Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Engele Boodskap

Avatar photodeur Annelize Morgan

R170,00

Johanna Brandt was ‘n opmerklike Boervrou bekend vir haar diep geestelike ervarings en visioene oor Suid-Afrika. Gebore in 1876, het sy erkenning verwerf vir haar geskrifte, veral “Die Millennium,” waar sy haar visioene en profesieë oor die toekoms van die nasie dokumenteer het. Brandt se spirituele insigte, dikwels vervleg met haar Christelike geloof, het betrekking op belangrike gebeure, insluitend die Tweede Vryheidsoorlog, en het boodskappe oor die bestemming van die land oorgedra.

In Engele Boodskap word al die visioene van Johanna Brandt nou vir die eerste keer in een band byeengebring. Dit sluit in haar visioene soos vervat in Die Millennium van 1918; ‘n ongepubliseerde manuskrip van 1922 (waarin sy die vyfde visioen opgeneem het); Die Smeltkroes (1920), asook uittreksels uit haar waarskuwing aan die swart stamme in Suid-Afrika.

Dan bevat dit ook heelwat interessante gebeurtenisse wat sy gedurende die 2de Vryheidsoorlog, beleef het – soos beskryf word in haar boeke Het Concentratie Kamp-Iréne en Die Kappiekommando. Verder is daar talle nuwe toevoegings uit die eerste uitgawe van Die Millennium, en uittreksels uit verskillende tydskrifartikels wat handel oor haar ontmoetings met die Boodskapper in Desember 1916.

Weight 199 kg
Dimensions 137 × 14 × 213 cm
ISBN 978-0-6399778-1-2
Bladsye 171
Datum 2019

Inhoudsopgawe

Vooraf
Inleiding
Hoofstuk Een – Geboorte en kinderdae
Hoofstuk Twee – Die Wonderkuur
Hoofstuk Drie – Die Millennium
Hoofstuk Vier – Godslastering, die Antichris
Hoofstuk Vyf – Inhoudsopgawe, Jou lewe as offerande
Hoofstuk Ses – Eerste Visioen, Tweede Visioen, Derde Visioen, Vierde visioen, Vyfde Visioen
Hoofstuk Sewe – Jul seuns en dogters sal profeteer
Hoofstuk Agt – Suid-Afrika, God se pêrel
Hoofstuk Nege – Die Sterwensuur
Hoofstuk Tien – “Vrees nie! Vrees nie!”
Hoofstuk Elf – Die Boodskap moet uit!
Hoofstuk twaalf – In die Smeltkroes
Hoofstuk Dertien – SA land van die Toekoms
Hoofstuk Veertien – Amerika se nag van smarte
Hoofstuk Vyftien – ‘n Boodskap van waarde
Hoofstuk Sestien – Suid-Afrika, ‘n Advertensie, “Harmony,” Pretoria, 21 Januarie 1920
Hoofstuk Sewentien – Ten slotte – ‘n Regstelling