Posted on 105 Comments

Johanna Brandt – gesant van God of Satan?

Ten eerste wil ek net om verskoning vra omdat ek nie eerder op die Johanna Brandt debakel gereageer het nie; ek was die afgelope week weg, en tweedens wou ek myself eers weer vergewis van die inhoud van haar geskrifte. Dan wil ek u almal bedank vir u insette oor hierdie saak, hetsy dit positief of negatief was. Dis goed dat ons nie terugdeins om oor omstrede dinge te praat nie, en wat ek nou gaan sê, is nie bedoel as kritiek op enige bydrae nie. Ek glo ons het almal hieruit iets geleer, selfs diegene wat nog nie met die Waarheid kennis gemnaak het nie. Continue reading Johanna Brandt – gesant van God of Satan?