Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Boodskapper van God

Avatar photodeur Adriaan Snyman

R390,00

Die publikasie van Boodskapper van God 20 jaar gelede (1995) was nie net ‘n volledige biografie van die bekende Boereprofeet (Siener van Rensburg) nie, maar ook ‘n versameling van al sy beskikbare gesigte vir die eerste keer in een band.

Die publikasie van Boodskapper van God 20 jaar gelede (1995) was nie net ‘n volledige biografie van die bekende Boereprofeet (Siener van Rensburg) nie, maar ook ‘n versameling van al sy beskikbare gesigte vir die eerste keer in een band.

Sedert die verskyning van die eerste ses Siener-monografieë in 1991 (Profeet vir sy volk), het die woorde en visioene van Siener van Rensburg vele van sy volksgenote geroep, gelei, bemoedig en gedra deur ‘n baie moeilike tyd in ons geskiedenis. Maar nou staan hulle voor die tyd wat hy gesê het dit sal so donker wees dat hy nie sy hand voor sy oë kan sien nie.

Dit het na alle waarskynlikheid reeds begin met sy gesig van die Zoeloe impi wat uit die lang gras opstaan om sy skild en assegaai bokant sy kop uit te steek sodat die skaduwee daarvan dwarsoor die land val.
Ons verkeer al onder daardie skaduwee vandat Jacob Zuma, Siener se Tweede Dingaan, in 2009 president geword het.

Dit wil voorkom of die tyd waarin ons nou leef vir Siener van Rensburg uiters belangrik moes gewees het, want talle van sy visioene het juis betrekking op dit wat nou hiér by ons en in die res van die wêreld plaasvind.

Gebeure wat meer as 100 jaar gelede voor hom in sy visioene afgespeel het, word nou eers bewaarheid. Om maar net enkeles te noem: die toenemende instroming van swartes uit Afrika hierheen en na Europa; ‘n konfliik wat al sedert Februarie verlede jaar in Rusland woed en gevaar loop om in ‘n burgeroorlog te ontwikkel; die wêreldwye verslegting van ekonomiese toestande; die aanhoudende kragonderbrekings in Suid-Afrika, met die sterk moontlikheid dat Eskom totaal kan ineenstort; die munisipaliteite wat al byna almal bankrot is; verskeie El Niño’s wat die landbou in 1987/’88, 1982/’83 en 1997/’98 erg geteister het, veral is Wes-Transvaal waar Siener die groot droogtes gesien het; die onteiening van grond; die media wat ons in die duister hou oor belangrike plaaslike en wêreldgebeure; toenemende stakings; die versnelde tempo waarteen ons mense aangerand, verkrag en vermoor word; Siener se woorde ‘kyk na die parlement want daar gaan ons dinge begin’, en laastens, sy profesie dat daar in ons dag ‘niks in die kerk meer reg sal wees nie — ook nie in my eie kerk nie’, het hy gesê. (Die Hervormde Kerk het juis pas geskeur oor die Belhar-belydenis.)

Sy visioene staan in die lig van die volle waarheid, dis ‘n openbaring van verborge skakeringe van volkslyding, smart, vernedering, van pyn, verraad, sonde, en uiteindelik ’n heerlike godsvreugde van volkome genade en vryheid wanneer ons die Vierkleur in die Derde Boererepubliek sal hys.

As letterlik honderde van sy gesigte oor meer as ‘n eeu reeds bewaarheid is, wié en wát sal dan verhoed dat dit wat hy vir ons dag en die toekoms voouitgesien het, nie ook in vervulling gaan nie?

Tereg verklaar die historikus, prof. Gert van der Westhuizen: “Daar was nog nooit ’n persoon wat korrekte voorspellings op die skaal van Niklaas van Rensburg kon maak nie.”

Die uitgewer, wyle Charles Fryer van Tafelberg Uitgewers, het in Insig van Junie 1993 in verband met my boek Stem van ‘n profeet gesê: “Dis die onvergeetlike verhaal van een van die merkwaardigste persoonlikhede in ons geskiedenis. ‘n Boek wat die Boereprofeet teruggee aan sy volk.”

Weight 0,670 kg
Dimensions 212 × 136 × 30 cm
ISBN 1-919728-75-9
Bladsye 543
Datum 2015

Inhoudsopgawe

Laat ons na die Siener gaan,Geloof sónder die werke is dood,Inleiding Apokaliptiker of profeet?,Gesigteboeke weg, weer gevind!,Visioene nie almal verklaar,Sodat almal kan weet!,Siener verstom Cambridge universiteit,Bekende skrywers oor Siener
Hoofstuk 1 – Geboorte en kinderdae, Kortkoos van Rensburg, Eerste gesig as kind, Booskapper vir sy volk
Hoofstuk 2 Plek van die visioene
Hoofstuk 3 Die Tweede Openbaring?
Hoofstuk 4 Draers van die profetemantel, De la Rey oor Siener
Hoofstuk 5 Gesigte word bewaar
Hoofstuk 6 – Siener die mens, Kalahari-Mac, C Louis Leipoldt, Johannes Meintjes, Trienke Laurie: Digter, PW Botha — Siener ’n ‘Geroepene, Siener en Johanna Brandt, Wierookbakke en skaapmis, Patriot en stoere Boer, Boerebaard, maar Engelse hart, Die skaapkop-diamant, Die wieg van ons toekoms, Ek sien weer ’n oorlog, Kleindogter — Ria James
Hoofstuk 7 – Op die slagveld, Die Eerste Vryeidsoorlog, Huwelik met Annie Kruger, ’n Hegte gesinsbande, Die Tweede Vryheidsoorlog, Ek stuur julle die profeet Niklaas, Alles toe onder rook en vlamme, Genl Cronjé hys die wit vlag, Stryd teen Satan, Veldprediker, Siener en die Rooi See, Pres Steyn gehoorsaam sy Profeet, Waar is my gesin?, Opsaal! Afsaal!, Ek sien waterfonteine, Begin van sy smarte, In ligter luim, Rietkuil verlate, Maak dood die hoenders!, Die Mafeking-moordkamp, Emily Hobhouse
Hoofstuk 8 – In diens van sy volk, Hoofstuk 9 – Lanferdoek oor Lichtenburg, Ek sien die vlae hang halfstok, Die Leeu van Wes-Transvaal sterf, Genl Beyers se dood
Hoofstuk 10 – Die Eerste Wêreldoorlog
Hoofstuk 11 – Staking en Rebellie, Israel en die Rebelle, Op kommando, Mnr CL Hager — die Hamer en Sekel, Rebelle omsingel, Mnr DJ Esterhuizen — rooklus, Boy Mussmann: Ons tog na Duitswes, Joos Haasbroek vertel, Die Oue Testament is uitgedien!, Bloed aan Kemp se hande, Die rooi kombers
Hoofstuk 12 – Vyand op pad, Traktate word gemaak, Die pad is oop, Hands-op!, Die swart muil en die Sabbat, Die Siener huil, Soos ’n Moses van ouds
Hoofstuk 13 – In die gevangenis, Duitse radio erken traktate, Onder plaasarres, Terug op Rietkuil se werf
Hoofstuk 14 – Die opregte sal bly staan, Hertzog getuig vir die Siener
Hoofstuk 15 – Genl Botha sterf tragies, Die Groot Griep, Jan Smuts: Só lyk verraad!, Vir ’n pot lensiesop, Smuts vra die Siener se raad
Hoofstuk 16 – Toe kom my Bijbel voor my, Stakings en ’n groot depressie, Donker wolk oor Johannesburg, Die Depressiejare
Hoofstuk 17 – Siener se seuns word Smelters
Hoofstuk 18 – Die Tweede Wêreldoorlog, Hitler se Blitzkrieg, Vuurstorm oor Dresden, Voor die poorte van Stalingrad, Vrywillig vir Engeland, Die Ossewa-Brandwag, Stigting van die VVO
Hoofstuk 19 – Republiekwording, Bloed loop uit mÿ kierie, Dimitrio Tsafendas
Hoofstuk 20 – Bloedspoor deur Afrika, Mata UPA! Mata UPA!(slag die witte)
Hoofstuk 21 Al hul planne sal misluk
Hoofstuk 22 – Die Vorster-era, Die Grensoorlog, Kubane in SWA, Siener het vooruit geweet, God uit parlement geban, Sportafgod — die vyand se swaard, Misdadigers vrygelaat
Hoofstuk 23 – Mandela — die dier uit die see, Glaskis voor die Uniegebou, Die Marikana-koppie, Uhuru — die smeltkroes, Drie onheile, Besoek van ‘n Engel
Hoofstuk 24 – Verdeel en heers, Nasionale Party sterf oneervol, Ons het geweet, Net drie verkose leiers, Ek sien hulle vlug, Die Tweede Bloedrivier
Hoofstuk 25 – Die Derde Vryheidstryd, Staking en kragonderbreking
Hoofstuk 26 – Die Derde Wêreldoorlog, Duitsland Herenig, Siener pootjie NasionaIe Intelligensie, Twee leiers sterf eerloos, 3de Wêreldoorlog: ‘n Ooggetuieverslag, Donkerte oor die Republiek, Engeland knoei in die geheim, Heropstanding van Duitse leër, ,As die ys smelt, Daar sal min mense oorbly, Duitsland ‘n nuwe Super moondheid, Verwoesting van Engeland, Nuwe toekoms vir sy volk, Boererepublieke herstel, Wit tente in die Karoo, Die Krugermiljoene herontdek
Hoofstuk 27 – Jean Raspail – ’n Moderne profeet?, Die vuilgeel perd — Moslem-gevaar, Geestelike leier uit die OP
Hoofstuk 28 – Openbaring aan Dr Roussouw, Die Bloedvlag
Hoofstuk 29 – Siener in die volksmond, Die simboliese ossewatrek, ’n Verdeelde Duitsland, Wit seiltjie ook oor Duitsland, Johannes Gagiano, Hef aan lê nog voor, Strome bloed in Oos-Europa, Gesigte nie vir almal, Steun uit die buiteland, Spoorlyn na Prieska, Lüderitz en die Traktate, Lüderitzbucht — vandag, Die blou briewe, Duitsland stuur oorlogskepe, Die Tweede Staatsgreep, Die doringbos-regering
Hoofstuk 30 – Wêreldprofesieë, Die Berlynse Skandmuur, Prinses Diana is vermoor — Siener, Kernontploffing by Tsjernobyl, Rusland verbrokkel— etniese geweld, Asielsoekers, Die Golfoorlog, Die seeppot met vuur, Siener praat Duits, Burgeroorlog in die Oekraïne, Die gras brand in Europa, Moslem-aanslag neem toe, Die Antichris?, Die Nuwe Wêreldorde, Die son sak oor Engeland, ’n Verdeelde Duitsland, Wit seiltjie oor Duitsland, Die sewe plae van Engeland, Europa word swart, Die eerste plaag, Die tweede plaag, Die derde plaag, Die vierde plaag, Die vyfde plaag, Die sesde plaag, Die sewende plaag
Hoofstuk 31 – Siener se tydtafel, Vredesduiwe in die doofpot, Dit staan so opgeteken, Swart op swart geweld, Onder ’n swart regering, Deproklamasie van die delwerye, Afrika: pes en hongersnood, ’n Onheilspellende profesie
Hoofstuk 32 – Hervorming, Nasionalisering, Die Rooi Vlag, Rewolusie versprei suidwaarts, Alles gaan vernuwe
Hoofstuk 33 – Die tekens van die tye, Sprinkane uit die Noorde
Hoofstuk 34 – Siener se laaste dae, Vyf sterfbedgesigte, Ek gaan na die lieflike wit huis
Hoofstuk 35 – Die Tabernakel en Wederkoms, Nuwe Boereregering
Hoofstuk 36 – Vervulde visioene, Kerkstraatbom, Die moord op prof Johan Heyns, Sedelike verval, Die waarheid verdoesel, Die laaste tweespalt
Hoofstuk 37 – Smeltkroes en daarna, Die slang by Vereeniging, Hoekom Vereeniging?, 1916-profesie in vervulling, Siener en die teken van Jona, Verloop van gebeure
Hoofstuk 38 – Opgetekende gesigte 1915
Hoofstuk 39 – Opgetekende gesigte (1899-1926), (A) Vertel aan genl Koos de la Rey, (B) Aangeteken deur CP Nieuwenhuis— (1913-16), (C) Aangeteken deur Anna Badenhorst — (1916-26)
Hoofstuk 40 – Simbole en wat dit beteken, Simbole — en wat dit beteken
Hoofstuk 41 – Siener-briewe, Voorspelling van Boy Mussmann, Veilige hawe vir ons vroue, Kernramp by Koeberg?, Ek noem vir julle die tekens
Brronnelys
Na woord
Indeks