Julle sal anders veg

’n Profeet se waarskuwings in die Ou Testament was daarop gemik om die volk terug te roep tot hulle God. As hulle hul nie bekeer het nie, dan sou daar ersnstige repurkussies wees. Die profete het nie die volk gewaarsku waar of wanneer God se pak slae sou kom nie, anders kon dit gebeur dat die volk hulle miskien daarvoor voorberei en die straf sodoende vry te spring, eerder as om hulle tot Hom te bekeer.

God het sy volk altyd gewaarsku wat hy met hulle gaan doen, maar nooit gesê wanneer nie. Nie dat die volk ooit na Hom geluister het nie. Diegene wat egter nie saam met die goddeloosheid gegaan het nie was dikwels uitgespaar (soos in die geval van Jeremia).

Dit was ’n persoon se toewyding aan God wat hom sou bewaar deur die donekr tyd en nie sy voorbereidings vir die pak slae nie.

Interressantsheidshalwe het die Msssias ook gemeld het dat niemand weet wanneer God sy woede eendag oor die wereld gaan uitstort nie — nie eers die engele in die hemel nie. Miskien sodat hulle nie vir mense kon waarsku nie?

Reeds van die begin af was geweld, doodslag en oorlog deel van die mens se bestaan en dit sou voortduur tot op by die Wederkoms. Selfs in ons land was dit nie anders nie. En die profeet wat aan ons toegewys is, het elke stryd, elke oorlog vooruit geprofeteer, ja, ook tot op die laaste en finale slag.

“Ek sien in die toekoms weer ’n oorlog in ons land, ’n emmer bloed sal uitval, maar vóór die tyd sal ons eers lánk vrede hê. Ek sien ook Boer en Brit trou onder mekaar, en hulle woon deurmekaar.”

Die lang ‘vrede’ waarna hy hier verwys, was ongetwyfeld die 40 jaar vanaf 1948 tot 1988. Op 6 September 1989 vind die laaste blanke verkiesing plaas vóór die eerste nie-rassige, demokratiese verkiesing van 1994. FW de Klerk word as president verkies en onder sy bewind, word ons as volk uitgelewer aan ’n swart kommunistiese regime wat vanuit die staanspoor daarop uit is om die blanke genadeloos te vervolg, te vertrap, te besteel en dood te maak; ons ou mense word vermink, ons vroue en dogters gruwelik onteer. Ons jongmense kry nie werk nie; ons boere se grond word hulle ontneem. Geen witte in die land het hoegenaamd enige regte meer nie, maar De Klerk spog voortdurend daarmee dat ons die beste grondwet ter wêreld het. Ja, vir hom en sy nuwe ‘naastes’!

Maar omdat hy met pêrels op die oë sit, kan hy nie sien wat besig is om óm hom te gebeur nie.

Onthou u nog die dag toe hy op 12 Maart 1994 ’n dag ná Mandela se vrylating, sy lyf profeet gehou het? Daardie dag het hy met groot bravade aan ’n oorsese koerant gesê: “Die situasie in Suid-Afrika is nou ‘onomkeerbaar’ en sal nooit weer kan verander tot wat dit was nie…”

Maar vandag skrik hy vir sy eie mismaaksel. Want die gety is aan die verander, die wiel besig om te draai, en sy onomkeerbare profesie word stadig maar seker voor sy oë ‘omgekeer’.

En hierdie keer gaan sy ‘beste grondwet ter wêreld’ hom niks help nie. Ook nie sy boesemvriende oorle Nelson Mandela, oorle Pik Botha, of selfs ’n Roelf Meyer nie; nog minder kan hy staatmaak op hulp van die volk op wie hy sy rug gekeer het. Man-alleen, sonder vriend, sonder kameraad en sonder God, bevind hy hom nou in die laaste loopgraaf voor die aanstormende ‘vyand’.

In die 30 jaar se chaos, verwoesting, ellende, armoede, bloedvergieting en dood wat hy met ‘’n selfvoldane glimlag oor sy medeblankes losgelaat het, het ek hom nog ooit hoor sê dat hy jammer is daaroor nie; nog minder oor sy ontug óf sy vrou se gruwelike dood nie. “Nee!” sê hy met daardie selfde meerderwaardige glimlag, “Ek sal dit alles weer doen!”

In ’94 was hy oortuig daarvan dat hy ’n dreigende oorlog afgestel het, maar volgens Siener het hy dit net ’n ruk lank uitgestel. Siener het in ’n visioen gesien daar wag nog ’n oorlog op ons in die verre toekoms, en hy het ook gesien dit sal heetemal anders wees as al die vorige oorloë waarby hy en sy makkers destyds  betrokke was: “…daar sal ook baie meer van julle wees,” het hy gesê. “Daarna sien ek die Vierkleur wapper weer.” En toe het hy hierdie bemoedigende trooswoorde bygevoeg: “Dit is God se wil en Sy wil sal geskied…”

Ook Dawid het vir ons wat in hierdie tyd ‘beleër’ word, ’n trooswoord gebring:Ps. 53:5-6 “Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.”

Die vraag is nou, wat sou Siener bedoel het met die woorde dat hierdie oorlog anders sal wees as die oorloë waarby hulle betrokke was? Kan dit nie dalk verwys na die huidige ingeperkte situasie waarin ons deur die vyand ‘beleër’ word nie? Siener het ook gesê dit sal in die Ooste begin. En ons weet reeds die pandemie het in Wuhan, China, uitgebreek en daarvandaan oor die wêreld versprei.

Volgens Siener sou hierdie oorlog reeds vêr gevorderd wees voordat dit ons raak. En met die corona-pandemie was dit ook so. Duisende in ander lande was al deur die virus besmet en het hul lewens verloor voordat ons eerste sterfte aangeteken is.

Laastens het hy ook gesê daar sal swart op swart geweld uitbreek wat uiteindelik na die blankes toe gaan oorspoel. Dis baie moontlik. Want met hierdie inperking (wat intussen nog verder verleng is), ontvang die swart werkers geen salaris nie, ook sal daar binnekort nie meer kos op die winkelrakke wees nie. En soos ons al uit ondervinding geleer het, is dit die ideale resep vir opstand, anargie, plundering en geweld.

11 Julie 1914 — En juis dan gebeur daar iets veel erger, iets wat lankal gevrees is — ’n volskaalse burgeroorlog breek in Suid-Afrika uit — want hy sien: “Tussen ons borrel die potte en donkerbruin perde hardloop weg (dis verloopte Afrikaner-liberaliste slaan op die vlug), en toe raak dit wit vlag hier van die westekant af aan die brand.” (Die skynvrede is nou finaal daarmeeheen).

Miskien was Roger Teale dalk nog reg toe hy gesê het die geweld sal in April/Mei begin.

As ’n mens mooi daarna kyk, is hierdie inperking ook ’n tipe van oorlogvoering. Dis nie ’n konfensionele oorlog met gewere, kanonne, tenks en vegvliegtuie nie, maar ’n oorlog wat spesifiek teen die blanke gevoer word. Die finansiële pakket wat die regering beskikbaar gestel het om klein sakeondernemings in dié tyd te help, is slegs vir swart besighede bedoel.

Ons hoor graag van blankes wat hieruit voordeel getrek het; hulle wat al sedert 1994 aan die agterste speen moes suig.

Operation Chariot

Met die koms van die coronavirus was dit die blanke se beweegruimte wat skielik ingeperk is en hy as’t ware onder ‘huisarres’ geplaas is, sy vryheid is hom ontneem; hy het geen regte meer nie, selfs op sosiale media is hy gemuilband.

Volgens die regering geld hierdie inperking ook vir elke stoofneus, Moor en Indiaan, maar dit is nie so nie. Hulle steur hulle net eenvouydig nie aan die ‘nuwe reëls’ nie en maak nog net soos hulle lushet: hulle beklim steeds in hordes die taxi’s, net soos vantevore; boer deurmekaar in die lokasies, net soos vantevore; sit op die sypaadjies en smous met hulle produkte net soos vantevore en plunder en stroop al wat winkel en drankwinkel is, ook net soos vantevore. En die polisie? Die polisie staan, net soos vantevore, eenkant en hou die situasie dop!

Die SA Weermag het op 23 Maart 2020 aangekondig dat daar begin is met Operation Chariot wat die Weermag daartoe in staat sal stel om genadeloos op te tree gedurende die inperkingstyd. Een van die generaals het selfs gesê hulle sal enige opdrag wat aan hulle gegee word, uitvoer en nie aarsel om oortreders te ‘skop en te donner’ nie.

Gaan mens terug in die geskiedenis dan sien jy dat met Operation Chariot die Britte op 28 Maart 1942 ’n verrassingsaanval op die Duitse droë dok in St Nazaire, Frankryk uitgevoer het om die Duitse oorlogskip, die Tirpitz, lam te lê. Uit ingeligte bronne tot ons beskikking is daar min twyfel dat die doel van die ANC se Operation Chariot hierdie keer is om die blanke weerstand lam te lê tydens en na afloop van die inperking.

Die Britse St Nazaire Aanvalin 1942

Dan het Malema ook weer van hom laat hoor. Hy eis dat daar na afloop van die inperkingstyd ontslae geraak moet word van Ramaphosa, die ANC en alle buitelanders (wat natuurlik die blankes insluit).

‘n Firma wat houers (containers) vervaardig het opdrag van die regering gekry om dringend etlike duisende te vervaardig, want hulle wil dit gebruik om die paaie mee af te sper, aangesien daar verwag word dat ’n rewolusie aan die einde van die inperkingstydperk, kan uitbreek.

Dus is dit maar weereens die blanke wat aan die kortste ent gaan trek. Hoekom? Want hy is die een wat hou by die drakoniese reëls wat saam met die inperking van krag geword het. Hy is die een wat higiëne toepas, wat kontak met ander vermy en hom afsonder.

Maar toe ’n blanke inwoner van ’n veiligheidskompleks in George een oggend met sy hondjie alleen buite gaan stap, met niemand anders in sig nie, het ’n wit ANC-pootlekker en buurman die polisie gebel. Die bejaarde stapper is met ’n R1 000 beboet. Hoe het Siener nou weer gesê? “Ons is ’n veragtelike volk!”

Dwarsoor die planeet word elke denkbare drastiese maatreël getref om hierdie ‘dodelike’ COVID-19 hok te slaan. Mense se lewes is totaal daardeur ontwrig; kosvoorrade is uitgeput; miljoene sal hierna sonder werk sit, ekonomieë stort oraloor in duie en ons staar ’n depressie in die gesig.

’n Vraag wat mens jou nou afvra, is hoe lyk die situasie in die mees agterlike land ter wêreld, met ’n bevolking van 1.2 miljard, nl. Afrika? Daar waar feitlik geen mediese dienste bestaan nie, geen respirators, beskutte klere of maskers is nie; ook geen noemenswaardige inperkings nie — hulle gaan hulle gang soos gewoonlik. Maar van al die lande ter wêreld word Afrika juis die minste deur COVID-19 gepla.

Die Afrika-statistieke lyk so en ek haal ’n berig daaroor woordeliks aan: “Over 11,400 coronavirus cases have so far been reported in 52 of the 54 countries on the continent, with 574 deaths and 1,405 recoveries.”

Alles dui daarop dat wanneer ons eendag ‘vrygelaat’ word, sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Die ANC sal ook nie meer daartoe in staat wees om die land te regeer nie en met hulle sal gebeur wat met Muammar Gaddafi van Libië en Saddam Hoessein van Irak gebeur het. Hier gaan ’n Afrika-lente uitbreek; buitelandse troepe gaan ingryp om die orde te herstel en ’n tussentydse regering gaan die ANC regime vervang.

Daarna sal nuwe wette en nuwe reëls geld en baie alledaagse vryhede wat ons wittes vroeër as vanselfsprekend aanvaar het, sal nie meer bestaan nie. Ook werksgeleenthede, inkomste en vooruitsigte, sal vir baie van ons daarmee heen wees.

Ons is voorwaar in ’n meedoënlose ‘oorlog’ betrokke, maar dis net die begin, die Groot en Finale Stryd moet nog kom, het Siener gesê.

Onder die skadu van die 3de Wêreldoorlog

Toe ‘n vriend by geleentheid aan Boy Mussmann gevra het of ons in die toekoms nog ‘n Wêreldoorlog gaan hê, was sy antwoord: “Beslis, ja! En die oorlog wat oom Niklaas ‘gesien’ het, sal in Rusland uitbreek en dwarsoor die Noordpool gevoer word. Van Ysland na Moskou en van Groenland en Alaska tot in Siberië.”

Vergelyk dit nou met die artikel hieronder, wat pas deur Zero Hedge gepubliseer is onder die titel World War III’s Newest Battlefield:

Exercise Cold Response 2020

“Begin Maart 2020 sal ’n geskatte 7 500 Amerikaanse gevegstroepe na Noorweë vertrek om by duisende soldate van ander NAVO-lande aan te sluit in ‘n massiewe oefen-operasie teen denkbeeldige aanvalsmagte uit Rusland. In hierdie futuristiese gesimuleerde betrokkenheid — ‘Exercise Cold Response 2020’ — sal geallieerde magte ‘multinasionale gesamentlike oefeninge voer met ’n hoë-intensiteitstrydscenario in veeleisende wintertoestande’.

“Daar is niks gewoon aan ‘Cold Response 2020’ nie, het ’n woordvoerder van ‘Exercise Cold Response 2020’ gesê. Dit word aanvanklik bokant die Arktiese Sirkel uitgevoer, ver van enige vorige tradisionele NAVO-slagveld, en dit lei tot ’n nuwe vlak die moontlikheid van ‘n grootmagkonflik wat in ’n kernwisseling kan eindig, met wedersydse vernietiging. Welkom by die nuutste slagveld van die Derde Wêreldoorlog.

“Vir die soldate wat aan die oefening deelneem, is die moontlike termonukleêre dimensies van ‘Cold Response 2020’ nie voor die hand liggend nie. Aanvanklik sal Marines van die Verenigde State en die Verenigde Koninkryk massiewe amfibiese landings langs die kuslyn van Noorweë oefen, net soos in soortgelyke oefeninge elders in die wêreld. Sodra dit aan land is, word die scenario egter al hoe meer eiesoortig. Nadat tenks en ander swaar wapens versamel is ‘in ’n grot in die binneland van Noorweë’, sal die mariniers voortgaan na die land se noordelike Finnmark-streek om die Noorse magte te help om Russiese troepe af te weer wat vermoedelik oor die grens gestroom het. Van daar af sal die twee kante deelneem aan gevegsoperasies met ’n hoë intensiteit onder Arktiese toestande (’n soort oorlogvoering wat nie sedert die Tweede Wêreldoorlog op so ’n skaal gesien is nie)…”

Maar dis nog nie al nie, op die Federasie se noordelike grens is Noorweegse troepe ook besig om troepe teen Rusland te ontplooi. ‘n Ontsaglike hoeveelheid militêre toerusting is in Noorweegse grotte vir die Amerikaanse Marine Ekspedisie Brigade versteek, terwyl Duitsland ook ‘n massa tenks en ander pantservertuie uit Amerika ontvang het. Net hierna het duisende Amerikaanse troepe en honderde tenks Estland, Letland en Litoue binnegestroom. Sowat 1 400 NAVO-troepe is tans skaars 300 meter van die Russiese grens gestasioneer.

Hoe sal die situasie dan in SA lyk?

Johanna Brandt gee vir ons ‘n noukeurige beskrywing daarvan: Die Boodskapper het aan my gesê: “So spreek die Here God tot die volk van Suid-Afrika: Julle wat eertyds geen volk was nie, het nou my volk geword; julle wat vroeër nie ontferming geken het nie, oor julle sal Ek my nou ontferm.

“Die heerlikheid van Europa behoort tot die verlede; die val van die Britse Koninkryk staan voor die deur; die wêreldse rykdom, grootheid en mag van Amerika het sy toppunt bereik en sal van nou af aan geleidelik ondergaan. En wat bly daar dan oor?

Suid-Afrika is die hoop van die wêreld!

“Suid Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding. Vir die lyding van sy voorgeslagte; vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed (hy het nog nooit ’n ander nasie eerste aangeval nie), onbesoedel met hebsugtige geweld; vir die wonderskoonheid van sy Natuur; vir al die onbegrensde skatte verborge in sy grond, en omrede van al hierdie dinge, en nog veel meer, wat later openbaar gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld.

“Jy, vir wie daar vroeër geen ontferming was nie, die Here God sal Hom nou oor jou ontferm. Hy het die bande van jou verdrukking aanskou; sy medelydende oog is op jou gevestig; Sy oor het die versugtinge van jou verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en sy Heilige toorn is ontstoke teen jou vyande. Amerika, wat die septer moes dra, is in die weegskaal geplaas en te lig bevind.

“In die tyd van jou groot benoudheid stuur Hy aan jou ’n belofte van bevryding, en dit sal wees op die vooraand van groot politieke omwentelinge in jou land, sodat jy kan weet en gereed wees, want Hy doen niks sonder om sy kinders voor te berei nie…

“Ja, weldra sal die nag daal in ’n ondeurdringbare duisternis soos ons nog nooit beleef het nie … Ek het gesien dat die mag van die vinnig-naderende orkaan gebreek word deur ons eie weerstand — die koers van die tornado word weggekeer van die plekke waar dit die meeste kwaad sou kon doen … Ons sal nog by die honderdduisende afgemaai word. Die Sekel van die Dood gaan oor ons land … Klein stakings sal oorgaan in groter stakings; groter stakings sal aanleiding gee tot losbandigheid en brandstigting; brandstigting sal gevolg word deur revolusie; revolusie sal verander in Burgeroorlog; dit sal gevolg word deur hongersnood en pestilensies … Slag op slag, verwoesting op verwoesting, dood en droefheid, rou en geweld — die handjievol wat oorbly sal so gelouter wees dat die Seun van Regverdigheid in hulle midde kan woon en oor hulle te heers as Priester en Koning, vir ’n duisend jaar…”

Ook Siener het hierdie ‘duisternis’ voorspel. In Aug. 1941 bespreek mnr. H.J. Dreyer in die Volksblad Siener se gesig van 10 Maart 1918: “Dit is goed vir ons om te weet dat die duisternis binnekort nog geweldig gaan toeneem. Ons moet egter nie hieroor verontrus voel nie, want al hierdie dinge moet geskied. Die Heer se program kan nie gewysig word nie, wie durf waag om dit te probeer verander, of selfs ontduik, sal vir seker sy lot betreur. God wil dat die Boerevolk gelouter en gereinig die Jordaan oorsteek…”

Wêreldwye paniek en histerie het oor die coronavirus uitgebreek, alhoewel die aantal infeksies en sterfgevalle nie veel verskil van die jaarlikse griepsterftes wat aangeteken is nie. Gewone griep het verlede seisoen ​​128,000 infeksies en 11,000 sterftes in Suid-Afrika veroorsaak. Die jaarlikse koste vir die behandeling van griep word op R4 miljard geraam.

Die coronavirus het tot dusver 13 sterfgevalle geëis uit ‘n bevolking van 80 miljoen en daarvoor word die hele Suid-Afrika ingeperk. In Italie was daar slegs 15 000 gevalle uit ‘n bevolking van 60 miljoen, maar al die inwoners is weke lankal onder kwarantyn geplaas. Net so ook is die res van die wêreld met die koms van die coronavirus ingeperk!

Siener het na afloop van die Driejarige Oorlog ’n gesig gehad van ’n klein kaffertjie (m.a.w. hy is nog ‘klaas’) wat uit die aarde opkom. Hy sal in die verre toekoms grootword en tot ’n ‘magtige’ kryger uitgroei, en in sy hande hou hy ’n skild en assegaai omhoog (m.a.w. ‘klaas’ het nou ‘baas’ geword). Die skild en assegaai se skaduwee val dan dwarsoor die land).

Nie lank nadat hierdie ‘kryger’ van die toneel verdwyn het nie, sien hy breek daar ‘n kort stiltetyd aan. En gedurende daardie stiltetyd word ‘n rewolusie beplan.

Hoekom?

Want in ’n tyd van stilte, rus en kalmte, verwag niemand moeilikheid nie; dan verslap jou waaksaamheid, is jy nie so op jou hoede en paraat soos in tye van onrus en gevaar nie; voeg nog hierby ’n algemene toestand van wanhoop en moedeloosheid onder die blanke deel van die volk, en jy het presies wat die vyand verlang voordat hy toeslaan.

Die koms van die coronavirus en die verpligte inperking, het ons waarskynlik by daardie ‘kort stiltetydperk’ gebring. Want oral in die blanke deel van die land heers daar ‘n ongekende stilte — almal is tuis, daar word nie gewerk nie; besighede, winkels en skole is gesluit, selfs die myne en lughawens is verlate.

Siener het nie ‘n datum vir die begin van die geweld aangedui nie; hy het net gesê daar sal ‘n emmer bloed omval. Aan die anderkant het Roger Teale wel vir ons ‘n datum gegee, nl. April/Mei. Hoewel hy nie gesê het in watter jaar dit gaan plaasvind nie, het hy twee ander belangrike gebeurtenisse genoem wat terselfdertyd sou gebeur — die lughawens sal gesluit word en ons sal in ons huise moet bly.

Dit het nou, 26 jaar na sy profetiese boodskap in 1994, dat sekere aspekte daarvan skielik ’n werklikheid geword het en dus moet ons ook vervag dat geweld warskyblik rondom einde April begin Mei 2020 kan uitbreek.

(My dank aan Ds. Frans Joubert van die Lewende Hoop-gemeente, Pretoria, Lucas en my seun Gustav, vir hulle insette).

 

 

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470