Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Wee die land van vlerkgegons

Avatar photodeur Francois Richter

R100,00

Wee die land van vlerkgegons is ‘n aangrypende uitbeelding van ‘n volk se soeke na’n eie staanplekkie in ‘n land wat deur die dreigende skaduwee van Armageddon deurloop, die nagmerrieagtige wêreld waaruit daar skynbaar geen verlossing is nie. So lyk dit, altans.

Bestel Dadelik
LET WEL: Om hierdie elektroniese publikasies op Windows te lees kan een van die volgende E-book readers gebruik word:

Sesduisend jaar lank al poog ons om die vyandskap tussen volke met wedersydse ooreenkomste uit die weg te ruim; reik ons mekaar die hand en word vredesverdrae gesluit. Tog is ons geen tree nader aan blywende vrede nie as die dag toe Abel se bloed gestort is; of toe daar in 1991 rondom die Kodesa-tafel vergader is om die Nasionale Vredesverdrag te sluit.

Vandag gaan dit net veel erger: Roep “Vrede!” en jy ontketen demoniese magte van geweld, brandstigting en plundering.

Maar hoekom is dit so? Waar het dinge dan verkeerd geloop? En waarop stuur ‘n ontgogelde en verwarde wêreld af?

Hierdie boek het byna drie dekades gelede die lig gesien, maar die skrywer se vêrsiendheid is besig om in ons dag ‘n skrikwekkende werklikheid te
word.

Wee die land van vlerkgegons is ‘n aangrypende uitbeelding van ‘n volk se soeke na’n eie staanplekkie in ‘n land van verdrukking, ellende en smart. Dit kom al ‘n lang pad, beswaai met hoon, beskimping, venyn, misleiding en ‘n wavrag bloedoffers, ‘n pad wat vandag onder die dreigende skaduwee van Armageddon deurloop, die nagmerrieagtige wêreld waaruit daar skynbaar geen verlossing is nie. So lyk dit, altans.

E-Boek Formaat

Epub, Kindle (Mobi), PDF

ISBN 0 9583779-2-8
Bladsye 256
Datum 2017

Inhoudsopgawe

Inleiding
Die Tweede Versoeking

Hoofstuk 1 – Vrede, Vrede, waar is jy?, Ons eie vredesverdrae
Hoofstuk 2 – Ligdraers van God, Profetiese woorde?
Hoofstuk 3 – (As jy hard genoeg druk…), Die laggende kavalier
Hoofstuk 4 – Die ‘Nuwe Waarheid’, Die kerk se veranderde hart, Die  bose  godsdiens, Die SAKP se pad van terreur: Cato Manor
Hoofstuk 5 – (Umkhonto we Sizwe), Verdraaide   geskiedenis, Want so lief het God die wêreld gehad …. Gevolge, Onomkeerbare katastrofe
Hoofstuk 6
Hoofstuk 7 – (Die leerling word leermeester), SA kry nuwe gestalte, Waarheen dan nou?
Hoofstuk 8 – (Die hart van die wyse), God haat afgode, Ou-Testamenties, Geknakte riete, Onderhou my Gebooie
Hoofstuk 9 – (Sabbatsontheiliging), Die Sondes van my Volk
Hoofstuk 10 – Ons eie Paradys?
Hoofstuk 11 – Credo Mutwa, Albert Schweitzer, William Shakespeare, Churchill: Stuit swart vloedgolf!, Robert Mugabe
Hoofstuk 12 – Die Romeinse Ryk, Veiligheid?, Heiden  en  Gelowige, Die regverdige moet sterf!
Hoofstuk 13 – Hugenote, Die Afrikanervolk kry beslag
Hoofstuk 14 – Christenskap, Die Matabeles kom!, Vegkop
Hoofstuk 15 – As Hy ons sal beskerm…
Hoofstuk 16 – Waar die assegaaie vlieg, Saamsnoer, Vuuroffers, Die  Jood en die Afrikaner-Boer
Hoofstuk 17 – Yster en klei, Die mens se dors na kennis, Die seun van Satan, Christus, Antichris
Hoofstuk 18 – 14 Julie 1952, 5 Februarie 1962
Hoofstuk 19 – Onder die sampioenvormige wolk, Die waterstofbom, Het Salomo geweet?
Hoofstuk 20 – Die wêreld in verwarring en wanorde, Boodskappers van vrede sal ween!, Nasies van die drake
Hoofstuk 21 – Wedloop na die einde, Kernbom tref hoofstad!, Duisternis op die middag, Die kernwinter, Wie kan dit ontvlug?
Hoofstuk 22 – Joël het dit gesien, Vuur en vlamme, Die moderne oorlogstenk
Hoofstuk 23
Hoofstuk 24 – Die finale aanslag
Hoofstuk 25 – (1) Tsjaka se sterwensprofesie — Suid-Afrika, 1828, (2) Siener van Rensburg — Suid-Afrika, 1920, (3) Ds. John Beaumont — Nieu-Seeland, 1978, (4) John Hitchcock — Amerika, 1986, Profete stilgemaak, (5). David Wilkerson se waarskuwing — Amerika (Datum  onbekend), (6) Saartjie — Suid-Afrika, 18 Des. 1988., (7) Ds. F. Pelser — Suid-Afrika, Nov. 1992, God is in beheer!, Armageddon – Sal die wêreld vergaan?
Nawoord