Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Histories

Die Skittiers Die Skittiers was ‘n Indo-Europese volk wat, soos die Kimmiërs, skielik na die ballingskap van Israel in die gebiede suid

Die Twee Koninkryke Rondom 922 v.m. na die dood van Salomo is die Verenigde Koningkryk van Israel deur die hand van God

The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history – Brave New World,