Posted on 255 Comments

Jesaja, Siener en Trump

Sedert Adam en Eva uit die Tuin van Eden verdryf is, is die mensdom in twee hoofgroepe verdeel, nl. die wit ras (lig) en die res — die swart- of gekleurde rasse — (duisternis). Oor millennia is daar tevergeefs probeer om hierdie twee groepe met mekaar te versoen.

Aanvanklik was die wit ras op sy bestemde plek, die kop, vanwaar hy vir hom ’n unieke, geordende en vooruitstrewende wêreld geskep wat ook vir al die ander nasies tot ’n seën was. Maar deur sy eie toedoen, sy askies-dat-ek-leef-sindroom, het hy dit self (en nogal in die geheim!) so bewerk dat die ander nasies hom nie net van sy ereplek afgestoot het nie, maar ook van sy land en al sy besittings berowe het; daarna het hulle hom met groot gejubel afgradeer tot stert-status.

Van toe af het die tyd van die demokrasie en die heiden vir hom aangebreek.

En omdat die draer van die lig al hierdie dinge gedoen het, het sy Maker hom in die hand van die Duisternis  oorgegee (“Daarom, so sê Jahweh my Elohim: ’n Vyand sal die land inneem, hy sal jou vesting bo-op jou afbreek, jou mooi huise kaalstroop.”) — (Amos 3:11, NAV).

Die Amerikaanse volk het in 1993 hulle hoop op Bill Clinton geplaas, nadat hy belowe het om 100 000 burokrate af te dank en 100 000 nuwe polisie-offisiere aan te stel om hulle strate te beveilig. Hy sou ook werksgeleenthede skep vir die werkloses. Ook het hy belowe om die middelklas weer op te hef — maar pleks daarvan is hulle ekonomies feitlik uitgeskakel. Daarna het hy so besig geraak om die Withuis in ’n bordeel te omskep vir eie gebruik dat hy skoon vergeet het van al sy beloftes.

Teleurgesteld en verbitterd het die volk hulle vier jaar later in 2001 tot George W. Bush gewend, want hy het weer belowe hy sal die laagste inkomstegroep onder sy volk uitermate groot belastingkortings toestaan. Hy doen dit toe ook — hulle kry $27 korting, en sy miljoenêr maatjies R123 000. Boonop beloon hy hierdie ondersteuners nog met 9/11 waarmee hy en sy kornuite meer as 3 000 van hulle om die lewe bring net sodat hy ’n oorlog teen Saddam Hoessein kan begin wat hom uiteindelik met miljarde dollar sou verryk.

Ontgogel, verslae en platgeslaan gryp die volk toe in 2008 na ’n vermolmde strooihalm genaamd Barack Hoessein Obama; die pot-smoking, Allah-fan, moffie en vermeende Antichris. Hy maak toe ook sy 2 000 beloftes, o.m. dat hy alle Amerikaanse troepe uit Irak sal onttrek sodra hy president word — hulle glo hom en trek hul kruisies — maar as Allah geleef het, sou selfs hy kon getuig die troepe is steeds daar!

En die Amerikaanse volk was andermaal opsoek na ’n man wat hulle land  weer groot sou maak en aan hulle terugbesorg. Eers was daar Hillary wat met die gebruiklike 2 000 beloftes die skaal vinnig na haar kant toe laat kantel het. Maar toe verskyn Donald Trump op 16 Junie 2015 en op daardie dag hoor die Amerikaanse volk vir die eerste weer die woorde waarvoor hulle al sedert Abraham Lincoln se dae wag: “The people are the rightful masters of both congresses, and courts —  not to overthrow the constitution, but to overthrow the men who pervert it.”

Dis presies wat Trump gedoen het.

En anders as in die verlede kon die Joodse geldmag nie weer die stembus inspan om aan hulle Hillary-slaaf die oorwinning te gee nie, want dié keer was dit Lincoln se rightful masters se stem wat gepraat het!

Donald Trump se kernknalsege in die Amerikaanse verkiesing beaam die profesieë van Jesaja en Jeremia; en daar is min twyfel dat ’n nuwe kop-stert-ommekering besig is om die wêreld in beroering te bring. Die mag van die liberale demokratiese heersers wat eers net gewankel het, het op 8 November skielik totaal verkrummel — en weldra sal die tyd van die heiden-lawaaimaker ook verby wees.

Mahatma Gandhi se destydse uitspraak oor die ‘vloek van demokrasie’ is nou uiteindelik ook bewaarheid: “Eers ignoreer hulle jou, dan bespot hulle jou, dan beveg hulle jou, en dan wen jy!” Hy sê verder dis dan wanneer die tyd aanbreek vir ‘n Nuwe Wêreldorde — ‘n patriotiese en konserwatiewe wêreldorde — want die mensdom het genoeg gehad van demokrasie onder wie se juk hul eeue lank moes buig.

Een van die mees beskamende aspekte van Trump se verkiesing as Amerika se 45ste president, is dat hy binne die bestek van ’n jaar — nee, minder as ’n jaar, en boonop sonder enige praktiese politieke kennis of ondervinding, daarin geslaag het om twee van die mees verskanste politieke dinasties: Bush en Clinton, totaal te vernietig.

Die anti-Trump geweld wat nou dwarsoor Amerika aan die gang is, word volgens Wikileaks deur George Soros met sy gif van progressiewisme gedryf, gekoördineer en aangestook omdat Trump deur sogenaamde liberale ‘kenners’ as ’n ‘gevaarlike president’ vir Amerika beskou word. Soros se MoveOn.org wat die betogers finansier, het binne 2 uur nadat Trump as president verkies is, sowat 200 byeenkomste gehou, wat aan die publiek verkondig het Amerika verkeer in groot gevaar as Trump nie gestuit word nie.

“Skiet hom dood!” skree dit op Twitter. Daar word selfs koeëls geadverteer met sy naam daarop.

Dan het George Soros en van sy adjudante reeds agter die skerms besluit dat indien die vlaag van massageweld (wat natuurlik deur hulleself aangeblaas word), “nie meer beheer kan word nie, Obama ‘verplig sal wees’ om krygswet af te kondig. En om ’n dreigende burgeroorlog te verhoed, sal hy dan ‘voorlopig en onbepaald’ as president moet aanbly.”

Hierdie ‘voorlopig en onbepaald’ beteken net dit sal wees solank as wat die 3de Wêreldoorlog gaan duur — wat natuurlik ook reeds in plek is.

George Soros en Obama wil oral in die wêreld ‘regime change’ hê, behalwe in Amerika.

 Beloftes sonder bestemming

Donald Trump as president is volgens senior Republikeine die laaste skakel vir die voortbestaan van die Amerikaanse volk. Hy is ’n gebore blanke Amerikaanse burger uit ‘n regsgesinde huis wie se voorouers openlik die blanke se belange op die hart gedra het. In sy voor-verkiesingstoesprake het hy dan ook gesê hy wil Amerika weer die groot land maak wat dit was; verder is hy van plan om belastings te verlaag, nuwe werksgeleenthede te skep (Clinton het hierdie haas ook uit die hoed getrek, maar dadelik weer teruggedruk.) Verder wil hy van al die ongewenste immigrante ontslae raak en wette maak om hulle uit Amerika weg te hou.

Net Vader Tyd sal wys of hierdie beloftes by hul bestemming aangekom het.

In die Joodse media is Trump van die eerste oomblik af verguis, vervloek as ’n regse uitvaagsel en gebrandmerk as ’n Klu Klux Klan-aanhanger wat rassisties net vir die regte van sy medeblanke volksgenote opstaan.

Daarom het sy keuse as president miljoene Amerikaners soos ’n vuishou teen die kop getref; selfs hulle wat vir hom gestem het, het later erken hulle het dit nie verwag nie. Maar die afgryse, skok en verdwasing by die Clinton-aanhangers was veel erger. Dit was asof die duiwe nie meer gepaar het nie, die gras skielik ophou groei het, die riviere nie meer see toe loop nie en die hemel op die aarde neergestort het.

trump-histerie
Trump-histerie

By die aanhoor van die uitslag het tienduisende Clintoniete histeries, snikkend in die strate uitgehardloop, hulleself met die vuis teen die kop geslaan; hul hande hemelwaarts gegooi waarvandaan hulle hulp moes kom, maar daarvandaan het niks gekom nie. Selfs Hillary het heelnag in haar kamer gesit en huil.

Groot getalle studente was die anderdag môre nog so getraumatiseer dat lektore lesings moes kanselleer. Ander gebrokenes het vir berading hulle na die naaste kopkrimper gehaas; ouers het selfs hulle kinders (wat niks van politiek verstaan nie), saamgeneem sodat die sielkundiges hulle kon troos, bemoedig en ’n suigstokkie in die hand stop.

Onder die wat berading gaan soek het, was daar ook ’n prokureur, ’n priester en, sowaar as wat die gras nog groei, ook ’n vroue-arts wat vertroosting, ’n drukkie en haar suigstokkie loop soek het!

Volgens die European Union Times het die Obama regering ‘n Trump-ondersteuner, Kanye West, kranksinnig verklaar en in ‘n gestig opgesluit.

Sovêr ons weet, was daar geen groot huilsessies, traumas, betogings of negatiewe beriggewing toe Barack Hussein Obama in 2008 as president verkies is nie. Dit het niemand gehinder dat hy ’n baster is nie; niemand gekwel dat hy in Kenia gebore is nie, nog minder dat hy Allah aanbid  óf ’n homo-gruwel is.

Hoe het iemand dit nou weer uitgedruk: “We must thank God — he’s not White or Right!”

Op 3 Desember 1918 het Siener ’n gesig gehad van Westerlinge wat in die verre toekoms nog ’n verbete stryd sou voer vir die behoud van hul blanke erfenis; hy het selfs die intense haatveldtog teen hulle beskryf.

En in aansluiting by Jesaja se woorde het Siener ook voorspel daar sal ’n dag kom dat die blanke weer gaan opstaan en ‘wit rassisme’ dwarsoor die wêreld sal versprei. Trump het dit met sy slagspreuk (‘I will make America great again’) en sy oorwinning bewys. Dit is asof ‘n vloedgolf regsheid oornag die hele mensdom beetgepak het; asof almal skielik na hulle herkoms, hulle wortels begin soek het.

Want in hierdie pas omgekeerde samelewing is daar nie meer plek vir identiteitslose kreature soos die daggaroker, Long Legged Mac Daddy Barack Obama nie.

In verband met hierdie eerste en enigste swart Amerikaanse president het Siener voorspel hy sal in sy opmars vir die laaste Groot Oorlog, in botsing kom met ‘n span Amerikaanse witrugosse (die simbool van senior weermagoffisiere), en dat hy in die proses onder hulle pote platgetrap gaan word. (Later meer hieroor).

Die aantal blanke nasionaliste en selferkende Nazi-simpatiseerders het in die afgelope vier jaar op Twitter met 600% toegeneem, en dit oortref selfs ISIS-ondersteuners.

In ’n opname gedurende 1993 in Amerika het nagenoeg 30 miljoen blanke  Amerikaners hulleself as ‘regs, behoudend en rassisties’ bestempel; die groot meerderheid van hulle het ook erken hulle is gekant teen die regering se beleid van gedwonge integrasie en dat hulle dit in die geheim op elke moontlike manier beveg.

Volgens die aantal stemme wat in die verkiesing uitgebring is, het 59.4 miljoen vir Trump gestem. Dit wil dus voorkom of die behoudendes in 33 jaar verdubbel het; en hulle het die liberaliste nou ook openlik beveg én by die stembus verslaan.

Marine le Pen van die Front National was die eerste Franse politikus wat Donald Trump gelukgewens het met sy verkiesing.

Gerard Araud, die 63-jarige Franse ambassadeur in Amerika skryf op Twitter: “Trump se oorwinning het die wêreld voor ons oë in duie laat stort!” Jammer, mnr. Araud, maar dis nie die wêreld wat in duie stort nie, maar jóú klein wêreldjie!

In ’n byeenkoms wat vroeër vanjaar by ‘Capital Hill’ gehou is (die Europese Unie se stigtingsdokument is destyds daar onderteken), het verskeie sprekers hulle ernstige kommer uitgespreek oor die regse radikalisme wat die afgelope 18 maande so groot opgang in Europa gemaak het.

Martin Schulz, die president van die Europese parlement  sê dat regse groeperinge ’n nuwe aanslag openbaar waaraan dringend aandag gegee moet word, anders kan dit te laat wees.

Hy weet dit seker nog net nie, maar dis reeds te laat!

Verskeie sprekers op die byeenkoms het daarop gewys dat die EU nie meer van enige waarde is nie, en geweier om betrokke te raak in die sisteem. Donald Tusk, die president van die Europese raad het gesê “die negatiewe houding van lidlande teenoor die toelating van onwettige immigrante, soos wat onder leiding van die  konserwatiewe regering van Pole begin is, het die mislukkings vergroot en die opkoms van regse partye bevorder. Regse radikaliste moet van Spanje tot Pole, en van Skandinawië tot Griekeland bestry word.”

Maar na Brexit in Brittanje en Trump se verkiesingsoorwinning is daar geen twyfel meer nie dat die stryd aan die regse kant besig is om die oorhand te kry. De Klerk het na sy 2 Februarie-toespraak gespog dat wat hy nou gedoen het ‘onomkeerbaar’ is. Maar niks wat die mens nog ooit gedoen het, was of is onomkeerbaar nie!

Trump en Moses?

Daar word nou wyd en syd in Amerika gespekuleer dat Donald Trump Amerika se Moses is wat die volk uit Egipte na Kanaän moet lei. Maar hoewel sy bedoelinge dalk eg, opreg en eerlik kan wees, en hoewel hy ook sterk ‘regse’ neigings toon, maak dit hom nog nie ’n Moses nie. Iemand het tereg gesê “Moses is deur God ‘gekies’ om sy volk te lei; Trump is net ‘geroep’ om ’n taak te verrig. Net so was die Farao en die konings van Persië, Artasásta en Kores ook geroep om aan Israel diens te bewys.

Waarvoor Trump geroep is, sal ons mettertyd eers verstaan.

Maar wié is hierdie skatryk sakeman wat uit die bloute verskyn het om nou oor Amerika te heers?

Donald Trump se naam verskyn op die lys van ’n bekende ondergrondse New Yorkse  Ku-klux-klan-groep, ‘The Folks Klansmen 333’ (OFK333) wat al sedert 1933 bestaan; en daar word gesê die lede het miljoene dollar tot sy veldtog bygedra. Toe Trump in ’n onderhoud uitgevra is oor sy KKK-verbintenis, was sy antwoord dat verskeie vooraanstaande VSA senatore en burgemeesters lede is en bygevoeg:

“Everyone knows my dad was a Klansmen and it runs in the family, but Look people…just because I’m an active KKK member doesn’t mean I’m a racist, I mean if Obama is a Muslim then why can’t I be apart of a brotherhood and have pride in my white heritage? If Obama shows me his birth certificate I will disassociate myself with the Klan, they do a lot of good for my community just like the people of Islam do on Obama’s behalf”

Trump se oupa en pa was Klu Kux Klans. Sy pa het ’n groot droogmakery gehad met ’n uithangbord — net blankes se klere word hier gewas.

Uithangbord bokant Trump-droogskoonmakery
Uithangbord bokant Trump-droogskoonmakery

Maar soos die geskiedenis reeds bewys het, gaan dit hier glad nie oor Trump nie; want luister ons na die stem van die profete is dit duidelik dat die Almagtige nog nooit ’n persoon geroep of gestuur het ter wille van homself nie. Hy moes altyd in belang van die uitverkore volk optree. Selfs sy eie Seun is slegs gestuur om na sy ‘verlore skape’ te gaan soek.

Ook in Trump se geval moet ons aanvaar dat hy maar net ’n blote instrument is, vir watter doel sal ons nie nou verstaan nie. Hy is geroep, ondanks sy talle menslike swakhede,  tekortkominge, gebreke en foute.

Maar hy het ook ‘goeie’ eienskappe wat nie by Obama of sy voorgangers te vinde was nie:

In 1988 weier ’n  kommersiële lugredery om Andrew Ten, ’n kind met ’n seldsame siekte van Los Angeles na New York te vervoer na waar hy spesiale mediese hulp kon kry. Die redery het geweier omdat Andrew met ’n lewensondersteuningstelsel moes vlieg. Toe Trump dit hoor, het hy dadelik sy eie vliegtuig gestuur om die kind na die betrokke hospitaal vir behandeling te neem.

In 1995 het ’n motoris gestop om Trump te help nadat sy motor ’n papband gekry het. Trump vra die man toe hoe hy hom kan vergoed en dié sê “stuur asseblief net vir my vrou ’n bos blomme.” ’n Paar weke later arriveer die blomme toe met ’n nota: “Baie dankie. Ons het ook jou huislening afbetaal.”

In 1991 was 200 seesoldate wat aan ‘Operation Desert Storm’ deelgeneem het in Kamp  Lejeune in Noord-Carolina gestrand omdat daar nie ’n vliegtuig beskikbaar was om hulle huis toe te neem nie. Trump het op die nuus daarvan te hore gekom en sy privaatvliegtuig gestuur wat met twee vlugte die soldate huis toe gebring het. In teenstelling hiermee het Obama die soldate in hul gestrande toestand nie eens gekontak of laat weet dat hy reëlings sal tref om hulle huis toe te bring nie. Hy het hulle net eenvoudig geïgnoreer.

Die wêreld ken Trump ook as ’n hardwerkende en vernuftige sakeman wat nog nooit alkohol of dwelms gebruik het nie en baie geheg is aan sy gesin.

Maar by al hierdie goeie hoedanighede is hy waarskynlik ’n Vrymesselaar, want dit was opvallend dat hy tydens sy verskiesingstoesprake dikwels ’n erkende Vrymesselaarshandteken gemaak het, tensy dit maar net ’n gewoonte is.

666

Sy verkiesing as president het die behoudende Amerikaner uit sy demokratiese slaap wakker geskud en skielik laat besef hy is nog ’n volk in eie reg en dat hy sal moet opstaan om dit te bewys.

Die profeet Jesaja het dan ook ‘gesien’ daar kom weer ’n dag dat hierdie askies-dat-ek-lewe-gode-seuns, in opstand gaan kom teen die goddelose wêreldbestel waarin hy homself gedompel het; en daardie dag sal hy die stroppe van die juk wat deur die heiden en demokratiese verdrukkers op sy nek geplaas is, van hom afgooi (Jes. 58:6):

“…dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?”

“En in dié dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak…” (Jes. 1:27).

Obama — fakkel van duisternis

Daar is reeds genoem dat Siener dit duidelik gestel het dat hy, in ooreenstemming met Handelinge 1:7, nie vir ons datums van gebeure gee nie, maar net die tekens en dat ons dan daarvolgens sal kan bepaal wanneer dinge moontlik in vervulling sal gaan. Soos o.m. die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Op ’n vraag van mnr. Mussmann oor wanneer daardie oorlog verwag kan word, het hy die volgende ‘tekens’ genoem: Vóór hierdie laaste groot oorlog sal geweldige konflikte in Afrika Rusland en Europa woed.

Die eerste teken in dié verband is ’n pot op die vuur in die suidweste van Afrika, wat beteken dat bloedige etniese geweld daar weer in al sy felheid gaan opvlam. Maar in Rusland, sê hy, sal die toestand veel erger wees, want dáár sien hy ’n ‘ontsaglike burgeroorlog’ (Oekraïne?) en terwyl dit aan die gang is, sal die res van die wêreld net passief staan en toekyk.

Die gesig oor gebeure bo in Afrika en Rusland is vandag letterlik besig om in vervulling te gaan met burgeroorloë wat in die suidweste van Afrika (Suid-Soedan, die DRK en Mali) losgebars het.

En saam met dit, woed daar reeds so te sê ’n volskaalse burgeroorlog in die Oekraïne. (Toe Siener hierdie gesig gehad het, was die Oekraïne nog deel van die Sowjetunie; dit het eers in Aug. 1991 onafhanklikheid verkry.)

Mnr. HJ Dreyer van Senekal wat in die twintigerjare van die vorige eeu dikwels met Siener oor sy visioene gekorrespondeer het, het eers gedurende die 2de Wêreldoorlog van hierdie gesigte en verklarings in die Volksblad gepubliseer. Aan hom het Siener ook verduidelik dat wanneer hy ‘Europa’ in ’n gesig sien, sluit dit nie net lande in soos Italië, Spanje, Engeland, Frankryk en Duitsland nie, maar ook die hele Noord-Afrika én Japan.

Dus wanneer hy in ’n gesig dinge in die ‘noorde van Europa’ sien afspeel, dan gebeur dit in die Arabiese lande of Japan. Anders noem hy die Europese land byname, soos bv. Duitsland, Brittanje, Denemarke, Swede, Finland, ens.

Ander tekens wat hy ook genoem het, is dat vóór daardie oorlog sal Amerika en verskeie Europese lande ernstige geldkrisisse beleef en Europa groot rassekonflikte in die gesig sal staar. Maar dis veral vir Engeland (die rooi bul) wat dit katastrofies gaan wees. Dis as gevolg van die massa immigrante wat in hierdie tyd op Europa en Engeland gaan toesak. Oom Niklaas sien in die ooste van Engeland kom swart beeste aangehardloop uit die see.

(Dis presies ook wat gebeur het: die emigrante het almal per boot  op Engeland en Europa toegesak! Die ongedateerde gesig van die touleiertjie  het mnr. Dreyer  in 1940 in die Volksblad geplaas en daarmee saam Siener se verklaring gegee. Siener skryf: In Suid-Afrika is daar (net soos in Amerika) ook ’n wit seuntjie en ’n kaffertjie.

Die kaffertjie het net ’n ou sak om sy lyf (die swartes in Afrika se omstandighede sal in daardie tyd haglik wees). Dan kry die twee struweling — botsing tussen swart en wit; Die swart seuntjie se ou sak gly van hom an en hy is dan nakend. Hy slaan op die vlug).

Op 29 Sept. 1919 het hy weer ’n soortgelyke gesig en daarmee gee hy aan ons ’n presiese aanduiding van wat die ‘ou sak’ beteken en die gevolge vir die ’n naakte kaffertjie’ sal wees:

In dié tyd gaan Europa so ’n groot depressie beleef dat Engeland in die proses alles sal verloor. Selfs Amerika sal nie in staat wees om die situasie te red nie, en wanneer hy hom dan aan Europa onttrek, stroom nog meer duisende verhongerde swartes uit Afrika daarheen: (In Europa staat ’n winkel maar daar is nie mense in nie, en daar vlug mense met waäns wat rommelrij op is naar die Noorde).

Volgens Siener was die blanke nog altyd in Europa aan bewind, en het hulle sterk steun van ’n goedgesinde Amerika geniet. Maar hy ‘sien’ sake gaan drasties verander wanneer Afrika onstuitbaar op Europa begin toestroom, en Amerika nie meer in staat sal wees om te help nie.

Die meeste van Siener se gesigte oor Amerika het te doen met oorloë (spanne witrugosse — Amerikaanse troepe). Hy het hulle dan ook op verskeie plekke in die wêreld gewaar. In een van sy belangrikste ‘oorlogvisioene’ oor die VSA, sien hy ’n span witrugosse wat ’n wa deur die Midde-Ooste en Verre Ooste trek. (Irak, Libië, Sirië en Afganistan).

Visioen: “In die Midde-Ooste trek waens met witrugosse (Amerika) voor, en ’n klein seuntjie is voor hulle (Bush). Toe is daar rooi beeste (Kommunisme) met witrugosse (Amerika) voor, maar nou is ’n kaffertjie (Afrika – Obama – Kenia?) hulle touleier…”

Hierdie gesig kon eers bewaarheid word nadat Barak Obama in 2008 as die 44ste president van die VSA ingesweer is (nieteenstaande die konstitusie wat bepaal dat die president ’n Amerikaanse burger van geboorte moet wees. Barak Obama is in Kenia gebore).

Eers na sy inhuldiging het die VSA se neo-kolonialisme in alle erns koers gekry met die Arabiese Lente-opstande —’n term wat gebruik word vir die revolusionêre golf van rebellie en burgeroorloë wat op 18 Desember 2010 feitlik dwarsoor die Arabiese wêreld losgebars het.

Op 17 November 1915 kry Siener ’n belangrike gesig oor die verslegtende ekonomiese toestand in Amerika en ander Westerse lande: “Ek gaan na die weste en kom by ’n dam, waarvan die wal stukkend is (Daar is ’n groot finansiële krisis in die Weste). Ek sien die aarde word swart, maar die swart kom van die westekant af en toe sien ek ’n vuur.” (Opstande en bloedige geweld).

In bogenoemde ‘oorlogvisioen’ wat mnr. Dreyer in 1923 opgeteken het, sien oom Nieklas Amerikaanse osse (witrugosse) trek na die ooste met die swart touleiertjie voor hulle; die leiertjie wil dan wes gaan, maar die osse weier en begin in die ronde maal. “Die hele span is dan deurmekaar, verwilderd en hulle trap die leier plat en hy verdwyn heeltemal”. Hierdie is ’n woordelikse aanhaling uit mnr. Dreyer se brief aan die Volksblad van 6 Julie 1943.

Volgens hierdie visioen wil dit voorkom of die ‘wit seuntjie’ (Trump) eers by die ‘swart leiertjie’ (Obama) sal oorneem nadat laasgenoemde ‘heeltemal verdwyn’ het — Obama gaan waarskynlik in die proses gewelddadig omkom.

Hoe vêrreikend die gevolge hiervan sal wees, kan ons aflei uit die laaste gedeelte van die visioen wat voor die Siener afspeel: “Dan word die aarde swart van die westekant af”.

In al sy visioene is die kleur ‘swart’ altyd ’n simbool van dood, groot rampe, bloedvergieting óf ’n vernietigende oorlog!

Amerika lê wes van Suid-Afrika, en dat ‘die aarde wat van die westekant af swart word’, kan beteken dat die onheil juis daar gaan begin: Yellow Stone kan uitbars en ’n groot deel van Amerika totaal verwoes; of toenemende opstande oor Trump se verkiesing loop uit op krygswet en ’n burgeroorlog; óf ’n vals vlag-insident stort die ganse mensdom in ’n totale kernoorlog.

Siener het gesê in hierdie tyd van wêreldwye chaos, verskrikking en doodslag sal “Alle ellendes — behalwe hongersnood — nog oor die ‘Getroue Afrikaners’ (Boervolk) kom totdat hulle wéér na God teruggekeer het.” Dan haal hy Jeremia 17:5 aan: “So sê die Here: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk.”

Nostradamus en Baba Vanga

Nostradamus en die blinde Bulgaarse profetes, Baba Vanga, het albei voorspel dat die 44ste Amerikaanse president (Obama) die laaste president sal wees. Die vraag is of dit so sal wees en of Siener se gesig bewaarheid gaan word dat Trump as 45ste president by Obama sal oorneem.

Nostradamus voorspel Barack Obama sal gewelddadig sterf nadat hy Iran aangeval het. Die 3de Wêreldoorlog breek dan uit, met die gevolg dat hy die laaste Amerikaanse president sal wees. Oor wat daarna gaan gebeur, is hy baie vaag, hoewel hy ook van ’n groot oorlog melding maak.

Vangelia Pandeva Dimitrova, beter bekend as Baba Vanga, was ’n blinde Bulgaarse mistikus en kruiedokter. Volgelinge en dissipels van haar het geglo sy beskik oor verskeie bonatuurlike gawes. Vanga self het beweer hierdie is toe te skryf aan onsigbare kreature wat daagliks in haar teenwoordigheid was. Deur hulle kon sy feitlik die hele lewe van ’n persoon voor haar soos ’n ‘film sien afspeel’ — van geboorte tot afsterwe. Maar sy is vandag beter bekend vir haar profesieë van wêreldgebeure in die nabye en verre toekoms.

Net soos Nostradamus voorspel ook dat ’n Afrika-neger Amerika se 44ste en laaste president sal wees; en deur sy toedoen sal die 3de en laaste Wêreldoorlog uitbreek. Wanneer dit gebeur, sê sy, sal “…die ganse Europa uiteindelik as ’n verlate landskap agterlaat wees, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In teenstelling met Nostradamus en Vanga se voorspellings sê Siener ’n wit touleier sal by die swart touleier oorneem; dan word die aarde van die westekant af swart — waarskynlik die begin van die 3de Wêreldoorlog.

Nie lank daarna nie, begin ons dinge.  In die eerste plek is daar Siener se profesie van baie bloed wat gaan loop wanneer die nagaanval op Johannesburg plaasvind. Dit sal ’n nag van verskrikking wees wat nie gestuit sal kan word nie. Die polisie dra kennis daarvan, asook die regering, die Weermag en NI. Ooreenkomstig ’n geheime plan van die Afrikanerbond, kan die volgende verwag word: Na ’n bloedige stryd  en nadat alle strukture in die land vernietig is, sal ’n sterk VN taakmag in samewerking met die Amerikaanse troepe wat in Botswana saamgetrek is, die orde kom herstel, en beheer van die land in die hande van die Afrikanerbond (Siener se doringbosregering) geplaas word en sal die ‘moframme’ weer in die parlement sit.

Dit kan ’n rukkie duur voordat die volk tot verhaal kom en dan nie sal weet of hy moet huil of lag nie; want was dit nie waarvoor hy immers gestry en gebid het nie —’n blanke regering wat weer die volk se belange op die hart dra, die nodige standaarde handhaaf en met ’n vaderland waarin daar rus en vrede heers? Maar dan volg die skok en ontnugtering: hierdie nuwe heersers is slegs ’n plaasvervanger vir die NWO se ANC regime.

Dan, sê Siener hy sien “In Europa staan ’n man met blauw pak klere en wit boordje en kijk hierna toe.” Die ‘blou pak lere en wit boordjie’ wys hy is ‘n Duitse leier wat ons saak goedgesind is.

Kort daarrna volg die eerste blou brief, en so begin die ‘tweede staatsgreep’ wat in 2001 met die Boeremag misluk het. In die ‘burgeroorlog’ wat volg, word die doringbos-mowwe saam met die Engelse en al ons ander vyande finaal landuit verdryf. Nie deur ons eie toedoen nie, maar deur Hóm wat, ter wille van sy verstrooide gemeente, sy aanbidders anderkant die riviere van kus, sy swaard agter hierdie vyande uitgetrek het.

En wanneer die laaste skip uit Durban se hawe vertrek en sy fluit oor die blou waters stil raak, kom ons terug om ons eerste president by Prieska in te sweer, en sal ons weer saam met die Trekkers van ouds opnuut kan getuig: “…want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.”

’n Veilige hawe vir God se volk

In 1880 kry ’n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ’n visioen van ’n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Halfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘Wolf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Duitse oorlogskip Wolf, 1880
Die Duitse oorlogskip ‘Wolf’, 1880.

Ernst von Weber se profesie is toe ook bewaarheid met die besetting van die Nuwe Duitse Ryk. In 1914 het oom Nieklas al gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die nuwe grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Die Westerling in Europa het hom aanvanklik daarvan weerhou om onderskeid te maak tussen sy blanke erfenis en dié van ander volke. Maar Siener het gesê wanneer hulle deur vreemdelinge oorstroom word, sal die strewe vir die ‘behoud van die blankedom’ by baie Europeërs nie meer gekeer kan word nie.

Dit sal dan tot gevolg hê dat duisende behoudende blankes na Suid-Afrika gaan vlug om hier, saam met ons, ‘n veilige heenkome te vind.

In die Eerste Wêreldoorlog het die Britse Imperiale regering, met behulp van Jan Smuts se magte, Von Weber se besette gebied weer herower. Maar wanneer die 3de Wêreldoorlog verby is, sal Duitswes weer teruggeneem word en die Vierde Duitse Ryk (die magtigste volk op aarde) daar gevestig wees, met aan sy regterhand die mees geseënde volk op aarde…