Die Boek van die Jubilee

ISBN: 1-919728-51-1
Pubikasie Datum: 2005
Grootte (mm): 212 x 136 x 7
Bladsye: 140

R150.00

In die jare 1947-1956 is daar altesaam 15 Hebreeuse Jubilee-perkament- rolle in vyf verskillende grotte by Qumran gevind, wat ’n aanduiding is van die belangrikheid van die Jubilee-geskrifte by die Qumran-gemeenskap. James VanderKam se vertaling van die Etiopiese teks, wat hier gebruik word, word beskou as die mees betroubare en korrekte vertaling.

Die Boek van Jubilee vertel in diepte die verhaal vanaf Adam en Eva tot waar Israel die land Kanaän bereik – dit skets duidelik die ontwikkeling van Israel tot ’n volk en die betekenis van die Jubeljaarfeeste gedurende Israel se swerftog deur die woestyn.