Posted on 115 Comments

Angus Buchan en die Siener

Ons verneem dat Siener se ‘vriendelike Ingelsman’, oom Angus Buchan, (in Afrikaans lees dit oom Angus Bakhand) gereedmaak om op 22 April buite Bloemfontein een miljoen gebede op te stuur na die Troonkamer om te pleit dat FW de Klerk se beloofde paradys tog nou ’n werklikheid moet word, want niemand kan dit meer in hierdie nekropolis (stad van die dooies) uithou nie.

Maar eer ons by oom Angus se gebedsaksie kom, laat ons net eers ’n bietjie in die geskiedenis terugloop.

Kort vóór die 1994 verkiesing het mnr. FW de Klerk in ’n volblad Rapport-advertensie en op TV as ’t ware ’n eed afgelê dat as ons hom en sy NP dat vertrou, dat hy ons nooit, maar nooit in die steek sal laat nie. Ons moes hulle vertrou dat hulle nog altyd gedoen het wat hulle belowe, en ook dat hulle by die waarheid sal staan en val…

Toe gaan KODESA hy met die ANC. Maar sommer in die tweede ronde gooi hy namens die blanke volk die handdoek in. Toe kondig hy ’n regering van nasionale eenheid aan, net om weke later weer die handdoek op die krytvloer te laat beland. Hy kapituleer, vat sy hoed en verlaat met ’n glimlag op sy tronie, nie net die NP nie, maar ook die volk.

Hierna verlaat hy toe sommer ook sy vrou. En tóé eers kon hy aankondig ons bly nou in die paradys. Maar skaars weke later, op 4 Desember 2001, word sy vrou, Marike, ook een van die duisende blankes wat met hul lewes moes betaal vir sy voorreg om sy en Evita se klein ‘paradysie’ te kon betrek.

Nou ontstaan die vraag: Wanneer en deur wié was hierdie paradys geskep?

Gelukkig staan dit dag en datum in die geskiedenisboeke opgeteken, en miskien onthou u dit nog:

Op 9 Junie 1982 skryf 123 gelegitimeerde NG priesters in ’n Ope brief in Die Kerkbode aan die blanke volk van SA, en lig hulle in oor waarom ons nog buite die paradys oor distel en doring moet hink en hyg om aan die lewe te bly.

Ons talle gruwelike sondes is die rede. Ten eerste weier ons om met die ander nasies rondom ons te versoen, want, om die paradys binne te gaan, moet “ons en hulle tot een nuwe mensheid verenig.”

Tweedens het ons ’n soliede apartheidsmuur van graniet tussen hulle en ons opgerig. En God is vertoornd daaroor.

Watter ‘God’? Want die God waaroor daar in hulle Handboek geskrywe word, het gesê: “Ek het soort volgens soort gemaak … en gesien dat dit goed is, baie goed!”

Toe voeg Hy by: “En Ek het grense tussen hulle vasgestel.”

En sy Seun kom en gewaarsku ons: “Ek het nié gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.”

Dus, sou julle tot een nuwe mensheid verenig, gaan daar bloed loop, strome bloed…”

En vandag kan ons almal daarvan getuig:

Gedurende die tydperk 1948 tot 1989 het daar sowat 7 000 swartes gewelddadig in SA gesterf. Vanaf die ANC se ontbanning in 1990 tot 1994 is 14 000 swartes deur ander swartes vermoor. Maar vanaf 1994 tot vandag het reeds meer as 70 000 duisend blankes met hul lewens betaal vir De Klerk se paradys.

Dit is so erg dat selfs die liberaliste nou daagliks in vrees en angs lewe. En volgens Siener gaan daar nog ’n tyd aanbreek dat hulle sal bid dat die onheile wat besig is om oor hulle te kom, tog nie moet plaasvind nie. Maar dis nie al nie — hy het ook gesien dat hy en genl. Koos de la Rey se seun, Adaan, nog oor hulle sal huil. Toe Adaan sê dit sal nooit gebeur nie, was Siener se antwoord: “Ek sien nie ons huil omdat ons hulle jammer kry nie, maar omdat ons nie vandag in hulle skoene staan nie…”

Daardie gesig gaan miskien nog hierdie week bewaarheid word, want ons verneem dat oom Angus Bakhand die voortou geneem het en ’n nasionale biddag uitgeroep het, juis om dit wat hulle nooit wou glo sal gebeur nie, te probeer keer!

Hierdie reuse-biddag word gehou op ’n plaas Wildeals Kloof, naby Bloemfontein om 2-uur Saterdagmiddag 22 April.

“Ons gaan dan ’n nasionale dag van gebed hou,” sê Buchan, “en ek doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaners van alle rasse van regoor die land, van Tzaneen tot in die Kaap en van Upington tot in Durban, om bymekaar te kom — een miljoen van ons.”

Hy glo dit is ons laaste kans om weer normaliteit terug te bring na Suid-Afrika. “Kanselleer al jou afsprake en vergaderings en maak seker dat jy dié dag hier is. Ons is moeg daarvoor dat mense (hoekom noem hy hulle nie by name nie?) reg in eie hande neem. Ons gaan die Here vra om geregtigheid, vrede en hoop vir ons geliefde Suid-Afrika te bewerkstellig…”

Maar geloof of gebed sonder die werke is dood? Ons het dit by Bloedrivier gesien. Sarel Cilliers-hulle het sewe dae lank élke dag gebid vir verlossing. Maar daarna nie op hul louere gaan rus nie. Hulle het uur na uur hard geswoeg en gesweet (m.a.w.‘gewerk’) om gereed en voorbereid te wees vir wat ook al mag gebeur. Daar is veghekke gemaak, koeëls gegiet, gewere geolie en nagesien en ook verkenningstogte uitgestuur.

Hierteenoor wil Angus Buchan en sy volgelinge Saterdag na ‘n eenmalige gebedsaksie terugkeer huis toe om te sit en wag dat God nou vir hulle die ‘werk’ moet doen. Dit was ook die geval met sy destydse eerste ‘Mighty Men’-konferensie in 2003. Hy en sy ‘Magtige Manne’ (almal met vleeslike arms) het herhaaldelik dwarsoor die land bymekaargekom om te bid vir herlewing en vrede, om dan weer rustig huiswaarts gekeer. Hulle het nooit by die ‘werke’ uitgekom nie, want die aanrandings, kapings, rooftogte, plundering, verkragtings en doodslag het net vermeerder sodat Suid-Afrika vandag as die moordhoofstad van die wêreld bekend staan.

Die vraag word gevra of hierdie misdadiger wat moor, steel en verkrag, enige wet in eie hand geneem het om dit te doen? Is daar dan wette wat hom die mag daartoe gee? M.a.w. is daar aansoekvorms ingevul om 70 duisend blankes te vermoor? Die wat moor, steel en verkrag is mos ‘wetteloos’ en dus praat Buchan nie van hulle nie! Hy praat nie van swart op wit misdade nie, maar wel van wittes se dade op die swartes. Die witman is die gehoorsame wat wet en orde wil handhaaf en daarbenewens die wet gebruik om hulleself te beskerm.

Oom Angus is ook oënskynlik baie bly oor die ‘bloedige tydperk’ wat Suid-Afrika tans ondervind. Die 70 duisend moorde en 700 duisend plakkers is vir hom net ‘n oorgangsfase wat moet geskied sodat samesmelting tussen al die rassegroepe kan plaasvind. Hy sê ook dat dit sy laaste vergadering sal wees, want hy is nou tevrede met waar die land homself bevind. Daar moet nog net gebid word dat dié wat die reg in eie hande neem, gestop word!

Kan iemand nie asseblief sy oogklappe loop afhaal nie?

’n Groot aantal blankes wat met Siener se profesieë bekend is, is oortuig daarvan dat Buchan die man in die grys pak klere is waarna die Siener verwys het. M.a.w. hy is die geestelike leier uit die Oos-Kaap wat die Boervolk weer bymekaar gaan maak en na God teruglei.

Toe ’n vriend hom onlangs skakel en voorgee dat hy nie goed Engels kan praat nie en of Buchan sal omgee as hy Afrikaans praat, was Buchan se antwoord: “Ek verstaan nie Afrikaans nie en kan dit ook nie praat nie.” Of dit werklik die geval is, weet ons nie.

Op sy plaas is daar ’n weeshuis Beth-Hatlaim (Huis van die Lammers), vir wat hy noem ‘weggooi-kinders’ en sovêr ons kon vasstel is daar nie een blanke kind onder hulle nie. Dit bestaan reeds sedert 1995 en word grootliks onderhou met donasies van blankes.

’n Mens sou ook verwag dat ’n gesant van God uit eerbied en respek darem sy hoed sal afhaal wanneer in die teenwoordigheid van die Almagtige optree. Buchan is nog nooit met ontblote hoof op ’n verhoog gesien nie.

Siener het in ’n paar gesigte verskeie tonele waargeneem waarby ’n ‘vriendelike Engelsman’ betrokke is: ’n Vriendelike Engelsman kom hier aan. Ek sien wingerdlote (geloof) kom opmekaar uit, maar ’n groot vlam verteer hulle. (Deur die ‘vriendelike’ Engelsman se toedoen (misleiding), word die mense se geloof geblus). Hy kom van ’n Afrikaland (Zimbabwe). Ons sal lank nie van hom weet nie. Dan loop baie agter hom aan na die Oostelike provinsie (Natal) met groot verwagtinge. Maar hy lei hulle na ’n muur sonder ’n deur (daar is geen uitkoms nie). Siener sê hy sien ’n man wat die geel broek uittrek, maar die onderbroek is grys … hy hardloop dan na die ooste toe. (Geel is die kleur van verraad).

Dat hy die geel broek uittrek, wys sy verraad word ontbloot. Die grys onderbroek beteken hy probeer nog voorgee om ’n geestelike leier te wees, maar niemand vertrou hom meer nie en hy vlug (terug) na die ooste (Oostelike Provinsie).

Revolusie ons voorland

Die swart joernalis, Andile MngZitama, beweer die finale revolusie het reeds in SA begin met die Marikana-slagting en dat ’n volskaalse revolusie in Suid-Afrika nou onafwendbaar is.

Sy waarskuwing oor die revolusie, sluit aan by Siener se gesig van 6 Maart 1914 waarin hy hierdie revolusie in drie fases voorspel het — dit sou ook die begin wees van ons volk se laaste smeltkroes en suiweringproses, het hy aan ’n vriend, Kerneels Nieuwenhuizen, gesê: “Aan Rustenburg se kant brand ’n vuur anderkant die bult (die Marikana-Wonderkoppie) nie ver van Pretoria nie” (die Siener het self gesê vuur is ’n teken van geweld, bloedvergieting en/of doodslag). Hierdie gebeure is die eerste fase en die begin van die revolusie.

In die tweede fase sien hy misvure wat brand. In Siener se tyd was dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. (’Misvure’ dui op geweld gepleeg deur swartes, en die geweld het sedert die Marikana-slagting so erg toegeneem dat daar net in die afgelope maar byna drie duisend betogings-, opstande- en geweldsituasies landswyd plaasgevind het.

En dis opvallend dat die hoofstroom media ’n doodse stilte daaroor handhaaf. Net soos wat die Boereprofeet dit ook vooruitgesien het: “In ons dag sal ons in die duister verkeer oor wat in die land aan die gang is.”

In die derde en laaste fase sien hy baie mense in Bloemfontein sterf “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (Met genl. De la Rey se dood het Siener ook ‘n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg gesien — maar hierdie keer is die wolk ‘vol mense’ — dit lyk dus of baie mense nog naby Bloemfontein gaan sterf.

Dis ook opmerklik dat hy nie die ‘swart wolk’ bokant Bloemfontein sien nie, maar ‘aan Bloemfontein se kant’. Buchan se byeenkoms kan ook gesien word as ‘aan Bloemfontein se kant’, wat dit vind plaas sowat 4½ kilometer buite Bloemfontein.

Ons wil nie sê dit is so nie, maar moontlik het Siener se gesig betrekking op hierdie gebeurtenis; óf ’n insident wat nog in die toekoms gaan plaasvind.

Posted on 316 Comments

Die nag kom nader

Die bekende geopolitieke analis van New York, Eric Draitser, wat ‘n gereelde gas op Russia Today is, het pas in ‘n artikel onthul dat Amerika al ‘n geruime tyd doelbewus besig is om Suid-Afrika binnelands te destabiliseer. Continue reading Die nag kom nader

Posted on 84 Comments

Judas-loon

In Beeld van 28 Mei 2014 word berig dat die vier staatsadvokate wat tien jaar lank alles in die stryd gewerp het om die Boeremag-beskuldigdes aan hoogverraad skuldig bevind te kry (dit was die doel!), is as die Vereniging van Staatsadvokate se staatsadvokate van die jaar aangewys. (Daar sal vir die 20 Boerremaglede natuurlik geen sprake wees van ‘n Schabir Schaik-genade nie!) Continue reading Judas-loon

Posted on 27 Comments

Obamacare — afskop vir 666

Sedert pres. Barak Obama se “Bekostigbare Gesondheidsplan” (Obamacare) in 2010 op die wetboek geplaas is, was daar nog nie ‘n dag dat Amerikaners nie hand en tand daarteen geveg het nie. Die vraag is hoekom baklei teen ‘n skema wat vir “almal” net voordele inhou? Of is daar ‘n dalk rot in die meelsak? Die verslag beslaan 33 000 bladsye waarvan 11 000 “regulasies” is. Sou jy die fout maak om dit te wil druk, sal die stapel ‘n meter hoog staan! Continue reading Obamacare — afskop vir 666

Posted on 6 Comments

2de ope brief aan Cemoné

My liewe Cemoné

‘n Vriendin het aan my die “ope brief” gestuur wat daardie man van Beeld (Basson) op 30 Oktober vir jou geskryf het (Ope Brief); en ek was so bitterlik ontsteld oor die manier waarop hy jou in sy brief beledig, te nagekom en seergemaak het, dat ek besluit het om self ‘n brief aan jou te skryf, want hierdie saak het ook ‘n “anderkant” wat daardie man te papbroekig is om selfs net te noem. (Ek verwys na hom as “daardie man”, want praat ek van hom as “daardie oom”, beteken dit ek respekteer hom; en respek, my kind, kom nie vanself nie, jy moet dit “verdien”!) Continue reading 2de ope brief aan Cemoné

Posted on 33 Comments

Koeberg: publiek in duister oor noodplan

Eskom het Saterdagaand (23 Februarie 2013) op e-TV-nuus ‘n dringende beroep op die publiek gedoen om eletrisiteit spaarsaam te gebruik, aangesien een van die reaktors by die aanleg weer Vrydag afgeskakel het weens “onbekende probleme”. Dit was die 12de keer dat een van Koeberg se eenhede sedert 2008 outomaties afskakel. Continue reading Koeberg: publiek in duister oor noodplan

Posted on

Blanke pasiënte na swart gebiede gedwing

Sibongiseni Dhlomo, die LUR vir gesondheid in KwaZulu-Natal het die enigste beskikbare nooddienshelikopter onlangs ontbied sodat hy na vdie begrafnis van ‘n vriend, Zacharia Zungu, gevlieg kon word.

In daardie stadium het aramedici die helikopter benodig om ‘n beseerde 15-jarige seun na die Albert Luthuli-hospitaal in Durban te neem, maar is aangesê dat die helikopter nie beskikbaar is nie, aangesien Dhlomo dit reeds opgekommandeer het.

Die einste Sibongiseni Dhlomo was vroeër ook in die nuus toe hy sekere primêre dienste by die Newcastle Hospitaal laat sluit het. Die hospitaal is in die middestad geleë. Voortaan sal, veral arm blankes en ou mense in Newcastle, in noodgevalle na die swart Madadeni Hospitaal (15 kilometer buite Newcastle) moet gaan. Die higiëne by hierdie hospitaal is in ‘n uiters swak toestand; beddegoed is vuil, soms bloedbevlek en noodsaaklike medikasie dikwels nie beskikbaar nie. Maar Dlomo wil nou glo ‘n beter, nuwe hospitaal in Newcastle laat bou.

In 1995 het die ANC ook die splinternuwe hospitaal in Kemptonpark, wat drie jaar tevore ingebruik geneem is, moedswillig gesluit, hoofsaaklik om blanke pasiënte te dwing om van die swart Tembisa Hospitaal gebruik te maak. Die Kemptonpark Hospitaal staan nog steeds leeg en in ‘n totaal vervalle en onbruikbare toestand.

Posted on 5 Comments

Die Gruwel in ons midde!

In Suid-Afrika was dit die kerk wat heel eerste ‘n broederlike hand na die ‘verworpe’ ANC toe uitgesteek het. Hy het hulle selfs daar by Dakar in die geheim gaan bearbei om hulle vir Comrade Jesus te wen, en dit het waarlik vrugte afgewerp, want sedertdien gaan daar nie ‘n dag verby nie, of sy Naam is op hulle lippe. Hulle (Zuma inkluis) staan selfs Sondae op die preekstoele om die wittes meer van Hom te leer! Continue reading Die Gruwel in ons midde!

Posted on 18 Comments

Boere berei voor vir oorlog!

“Dit wil voorkom asof boere geen ander keuse het nie as om hulleself te moet voorberei vir oorlog.” So sê TLU SA se Adjunk-President en Voorsitter van die Veiligheidskomitee, mnr. Henry Geldenhuys. Continue reading Boere berei voor vir oorlog!

Posted on 28 Comments

Tweede Dingaan en kabinet gaan Boere skiet!

Dit wat ek nou wil sê, kom deels al ’n lang pad en sluit ook aan by van die kommentare op die laaste Blog-artikel, “Bemoediging vir my volk”. Dit handel oor die Mandela-is-siek-Mandela-is-dood-sirkus, en is reeds in Mei verlede jaar op die Blog bespreek (“Die kat kom terug”.) Continue reading Tweede Dingaan en kabinet gaan Boere skiet!