Toevoegings tot Jesaja, Jeremia en Elia

ISBN: 1-919728-86-6
Pubikasie Datum: 2003
Grootte (mm): 210 x 147 x 4
Bladsye: 53

R60.00

Hemelvaart van Jesaja

Hy lewer ‘n profesie oor die eindtyd en vertel hoe die goddeloses met vuur sal vergaan, en dat daar rus vir die regverdiges sal wees. Hy beskryf die Dier se heerskappy en sê dat hy ‘n beeld van homself in elke stad gaan oprig. Jesaja beskryf sy eie hemelvaart en wat hy in die sewe hemele gesien het, asook sy ontmoeting met God. Hy beleef Christus se neerdaling na die aarde, sy geboorte en uiteindelik sy hemelvaart.

Die toevoegings tot Jeremia

Jeremia is by toe Jerusalem in die hande van die Chaldeërs oorgegee word en by en Barug sien hoe die stad val en die volk weggevoer word. Abimeleg slaap vir 60 jaar. Hy ontmoet weer vir Barug en Barug stuur ‘n boodskap na Jeremia deur middel van ‘n arend. Dan gee hy ‘n profesie oor die geboorte van Christus 477 jaar later.

Die Openbaring van Elia

Elia lewer ‘n profesie oor die Antichris en gee ook ‘n beskyrwing van horn. Hy se dat die Antichris op die wolke gaan loop met die teken van die kruis vooruit. Hy sal wonderwerke doen en vrede bring voordat die verderf die mensdom oorval. Hy vertel hoe die regverdiges gered gaan word en beskryf die aanbreek van die Duisendjaar Vrederyk.