Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Blaas die Basuin

Avatar photodeur Adriaan Snyman

R160,00

In Siener – Blaas die Basuin herbevestig Nicolaas van Rensburg hom nie net as godsman en profeet nie, maar gee hy as ’t ware ook vir ons ’n ooggetuie verslag van die onmiddellike en toekomstige gebeure wat besig is om in Suid-Afrika en in die res van die wêreld af te speel.

This is another product

In Siener – Blaas die Basuin herbevestig Nicolaas van Rensburg hom nie net as godsman en profeet nie, maar gee hy as ’t ware ook vir ons ’n ooggetuie verslag van die onmiddellike en toekomstige gebeure wat besig is om in Suid-Afrika en in die res van die wêreld af te speel:

  • Verdeeldheid en skeuring in die ANC.
  • Swart op swart geweld.
  • Wêreldwye chaos en opstande, gevolg deur ’n depressie.
  • Begin van die 3de Wêreldoorlog, en
  • Ons laaste vryheidstryd.

Vir Siener se nasate (die ‘getroue Afrikaners’) is daar egter ook goeie nuus. Die einde van hulle onderlinge twis en verdeeldheid is in sig, en die begin van die Derde Republiek lê om die draai. Die boek verstrek ook antwoorde op vrae soos, waarom is daar so ’n noue verbintenis tussen die Duitse volk en die Boere? Gaan die Kaapse skiereiland afskeur en onder die see verdwyn? Wat gaan die impak wees as daar iets drasties by Koeberg skeefloop? En, wanneer gaan klaas weer baas word?

Siener – Blaas die Basuin, sal u soms aangryp, soms ontroer, soms verbyster, maar aan die einde met vreugde en blydskap laat — ‘n boek wat gelees móét word.

Weight 192 kg
Dimensions 139 × 12 × 214 cm
ISBN 978-1-919728-70-8
Bladsye 203
Datum 2017

Inhoudsopgawe

Voorwoord deur die uitgewer
Inleiding
Hoofstuk 1 – ‘n Veragtelike volk
Hoofstuk 2 – Shaka en die hondediewe
Hoofstuk 3 – Die oorlog duurvoort
Hoofstuk 4 – Koningin Elizabeth II
Hoofstuk 5 – Daar is ‘n weg.
Hoofstuk 6 – Elim-sendingstasie
Hoofstuk 7 – Albert Schweitzer
Hoofstuk 8 – Gewettigde diefsta
Hoofstuk 9 – Bankrotmunisipaliteite
Hoofstuk 10 – Eskom en Koeberg
Hoofstuk 11 – Vuurgloed bokant Andalusie
Hoofstuk 12 – Kaapstad-skudding, Die Milnerton-breuk
Hoofstuk 13 – Die Vaalriviersterf, Riool word snags gestort
Hoofstuk 14 – Kosskaarste
Hoofstuk 15 – Xenofobiese geweld, Waar alles begin het
Hoofstyk 16 – Selfs in die kerk isdingeverkeerd
Hoofstyk 17 – Die Geel Gevaar
Hoofstuk 18 – verkiesings en Dingaan se skaduwee
Hoofstuk 19 – Varkgriep
Hoofstuk 20 – Die Nag kom nader, Lenin se bloedstrome, Afrika plunder homself, Swart wolke uit die ooste, DieJakobynse opsies
Hoofstuk 21 – Twee Uhuru-scenarios, Nagaanval —Paarl, Chris Hani se begrafnis
Hoofstuk 22 – NAVO gereed om in te gryp, God se rninderhede
Hoofstuk 23 – Ontruiming
Hoofstuk 24 – Die Nuwe Wereldorde, Die Ou Orde is uitgedien, Dokumnent-X, Revolusie?,Burgeroorlog
Hoofstuk 25 – Die blou briewe, Die son sak oor Engeland, Gesiene Brit word onthoof, Damme en geelperskes
Hoofstuk 26 – ‘n Voorspellingvir September
Hoofstuk 27 – Die ys smelt, SA kuslyn keer verwoesting
Hoofstuk 28 – Bravo, lerland, Duitsland—supermoontheid?, Geheime Duitse wapens
Hoofstuk 29 – Mandela—waar die aasvoëls sirkel, Siener ontsteld
Hoofstuk 30 – Die DerdeWêreldoorlog, Die dood ry op die wind
Hoofstuk 31 – Volksleiers uit die verborgenheid, Die tog na Prieska
Hoofstuk 32 – Verootmoediging, Ditsal dreun van mense
Hoofstuk 33 – Die Messiaanse Ryk
Hoofstuk 33 – Ander profete, G.A. Watermeyer en Atlantis, God se Plan met Suid-Afrika, Roger Teale, Johanna Brand, Alois Irlmaier, Eindtyd in SA