Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Suid-Afrika: oorkant die riviere van Kus

Avatar photodeur Robert Hayes

R160,00

Die boek is ‘n verkorte weergawe van Robert Hayes se omstrede publikasie “Suid-Afrika – oorkant die riviere van Kus,” wat die uitverkiesing van ‘n bepaalde volk deur God bespreek. Daar word voorspel dat hierdie volk in die laaste dae aan die suidpunt van Suid-Afrika sal wees en groot benoudheid sal ervaar, ‘n siening wat die regering destyds teenstrydig bevind het en die boek in 1987 verbied het.

(Hierdie boek is ’n verkorte weergawe van Robert Hayes se opspraakwekkende publikasie “Suid-Afrika – oorkant die riviere van Kus” wat in die tagtigerjare verskyn het)

Dit handel oor die een volk wat God vir Hom bo al die ander nasies uitverkies het, en wat van daardie dag af deur al die ander nasies gehaat, vervolg en vertrap word. Daar is selfs probeer om hom uit te
wis. Volgens die profete Sefanja en Jesaja sal hierdie volk hom in die laaste dae aan die suidpunt van Suid-Afrika bevind en in groot benoudheid verkeer.

Sefanja beskryf dit as ’n “dag van grimmigheid, ‘n dag van benoudheid en angs, ‘n dag van woestheid en verwoesting, ‘n dag van duisternis en donkerheid.” Hulle wat nog altyd die kop was, sal dan die stert wees en gedienstig die knie voor hul vyande buig wat in hordes die land binnegestroom het om alles wat oor eeue heen met kundigheid en vernuf opgerig en tot stand gebring is, te plunder, af te breek en te verwoes.

Op aandrang van die kerk het pres. P.W. Botha hierdie boek in 1987 verbied. Maar in ’n gesprek met Adriaan Snyman in 1993 het mnr. Botha gesê dat as hy toe geweet het wat hy vandag weet, sou hy nooit die boek verbied het nie.

Dimensions 210 × 15 × 137 cm
ISBN 978-0-620-96983-3
Bladsye 268
Datum 2021

Inhoudsopgawe

Inleiding
Hoofstuk 1 – Die wederkoms, wanneer?
Hoofstuk 2 – Oorkant die riviere van Kus
Hoofstuk 3 – Jesaja 18 ‘n belangrike sleutel, Skrik asseblief wakker!
Hoofstuk 4 – Die afval van Israel aangekondig
Hoofstuk 5 – Proefesieë in die ou-testament
Hoofstuk 6 – Godsplan verander nie na die krusiging, Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, Die Handelinge van die Apostels, Romeine, Korinthiërs, Galasiërs, Efesiërs, Hebreërs, Jakobus,Petrus, Johannes, Judas, Die Openbaring van Johannes
Hoofstuk 7 – Skynbare teenstrydighede
Hoofstuk 8 – Die onkruid tussen die koring
Hoofstuk 9 – Straf – Huis Skoonmaak – Herstel
Hoofstuk 10 – Julle moet julle vyande liefê – wat beteken dit?
Hoofstuk 11 – Slegs my eie rasgenote is my naaste
Hoofstuk 12 – Die bymekkaarmaak van Israel
Hoofstuk 13 – Ons is afstammelinge van Israel, Edom die Jood en nageslag van Esau