Posted on 4 Comments

Ope brief van adv. Piet Pretorius, skrywer van Volksverraad, aan prof. Andries Raath en Rudie Rousseau

Die brief word ook hieronder opgevolg deur twee verdere korrespondensies tussen Professor Raath Advokaat Piet Pretorius.

Advokaat Piet Pretorius se ope brief
Professor Andries Raath se antwoord aan Adv. Piet Pretorius
Daaropvolgende Brief aan Professor Raath deur Adv. Piet Pretorius


Aan My ou Skoolmaat Dries Raath,
En aan Rudie Rousseau

Hierdie epos was vir my uiters moeilik om te skrywe. Julle gaan net aan en aan. Julle is nie op die oomblik ‘n toonbeeld van ‘n ware Christenskap nie. Geen seine van  naasteliefde is by julle sigbaar nie.

Johann Rupert is reg wanneer hy twee jaar terug gesê het dat die Afrikaner steel kos uit sy broer se bord uit. Dit is wat jy Dries met jou lasterlike aantygings teen Adriaan Snyman maak. Jy steel sy pensioen. Jy is so min eerbaar soos wat jy probeer voorgee. Wat jy gesê het op Rudie sy agste video, het Adriaan in elke geval ook gesê. Wie is jy nou werklik? ‘n Verbitterde ou man? Het Adriaan se boeke nie beter verkoop as wat jou tipiese akademiese georiënteerde boeke oor Siener getoon het nie? Nou moet jy hom belaster en hom vertrap om raak gesien te word. Weet jy van die Staat versus Koekemoer (Streekhof 7 Pretoria) saak? Daarin het die Valke aangetoon dat hulle binnekort verskeie regse arrestasie oor die land breedte gaan maak. My vraag aan jou is: Is jy nou wetend of onwetend die Staat se provokateur in hierdie verband? Is jy nie besig om jouself die monopolie toe te eien om oor die Siener alleen te skrywe nie? Jy is verwaand.

Jy val selfs Adriaan se boek titels aan. Godsprofeet. Jy het jouself gaan inwurm om toegang tot informasie oor die Siener te bekom. Dan hou jy daardie inligting geslote vir jouself. Ek het jou meer as 10 maande gelede gevra om informasie te bekom oor die Siener se gesigte i.v.m. die twee-stert komeet wat jy tot nou toe nie aan my geopenbaar het nie.

Jou woorde by die graf van die Siener op 29 Mei 2021: “Ons weet dat die koeël vir Beyers bedoel was.” Is jy seker????? Dit is duidelik dat jy nie weet van die skrikbewind van die Foster-bende aan die Rand nie! Wat ek vir jou probeer sê, is dat jy is net so mens as Frik Pretorius en Adriaan Snyman. Jy kan ook somtyds verkeerd wees, want jy is mens soos ons ander. Maar jy is so vol van jouself. Ons noem dit HOOGMOED. Die Skrif waarsku ons teen HOOGMOED. Dit is ’n gruwel in die oë van die Here.

Jy is gou om Adriaan te beledig oor sy verdienste uit Siener, wat van jou eie Siener boeke se verdienste? Hierdie boeke word immers nie verniet gedruk nie. Wat sê die Here Jesus “Haal eers die balk uit jou eie oog uit.” Waar is jou naastenby liefde vir jou eie.

Jy klink eerder soos ’n provokateur wat verdeeldheid saai. Of is jy nie besig om te skinder oor jou naaste nie? Jy bevorder nie ’n samebindende klimaat nie, terwyl ons mense bitter swaarkry. Jy val almal aan, regs en links. Hierdie verdeeldheid weerspieël duidelik wanneer jy sê dat daar persone in ons kringe is waarmee jy jou nie mee wil assosieer nie. Dit is baie arrogant. Dit is nie leierskap wat jy hier toon nie. Ons is tans leierloos. Die Skrif is baie duidelik dat die leier wat sal opstaan, kom uit die Huis van Dawid. Pasop as die Here dalk vir ons ’n KONINGIN gaan stuur? Of is dit te veel vir jou ego.

Verder vergeet jy gou hoe het jy weggehardloop toe jy aan my telefonies die opmerking gemaak het dat Genl. Tienie Groenewald ’n CIA agent was, en dit deur die Geheimediens onderskep was en ek jou genader het om dit in die Hof te kom bevestig. Selfs ek het jou daarvoor vergewe. Gaan jy dalk weer weghardloop wanneer die Valke binnekort op jou voorstoep kom staan? Onthou dit, die Here hou nie van bangbroeke nie. Of gaan jy toelaat om vir 5 jaar in die oorstopte tronk in aanhouding te wees, terwyl jou vrou op haar eie moet aansukkel? Realiteit gaan jou weereens dwing om die ander weg te volg en jou eie stem te verdof. En dit terwyl jy en Rudie in jou hoogmoed ander stemme laat verdof.

Wie sê dat jou vertolking van die visioene, wat eerder soos ’n matriek poësie klas klink (so hoog drawend) korrek is? Dit is maar net nog ’n opinie. Weet jy dat Nellie van Zyl, die dogter van Boy Mussmann, aan die AFRIKANER koerant asook die teenintelligensie afdeling van Militêre Inligting  insette oor Oom Niklaas gegee het? Waar is jou insette daaroor? Besef jy dat van ons skoolmaats agterkleinkinders van die Siener was? Dries jy weet nie alles nie.

Adriaan wie jy krimineel belaster het oor sy insette oor die Nag van die lang messe (hy het dit o.a. uit Johanna Brandt ontleen en ook aan die Siener gekoppel uit sy visioen van 4 April 1915) nadat hy jou boek Die vierkleur wapper weer geraadpleeg het en dit toe verkeerdelik aan Mandela se dood toegedig het? Daardie gesig van die Siener is steeds uitstaande en moet dus nog met die begrafnis van ’n “belangrike persoon” in vervulling kom. Wat Adriaan se verkeerde interpretasie betref, het hy reeds in sy publikasies daaroor verskoning gevra. Jy kyk dit doelbewus mis. Jy gebruik egter daardie één verkeerde interpretasie as ’n kapstok om jouself op die voorgrond te plaas. Het jy hom by sy huis gaan besoek en hom tereg gewys? NEE! Dit is duidelik dat jy van ‘n trap-tegniek gebruik maak om jouself as skrywer en jou Boeke te bevorder – totaal teenstrydig met jou Calvinistiese beginsels. Jy tree nie in goeder trou op nie. Tog het Francois de Wet ook deur die Heilige Gees ’n soortgelyke gesig ervaar waarin mense in Johannesburg aangeval en vermoor gaan word. Dit is nie vir jou relevant nie – want dit pas nie by jou trap-aanslag nie. Kom weg van jou vernoude uitkyk. Jy en Rudie is besig om baie mense na hulle dood te lei. Adriaan en Francois probeer sê dat ons as Afrikanervolk moet terugkeer na die Here en dit word al hoe noodsaakliker om ons voor God te verootmoedig. Adriaan het ’n groot bydrae gelewer om die gees van Elia in Suid-Afrika te laat ontwaak. In hierdie verband het hy verskeie geskrifte soos die Boek van Opregte, die Verborge Boek van Eden, Die Boeke van Esdras en so meer, die lig laat sien om die erns daarvan aan te spreek. Hy en Frik leef werklik van die hand tot die mond, terwyl jy jouself in ’n posisie geplaas het om te kan aftree met ’n pensioen. Jy het jou en jou gesin nie geoffer vir die GROOT SAAK nie. En Rudie jy moet nie Dries se skoothondjie word nie! Jy lewer ’n groot bydrae oor die konsentrasiekampe, hou jou daarmee besig. Dit spreek daarvoor self. Dankie daarvoor. En Rudie, gaan kyk weer na jou eie Youtube video SIENER VAN RENSBURG – DIE GEBOORTE VAN SY PROFESIEE – DEEL 1 – sien die opname vanaf 01H18:11 tot 01H24:37. OORTREE JULLE NIE WAT DIE SIENER ONS OOR WAARSKU NIE?

Dries, klim af van jou HOË PERD (HOOGMOED) en kom aarde toe (WORD NEDERIG) en praat met ons soos die OU SKOOLMAAT wat ons in VENTERSDORP in ons skooljare geken het. Die ou wie se opstelle saam met Elsabe Meyer en Karen van Dyk s’n in die klaskamer voorgelees is as die goeie voorbeelde en myne vir al die moenies. Vandat jy deurmekaar geraak het met Potch se CALVINISME, het jy jou koers verloor, soos wyle Louw Nel (wat jou ook in Bloemfontein ontmoet het) aan my oorvertel het. Jy was net soos ek in ons skooldae deur Dan Swanepoel (ons onder-skoolhoof) beïndruk toe ons elke Vrydagoggend die skooldag met vlaghysing en gebed geopen het. Die verskeie kere wat ons volkspele tot laat die aand gehad het. Ek soek die ou Dries terug wat ons skool prefek was. Kom terug aarde toe (word nederig) en word ‘n leier waar jy ’n werklike samebindende leiding kan gee soos ons dit in die ou dae geken het. Ons saamgelag het toe mev. Dippenaar my en Jannie Adams uit die sangklas gejaag het en haar man ds. Dippenaar wat 20 minute lank gebid het. (Terloops hulle seun en skoondogter het saam met my in die Geheimediens gewerk.) Kom by en vra Adriaan Snyman en Frik Pretorius om verskoning. Laat ons weer vriende word, want ons het mekaar nodig in hierdie donker tye om te oorleef. Ek moet vir jou omgee om vir myself te kan omgee. Stop jou onsin. Laat ons eerder hande vat. So gaan ons wen.

Groete

Adv. Pieter Pretorius.


Geagte Piet,

Ek het via Rudie Rousseau ‘n skrywe ontvang wat na bewering onder jou hand geskryf is.
Indien die skrywe uit jou pen kom, enkele hoofpunte:

1. Jy bemoei jou met aangeleenthede waarby jy geen direkte betrokkenheid het nie en nog minder van weet. Tot op hede het ek my nie verwerdig om te reageer op jou werke Volksverraad en Volkshoop nie omdat dit benede my sin vir behoorlikheid is om te reageer op werke wat geen stawing aanbied van die inhoud nie. Geen bronne word genoem nie behalwe ‘n aaneenryg van bewerings wat oor geen gesag beskik nie.

2. Jy tree in die bres van ‘n skrywer wat hom oor oom Niklaas uitlaat en dit op so ‘n wyse dat daar voldoende bronne genoem word nie. Groot dele van sy werke is uit myne oorgeneem sonder voldoende erkenning. Die aaneenstrengeling van bewerings / mededelings / kommentaar / uitleg / herinner sterk aan die ongesubstansieerde brabbelings wat jy in Volksverraad kwytgeraak het.

3. Teen onwaarhede en ongesubstansieerde bewerings moet ek my ten sterkste uitspreek. Ons arme volk is al so geteister deur hierdie tipe van sektariese propaganda dat dit is om van te stik. Ek moes lankal op die eensydige en propagandistiese inslag van jul mededelings gewys het en waarmee jul waarskynlik ‘n fortuin aan verdien het.

4. Jul het willens en wetens mense mislei onder die vaandel van die waarheid; julle het godsdienstige sektarisme verkondig onder die vaandel van die lig ensomeer – propagangda wat lei tot verwarring en dit bied geen oplossing nie. My vraag: Wie is die meesters wat julle dien? Word julle betaal om hierdie verwarring te stig? Wie bepaal die agendas om mense in verwarring te bring en moedeloos te maak juis sodat hulle hul groter planne kan bevorder?

5. Dit is dalk raadsaam om jou mond dig te hou want die toon en trant van jou skrywe en die publikasie daarvan kan my dalk net by die punt bring om te besluit om die nodige stappe te neem. My raad: Hou jou neus uit aangeleenthede wat jou nie aangaan nie – dis dalk die beste manier om uit die moeilikheid te bly. Indien jy in ‘n helder oomblik sou besluit om aan my te skryf, maak seker dat jou varkies op hok is – het nogal gesukkel om sin uit jou brabbelings te maak!

Groete,

Andries Raath
A.W.G. RAATH

UFS Emeritus Senior Professor & Research Fellow Public Law, History & Philosophy
(078) 235-7013 Work
(078) 235-7013 Home
RaathA@ufs.ac.za

UV LOGO
A.W.G. RAATH
UV
Emeritus Senior Professor & Navorsingsgenoot Publiekreg, Geskiedenis & Filosofie

(078) 235-7013 Werk
(078) 235-7013 Huis
RaathA@ufs.ac.za

University of the Free State: This message and it contents are subject to a disclaimer.
Please refer to http://www.ufs.ac.za/disclaimer for full details.

 


Dries

Frik het my gewaarsku dat jy so gaan optree soos reflekteer in jou skrywe aan my. Ek het gehoop hy is verkeerd. Jy mis my boodskap. Ek is ontsteld oor jou herhaalde sinnelose aanvalle op veral Adriaan Snyman en minder mate op Frik Pretorius.

Al wat ek vir jou kan sê is dat jou HOOGMOED tot ’n val gaan kom. Die wat beweer moet bewys. Skakel gerus Chris Joubert. Hy kan jou op hoogte bring, wat jy wil weet. Hy ken jou baie goed. Maak eers seker dat jy reg is. Wyle Genl. Lothar Neethling het my publikasie (Volksverraad) in ’n KP vergadering ondersteun, nadat Piet Kotze ’n hewige aanval op die publikasie geloods het. Wyle PW Botha het nagenoeg 50 boeke aan sy vriende en kollegas uitgestuur. Dit is enkele voorbeelde en behoort iets vir jou te sê. PW het aan Chris die egtheid daarvan aan hom beskryf as skrikwekkend naby die waarheid indien dit nie die waarheid is nie.

Jou dreigement gaan ek vir eers ignoreer, omdat jy my ou skoolmaat is. Ek het steeds groot hoop dat ons vorentoe kan hande vat.

Laastens wil ek net vir jou sê: Maak jou saak met die Here reg? Wat jy doen is verkeerd? Jou houding is nie reg nie? Dit sluit selfs jou optrede teenoor my in. Hou op met hierdie meerderwaardigheid van jou! Die onderstaande uitlatings bevestig jou meerderwaardigheid. Jy gaan jouself al hoe meer van almal isoleer. Dit is nie wat die volk wil hê nie. Jy kan vir hierdie volk van groot waarde wees; wees asseblief net meer nederig. Kom onder die voet van die Here. Vergeet jou ego.

Ek hoop jy besef hoe naby is ons vir dinge om te gebeur. Ek hoop steeds dat ons binnekort die ou Dries in jou weer gaan sien. Ek druk dit op jou hart om beide Frik en Adriaan om verskoning te vra ter bevordering van volkseenheid. Ons is baie min. Ek is ontsteld oor herhaalde sinnelose aanvalle op veral Adriaan en minder mate op Frik. Kyk gerus Youtube video SIENER VAN RENSBURG – DIE GEBOORTE VAN SY PROFESIEE – DEEL 1 – sien die opname vanaf 01H18:11 tot 01H24:37.

Groete

Jou ou skoolmaat

Pieter

Posted on 31 Comments

Die wit padda kook-tydperk

(dit is reeds 25 jaar gelede beplan)

Dis geen geheim nie dat die Kommuniste hulle optrede lank vooruitbeplan. Cyril Ramaphosa en sy trawante het dit dan ook gedoen.

Die meeste van ons is wel bewus van Ramaphosa se “padda-kook-metode”, maar hoeveel van ons is bewus daarvan dat hy ’n tydperk daaraan gekoppel het, nl. 25 jaar?

Wyle Dr.  Mario  Oriani-Ambrosini skryf daaroor in sy Memoirs – ‘The Prince and I:

A South African Institutional Odyssey’. Hy sê dat Ramaphosa reeds in 1994 met naakte eerlikheid sy volledige plan met die wittes uiteengesit het. Daarby ingesluit was ook die “onteiening van alle blanke rykdom, grond en ekonomiese mag, beleggings, pensioenfondse, ens”.

(Siener  het  dan ook ‘gesien’ dat die blankes alles gaan verloor en hul pensioenfondse nog eendag in duie sal stort).

Is dit dan toevallig dat Ramaphosa se 25 jaar, wat in 1994 met die ANC-oorname begin het, juis nou met die grondonteiening voltooiing nader? En wat anders kan nie nog alles in hierdie jaar gebeur nie?

Nelson Mandela is op 10 Mei 1994 ingehuldig (Let wel, ’n dag vóór die 11de) en hy was toevallig ook die 11de president van die 22ste parlement (numerologie: 11 x 2 = 22). Hy was dus die 11de president vanaf Republiekwording in 1961.

Daar was altesaam 5 swart presidente vanaf 1994: 1) Mandela, 2) Mbeki, 3) Motlanthe, 4) Zuma en 5) Ramaphosa.

Verder was Ramaphosa ook die 15de president van die 26 ste SA parlement.

Die   getal 15 laat mens onwillekeurig terugdink aan ons volk se vermoorde leier, genl. Koos de la Rey wat op 15 September 1914 gesterf het.

Ramaphosa word ook op 15 Februarie 2018 as die 5de swart president ingesweer.

Die vraag is tot wanneer sal hy in die amp aanbly? Tot die swart regering tot niet gaan, of tot sý dood?

Gaan die komende verkiesing dalk ’n rol speel?

In haar visioen van geweld en chaos wat tydens ’n groot landswye staking uitbreek, het Johanna Brandt die letters XL in die lug gesien. Daar is al baie hieroor bespiegel en menings uitgespreek.

Nog ’n moontlikheid is dat die X die kruisie op ’n stembrief verteenwoordig en dat die L staan vir die ‘laaste’ beplande verkiesing wat dalk kan “verdwyn” en nie sal plaasvind nie.

Dán die volgende ‘wit’ regering – wit ridders/redders op die NWO Vrymesselaars se “wit perd”.

Hoe lank moet Ramaphosa se padda nog “kook”? In 1994 het hyself gesê “vir nog 25 jaar”.

Daardie tydperk het vanjaar (2019) ten einde geloop: vanaf 27 April/10 Mei 1994 tot April/Mei 2019. Wat dán?

27 April is as Vryheidsdag en vakansiedag verklaar.

Is dit toevallig dat dit saamval met Roger Teale se profesie op 24 April 1994 in Durban: “The righteous people of God must ask the Lord to spare the country, their children and family from the violence and bloodshed that WILL break out in the streets … It will begin April/May…”

In die Bybel word daar ook verwys na ’n “ballingskap” van 25 jaar:  Esegiël 40:1 – “In die 25ste jaar van ons ballingskap…”

Onder die swart ANC-regime is ons nou in ons 25ste jaar van ballingskap.

Die nuwe grondwet het ook op 27 April 1994 in werking getree. Terloops, hoe is dit dat ’n nuwe grondwet sommer op die éérste dag van ’n 3-daagse verkiesing klaar gereed was én ook geïmplementeer – dit nog vóórdat die verkiesingsuitslae bekend was?

Wié van ons het geweet dat álles reeds vooraf haarfyn uitgewerk en beplan was?

Is dit dan toevallig dat die wet op die onteiening van grond juis ook nou in werking tree?

Ramaphosa het in vanjaar se staatsrede ook verwys na grondonteiening en die advieskomitee en dit spesifiek gekoppel aan einde Maart 2019.

Álles toeval…lig?

Is dit toevallig dat die betrokke grondwet ook artikel 25 is? Die parlementêre grondwetlike hersieningskomitee werk aan moontlike wysigings aan Artikel 25 van die Grondwet om voorsiening te maak vir onteiening sonder vergoeding.

Toevallig is die woord ‘grondonteiening’ (land expropriation) ook as die ‘woord’ van die jaar ( 2018 ) benoem.

Op 11 Februarie 2019 was dit die 29ste herdenking van Mandela se ‘amptelike’ vrylating uit die tronk. Die getal 29 beteken ‘departure’ (vertrek), weggaan, verander.

Die getal 29: departure

Die betekenisse soos hier genoem laat  mens ook dink aan Openbaring 12:6: “en die  vrou (Israel/Sion?) het na die woestyn gevlug…”

Sowat 10 000 Hugenote is tydens die verskrikkinge van Bartholomeusnag in die strate van Parys vermoor. Dit het in die laatnag ure van 23-24 Augustus 1572, in Parys begin toe duisende lidmate van die Franse gereformeerde kerke deur Katoliek-gesindes oorval en doodgemaak is. Die bloed het so dik deur die strate geloop dat die perde daarop gegly het. Die slagting van Protestante het in die weke wat volg, uitgekring na die buitewyke van Parys en later oor die hele Frankryk. Daar word geraam dat nog sowat 5000-8000 Protestantse Hugenote in die paar weke wat gevolg het, uitgemoor is.

Sowat 250 000 van die Hugenote kon daarin slaag om na buurlande te vlug. So het dit gebeur dat ‘n deel van hierdie Franse Hugenote na Nederland kon vlug en het hulle voorlopig daar gevestig. Aangesien hulle geen vaderland meer gehad het nie, het sowat 200 Franse Hugenote in 1688-1689 na die Kaap van Goeie Hoop gekom om ‘n nuwe lewe aan die Suidpunt van Afrika te kom soek.

Maar toe die Kaapse kerk hulle met die gekleurde rasse wou gelykstel, het hulle andermaal opgepak om die wildernis in te trek.

Volgens Siener gaan dieselfde weer gebeur wanneer duisende Christen-gelowiges in ’n tweede ‘Bartholomeusnag’ in Europa hulle goed gaan pak om na Suid-Afrika toe te vlug, waar hulle hul dan in “wit tente in die Karoo/woestyn/Kalahari/Namib” gaan vestig omdat die stede onbewoonbaar sal wees…

Engeland se Brexit en Siener

Dis opvallend dat Siener Engeland se sewe plae wat uiteenlopende gebeurtenisse is, op één dag sien plaasvind het. Kan Brexit dalk die sneller (trigger) wees wat die plae inlui?

In verband hiermee was daar reeds berigte oor die beplande ontruiming van koningin Elizabeth in daardie tyd; asook soldate wat gereedmaak vir Brexit. Verder is daar kos pakkies wat deur ’n entrepreneur in Engeland bemark word vir die moeilike tyd ná Brexit.

Daar word gesê Brexit sal Engeland se doodsklok op vele terreine inlui en dat dit die spyker in Engeland se doodskis kan wees.

Is dit dalk die ‘hongersnood’ waarna Siener en  Johanna  Brandt verwys het?

Daar is reeds talle berigte oor kosbanke en baie eetplekke/restaurante in Engeland wat sluit.

Tydens die onlangse Brexit-moleste, is ’n persoon op TV om  sy  mening daaroor  gevra. Sy antwoord was: “Die hele Brexit-debakel moet die aandag aflei van wát werklik in Engeland (m.a.w. alreeds) aan die gang is, nl. ’n groot kosskaarste.”

4-jarige seuntjie se visioen

In die visioen het ’n vierjarige seuntjie gepraat van sy hondjie wat nie kan saamgaan as die gesin vlug nie. Dan hoor hy ook die woord 12. Kan dit dalk verwys na ’n tydsbepaling soos “middernag”? (12 uur). M.a.w. dis reeds baie laat.

Die seuntjie sê dus nie verniet die oorlog is naby nie en 12 uur (middernag) impliseer dis nader as wat ons dink en dat die meeste van ons gaan onverhoeds oorval gaan word.

Vgl. Openbaring 12:6 – “En die vrou (Israel) het na die woestyn gevlug waar sy ’n plek het wat deur God gereed gemaak is…” (Saamgestel uit inligting ontvang van Hilda Voges).