Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Boekfokus

In 1859 het Charles Darwin sy beroemde boek “On the Origin of Species” gepubliseer. Die invloed van Darwinisme het ongetwyfeld ‘n geweldige

Ulysses se kort werkstuk het voortgespruit uit ‘n vraag van sy vriend Spencer Collier in 1982: “David, wat glo jy sal gebeur