Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Kerkverraad

Avatar photodeur Francois Richter

R100,00

Kerkverraad bied ‘n ontstellende blik op die bedrieglike rol van die Afrikaanse kerk in die uitlewering van die Boervolk aan ‘n ateïstiese regering, met onthullings vanaf 1968 tot die hede oor kerkleiers se twyfelagtige houding teenoor die Bybel en hul betrokkenheid in die onderhandelinge met die ANC, wat uiteindelik lei tot die kerk se moontlike irrelevantheid en selfvernietiging.

Bestel Dadelik
LET WEL: Om hierdie elektroniese publikasies op Windows te lees kan een van die volgende E-book readers gebruik word:

Kerkverraad is ‘n onstellende verslag oor spesifiek die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering aan ‘n ateistiese regering. Reeds sover terug as 1968 het van ons vooraanstaande kerkleiers begin om die gesag van die Bybel onder verdenking te plaas deur die 1933/1953-vertaling as ‘uitgedien’ te verklaar.

Skaars 20 jaar later (Maart 1988) het die NG Kerk, onder leiding van wyle prof. Johan Heyns, in die ‘geheim’ met die verbanne ANC se president in Lusaka gaan onderhandel, en hoewel die ANC dit duidelik gestel het dat die drie susterskerke vorentoe geen bestaansreg meer sal hê nie, was prof. Heyns-hulle ‘in vervoering’ oor die ontmoeting. Sedertdien is Afrikaanse kerkleiers direk by die ANC se rewolusie betrek.

Daar is min twyfel dat die weg wat nou bewandel word, tot gevolg sal hê dat die kerk irrelevant gaan raak om uiteindelik deur sy eie doodswens vernietig te word. Die eerste tekens is reeds daar — lidamate verlaat nie net die kerk nie, maar die Nuwe Hervorming het reeeds diep krake in die hele struktuur laat verskyn.

Francois Richter neem die leser terug tot waar die kerk sy beslag gekry het in Jerusalem net na die kruisiging. Met deegelike navorsing en talle gedokumenteerde bewyse, toon hulle ook aan dat die kerk eintlik die wegbereider was vir ‘n bloedlose oorgawe.

In hierdie boek sal sien hoe en waarom die Afrikaanse kerk sy godspraak, gesag en Hoeksteen verloor het.

E-Boek Formaat

Epub, Kindle (Mobi), PDF

ISBN 1-919728-41-4
Bladsye
Datum Aril 2021

Inhoudsopgawe

Inleiding
Die kerk: Agtergrond
Noag tot Nimrod
Wie is Gam se nageslag
Oorsprong van die Christendom
Die Messias se voorgeslagte
Simon die towenaar
Origenes
Aanloop tot die Hervorming
Die Reformasie of Hervorming
Oorgeneem uit die Heidendom
Kersfees
Paasfees
Beeldeverering
Sabbat of Sondag
Die Name van God
God se profete: Geskiedskrywers van die toekoms
Die kerk en die Vrymesselaars
Jesuïete
Babilon vandag
Die begin van die Groot Afval
Protestante Dwaalleer
Die seun van die verderf
Karaktertrekke van Satan
Die predikante verlaat hulle roeping
Christelike geloof in Afrika
Gruwelike misleiding
Angus Buchan
Suid-Afrikaanse kunstenaars
Ope brief aan God
Billy Graham: Die Vrymesselaar
Tim LaHaye
Die gees van die swartman
Jesus, een van baie voorvadergeeste?
Die Joodse Talmoed en Protokolle
Liberaliste in die hervorming
Apartheid
Jode in die NG Kerk
Die pad van ons voorouers
Kerkplanting in Suid-Afrika
– Die Trekkers
– Voortrekkers steeds onder Kerktug!
– Die Voortrekkers en rassisme
Tweede Vryheidsoorlog
Die Afrikanervolk en die NG Kerk
Belydstuk van NG Kerk – Kerk en Samelewing.)
Kodesa
Verraad in eie geledere
Ons Heilige voorhowe deur die heidene vertrap
Die Tutu-evangelie
Uhuru!
Verbond tussen Satan en Rome
Die veelkoppige leermeester
Blanke skole aanbid allemansgod
Nkosi Sikelel’ iAfrika
Kerk en ANC verklaar oorlog
Sensitiwiteitsopleiding: ’n nuwe heilsboodskap?
Die Nuwe Hervorming
Tevergeefs arbei die sendeling!
Albert Schweitzer
Ds. TJ Skeen van Benoni
Ds. Harper Martins
Ook die Bybel het sy tyd gehad
Nou ken ons ten volle
Die Nuwe kerk vandag
’n Nuwe Jesus en sy nuwe naasteliefde
En die Nuwe Kerk sê Amen!
Alle paaie lei na die Nuwe Jesus
– Israel en die beloftes van God
Afrikanervolk kruisig swart Jesus
Die Sowjetunie en die kerk
Kommuniste: Ons wagters op die mure
Die Harare-konferensie
Die Kairos-dokument
Suid-Afrikaanse Raad van Kerke
Kerkverraad te Rustenburg
Rustenburg en die Freedom Charter
Politieke uitsprake van kerke
Obsessie met Apartheid
Die aanval op apartheid en rassisme en die bevordering van integrasie en Kommunisme
Belydenis – Restitusie – versoening
Belydenisse onder druk van Kommunisme
– Die eerste belydenis
– Die tweede belydenis
– Die derde belydenis
– Die vierde belydenis
Die Belydenis van Belhar
Bloedgeld van die WRK
Wêreldbroerderskap
NG teoloog skok met lasterlike uitsprake
Die Christenkryger
Die pad van geen weerstand
Die Bybelse saak vir selfverdediging
Geloofsverklaring – ‘n Vreedsame oorgawe
Die Nuwe Liedboek, Gesange en Lofliedere
– Betekenis van die Liedere
– Psalms
Totius
– TT Cloete
Die aanslag teen die Woord van God en sy kerk
deur Ds. Hennie van der Merwe
Die kerk het verander…
Die gruwel in die parlement
Teologie of Politiek?
En as jy bid…
Afsluiting
– Bestaan die diere nog?
– Die Reformatoriese Bond