Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Esdras

deur Vaandel Uitgewers

R120,00

Hierdie is ‘n samestelling van die apokriewe boeke van Esdras I en II. Esdras I bevat gedeeltes van die Bybelboeke Esra en Nehemia, terwyl Esdras II apokriewe openbarings van Esdras bevat en beide boeke bied insigte in historiese en teologiese sake.

Die Apokriewe boeke, die Eerste en Tweede Boeke van Esdras, vind hul oorsprong in die tydperk na die ballingskap van Israel. Die Eerste Boek van Esdras is ‘n Griekse weergawe van dele van die Bybelboeke Esra en Nehemia, met enkele addisies en wysigings. Dit is deel van die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Hebreeuse Bybel. Die Tweede Boek van Esdras, ook bekend as Die Boek van Nehemia, is ‘n ander werk wat in die Middeleeue aan Esdras toegeskryf is. Dit bevat gesprekke tussen Esdras en God oor vrae van lyding, die menslike bestaan, en die aard van die goddelike.

Die oorsprong van die boeke is ingewikkeld. Linguïstiese eienskappe en letterkunde styl van die boeke is onder andere aanduidings van ‘n baie ou oorsprong. ‘n Aantal antieke fragmente is ook gevind wat aandui op vroeë sirkulasie van die boek. Hierdie tekste is nie opgeneem in die amptelike kanon van die Bybel nie, maar hulle het nieemin ‘n invloed gehad op sekere Christelike gemeenskappe en die middeleeuse teologie. Die Apokriewe boeke bied ‘n ryk perspektief op die denke en geloof van die tydperk waarin hulle ontstaan het.

Dimensions 137 × 6 × 210 cm
ISBN 1-919728-33-3
Bladsye 78
Datum 2002