Posted on 110 Comments

Angus, die kerk en die dor bene

Ons het op 8 Mei op ons Facebook die volgende gesê oor Angus Buchan se “Its Time”-biddag op Wildeals-Kloof naby Bloemfontein: “Angus Buchan het gekom en Angus Buchan het gegaan en daar was wind en daar was sonstrale…”

Maar daar het dit geëindig. Die miljoen gebede vir reg en geregtigheid, vrede en hoop het op Wildeals-Kloof se stof bly lê, want net daar het reg, geregtigheid, vrede en hoop op die vlug geslaan en sien ons daagliks net meer onreg, meer ongeregtigheid, meer onvrede en meer wanhoop.

‘n Swarte wat een van sy dienste bygewoon het, het na die tyd verwaand en vol bravade gesê: “Ons sal God ‘dwing’ om te doen wat óns wil hê Hy moet doen!”

Hoe is dit dan dat Angus Buchan, wat wyd en syd verkondig hy is deur God Self ‘geroep en gestuur ’, nié daardie God se stem kan hoor óf verstaan wanneer daar met hom gepraat word nie? Deur die profeet Jeremia het Hy Angus tog helder en duidelik laat verstaan: “Bid nié vir hierdie volk ten goede nié. As hulle vas, luister Ek nie na hulle gesmeek nie … Ek het in hulle geen behae nie; maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak Ek hulle tot niet.” Jer. 14:11-12). “ En jy (Angus), bid nie vir hierdie volk nie en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie en dring by My nie aan nie, want Ek sal na jou nié luister nié!” (Jer. 7:16).

Maar Buchan volhard steeds in sy wederstrewigheid om sedert 1980 deur sy Shalom Ministries aanhoudend gebede vir hierdie onbehaaglike nasie op te stuur. Ons het dit weer op 19 November verlede jaar in die FNB Stadion in Soweto beleef.

Reeds so vroeg as 27 September het hy in die media hierdie reuse-‘versoeningsbyeenkoms’ aangekondig en voorspel dat hy 100 000 mense (skape en bokke) gaan versamel sodat “ons ‘n streep in die sand kan trek en vir die duiwel sê: Tot hiertoe en nie verder nie!” (Let wel, ‘ons’ gaan die streep trek en die duiwel besweer, en nie die God wat hom geroep het nie).

By daardie Sacred Assembly wou Buchan Suid-Afrika ‘versoen’ en ook verlos van ’n “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit … Ons is op ’n mespunt in hierdie land en net God kan ons red,” het hy gesê en bygevoeg: “South Africa has warm and loving people, but it is time for us to gather before God and to ask Him to break the spirit of destruction … Only a united church can heal a divided nation.” Maar tot nou toe sien ons nog geen versoening nie.

En ons eerste vraag is dan: As die Reënboognasie dan almal “warm and loving people” is, hoekom is dit nog vir God nodig om ‘n “gees van vernietiging” te breek? Dié twee loop mos nie hand aan hand nie! En ons tweede vraag: Hoe op godsaarde wil hy die meer as 3 000 verskillende kerkdenomiasies in Suid-Afrika verenig? Hy sal daarvoor wag totdat die Beuel eendag blaas, en dan sal dit nog nie moontlik wees nie, want dán word skaap en bok finaal van mekaar geskei!

Tydens die Sowetodiens het hy saam met die skare hierdie belydenis afgelê:
“I believe in God, the Father Almighty,
the Creator of heaven and earth,
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord:
I believe in the Holy Spirit;
the holy catholic church…”

Hy het elders ook gesê hy wil graag alle Suid-Afrikaners onder die katolieke kerk se vaandel intrek, en hy maak geen geheim daarvan dat hy ‘n geswore katoliek is nie.

Die FNB Stadion-gebede het ewewel ook, net soos in Bloemfontein die geval was, in Soweto op die speelveld agter gebly, want die “vernietigende gees van geweld, korrupsie, haat, onvergewensgesindheid, woede en negatiwiteit”, het ons sedertdien met rente teruggekry.

Angus Buchan se noue verbintenis met die gekleurde rasse (dink maar aan die Beth-Hatlaim-weeshuis vir swart ‘weggooikinders’ op sy plaas in Natal) herinner nogal sterk aan ‘n ander Scott met dieselfde neigings, nl. Dr. John Philip wat in 1819 na die Kaap gekom het as hoof van die London Missionary Society. Hy het geglo hy is ‘geroep’ om die swart volke te evangeliseer en dan met die blanke te verenig. Maar net soos Buchan was hy ook totaal uit pas met die Voortrekker en Boer se volkskarakter, hulle diepgewortelde drang na vryheid en afskeiding.

John Philip is in sy tyd deur die Kaapse kerk gesteun, vandag geniet Buchan die steun van ál wat kerk is!

Dus is dié twee nie die enigste ‘geroepenes’ wat die profeet Jeremia se Goddelike Opdrag hierbo ignoreer nie. Sedert 1994 is daar reeds miljoene gebede uit die mond van ‘geroepenes’ van kansels af vanuit tienduisende kerke oor die land vir ‘vrede’ opgestuur, maar dit het elke keer leeg na hulle toe teruggekom. Of kan iemand dalk ‘n dag óf datum noem waarop ons al soveel as ‘n oomblik se ‘vrede’ in hierdie land van verdrukking en smart deelagtig was?

Nou wáár moet ons dan die fout loop soek? By ons voormanne, die politieke leiers? Die bedrieglike media? Of dalk albei? Ja, hulle het hulle pond vleis gegee. Maar hulle het net gedienstig die touleier gevolg – die kerk.

Heldedaad verag

Onthou u nog die St. James-bloedbad wat op Sondagaand 25 Julie 1993 tydens ‘n erediens by die St. James Kerk in Kaapstad plaasgevind het?

Daardie noodlottige aand terwyl jongmense voor die gemeente gesing het, het ‘n gemeentelid, Charl van Wyk, ‘n geluid by die voordeur van die kerk gehoor, en die volgende oomblik het ‘n bende swart terroriste deur die deuropening handgranate waaraan spyker geheg was na die gemeente oor die vloer gerol en terselfdertyd met aanvalsgewere op hulle losgebrand.

Charl van Wyk

Charl, wat in die vierde ry van agteraf in die kerk gesit het, het onmiddellik besef die gemeente word aangeval en hy het instinktief gehandel – op sy knieë neergesak en terselfdertyd sy .38 Special rewolwer uit sy enkelholster getrek, waarna hy twee skote op die aanvallers afgevuur het; daarna het hy na die gangetjie tussen die banke gekruip en by die agterdeur uitstorm met die hoop dat hy die aanvallers op kort afstand sal kan skiet.

Toe hy egter om die hoek van die kerkgebou kom, was die terroriste reeds in hulle voertuig en besig om weg te trek; hy het nogtans met sy laaste drie rondtes op hulle losgebrand.

In die aanval wat deur vier kaders van die Azanian People’s Liberation Army (APLA) uitgevoer is, het 11 gemeentelede gesterf en is 58 gewond.

Die terroriste was op die punt om petrolbomme tussen die sowat 1 000 kerkgangers te slinger toe Charl op hulle begin skiet het, en hulle het toe dadelik op die vlug geslaan. Met sy heldhaftig optrede het Charl waarskynlik honderde lewens gered.

“As ‘n boef my lewe of dié van iemand anders wil neem, óf my vrou of dogter wil verkrag, sal hy eers moet koes vir my koeëls!” het Charl later gesê. “In Afrika sien ons dikwels die verkragting van vroue en kinders deur rebelle en regeringsoldate. Die Christen het nie net die reg nie, maar ook die plig om hierdie misdadigers met alle geweld teen te staan.”

Sy mede-Christene se reaksie was egter vir hom ‘n groter skok as die bloedige aanval op die kerk self: “Hulle het my dit verkwalik en veroordeel omdat ek op die moordenaars geskiet het,” het hy teleurgesteld gesê, en bygevoeg: “My antwoord hierop is eenvoudig: om ons gesinne te beskerm, is om God te eer…” (Nie één van die vier barbare is deur Charl se optrede gedood of selfs net gewond nie; maar sy kerk braak gal daaroor. Hoekom? Omdat die kerk self hierdie wilde wese van die veld tot heilige verklaar het!)

Dit is in 1998 bevestig toe die vier moordenaars amnestie vir hul dade van die Waarheid-en-versoeningskommissie (WVK) ontvang. Die ‘kerkman’, eerwaarde Tutu, het van dankbaarheid saam op hul skouers daaroor gehuil.

Die St. James-kerk na die aanval

Met die Messias se Eerste Koms tweeduisend jaar gelede, het ook die swaard gekom. (“Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.” (Mat. 10:34). Hy het geweet dat van daardie dag af tot en met die voleinding, ons nooit vrede sal sien nie en daar die een oorlog op die ander sal wees. Daarom was sy opdrag aan sy dissipels met hul laaste sending dan ook: “verkoop jou kleed en koop vir jou ‘n swaard.” Hulle sê toe vir Hom hulle het twee swaarde, en sy antwoord was: “Dit is genoeg.”

Daarom moet Charl se woorde ‘n elk en ‘n ieder van ons laat besef dat die lamsak, jelliedrisel predikante, pastore en priesters met hulle sagte lyfies, sagte handjies, sagte stemmetjies, sagte boodskappies en sawwe ruggraatjies hul gemeentes se hartjies net so saf gemaak het “…sodat hulle nie sien met hul ogies en met hul oortjies nie hoor en hul hartjies nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en (hulle land) gesond word nie.” (Jes. 6:10).

Dus is dit heeltemal ondenkbaar dat een van hierdie voorbeeldige ‘geroepenes’ óf sy gemeentelid, Jan Salie, ooit vir hom ‘n sweep sal vleg en ‘n tafel of ‘n stoel sal omkeer! Of wié van hulle sal ooit die moed hê om prontuit aan die skeinheilige huigelaars te sê “Julle slange en addergeslag – julle voorland is die hel!” Hulle ‘Jesus’ het dit gedoen. Wanneer gaan hulle dan in sy voetspore begin loop?

Só het hulle ‘godsdiens’ dan ook saf en weerloos geword, soveel so dat dit vandag geen weerstand kan bied teen die aanslae van buite nie. Algaande word dit op haas elke lewensterrein ondergrawe en vertrap, terwyl die kerk en sy herders ander pad kyk.

Hierdie ‘geroepenes’ het net so ook stilswyend ook ander pad gekyk toe sy vyand sy Naam in die hoogste vergadering gemuilband het; stilswyend ander pad gekyk toe selfs ons kinders verbied is om in die skool net sy Naam te prewel. Daar was selfs ‘n hofuitspraak om seker te maak dat dié reël nie oortree word nie: “Geen bepaalde geloof mag in openbare skole as dominant geag word nie.”

Selfs die regter, Willem van der Linde, het hom by die ruggraatloses geskaar: “Dit is nodig om diversiteit (ook ander gelowe) in die land te bevorder.”

Die God van ons vaders staan nou letterlik buite die deur en klop met die hoop dat Hy weer ingenooi sal word.

En wat was hierdie ‘ander gelowe’ se reaksie op die hofuitspraak? Hulle is doodtevrede daarmee – solank die ‘Christelike geloof’ net nie gehoor word nie!

Die vloek van Afrika

Miskien het dit tyd geword dat oom Angus ‘n slag kennis neem van ‘n Amerikaanse joernalis en Afrika-kenner, ene Amos, se uitspraak in 2007 oor die Afrikaan en sy land: “Van al die lande is Afrika vir my die beste voorbeeld om die verskil in die handewerk van God en Satan te illustreer: “In die begin het God uit niks ALLES geskape. In Afrika het Satan uit ALLES niks voortgebring nie!” En dan voeg hy hierdie betekenisvolle woorde by: “Om die een of ander rede, dink ek, rus daar ‘n vloek op Afrika…”

Is dit dalk hoekom die Vader vir ons deur sy profeet gesê het: “Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n land van reg, en hy sien die hoogheid van die HERE nie.” (Jes 26:10).

En op ‘n ander plek word ons uitdruklik gewaarsku: “Jy mag hulle vrede en hulle geluk solank as jy lewe, vir ewig nie soek nie.” (Deut. 23:6).

Of onthou u nog die Meester se laaste gebed? “Ek bid vir hulle; Ek bid nié vir die wêreld nié, maar vir dié wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort.” (Joh. 17:9).

Hoekom wou Hy nie ook vir die ‘wêreld’ bid nie? Dis omdat Hy Self gesê het: “ Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!” (Luk. 13:27).

Maar die kerke wat uit die wêreld is, bid Sondag na Sondag net vir die ‘wêreld’ en “…daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.” (1 Joh. 4:5).

As die doodsbeendere opstaan

Ons het reeds in Februarie vanjaar Esegiël se gesig van die doodsbeendere in die laagte bespreek; maar by nadere ondersoek lyk dit of dit ‘n veel dieper betekenis kan inhou – iets wat nou, in ons dag, besig is om te gebeur:

Daar is min twyfel dat die volk wat in die Tuin van Eden gebore is, aan die uitsterf is, want hy gee lankal nie meer gehoor aan die opdrag wat hy daar ontvang het nie – ‘vermeerder en vul die aarde’. Ook sy taal, kultuur en geloof word onder druk.

En dit was die eintlike doel van die ongewenste Immigrant in die Tuin en later ook dié van sy Kain-spruite. Hulle wat al van toendertyd af die Adamiet se troon beklim het; wat hom van sy Eden en erfgoed beroof het; wat hom die stert gemaak het; wat die duisternis lief het en die lig haat, wat aborsies en kindermolestering goedpraat, wat sê jy kan kies aan watter geslag jy wil behoort, wat ‘hom’ met ‘hom’ laat trou en ‘haar’ met ‘haar’; wat sê hy is Adam se gelyke en wie se grootste begeerte dit is om hierdie Adam te verbaster.

Siener: “Ag, my volk vermeng so baie. Hulle praat nie meer die taal van ’n Verbondsvolk nie. Ek sien die tyd word min, die Volk afvallig. Die leiers is lief vir plesier. Twee soorte mense: dié met geld en mag, en dié wat honger ly, weer soos in die Woord — swaar pakke word saamgebind en op die skouers gelaai van die wat ween. Die ander deel van die land eet en drink, hulle oë peul uit van vet.”

Deut. 32:15 “Toe het Jesúrun vet geword en agteropgeskop — hy het vet geword, dik geword, spekvet geword — en hy het God verwerp wat hom gemaak het, en die steenrots van sy heil geminag.”

Maar al hierdie euwels het salig by Adam verbygegaan: “Want die HERE het oor hom uitgegiet ‘n gees van diepe slaap, en Hy het sy oë—die profete—toegesluit en sy hoofde — die sieners — toegebind.”

Siener: “Ek sien die Boere se hoede hang oor hul oë en hul koppe hang laag. (Hulle lyk baie moedeloos). Ek sien hulle het kolle op die oë wat soos pêrels lyk.” (Hulle word verblind en kan nie sien wat werklik besig is om rondom hulle te gebeur nie).

En hoe moet hy dan weet die nag is nou op sy donkerste? Of dat die ‘dagbreek’ dalk net om die draai lê?

Hy het sy Skepper vergeet. Maar sy Skepper het hóm nie vergeet nie. Dus het Hy sy profeet Esegiël geroep en hom na ’n laagte vol doodsbeendere geneem.

En by die aanskoue daarvan het die profeet bedroef gesê: “…Hy het my uitgebring deur die Gees van die HERE en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene … En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het ’n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor.”

Daarop sê Hy vir my: “Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die HERE! … Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ‘n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die HERE is.”

Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar ’n geruis, en kyk — ’n beroering! En die bene het nader gekom, elke been na sy been.

Daarop sê Hy vir my: “Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.”

En ek het geprofeteer soos Hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan—’n ontsaglike groot leër!

(Maar hulle het geweeklaag en uitgeroep): “Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!” (Eseg. 37:11).

Toe sê Hy vir my: “profeteer en sê aan hulle: So spreek die Here HERE: Ek sal julle (weer) vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, dit gespreek en gedoen het, spreek die HERE…” (Eseg. 37:12).

Slot

En in ons dag is hierdie magtige profesie voor ons oë vervul en kan ons nou eerstehands daarvan getuig: Van dwarsoor die wêreld het sy volk – en nét sý volk – uit al vier windrigtings, sy Gees soos die aandwindjie in die Tuin van Vrede oor hulle voel opkom. Die Griek en Italianer het dit beleef; die Fransman, die Duitser, die Hollander, die Engelsman, die Noorweër, die Sweed, die Switser, die Hongaar, die Boer, die Amerikaner, ja, selfs die Rus.

Oraloor het verdorde beendere in die laagtes lewe gekry en half skugter orent gekom. Maar by die aanskoue van al die plundering, chaos, wanorde en verwoesting rondom hulle, het hulle soos uit één mond na die ou paaie begin vra, na die Huis waaruit hulle weggeloop het om verstote en verhonger in ‘n Godlose land verlangend te moet toekyk hoe die varkgespuis by die krip staan en gulsig peule verorber.

Eers na die verloop van vele dae het hulle opgestaan om die ou pad terug te vat na die Vaderhuis.

En reeds van ver af het hulle Hom met groot blydskap sien aankom. Hy het hulle met ‘n hartlike omhelsing en ‘n kus gegroet en met groot deernis gesê: “My klein kuddetjie, Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! Jou gesug en geweeklaag en hulpgeroep vanweë die slawerny het tot My opgeklim.Nou sal My diensknegte vir jou die beste kleed aantrek, ‘n ring vir jou hand gee en skoene vir jou voete. Dan sal My diensknegte die vetgemaakte kalf  slag, sodat ons weer saam kan eet en vrolik wees…” (Luk. 15:23).

En die geplunderde, chaotiese, verwarde en verwoeste wêreld het hierdie woorde verslae aangehoor…

 

 

 

Posted on 115 Comments

Angus Buchan en die Siener

Ons verneem dat Siener se ‘vriendelike Ingelsman’, oom Angus Buchan, (in Afrikaans lees dit oom Angus Bakhand) gereedmaak om op 22 April buite Bloemfontein een miljoen gebede op te stuur na die Troonkamer om te pleit dat FW de Klerk se beloofde paradys tog nou ’n werklikheid moet word, want niemand kan dit meer in hierdie nekropolis (stad van die dooies) uithou nie.

Maar eer ons by oom Angus se gebedsaksie kom, laat ons net eers ’n bietjie in die geskiedenis terugloop.

Kort vóór die 1994 verkiesing het mnr. FW de Klerk in ’n volblad Rapport-advertensie en op TV as ’t ware ’n eed afgelê dat as ons hom en sy NP dat vertrou, dat hy ons nooit, maar nooit in die steek sal laat nie. Ons moes hulle vertrou dat hulle nog altyd gedoen het wat hulle belowe, en ook dat hulle by die waarheid sal staan en val…

Toe gaan KODESA hy met die ANC. Maar sommer in die tweede ronde gooi hy namens die blanke volk die handdoek in. Toe kondig hy ’n regering van nasionale eenheid aan, net om weke later weer die handdoek op die krytvloer te laat beland. Hy kapituleer, vat sy hoed en verlaat met ’n glimlag op sy tronie, nie net die NP nie, maar ook die volk.

Hierna verlaat hy toe sommer ook sy vrou. En tóé eers kon hy aankondig ons bly nou in die paradys. Maar skaars weke later, op 4 Desember 2001, word sy vrou, Marike, ook een van die duisende blankes wat met hul lewes moes betaal vir sy voorreg om sy en Evita se klein ‘paradysie’ te kon betrek.

Nou ontstaan die vraag: Wanneer en deur wié was hierdie paradys geskep?

Gelukkig staan dit dag en datum in die geskiedenisboeke opgeteken, en miskien onthou u dit nog:

Op 9 Junie 1982 skryf 123 gelegitimeerde NG priesters in ’n Ope brief in Die Kerkbode aan die blanke volk van SA, en lig hulle in oor waarom ons nog buite die paradys oor distel en doring moet hink en hyg om aan die lewe te bly.

Ons talle gruwelike sondes is die rede. Ten eerste weier ons om met die ander nasies rondom ons te versoen, want, om die paradys binne te gaan, moet “ons en hulle tot een nuwe mensheid verenig.”

Tweedens het ons ’n soliede apartheidsmuur van graniet tussen hulle en ons opgerig. En God is vertoornd daaroor.

Watter ‘God’? Want die God waaroor daar in hulle Handboek geskrywe word, het gesê: “Ek het soort volgens soort gemaak … en gesien dat dit goed is, baie goed!”

Toe voeg Hy by: “En Ek het grense tussen hulle vasgestel.”

En sy Seun kom en gewaarsku ons: “Ek het nié gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.”

Dus, sou julle tot een nuwe mensheid verenig, gaan daar bloed loop, strome bloed…”

En vandag kan ons almal daarvan getuig:

Gedurende die tydperk 1948 tot 1989 het daar sowat 7 000 swartes gewelddadig in SA gesterf. Vanaf die ANC se ontbanning in 1990 tot 1994 is 14 000 swartes deur ander swartes vermoor. Maar vanaf 1994 tot vandag het reeds meer as 70 000 duisend blankes met hul lewens betaal vir De Klerk se paradys.

Dit is so erg dat selfs die liberaliste nou daagliks in vrees en angs lewe. En volgens Siener gaan daar nog ’n tyd aanbreek dat hulle sal bid dat die onheile wat besig is om oor hulle te kom, tog nie moet plaasvind nie. Maar dis nie al nie — hy het ook gesien dat hy en genl. Koos de la Rey se seun, Adaan, nog oor hulle sal huil. Toe Adaan sê dit sal nooit gebeur nie, was Siener se antwoord: “Ek sien nie ons huil omdat ons hulle jammer kry nie, maar omdat ons nie vandag in hulle skoene staan nie…”

Daardie gesig gaan miskien nog hierdie week bewaarheid word, want ons verneem dat oom Angus Bakhand die voortou geneem het en ’n nasionale biddag uitgeroep het, juis om dit wat hulle nooit wou glo sal gebeur nie, te probeer keer!

Hierdie reuse-biddag word gehou op ’n plaas Wildeals Kloof, naby Bloemfontein om 2-uur Saterdagmiddag 22 April.

“Ons gaan dan ’n nasionale dag van gebed hou,” sê Buchan, “en ek doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaners van alle rasse van regoor die land, van Tzaneen tot in die Kaap en van Upington tot in Durban, om bymekaar te kom — een miljoen van ons.”

Hy glo dit is ons laaste kans om weer normaliteit terug te bring na Suid-Afrika. “Kanselleer al jou afsprake en vergaderings en maak seker dat jy dié dag hier is. Ons is moeg daarvoor dat mense (hoekom noem hy hulle nie by name nie?) reg in eie hande neem. Ons gaan die Here vra om geregtigheid, vrede en hoop vir ons geliefde Suid-Afrika te bewerkstellig…”

Maar geloof of gebed sonder die werke is dood? Ons het dit by Bloedrivier gesien. Sarel Cilliers-hulle het sewe dae lank élke dag gebid vir verlossing. Maar daarna nie op hul louere gaan rus nie. Hulle het uur na uur hard geswoeg en gesweet (m.a.w.‘gewerk’) om gereed en voorbereid te wees vir wat ook al mag gebeur. Daar is veghekke gemaak, koeëls gegiet, gewere geolie en nagesien en ook verkenningstogte uitgestuur.

Hierteenoor wil Angus Buchan en sy volgelinge Saterdag na ‘n eenmalige gebedsaksie terugkeer huis toe om te sit en wag dat God nou vir hulle die ‘werk’ moet doen. Dit was ook die geval met sy destydse eerste ‘Mighty Men’-konferensie in 2003. Hy en sy ‘Magtige Manne’ (almal met vleeslike arms) het herhaaldelik dwarsoor die land bymekaargekom om te bid vir herlewing en vrede, om dan weer rustig huiswaarts gekeer. Hulle het nooit by die ‘werke’ uitgekom nie, want die aanrandings, kapings, rooftogte, plundering, verkragtings en doodslag het net vermeerder sodat Suid-Afrika vandag as die moordhoofstad van die wêreld bekend staan.

Die vraag word gevra of hierdie misdadiger wat moor, steel en verkrag, enige wet in eie hand geneem het om dit te doen? Is daar dan wette wat hom die mag daartoe gee? M.a.w. is daar aansoekvorms ingevul om 70 duisend blankes te vermoor? Die wat moor, steel en verkrag is mos ‘wetteloos’ en dus praat Buchan nie van hulle nie! Hy praat nie van swart op wit misdade nie, maar wel van wittes se dade op die swartes. Die witman is die gehoorsame wat wet en orde wil handhaaf en daarbenewens die wet gebruik om hulleself te beskerm.

Oom Angus is ook oënskynlik baie bly oor die ‘bloedige tydperk’ wat Suid-Afrika tans ondervind. Die 70 duisend moorde en 700 duisend plakkers is vir hom net ‘n oorgangsfase wat moet geskied sodat samesmelting tussen al die rassegroepe kan plaasvind. Hy sê ook dat dit sy laaste vergadering sal wees, want hy is nou tevrede met waar die land homself bevind. Daar moet nog net gebid word dat dié wat die reg in eie hande neem, gestop word!

Kan iemand nie asseblief sy oogklappe loop afhaal nie?

’n Groot aantal blankes wat met Siener se profesieë bekend is, is oortuig daarvan dat Buchan die man in die grys pak klere is waarna die Siener verwys het. M.a.w. hy is die geestelike leier uit die Oos-Kaap wat die Boervolk weer bymekaar gaan maak en na God teruglei.

Toe ’n vriend hom onlangs skakel en voorgee dat hy nie goed Engels kan praat nie en of Buchan sal omgee as hy Afrikaans praat, was Buchan se antwoord: “Ek verstaan nie Afrikaans nie en kan dit ook nie praat nie.” Of dit werklik die geval is, weet ons nie.

Op sy plaas is daar ’n weeshuis Beth-Hatlaim (Huis van die Lammers), vir wat hy noem ‘weggooi-kinders’ en sovêr ons kon vasstel is daar nie een blanke kind onder hulle nie. Dit bestaan reeds sedert 1995 en word grootliks onderhou met donasies van blankes.

’n Mens sou ook verwag dat ’n gesant van God uit eerbied en respek darem sy hoed sal afhaal wanneer in die teenwoordigheid van die Almagtige optree. Buchan is nog nooit met ontblote hoof op ’n verhoog gesien nie.

Siener het in ’n paar gesigte verskeie tonele waargeneem waarby ’n ‘vriendelike Engelsman’ betrokke is: ’n Vriendelike Engelsman kom hier aan. Ek sien wingerdlote (geloof) kom opmekaar uit, maar ’n groot vlam verteer hulle. (Deur die ‘vriendelike’ Engelsman se toedoen (misleiding), word die mense se geloof geblus). Hy kom van ’n Afrikaland (Zimbabwe). Ons sal lank nie van hom weet nie. Dan loop baie agter hom aan na die Oostelike provinsie (Natal) met groot verwagtinge. Maar hy lei hulle na ’n muur sonder ’n deur (daar is geen uitkoms nie). Siener sê hy sien ’n man wat die geel broek uittrek, maar die onderbroek is grys … hy hardloop dan na die ooste toe. (Geel is die kleur van verraad).

Dat hy die geel broek uittrek, wys sy verraad word ontbloot. Die grys onderbroek beteken hy probeer nog voorgee om ’n geestelike leier te wees, maar niemand vertrou hom meer nie en hy vlug (terug) na die ooste (Oostelike Provinsie).

Revolusie ons voorland

Die swart joernalis, Andile MngZitama, beweer die finale revolusie het reeds in SA begin met die Marikana-slagting en dat ’n volskaalse revolusie in Suid-Afrika nou onafwendbaar is.

Sy waarskuwing oor die revolusie, sluit aan by Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy hierdie revolusie in drie fases voorspel het — dit sou ook die begin wees van ons volk se laaste smeltkroes en suiweringproses, het hy aan ’n vriend, Kerneels Nieuwenhuizen, gesê: “Aan Rustenburg se kant brand ’n vuur anderkant die bult (die Marikana-Wonderkoppie) nie ver van Pretoria nie” (die Siener het self gesê vuur is ’n teken van geweld, bloedvergieting en/of doodslag). Hierdie gebeure is die eerste fase en die begin van die revolusie.

In die tweede fase sien hy misvure wat brand. In Siener se tyd was dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. (’Misvure’ dui op geweld gepleeg deur swartes, en die geweld het sedert die Marikana-slagting so erg toegeneem dat daar net in die afgelope maar byna drie duisend betogings-, opstande- en geweldsituasies landswyd plaasgevind het.

En dis opvallend dat die hoofstroom media ’n doodse stilte daaroor handhaaf. Net soos wat die Boereprofeet dit ook vooruitgesien het: “In ons dag sal ons in die duister verkeer oor wat in die land aan die gang is.”

In die derde en laaste fase sien hy baie mense in Bloemfontein sterf “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (Met genl. De la Rey se dood het Siener ook ‘n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg gesien — maar hierdie keer is die wolk ‘vol mense’ — dit lyk dus of baie mense nog naby Bloemfontein gaan sterf.

Dis ook opmerklik dat hy nie die ‘swart wolk’ bokant Bloemfontein sien nie, maar ‘aan Bloemfontein se kant’. Buchan se byeenkoms kan ook gesien word as ‘aan Bloemfontein se kant’, wat dit vind plaas sowat 4½ kilometer buite Bloemfontein.

Ons wil nie sê dit is so nie, maar moontlik het Siener se gesig betrekking op hierdie gebeurtenis; óf ’n insident wat nog in die toekoms gaan plaasvind.

Posted on 340 Comments

Hoekom ‘n tweede Bloedrivier?

Ek dink ons almal ken in breë trekke die gebeure wat op 16 Desember 176 jaar gelede afgespeel het. Daarom wil ek hier eerder kyk na die agtergrond van daardie gebeure. Hoekom het dit plaasgevind? Hoekom was ‘n Bloedrivier nodig? Hoekom het niks sedertdien verander nie? Hoekom het die Trekkers geglo hulle is Israel in Egipte, en ten slotte, wat is die betekenis van die Gelofte vir ons as Boervolk? Continue reading Hoekom ‘n tweede Bloedrivier?

Posted on 55 Comments

Angus Buchan: Die man in die bruin pak klere?

Sedert Angus Buchan in 2006 op die toneel verskyn het met die film oor sy lewe, Faith like a patatoe, kry ons dikwels navrae van mense wat wil weet of hy nie dalk die “man in die bruin pak klere” is waarvan Siener gepraat het nie.

Continue reading Angus Buchan: Die man in die bruin pak klere?

Posted on 56 Comments

Ons twis en die vyand neem oor

In 1916 het Siener van Rensburg voorspel daar kom nog ’n dag dat ons as volk só onder mekaar sal stry en rusie maak dat ons nie eens sal agterkom dat die vyand ons poorte binnegeval en die stad oorgeneem het nie. Ons onverdraagsaaamheid en onderlinge twiste was dus direk die oorsaak daarvan dat ons totaal onvoorbereid was en geen weerstand kon bied nie.
Continue reading Ons twis en die vyand neem oor