Dowes, blindes van Volkswa afgeboender

Onderstaande e-pos is anoniem aan ons gestuur:

Baie blankes wat ontnugter voel oor Adriaan Snyman se uitsprake, wil nou terugsit.  ek kan dit verstaan want die man en sy organisasie is totaal onskriftuurlik.  Hy het soveel van ou Siener se goed totaal verdraai en die pervert is nou besig om dit net stilletjies weereens te draai om homself te pas…

Ons wil nie kommentaar lewer daarop nie – ons is al gewoond daaraan om deur vermeende naastes sleggesê en afgekraak te word.  Maar in al die jare wat ons met Siener se gesigte omgaan, was dit nog ALTYD net die bedoeling om ons Vader en ons volk te dien – daar was GEEN ander agenda nie.

Maar ons weet ook dat die Bybel en Siener se waarskuwings niks beteken vir ‘n “dwase en verstandelose volk nie, wat oë het, maar nie sien nie; wat ore het, maar nie hoor nie!” (Jer. 5:21).

Tog wil ons hulle vir ou laas nog probeer waarsku. Ons lees dat selfs nadat die arme Jeremia uitgeroep het “Waarom het ek tog uit die moederskoot voortgekom om moeite en kommer te sien, sodat my dae in skande verdwyn?” (Jer 20:18), en “omdat die woord van die HERE vir my ‘n smaad en spot geword het die hele dag” (Jer. 20:8), het hy nie opgehou om die basuin te blaas nie:

“Want Ek het my aangesig teen hierdie stad gerig ten kwade en nie ten goede nie, spreek die HERE. Dit sal oorgegee word in die hand van die koning van Babel, en hy sal dit met vuur verbrand. (Jer. 21:10).

Die aanslae kom van dié wat Vader nie op sy Volkswa wil hê nie – met Mandela se begrafnis het Hy hulle daar afgepluk; en dis hulle wat nou jubel “daar sal niks gebeur nie!” Hulle moes in die eerste plek nooit op die Volkswa gewees het nie, want daar moet “plek gemaak word” vir dié wat in die laaste uur nog moet “opklim” om aan die einde van die dag dieselfde loon te ontvang as hulle wat vroegdag al opgeklim het…

Die afgelope 22 jaar is ons deur NI agente, die polisie en medevolksgenote op die aller ergste wyse geteister, vervolg, veroordeel, verdoem, ens. Hoewel ons  nog nooit iemand om die bos probeer lei het met Siener se visioene nie. Destyds toe ons in 1991 daarmee kennis gemaak het, het ons dadelik besef die gesigte is vir die Boervolk bedoel, beide as ‘n waarskuwing en ‘n vertroosting. Die WAARSKUWING: Julle het die rug op julle Vader gekeer, en sal eers (soos ‘n Moses van ouds) by die brandende braambos julle skoene moet uittrek en julle voor Hom verootmoedig vóórdat Hy julle lot gaan verander!

Sou ons dit nie doen nie, gaan Hy die nasie met wie ons ons verswaer het, ooreenkomste aangegaan het en self oor ons aangestel het, as strafroede gebruik om ons te tugtig. Maar as ons berou het, en na Hom terugkeer, dan sal Hy ons aansien en VERTROOS. Ja, net soos hy Israel vertroos het deur hulle uit hul vyand (die Egiptenare) se hand te red!

Maar helaas, in Siener se gesigte het ons ook verskeie profesieë gekry dat hierdie volk NIE na die waarskuwings sal luister NIE!

En toe het ons in 2001 op ‘n toer deur die land gegaan; in 64 dorpe en stede vergaderings gehou met HOOP die volk sal dalk luister.

Maar ook dit was tevergeefs! (Behalwe vir ‘n klein oorblyfsel).

In Siener se gesigte was daar ‘n duidelike beskrywing van hoe en wanneer die strafgerig oor ons gaan kom. Om net twee voorbeeld te noem: In 1914 sien hy (Siener) dat terwyl ons eendag in die verre toekoms vreeslik onder mekaar baklei, sit ons skielik met ‘n swart regering. Dis presies wat gebeur het na die skeuring van die NP en die stigting van die HNP in 1969 en die KP in 1982, asook die vinnige opbloei van die AWB in dieselfde tyd. Ons volk was totaal verward, verskeurd en nog in mekaar se hare toe die ANC in 1994 oorgeneem het.

Die ander voorbeeld kom ook uit ‘n gesig van 1914. Op 4 April daardie jaar sê hy: “Ek sien ’n doodkis wat in ’n graf afsak; vure wat uitkom, maar ’n groot vuur wat voor uitkom….”

Terugskouend blyk dit nou dat die vure nie onmiddellik NA die begrafnis  verskyn het, soos ons aanvanklik gemeen het nie. Maar nou wéét ons almal die vure van geweld het eers ‘n rukkie later verskyn.

Xenofobiese aanvalle het ook sy vlammende kop gelig.

Inwoners van die Durban Deep informele nedersetting, wat oor behuising betoog, het paaie in die gebied met brandende bande en klippe versper.

Intussen is ‘n vierde persoon Maandagoggend dood ná betogings oor watertoevoer in Brits, Noordwes. Soortgelyke betogings kom nou voor in die volgende gebiede: Pretoria-Noord, Marikana, Bekkersdale, Roodeporrt, Garanguwa, Nelspruit, Mapumalanga, Nelspruit , Bloemfontein en Uithage in Port Elizabeth.

In Roodepoort het swartes op ‘n blanke vrou se huis beslag gelê. Sy het die polisie gebel en saam met haar kinders in die badkamer weggekruip. Die polisie daag eers VYF URE later op en toe was die hele huis al geplunder. Intussen eis Julius Malema dat die Madibeng-munisipaliteit in Brits teen volgende Vrydag moet bedank, anders gaan hulle met “mag en mening” verwyder word.

Tans is 100 000 mynwerkers besig om te staak; die goudmyne gaan blykbaar ook begin; Eskom-werkers het laat weet hulle is self gereed vir ‘n onbeskermde staking. Stephen Nhlapho van Namsu het gister gewaarsku dat werkers van Eskom glo hulle word uitgebuit omdat hulle “noodsaaklike dienste” verskaf en dus nie mag staak nie. Hulle is nou moeg daarvoor en is ook glad bereid om die 6.3% verhoging wat hulle aangebied word, te aanvaar nie — hulle gaan nou staak totdat daar aan hulle eise voldoen word. ( “…as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie” 2 Thess. 3:10)

Eskom sit egter op die oomblik in sy ergste verknorsing sedert 1994, want AL die groot kragstasie word tans “versien” en kan daarom nie hulle volle kapasiteit lewer nie. Eskom het ook erken dat sy kraglewering daagliks tussen rooi en swart wissel, en dis wanneer dit na swart toe oorhel, dat daar skielik kragonderbrekings kom. ‘n Staking nou sal tot gevolg hê dat van die kragstasies afgeskakel moet word.

By Rustenburg wil die gemoedere ook maar net nie tot bedaring kom nie. Oor die naweek was daar xenofobiese aanvalle en is ‘n Chinese meubelwinkel afgebrand. Siener het dan ook voorspel dat die moeilikheid daar by die koppie (Marikana — 6 Aug. 2013) gaan uitkring en nie weer tot bedaring sal kom nie!

Op 1 Aug. 1917 het hy die gevolge van hierdie voortdurende stakings haarfyn beskryf: Hy sien ‘n reuse-hoop droë vuurmaakhout (ongeveer 100 treë in omtrek) by Johannesburg lê. Daar staan ‘n gedekte tafel met koue stampmielies op, en dan verskyn daar ook ‘n skottel koue pap op die tafel — ‘n duidelike aanduiding dat daar in Johannesburg nie net ‘n kosskaarste is nie (hulle eet net pap), maar daar is ook geen elektrisiteit nie (droë hoop vuurmaakhout).

Hierdie selfde beelde (van koue kos) kom in verskeie visioene voor; dus kan ons aanneem dat die stakings en kragonderbrekings geleidelik al hoe erger sal word en al hoe ernstiger afmetings vir die ekonomie aanneem. Volgens die Siener sal daar ‘n dag aanbreek dat niks meer sal kan keer dat die hele land lamgelê sal word nie, want werkers sal die een salarisverhoging na die ander eis totdat die myne en besighede dit nie meer kan bekostig nie, en gedwing sal word om te sluit. Hierdie massa-optrede vorm dan ook deel van die georganiseerde manier waarop die Kommuniste die land totaal onregeerbaar wil maak, sodat hulle volle beheer kan oorneem.

Ons verneem ook daar is sterk sprake dat huislenings se verbandkoers in Mei met 2% verhoog gaan word. Saam met die hoë brandstofpryse, inflasie, tolhekke en stygende voedselpryse, gaan die verbruik se rug knak. Nou het Amerika ook nog die goudprys/ons vasgemaak. En met ons goud wat kilometers diep lê, raak die proses om dit winsgewend te ontgin, onmoontlik. Maar mnr. arbeider soek “dubble pay”, en ons Arabiese lente is om die draai. Myne sal teen wil en dank hulle moet huis toe stuur!

In 1995 het ‘n persoon in ‘n droom feitlik presies gesien wat ons nou in die land beleef; dinge waarteen beide Johanna Brandt en Siener gewaarsku het — daar sal nie net onluste uitbreek nie, maar ook ernstige rasse-geweld. Sy skryf:

“In die droom het ek gesien ons is by die huis en dit was in die nag. Ons het as gesin vir die land en vir ons familie en vriende gebid, asook vir die veiligheid van God se volk in die land omdat ons glo in die Skrif wat sê dat as My volk hulle sal verootmoedig en tot My sal bid, sal Ek uit die hemel reik en hulle land genees. Ons het vir God gevra om sy beskermende hand oor ons en ons tuistes te hou.

“Ons kon in die verte iets hoor wat geklink het soos ‘n gerommel en dit het harder geword tot dit uiteindelik naby gekom het en ons kon sien dat dit ‘n groot klomp swartes is en dat hulle hand uitruk en amok maak, huise beset, mense vermoor en alles vernietig so ver as wat hulle gaan. Toe hulle by ons eiendom kom en in ‘n massa oor die heining probeer klim, is hulle teruggegooi asof hulle geëlektrifiseer is. Die gespuis het in die teenoorgestelde rigting van ons eiendom af begin hardloop en hulle eie mense vertrap soos wat hulle gehardloop het. Ons het later uitgevind dat hierdie moorddadige indiwidue wat oor ons heining probeer klim het, vier baie groot (4 tot 5 meter groot) blanke manne gesien het wat op die vier hoeke van ons eiendom staan. En dit was hulle wat die swartes teruggegooi na waar hulle vandaan kom.

“Ons was sielsverheug hieroor, aangesien ons tot God gebid het en Hom gevra het om engele op die vier hoeke van ons eiendom te plaas om ons te beskerm en ons veilig te hou.

Ek glo dat geloof en getrouheid aan God ons enigste hoop in die komende maande gaan wees.”

Tot sover die droom.

Daar is by ons geen twyfel dat Julius Malema agter AL die huidige rassespanning, onrus, plundering en boosheid sit nie. Moontlik het hy ook nog ‘n hand in die huidige massa-staking by die myne.

Dis die eerste keer sedert 1994 dat dit op so ‘n groot skaal plaasvind. Hulle staak oor water en dienslewering, maar plunder en beskadig alles wat voorkom. Eers het hul net bande gebrand, toe word voertuie en treine vernietig; daarna is winkels afgebrand, en nou word blankes se wonings geplunder. Dit lyk na “oefenlope”, want elke keer word die lyn verder getrek. As hulle staak, kry hulle wêreldwye nuusdekking. Die publiek word selfs gewaarsku om van ompaaie gebruik te maak — paaie wat deur die staker geïdentifiseer is. Hulle sien dan wat die uitwerking van hulle optrede is en kan sodoende ‘n “plan van aksie” uitwerk vir die groot en finale dag. Intussen word die stomme polisie holderstebolder van bakboord na stuurboord gejaag, en in die oë van die gemeenskap is hulle ook nou die “bad boys”.

Dit lyk of Malema besig is om die opdrag van MI6 uit te voer — hulle wil hê die land moet in chaos gedompel word, sodat die VN magte kan ingryp en hulle die ANC met ‘n Nuwe Wêreldorde-regering kan vervang.

Besoek jy ‘n wildtuin, is daar oral bordjies met waarskuwings om nie die diere te “voer” nie. Daar is ‘n goeie rede daarvoor, hulle raak uiteindelik te lui om vir hulself te sorg of om self kos te gaan soek, en indien hulle nie meer “gevoer” word nie, kan dit ernstige probleme veroorsaak! Die ANC gee gratis huise, jeugtoelaes, water en krag en as dit nie meer daar is nie, is daar woede en opstand — soos nou in Brits. Dis opmerklik dat die Zuma-regering geleidelik besig is om oor te gaan na dieselfde soort skrikbewind wat Mugabe in die vroeë negentigerjare gevolg het.

Sy ekonomie het die ergste daaronder deurgeloop.

Ons het vantevore al gesê dat die rand nie aan die dollar gekoppel is nie, maar aan Mandela se gesondheidstoestand. Met sy dood het hy dan ook die rand saam met hom in die gat afgesleep. Een pond sal jou R18 uit die sak jaag; vir ‘n Euro moet jy R15 opdok en die dollar/rand verhouding het ‘n nuwe rekord laagtepunt van R11 bereik. ‘n Bloedbad op die wêreldse aandelebeurse is voor die deur — die skrif in aan die muur vir wêrerldwye verkope. Om een of ander onverklaarbare rede het die twee grootste Oosterse markte (die Nikkei 225 en die Hong Kong Hang Seng Index) Maandagoggend onderskeidelik met 2.51% en 2.11% gedaal.

Wat ook al die uitslag van al die huidige stakings, onrus en geweld gaan wees (en al kom dit ook weer in ‘n mate tot bedaring), is daar nog steeds Siener se verontrustende gesig gesig van die belangrike swart man wat gewelddadig sterf, wat nog vir ons voorlê (visioen van 8 Sept. 1925).

Ons het al ‘n klein voorsmakie gehad van so ‘n insident toe Chris Hani in 1993 doodgeskiet. Hoewel die inwoners van Germiston vroegtydig gewaarsku is om pad te gee, het sommiges besluit om in hulle huise te bly. Van hulle het wreed gesterf — een persoon se tong is selfs uitgeslag!

Of dink maar aan die bloedige volksmoord in Rwanda nadat president Juvénal Habyarimana se vliegtuig op 6 April 1994 deur ‘n grond-tot-lug-missiel getref is en almal aan boord gesterf het. Binne 100 dae is meer as 800 000 Tutsi’s deur die Hutu’s vermoor.

Hier by ons dreig die Zoeloes al jare lank om die Xhosas uit te wis. In die Natalse middelland lê ‘n arsenaal wapens begrawe — juis met hierdie doel voor oë. Die blanke kan maklik in die middel van hierdie burgeroorlog vasgekeer word.

In die lig van wat alles hierbo gesê is, het die “tyd nie dalk aangebreek” om te doen wat gedoen móét word nie? (Suidlander webtuiste 22 Januarie 2014):

“Wanneer die massa uitlatings soos hierdie begin uiter: “We are not apologetic for occupying the land. We believe it belongs to us. It was stolen by the whites,” het dié tyd aangebreek waar Suid-Afrika in anargie, revolusie, burgeroorlog, volksmoord, bloedbad aan bloedbad sal verval…! (Dan) het dié tyd aangebreek vir nuwe helde om gebore te word… Het dié tyd aangebreek waar elkeen `n keuse sal moet maak… Het dié tyd aangebreek vir die moderne Dawid-, Jefta-, Simson-, Gidion-, Benaja’s om elkeen sy deel vir God aan die Suidpunt van Afrika te doen… Het dié tyd aangebreek waar elkeen sy kant sal moet bring om ‘n volk teen ‘uitwissing’ te red; en as dit die Wil is, God se eer en koninkryk te herstel… Het dié tyd aangebreek vir elke opregte om nou  tree vir tree hierdie pad saam met my te loop, en as ek in hierdie stryd ter oorlewing van my volk aan die Suidpunt van Afrika sneuwel (en dit sal wees met `n glimlag op my gesig, want soet is die stryd, vir my God en volk), die stryd voort te sit – die oorwinning IS julle-sin!!! Dié stryd is edel, dié stryd is regverdig, dieselfde stryd wat ons voorvaders gestry het. Dié stryd om vryheid, want ons het dit [vryheid] reeds tot `n mate, en is vinnig op pad (met die onteiening van eiendom) om dit in totaliteit te verloor… Seën vir elke opregte volksgenoot, mag die vreesloosheid van ons hemelse Vader u vergesel in dié toekoms… U vriend, broer en mede volksgenoot, Gustav.

Ons sluit met ‘n telsvers uit Amos 9:10 — “Al die sondaars onder my volk sal met die swaard doodgemaak word, hulle wat sê: Ter wille van ons sal U die ramp nie laat kom nie, ons nie daardeur laat tref nie…” (beklemtoning bygevoeg).

Shalom

DIE OERLA-LINDA

Nou weer beskikbaar! Die Oera Linda boek is die verhaal van die magtige Friese Ryk wat die destydse beskaafde wêreld oorheers het. Maak ook kennis met hul taal wat ‘n duidelike voorloper van Afrikaans is.

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470