Sy lewe en profesieë

Lees die verhaal van hierdie profeet en Godsman

R380

Engele Boodskap

R170.00

ISBN: 978-0-6399778-1-2
Pubikasie Datum: 2019
Grootte (mm): 213 x 137 x 14
Bladsye: 171

Let wel: As gevolg van ons ligging in Ladismith word alle bestellings eers Woensdae deur die koerier opgetel. Meeste pakkies behoort dus teen Vrydag afgelewer te word.

Met hierdie publikasie word al die visioene van Johanna Brandt nou vir die eerste keer in een band byeengebring. Dit sluit in haar visioene soos vervat in Die Millennium van 1918; ‘n ongepubliseerde manuskrip van 1922 (waarin sy die vyfde visioen opgeneem het); Die Smeltkroes (1920), asook uittreksels uit haar waarskuwing aan die swart stamme in Suid-Afrika.

Dan bevat dit ook heelwat interessante gebeurtenisse wat sy gedurende die 2de Vryheidsoorlog, beleef het – soos beskryf word  in haar boeke Het Concentratie Kamp-Iréne en Die Kappiekommando. Verder is daar talle nuwe toevoegings uit die eerste uitgawe van Die Millennium,  en uittreksels uit verskillende tydskrifartikels wat handel oor haar ontmoetings met die Boodskapper in Desember 1916.

Relevante Publikasies

en die dagboek van Anna Steenkamp

Lees hierdie merkwaardige verhaal van ‘n groepie trekkers se optog na Palestina.

R140