Posted on 26 Comments

Bemoediging vir my volk

Nadat die Boereprofeet se gesigte weer in 1991 onder sy volk se aandag gekom het, word daar dikwels, ja, by herhaling, gepraat van Siener se bloedvlag wat eendag weer oor hulle as volk sal wapper, wat weer aan hulle hul identiteit, hul land, hul toekoms en hul Skepper terug sal gee. Maar die volk besef oënskynlik nog nie wat daardie profesie van hulle gaan vra nie. En wie van hulle begryp die volle betekenis van die bloedkol in die middel van die vlag – die ‘bloedvlek’ op die volk se hart? Continue reading Bemoediging vir my volk