Sassa sê dat alles by Sassa chaoties is en dat die ekonomie reuse-skade kan ly as die R10,7 miljard se maandelikse uitbetalings skielik gestaak word.

Die departement en Sassa is moedswillig besig met ’n siniese spel om die konstitusionele hof se bevel te ontduik. Serge Belamant, uitvoerende hoof van Net1 UEPS, die eienaar van CPS, het erken hulle kontrak eindig beslis aan die einde van Maart, maar dat Sassa nog nie met hom die moontlikheid bespreek het om die diens daarna voort te sit nie.

“Om teen die einde van Maart na my toe te kom, sal te laat wees. Ek begin reeds vroeg in Januarie om my operasie toe te maak.”

’n Ekonomiese kernbom kan teen einde April ontplof!

Die uitbetaling van miljoene mense se maatskaplike toelaes stuur op chaos af en alles  dui daarop dat die hele uitbetalingstelsel in duie gaan stort met vêrreikende gevolge vir die ekonomie.

Blade Nzimande (minister van hoër onderwys) het gesê hy besef vir die eerste keer dat die probleem baie groter is as wat hy gedink het. Volgens hom het die kabinet nie naastenby ’n idee hóé groot die dreigende krisis is nie.

Die Sassa-toelaes is die regering se enkele grootste armoedeverligtingsprogram die afgelope 22 jaar met besteding wat gegroei het van R57 miljard in 2006-’07 tot R128,3 miljard in 2015-’16.

Byna ’n kwart van die ontvangers is in KwaZulu-Natal (3,9 miljoen), gevolg deur die Oos-Kaap met 2,7 miljoen.

As die toelaes nie betaal word nie, kan dit ook “vreeslike implikasies hê vir die ekonomie, want daardie besteding word uit die ekonomie onttrek”, waarsku prof. Jannie Rossouw, hoof van Wits se skool vir ekonomiese en sakestudies.

“Skielik is jou verbruikersbesteding maandeliks meer as R10 miljard minder. En die ontvangers van toelae is nie mense wat geld kan gaan leen nie.”

Dit kan tot landswye bloedige opstande lei. Want al ken die staat ­môre ’n nuwe tender toe, is dit te laat vir enige nuwe operateur om teen April enige toelaes te betaal. Dit het Grindrod Bank, wat die toelaes namens CPS uitbetaal, ’n jaar geneem om 10 miljoen ontvangers te registreer.

Mark Barnes, uitvoerende hoof van die SA Poskantoor, sê selfs die poskantoor met sy bestaande struktuur sal dit nie voor April kan doen nie.

“Ons glo die Poskantoor het die beste infrastruktuur om die diens aan die mense te lewer, maar dit sal ons sowat ses maande neem om die vereiste stelsels reg te kry. Ons glo nie enige nuwe diensverskaffer sal dit vinniger kan doen nie.”

Intussen is daar bejaardes wat maandeliks tot R50 minder van Sassa ontvang. ’n Definitiewe teken dat geld uit die fonds verdwyn en in ander se sakke beland, maar geen haan kraai daarna nie!

 Kommentaar

Met elke krisis in die verlede het die ANC regering met die een of ander onlogiese en geklike oplossing vorendag gekom. Hierdie keer sal dit nie werk nie en kan hulle met ’n landswye opstand sit.  Daar gaan nou agter die skerms probeer word om die kontrak met CPS op die nippertjie weer te hernu; maar die hof het reeds bevind dat die kontrak onwettig is, en kom einde April 2017 gaan miljoene waarskynlik verniet bak hand staan!

As dit gebeur, kan Roger Teale se profesie van 4 April 1994 dalk nog bewaarheid word toe hy groot geweld en bloedvergieting vir Suid-Afrika voorspel het:—

  • Dit sal in April/Mei begin.
  • Wat oor julle land kom, is nie die duiwel se werk nie, maar God se oordeel.
  • Ek sal julle ’n teken gee: Hulle sal alles afbrand!
  • “Wees voorbereid op die geweld wat sál uitbreek…
  • Bloed gaan in die strate loop…Ek kan in die moeilikheid kom deur dit te sê, maar ek gee nie om nie, ek is reeds tot by my ore in die moeilikheid…
  • Hulle sal al julle lughawens sluit…Dit sal gesluit wees vir álmal, behalwe hulle wat toegang het op grond van verdienste, herkoms, outoriteit, ens.
  • Maar as jy nie ’n nommer het nie, as jy nie op hulle naamlys verskyn nie, sal jy nie die land mag verlaat nie…”

 

Posted on 672 Comments

Multikulturalisme — die skrif is aan die muur

‘n  Oostenryker, Richard von Coudenhove-Kalergi, het in 1922 die Pan-Europeanbeweging gestig met die uitsluitlike doel om Europa met die gekleurde rasse van die wêreld te integreer en te verbaster. In sy boek ‘Praktischer Idealismus’ sê hy nie net hóé dit gedoen moet word nie, maar gee ook ’n beskrywing van hierdie ‘toekomstige Europeër’ as ’n ‘minderwaardige ras van gemengde bloed’.

Continue reading Multikulturalisme — die skrif is aan die muur

Posted on 223 Comments

Nuwe Wêreldorde se Plan vir Suid-Afrika

Die Nasionale Party se apartheidsbeleid, veral na die koms van Hendrik Verwoerd, was nie net ‘n doring in die vlees van die destydse VVO (vandag die VN) en die Wêreldraad van Kerke nie, maar ook ‘n ernstige struikelblok en versperring in die pad van die NWO-aanhangers se einddoel. Continue reading Nuwe Wêreldorde se Plan vir Suid-Afrika

Posted on 16 Comments

As die alarm afgaan

Ons het in die afgelope jaar of twee die “Alarm Span” leer ken as een van die meer betroubare bronne wat betref sensitiewe inligting oor koverte operasies en gebeure in SA. Inligting wat selde of ooit in die media gepubliseer word. Hulle benadering is ook altyd nugter, professioneel en op die man af. Continue reading As die alarm afgaan

Posted on 6 Comments

UHURU — Lesse van gister en vandag

Gister: Frankryk 1 Junie 1832 — op hierdie dag sterf die linkse vryheidsvegter, genl. Jean Maximilien Lamarque, aan cholera. Hy was die groot ikoon van die sogenaamde verdrukte, agtergeblewenes in Frankryk. Onmiddellik na sy dood en begrafnis breek die Junie-1832 Rebellie uit toe tienduisende Lamarque-aanhangers op ’n moord- en plundertog die strate van Parys invaar. Continue reading UHURU — Lesse van gister en vandag

Posted on 4 Comments

As die karre op die bulte staan!

Op 1 Augustus 1914 het Siener ‘n klomp mense (blankes) gesien wat opstandig raak, met “geweers aanlê” en dreig om te skiet. Dit is die begin van blanke weerstand. Dan verskyn daar twee syfers 1 en 7 (17) – dis interessant dat daar nou al 17 (1994-2011) jaar verloop het nadat die gladgeskeerde (verraaier) en sewende leier van die NP onderhandel en oorgegee het (die sewe word ‘n mens). Mnr. Boy Mussmann voeg hierby dat die volk nou (terwyl die rooi kielhouer oor ons gaan) sal begin om bymekaar te staan. In ‘n ander gesig het Siener gesien hoe hy en sy dogter Anna met haelgewere op Johaanesburg mik: Ek (Anna) en Nicolaas staan met dubbel loop haal geweers en mik op Johannesburg. (Hulle maak gereed vir oorlog).

Continue reading As die karre op die bulte staan!