Julle sal anders veg

’n Profeet se waarskuwings in die Ou Testament was daarop gemik om die volk terug te roep tot hulle God. As hulle hul nie bekeer het nie, dan sou daar ersnstige repurkussies wees. Die profete het nie die volk gewaarsku waar of wanneer God se pak slae sou kom nie, anders kon dit gebeur dat die volk hulle miskien daarvoor voorberei en die straf sodoende vry te spring, eerder as om hulle tot Hom te bekeer.

God het sy volk altyd gewaarsku wat hy met hulle gaan doen, maar nooit gesê wanneer nie. Nie dat die volk ooit na Hom geluister het nie. Diegene wat egter nie saam met die goddeloosheid gegaan het nie was dikwels uitgespaar (soos in die geval van Jeremia).

Dit was ’n persoon se toewyding aan God wat hom sou bewaar deur die donekr tyd en nie sy voorbereidings vir die pak slae nie.

Interressantsheidshalwe het die Msssias ook gemeld het dat niemand weet wanneer God sy woede eendag oor die wereld gaan uitstort nie — nie eers die engele in die hemel nie. Miskien sodat hulle nie vir mense kon waarsku nie?

Reeds van die begin af was geweld, doodslag en oorlog deel van die mens se bestaan en dit sou voortduur tot op by die Wederkoms. Selfs in ons land was dit nie anders nie. En die profeet wat aan ons toegewys is, het elke stryd, elke oorlog vooruit geprofeteer, ja, ook tot op die laaste en finale slag.

“Ek sien in die toekoms weer ’n oorlog in ons land, ’n emmer bloed sal uitval, maar vóór die tyd sal ons eers lánk vrede hê. Ek sien ook Boer en Brit trou onder mekaar, en hulle woon deurmekaar.”

Die lang ‘vrede’ waarna hy hier verwys, was ongetwyfeld die 40 jaar vanaf 1948 tot 1988. Op 6 September 1989 vind die laaste blanke verkiesing plaas vóór die eerste nie-rassige, demokratiese verkiesing van 1994. FW de Klerk word as president verkies en onder sy bewind, word ons as volk uitgelewer aan ’n swart kommunistiese regime wat vanuit die staanspoor daarop uit is om die blanke genadeloos te vervolg, te vertrap, te besteel en dood te maak; ons ou mense word vermink, ons vroue en dogters gruwelik onteer. Ons jongmense kry nie werk nie; ons boere se grond word hulle ontneem. Geen witte in die land het hoegenaamd enige regte meer nie, maar De Klerk spog voortdurend daarmee dat ons die beste grondwet ter wêreld het. Ja, vir hom en sy nuwe ‘naastes’!

Maar omdat hy met pêrels op die oë sit, kan hy nie sien wat besig is om óm hom te gebeur nie.

Onthou u nog die dag toe hy op 12 Maart 1994 ’n dag ná Mandela se vrylating, sy lyf profeet gehou het? Daardie dag het hy met groot bravade aan ’n oorsese koerant gesê: “Die situasie in Suid-Afrika is nou ‘onomkeerbaar’ en sal nooit weer kan verander tot wat dit was nie…”

Maar vandag skrik hy vir sy eie mismaaksel. Want die gety is aan die verander, die wiel besig om te draai, en sy onomkeerbare profesie word stadig maar seker voor sy oë ‘omgekeer’.

En hierdie keer gaan sy ‘beste grondwet ter wêreld’ hom niks help nie. Ook nie sy boesemvriende oorle Nelson Mandela, oorle Pik Botha, of selfs ’n Roelf Meyer nie; nog minder kan hy staatmaak op hulp van die volk op wie hy sy rug gekeer het. Man-alleen, sonder vriend, sonder kameraad en sonder God, bevind hy hom nou in die laaste loopgraaf voor die aanstormende ‘vyand’.

In die 30 jaar se chaos, verwoesting, ellende, armoede, bloedvergieting en dood wat hy met ‘’n selfvoldane glimlag oor sy medeblankes losgelaat het, het ek hom nog ooit hoor sê dat hy jammer is daaroor nie; nog minder oor sy ontug óf sy vrou se gruwelike dood nie. “Nee!” sê hy met daardie selfde meerderwaardige glimlag, “Ek sal dit alles weer doen!”

In ’94 was hy oortuig daarvan dat hy ’n dreigende oorlog afgestel het, maar volgens Siener het hy dit net ’n ruk lank uitgestel. Siener het in ’n visioen gesien daar wag nog ’n oorlog op ons in die verre toekoms, en hy het ook gesien dit sal heetemal anders wees as al die vorige oorloë waarby hy en sy makkers destyds  betrokke was: “…daar sal ook baie meer van julle wees,” het hy gesê. “Daarna sien ek die Vierkleur wapper weer.” En toe het hy hierdie bemoedigende trooswoorde bygevoeg: “Dit is God se wil en Sy wil sal geskied…”

Ook Dawid het vir ons wat in hierdie tyd ‘beleër’ word, ’n trooswoord gebring:Ps. 53:5-6 “Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.”

Die vraag is nou, wat sou Siener bedoel het met die woorde dat hierdie oorlog anders sal wees as die oorloë waarby hulle betrokke was? Kan dit nie dalk verwys na die huidige ingeperkte situasie waarin ons deur die vyand ‘beleër’ word nie? Siener het ook gesê dit sal in die Ooste begin. En ons weet reeds die pandemie het in Wuhan, China, uitgebreek en daarvandaan oor die wêreld versprei.

Volgens Siener sou hierdie oorlog reeds vêr gevorderd wees voordat dit ons raak. En met die corona-pandemie was dit ook so. Duisende in ander lande was al deur die virus besmet en het hul lewens verloor voordat ons eerste sterfte aangeteken is.

Laastens het hy ook gesê daar sal swart op swart geweld uitbreek wat uiteindelik na die blankes toe gaan oorspoel. Dis baie moontlik. Want met hierdie inperking (wat intussen nog verder verleng is), ontvang die swart werkers geen salaris nie, ook sal daar binnekort nie meer kos op die winkelrakke wees nie. En soos ons al uit ondervinding geleer het, is dit die ideale resep vir opstand, anargie, plundering en geweld.

11 Julie 1914 — En juis dan gebeur daar iets veel erger, iets wat lankal gevrees is — ’n volskaalse burgeroorlog breek in Suid-Afrika uit — want hy sien: “Tussen ons borrel die potte en donkerbruin perde hardloop weg (dis verloopte Afrikaner-liberaliste slaan op die vlug), en toe raak dit wit vlag hier van die westekant af aan die brand.” (Die skynvrede is nou finaal daarmeeheen).

Miskien was Roger Teale dalk nog reg toe hy gesê het die geweld sal in April/Mei begin.

As ’n mens mooi daarna kyk, is hierdie inperking ook ’n tipe van oorlogvoering. Dis nie ’n konfensionele oorlog met gewere, kanonne, tenks en vegvliegtuie nie, maar ’n oorlog wat spesifiek teen die blanke gevoer word. Die finansiële pakket wat die regering beskikbaar gestel het om klein sakeondernemings in dié tyd te help, is slegs vir swart besighede bedoel.

Ons hoor graag van blankes wat hieruit voordeel getrek het; hulle wat al sedert 1994 aan die agterste speen moes suig.

Operation Chariot

Met die koms van die coronavirus was dit die blanke se beweegruimte wat skielik ingeperk is en hy as’t ware onder ‘huisarres’ geplaas is, sy vryheid is hom ontneem; hy het geen regte meer nie, selfs op sosiale media is hy gemuilband.

Volgens die regering geld hierdie inperking ook vir elke stoofneus, Moor en Indiaan, maar dit is nie so nie. Hulle steur hulle net eenvouydig nie aan die ‘nuwe reëls’ nie en maak nog net soos hulle lushet: hulle beklim steeds in hordes die taxi’s, net soos vantevore; boer deurmekaar in die lokasies, net soos vantevore; sit op die sypaadjies en smous met hulle produkte net soos vantevore en plunder en stroop al wat winkel en drankwinkel is, ook net soos vantevore. En die polisie? Die polisie staan, net soos vantevore, eenkant en hou die situasie dop!

Die SA Weermag het op 23 Maart 2020 aangekondig dat daar begin is met Operation Chariot wat die Weermag daartoe in staat sal stel om genadeloos op te tree gedurende die inperkingstyd. Een van die generaals het selfs gesê hulle sal enige opdrag wat aan hulle gegee word, uitvoer en nie aarsel om oortreders te ‘skop en te donner’ nie.

Gaan mens terug in die geskiedenis dan sien jy dat met Operation Chariot die Britte op 28 Maart 1942 ’n verrassingsaanval op die Duitse droë dok in St Nazaire, Frankryk uitgevoer het om die Duitse oorlogskip, die Tirpitz, lam te lê. Uit ingeligte bronne tot ons beskikking is daar min twyfel dat die doel van die ANC se Operation Chariot hierdie keer is om die blanke weerstand lam te lê tydens en na afloop van die inperking.

Die Britse St Nazaire Aanvalin 1942

Dan het Malema ook weer van hom laat hoor. Hy eis dat daar na afloop van die inperkingstyd ontslae geraak moet word van Ramaphosa, die ANC en alle buitelanders (wat natuurlik die blankes insluit).

‘n Firma wat houers (containers) vervaardig het opdrag van die regering gekry om dringend etlike duisende te vervaardig, want hulle wil dit gebruik om die paaie mee af te sper, aangesien daar verwag word dat ’n rewolusie aan die einde van die inperkingstydperk, kan uitbreek.

Dus is dit maar weereens die blanke wat aan die kortste ent gaan trek. Hoekom? Want hy is die een wat hou by die drakoniese reëls wat saam met die inperking van krag geword het. Hy is die een wat higiëne toepas, wat kontak met ander vermy en hom afsonder.

Maar toe ’n blanke inwoner van ’n veiligheidskompleks in George een oggend met sy hondjie alleen buite gaan stap, met niemand anders in sig nie, het ’n wit ANC-pootlekker en buurman die polisie gebel. Die bejaarde stapper is met ’n R1 000 beboet. Hoe het Siener nou weer gesê? “Ons is ’n veragtelike volk!”

Dwarsoor die planeet word elke denkbare drastiese maatreël getref om hierdie ‘dodelike’ COVID-19 hok te slaan. Mense se lewes is totaal daardeur ontwrig; kosvoorrade is uitgeput; miljoene sal hierna sonder werk sit, ekonomieë stort oraloor in duie en ons staar ’n depressie in die gesig.

’n Vraag wat mens jou nou afvra, is hoe lyk die situasie in die mees agterlike land ter wêreld, met ’n bevolking van 1.2 miljard, nl. Afrika? Daar waar feitlik geen mediese dienste bestaan nie, geen respirators, beskutte klere of maskers is nie; ook geen noemenswaardige inperkings nie — hulle gaan hulle gang soos gewoonlik. Maar van al die lande ter wêreld word Afrika juis die minste deur COVID-19 gepla.

Die Afrika-statistieke lyk so en ek haal ’n berig daaroor woordeliks aan: “Over 11,400 coronavirus cases have so far been reported in 52 of the 54 countries on the continent, with 574 deaths and 1,405 recoveries.”

Alles dui daarop dat wanneer ons eendag ‘vrygelaat’ word, sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Die ANC sal ook nie meer daartoe in staat wees om die land te regeer nie en met hulle sal gebeur wat met Muammar Gaddafi van Libië en Saddam Hoessein van Irak gebeur het. Hier gaan ’n Afrika-lente uitbreek; buitelandse troepe gaan ingryp om die orde te herstel en ’n tussentydse regering gaan die ANC regime vervang.

Daarna sal nuwe wette en nuwe reëls geld en baie alledaagse vryhede wat ons wittes vroeër as vanselfsprekend aanvaar het, sal nie meer bestaan nie. Ook werksgeleenthede, inkomste en vooruitsigte, sal vir baie van ons daarmee heen wees.

Ons is voorwaar in ’n meedoënlose ‘oorlog’ betrokke, maar dis net die begin, die Groot en Finale Stryd moet nog kom, het Siener gesê.

Onder die skadu van die 3de Wêreldoorlog

Toe ‘n vriend by geleentheid aan Boy Mussmann gevra het of ons in die toekoms nog ‘n Wêreldoorlog gaan hê, was sy antwoord: “Beslis, ja! En die oorlog wat oom Niklaas ‘gesien’ het, sal in Rusland uitbreek en dwarsoor die Noordpool gevoer word. Van Ysland na Moskou en van Groenland en Alaska tot in Siberië.”

Vergelyk dit nou met die artikel hieronder, wat pas deur Zero Hedge gepubliseer is onder die titel World War III’s Newest Battlefield:

Exercise Cold Response 2020

“Begin Maart 2020 sal ’n geskatte 7 500 Amerikaanse gevegstroepe na Noorweë vertrek om by duisende soldate van ander NAVO-lande aan te sluit in ‘n massiewe oefen-operasie teen denkbeeldige aanvalsmagte uit Rusland. In hierdie futuristiese gesimuleerde betrokkenheid — ‘Exercise Cold Response 2020’ — sal geallieerde magte ‘multinasionale gesamentlike oefeninge voer met ’n hoë-intensiteitstrydscenario in veeleisende wintertoestande’.

“Daar is niks gewoon aan ‘Cold Response 2020’ nie, het ’n woordvoerder van ‘Exercise Cold Response 2020’ gesê. Dit word aanvanklik bokant die Arktiese Sirkel uitgevoer, ver van enige vorige tradisionele NAVO-slagveld, en dit lei tot ’n nuwe vlak die moontlikheid van ‘n grootmagkonflik wat in ’n kernwisseling kan eindig, met wedersydse vernietiging. Welkom by die nuutste slagveld van die Derde Wêreldoorlog.

“Vir die soldate wat aan die oefening deelneem, is die moontlike termonukleêre dimensies van ‘Cold Response 2020’ nie voor die hand liggend nie. Aanvanklik sal Marines van die Verenigde State en die Verenigde Koninkryk massiewe amfibiese landings langs die kuslyn van Noorweë oefen, net soos in soortgelyke oefeninge elders in die wêreld. Sodra dit aan land is, word die scenario egter al hoe meer eiesoortig. Nadat tenks en ander swaar wapens versamel is ‘in ’n grot in die binneland van Noorweë’, sal die mariniers voortgaan na die land se noordelike Finnmark-streek om die Noorse magte te help om Russiese troepe af te weer wat vermoedelik oor die grens gestroom het. Van daar af sal die twee kante deelneem aan gevegsoperasies met ’n hoë intensiteit onder Arktiese toestande (’n soort oorlogvoering wat nie sedert die Tweede Wêreldoorlog op so ’n skaal gesien is nie)…”

Maar dis nog nie al nie, op die Federasie se noordelike grens is Noorweegse troepe ook besig om troepe teen Rusland te ontplooi. ‘n Ontsaglike hoeveelheid militêre toerusting is in Noorweegse grotte vir die Amerikaanse Marine Ekspedisie Brigade versteek, terwyl Duitsland ook ‘n massa tenks en ander pantservertuie uit Amerika ontvang het. Net hierna het duisende Amerikaanse troepe en honderde tenks Estland, Letland en Litoue binnegestroom. Sowat 1 400 NAVO-troepe is tans skaars 300 meter van die Russiese grens gestasioneer.

Hoe sal die situasie dan in SA lyk?

Johanna Brandt gee vir ons ‘n noukeurige beskrywing daarvan: Die Boodskapper het aan my gesê: “So spreek die Here God tot die volk van Suid-Afrika: Julle wat eertyds geen volk was nie, het nou my volk geword; julle wat vroeër nie ontferming geken het nie, oor julle sal Ek my nou ontferm.

“Die heerlikheid van Europa behoort tot die verlede; die val van die Britse Koninkryk staan voor die deur; die wêreldse rykdom, grootheid en mag van Amerika het sy toppunt bereik en sal van nou af aan geleidelik ondergaan. En wat bly daar dan oor?

Suid-Afrika is die hoop van die wêreld!

“Suid Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding. Vir die lyding van sy voorgeslagte; vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed (hy het nog nooit ’n ander nasie eerste aangeval nie), onbesoedel met hebsugtige geweld; vir die wonderskoonheid van sy Natuur; vir al die onbegrensde skatte verborge in sy grond, en omrede van al hierdie dinge, en nog veel meer, wat later openbaar gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld.

“Jy, vir wie daar vroeër geen ontferming was nie, die Here God sal Hom nou oor jou ontferm. Hy het die bande van jou verdrukking aanskou; sy medelydende oog is op jou gevestig; Sy oor het die versugtinge van jou verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en sy Heilige toorn is ontstoke teen jou vyande. Amerika, wat die septer moes dra, is in die weegskaal geplaas en te lig bevind.

“In die tyd van jou groot benoudheid stuur Hy aan jou ’n belofte van bevryding, en dit sal wees op die vooraand van groot politieke omwentelinge in jou land, sodat jy kan weet en gereed wees, want Hy doen niks sonder om sy kinders voor te berei nie…

“Ja, weldra sal die nag daal in ’n ondeurdringbare duisternis soos ons nog nooit beleef het nie … Ek het gesien dat die mag van die vinnig-naderende orkaan gebreek word deur ons eie weerstand — die koers van die tornado word weggekeer van die plekke waar dit die meeste kwaad sou kon doen … Ons sal nog by die honderdduisende afgemaai word. Die Sekel van die Dood gaan oor ons land … Klein stakings sal oorgaan in groter stakings; groter stakings sal aanleiding gee tot losbandigheid en brandstigting; brandstigting sal gevolg word deur revolusie; revolusie sal verander in Burgeroorlog; dit sal gevolg word deur hongersnood en pestilensies … Slag op slag, verwoesting op verwoesting, dood en droefheid, rou en geweld — die handjievol wat oorbly sal so gelouter wees dat die Seun van Regverdigheid in hulle midde kan woon en oor hulle te heers as Priester en Koning, vir ’n duisend jaar…”

Ook Siener het hierdie ‘duisternis’ voorspel. In Aug. 1941 bespreek mnr. H.J. Dreyer in die Volksblad Siener se gesig van 10 Maart 1918: “Dit is goed vir ons om te weet dat die duisternis binnekort nog geweldig gaan toeneem. Ons moet egter nie hieroor verontrus voel nie, want al hierdie dinge moet geskied. Die Heer se program kan nie gewysig word nie, wie durf waag om dit te probeer verander, of selfs ontduik, sal vir seker sy lot betreur. God wil dat die Boerevolk gelouter en gereinig die Jordaan oorsteek…”

Wêreldwye paniek en histerie het oor die coronavirus uitgebreek, alhoewel die aantal infeksies en sterfgevalle nie veel verskil van die jaarlikse griepsterftes wat aangeteken is nie. Gewone griep het verlede seisoen ​​128,000 infeksies en 11,000 sterftes in Suid-Afrika veroorsaak. Die jaarlikse koste vir die behandeling van griep word op R4 miljard geraam.

Die coronavirus het tot dusver 13 sterfgevalle geëis uit ‘n bevolking van 80 miljoen en daarvoor word die hele Suid-Afrika ingeperk. In Italie was daar slegs 15 000 gevalle uit ‘n bevolking van 60 miljoen, maar al die inwoners is weke lankal onder kwarantyn geplaas. Net so ook is die res van die wêreld met die koms van die coronavirus ingeperk!

Siener het na afloop van die Driejarige Oorlog ’n gesig gehad van ’n klein kaffertjie (m.a.w. hy is nog ‘klaas’) wat uit die aarde opkom. Hy sal in die verre toekoms grootword en tot ’n ‘magtige’ kryger uitgroei, en in sy hande hou hy ’n skild en assegaai omhoog (m.a.w. ‘klaas’ het nou ‘baas’ geword). Die skild en assegaai se skaduwee val dan dwarsoor die land).

Nie lank nadat hierdie ‘kryger’ van die toneel verdwyn het nie, sien hy breek daar ‘n kort stiltetyd aan. En gedurende daardie stiltetyd word ‘n rewolusie beplan.

Hoekom?

Want in ’n tyd van stilte, rus en kalmte, verwag niemand moeilikheid nie; dan verslap jou waaksaamheid, is jy nie so op jou hoede en paraat soos in tye van onrus en gevaar nie; voeg nog hierby ’n algemene toestand van wanhoop en moedeloosheid onder die blanke deel van die volk, en jy het presies wat die vyand verlang voordat hy toeslaan.

Die koms van die coronavirus en die verpligte inperking, het ons waarskynlik by daardie ‘kort stiltetydperk’ gebring. Want oral in die blanke deel van die land heers daar ‘n ongekende stilte — almal is tuis, daar word nie gewerk nie; besighede, winkels en skole is gesluit, selfs die myne en lughawens is verlate.

Siener het nie ‘n datum vir die begin van die geweld aangedui nie; hy het net gesê daar sal ‘n emmer bloed omval. Aan die anderkant het Roger Teale wel vir ons ‘n datum gegee, nl. April/Mei. Hoewel hy nie gesê het in watter jaar dit gaan plaasvind nie, het hy twee ander belangrike gebeurtenisse genoem wat terselfdertyd sou gebeur — die lughawens sal gesluit word en ons sal in ons huise moet bly.

Dit het nou, 26 jaar na sy profetiese boodskap in 1994, dat sekere aspekte daarvan skielik ’n werklikheid geword het en dus moet ons ook vervag dat geweld warskyblik rondom einde April begin Mei 2020 kan uitbreek.

(My dank aan Ds. Frans Joubert van die Lewende Hoop-gemeente, Pretoria, Lucas en my seun Gustav, vir hulle insette).

 

 

KERK VERRAAD

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.

DIE DORINGBOSREGERING

Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.

DIE VAANDELDRAER

Lees gerus ons maandelikse nuusbrief - gratis! Donasies welkom.

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
guest
146 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ou Tant Soes

Oom Adriaan, hierdie datums is baie interessant. In openbaring 1197 skryf Judith vir ons dat die winkelrakke een oomblik nog vol kos is, met mense wat winkels oorstroom om kos te koop, en die volgende oomblik word rantsoene ingebring en mense moet in lang rye staan om lewensnoodsaaklikhede in die hande te kry. Dan word die blankes in hierdie rye deur erge intimidasie uit die rye gedruk en meeste onttrek vreesbevange. Wat 4 Mei betref, is dit ook baie naby aan volmaan op 7 Mei. In 1188 vertel Judith dat die bloed van die wit liberalis kos is vir die… Read more »

Lucas

Tant Soes

Dalk sal jy belangstel in Judith se Openbaring 1189 en vergelyk dit dan met die kaart in die artikel aangeheg:

http://samilitaryhistory.org/vol172jr.html

So 55 km NNW van Siener se omgewing…

Ou Tant Soes

Baie dankie Lucas, ek het gaan kyk en ook die artikel gelees.

Ek het juis notas by 1188 en 1189 gehad om hulle te bekyk in ‘n ou 1984 kaarte boek wat die destydse Transvaalse Paaie Departement gebruik het.

Pieter van der Meer

Izaak was 40 jaar oud toen hij Rebekka kreeg

marissareitz@gmail.com

wow dis presies wat ek al 2 weke op Twitter se XL 40 en oorlog uit lug..ek het n vrees in my binneste maar niemand glo my nie

marissa

marissa

Marellus

Die panga gaan kruis met die swaard.

Letterlik.

Louis

2020 is ook 40

Quentin Orren

Oom Adriaan, ons kan die ding probeer ryp druk, pluk en skud net soos ons wil, soos ek in my vorige skrewe gese het dis nog nie tyd nie Roger Teale het ook nie gese dat een van die tekens gaan wees dat ons in ons huise moet bly nie, maar dat wanneer die geweld uitbreek en jy het nie gehoor gegee nie bly in jou huis en moenie dan probeer vlug nie. Ek dink ook ons moet eerder kyk na wat hy gese het hoekom hierdie dinge oor ons gaan kom, en hy het dit drie maal genoem (… Read more »

Adriaan Snymann

Quentin ek het die gebeure van die afgelope tyd in oënskou geneem en na die beste van my vermoë probeer om ’n moontlike scenario oor die verdere verloop daarvan saam te stel. Ek het ook nêrens gesê dis hoe dinge gaan verloop nie, maar dit net as ’n moontlikheid genoem. En nou is jy moedswillig en beskuldig my van “nuwe spekulasies” en dat ek “die ding probeer ryp druk, pluk en skud net soos ek wil … en nie gehoor gegee het” aan wat jy te sê gehad het nie! Gaan luister weer na Roger Teale. Hy hét pertinent vier… Read more »

Quentin Orren

Indien oom my skrywe wil opneem as n persoonlike aanval is dit oom se saak, maar dit is nie my intensies nie. Ek self is al vanaf 2008 besig om te prep en studies te doen oor ons land en haar toekoms,oom moet my verskoon as ek verskriklik frustreerd raak wanneer daar iets gebeur en almal wil waentjies pak. Dit gaan ook glad nie oor wat ek te se gehad het nie maar wat Elohim se twee profete gese het, en dis hoog tyd dat die leiers begin ag gee op wat hulle gese het, en nie elke keer (… Read more »

Ou Tant Soes

Ons waentjie staan al 26 jaar gepak en ek kan vir jou in detail vertel presies hoe lank elke eetding hou. Maar ons waentjie gaan nog ‘n rukkie moet staan, want sy tyd het nog nie gekom nie. Vir die huidige deel van ons volk se beproewing moet ons in ons binnekamer gaan en die deure sluit tot die grimmigheid verby is, soos die Bybel ons vertel om te doen. Ons moet nie inmeng terwyl God van Raka gebruik maak om met die liberalis af te reken nie. Dit is mooi gestel in ‘n vorige Vaandel artikel se kommentare. Ek… Read more »

Stefan

Oom Adriaan, oom Siener praat van die Geelperske reën wat ook ‘n teken is soos bogenoem.
In die afgelope seisoen in groot dele van die binne land het ons seker nou al 2 tot 3 keer, sulke reën gesien vir dae aan een.
Vir die eerste keer in jare het ons in noord wes/gauteng/ vrystaat sulke tipe reën gekry.
Korregeer my asb indien ek verkeerd is

Hinsie

Goeie more. Oom Adriaan, Dankie weereens vir ‘n puik skrywe, mens moet net baie versigtig wees vir, ‘terugkeer na die wet’ sodat mens nie dalk in die slaggat/vangnet van die duiwel/nwo trap nie. Hulle, die nwo, gaan die wet op hulle micro skyfie skrywe, baie maklik om te doen. Daar is baie vewysings daarna, in die Bybel, net een aanhaling. Deu 6:6 En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; Deu 6:7 en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en… Read more »

Kobus Scheepers

Hinsie, die wet wat op enige chip geplaas sal word sal verseker nie die 10 Gebooie Wet van die God van die Boervolk wees nie. Die Fariseërs van 2000 jaar gelede het ons Messias gekruisig. Vandag tree die Fariseërs-orde baie vinnig na vore hoewel dit grootliks die oog van die Boervolk ontglip a.g.v. ons baie probleme hier ter plaatse. Hierdie Fariseërs-orde omhels die “7-Noahide Laws” wat baie klink soos die 10 Gebooie Wet, MAAR die wette is oop vir Interpretering van elke nuwe Hoë Priester. Hierdie Fariseërs-orde word onderskraag deur die geldjood en ook die huidige regerings van ten minste… Read more »

Arno

Beste Oom Adriaan. Op 6 Jan 2006 het ek En my vrou jou ontmoet vir tee by jou huis in Mosselbaai. Jy het nog gese dat dit jou eerste handtekening vd jaar is toe ek jou gevra het om my boek te teken. Jy sou ook 13h00 die Middag n belangrike afpsraak met ou Pres PWBotha Moes nakom En derhalwe was ons tyd saam beperk gewees. Ek bedank jou namens die behoudendes onder die volk vir jou onbaatsugtige diens om die opdrag van ons Vader uit te voer, En vir die tyd wat nog voor le waarin jy steeds pligsgetrou… Read more »

Pieter van der Meer

Goeiedag oom Adriaan, Pieter sr en Pieter Jr en Evert, wij waren 2 jaar terug bij jou in Ladismid, en Gustav was daar ook. Dankie voor deze laaste info over de situasie in Z_Afrika, wat een waanzin om voor 19 stergevallen corona 80 miljoen mensen op te sluiten. Hier is de situsie wat makkelijker en mogen wij nog wel buiten en op pad. Er zit een plan achter, maar ook Jahweh heeft Zijn plan. Mooi dat de Seun van Recthvaaidigheid in ons midde kom woon om as Piester/Koning naar de orde van Melchizedek te kom heers. Weet jij meer hier… Read more »

Andy Rabie

Oom Adriaan,baie dankie vir alles wat u oor soveel jare vir ons volk gedoen het en nog steeds op hierdie hoë ouderdom aanhou doen. Graag deel ek wat ek in al dié dinge raaksien. Johanna Brand sê sy sien ń groot staking wat gou gou oor die hele land versprei en hoog in die lug hang diel letters XL. Dan sien sy alles staan selfs die groot besighede is gesluit en verlate.Niks funksioneer meer nie. (ń beter beskrywing van dit wat nou gebeur is amper onmoontlik.is die staking wat sy gesien het nie dalk hierdie inperking nie. My opinie is… Read more »

Jacques

GELOFTELAND – DIE WEBBLAD VAN DIE AP KERK

http://gelofteland.org/index.php

Nadat ‘n sekere kommentator in/op die vorige artikel verwys het na die AP Kerk se webblad (Gelofteland), het ek vinnig deur etlike artikels op daardie webblad gegaan en het ek op ‘n rits ernstige beginsel-flaters en massiewe teenstellings (teenstellende beginsel-verklarings) afgekom.

Indien enige iemand wil sien hoe en waar die AP Kerk (se Leeraars) hulself erg weerspreek – vra dan net, en ek sal dit hier plaas.

Stel iemand belang om dit te sien ? (indien niemand belangstel nie – dan bly ek stil)

~

Dirk Albers

Jacques, as jy voel die inligting oor die AP kerk kan misleide skape se oë oopmaak, plaas dit dan gerus. Ek glo meeste lesers op hierdie forum is diep denkende gelowiges wat WERKLIK soek na die WAARHEID. Daar was nog nooit in die Adamiet se geskiedenis soveel openbaring gewees, soos wat ons juis nou beleef nie. Vir party mense kom dit as n geweldige skok, en hulle skop daarteen met mag, en mening. Vir ander is dit weer tot seën, en dit verdiep hulle geestelike lewe en geloof. Ons kan almal saamstem dat die blankes van hierdie land in benoudheid… Read more »

Jan Nel

Sneaky Ramaphosa and his cronies already are preparing the “sheeple” for longer “extended” house arrest scenarios. The extended five-week national lockdown has postponed South Africa’s worst-case Covid-19 scenario to September, a government projection shows. With no lockdown, South Africa was estimated to reach its peak coronavirus infections in July. A five-week lockdown, that has paralyzed the economy, is buying the government two more months to “prepare for a flooding of hospitals “ at the end of winter. This is according to a presentation made to Parliament’s portfolio committee on health this week by the acting director general of the department… Read more »

Jan Nel

Ramaphosa is as ever again on his way to the next millions that will be donated by the Bill and Melinda Gates Foundation in exchange to allow “Mr. Death” access to the country and to spread his deadly vaccines into each of the poor South African dumb and naive population. Also is Ramaphosa lining his pockets in expectation of the billions he will be cashing in out of the deadly 5G roll-outs from his brother in law- Patrice Motsepe’s contract to build nearly 700 5G towers across the country. Because of the close link between the 5G radiation sickness and… Read more »

Jacques

VOORWOORD Wie het al na die embleem / logo van die Afrikanerbond gaan kyk ? In die AP Kerk is daar sekere mense (Afrikanerbonders) wat aggressief teen die Israelwaarheid en Israelgeledere gekant is. Sarel Roets (ook bekend as “Oranjedoring”) – wie vir jare al ‘n inwoner van Orania (en ook lid van die AP Kerk is) – is byvoorbeeld iemand wat daarvoor bekend is dat hy voorheen (op blogs, webwerwe en gesprekforums, ens) die Israelwaarheid hewig aangeval en teengestaan het. Gaan kyk maar op Twitter wie is Sarel Roets se (Afriforum) vrinne : https://twitter.com/oranjedoring?lang=en In Junie 2017 wou besoekende swart… Read more »

Jacques

Dankie Dirk Albers. Ek stem saam. Goed, kom ons begin… Op die AP Kerk se Gelofteland Webwerf (voorblad) : GEBED VAN JAN VAN RIEBEECK “…ons tot die doel met ons aanwesige Raad in u Heilige Naam vergader is om met hulle advies sodanige besluite te neem waarmee die grootste diens van die gemelde Kompanjie (VOC) bevorder, die reg gehandhaaf, en ONDER HIERDIE WILDE BRUTALE MENSE INDIEN MOONTLIK U WARE GEREFORMEERDE CHRISTELIKE LEER METTERTYD VOORTGEPLANT EN VERBREI MAG WORD, tot die lof en eer van u Heilige Naam…” Soos ons hier bo kan sien was die “evangelisering van die naturelle” ‘n… Read more »

Jacques

BASTERS Eers word Jan van Riebeeck se (naïewe) gebed opgehemel – naamlik om die naturelle (geestelik) te akkommodeer, en dan hierdie oor basters… http://gelofteland.org/index.php/ons-god/8-artikels1/6005-basters Ds Andrè van den Berg sê : “In die OT het die woord baster grootliks ʼn ongunstige betekenis. Deutr. 23:2 het niks met rassevermenging te doen nie. Wie Deutr. 23:2 as bewys plaas om rasvermengde huwelike as sonde te brandmerk gebruik, slaan die bal baie ver mis. Deutr. 12-26 vorm ʼn eenheid – Moses se Wetteversameling. Deutr. 23:2 is slegs een van die baie voorskrifte. Wie op die letterlike handhawing daarvan aandring, sal ter wille van… Read more »

Jacques

Basters (vervolg) Kom ek help die AP Kerk se (“Afrikaner-Bont”) Dominee Andrè van den Berg reg : Deut. 23:2 : “A BASTARD (H4464 – mamzêr) shall not enter into the congregation of the LORD ; even to his tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD.” [KJV] Deut. 23:17 : “There shall be no WHORE of the daughters of Israel, nor a SODOMITE (H6945 – qâdêsh) of the sons of Israel.” [KJV] Daar is geen twyfel dat Deut. 23:2 na ‘n ware BASTER verwys – naamlik na ‘n persoon van gemengde bloed / gemengde genetika (en… Read more »

Jacques

Dankie tog – want hier blyk die eerste teenstrydigheid (teenstand) na vore te kom tov Ds Andrè van den Berg se skrywe… ONS DURF NIE VERMENG NIE http://gelofteland.org/index.php/ons-god/8-artikels1/6207-ons-durf-nie-vermeng Ds AE vd Berg (gebruik sy verstand) en sê : “Onthou, Satan val die goeie aan deur dit met die bose te vermeng. Hy val hulle uit oorde aan waar ’n mens dit die minste verwag – selfs kerke! Aan die begin van die Christelike era het die kerk die wêreld inbeweeg. Vandag beweeg die wêreld die kerk binne. Let daarop dat Satan die goeie deur ’n vermenging met die bose vernietig!… Read more »

Jacques

Vervolg… 1. Wie is…. DIE VOLK “OOR WIE MY NAAM UITGEROEP IS” ? Deut. 28:10 : “En al die volke van die aarde sal sien dat die NAAM van die HERE oor JOU (Israel) UITGEROEP is, en hulle sal vir jou vrees.” [AOV] 2Kron. 7:14 : “…en my volk (Israel), OOR WIE MY NAAM UITGEROEP IS, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en HULLE bekeer van HUL verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en HULLE (Israel se) sonde vergewe en hulle land genees.” [AOV] Hand. 15: 16-17 : “Daarna sal Ek terugkom en die VERVALLE… Read more »

Jacques

Vervolg… 2. AAN WIE IS DIE BOEK VAN OPENBARING OPGEDRA ? Omdat Ds AE vd Berg aanhaal uit Openb. 18 (Nota : waar “My Volk” = Israel), die volgende : Openb. 1:6 : “…en ONS (Israel) gemaak het KONINGS EN PRIESTERS vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid ! Amen.” [AOV] Openb. 5:10 : “…en het ons (Israel) KONINGS EN PRIESTERS vir onse God gemaak, en ons sal as KONINGS op die aarde heers.” [AOV] 3. WIE IS DIE “KONINGS EN PRIESTERS” ? Exod. 19:6 : “En júlle sal vir My… Read more »

Jacques

Vervolg… 4. HEILIGE VOLK, EIENDOMSVOLK Deut. 26: 18-19 : “En die HERE het jou (Israel) vandag laat verklaar dat jy (Israel) vir Hom ‘n EIENDOMSVOLK sal wees soos Hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou ; en dat Hy jou dan die HOOGSTE sal stel bo al die nasies wat Hy gemaak het, tot ‘n lof en ‘n roem en ‘n sieraad, en dat jy ‘n HEILIGE VOLK aan die HERE jou God sal wees soos Hy beloof het.” [AOV] Aan wie is Petrus se briewe (soos hierbo aangehaal) opgedra ? 1Pet. 1: 1-2 :… Read more »

Jacques

Vervolg… Joh. 11: 51-52 : “En dit het hy nie uit homself gesê nie ; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy GEPROFETEER dat Jesus vir die VOLK (Israel) sou sterwe. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die VERSTROOIDE KINDERS (Verstrooide Israel) van God tot ‘n EENHEID saam te voeg.” [AOV] Joh. 10:16 : Ek het nog ANDER SKAPE (Verstrooide Israel) wat nie aan hierdie stal (Juda-Benjamin) behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees EEN KUDDE, EEN HERDER.” [AOV] Matt. 10:23 : “En… Read more »

Jacques

GEMENGDE HUWELIKE Gedagtes vir elke dag (skrywer onbekend) http://gelofteland.org/index.php/ons-god/20-gesag-van-die-bybel/4732-gemengde-huwelike ** Vroeër het mense by hul eie ras gehou om hul eenselwigheid en kultuurverskille te bewaar. Dis nie deur regerings of kerke op hulle afgedwing nie, maar uit eerbied vir God se skeppingsorde gehuldig. In Gen. 1:24 skryf Moses oor God se natuurwet en sê dat God al die diere volgens hulle soort gemaak het. ’n Bok sou nie ’n perd of ’n duif ’n swaeltjie voortbring nie. God het vroeg in die mensegeskiedenis die mensdom in volke verdeel toe Hy die nageslag van Kain van dié van Set geskei het.… Read more »

Jacques

GOD HAAT VERBASTERING http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/130-god-haat-verbastering Deur Dr JP Botha ** Ons volk was geroepe om hier aan die suidpunt van Afrika die lig van die beskawing en van die Evangelie van Jesus Christus in te dra ONDER DIE GEKLEURDE INWONERS VAN AFRIKA. Die Woord van die Here in Deuteronómium 23 geld ook vir ons om te gehoorsaam, maar ons het die poorte van ons volkslewe vir die wêreld oopgegooi sodat vreemdelinge en ‘n bastergeslag tans oor ons heers. Deuteronómium 23:2 “Geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die… Read more »

Jacques

GOD STRAF VERMENGING Gedagtes vir elke dag (skrywer onbekend) http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/117-god-straf-vermenging ** Ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode, ‘n strik vir julle – Rigters 2:3 Toe die Here sy volk weer na hulle land teruggebring het, het Hy hulle beveel om nie met die inheemse volke te meng en met hulle te vereenselwig nie, maar om hulle te verdryf en uit te roei, sodat elke stam van Israel sy regmatige grondgebied ongeskonde kon inneem en hulle daar vestig. Maar nadat Josua die land aanvanklik “skoongemaak” het, het die… Read more »

Jacques

BID DAT GOD ONS VYANDE VERSLAAN Gedagtes vir elke dag (skrywer onbekend) http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/116-bid-dat-god-ons-vyande-verslaan ** ‘n Paar eeue later verkeer die Afrikanervolk hier aan die suidpunt van Afrika in dieselfde benouende omstandighede as wat die geval met Juda in die 7e eeu vC was. ‘n Ongelowige heidense terroristebende het beheer oor ons land verkry en probeer met groot vertoon van mag om ons nie net slaafs te onderwerp nie, maar wend doelbewuste moordpogings aan om ons volksbestaan te beëindig. Daar is baie van ons wat elke dag met soveel bekommernis bewe voor die grimmigheid van hierdie ANC-verdrukker wat hom daarop toelê… Read more »

Jacques

ONS WORD GESTRAF OOK VIR RASSE-INTEGRASIE http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/107-ons-word-gestraf-ook-vir-rasse-integrasie ** Wanneer ons die goddelike waarskuwing lees wat in Josua 23 vanaf vers 11 tot 13 staan, kan jy maar Israel se naam daarin vervang met dié van ons Afrikanervolk: “Lê julle daarop toe om julle God lief te hê. As julle egter ‘n ander pad loop en julle verbind aan die mense wat oor is van hierdie nasies wat nog tussen julle woon, en julle ondertrou met hulle, en julle kom by hulle, en hulle by julle, weet dan seker dat die Here julle God hierdie nasies nie verder sal verdryf voor… Read more »

Nettie

Jacques, ek stem saam met jou in baie opsigte, en ek verskil met jou oor baie. So sien wat ek nou vertel asseblief net as inligting wat deur God aan my geopenbaar is en wat ek uit liefde met jou en ander hier wil deel. Dit is julle keuse of julle dit as waarheid, halwe inligting of vals wil beskou. Dink daarooor of verwerp dit, dis jul keuse. God het my vir jare gelei om BAIE te leer oor die geskiedenis van daardie tyd. Hy het dit vir my by Atlantis gaan haal, so ver terug. Toe Noag gered is,… Read more »

Nettie

Dink by voorbeeld oor: Joshua het ‘n groep van hulle gelos en nie doodgemaak. Esau het met Hetietiese en Kanaanietiese vrouens getrou. Dawid het Betsheba se man, ‘n HETIET laat doodmaak en daarna is Salomo gebore. Was sy ‘n hetiet? Ons weet nie. Maar ‘n vrou neem haar man se DNA op. Jy kan glo jy is spierwit en dus skoon. Maar God het my gewys BAIE van ons het die gene nou in ons. Is die Hemel nou geblok vir ons? Nee! Dis heokom Jesus gekom het. Sy bloed is letterlik, toe ons redding. Dit het baie fyn beplanning… Read more »

Bernard

Nee genade jong, die gene verdun nooit nie! As jy daardie “taint” het bly hy vir ewig met jou nageslagte. ‘n Voorbeeld: My ma se mense is van die Klein-Vrystaat, daar in die ou Suid-Oos Transvaal. Nou toe ek sommer nog ‘n klein tjokkertjie was in ‘nblanke skool daar naby, het ons ‘n knaap in die klas gehad met die van Laing. Self as kinders kon ons agterkom daar is iets fout. Sy ma en pa was albei net so wit as jou deursnee blanke. Maar die kinders het al drie “fout” gehad. Nee die ma het nie rondgeloop nie,… Read more »

Nettie

Bernard, lees weer my stukkie hierbo. Ek sê reeds dat ek NIE myself uitlaat oor swart en wit vermenging nie. Ek het geskryf oor Engel-Mens vermenging. Jy weet, dit waarvan Enoch geskryf het, wat in Jarred se tyd gebeur het (so 600 jaar na Adam se skepping). En wat Genesis 6 van praat…. “Hemelwesens het met Dogters van Adam kinders gehad”. Dit word ook in Numeri weer genoem, waar ‘n gevalle Engel genaamd Anak tussen die Kanaaniete bly. En in Esra skeur hy sy klere oor nóg so ‘n vermenging. Ephraim is OOK later daarvan beskuldig! My HELE stuk was… Read more »

Bernard

Nettie, verbastering is verbastering punt. Maak nie saak hoe jy dit kruis nie. Maar ek kom agter jy is ‘n bietjie van ‘n weirdo so ek stel nie belang om met jou te redekawel nie. Case closed.

Nettie

Wow. Verstommend. Ek is autisties. So ja, dankie, ek is ‘n “weirdo”. Nogtans deur God gemaak. Netsoos jy.

Bernard

Nettie. So jy praat/skryf ‘n klomp twak en as iemand jou aanvat, dan kruip jy weg agter jou outisme.

Jy hou daarvan om jou eie interpretasie aan mense se woorde te gee. Ek bly my my stelling, jy het die idees van ‘n weirdo, outisme of te not.

Lucas

Hier volg my eie gesegde:

“In ‘n groot groep van twee Afrikaners is daar altyd, ten minste, een verraaier”

Die ene is vir Vlip…
Vlip vlappie…

Kobus Scheepers

Die wag op die muur sien die vyand se verskyning. Hy waarsku, ons spring op, gee aandag, party gaan kyk, berei voor, die vyand word dit gewaar en sluip terug. Ons keer terug na ons pligte, nog meer voorbereiding in plek geplaas. So gebeur dit keer op keer maar elke keer is die vyand se verskyning meer dreigend en meer volksgenote word oortuig van die gevaar. Elke wekroep dwing ons nader onder die Vleul van ons Verlosser. Ons ken die uiteinde want per slot van rekening is dit die geslag van God teen die geslag van die slang (en baie… Read more »

Jan Nel

Goeie more aan Adriaan en Vaandel genote, dis opmerkbaar hoe min nuus daar huidiglik is, alles word onderdruk, en ek is bevrees dat een of ander tyd die internet ingeperk gaan word. Dit maak nie saak hoeveel manne soos Flippie protesteer en ontken nie, die skrif is aan die muur. die artikel link wat jy geplaas het bevestig dat die boodskap tog uitkom na buite al is daar nie baie bronne nie. elkeen het n ander rede hoekom hy opstaan en baklei, myne het op n ander manier begin lank terug. ek ry deur Belhar op n reenerige dag, 5… Read more »

Davin Hansen

Hi Oom Adriaan,

Ek probeer jou bel maar kry jou nie in die hande nie. Ek het ander inligting wat van belang kan wees en jou ook kan help. Inligting oor die Kerk, geskiedenis en die toekoms. Min mense weet hieroor. Ek is ook opsoek na ander inligting wat jy miskien dalk het. Jy het my epos address hier nou. Kan ons miskien direkte kontak maak? Dankie!

Davin.

Hinsie

Goeie more, Nettie en andere. Dankie vir u interesante skrywe, wil graag bietjie uitbrei op u stelling. “Dit is julle keuse of julle dit as waarheid, halwe inligting of vals wil beskou.” Oom Langenhoven het ‘n interesante skrywe oor die onderwerp. Hy het mos gesê “Die leun wat mens die maklikste glo is die leun met die meeste waarheid in.” om dit te verduidelik het hy die voorbeeld gebruik van die melkboer. Mens moet nou net onthou dit was 100 jaar gelede en die melk besigheid het toe so gewerk. Die boer het op die plaas die koeie gemelk, die… Read more »

Hinsie

Dit is dan ook wat die swendelaar gebruik as hy by jou kom met sy ‘skema’, daar is mos so bietjie waarheid in sy storie en die blaas hy op/poleer dit sodat dit klink na die waarheid, en dan val die mannetjies vir al sy ‘tricks’. Met bg. Ingedagte, kom ons kyk na die leer van Die Israel Visie. Daar is die wat al voor die skepping begin, met die sg pre-adamiese mense, wat hier was voor Adam. Dit is waar die gesty al begin, noem dit net, te lank om te bespreek. Hulle, kom uit die evolusie. Hulle kom… Read more »

Hinsie

Na vervolging deur die pous en andere het daar ‘n oorblyfsel van die 10 stamme (in Europa) mos hier in SA, oorkant die riviere van Kus, ‘n volk gestig. Die nuwe volk moet 1 Die Groot God van hemel en aarde aanbid 2 die Wet (10 gebooie) nakom. 3 Apart staan van die ander volke. 4 nie deelneem aan die ander volke se gedoentes nie. ens. Die besigheid is mos nou ‘n lekker ‘mix’. Nou kry mens die wat die hele ‘mix’ insluk. (vb van die melkboer) Hulle is nie die probleem nie want hulle kom nog 1-4 hierbo na,… Read more »

Nettie

Ek sien my antwoord gister het nie verskyn. Ek tik gou ‘n verkorte weergawe. Dankie Hinsie! Dis so verfrissend om iemand raak te loop wat ALS ondersoek, EN dan die groter prentjie raak te sien. Ek vind gereeld dat mense hoor ‘n verduideliking oor ‘n hoofstuk in die Bybel, dit klink vir hul aanneemlik en dan glo hulle dit sonder om weier te ondersoek. Israel Waarheid het baie waarheid, geen twyfel. Kyk na die geskiedenis boeke oor rasse, ontwikkeling, verspreiding, apostels. Lees die verse wat God oor Abraham en Israel gesê het en sien die realisasie. Meeste Afrikaners stop hier… Read more »

Nettie

‘n Goeie voorbeeld vir AL die Israel Visie mense: Genesis 3 beskryf hoe Eva die vrug van die een boom waarteen God gewaarsku het, wel eet in ongehoorsaamheid. Zohar beskryf hoe hierdie ‘n seksuele aksie was. Klink bekend? Israel Visie ja. Zohar en soortgelyke bronne, gaan verder. Dit beskryf hoe God die “holy serpent”, ‘n Engel saam met Eva en Adam gevange gehou het. Die engel wou mense help en bevry van God. Kom ons ondersoek die Bybel. Lees Genesis 2:16-17. God sê vir Eva sy kan van AL die bome eet, net nie hierdie een. Volgens Israel Visie, Zohar,… Read more »

Lanie

Dit lyk of daar baie verwarring oor die volgorde van Siener se dinge is, ook as mens kyk na sosiale media. Ons het al oom Adriaan se boeke oor Siener, en uit die oueres kan dit moeilik wees om die volgorde af te lei, maar in Boodskapper van God, Hersiene Uitgawe, 2015, word dit baie duidelik opgesom vanaf bl. 425. Ek gee ‘n baie verkorte weergawe hier, vir meer detail gaan lees die boek. Fase 1: Baie koue winter in Europa, Ys begin smelt. April/Mei. Nagaanval in Jhb. Baie sterf daar. Duisende wittes oorleef. Fase 2: Omdat so baie wittes… Read more »

Jan Nel

Goeie more Adriaan en Vaandel genote, my beskeie opinie is dit gaan geen verskil maak nie, Dit gaan net verdwyn in n bodemlose put, ek het ook n skakel op daily Maverick gekry wat basies uiteensit dat die aksies van die regering onwettig is huidiglik, en dus gangster bang bang Chele se wette wat in ons kele afgedruk word ook. daarmee saam, ons is dus in n polisie staat. https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-04-13-just-how-legal-is-the-lockdown-and-its-extension/ My gevoel is die virus getalle word kunsmatig aangepas maar dat die hele ding besig is om hand uit te ruk want die is nie land van wetsgehoorsame burgers nie.… Read more »

Renata Jansen

Naand Oom Adriaan.
Ek weet nie of hierdie link al gedeel is nie, maar dis baie insiggewend, gaan kyk gerus:
Dr Shiva Ayyadurai, MIT phD crushes Dr Fauci exposes Birx, Clintons, Bill Gates, and the WHO

https://youtu.be/86VJlhw0DQQ

Jacques

(1) Oooo gaats…. is dit al weer die gemuteerde “israel-visie” -storie wat sy aaklige strooipop-koppie hier kom uitsteek het ? Stem saam : Daar is twee soorte VALSE “visies” wat mens onderling kan onderskei : 1. Die “israel-visie” 2. Die “kerk-visie” En dan is daar natuurlik die Bybelse Israel-identiteit (Christian Identity / Israelwaarheid) wat eenkant en waardig heel bo op ‘n vaste Rots troon. Die (valse-vlag) “israel-visie” strooipoppe word gereeld deur die Kerk-visie Ridders in stukkies opgekap, en dit is omtrént ‘n dramatiese affêre. ‘n Strooipop is ‘n opsetlike valse konstruk wat vooraf opgestel was. ‘n “Strooipop argument” is waar… Read more »

Jacques

(2) Daarom is so baie Wit Keffertjies verknog aan die kjerk. Hulle is ywerige Kerkeliete wat behoort aan die Kerk-visie. Die Kerk-visie is in Rome gestig en is vandag deel van Babilon – die Hoer van Openbaring. – Die Kerk-visie verkondig dat die addergeslag slegs ‘n “geestelike konsep” is. – Die Kerk-visie verkondig dat “alle rasse van Adam & Eva afstam”. – Die Kerk-visie verkondig dat alle wittes se bloed “reeds besoedel” is (dat hulle eintlik almal basters is) en dat basters óók “gered” kan word. – Die Kerk-visie verkondig dat alle rasse (en basters) kwalifiseer om mekaar se “medemense,… Read more »

Jacques

(3) Die addergeslag, die onkruid, die “dorings en distels” : Die addergeslag / onkruid is primêr nie die ‘gekleurdes’ nie ; nee – die meeste van hulle is inderwaarheid leliewit ; hulle bloos en word bleek. Die onkruid lýk immers soos die koring, maar hulle dra nie dieselfde vrugte nie. Slegte plante / bome word geken aan hulle (linkse) vrugte. Mens vind die onkruid onder alle Blanke volke. Mens vind die onkruid ook onder die “Afrikaners” en die “boere”. Hulle kruip selfs in die Israelgemeentes weg vanwaar hulle hul bose (valse-vlag) agenda dmv koverte operasies uitvoer. Gelukkig ken ons hulle… Read more »

Jacques

(4) Daar is ‘n hemelsbreë verskil tussen die sogenaamde “israel-visie” en die Christian Identity. Vandag word die Bybelse Israelwaarheid heel gerieflik (deur agente) aan die sogenaamde “israel-visie” gekoppel – sodat alles mooi onder een kam geskeer en beswadder kan word. Wie het die oorspronklike “israel-visie” gestig ? Die “israel-visie” is ‘n breë benaming vir ‘n lang lys (valse-vlag) splintergroepe wat deur die intelligensiedienste gestig (of geïnfiltreer) is. Die eerste en oorspronklike “israel-visie” groepie was gestig, benaam en gelei deur ‘n agent wat sy (naïewe) wit “kuddetjie” in die 80’s oorreed het om al hulle bates te verkoop, agter hom aan… Read more »

Jacques

(5) Voorbeelde van vlase-vlag “israel-visie” groepe itv van die verdelende (belaglike) doktrines en werkswyses wat opsetlik by hulle ingevoer was, is : – “slegs die Wet en die OT is belangrik en die NT is slegs ter interessantheid” – “die besnydenis en offers moet gehandhaaf word en baarde moet gedra word” – “die NT word aanvaar, maar Paulus moet daaruit verwyder word” – “die NT word verwerp, die drie-eenheid word verwerp, Jesus is nie God nie” (ons ken hulle hier) – allerande vreemde geskrifte, ‘nuwe profete’ en ‘voorspellings’ word by die Bybelse leer bygevoeg. – hulle skenk heelwat aandag aan… Read more »

Jacques

(6) Tipiese strooipop agrumente soos wat onlangs hier gevoer was, is : – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “israel-visie” – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “New Age” – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “Joodse Fabels” – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “Zohar” – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “Talmud” – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “van die Satan” – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “waarteen Siener ons waarsku” En natuurlik is diegene wat strooipop argumente soos hierbo voer mos die einstes (die wonderlike “ridders”) wat besonder ‘heldersiende’ en ‘geseënd’ is met : “…inligting wat deur God aan my geopenbaar is”… Read more »

Jacques

(7) Het sekere mense vergeet dat die eienaar van hierdie blad óók ‘n Israeliet is ? . Aanhaling : “So weereens, ek laat my nie uit oor swart en wit vermenging. Dis ‘n hele ander gesprek. God was duidelik dat ons NIE met Kanaaniete moet vermeng nie. Israel Waarheid maak dit ‘n swart en wit ding, maar die Bybel is duidelik dat dit oor demigode se kinders gegaan het.” . “….ek laat my nie uit oor swart en wit vermenging…” Hoe gerieflik, nê ! Vermenging met gevalle engele is verbode ; maar “vermenging met naturelle” (primitiewe, dierlike pre-adamiete) is aanvaarbaar… Read more »

Jacques

(8) Aanhaling : “DIT is hoekom Jesus moes kom. Omdat amper almal se gene besmet geraak het.” Nee. Jes. 53: 8 : “Ter wille van die oortreding van MY VOLK (Israel) was die plaag op Hom.” (Christus / Jeshua die Messiah). Jes. 59: 20 : “Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir die wat in Jakob (Israel) HULLE bekeer van oortreding, spreek die HERE.” Matt. 1: 21 : “…en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat SY VOLK (Israel) van HULLE sondes sal verlos.” Hand. 5: 31 : “Hom… Read more »

Jacques

(9) Aanhalings : “En wonder hoe jy sou voel as God gesê het jammer, jou bloed is vermeng, jy bly uit my koningkryk!” …. “Want Hy KAN as ons in Jesus glo, ons bloed oor 3 geslagte skoon kry.” Ooo daardie (bloeiende-hartjie) “emosie-godsdiens” en “gevoels-godsdiens” darem. Die gelykheid-prekende, multikulturele, bloeiende-hartjie (wit) linkses met die adder-gene in hulle bloed gaan sáám met die bastervolke brand : Rom. 9:15 : “Want aan Moses sê Hy : Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.” Deut. 23: 2 : “GEEN BASTER (H4464… Read more »

Jacques

(10) (vervolg…) Matt. 25: 31-34+41 : “En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit ; en voor Hom sal al die NASIES versamel word, en Hy sal hulle van mekaar AFSKEI soos die herder die SKAPE (Israel) van die BOKKE (nie-Israel) afskei ; en Hy sal die SKAPE (Israel) aan sy regterhand en die BOKKE (nie-Israel) aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê : Kom, julle GESEËNDES van my Vader, beërf die… Read more »

Jacques

(11) (vervolg…) Die onderskeid tussen God se saad en Satan se saad (addergeslag) : Gen. 3: 15 : “En Ek sal VYANDSKAP stel tussen jou en die vrou, en tussen jou SAAD en haar SAAD. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” [AOV] [KJV] “And I will put ENMITY between thee and the woman, and between thy SEED (Strong’s H2233 : zera) and her SEED ; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.” Die woord “saad” (seed) hierbo is letterlike saad (genetika) : Strong’s H2233 : zera (zeh-rah). From… Read more »

Jacques

(12) (vervolg…) Uit die vertalings hierbo is dit duidelik dat Kain SPESIFIEK beskryf word as : – “WHO WAS OF THE EVIL ONE” – “WHO WAS OF THAT WICKED ONE” – “WHO WAS A CHILD OF THE EVIL ONE” – “CAIN WAS OF THE EVIL ONE” – “CAIN, WHO ORIGINATED WITH THE WICKED ONE” In die AOV word die woord “Bose” spesifiek met ‘n hoofletter geskryf omdat dit die Satan as persoon (oorsprong) aandui. Adam se hele geslagsregister (stamboom) word in Gen. 5 uiteengesit – en Kain kom geensins daarin voor nie, want Kain was nie Adam se seun nie.… Read more »

Jacques

(13) (vervolg…) Christus identifiseer KAIN as die eerste lid van die addergeslag / satan se saad : Matt. 23: 35 : “…sodat oor JULLE kan kom al die regverdige bloed wat VERGIET is op die aarde, van die bloed van die regverdige ABEL af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat JULLE vermoor het tussen die tempel en die altaar.” Ons kan die volgende logiese gevolgtrekkings maak n.a.v. Christus se woorde : 1. Abel was die regverdige (God se saad). 2. Ons weet dit was Kain, die eerste satanskind, wat Abel se bloed vergiet het. 3.… Read more »

Jacques

(14) (vervolg…) Die addergeslag het fisies die Duiwel as vader : Joh. 8:44 : “You are OF (G1537) your father the devil, and your will is to do your father’s desires.” (ESV) Joh. 8:47 : “Die wat UIT God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie UIT God is nie.” [AOV] Joh. 8:47 : “Whoever is OF (G1537) God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not OF (G1537) God.” [ESV] Die term “OF” hierbo dui sonder twyfel oorsprong (saad / genetika) aan… Read more »

Lucas

Jacques

Dit het my in die vroee 1990’s ten minste ses maande geneem om myself te “de programmeer” en uit die Baal Tempel uit te stap.
Ek is van toe af ontslae van die kerk se vlermuise.
Donker agente van die nag…
Jy het omtrent alles nou baie mooi opgesom.
Puik werk!

Bernard

Baie dankie Jacques. Jy het mooi uiteengesit. Ek is al so suf van kerk-visie dat ek deesdae nie eers meer die moeite doen om hulle te antwoord nie. As hulle nie wil hoor of sien wat voor hul oë staan nie, dan moet hulle maar vat wat kom. Dankie vir mense soos jy wat nog die energie het om dwalers aan te vat!

Hinsie

Goeie naand, Interesante wêreld die, blykbaar is die varsproduktemark nou besig om te vou. Gaan daaroor dat die mense/besighede wat verwerkte/warm kos verkoop, dit nie meer mag doen nie. Gevolglik koop hulle nie meer varsprodukte op die mark nie wat veroorsaak dat die pryse val en die goed lê en vrot op die mark. Die boere gaan mos nou nie kan aangaan op die manier nie, bankrotskap wag. Daar is vrydag ‘n e’mark/aanlynmark begin wat produsent en verbruiker bymekaar bring en dan gaan alles blykbaar baie mooi werk. So dit is nog ‘n stappie nader om alles aanlyn te doen.… Read more »

Albert Post

Daar was in vorige artikels genoem day daar ‘n landwye staking gaan wees voor die nagaanval in Johannesburg. Nou is die vraag. Is hierdie verpligte inperking die landwye staking of gaan die landwye staking Kom na die inperking wanneer almal Sal probeer om sake terug na normaal te keer?

Ou Tant Soes

https://www.liveleak.com/view?t=cb0_1447249820

Kyk na hierdie video oor immigrante en vlugtelinge in Europa. Dis nie nuut nie maar steeds van toepassing.
Nou vra ek, as gene/bloed dan “skoongewas” kan word hoekom sal hulle wil ondertrou om die wit volk UIT TE WIS.

Lucas

Tant Soes

Die “Gelykheidsleer” was almal skoon…was alles weg…jou gesonde verstand…alles.

Pieter-Jan Van Zyl

Goeie dag Ou Tant Soes Dit is nou ‘n briljante vraag, Wat die Liberaal/Libturds glad nie sal waardeer nie. Het nog altyd ‘n verskoning rondom hulle eie Heidense Verval en Vermengings gees. Verskrikking van die GEES maak hulle die grootste vyand van hulle-self. (SELFVERNIETIGING GEES)

JanB

Vriende gaan kyk na die video op youtube voordat hulle hom afhaal. Dit is 2 Joernaliste wat die Covid-19 virus bespreek, by ‘n Withuis nuus konferensie. hulle is betrap deur ‘n oop mikro foon.

https://www.youtube.com/watch?v=v_MfqkcHtwE&feature=emb_title

Dirk Albers

JanB, dankie vir hierdie skakel ! Dankie ook aan al ons lesers wat moeite doen om kennis met ons te deel. Ek dink meeste van die lesers op hierdie forum besef dat hier GROOT moeilikheid op pad is. Cyril se komplekse toespraak van gisteraand is vêr bokant die vuurmaakplek van miljoene gatvol barbare. Maar hy het sowaar opgetree soos vader-krismis, nê. En vandag praat hy van 73000 soldate wat ontplooi gaan word ! ! Mense, besef julle werklik die implikasies van wat hier aangaan ? Die ” regering ” het natuurlik pragtige filantropiese redes waarom só baie soldate ontplooi gaan… Read more »

Lucas

Adriaan

‘n Mens wonder of dit dalk saam met die United States patent nr: W02020060606 val?
Smaak vir my hulle het planne met my regterhand?
Ek kou hom AF…

Ockie

ONE WORLD ORDER….Presies wat hy se

Jacques

Julle weet mos hoe raas boggom terwyl hy die asblikke omkeer, daarna die berg uit klouter en bruingoed oral strooi…. Daai gorilla-gedrog -tropleier gaan seker (iets soos) die volgende kwytraak daar in die vuil aapzaniese sirkus waar die briekstreep-bevlekte onderbroekvlag onderstebo hang… “Like our comraid malêma can says it so boettifully : Apezania she eez da piessfull counttree.” “We are a véry piessfull pieppoel, becaus we hêv da rainbow nation”. “We don’t like vowlênce”. “Da only reezên we need 73000 ‘piess-keepers’ on da streets is to make-â sure da white rêssists are put in their place.” “We are not stoopeed,… Read more »