Boervolk | Siener van Rensburg | Vaandel Uitgewers

Dokters by 'n Covid Pasient

Julle sal anders veg

2020-04-11

Deur Adriaan Snyman

Avatar photo

’n Profeet se waarskuwings in die Ou Testament was daarop gemik om die volk terug te roep tot hulle God. As hulle hul nie bekeer het nie, dan sou daar ersnstige repurkussies wees. Die profete het nie die volk gewaarsku waar of wanneer God se pak slae sou kom nie, anders kon dit gebeur dat die volk hulle miskien daarvoor voorberei en die straf sodoende vry te spring, eerder as om hulle tot Hom te bekeer.

God het sy volk altyd gewaarsku wat hy met hulle gaan doen, maar nooit gesê wanneer nie. Nie dat die volk ooit na Hom geluister het nie. Diegene wat egter nie saam met die goddeloosheid gegaan het nie was dikwels uitgespaar (soos in die geval van Jeremia).

Dit was ’n persoon se toewyding aan God wat hom sou bewaar deur die donekr tyd en nie sy voorbereidings vir die pak slae nie.

Interressantsheidshalwe het die Msssias ook gemeld het dat niemand weet wanneer God sy woede eendag oor die wereld gaan uitstort nie — nie eers die engele in die hemel nie. Miskien sodat hulle nie vir mense kon waarsku nie?

Reeds van die begin af was geweld, doodslag en oorlog deel van die mens se bestaan en dit sou voortduur tot op by die Wederkoms. Selfs in ons land was dit nie anders nie. En die profeet wat aan ons toegewys is, het elke stryd, elke oorlog vooruit geprofeteer, ja, ook tot op die laaste en finale slag.

“Ek sien in die toekoms weer ’n oorlog in ons land, ’n emmer bloed sal uitval, maar vóór die tyd sal ons eers lánk vrede hê. Ek sien ook Boer en Brit trou onder mekaar, en hulle woon deurmekaar.”

Die lang ‘vrede’ waarna hy hier verwys, was ongetwyfeld die 40 jaar vanaf 1948 tot 1988. Op 6 September 1989 vind die laaste blanke verkiesing plaas vóór die eerste nie-rassige, demokratiese verkiesing van 1994. FW de Klerk word as president verkies en onder sy bewind, word ons as volk uitgelewer aan ’n swart kommunistiese regime wat vanuit die staanspoor daarop uit is om die blanke genadeloos te vervolg, te vertrap, te besteel en dood te maak; ons ou mense word vermink, ons vroue en dogters gruwelik onteer. Ons jongmense kry nie werk nie; ons boere se grond word hulle ontneem. Geen witte in die land het hoegenaamd enige regte meer nie, maar De Klerk spog voortdurend daarmee dat ons die beste grondwet ter wêreld het. Ja, vir hom en sy nuwe ‘naastes’!

Maar omdat hy met pêrels op die oë sit, kan hy nie sien wat besig is om óm hom te gebeur nie.

Onthou u nog die dag toe hy op 12 Maart 1994 ’n dag ná Mandela se vrylating, sy lyf profeet gehou het? Daardie dag het hy met groot bravade aan ’n oorsese koerant gesê: “Die situasie in Suid-Afrika is nou ‘onomkeerbaar’ en sal nooit weer kan verander tot wat dit was nie…”

Maar vandag skrik hy vir sy eie mismaaksel. Want die gety is aan die verander, die wiel besig om te draai, en sy onomkeerbare profesie word stadig maar seker voor sy oë ‘omgekeer’.

En hierdie keer gaan sy ‘beste grondwet ter wêreld’ hom niks help nie. Ook nie sy boesemvriende oorle Nelson Mandela, oorle Pik Botha, of selfs ’n Roelf Meyer nie; nog minder kan hy staatmaak op hulp van die volk op wie hy sy rug gekeer het. Man-alleen, sonder vriend, sonder kameraad en sonder God, bevind hy hom nou in die laaste loopgraaf voor die aanstormende ‘vyand’.

In die 30 jaar se chaos, verwoesting, ellende, armoede, bloedvergieting en dood wat hy met ‘’n selfvoldane glimlag oor sy medeblankes losgelaat het, het ek hom nog ooit hoor sê dat hy jammer is daaroor nie; nog minder oor sy ontug óf sy vrou se gruwelike dood nie. “Nee!” sê hy met daardie selfde meerderwaardige glimlag, “Ek sal dit alles weer doen!”

In ’94 was hy oortuig daarvan dat hy ’n dreigende oorlog afgestel het, maar volgens Siener het hy dit net ’n ruk lank uitgestel. Siener het in ’n visioen gesien daar wag nog ’n oorlog op ons in die verre toekoms, en hy het ook gesien dit sal heetemal anders wees as al die vorige oorloë waarby hy en sy makkers destyds  betrokke was: “…daar sal ook baie meer van julle wees,” het hy gesê. “Daarna sien ek die Vierkleur wapper weer.” En toe het hy hierdie bemoedigende trooswoorde bygevoeg: “Dit is God se wil en Sy wil sal geskied…”

Ook Dawid het vir ons wat in hierdie tyd ‘beleër’ word, ’n trooswoord gebring:Ps. 53:5-6 “Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.”

Die vraag is nou, wat sou Siener bedoel het met die woorde dat hierdie oorlog anders sal wees as die oorloë waarby hulle betrokke was? Kan dit nie dalk verwys na die huidige ingeperkte situasie waarin ons deur die vyand ‘beleër’ word nie? Siener het ook gesê dit sal in die Ooste begin. En ons weet reeds die pandemie het in Wuhan, China, uitgebreek en daarvandaan oor die wêreld versprei.

Volgens Siener sou hierdie oorlog reeds vêr gevorderd wees voordat dit ons raak. En met die corona-pandemie was dit ook so. Duisende in ander lande was al deur die virus besmet en het hul lewens verloor voordat ons eerste sterfte aangeteken is.

Laastens het hy ook gesê daar sal swart op swart geweld uitbreek wat uiteindelik na die blankes toe gaan oorspoel. Dis baie moontlik. Want met hierdie inperking (wat intussen nog verder verleng is), ontvang die swart werkers geen salaris nie, ook sal daar binnekort nie meer kos op die winkelrakke wees nie. En soos ons al uit ondervinding geleer het, is dit die ideale resep vir opstand, anargie, plundering en geweld.

11 Julie 1914 — En juis dan gebeur daar iets veel erger, iets wat lankal gevrees is — ’n volskaalse burgeroorlog breek in Suid-Afrika uit — want hy sien: “Tussen ons borrel die potte en donkerbruin perde hardloop weg (dis verloopte Afrikaner-liberaliste slaan op die vlug), en toe raak dit wit vlag hier van die westekant af aan die brand.” (Die skynvrede is nou finaal daarmeeheen).

Miskien was Roger Teale dalk nog reg toe hy gesê het die geweld sal in April/Mei begin.

As ’n mens mooi daarna kyk, is hierdie inperking ook ’n tipe van oorlogvoering. Dis nie ’n konfensionele oorlog met gewere, kanonne, tenks en vegvliegtuie nie, maar ’n oorlog wat spesifiek teen die blanke gevoer word. Die finansiële pakket wat die regering beskikbaar gestel het om klein sakeondernemings in dié tyd te help, is slegs vir swart besighede bedoel.

Ons hoor graag van blankes wat hieruit voordeel getrek het; hulle wat al sedert 1994 aan die agterste speen moes suig.

Operation Chariot

Met die koms van die coronavirus was dit die blanke se beweegruimte wat skielik ingeperk is en hy as’t ware onder ‘huisarres’ geplaas is, sy vryheid is hom ontneem; hy het geen regte meer nie, selfs op sosiale media is hy gemuilband.

Volgens die regering geld hierdie inperking ook vir elke stoofneus, Moor en Indiaan, maar dit is nie so nie. Hulle steur hulle net eenvouydig nie aan die ‘nuwe reëls’ nie en maak nog net soos hulle lushet: hulle beklim steeds in hordes die taxi’s, net soos vantevore; boer deurmekaar in die lokasies, net soos vantevore; sit op die sypaadjies en smous met hulle produkte net soos vantevore en plunder en stroop al wat winkel en drankwinkel is, ook net soos vantevore. En die polisie? Die polisie staan, net soos vantevore, eenkant en hou die situasie dop!

Die SA Weermag het op 23 Maart 2020 aangekondig dat daar begin is met Operation Chariot wat die Weermag daartoe in staat sal stel om genadeloos op te tree gedurende die inperkingstyd. Een van die generaals het selfs gesê hulle sal enige opdrag wat aan hulle gegee word, uitvoer en nie aarsel om oortreders te ‘skop en te donner’ nie.

Gaan mens terug in die geskiedenis dan sien jy dat met Operation Chariot die Britte op 28 Maart 1942 ’n verrassingsaanval op die Duitse droë dok in St Nazaire, Frankryk uitgevoer het om die Duitse oorlogskip, die Tirpitz, lam te lê. Uit ingeligte bronne tot ons beskikking is daar min twyfel dat die doel van die ANC se Operation Chariot hierdie keer is om die blanke weerstand lam te lê tydens en na afloop van die inperking.

Die Britse St Nazaire Aanvalin 1942

Dan het Malema ook weer van hom laat hoor. Hy eis dat daar na afloop van die inperkingstyd ontslae geraak moet word van Ramaphosa, die ANC en alle buitelanders (wat natuurlik die blankes insluit).

‘n Firma wat houers (containers) vervaardig het opdrag van die regering gekry om dringend etlike duisende te vervaardig, want hulle wil dit gebruik om die paaie mee af te sper, aangesien daar verwag word dat ’n rewolusie aan die einde van die inperkingstydperk, kan uitbreek.

Dus is dit maar weereens die blanke wat aan die kortste ent gaan trek. Hoekom? Want hy is die een wat hou by die drakoniese reëls wat saam met die inperking van krag geword het. Hy is die een wat higiëne toepas, wat kontak met ander vermy en hom afsonder.

Maar toe ’n blanke inwoner van ’n veiligheidskompleks in George een oggend met sy hondjie alleen buite gaan stap, met niemand anders in sig nie, het ’n wit ANC-pootlekker en buurman die polisie gebel. Die bejaarde stapper is met ’n R1 000 beboet. Hoe het Siener nou weer gesê? “Ons is ’n veragtelike volk!”

Dwarsoor die planeet word elke denkbare drastiese maatreël getref om hierdie ‘dodelike’ COVID-19 hok te slaan. Mense se lewes is totaal daardeur ontwrig; kosvoorrade is uitgeput; miljoene sal hierna sonder werk sit, ekonomieë stort oraloor in duie en ons staar ’n depressie in die gesig.

’n Vraag wat mens jou nou afvra, is hoe lyk die situasie in die mees agterlike land ter wêreld, met ’n bevolking van 1.2 miljard, nl. Afrika? Daar waar feitlik geen mediese dienste bestaan nie, geen respirators, beskutte klere of maskers is nie; ook geen noemenswaardige inperkings nie — hulle gaan hulle gang soos gewoonlik. Maar van al die lande ter wêreld word Afrika juis die minste deur COVID-19 gepla.

Die Afrika-statistieke lyk so en ek haal ’n berig daaroor woordeliks aan: “Over 11,400 coronavirus cases have so far been reported in 52 of the 54 countries on the continent, with 574 deaths and 1,405 recoveries.”

Alles dui daarop dat wanneer ons eendag ‘vrygelaat’ word, sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Die ANC sal ook nie meer daartoe in staat wees om die land te regeer nie en met hulle sal gebeur wat met Muammar Gaddafi van Libië en Saddam Hoessein van Irak gebeur het. Hier gaan ’n Afrika-lente uitbreek; buitelandse troepe gaan ingryp om die orde te herstel en ’n tussentydse regering gaan die ANC regime vervang.

Daarna sal nuwe wette en nuwe reëls geld en baie alledaagse vryhede wat ons wittes vroeër as vanselfsprekend aanvaar het, sal nie meer bestaan nie. Ook werksgeleenthede, inkomste en vooruitsigte, sal vir baie van ons daarmee heen wees.

Ons is voorwaar in ’n meedoënlose ‘oorlog’ betrokke, maar dis net die begin, die Groot en Finale Stryd moet nog kom, het Siener gesê.

Onder die skadu van die 3de Wêreldoorlog

Toe ‘n vriend by geleentheid aan Boy Mussmann gevra het of ons in die toekoms nog ‘n Wêreldoorlog gaan hê, was sy antwoord: “Beslis, ja! En die oorlog wat oom Niklaas ‘gesien’ het, sal in Rusland uitbreek en dwarsoor die Noordpool gevoer word. Van Ysland na Moskou en van Groenland en Alaska tot in Siberië.”

Vergelyk dit nou met die artikel hieronder, wat pas deur Zero Hedge gepubliseer is onder die titel World War III’s Newest Battlefield:

Exercise Cold Response 2020

“Begin Maart 2020 sal ’n geskatte 7 500 Amerikaanse gevegstroepe na Noorweë vertrek om by duisende soldate van ander NAVO-lande aan te sluit in ‘n massiewe oefen-operasie teen denkbeeldige aanvalsmagte uit Rusland. In hierdie futuristiese gesimuleerde betrokkenheid — ‘Exercise Cold Response 2020’ — sal geallieerde magte ‘multinasionale gesamentlike oefeninge voer met ’n hoë-intensiteitstrydscenario in veeleisende wintertoestande’.

“Daar is niks gewoon aan ‘Cold Response 2020’ nie, het ’n woordvoerder van ‘Exercise Cold Response 2020’ gesê. Dit word aanvanklik bokant die Arktiese Sirkel uitgevoer, ver van enige vorige tradisionele NAVO-slagveld, en dit lei tot ’n nuwe vlak die moontlikheid van ‘n grootmagkonflik wat in ’n kernwisseling kan eindig, met wedersydse vernietiging. Welkom by die nuutste slagveld van die Derde Wêreldoorlog.

“Vir die soldate wat aan die oefening deelneem, is die moontlike termonukleêre dimensies van ‘Cold Response 2020’ nie voor die hand liggend nie. Aanvanklik sal Marines van die Verenigde State en die Verenigde Koninkryk massiewe amfibiese landings langs die kuslyn van Noorweë oefen, net soos in soortgelyke oefeninge elders in die wêreld. Sodra dit aan land is, word die scenario egter al hoe meer eiesoortig. Nadat tenks en ander swaar wapens versamel is ‘in ’n grot in die binneland van Noorweë’, sal die mariniers voortgaan na die land se noordelike Finnmark-streek om die Noorse magte te help om Russiese troepe af te weer wat vermoedelik oor die grens gestroom het. Van daar af sal die twee kante deelneem aan gevegsoperasies met ’n hoë intensiteit onder Arktiese toestande (’n soort oorlogvoering wat nie sedert die Tweede Wêreldoorlog op so ’n skaal gesien is nie)…”

Maar dis nog nie al nie, op die Federasie se noordelike grens is Noorweegse troepe ook besig om troepe teen Rusland te ontplooi. ‘n Ontsaglike hoeveelheid militêre toerusting is in Noorweegse grotte vir die Amerikaanse Marine Ekspedisie Brigade versteek, terwyl Duitsland ook ‘n massa tenks en ander pantservertuie uit Amerika ontvang het. Net hierna het duisende Amerikaanse troepe en honderde tenks Estland, Letland en Litoue binnegestroom. Sowat 1 400 NAVO-troepe is tans skaars 300 meter van die Russiese grens gestasioneer.

Hoe sal die situasie dan in SA lyk?

Johanna Brandt gee vir ons ‘n noukeurige beskrywing daarvan: Die Boodskapper het aan my gesê: “So spreek die Here God tot die volk van Suid-Afrika: Julle wat eertyds geen volk was nie, het nou my volk geword; julle wat vroeër nie ontferming geken het nie, oor julle sal Ek my nou ontferm.

“Die heerlikheid van Europa behoort tot die verlede; die val van die Britse Koninkryk staan voor die deur; die wêreldse rykdom, grootheid en mag van Amerika het sy toppunt bereik en sal van nou af aan geleidelik ondergaan. En wat bly daar dan oor?

Suid-Afrika is die hoop van die wêreld!

“Suid Afrika is die land van belofte, die land van vryheid, die land van bevryding. Vir die lyding van sy voorgeslagte; vir die morele moed van sy rebelle; vir die reinheid van sy geskiedenis, onbevlek met mensebloed (hy het nog nooit ’n ander nasie eerste aangeval nie), onbesoedel met hebsugtige geweld; vir die wonderskoonheid van sy Natuur; vir al die onbegrensde skatte verborge in sy grond, en omrede van al hierdie dinge, en nog veel meer, wat later openbaar gemaak sal word, is Suid-Afrika uitverkore bo alle ander dele van die wêreld.

“Jy, vir wie daar vroeër geen ontferming was nie, die Here God sal Hom nou oor jou ontferm. Hy het die bande van jou verdrukking aanskou; sy medelydende oog is op jou gevestig; Sy oor het die versugtinge van jou verstrooide, verarmde en verdeelde volk gehoor, en sy Heilige toorn is ontstoke teen jou vyande. Amerika, wat die septer moes dra, is in die weegskaal geplaas en te lig bevind.

“In die tyd van jou groot benoudheid stuur Hy aan jou ’n belofte van bevryding, en dit sal wees op die vooraand van groot politieke omwentelinge in jou land, sodat jy kan weet en gereed wees, want Hy doen niks sonder om sy kinders voor te berei nie…

“Ja, weldra sal die nag daal in ’n ondeurdringbare duisternis soos ons nog nooit beleef het nie … Ek het gesien dat die mag van die vinnig-naderende orkaan gebreek word deur ons eie weerstand — die koers van die tornado word weggekeer van die plekke waar dit die meeste kwaad sou kon doen … Ons sal nog by die honderdduisende afgemaai word. Die Sekel van die Dood gaan oor ons land … Klein stakings sal oorgaan in groter stakings; groter stakings sal aanleiding gee tot losbandigheid en brandstigting; brandstigting sal gevolg word deur revolusie; revolusie sal verander in Burgeroorlog; dit sal gevolg word deur hongersnood en pestilensies … Slag op slag, verwoesting op verwoesting, dood en droefheid, rou en geweld — die handjievol wat oorbly sal so gelouter wees dat die Seun van Regverdigheid in hulle midde kan woon en oor hulle te heers as Priester en Koning, vir ’n duisend jaar…”

Ook Siener het hierdie ‘duisternis’ voorspel. In Aug. 1941 bespreek mnr. H.J. Dreyer in die Volksblad Siener se gesig van 10 Maart 1918: “Dit is goed vir ons om te weet dat die duisternis binnekort nog geweldig gaan toeneem. Ons moet egter nie hieroor verontrus voel nie, want al hierdie dinge moet geskied. Die Heer se program kan nie gewysig word nie, wie durf waag om dit te probeer verander, of selfs ontduik, sal vir seker sy lot betreur. God wil dat die Boerevolk gelouter en gereinig die Jordaan oorsteek…”

Wêreldwye paniek en histerie het oor die coronavirus uitgebreek, alhoewel die aantal infeksies en sterfgevalle nie veel verskil van die jaarlikse griepsterftes wat aangeteken is nie. Gewone griep het verlede seisoen ​​128,000 infeksies en 11,000 sterftes in Suid-Afrika veroorsaak. Die jaarlikse koste vir die behandeling van griep word op R4 miljard geraam.

Die coronavirus het tot dusver 13 sterfgevalle geëis uit ‘n bevolking van 80 miljoen en daarvoor word die hele Suid-Afrika ingeperk. In Italie was daar slegs 15 000 gevalle uit ‘n bevolking van 60 miljoen, maar al die inwoners is weke lankal onder kwarantyn geplaas. Net so ook is die res van die wêreld met die koms van die coronavirus ingeperk!

Siener het na afloop van die Driejarige Oorlog ’n gesig gehad van ’n klein kaffertjie (m.a.w. hy is nog ‘klaas’) wat uit die aarde opkom. Hy sal in die verre toekoms grootword en tot ’n ‘magtige’ kryger uitgroei, en in sy hande hou hy ’n skild en assegaai omhoog (m.a.w. ‘klaas’ het nou ‘baas’ geword). Die skild en assegaai se skaduwee val dan dwarsoor die land).

Nie lank nadat hierdie ‘kryger’ van die toneel verdwyn het nie, sien hy breek daar ‘n kort stiltetyd aan. En gedurende daardie stiltetyd word ‘n rewolusie beplan.

Hoekom?

Want in ’n tyd van stilte, rus en kalmte, verwag niemand moeilikheid nie; dan verslap jou waaksaamheid, is jy nie so op jou hoede en paraat soos in tye van onrus en gevaar nie; voeg nog hierby ’n algemene toestand van wanhoop en moedeloosheid onder die blanke deel van die volk, en jy het presies wat die vyand verlang voordat hy toeslaan.

Die koms van die coronavirus en die verpligte inperking, het ons waarskynlik by daardie ‘kort stiltetydperk’ gebring. Want oral in die blanke deel van die land heers daar ‘n ongekende stilte — almal is tuis, daar word nie gewerk nie; besighede, winkels en skole is gesluit, selfs die myne en lughawens is verlate.

Siener het nie ‘n datum vir die begin van die geweld aangedui nie; hy het net gesê daar sal ‘n emmer bloed omval. Aan die anderkant het Roger Teale wel vir ons ‘n datum gegee, nl. April/Mei. Hoewel hy nie gesê het in watter jaar dit gaan plaasvind nie, het hy twee ander belangrike gebeurtenisse genoem wat terselfdertyd sou gebeur — die lughawens sal gesluit word en ons sal in ons huise moet bly.

Dit het nou, 26 jaar na sy profetiese boodskap in 1994, dat sekere aspekte daarvan skielik ’n werklikheid geword het en dus moet ons ook vervag dat geweld warskyblik rondom einde April begin Mei 2020 kan uitbreek.

(My dank aan Ds. Frans Joubert van die Lewende Hoop-gemeente, Pretoria, Lucas en my seun Gustav, vir hulle insette).

146 Kommentare oor “Julle sal anders veg”

 1. Wat leer ons in die Woord in verband met die getal 40?
  • Israeliete was 40 jaar in Woestyn
  • Israeliete gaan verken die beloofte land vir 40 dae
  • Noag – reën 40 dae, wag 40 dae voor hy die venster oopmaak
  • Samuel, Saul en Dawid regeer vir 40 jaar
  • Maria se 40 dae reinigingstyd voor Jesus se geboorte — Lukas 2:22-38
  • Jesus was in die woestyn vir 40 dae
  • Jesus het op die aarde geloop vir 40 dae nadat Hy opgestaan het uit die dood.
  • Nou het Ramaphosa aangekondig ons inperking is verleng tot 30 April — maar let op, 1 Mei is ’n vakansiedag — so alles keer eers weer terug na normaal op 4 Mei, die Maandag, dit is die 40ste dag (26 Maart tot 4 Mei)
  • En dan het Johanna Brandt die Romeinse syfers XL (40) in die lug sien hang terwyl ’n miniatuurassegaai op grond lê…

  Vraag: Is ons Vader steeds in beheer? Twyfel jy nog? Onthou, niks gebeur toevallig nie!

  1. Oom Adriaan, hierdie datums is baie interessant. In openbaring 1197 skryf Judith vir ons dat die winkelrakke een oomblik nog vol kos is, met mense wat winkels oorstroom om kos te koop, en die volgende oomblik word rantsoene ingebring en mense moet in lang rye staan om lewensnoodsaaklikhede in die hande te kry. Dan word die blankes in hierdie rye deur erge intimidasie uit die rye gedruk en meeste onttrek vreesbevange. Wat 4 Mei betref, is dit ook baie naby aan volmaan op 7 Mei. In 1188 vertel Judith dat die bloed van die wit liberalis kos is vir die waterslanggees van Raka op sy volmaan. Dit is darem baie “toevallig” dat so baie van ons waarskuwings ooreenstem, en die datums so naby aan mekaar is.

   Dan natuurlik het Sassa se uitbetalings verander na 4-6 Mei, so niemand gaan ‘n oog knip as die strate skielik vol mense en taxi’s is nie. Dit gaan voorwaar ‘n interessante Mei-maand wees!

   As dit nie hierdie jaar gebeur nie Quentin, dan slaak ons ‘n sug van verligting en wees dankbaar dat ons nog tyd het om die senuwees te brei en dat ook hopelik nog ‘n paar volksgenote se oë sal oopgaan.

    1. Baie dankie Lucas, ek het gaan kyk en ook die artikel gelees.

     Ek het juis notas by 1188 en 1189 gehad om hulle te bekyk in ‘n ou 1984 kaarte boek wat die destydse Transvaalse Paaie Departement gebruik het.

  2. marissareitz@gmail.com

   wow dis presies wat ek al 2 weke op Twitter se XL 40 en oorlog uit lug..ek het n vrees in my binneste maar niemand glo my nie

 2. Quentin Orren

  Oom Adriaan, ons kan die ding probeer ryp druk, pluk en skud net soos ons wil, soos ek in my vorige skrewe gese het dis nog nie tyd nie Roger Teale het ook nie gese dat een van die tekens gaan wees dat ons in ons huise moet bly nie, maar dat wanneer die geweld uitbreek en jy het nie gehoor gegee nie bly in jou huis en moenie dan probeer vlug nie. Ek dink ook ons moet eerder kyk na wat hy gese het hoekom hierdie dinge oor ons gaan kom, en hy het dit drie maal genoem ( because you have forsaken the Law( Torah) of God).Dit is baie meer belangriker om die volk eerder te kry om in YHWH se wee te wandel en om terug te keer na die ou paaie waar tog die goeie weg is, as om die heeltyd oor nuwe spekulasies te wonder.

  1. Quentin ek het die gebeure van die afgelope tyd in oënskou geneem en na die beste van my vermoë probeer om ’n moontlike scenario oor die verdere verloop daarvan saam te stel. Ek het ook nêrens gesê dis hoe dinge gaan verloop nie, maar dit net as ’n moontlikheid genoem. En nou is jy moedswillig en beskuldig my van “nuwe spekulasies” en dat ek “die ding probeer ryp druk, pluk en skud net soos ek wil … en nie gehoor gegee het” aan wat jy te sê gehad het nie!

   Gaan luister weer na Roger Teale. Hy hét pertinent vier gebeurlikhede (tekens) genoem wat opeenvolgend sal plaasvind, nl. die rand gaan gedevalueer word; ons sal in ons huise moet bly; die lughawens sal gesluit word en geweld gaan April/Mei uitbreek.

   Drie daarvan is nou reeds bewaarheid en eers as geweld nié in April/Mei uitbreek nie, dan kan ons sê die gebeurlikhede moet nog iewers in die toekoms plaasvind.

   En as jy dit nog nie weet nie: ek is al 30 jaar lank uitsluitlik daarmee besig om my volk sovêr te kry om hul verkeerde weë te laat staan en terug te keer na Yahweh en sy Wet; maar die meerderheid stel nie belang nie.

   1. Indien oom my skrywe wil opneem as n persoonlike aanval is dit oom se saak, maar dit is nie my intensies nie. Ek self is al vanaf 2008 besig om te prep en studies te doen oor ons land en haar toekoms,oom moet my verskoon as ek verskriklik frustreerd raak wanneer daar iets gebeur en almal wil waentjies pak.

    Dit gaan ook glad nie oor wat ek te se gehad het nie maar wat Elohim se twee profete gese het, en dis hoog tyd dat die leiers begin ag gee op wat hulle gese het, en nie elke keer ( cry wolf nie) want daar gaan n dag kom waar ons moet ontrek en ek wil nie die een wees wat skuldig gaan wees aan my broer se bloed omdat ek deur al die jare sy ore miskien stomp gemaak het deur al my vele spekulasies nie.

    In oom se skrywe hierbo ( En dan het Johanna Brandt die Romeinse syfers XL (40) in die lug sien hang VOORDAT ’n miniatuurassegaai op grond geval het…) dis nie waar nie en baie misleidend want in oom se eie boek oor Johanna se visioene staan daar ( sy het gekyk en voor haar n miniatuurassegaai op die grond sien le. DAN sien sy die BEGIN van n staking wat gou -gou dwarsoor die land versprei en hoog bo in die lug die letters XL(40). Terwyl hierdie staking aan die gang is val hulle Johannesburg in die nag aan Iets interessant sy se hulle sny die kragverbindings binne en rondom die stad af. dit sal mos nie nodig wees indien Eskom gevou het nie soos baie beweer gaan bebeur nie.

    Volgens oom se eie interpretasies van die profesiee is dit tog duidelik dat daar moet nog sekere dinge in plek val voor ons dinge kan gebeur. Al wat ek vra is dat oom hierdie dinge in perspektief plaas op die openbare platform, want daar is nuwe persone wat nie al die profesiee ken of verstaan nie, en dan onnodig vreesbevange sal raak en miskien iets irrasioneel sal aanvang.

    1. Ons waentjie staan al 26 jaar gepak en ek kan vir jou in detail vertel presies hoe lank elke eetding hou. Maar ons waentjie gaan nog ‘n rukkie moet staan, want sy tyd het nog nie gekom nie.

     Vir die huidige deel van ons volk se beproewing moet ons in ons binnekamer gaan en die deure sluit tot die grimmigheid verby is, soos die Bybel ons vertel om te doen. Ons moet nie inmeng terwyl God van Raka gebruik maak om met die liberalis af te reken nie.

     Dit is mooi gestel in ‘n vorige Vaandel artikel se kommentare. Ek sit dit hier sodat ons dit weer kan onthou. Oom Adriaan skryf:

     “Hoe groot is onse God nie! Die regering het gister aangekondig dat Suid-Afrika vanaf 26 Maart 2020 (26/3/20) ingeperk sal wees. Almal moet dan in hul huise bly. Die profeet Jesaja het dit vir ons in Jes. 26:20 bevestig: “Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.” (Ontvang van Barry62)

    2. Dankie, dat jy my gewys het op my foutiewe aanhaling van Joahanna Brandt se visioen. Ek weet nie of dit enige verskil maak nie, want terwyl die miniatuurassegaai op die grond lê, het sy ook die XL (40) in die lug sien hang.

     Jy sê verder: “Volgens oom se eie interpretasies van die profesiee is dit tog duidelik dat daar nog sekere dinge in plek moet val voor ons dinge kan gebeur…” Dan wil jy ook hê dat ek ‘hierdie dinge in perspektief moet plaas op die openbare platform’.

     Dis presies wat ek probeer gedoen het, want ek het my doelbewus daarvan weerhou om in enige van my laaste drie artikels selfs net te noem dat die huidige gebeure moontlik die begin van “ons dinge” kan wees. Siener het self gesê dit kom eers met die geelperskreën.

     Maar die verstommende gebeure rondom die coronavirus en Roger Teale se profesie wat daarby inpas, het die moontlikheid van ongekende geweld na vore gestoot, en ek het besluit om my medevolksgenote hieroor te in te lig en te waarsku. Sodat hulle ten minste voorbereid kan wees en nie onverhoeds betrap word nie. Want die dinge (onheile) waaraan ons vandag blootgestel word, het nog nooit in ons hele geskiedenis gebeur nie.

     Maar na jou mening moes ek liewer niks gesê het nie, “want daar is nuwe persone wat nie al die profesieë ken of verstaan nie, en wat dan onnodig vreesbevange sal raak en miskien iets irrasioneel sal aanvang”. (Wat is daar omtrent Roger Teale se profesie wat onverstaanbaar is?)

     Moes ek dan liewer die voorbeeld van die valse profete gevolg het? Jer 23:17 “Die HERE het gespreek: Julle sal vrede hê; en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle: Geen onheil sal oor julle kom nie.”

     1. Oom Adriaan, oom Siener praat van die Geelperske reën wat ook ‘n teken is soos bogenoem.
      In die afgelope seisoen in groot dele van die binne land het ons seker nou al 2 tot 3 keer, sulke reën gesien vir dae aan een.
      Vir die eerste keer in jare het ons in noord wes/gauteng/ vrystaat sulke tipe reën gekry.
      Korregeer my asb indien ek verkeerd is

     2. Dit gaan REGTIG dol met my op die oomblik – ek kan net nie voorbly om op al die e-posse, navrae, inligtingstukke, foto’s, videos en kommentare wat ek ontvang, te reageer nie. Indien die baie reëns waarna jy verwys in die “geelpersketyd” (middel-Februarie – einde Februarie) geval het, lyk dit of dit een van Siener se tekens kan wees.

      Maar in sy visioene het hy na 2 ‘tekens van reën’ verwys. Sept./Oktober en middel-Februarie.

      Gedurende die 2de WO skryf mnr. Boy Mussmann aan die Volksblad:

      “Ek wens vergunning te kry om te sê watter voorspellings hiermee in verband staan. Hy sien die parlement is in sessie.” (En dan volg die visioen): Ons parlement sit daardie tyd, sê hy: Dit het gereent en die gras word groen, (middel-Februarie) en dan word dit wit en droog (dis winter) en net sodra die gras weer vir die tweede maal groen word, (Sept./Okt.) as die Duitsers in Duitswes land (met vyf oorlogskepe), dan kom daar drie blou briewe in die parlement in. Die moframme (moframme is blanke parlementslede – hy verwys dus nie hier na die swart regering nie, maar na die Iterimregering) staan met hul koppe bymekaar, maak planne en wette. As die eerste blou brief kom, begin die moframme rondwoel. ’n Tweede blou brief kom en die moframme begin rondspring en met die derde blou brief dan spat hulle uitmekaar en vlug uit die Kaap. Ek sien die volksraadslede kom haastig huis toe, want ek sien hulle as wilde makoue (vyande van die Boervolk).”

      Die briewe kom nie die een na die ander nie, maar met tussenposes.

      Dus moet dit nou al rondom middel-Februarie wees, want Siener het pertinent gesê “ons dinge begin met die geelperskereën”.

      “Nou sê oom Klasie oor daardie tyd: “Ek loop in Johannesburg tussen die mynhope deur en geen mens is te sien nie, (al die mynwerkers is huis toe gelos) al die motorkarre staan…”

      Ja, met die coronavirus is al die mynwerkers ook huis toe gestuur, maar die gebeure waarvan Boy Mussmann hier praat, lê ongetwyfeld nog iewers in die toekoms.

   2. Goeie more.
    Oom Adriaan, Dankie weereens vir ‘n puik skrywe, mens moet net baie versigtig wees vir, ‘terugkeer na die wet’ sodat mens nie dalk in die slaggat/vangnet van die duiwel/nwo trap nie. Hulle, die nwo, gaan die wet op hulle micro skyfie skrywe, baie maklik om te doen. Daar is baie vewysings daarna, in die Bybel, net een aanhaling.

    Deu 6:6 En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;
    Deu 6:7 en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.
    Deu 6:8 Ook moet jy dit as ‘n TEKEN bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees.

    So indien mens nou die ‘chip’ aanvaar dan het mens mos die TEKEN op jou voorkop, die ‘chip’ (met die wet) komunikeer met die slimfoon in die hand, lees die wet. Dan is die besigheid mos nou hoogs Bybels, en die mense aanvaar dit. Gooi net so Bybelse sousie oor die duiwels drek. Mens moet maar baie versigtig wees, die kat goed uit die boom kyk.
    ‘n Ander slaggat kry mens in Esegiel 9. Lees gerus die hoofstuk.
    Eze 9:4 En die HERE sê vir hom: Trek dwarsdeur die stad, dwarsdeur Jerusalem, en maak ‘n TEKEN op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word.
    Die mense wat nou so sug en steun (kla) oor die gruwels gaan nou ‘voor in die ry’ staan om die TEKEN (chip) te aanvaar. So mens sal maar moet fynkyk wie is die ‘man met die linnekleed.
    Waar die ‘chip’ beskryf word:
    Rev 2:17 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.
    Hoogere sekerheid.
    Groetnis

    1. Kobus Scheepers

     Hinsie, die wet wat op enige chip geplaas sal word sal verseker nie die 10 Gebooie Wet van die God van die Boervolk wees nie. Die Fariseërs van 2000 jaar gelede het ons Messias gekruisig. Vandag tree die Fariseërs-orde baie vinnig na vore hoewel dit grootliks die oog van die Boervolk ontglip a.g.v. ons baie probleme hier ter plaatse. Hierdie Fariseërs-orde omhels die “7-Noahide Laws” wat baie klink soos die 10 Gebooie Wet, MAAR die wette is oop vir Interpretering van elke nuwe Hoë Priester. Hierdie Fariseërs-orde word onderskraag deur die geldjood en ook die huidige regerings van ten minste Israel & Amerika.

     Hoe werk die wet?
     1 gebod stel ook “jy mag nie doodslaan nie.”
     Jaar 1, Hoë Priester A “Jy mag nie doodslaan nie”
     Jaar 2, Hoë Priester B “Jy mag nie doodslaan nie, maar jy mag aborsie tot op 3 maande toepas.”
     Jaar 3, Hoë Priester C “Jy mag nie doodslaan nie, maar jy mag aborsie tot op 6 maande toepas.”
     Jaar 4, Hoë Priester D “Jy mag nie doodslaan nie, maar jy mag aborsie tot op 9 maande toepas.”
     Jaar 5, Hoë Priester E “Jy mag nie doodslaan nie, maar jy mag kleuters tot op 3 maande uitsit.”
     En so verwrong dit baie vinnig volgens die aard van hul vader.
     Herrinner dit nie bietjie aan die Pousdom se maniere nie?

     Jesus/Yehoshua, of hoe jy Hom ook al ken, het die volgende gesê Johannes 14:15 “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.”
     Wat is Sy Gebooie? Die 10 Gebooie soos wat Hy vir Moses op die kliptafels geskryf het. So wat is jou bewys dat jy Hom Liefhet? Jy sal Sy Gebooie hou en nie die gebooie van ander nie. As jy hierby kom sal jy Sy Dure Verlossing wat Hy jou gebring het beter verstaan, Liefde leer ken en jou geloof dramaties vergroot.

     Dat die chip ‘n groot slaggat is wat ons as volk nie sal neem nie – is verseker.

   3. Beste Oom Adriaan. Op 6 Jan 2006 het ek En my vrou jou ontmoet vir tee by jou huis in Mosselbaai. Jy het nog gese dat dit jou eerste handtekening vd jaar is toe ek jou gevra het om my boek te teken. Jy sou ook 13h00 die Middag n belangrike afpsraak met ou Pres PWBotha Moes nakom En derhalwe was ons tyd saam beperk gewees. Ek bedank jou namens die behoudendes onder die volk vir jou onbaatsugtige diens om die opdrag van ons Vader uit te voer, En vir die tyd wat nog voor le waarin jy steeds pligsgetrou voort gaan om jou opdrag stiptelik na te Kom. Ons gaan inderdaad, soos jy in jou laaste paragraaf dit stel, En ongelukkig is dit n Baie swaar aanklag teen ons as volk, naamlik die feit dat jy in 30 jaar, na Baie waarskuwings vandag moet verklaar dat die volk nie gehoor gegee het aan jou waarskuwings om terug te keer na ons EL En Sy gebooie toe nie. Ons gaan n donker tyd binne sonder die merk van ons Vader, EX 31, naamlik die onder houding van sy Sabbat En Sy Sabbatte(Feeste)… Gelukkig is daar genade En is ek seker dat deur vas En gebede ons volk gehoor Sal gee aan hierdie belangrike aanklag dat ons moet terug keer na Sy Wet toe. “Iets” het gebeur, En die Gees en Waarheid spreek ons aan, alhoewel daar onsekerheid is, voel ons aan dat die klip wat nie met hande gemaak is nie, begin rol het. Dalk het ons nog na Mei die “naskemer” se Paar minute oor voor dit donker word, waarin ons nog fisies sowel as geestelik kan voorberei. Indien nie… Mag ons Sy genade En Sy profesie soos deur die profete En moderne profete soos Siener gebruik as die rigting aanwysers op hierdie nou paadjie wat vir ons voorle. Baie het dit al gese, maar gun my ook die geleentdheid om te se, “ons bedank Oom vir u diens sover…”

 3. MARTIN SCHÄFER: “We are very happy that, in accordance with the rules by the South African government, we have found an agreement with South African Airways to organize the repatriation of remaining German tourists in South Africa.”
  German citizens stand in a queue at the Cape Town stadium, ahead of their repatriation flight to Germany.

  ROGER TEALE: They will close the Airports if you don’t have a ticket or a number you will be here when it starts it is Gods Judgement that is to come upon you he warns it is not from the devil but Gods Judgement

 4. Goeiedag oom Adriaan, Pieter sr en Pieter Jr en Evert, wij waren 2 jaar terug bij jou in Ladismid, en Gustav was daar ook. Dankie voor deze laaste info over de situasie in Z_Afrika, wat een waanzin om voor 19 stergevallen corona 80 miljoen mensen op te sluiten. Hier is de situsie wat makkelijker en mogen wij nog wel buiten en op pad. Er zit een plan achter, maar ook Jahweh heeft Zijn plan. Mooi dat de Seun van Recthvaaidigheid in ons midde kom woon om as Piester/Koning naar de orde van Melchizedek te kom heers. Weet jij meer hier over te vertellen? Ik was in Swellendam en kreeg er toen een indruk van dat dáár o.a. ook zijn woning zal zijn. Groeten van Pieter van der Meer senior, en groeten aan je vrouw en Gustav en familie en kennissen. .

 5. Oom Adriaan,baie dankie vir alles wat u oor soveel jare vir ons volk gedoen het en nog steeds op hierdie hoë ouderdom aanhou doen.
  Graag deel ek wat ek in al dié dinge raaksien.
  Johanna Brand sê sy sien ń groot staking wat gou gou oor die hele land versprei en hoog in die lug hang diel letters XL. Dan sien sy alles staan selfs die groot besighede is gesluit en verlate.Niks funksioneer meer nie. (ń beter beskrywing van dit wat nou gebeur is amper onmoontlik.is die staking wat sy gesien het nie dalk hierdie inperking nie. My opinie is dat met ń landswye staking sal ń mens nog steeds nie nie by haar beskrywing kan uitkom van groot besighede wat gesluit en verlate is nie,die blankes trek alles nog altyd deur met enige staking tot dusvêr.)
  Dit gepaard met Roger Teale se profesie wat baie belowend lyk sovêr wil ek sê dat daar nou heeltemal te veel profesieë is wat tegelyk lyk of dit in vervulling kan gaan dat enigiemand onverskillig hieroor kan staan.
  Niemand kan sê dat dit die begin is nie,maar ek vra die vraag,hoeveel tekens moet ons nou nog kry voordat ons gaan ag gee.
  Groete en seën daar.

 6. GELOFTELAND – DIE WEBBLAD VAN DIE AP KERK

  http://gelofteland.org/index.php

  Nadat ‘n sekere kommentator in/op die vorige artikel verwys het na die AP Kerk se webblad (Gelofteland), het ek vinnig deur etlike artikels op daardie webblad gegaan en het ek op ‘n rits ernstige beginsel-flaters en massiewe teenstellings (teenstellende beginsel-verklarings) afgekom.

  Indien enige iemand wil sien hoe en waar die AP Kerk (se Leeraars) hulself erg weerspreek – vra dan net, en ek sal dit hier plaas.

  Stel iemand belang om dit te sien ? (indien niemand belangstel nie – dan bly ek stil)

  ~

  1. Jacques, as jy voel die inligting oor die AP kerk kan misleide skape se oë oopmaak, plaas dit dan gerus. Ek glo meeste lesers op hierdie forum is diep denkende gelowiges wat WERKLIK soek na die WAARHEID. Daar was nog nooit in die Adamiet se geskiedenis soveel openbaring gewees, soos wat ons juis nou beleef nie. Vir party mense kom dit as n geweldige skok, en hulle skop daarteen met mag, en mening. Vir ander is dit weer tot seën, en dit verdiep hulle geestelike lewe en geloof. Ons kan almal saamstem dat die blankes van hierdie land in benoudheid verkeer soos nog nooit tevore nie. Ek staan op aandag vir die ” geloofshelde ” wat lyk asof hulle oor niks worrie nie ! Mooi man ! Maar dan is daar baie gewone mense, ( soos ek ook maar ), wie se geloof kleiner is as n mosterdsaad. ( Onthou maar, Yahshua het gesê : As jou geloof so groot soos n mosterdsaad was, sou jy n berg in die see kon gooi ! ) Maar ek het deur my lewe ook al n paar lesse geleer. As iemand vir my wil preek oor geloof, vra ek altyd. Broer/suster, hoeveel geld en besittings het jy in die bank ? Julle sien, ek het gevind dat hoe ryker n christen, of gelowige is, hoe groter is hulle ” geloof, ” en hoe harder kan hulle vir ander preek. Geen wonder Yahshua het vir die ryk jong man gesê : Gaan verkoop ALLES wat jy het, en gee dit vir die armes. En wat doen hy toe ? Hy het tjankend, soos n brandsiek brak weggehardloop !

   1. Sneaky Ramaphosa and his cronies already are preparing the “sheeple” for longer “extended” house arrest scenarios. The extended five-week national lockdown has postponed South Africa’s worst-case Covid-19 scenario to September, a government projection shows. With no lockdown, South Africa was estimated to reach its peak coronavirus infections in July. A five-week lockdown, that has paralyzed the economy, is buying the government two more months to “prepare for a flooding of hospitals “ at the end of winter. This is according to a presentation made to Parliament’s portfolio committee on health this week by the acting director general of the department of health, Anban Pillay, a copy of which News24 has obtained.
    Other key findings in Pillay’s presentation include: In a worst-case scenario, Gauteng would see over 1.5 million Covid-19 infections at the end of winter, followed by KwaZulu-Natal with one million;
    The country has less than half the number of ventilators needed to deal with peak infection. Public and private hospitals currently have a total of 3 216 ventilators, compared to the 7 000 we need, and
    The country currently has 4 909 critical care hospital beds available, but the need for beds in intensive care units could exceed 14 700 at the highest level of infection. This “Lock-Down” theatricals of Ramaphosa never was approved by parliament, never was signed and never were published in the government gazette in order to substantiate or support any law enforcement- but as we know the ANC Mafia- deception and lies forms an integral part of their tribal power play. And this “Corona”-thing gave them the perfect alibi to expand their powers into a full dictatorship. vervolg

    1. Ramaphosa is as ever again on his way to the next millions that will be donated by the Bill and Melinda Gates Foundation in exchange to allow “Mr. Death” access to the country and to spread his deadly vaccines into each of the poor South African dumb and naive population. Also is Ramaphosa lining his pockets in expectation of the billions he will be cashing in out of the deadly 5G roll-outs from his brother in law- Patrice Motsepe’s contract to build nearly 700 5G towers across the country. Because of the close link between the 5G radiation sickness and the fake “Corona“-thing Ramaphosa now will dance to any tune Gates or whatever dubious international liberal “university” or institution is playing about the “Coronavirus.” Ramaphosa simply is a puppet deep in the pockets of his global masters. Gates or Corona– both ways Ramaphosa will be laughing all the way to the bank at the expense of the poor South African “sheeple.” Ramaphosa per se is going to cause much more collateral damage to the country, it’s economy and social structures than Zuma ever dreamed of doing. Where-as Zuma was more interested in expanding his own empire- Ramaphosa on the contrary is sacrificing the whole country and it’s people to the world domination program- even if it means disrupting and destroying the entire social and financial structures of the people. He is a very calculated and brutal capitalist that has no remorse for the destruction of thousands of innocent households he now will be responsible for in the aftermath of this “Corona”-thing.
     Vol artikel kan gelees word https://www.whitenationnetwork.com/archives/82729
     die beste wat ons voor kan hoop is n volskaalse burger oorlog op die stadium

 7. VOORWOORD

  Wie het al na die embleem / logo van die Afrikanerbond gaan kyk ?

  In die AP Kerk is daar sekere mense (Afrikanerbonders) wat aggressief teen die Israelwaarheid en Israelgeledere gekant is.

  Sarel Roets (ook bekend as “Oranjedoring”) – wie vir jare al ‘n inwoner van Orania (en ook lid van die AP Kerk is) – is byvoorbeeld iemand wat daarvoor bekend is dat hy voorheen (op blogs, webwerwe en gesprekforums, ens) die Israelwaarheid hewig aangeval en teengestaan het.

  Gaan kyk maar op Twitter wie is Sarel Roets se (Afriforum) vrinne : https://twitter.com/oranjedoring?lang=en

  In Junie 2017 wou besoekende swart joernaliste ook die Sondag kerkdiens van die AP Kerk op Orania bywoon, maar is hulle die deur gewys. Ná hierdie insident was dit niemand anders as eerwaarde Sarel Roets wat toe die volgende vir die arme swart hoernaliste gesê het :

  “I’m very upset that my church did this, it’s not right. I’ve already sent the reverend a message. From me, I’m sorry, it’s completely unacceptable. We still have problems in Orania, this is one of the problems.”

  https://www.thecable.ng/south-african-church-bars-blacks

  Met my beplande kommentaar tov die AP Kerk is my doel nie om die lidmate van die AP Kerk aan te val nie, inteendeel, maar wil ek graag die teenstrydighede tov hierdie “konserwatiewe” kerk se “kerkbeginsels” uit wys, en dit dan KORREGEER – sodat mense DAARUIT KAN LEER.

  ~

 8. Dankie Dirk Albers. Ek stem saam.

  Goed, kom ons begin…

  Op die AP Kerk se Gelofteland Webwerf (voorblad) :

  GEBED VAN JAN VAN RIEBEECK

  “…ons tot die doel met ons aanwesige Raad in u Heilige Naam vergader is om met hulle advies sodanige besluite te neem waarmee die grootste diens van die gemelde Kompanjie (VOC) bevorder, die reg gehandhaaf, en ONDER HIERDIE WILDE BRUTALE MENSE INDIEN MOONTLIK U WARE GEREFORMEERDE CHRISTELIKE LEER METTERTYD VOORTGEPLANT EN VERBREI MAG WORD, tot die lof en eer van u Heilige Naam…”

  Soos ons hier bo kan sien was die “evangelisering van die naturelle” ‘n prioriteit. Groot fout !

  Ek het voorheen etlike kere oor die GEESTELIKE AKKOMMODERING van die naturelle (nie-adamiete, antropoïede) geskryf – naamlik hoedat sekere mense reg van die begin af (en al ewig) die agterdeur vir die barbaarse dierlike satansras oop hou. Hierbo kan u mooi sien hoe en waar hierdie gruwelike GEESTELIKE AKKOMMODERING van Raka begin het.

  En vandag pleeg dieselfde spulletjie hierdie gruwelike en verraderlike (Geestelike) Raka-akkommodering in die naam van “Protestantisme” – presies nés die Rooms-Katolieke Kerk dit óók doen.

  Ja – dit is en bly “AKKOMMODEER” !

  My verdere reaksie op AP Kerk artikels volg…

  ~

 9. BASTERS

  Eers word Jan van Riebeeck se (naïewe) gebed opgehemel – naamlik om die naturelle (geestelik) te akkommodeer, en dan hierdie oor basters…

  http://gelofteland.org/index.php/ons-god/8-artikels1/6005-basters

  Ds Andrè van den Berg sê :

  “In die OT het die woord baster grootliks ʼn ongunstige betekenis. Deutr. 23:2 het niks met rassevermenging te doen nie. Wie Deutr. 23:2 as bewys plaas om rasvermengde huwelike as sonde te brandmerk gebruik, slaan die bal baie ver mis. Deutr. 12-26 vorm ʼn eenheid – Moses se Wetteversameling. Deutr. 23:2 is slegs een van die baie voorskrifte. Wie op die letterlike handhawing daarvan aandring, sal ter wille van konsekwentheid ook ál die ander seremoniële voorskrifte moet nakom. Die wette wat Moses die volk Israel destyds beveel het, kan nie meer vandag geld nie. Die Bybelse gebruik van die woord BASTER het ʼn ander betekenis as in die volksmond. Die Oxford woordeboek gebruik die woord bastard vir iemand wat buite die eg verwek is.”

  Hmmm… ek wonder so by myself : Hoe lank het eerwaarde Dominee nou weer gestudeer ? Sewe jaar ?

  Vervolg…

 10. Basters (vervolg)

  Kom ek help die AP Kerk se (“Afrikaner-Bont”) Dominee Andrè van den Berg reg :

  Deut. 23:2 : “A BASTARD (H4464 – mamzêr) shall not enter into the congregation of the LORD ; even to his tenth generation shall he not enter into the congregation of the LORD.” [KJV]

  Deut. 23:17 : “There shall be no WHORE of the daughters of Israel, nor a SODOMITE (H6945 – qâdêsh) of the sons of Israel.” [KJV]

  Daar is geen twyfel dat Deut. 23:2 na ‘n ware BASTER verwys – naamlik na ‘n persoon van gemengde bloed / gemengde genetika (en NIE nét na iemand wat uit “bloedskande” gebore is nie).

  Verder, in Deut 23:17 (hier bo) staan daar duidelik dat beide ‘n HOER én ‘n SODOMIET in Israel verbode is ; maar ons hoog-geleerde Afrikanerbond Dominee sê egter : dat “die wette (Deut. Hoofstukke 12-26) wat Moses die volk Israel destyds beveel het, kan nie meer vandag geld nie”. Nê !?

  So, dws, volgens ons “verligte” Afrikanerbond Dominee tel Deut. 23:17 óók nie meer nie ? en derhalwe sou Hoereerders en Sodomiete (saam met Basters) vandag toelaatbaar wees ?

  Haai oe !

  ~

 11. Dankie tog – want hier blyk die eerste teenstrydigheid (teenstand) na vore te kom tov Ds Andrè van den Berg se skrywe…

  ONS DURF NIE VERMENG NIE

  http://gelofteland.org/index.php/ons-god/8-artikels1/6207-ons-durf-nie-vermeng

  Ds AE vd Berg (gebruik sy verstand) en sê :

  “Onthou, Satan val die goeie aan deur dit met die bose te vermeng. Hy val hulle uit oorde aan waar ’n mens dit die minste verwag – selfs kerke! Aan die begin van die Christelike era het die kerk die wêreld inbeweeg. Vandag beweeg die wêreld die kerk binne. Let daarop dat Satan die goeie deur ’n vermenging met die bose vernietig! Hierdie patroon herhaal hom deur die eeue; vernietiging deur vermenging. Hy (God) sal die Boerevolk op sy eie tyd in genade aansien en ons verwoeste land herstel. Ons durf egter nie stilsit nie. Die Bybel sê wat ons moet doen: ‘(as) MY VOLK, OOR WIE MY NAAM UITGEROEP IS, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en HULLE SONDE vergewe en hulle land genees’. (2 Kron. 7:14). Ons moenie soos miere voor ‘n groot reën rond en bont hardloop nie, maar drie dinge doen: Ons verootmoedig, ernstig bid en VOLKSGENOTE wat nog nie tot bekering gekom het, na Jesus lei. God doen die res. Vertrou Hom! In Openb. 18:4 ontvang gelowiges ‘n soortgelyke opdrag om hul van die VALSE KERK af te skei: ‘Gaan uit haar uit MY VOLK, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.’ Ná hierdie opdrag volg die belofte: ‘….en Ek sal JULLE aanneem’. God skaar Hom by gelowiges, maar dan moet hulle heidense besmetting vermy en weier om te vermeng.”

  Ek wei vervolgens uit op die onderwerp dmv Skrif-ontleding…

  Vervolg…

 12. Vervolg…

  1. Wie is…. DIE VOLK “OOR WIE MY NAAM UITGEROEP IS” ?

  Deut. 28:10 : “En al die volke van die aarde sal sien dat die NAAM van die HERE oor JOU (Israel) UITGEROEP is, en hulle sal vir jou vrees.” [AOV]

  2Kron. 7:14 : “…en my volk (Israel), OOR WIE MY NAAM UITGEROEP IS, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en HULLE bekeer van HUL verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en HULLE (Israel se) sonde vergewe en hulle land genees.” [AOV]

  Hand. 15: 16-17 : “Daarna sal Ek terugkom en die VERVALLE HUT VAN DAWID (Israel) weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die OORBLYFSEL van die MENSE (Adam se geslag – Israel) die Here kan soek, en AL DIE (Israel) NASIES OOR WIE MY NAAM UITGEROEP IS, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.” [AOV]

  Hierdie “nasies” van die NT is al die Israel-nasies (Blanke Westerse Nasies) wat só ontstaan het :

  Gen. 35: 10-11 : “…en God sê vir hom : Jou naam is Jakob ; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar ISRAEL sal jou naam wees. En Hy het hom ISRAEL genoem. Verder sê God vir hom : Ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar en VERMEERDER. ‘n Nasie, ja, ‘n MENIGTE VAN NASIES, sal van JOU afstam, en KONINGS sal uit JOU lendene voortkom.” [AOV]

  Lees ook die hele Jesaja 43.

  Vervolg…

 13. Vervolg…

  2. AAN WIE IS DIE BOEK VAN OPENBARING OPGEDRA ?

  Omdat Ds AE vd Berg aanhaal uit Openb. 18 (Nota : waar “My Volk” = Israel), die volgende :

  Openb. 1:6 : “…en ONS (Israel) gemaak het KONINGS EN PRIESTERS vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid ! Amen.” [AOV]

  Openb. 5:10 : “…en het ons (Israel) KONINGS EN PRIESTERS vir onse God gemaak, en ons sal as KONINGS op die aarde heers.” [AOV]

  3. WIE IS DIE “KONINGS EN PRIESTERS” ?

  Exod. 19:6 : “En júlle sal vir My ‘n KONINKRYK VAN PRIESTERS en ‘n HEILIGE NASIE wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van ISRAEL moet meedeel.” [AOV]

  1Pet. 2: 9-10 : “Maar julle is ‘n UITVERKORE GESLAG (Ras – G1085), ‘n KONINKLIKE PRIESTERDOM, ‘n HEILIGE VOLK, ‘n volk as EIENDOM verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat VROEËR geen volk was nie (nl: die Blanke Heidense Nasies / “Gentiles”), maar nou DIE VOLK VAN GOD is ; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.” [AOV]

  Vervolg…

 14. Vervolg…

  4. HEILIGE VOLK, EIENDOMSVOLK

  Deut. 26: 18-19 : “En die HERE het jou (Israel) vandag laat verklaar dat jy (Israel) vir Hom ‘n EIENDOMSVOLK sal wees soos Hy jou beloof het, en dat jy al sy gebooie sal onderhou ; en dat Hy jou dan die HOOGSTE sal stel bo al die nasies wat Hy gemaak het, tot ‘n lof en ‘n roem en ‘n sieraad, en dat jy ‘n HEILIGE VOLK aan die HERE jou God sal wees soos Hy beloof het.” [AOV]

  Aan wie is Petrus se briewe (soos hierbo aangehaal) opgedra ?

  1Pet. 1: 1-2 : “Petrus, ‘n apostel van Jesus Christus, aan die VREEMDELINGE VAN DIE VERSTROOIING (Verstrooide Israel) in Pontus, Galásië, Kappadocië, Asië en Bithínië, UITVERKORE volgens die VOORKENNIS van God die Vader…” [AOV]

  5. WIE IS DIE VERSTROOIDES ?

  Deut. 28:64 : “En die HERE sal JOU (Israel) VERSTROOI onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde ; en daar sal JY ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie.” [AOV]

  Jak. 1:1 : “Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die TWAALF STAMME wat in die VERSTROOIING is : Groete!” [AOV]

  Joh. 7:35 : “En die Jode sê onder mekaar : Waar wil Hy heengaan, dat ons Hom nie sal vind nie ? Hy wil tog nie na die VERSTROOIDES (verstrooide Israeliete) onder die GRIEKE gaan en die Grieke leer nie ?” [AOV]

  Vervolg…

 15. Vervolg…

  Joh. 11: 51-52 : “En dit het hy nie uit homself gesê nie ; maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy GEPROFETEER dat Jesus vir die VOLK (Israel) sou sterwe. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die VERSTROOIDE KINDERS (Verstrooide Israel) van God tot ‘n EENHEID saam te voeg.” [AOV]

  Joh. 10:16 : Ek het nog ANDER SKAPE (Verstrooide Israel) wat nie aan hierdie stal (Juda-Benjamin) behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees EEN KUDDE, EEN HERDER.” [AOV]

  Matt. 10:23 : “En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die STEDE VAN ISRAEL (Westerse Nasies) sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.” [AOV]

  Die term SKAPE verwys altyd na ISRAEL :

  Eseg. 34: 11-12 : “Want so sê die Here HERE : Kyk, hier is Ek, en Ek sal na my SKAPE vra en vir hulle sorg. Soos ‘n HERDER vir sy trop SKAPE sorg op die dag as hy onder sy VERSPREIDE SKAPE is, so sal Ek vir my SKAPE sorg ; en Ek sal hulle RED uit al die plekke waarheen hulle VERSTROOI is, op die dag van wolke en donkerheid.” [AOV]

  Die volgende APK artikel oor GEMENGDE HUWELIKE was in sterk kontras met dié van Andrè van den Berg se sienswyse…

  Vervolg…

 16. GEMENGDE HUWELIKE

  Gedagtes vir elke dag (skrywer onbekend)

  http://gelofteland.org/index.php/ons-god/20-gesag-van-die-bybel/4732-gemengde-huwelike

  ** Vroeër het mense by hul eie ras gehou om hul eenselwigheid en kultuurverskille te bewaar. Dis nie deur regerings of kerke op hulle afgedwing nie, maar uit eerbied vir God se skeppingsorde gehuldig. In Gen. 1:24 skryf Moses oor God se natuurwet en sê dat God al die diere volgens hulle soort gemaak het. ’n Bok sou nie ’n perd of ’n duif ’n swaeltjie voortbring nie.

  God het vroeg in die mensegeskiedenis die mensdom in volke verdeel toe Hy die nageslag van Kain van dié van Set geskei het. Set se nageslag was God se uitverkorenes en is die seuns van God genoem (Gen.6:1). Kain s’n het God nie behaag nie omdat hulle boos was. Toe Set se nakomelinge later met dié van Kain ondertrou, het dinge begin skeef loop. Hulle versuim om hul nageslag onbesmet te hou, het hulle spoedig so van God vervreem, dat Hy die ganse mensdom, op agt na, in ’n watervloed laat omkom het!

  Die Bybel noem rasvermenging verbastering. Let op die sewende gebod (egbreuk) wat nie net oor ongeoorloofde liefdesverhoudings gaan nie, maar ook oor onwettige vermenging. In Hebreeus het die woord egbreuk ook die betekenis van bederf, verlaag en ontwrig – iets wat geskaad word deur ’n vreemde inhoud by te voeg.

  Kinders wat uit rassevermenging gebore is, is in die Bybelse tyd prontuit basters genoem en getuig van God se afkeur in rassevermenging:

  “Geen baster mag op die vergadering van die Here kom nie; selfs sy tiende geslag mag op die vergadering van die Here nie kom nie” (Deut.23:2). Die Bybel is baie duidelik hieroor: God veroordeel rassevermenging. **

  ~

 17. GOD HAAT VERBASTERING

  http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/130-god-haat-verbastering

  Deur Dr JP Botha

  ** Ons volk was geroepe om hier aan die suidpunt van Afrika die lig van die beskawing en van die Evangelie van Jesus Christus in te dra ONDER DIE GEKLEURDE INWONERS VAN AFRIKA.

  Die Woord van die Here in Deuteronómium 23 geld ook vir ons om te gehoorsaam, maar ons het die poorte van ons volkslewe vir die wêreld oopgegooi sodat vreemdelinge en ‘n bastergeslag tans oor ons heers.

  Deuteronómium 23:2 “Geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die Here nie kom nie”.

  Die vergadering van die Here waarvan die Bybel hier praat, is sy gemeente. Dit is sy eie volk Israel wat Hy uitgekies het bo alle ander volke om vir hulle te sorg. Hy wil hulle identiteit suiwer hou en hulle nie met ander nasies laat vermeng nie want die bastergeslag wat dan ontstaan, is nie meer deel van sy geloftevolk nie.

  Die gangbare betekenis van die woord ‘baster’ is iemand wie se ouers die een aan die Blanke en die ander aan die gekleurde (swart of geel) rasse behoort. **

  My Kommentaar :

  Opsigtelik geen massiewe probleem met sy skrywe nie. Die skrywer verskil óók lynreg met Ds Andrè van den Berg. Dr. JP Botha maak net een foutjie, en dit is om te dink / glo dat ons Blankes “geestelik verplig” is om die naturelle (geestelik) te AKKOMMODEER, naamlik om die Evangelie aan die naturelle (pre-adamiete / antropoïede) te bring. Ons is nie !

  ~

 18. GOD STRAF VERMENGING

  Gedagtes vir elke dag (skrywer onbekend)

  http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/117-god-straf-vermenging

  ** Ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode, ‘n strik vir julle – Rigters 2:3

  Toe die Here sy volk weer na hulle land teruggebring het, het Hy hulle beveel om nie met die inheemse volke te meng en met hulle te vereenselwig nie, maar om hulle te verdryf en uit te roei, sodat elke stam van Israel sy regmatige grondgebied ongeskonde kon inneem en hulle daar vestig.

  Maar nadat Josua die land aanvanklik “skoongemaak” het, het die volk daar gaan woon sonder om die res van die heidene wat nog oorgebly het uit te roei. Israel het met hulle gemeng en ook hulle afgode gedien. Daarom sê die Here in Rigters 2: 20: “Omdat hierdie nasie my verbond wat Ek hulle vaders beveel het, oortree en na my stem nie luister nie, sal Ek… geen een van die nasies … voor hulle uit verdrywe nie.”

  Soos die Here vir Israel uit Egipte weer na Kanaän gebring het, het Hy in die 17e eeu die kern van ‘n klein volkie in Suid-Afrika geplant. SY OPDRAG WAS NIE SOOS IN ISRAEL, DAT DIE INHEEMSE VOLKE UITGEROEI MOES WORD NIE, MAAR DAT HULLE GEKERSTEN MOES WORD. …

  In Kanaän het die Here die volk gestraf met al die Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Straf Hy ons nie ook met al die Zoeloes, Kôsas, Matebeles, Tswanas, Basoeto’s, Fingo’s, Bagatlas en nog dosyne meer nie? **

  My kommentaar : Selfde as die vorige. Plus – die inheemse dierlike gemors MOES kompleet uitgeroei gewees het ! want dit is ‘n Goddelike opdrag ! Nou is dit te laat.

  ~

 19. BID DAT GOD ONS VYANDE VERSLAAN

  Gedagtes vir elke dag (skrywer onbekend)

  http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/116-bid-dat-god-ons-vyande-verslaan

  ** ‘n Paar eeue later verkeer die Afrikanervolk hier aan die suidpunt van Afrika in dieselfde benouende omstandighede as wat die geval met Juda in die 7e eeu vC was. ‘n Ongelowige heidense terroristebende het beheer oor ons land verkry en probeer met groot vertoon van mag om ons nie net slaafs te onderwerp nie, maar wend doelbewuste moordpogings aan om ons volksbestaan te beëindig.

  Daar is baie van ons wat elke dag met soveel bekommernis bewe voor die grimmigheid van hierdie ANC-verdrukker wat hom daarop toelê om ons land en volk te verwoes, dat ons vergeet dat die Here ons as sy kinders gemaak en geroep het om as VERBONDSVOLK in Suid-Afrika sy Naam te verkondig en die Christelike beskawing te bevestig.

  Bid dat die Here ons weer soos by vorige kere sal red en die vyand sal verslaan. **

  My Kommentaar : Laat almal weer Joshua hoofstuk 23 mooi gaan deur lees sodat hulle kan SIEN waarom hierdie VOLK so gestraf word.

  Matt. 7:6 : “Moenie wat heilig is (die Evangelie), aan die honde gee nie ; en gooi julle pêrels (Die Woord) nie voor die varke (dierlike antropoïede) nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote VERTRAP en omdraai en julle VERSKEUR nie.” [AOV]

  ~

 20. ONS WORD GESTRAF OOK VIR RASSE-INTEGRASIE

  http://gelofteland.org/index.php/ons-god/174-verskeidenheid-geloofsonderwerpe/107-ons-word-gestraf-ook-vir-rasse-integrasie

  ** Wanneer ons die goddelike waarskuwing lees wat in Josua 23 vanaf vers 11 tot 13 staan, kan jy maar Israel se naam daarin vervang met dié van ons Afrikanervolk:

  “Lê julle daarop toe om julle God lief te hê. As julle egter ‘n ander pad loop en julle verbind aan die mense wat oor is van hierdie nasies wat nog tussen julle woon, en julle ondertrou met hulle, en julle kom by hulle, en hulle by julle, weet dan seker dat die Here julle God hierdie nasies nie verder sal verdryf voor julle uit nie. Hulle sal vir julle strikke en wippe word, swepe op julle rûe en skerp dorings in julle oë en uiteindelik sal julle verdwyn uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het.”

  Vir Israel is hierdie waarskuwing, wat ook ‘n voorspelling inhou, tot in die kleinste besonderhede vervul. Wat die Afrikanervolk betref stap ons ook nog rustig aan op die pad wat na ons ondergang lei.

  Lê ons as volk onsself nog daarop toe om die Here ons God lief te hê? Wat doen ons met hierdie nasies wat onder ons woon – Tswanas, Kôsas, Zoeloes, ensovoorts – waarmee daar reeds baie ondertrouings plaasgevind het? Ons meng met hulle en het versuim om hulle verder voor ons uit te verdryf. Daarom het hulle vir ons strikke en wippe geword en die kommunistiese ANC-swepe op ons rûe is soos skerp dorings in ons oë wat ons bestaan hier in ons vaderland bedreig.

  As ons nie uiteindelik uit hierdie goeie land wat die Here ons God aan ons gegee het, wil verdwyn nie, moet ons terugkeer tot Hom wat ons voorvaders hier geplant het en Hom weer dien soos wat hulle gedoen het. **
  .

  Hallelujah ! Uiteindelik iemand wat die waarheid sê !

  ~

  1. Jacques, ek stem saam met jou in baie opsigte, en ek verskil met jou oor baie. So sien wat ek nou vertel asseblief net as inligting wat deur God aan my geopenbaar is en wat ek uit liefde met jou en ander hier wil deel. Dit is julle keuse of julle dit as waarheid, halwe inligting of vals wil beskou. Dink daarooor of verwerp dit, dis jul keuse.
   God het my vir jare gelei om BAIE te leer oor die geskiedenis van daardie tyd. Hy het dit vir my by Atlantis gaan haal, so ver terug. Toe Noag gered is, is daar met Ham “fout” gewees. Geskrifte wat ek nie vertrou nie, sê hy was nie Noag se eerste vrou se kind nie. Wat ookal die rede, daar was fout. Dit het of begin, of gelei, tot sy bloedvermenging. Dit het gelei daartoe dat Kanaan vermeng was. En daaruit die 7 volke wat in die land Kanaan gebly het. Onder hulle was ‘n nephilim, nie nephalim nie. ‘n Gevalle Engel self. Anak.
   Baster of bloedvermenging in daardie tyd, was die meng van mens DNA (Adam) met Hemelwese DNA.
   Ek gaan myself nie uitspreek oor wit en swart vermenging, of hulle nasate nie. Maar die ware feite waaroor die eerste helfte van dieBybel gepreek het, is die vermenging met Hemelwesens.
   Toe gee God vir my hierdie visioen. Amper AL Sy Kinders was besmet!!! DIT is hoekom Jesus moes kom. Omdat amper almal se gene besmet geraak het. Jy kan dus soveel preek soos jy wil en namens God besluit wie gaan Hemel toe en wie nie, maar ek is gewys Sy hart was GEBREEK. Want Hy was SO lief vir ons. Maar voor Noag gered was, het God ‘n Woord gespreek. En Sy Woord is onomkeerbaar. Dat GEEN nasaat van die “fallen angels” in Sy Hemel toegelaat gaan word nie. En hier is al Sy Kinders besmet daarmee. Want in die tyd na Noag het die Hemelwesens WEER gemeng met die Adamiete. (Vervolg…)

   1. Dink by voorbeeld oor: Joshua het ‘n groep van hulle gelos en nie doodgemaak. Esau het met Hetietiese en Kanaanietiese vrouens getrou. Dawid het Betsheba se man, ‘n HETIET laat doodmaak en daarna is Salomo gebore. Was sy ‘n hetiet? Ons weet nie. Maar ‘n vrou neem haar man se DNA op.
    Jy kan glo jy is spierwit en dus skoon. Maar God het my gewys BAIE van ons het die gene nou in ons. Is die Hemel nou geblok vir ons? Nee! Dis heokom Jesus gekom het. Sy bloed is letterlik, toe ons redding. Dit het baie fyn beplanning gekos, want Satan het elke keer probeer om te keer dat suiwer bloed behoue kon bly. Maria, Jesus se ma, is nie uit Salamo gebore. Net Josef, sy pa, wat nie sy gene aan Jesus oorgegee het nie. Jesus het slegs 24 chromosome gehad.

    Dink hieroor. En wonder hoe jy souvoel as God gesê het jammer, jou bloed is vermeng, jy bly uit my koningkryk! Glo my of nie, maar hierdie is wat God my geleer en gewys het met jare se studies. Die “hemelwesens” het ander nasate ook onder die ander groepe mense. Ek stry nie. Maar ons weet nie wie en wie nie. Hulle is op die oomblik hard besig om almal se DNA te toets om uit te vind wie het hoeveel en watter gene. BAIE wit mense in Europa en Amerika vandag, het ERG vermengde gene, want hulle probeer daardie gene behou deur ondertrouery. Presies wat Ham gedoen het, en Lot se dogters. God se woord sê NIE EEN van ons is vandag meer “righteous” soos Noag was. Hy het dit bedoel! Ons bloed is vermeng. Gelukkig verdun die gene mettertyd. Dis hoekom God in Ex 20 sê Hy straf tot die 3de of 4de nageslag. Want Hy KAN as ons in Jesus glo, ons bloed oor 3 geslagte skoon kry. Slotsom. Wees inig dankbaar Jesus het gekom en moenie die Hemel vir ander sluit nie. God het dit nie vir jou gesluit nie.

    1. Nee genade jong, die gene verdun nooit nie! As jy daardie “taint” het bly hy vir ewig met jou nageslagte.

     ‘n Voorbeeld:
     My ma se mense is van die Klein-Vrystaat, daar in die ou Suid-Oos Transvaal. Nou toe ek sommer nog ‘n klein tjokkertjie was in ‘nblanke skool daar naby, het ons ‘n knaap in die klas gehad met die van Laing. Self as kinders kon ons agterkom daar is iets fout. Sy ma en pa was albei net so wit as jou deursnee blanke. Maar die kinders het al drie “fout” gehad. Nee die ma het nie rondgeloop nie, daar is toetse gedoen. Sy Afrika-geen het duidelik deurgewys in sy gewoontes en maniere, dit was net so Afrika as die beeswagtertjies op ons plaas, al het hy in ‘n wit huis grootgeword . Sy manier van loop, sy manier van praat, en party van sy gelaatstrekke. En hy was ook in die koshuis so ons het baie kans gehad om sy gewoontes te “ervaar”. Hy het wit gelyk, en sy geboortesertifikaat het gesê hy is wit, daarom was hy toeka in ‘n wit skool toegelaat.
     Jare later as volwassene het ek op die internet van sy suster gelees. Maria Laing. Sy het in ‘n wit huis by ‘n “wit” ma en pa groot geword as hul biologiese kind, maar sy het met ‘n swart man getrou en sy bly tussen swartes omdat sy “gemakliker en meer tuis voel tussen hulle”.

     Gaan google bietjie en jy sal nog voorbeelde kry. Daar is swart paartjies in Brittanje wat “blanke” biologiese kinders het, waar almal in die familie al so lank swart is dat niemand eers weet van ‘n skinderstorie van ‘n blanke voorvader nie.

     Daardie geen bly, en hy bly vir ewig. En ja, (on)gelukkig moet jou bloed suiwer wees om die Waarheid reg te kan verstaan.

     1. Bernard, lees weer my stukkie hierbo. Ek sê reeds dat ek NIE myself uitlaat oor swart en wit vermenging nie. Ek het geskryf oor Engel-Mens vermenging. Jy weet, dit waarvan Enoch geskryf het, wat in Jarred se tyd gebeur het (so 600 jaar na Adam se skepping). En wat Genesis 6 van praat…. “Hemelwesens het met Dogters van Adam kinders gehad”. Dit word ook in Numeri weer genoem, waar ‘n gevalle Engel genaamd Anak tussen die Kanaaniete bly. En in Esra skeur hy sy klere oor nóg so ‘n vermenging. Ephraim is OOK later daarvan beskuldig!

      My HELE stuk was oor die DNA van witmens en Engel. NIE swart en wit nie. Die gene verdun….. dit beteken, hulle “verloor” hul konneksie met die Engel waarvan hul afstam. Dis hoekom demigode van Griekeland swakker was. Die Olimpians het die Titans gewen, maar was in werklikheid swakker. Daarna het die Olimpians met “mortals” getrou en SO dit nog meer verswak. Tot hul weinig “supermagte” oorgehad het. Die bietjie wat hul nog besit, word desperaat bewaar. Dis hoekom Europese Royalty ondermekaar trou. So nou en dan moet hul egter gewone mensebloed inbring, anders sterf hul heeltemal uit. Ontou Jesus het die pharisees beskuldig dat hul Duiwelskinders was (nasate van gevalle Engele).

      So weereens, ek laat my nie uit oor swart en wit vermenging. Dis ‘n hele ander gesprek. God was duidelik dat ons NIE met Kanaaniete moet vermeng nie. Israel Waarheid maak dit ‘n swart en wit ding, maar die Bybel is duidelik dat dit oor demigode se kinders gegaan het. Hulle wat babas op altaars verbrand het. En volgens Jesus die oorsaak van al die “righteous” en profete se bloed was.

      Dis jul keuse wat jul glo, maar lees miskien tog my antwoord verder ondertoe oor een duidelike foutiewe doktrine van Israel Waarheid, oor Eva. En wonder….. is daar dalk meer?

     2. Nettie, verbastering is verbastering punt. Maak nie saak hoe jy dit kruis nie. Maar ek kom agter jy is ‘n bietjie van ‘n weirdo so ek stel nie belang om met jou te redekawel nie. Case closed.

     3. Wow. Verstommend. Ek is autisties. So ja, dankie, ek is ‘n “weirdo”. Nogtans deur God gemaak. Netsoos jy.

     4. Nettie. So jy praat/skryf ‘n klomp twak en as iemand jou aanvat, dan kruip jy weg agter jou outisme.

      Jy hou daarvan om jou eie interpretasie aan mense se woorde te gee. Ek bly my my stelling, jy het die idees van ‘n weirdo, outisme of te not.

  1. Hier volg my eie gesegde:

   “In ‘n groot groep van twee Afrikaners is daar altyd, ten minste, een verraaier”

   Die ene is vir Vlip…
   Vlip vlappie…

 21. Kobus Scheepers

  Die wag op die muur sien die vyand se verskyning.
  Hy waarsku, ons spring op, gee aandag, party gaan kyk, berei voor, die vyand word dit gewaar en sluip terug.
  Ons keer terug na ons pligte, nog meer voorbereiding in plek geplaas.
  So gebeur dit keer op keer maar elke keer is die vyand se verskyning meer dreigend en meer volksgenote word oortuig van die gevaar.
  Elke wekroep dwing ons nader onder die Vleul van ons Verlosser.
  Ons ken die uiteinde want per slot van rekening is dit die geslag van God teen die geslag van die slang (en baie slang kinders is blank – al ooit gewonder hoekom so baie blankes in ons eie land en oorsee hul verlekker in ons verbreking en vermoording?)

  Oom Adriaan.

  Dankie vir u getroue, vermoeiende, ondankbare en onbaatsugtige werk. Ons is altyd dankbaar vir u waarskuwings en u insigte. U beloning is nie in hierdie bedeling nie maar U deel sal U nie ontbreek nie want Hy is getrou.

  1. Baie dankie vir jou bemoedigende trooswoord Kobus. Maar dan wil ek sommer dadelik byvoeg, sonder julle getroue ondersteuning, insette, besieling en gebede sou ek dit nooit kon doen nie. Maar laat my ook byvoeg dat in ons Vader se oog word een en elkeen se bydrae vir Sy Saak oor presies dieselfde kam geskeer – Hy ag nie die een as meer of minder belangrik as die ander nie, want Hyself het dan die kiem daarvoor in die hart geplant.

   Ja, dit was/is vir my ‘n besonderse voorreg om so saam met sulke medevolksgenote in die stryd te staan!

   1. Goeie more aan Adriaan en Vaandel genote, dis opmerkbaar hoe min nuus daar huidiglik is, alles word onderdruk, en ek is bevrees dat een of ander tyd die internet ingeperk gaan word. Dit maak nie saak hoeveel manne soos Flippie protesteer en ontken nie, die skrif is aan die muur. die artikel link wat jy geplaas het bevestig dat die boodskap tog uitkom na buite al is daar nie baie bronne nie. elkeen het n ander rede hoekom hy opstaan en baklei, myne het op n ander manier begin lank terug. ek ry deur Belhar op n reenerige dag, 5 kleurlinge is besig om n pragtige groothond te versuip in n water dam. ek het verby gery en niks gedoen nie, die ry my tot vandag nog dat ek te bang en slapgat was om iets te doen. ek lewe met daardie visie saam, maar ek gaan nie verder lê en wegstap van die dinge nie. Elkeen het n keuse, laat ongeregtigheid voorgaan, of staan op en word getel. Alles in my sê dat ons dinge nou baie naby is, en hoe groter die ontkenning van die gemors liberale, hoe groter die gevaar.
    Cirrel is besig om die padda stadig te kook, 2 weke op n slag, na die periode met die virus getalle wat elke dag net n paar opgaan is ons nie eers naby die piek nie, ek glo ook nie die getall wat geplaas word nie, dalk net getalle van mense wat getoets was, Ek lees dat die myne weer oopgemaak gaan word, dus elke opset waar stoofneus in werk gestel kan word, word oopgemaak en ons vrek by die huis sonder inkomste. die wat dit nie kan raaksien nie, sal dit noooooit sien nie. Ons is in n polisie staat, waar n man geskiet word omdat hy voor op sy veranda staan, maar die swart massas loop die strate voor onbeperk. wat gaan dit nog vat, ek dink net Uhuru, Miskien die wat oorbly sal dan hulle koppe uit hulle agterente uithaal

 22. Hi Oom Adriaan,

  Ek probeer jou bel maar kry jou nie in die hande nie. Ek het ander inligting wat van belang kan wees en jou ook kan help. Inligting oor die Kerk, geskiedenis en die toekoms. Min mense weet hieroor. Ek is ook opsoek na ander inligting wat jy miskien dalk het. Jy het my epos address hier nou. Kan ons miskien direkte kontak maak? Dankie!

  Davin.

 23. Goeie more,
  Nettie en andere. Dankie vir u interesante skrywe, wil graag bietjie uitbrei op u stelling. “Dit is julle keuse of julle dit as waarheid, halwe inligting of vals wil beskou.”
  Oom Langenhoven het ‘n interesante skrywe oor die onderwerp. Hy het mos gesê “Die leun wat mens die maklikste glo is die leun met die meeste waarheid in.” om dit te verduidelik het hy die voorbeeld gebruik van die melkboer. Mens moet nou net onthou dit was 100 jaar gelede en die melk besigheid het toe so gewerk. Die boer het op die plaas die koeie gemelk, die melk daar gebottel en dan met ‘n muilewa dorptoe gery. Daar het die dorpenaar sy leebottel met die geldjie in op die sypaadjie gesit. Die boer het dan die bottels omgeruil, sy geldjie gevat en terug gegaan plaastoe. (vandag sal dit nooit werk nie). So nou en dan het dit gebeur dat die koei die emmer omskop of die kalf suip uit en dan is daar te min melk om al die bottels vol te kry. Nou gooi die boer water by om genoeg melk te kry. As die boer nou ‘n bottel skoon water vir die dorpenaar gee gaan hy mos nou weet dis water en dit verwerp. Die kuns is nou om net genoeg water by te gooi sodat dit nog lyk en smaak soos melk maar eintlik is dit ‘n ‘mix’. Melk is waarheid en water is leun, So hoe meer melk/waarheid daar in die ‘mix’ is hoe makliker glo mens die leun. Daar is nou 3 maniere van doen as mens agterkom dit is ‘n ‘mix’. 1 gooi die hele spul in die drein af, dan mis mens die waarheid. 2 drink die spul asof dit melk is, dan sluk mens die leun. 3 skep die water uit, nou nie prakties nie, maar dan sit mens met die melk/waarheid. Aldus oom Langenhoven.
  So is amper alle leerstellings/teorie/teologie ‘n ‘mix’, partykeer meer waarheid en partykeer meer leun.
  (vervolg)

 24. Dit is dan ook wat die swendelaar gebruik as hy by jou kom met sy ‘skema’, daar is mos so bietjie waarheid in sy storie en die blaas hy op/poleer dit sodat dit klink na die waarheid, en dan val die mannetjies vir al sy ‘tricks’.
  Met bg. Ingedagte, kom ons kyk na die leer van Die Israel Visie.
  Daar is die wat al voor die skepping begin, met die sg pre-adamiese mense, wat hier was voor Adam. Dit is waar die gesty al begin, noem dit net, te lank om te bespreek.
  Hulle, kom uit die evolusie.
  Hulle kom uit die vorige beskawing, voor die skepping, volgens die faksie was daar ‘n vloed wat die vorige beskawing vernietig het, en die ‘mense’ het op een of ander manier nie versuip nie.
  Hulle is alliens wat hier kom goud soek het. Daar is verskillende faksies. Die wat sê die alliens self het met die Adamiete deurmekaar geraak, ander sê dit is die alliens se slawe, wat die goud gewelf het.
  Die duiwel het hulle gemaak. Ander die duiwel het hulle verwek.
  Daar is self die wat beweer dat dit Lilith se dogter was wat met Kain deurmekaar was.
  Die faksies glo nie aan die grootvloed nie, hulle het mos oorleef.
  Dan kry mens die faksies wat wel glo aan die grootvloed. Hulle is afstammelinge van Sem, die Semiete, Gam se nageslag is die houthakkers en waterdraers.
  Daar is ook die wat glo hulle is Hebreers, Abraham se nageslag.
  Dan kom ons by die wat glo dat na koning Salomo het die Israelryk geskeur in 2. Die 10 stamme in die noorde en die 2 stamme, Juda en Benjamin, in die suide. Die 10 stamme is in +-720 vC na die noorde weggevoer, ballingskap, hulle het nooit weer, as groep, terug gekeur na Israel, en verstrooi geraak in wat vandag as Europa bekend staan. Die 2 stamme is in +-640 in ballingskap na Babel, hulle het wel terug gegaan na Israel, die Jode van vandag.
  (vervolg)

 25. Na vervolging deur die pous en andere het daar ‘n oorblyfsel van die 10 stamme (in Europa) mos hier in SA, oorkant die riviere van Kus, ‘n volk gestig. Die nuwe volk moet 1 Die Groot God van hemel en aarde aanbid 2 die Wet (10 gebooie) nakom. 3 Apart staan van die ander volke. 4 nie deelneem aan die ander volke se gedoentes nie. ens.
  Die besigheid is mos nou ‘n lekker ‘mix’. Nou kry mens die wat die hele ‘mix’ insluk. (vb van die melkboer) Hulle is nie die probleem nie want hulle kom nog 1-4 hierbo na, as hulle nou al die ander goed ook wil glo is dit mos hulle saak. Die ‘melk’ is mos 1-4 hierbo en dit doen hulle.
  Die groot probleem is die “in die drein afspoelers”. Sodra mens nou met hulle in gesprek tree oor punte 1-4, dan seg hulle vir jou dit is mos Israel Visie en dan het hulle die persepsie dat hulle ook moet glo aan pre-Adamiete, ongekroonde diere en al die goed en dit is vir hulle beter om liewers te ‘multi-cultie’ as om te glo aan die ander goed. Dit is daarom, soos oom Adriaan hier bo gekryf het “niemand wil luister nie,” hulle nie wil luister nie want hulle is onder die indruk dat hulle ook die ander goed moet glo as hulle aan 1-4 wil glo.
  Persoonlik is mens nou in ‘n penarie, want die ‘inslukers’ seg jy is ‘n liberalis, en vir die ‘in die drein afspoelers’ glo jy dat die duiwel vir Eva gespyker het. So mens sit nou hier op jou eiland, gelukkig darm nie alleen nie. Mens is al so gewoond daaraan dat dit nie meer pla nie.
  Hoop dit help so bietjie.
  Groetnis.

  1. Ek sien my antwoord gister het nie verskyn. Ek tik gou ‘n verkorte weergawe.
   Dankie Hinsie! Dis so verfrissend om iemand raak te loop wat ALS ondersoek, EN dan die groter prentjie raak te sien. Ek vind gereeld dat mense hoor ‘n verduideliking oor ‘n hoofstuk in die Bybel, dit klink vir hul aanneemlik en dan glo hulle dit sonder om weier te ondersoek. Israel Waarheid het baie waarheid, geen twyfel. Kyk na die geskiedenis boeke oor rasse, ontwikkeling, verspreiding, apostels. Lees die verse wat God oor Abraham en Israel gesê het en sien die realisasie. Meeste Afrikaners stop hier en maak rigiede afleidings. Ek stel voor – mense, ondersoek VERDER. Waar kom die Israel Visie vandaan? Hoekom vertrou ons hulle, wanneer hulle die presiese mense is waarteen ons al vir 200 jaar veg, en waarteen Siener ons waarsku? Onthou, Satan gebruik soos Hinsie noem, 99% waarheid en een persent leuen. Soek die leuen! Wie versprei die Visie? Hoekom? Tot watter resultaat? Waarop baseer hulle dit?
   Tweede punt. New Age is besig om ORALS in te filtreer onder vaandels van “nou verstaan ons die deeltjies in die Bybel”. Pasop! Paulus het gewaarsku, moenie vir Joodse Fabels val nie. Ek glo dit het VERAL betrekkng op 4 boeke. Talmud, wat ons weet van. Maar ook die minder bekende Zohar. Dis NIE geloofwaardig, NIE ouer as 2500 jaar nie, en groot dele van die Israel Waarheid is DAAROP gebasseer en mense besef dit nie eers nie! Laastens die tweede en derde boeke van Enoch. Enoch is 3 boeke. SLEGS boek 1 is betroubaar. Pasop bir die suirdeeg in boek 2 en 3.
   (Vervolg)

   1. ‘n Goeie voorbeeld vir AL die Israel Visie mense:
    Genesis 3 beskryf hoe Eva die vrug van die een boom waarteen God gewaarsku het, wel eet in ongehoorsaamheid.
    Zohar beskryf hoe hierdie ‘n seksuele aksie was. Klink bekend? Israel Visie ja.
    Zohar en soortgelyke bronne, gaan verder. Dit beskryf hoe God die “holy serpent”, ‘n Engel saam met Eva en Adam gevange gehou het. Die engel wou mense help en bevry van God.

    Kom ons ondersoek die Bybel. Lees Genesis 2:16-17. God sê vir Eva sy kan van AL die bome eet, net nie hierdie een.
    Volgens Israel Visie, Zohar, ens. beteken dit dus dat God vir Eva gesê het sy kan vrye seks beoefen met enige boom (familie) wat sy sien en voor lus het.

    Werklik? Is DIT wat mense glo? Dat God gesê het sy kan met enige familie kinders hê, net nie DIE een (Satan). En sy besluit dis reeds die man wat sy soek en sy kry Kain met hom? Regtig?

    Ek verkies om te glo God het Eva vir Adam gemaak. En dat Hy wil hê beide man en vrou moet aan mekaar getrou wees.

    So wat is die boom? Jesus sê Ek is die Lewe. Ek is die loot. Ek is die Tak. Hy sê eet van my. Drink van my. Hy sê ek is die Woord. So wat is die boom van Lewe? Die Woord van Lewe. Jesus. Sy leringe. Sy Woorde. Vasgevang op papier.

    Leer jy van die Talmoed en Zohar, geskryf deur die phariseers waarteen Jesus gewaarsku het? Of leer jy van Jesus self? Wees BAIE versigtig waar jou kennis vandaan kom en waarop jy dit baseer.

 26. Dit lyk of daar baie verwarring oor die volgorde van Siener se dinge is, ook as mens kyk na sosiale media.
  Ons het al oom Adriaan se boeke oor Siener, en uit die oueres kan dit moeilik wees om die volgorde af te lei, maar in Boodskapper van God, Hersiene Uitgawe, 2015, word dit baie duidelik opgesom vanaf bl. 425. Ek gee ‘n baie verkorte weergawe hier, vir meer detail gaan lees die boek.

  Fase 1: Baie koue winter in Europa, Ys begin smelt. April/Mei. Nagaanval in Jhb. Baie sterf daar. Duisende wittes oorleef.

  Fase 2: Omdat so baie wittes oorleef het, word ‘n 2e aanval beplan. Met intreding van God, gebeur ‘n wonderwerk wat ons swart probleem laat verdwyn (hulle skiet op mekaar in plaas van op ons).

  Fase 3: 5 Skepe land in Luderitz, 1 in Tanganjika. ‘n Leier staan op uit die volk self. Parlement sit en die gras word groen, dan wit en dan weer groen. Blou briewe in die parlement. Parlement spat uiteen. Liberaliste vlug uit die Kaap. Lichtenburg byeenkoms. Prieska toe vir wapens. In hierdie tyd staking in Jhb. Burgeroorlog by Kimberley. Bomme uit vleigtuie val oor die Vrystaat. Liberaliste vlug na Vereeniging. Bomme op Vereeniging. Liberaliste vlug na Durban (skepe). Vrede vir die Boervolk.

  Soos ek gesê het, is dit ‘n baie kompakte, kort weergawe van gebeure. Maar dit lyk asof mense dink met die nagaanval in Jhb is alles op een slag sommer oor en verby. Inteendeel, dis maar net die begin…

  Ek wens die mense wat so op sosiale media en veral Facebook spekuleer wil oom Adriaan se boeke koop, en met daardie boeke gaan sit met ‘n pen en ‘n notaboek, en hulle góéd bestudeer voor hulle allerhande wilde goed begin skryf.

  Dankie oom Adriaan, waardeer jou harde werk oneindig baie.

  1. Goeie more Adriaan en Vaandel genote, my beskeie opinie is dit gaan geen verskil maak nie, Dit gaan net verdwyn in n bodemlose put, ek het ook n skakel op daily Maverick gekry wat basies uiteensit dat die aksies van die regering onwettig is huidiglik, en dus gangster bang bang Chele se wette wat in ons kele afgedruk word ook. daarmee saam, ons is dus in n polisie staat. https://www.dailymaverick.co.za/opinionista/2020-04-13-just-how-legal-is-the-lockdown-and-its-extension/
   My gevoel is die virus getalle word kunsmatig aangepas maar dat die hele ding besig is om hand uit te ruk want die is nie land van wetsgehoorsame burgers nie. wat sien ek nie raak nie?
   Myne gaan weer begin werk = swart
   taxi = meestal swart
   Informal trading – swart
   finansiele hulp = 51% swart besighede
   brandstigting, roof = swart
   skole afgebrand, geroof = swart
   wetteloosheid, samedromming van mense = swart
   ek glo die ding gaan massief ontplof en wat my verder laat glo Siener se gesig war korrek is dat voertuie nie gediens mag word tensy noodgeval nie, so die goed gaan langs die pad breek en gestroop word. so ek vra, bly binne die wet, maar maak seker alle voorraad is reg, in plek en wees voorbereid vir wat kom. Hy was reg, vir die wat weet sal die nie so erg wees.

 27. Renata Jansen

  Naand Oom Adriaan.
  Ek weet nie of hierdie link al gedeel is nie, maar dis baie insiggewend, gaan kyk gerus:
  Dr Shiva Ayyadurai, MIT phD crushes Dr Fauci exposes Birx, Clintons, Bill Gates, and the WHO

  https://youtu.be/86VJlhw0DQQ

 28. (1)

  Oooo gaats…. is dit al weer die gemuteerde “israel-visie” -storie wat sy aaklige strooipop-koppie hier kom uitsteek het ?

  Stem saam : Daar is twee soorte VALSE “visies” wat mens onderling kan onderskei :

  1. Die “israel-visie”
  2. Die “kerk-visie”

  En dan is daar natuurlik die Bybelse Israel-identiteit (Christian Identity / Israelwaarheid) wat eenkant en waardig heel bo op ‘n vaste Rots troon.

  Die (valse-vlag) “israel-visie” strooipoppe word gereeld deur die Kerk-visie Ridders in stukkies opgekap, en dit is omtrént ‘n dramatiese affêre.

  ‘n Strooipop is ‘n opsetlike valse konstruk wat vooraf opgestel was. ‘n “Strooipop argument” is waar iemand eweskielik soos ‘n ‘brawe ridder’ opdaag om die “gevaarlike strooipop” aan te val en dit dan voor almal “vernietig” – en dan is dié aanvaller mos die “oorwinnaar” en die “held”.

  Daar is altyd maar ‘n spul slim agente wat so lief is om op die regse forums te boer met hul strooipop argumente. Ek is so dankbaar hulle val die sg “israel-visie” aan, en in die proses faal hulle om die Israel-identiteit / Israelwaarheid skade te berokken.

  Kom ons wees maar eerlik : Keffers is nie nét Swart nie. Nee, nee.. mens kry Wit Keffers óók.

  ‘n Wit Keffer is byvoorbeeld iemand wat graag (verál op geestelike vlak) die nie-blankes al ewig AKKOMMODEER. Hulle hou al ewig die agterdeur vir die nie-blanke (of baster) oop – sodat Boggom altyd iewers sy dierlike swart poot in die deur kan kry. En só beland Boggom uiteindelik in die kjerk ; en só word Boggom (en geelpens Goffel) deel van die sogenaamde “geestelike israel” – dís nou die “nuwe volk van Jesus” – wat so hard teen die boosheid van die sogenaamde “israel-visie” moet veg. Siestog.

  (vervolg…)

 29. (2)

  Daarom is so baie Wit Keffertjies verknog aan die kjerk. Hulle is ywerige Kerkeliete wat behoort aan die Kerk-visie. Die Kerk-visie is in Rome gestig en is vandag deel van Babilon – die Hoer van Openbaring.

  – Die Kerk-visie verkondig dat die addergeslag slegs ‘n “geestelike konsep” is.
  – Die Kerk-visie verkondig dat “alle rasse van Adam & Eva afstam”.
  – Die Kerk-visie verkondig dat alle wittes se bloed “reeds besoedel” is (dat hulle eintlik almal basters is) en dat basters óók “gered” kan word.
  – Die Kerk-visie verkondig dat alle rasse (en basters) kwalifiseer om mekaar se “medemense, gelykes, naastes en broers” te wees.
  – Die Kerk-visie verkondig dat diskriminasie, apartheid en ‘rassisme’ glo “onbybels” is, en dat dit ‘n sogenaamde “sonde teen die mensdom” is.

  Daarom is die Kerk-visie baie bedrywig om sending onder hulle boggom-en-goffel-naastes te doen, want die Kerk-visie se (Babiloniese) empaaier moet immers gegroei en uitgebrei word, en hulle banke en koffers moet mos gevul word. Die vrome Baälpriester wil immers in sy nuwe Mercedes ry wanneer hy elke week vir suster Precious daar in die lokasie gaan “be-arbei”.

  Baie Kerk-visie lede verkies om “lou-warm” te wees ; hulle is “in die middel”, nie links of regs nie. Hulle ‘laaik mos alles’. Hulle drink graag “suiwer melk” én “melk met water” (en ‘n paar stywe doppe brandewyn so tussen-in).

  Aan die een kant will hulle nie hul linkse (multikulturele, gelykheid-preker, rasvermenger) maatjies se bloeiende hartjies seermaak nie (ook nie vir broer Sipho en suster Precious nie) ; en aan die ander kant wil hulle nie hul konserwatiewe vriende se gevoelens seer maak nie (of wil hulle nie onthul dat hulle in werklikheid valse-vlag / skynregse agente is nie).

  (vervolg…)

 30. (3)

  Die addergeslag, die onkruid, die “dorings en distels” :

  Die addergeslag / onkruid is primêr nie die ‘gekleurdes’ nie ; nee – die meeste van hulle is inderwaarheid leliewit ; hulle bloos en word bleek. Die onkruid lýk immers soos die koring, maar hulle dra nie dieselfde vrugte nie. Slegte plante / bome word geken aan hulle (linkse) vrugte.

  Mens vind die onkruid onder alle Blanke volke. Mens vind die onkruid ook onder die “Afrikaners” en die “boere”. Hulle kruip selfs in die Israelgemeentes weg vanwaar hulle hul bose (valse-vlag) agenda dmv koverte operasies uitvoer. Gelukkig ken ons hulle aan hulle (Kerk-visie) vrugte.

  So van dorings en distels gepraat : blykbaar kry mens selfs oranje dorings ? …wat groei aan oranje doringbome ? …in die Oranje Doringbos ? Dit is inderdaad betekenisvol dat die AP Kerk (op hulle Gelofteland Webwerf) spesifiek uitvaar teen die Vrymesselaars (en dis reg en goed so), maar oor die AFRIKANERBOND word daar nie ‘n woord gerep nie. Daaroor is hulle tjoepstil. Waarom ?

  Kom ons bekyk die strooipoppe van nader…

  Waar kom die term “israel-visie” vandaan ?

  Die sogenaamde “israel-visie” is ‘n baie breë term wat graag deur die linkses, wit keffertjies, kefferboeties, agente, skynregses, addergeslag (onkruid) en die Kerk-visie gebruik word. Dit is ‘n baie gerieflike term wat hulle gereeld soos ‘n breë teerkwas aanwend om die hele Israel-identiteit (Christian Identity) mee te smeer. U sien, hulle móét mos die Israel-identiteit smeer – want dít is hulle adder-agenda.

  Die Israel-identiteit staan in Engels bekend as die Christian Identity (CI) – en dit is NIE die “israel-visie” nie.

  Een van ons beste CI webtuistes is hierdie een : https://truthvids.net/

  (vervolg…)

 31. (4)

  Daar is ‘n hemelsbreë verskil tussen die sogenaamde “israel-visie” en die Christian Identity.

  Vandag word die Bybelse Israelwaarheid heel gerieflik (deur agente) aan die sogenaamde “israel-visie” gekoppel – sodat alles mooi onder een kam geskeer en beswadder kan word.

  Wie het die oorspronklike “israel-visie” gestig ?

  Die “israel-visie” is ‘n breë benaming vir ‘n lang lys (valse-vlag) splintergroepe wat deur die intelligensiedienste gestig (of geïnfiltreer) is.

  Die eerste en oorspronklike “israel-visie” groepie was gestig, benaam en gelei deur ‘n agent wat sy (naïewe) wit “kuddetjie” in die 80’s oorreed het om al hulle bates te verkoop, agter hom aan te loop, in die bosse (of ‘n skippie op die see) te gaan weg kruip, en te “wag op die wederkoms”. Hierdie insident was destyds wyd in die media (koerante) gepubliseer – en só het die “israel-visie” hulle ontstaan in SA gehad. Hierdie was die eerste en oorspronklike (valse-vlag) groepie wat die publieke naam “israel-visie” gehad het.

  Daarná het talle sulke soortgelyke groepe ontstaan en die meeste van hulle was valse-vlag groepe wat deur die Staat se intelligensiedienste gestig en bestuur was – en van daar af was hulle almal (gerieflik) met die naam “israel-visie” gedoop.

  Die Israel-identiteit beweging was van die begin af vir die Staat ‘n bedreiging, en derhalwe moes hulle met ‘n subversie-plan vorendag kom om hierdie ‘regse bedreiging’ te vernietig. Die teksboek manier om enige groep te vernietig is om hulle te kopiëer (nadoen) en dan verskeie valse-vlag groepe te stig wat (waarin hulle) opsetlik die Bybelse waarheid verdraai en dit verder met valse, belaglike en verdelende doktrines besoedel – sodat hulle (die sogenaamde “israel-visie”) in die publieke oog DOM en SLEG kan laat lyk.

  (vervolg…)

 32. (5)

  Voorbeelde van vlase-vlag “israel-visie” groepe itv van die verdelende (belaglike) doktrines en werkswyses wat opsetlik by hulle ingevoer was, is :

  – “slegs die Wet en die OT is belangrik en die NT is slegs ter interessantheid”
  – “die besnydenis en offers moet gehandhaaf word en baarde moet gedra word”
  – “die NT word aanvaar, maar Paulus moet daaruit verwyder word”
  – “die NT word verwerp, die drie-eenheid word verwerp, Jesus is nie God nie” (ons ken hulle hier)

  – allerande vreemde geskrifte, ‘nuwe profete’ en ‘voorspellings’ word by die Bybelse leer bygevoeg.
  – hulle skenk heelwat aandag aan allerande ‘esoteriese’ onderwerpe soos bv “Planeet-9” (Nibiru), “Pool-verskuiwing”, Piramides, Atlantis, Aliens, Annunaki, Meditasie, Spreek in Tale, ensovoorts.

  Hierdie valse-vlag (“israel-visie”) agente infiltreer en BEHEER & BESTUUR verskeie “Israel-kerke”. Hulle maak seker dat daardie Israel-kerke NOOIT werklik groei nie – deur OPSETLIK hierdie bogenoemde belaglikhede openlik te verkondig – sodat die nuwe belangstellende mense wat daar kom inloer van meet af AFGESIT word deur hulle belaglike en verregaande uitgangspunte & onderwerpe wat hulle gedurig prioritiseer.

  Hierdie bostaande (valse-vlag) subversie taktieke was suksesvol want dit het die hele Israel-identiteit beweging in SA in hordes (“israel-visie”) groepies verdeel wat konstant teen mekaar baklei het omdat hulle konstant deur hulle valse-vlag “leiers” (agente) teen mekaar opgesteek word.

  En vadag sit hierdie agente steeds op regse forums met hul valse-vlag (strooipop) diaree.

  Dis darem maar lekker en gerieflik wanneer iemand ‘n (voorheen-geskepde, valse-vlag) “israel-visie” strooipoppie hier met sy/haar gesplete karwats-tong kan kom aanval en “vernietig”, nê. Ek lag.

  (vervolg…)

 33. (6)

  Tipiese strooipop agrumente soos wat onlangs hier gevoer was, is :

  – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “israel-visie”
  – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “New Age”
  – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “Joodse Fabels”
  – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “Zohar”
  – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “Talmud”
  – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “van die Satan”
  – Die Israelwaarheid (Christian Identity) is “waarteen Siener ons waarsku”

  En natuurlik is diegene wat strooipop argumente soos hierbo voer mos die einstes (die wonderlike “ridders”) wat besonder ‘heldersiende’ en ‘geseënd’ is met :

  “…inligting wat deur God aan my geopenbaar is”
  “…Hy het dit vir my by Atlantis gaan haal…”
  “…Toe gee God vir my hierdie visioen…”
  “…maar ek is gewys Sy hart was GEBREEK…”
  “…hierdie is wat God my geleer en gewys het met jare se studies…”
  “…Maar God het my gewys BAIE van ons het die gene nou in ons…”
  “…Jesus het slegs 24 chromosome gehad…”

  Hierdie aangehaalde woorde hierbo klink tipies nes dié van ‘n (valse-vlag) lawaaierige “israel-visie” predikant wat dramaties voor ‘n naïewe groot-oog wit gehoor staan en hande swaai.

  Op hierdie forum het ek uit die Bybel aangehaal. Wanner het ek uit die “Zohar”, “Talmud” of ander “New Age” bronne aangehaal ? Asseblief !

  Die meeste van ons Israelgelowiges (wat behoort aan die Christian Identity) sit nie in Israel-kerke nie ; ons behoort aan private bybelstudie groepe ; ons is deel van ‘n groot internet gemeenskap ; ons ruil inligting uit ; ons hou by die SKRIF ; en ons bewaak onsself teen sluipers, (valse-vlag) agente en infiltreerders wat hulle dom “israel-visie” -tipe snert aan ons wil verkwansel.

  (vervolg…)

 34. (7)

  Het sekere mense vergeet dat die eienaar van hierdie blad óók ‘n Israeliet is ?
  .

  Aanhaling : “So weereens, ek laat my nie uit oor swart en wit vermenging. Dis ‘n hele ander gesprek. God was duidelik dat ons NIE met Kanaaniete moet vermeng nie. Israel Waarheid maak dit ‘n swart en wit ding, maar die Bybel is duidelik dat dit oor demigode se kinders gegaan het.”
  .

  “….ek laat my nie uit oor swart en wit vermenging…” Hoe gerieflik, nê !

  Vermenging met gevalle engele is verbode ; maar “vermenging met naturelle” (primitiewe, dierlike pre-adamiete) is aanvaarbaar ? Hahaha ! Wat ‘n infantiele uitgangspunt. Klink kompleet soos uit die skewe bek van ‘n tipiese “israel-visie” predikant (wat sy preke van sy hanteerders af ontvang).

  Dit is juis die addergeslag (satan se bloedlyne op aarde) wat gelykheid, “nie-rassigheid”, “one human race”, humanisme, multikulturalisme, verbroedering (sg “geestelike israel”), rassevermenging en integrasie verkondig en bevorder.

  Daar staan o.a. duidelik in die Woord geskrywe dat :

  – Israel is ‘n “heilige ras” en ‘n “uitverkore ras”
  – Israel is ‘n volk wat “afgesonderd (apart) moet woon”
  – Israel hom “nie tot die nasies moet reken nie”
  – Israel mag NIE met “die volke van die land” vermeng nie
  – Israel moet die “mense van gemengde bloed” uit Israel verwyder
  – Israel mag “geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jouself aanstel nie”
  – alleen Israel uitverkore is
  – die Verlossing (van hulle Adamiese Erfsondes) slegs vir Israel bedoel is.

  ISRAEL (die Blanke Westerse Nasies) is oor die hele aarde verstrooi ; hulle is nie NET in Suid-Afrika te vinde nie.

  (vervolg…)

 35. (8)

  Aanhaling : “DIT is hoekom Jesus moes kom. Omdat amper almal se gene besmet geraak het.”

  Nee.

  Jes. 53: 8 : “Ter wille van die oortreding van MY VOLK (Israel) was die plaag op Hom.” (Christus / Jeshua die Messiah).

  Jes. 59: 20 : “Maar vir Sion kom Hy as Verlosser en vir die wat in Jakob (Israel) HULLE bekeer van oortreding, spreek die HERE.”

  Matt. 1: 21 : “…en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat SY VOLK (Israel) van HULLE sondes sal verlos.”

  Hand. 5: 31 : “Hom het God as Leidsman en Verlosser deur sy regterhand verhoog om aan ISRAEL bekering en vergifnis van sondes te skenk.”
  .

  Aanhaling : “En hier is al Sy Kinders besmet daarmee.”

  Nee. Daar is ‘n uitverkore OORBLYFSEL.

  Rom. 9:4 : “Hulle is ISRAELIETE aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes…”

  Rom. 9:6 : “Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie ; want hulle is NIE ALMAL ISRAEL wat uit Israel is nie.”

  Rom. 9:13 : “Soos geskrywe is : Jakob (Israel) het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.”

  Rom. 9:27 : “En Jesaja roep oor Israel uit : Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die OORBLYFSEL sal gered word…”

  Rom. 11:1 : “Ek vra dan : Het God miskien sy VOLK (Israel) verstoot ? Nee, stellig nie ! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.”

  Rom. 11:5 : “Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n OORBLYFSEL, ooreenkomstig die VERKIESING van die genade.”

  (vervolg…)

 36. (9)

  Aanhalings : “En wonder hoe jy sou voel as God gesê het jammer, jou bloed is vermeng, jy bly uit my koningkryk!” …. “Want Hy KAN as ons in Jesus glo, ons bloed oor 3 geslagte skoon kry.”

  Ooo daardie (bloeiende-hartjie) “emosie-godsdiens” en “gevoels-godsdiens” darem.

  Die gelykheid-prekende, multikulturele, bloeiende-hartjie (wit) linkses met die adder-gene in hulle bloed gaan sáám met die bastervolke brand :

  Rom. 9:15 : “Want aan Moses sê Hy : Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.”

  Deut. 23: 2 : “GEEN BASTER (H4464 – mamzêr) mag in die vergadering van die HERE kom nie ; SELFS sy TIENDE GESLAG mag in die vergadering van die HERE nie kom nie.”

  2kron. 19:2 : “…het die siener Jehu, die seun van Hanáni, uitgegaan hom tegemoet, en aan koning Jósafat gesê : Moet ‘n mens die goddelose HELP, en het u LIEF die wat die HERE HAAT ? Daarom kom daar nou ‘n TOORN op u van die HERE.”

  Openb. 2: 14-15 : “Maar Ek het enkele dinge teen jou : dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam (vermengingsleer) wat Balak geleer het om ‘n STRUIKELBLOK voor die kinders van ISRAEL te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te HOEREER (vermeng). So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek HAAT.”

  Sagaría 14: 4+21 : “En in dié dag (met die wederkoms) sal sy (Christus se) voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant ; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word….en in dié dag (met die wederkoms) sal daar GEEN KANAÄNIET in die huis van die HERE van die leërskare meer wees nie.”

  (vervolg…)

 37. (10)

  (vervolg…)

  Matt. 25: 31-34+41 : “En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit ; en voor Hom sal al die NASIES versamel word, en Hy sal hulle van mekaar AFSKEI soos die herder die SKAPE (Israel) van die BOKKE (nie-Israel) afskei ; en Hy sal die SKAPE (Israel) aan sy regterhand en die BOKKE (nie-Israel) aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê : Kom, julle GESEËNDES van my Vader, beërf die KONINKRYK wat vir JULLE BEREI is van die GRONDLEGGING van die wêreld af. 41. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand (die Bokke / nie-Israel) sê : Gaan WEG van My, julle VERVLOEKTES, in die ewige VUUR wat berei is vir die duiwel en sy engele.”
  .

  Aanhaling : “Genesis 3 beskryf hoe Eva die vrug van die een boom waarteen God gewaarsku het, wel eet in ongehoorsaamheid.”

  En ons moet seker aanvaar hierdie vrug was ‘n “appel” of ‘n “peer” of ‘n “lemoen” ?
  .

  Aanhalings : “Zohar beskryf hoe hierdie ‘n seksuele aksie was. Klink bekend? Israel Visie ja.” …. “En sy besluit dis reeds die man wat sy soek en sy kry Kain met hom? Regtig?”

  Omdat ek nie van die sg “israel-visie” is nie, hoef ek nog nooit uit die Zohar aan te haal nie.

  Ek haal vervolgens (soos altyd) sommer direk uit die SKRIF aan…

  (vervolg…)

 38. (11)

  (vervolg…)

  Die onderskeid tussen God se saad en Satan se saad (addergeslag) :

  Gen. 3: 15 : “En Ek sal VYANDSKAP stel tussen jou en die vrou, en tussen jou SAAD en haar SAAD. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt.” [AOV]

  [KJV] “And I will put ENMITY between thee and the woman, and between thy SEED (Strong’s H2233 : zera) and her SEED ; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.”

  Die woord “saad” (seed) hierbo is letterlike saad (genetika) :

  Strong’s H2233 : zera (zeh-rah). From H2232 ; seed ; figuratively fruit, plant, sowing time, posterity : – X carnally, child, fruitful, seed (-time), sowing-time.

  Young’s Concordance (page 853) : Seed, progeny : zera.

  Hier word dus letterlik na die genetiese nageslag(te) verwys. Ons kan dus duidelik die volgende aflei :

  Daar bestaan TWEE SAADLYNE op aarde ; naamlik God se saad en Satan se saad. Adam en sy suiwer nageslag is God se saad (Israel), en Kain en sy nageslag is Satan se saad / nakomelinge – naamlik die addergeslag.
  .

  Kain was Satan se KIND / letterlike saad – volgens 1Joh. 3: 12 :

  (AOV) “…nie soos Kain wat uit die Bose was…”
  (ASV) “…not as Cain was of the evil one,…”
  (ESV) “…not be like Cain, who was of the evil one…”
  (GEN) “Not as Cain which was of that wicked one,…”
  (NEV) “Unlike Cain who was a child of the evil one…”
  (ISV) “…like Cain, who was from the evil one…”
  (KJV) “Not as Cain, who was of that wicked one,…”
  (LITV) “…not as Cain was of the evil one,…”
  (YLT) “…not as Cain – of the evil one he was,…”
  (NWT) “Not like Cain, who originated with the wicked one…”

  (vervolg…)

 39. (12)

  (vervolg…)

  Uit die vertalings hierbo is dit duidelik dat Kain SPESIFIEK beskryf word as :

  – “WHO WAS OF THE EVIL ONE”
  – “WHO WAS OF THAT WICKED ONE”
  – “WHO WAS A CHILD OF THE EVIL ONE”
  – “CAIN WAS OF THE EVIL ONE”
  – “CAIN, WHO ORIGINATED WITH THE WICKED ONE”

  In die AOV word die woord “Bose” spesifiek met ‘n hoofletter geskryf omdat dit die Satan as persoon (oorsprong) aandui.

  Adam se hele geslagsregister (stamboom) word in Gen. 5 uiteengesit – en Kain kom geensins daarin voor nie, want Kain was nie Adam se seun nie.

  Volgens die SKRIF is daar dus geen twyfel dat Kain die letterlike SAAD van die Duiwel is nie.
  .

  Christus bevestig dat dit die SATAN was wat die bose SAAD (onkruid) gesaai het :

  Matt. 13: 37-39 : “En Hy het geantwoord en vir hulle gesê : Hy wat die GOEIE SAAD saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die GOEIE SAAD – dit is die kinders van die KONINKRYK (Israel), en die ONKRUID is die kinders van die Bose, en die VYAND wat dit gesaai het, is die DUIWEL. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.”

  Die Satan se saad, die onkruid (Kain se nageslag) kan nie en sal nie gered word nie :

  Matt. 13: 40-42 : “Net soos die ONKRUID dan bymekaargemaak en met VUUR verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld : die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die STRUIKELBLOKKE en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die VUUROOND gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.”

  (vervolg…)

 40. (13)

  (vervolg…)

  Christus identifiseer KAIN as die eerste lid van die addergeslag / satan se saad :

  Matt. 23: 35 : “…sodat oor JULLE kan kom al die regverdige bloed wat VERGIET is op die aarde, van die bloed van die regverdige ABEL af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat JULLE vermoor het tussen die tempel en die altaar.”

  Ons kan die volgende logiese gevolgtrekkings maak n.a.v. Christus se woorde :

  1. Abel was die regverdige (God se saad).
  2. Ons weet dit was Kain, die eerste satanskind, wat Abel se bloed vergiet het.
  3. Dat die Fariseërs se saadlyn (addergeslag) vir Sagaría vermoor het, want Hy noem hulle daar “julle”. Hulle (die addergeslag) dra dus kollektiewe skuld – omdat die Satan se GENE as ‘n kollektiewe entiteit vervloek is.
  .

  Die Jode (Fariseërs / Addergeslag) verklap self dat hulle nie Israel is nie :

  Joh. 8: 33 : “Hulle antwoord Hom : Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand SLAWEDIENS verrig nie ; hoe sê U dan : Julle sal vry word ?”

  [KJV] “They answered Him, We be Abraham’s seed, and were never in BONDAGE to any man : how sayest thou, Ye shall be made free ?”

  Let wel : Die Israeliete het wél slawediens verrig toe hulle in Egipte was, en hulle was “in bondage” toe hulle later na Assirië en Babel weggevoer was. Daarenteen erken die addergeslag dat hulle geslag (saad) nooit was nie. Hulle was (en is) dus (by erkenning) nie werklik geneties/suiwer (deel van) Israel nie.

  (vervolg…)

 41. (14)

  (vervolg…)

  Die addergeslag het fisies die Duiwel as vader :

  Joh. 8:44 : “You are OF (G1537) your father the devil, and your will is to do your father’s desires.” (ESV)

  Joh. 8:47 : “Die wat UIT God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie UIT God is nie.” [AOV]

  Joh. 8:47 : “Whoever is OF (G1537) God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not OF (G1537) God.” [ESV]

  Die term “OF” hierbo dui sonder twyfel oorsprong (saad / genetika) aan :

  Strong’s G1537 : ek ex (ek, ex). A primary preposition denoting origin (the point whence motion or action proceeds), from, out.
  .

  Bome en vrugte :

  Matt. 7: 19-23 : “Elke BOOM wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die VUUR gegooi. So sal julle hulle dan aan hul VRUGTE ken. Nie elkeen wat vir My sê : Here, Here ! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die WIL DOEN van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê : Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie ? En dan sal Ek aan hulle sê : Ek het julle NOOIT GEKEN nie. Gaan WEG van My, julle wat die ongeregtigheid werk !”
  .

  Die Libertyne :

  Hand. 6:9 : “En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan, en van die Cirenéërs en Alexandryne, en van die mense van Cilícië en Asië, en hulle het met Stéfanus geredetwis.”

  ****

  1. Jacques

   Dit het my in die vroee 1990’s ten minste ses maande geneem om myself te “de programmeer” en uit die Baal Tempel uit te stap.
   Ek is van toe af ontslae van die kerk se vlermuise.
   Donker agente van die nag…
   Jy het omtrent alles nou baie mooi opgesom.
   Puik werk!

  2. Baie dankie Jacques. Jy het mooi uiteengesit. Ek is al so suf van kerk-visie dat ek deesdae nie eers meer die moeite doen om hulle te antwoord nie. As hulle nie wil hoor of sien wat voor hul oë staan nie, dan moet hulle maar vat wat kom. Dankie vir mense soos jy wat nog die energie het om dwalers aan te vat!

 42. Die situasie in die land is vinnig besig om by die dag meer en meer kritiek te raak. Sedert die inperking 3 weke gelede is daar duisende in die Townships wat begin honger ly het. En ons moet ons gereedmaak daarvoor dat hulle enige dag van nou af in ’n onstuitbare massa die strate kan invaar op soek na kos.
  Ek het gister verneem dat die store van Pick n Pay in Boksburg in een nag gestroop is. ‘n Aantal vragmotors het gekom en alles weggery, terwyl die sekuriteiswagte staan en toekyk het. Hulle verweer was dat as hulle die polisie sou laat weet, hulle vermoor sou word. Die alarmstelsel het natuurlik ook nie gewerk nie.
  ‘n Vriend het laat weet hy moes na die O.T. lughawe toe gaan i.v.m. sy werk. Hy sê daar was byna geen voertuie op die parkeerterrein nie. En binne die lughawegebou was alles so donker en verlate dat sy keel toegetrek het.
  Is dit dalk oom Klasie se donkerte wat nou begin toesak?
  Volgens berigte in vandag se Rapport is tientalle winkels dwarsoor die land in die Township reeds deur verhongengerde bendes geplunder.
  En moet ook vir geen oomblik dink dit gaan eindig wanneer die inperking op 30 April verstryk nie, want teen daardie tyd sal daar dalk al miljoene verhongerde swartes sonder kos wees, en die feit dat hulle intussen geen weeklone betaal word nie, nog minder salarisse einde April, sal ‘n massa-woede ontketen soos wat hier nog nie gesien is nie.
  Ek wil nie weet hoe dit einde April gaan lyk nie. Sal Roger Teale se profesie van April 1994 dan dalk bewaarheid word?
  “Ek gee juulle ‘n tenken: hulle sal alles verbrand. Geweld sal uitbreek; bloed in die strate loop en menselewens sal vertrap word.”
  Wat staan ons te doen?
  Jes. 26:20 “…gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.”

 43. Goeie naand,
  Interesante wêreld die, blykbaar is die varsproduktemark nou besig om te vou. Gaan daaroor dat die mense/besighede wat verwerkte/warm kos verkoop, dit nie meer mag doen nie. Gevolglik koop hulle nie meer varsprodukte op die mark nie wat veroorsaak dat die pryse val en die goed lê en vrot op die mark. Die boere gaan mos nou nie kan aangaan op die manier nie, bankrotskap wag.
  Daar is vrydag ‘n e’mark/aanlynmark begin wat produsent en verbruiker bymekaar bring en dan gaan alles blykbaar baie mooi werk.
  So dit is nog ‘n stappie nader om alles aanlyn te doen.
  Op die positiewe kant. Van die casinos maak toe Carousel blykbaar permanent. Koning hol en koning bol trek ook swaar onder die ‘virus’.
  Groetnis.

 44. Daar was in vorige artikels genoem day daar ‘n landwye staking gaan wees voor die nagaanval in Johannesburg. Nou is die vraag. Is hierdie verpligte inperking die landwye staking of gaan die landwye staking Kom na die inperking wanneer almal Sal probeer om sake terug na normaal te keer?

  1. Tant Soes

   Die “Gelykheidsleer” was almal skoon…was alles weg…jou gesonde verstand…alles.

  2. Goeie dag Ou Tant Soes Dit is nou ‘n briljante vraag, Wat die Liberaal/Libturds glad nie sal waardeer nie. Het nog altyd ‘n verskoning rondom hulle eie Heidense Verval en Vermengings gees. Verskrikking van die GEES maak hulle die grootste vyand van hulle-self. (SELFVERNIETIGING GEES)

  1. JanB, dankie vir hierdie skakel ! Dankie ook aan al ons lesers wat moeite doen om kennis met ons te deel. Ek dink meeste van die lesers op hierdie forum besef dat hier GROOT moeilikheid op pad is. Cyril se komplekse toespraak van gisteraand is vêr bokant die vuurmaakplek van miljoene gatvol barbare. Maar hy het sowaar opgetree soos vader-krismis, nê. En vandag praat hy van 73000 soldate wat ontplooi gaan word ! ! Mense, besef julle werklik die implikasies van wat hier aangaan ? Die ” regering ” het natuurlik pragtige filantropiese redes waarom só baie soldate ontplooi gaan word. Onder andere, sal hulle help om dooies te verwyder, en te begrawe ! Dit is mos pragtig nê, want óns wil nie sulke aaklige werk doen nie ? Nou kan ek nie help om te wonder nie. Gaan al daardie dooies nie miskien blankes wees nie ? Iets maak mos gladnie sin nie ? Is hy besig om Uhuru op ons los te laat, maar dit is pragtig in geskenkpapier toegedraai ! Nou glo ek as hy Donderdag weer praat, sal dit n perd van n ander kleur wees. Dan sal die bitter medisyne uitgedeel word. Of daar sal weer fopspene uitgedeel word, en die goedgelowige, breinlose, reënboog-blankes sal gretiglik daaraan suig. Dan vind hulle na n ruk uit die fopspene iwas gedoop in DODELIKE GIF ! !

 45. Ramaphosa gaan nou 73 000 soldate oproep. Dit maak glad nie sin nie! Hoekom het hy nie die duisende weermaglede aan die begin van die inperking ontplooi nie? Hoekom juis nou dat die inperkingstyd amper verby is? Hy voer ander planne in die mou. En waarom swyg die media oor sy sogenaamde “NUWE EKONOMIE in ‘n NUWE WÊRELDREALITEIT”. Wat presies het hy daarmee bedoel?

  “We will — and we must — do whatever it takes to recover from this human, social and economic crisis. Our country and the world we live in WILL NEVER BE THE SAME. We are resolved not merely to return our economy to where it was before the coronavirus, but to FORGE A NEW ECONOMY IN A NEW GLOBAL REALITY.”

  1. Adriaan

   ‘n Mens wonder of dit dalk saam met die United States patent nr: W02020060606 val?
   Smaak vir my hulle het planne met my regterhand?
   Ek kou hom AF…

 46. Julle weet mos hoe raas boggom terwyl hy die asblikke omkeer, daarna die berg uit klouter en bruingoed oral strooi…. Daai gorilla-gedrog -tropleier gaan seker (iets soos) die volgende kwytraak daar in die vuil aapzaniese sirkus waar die briekstreep-bevlekte onderbroekvlag onderstebo hang…

  “Like our comraid malêma can says it so boettifully : Apezania she eez da piessfull counttree.” “We are a véry piessfull pieppoel, becaus we hêv da rainbow nation”. “We don’t like vowlênce”. “Da only reezên we need 73000 ‘piess-keepers’ on da streets is to make-â sure da white rêssists are put in their place.” “We are not stoopeed, becaus da whites think they are so very clêva”. “We can spiek da iengleess so vêry good, but we don’t like affrikáns, becaus it is da lêngwidge of da boers”. “Aikonna wêna, we don’t steenk, we don’t steal, we don’t commeet méhdéh, we are not saab-hoéman ; we are vêry vêry seéveélized and we hêv da noble african cultcha, and we even hêv da gâvâmênt and da pahhlamênt in keptown”.

 47. (1)

  Hoe kostelik. Vandag (23-04-2020) pryk nóg ‘n traantrekker “ope brief” van die AP Kerk, gerig aan die Hoofboggom van Aapzanië, wat ook geadverteer is op die Afrikanerbond / Solidariteit / Afriforum -beheerde Móéroela Media (se broeknatmakerige webblad).

  https://apk.co.za/blog/2020/04/22/amptelike-skrywe-van-die-ap-kerk-aan-die-president/

  Die vorige ope brief was op 21 Februarie 2020.

  https://apk.co.za/blog/2020/02/21/ope-brief-aan-die-staatspresident/

  .
  My kommentaar (op beide) sal nie hierdie geleentheid laat verbyglip nie.

  Soos iemand iewers gesê het : “U sal my maar moet verskoon Dominee, maar met hierdie volgende woorde gaan ek u ongenaakbaar hard van u hoë Afrikanerbond-preekstoel afklap.”
  .

  So…

  Wanneer gaan die “konserwatiewe” lidmate van die AP Kerk ooit wakker skrik en besef dat hulle deur die gruwelike en sataniese AFRIKANERBOND aan hulle naïewe Afrikaner-neusies rondgelei word ? Wanneer gaan hulle van hierdie laakbare Afrikanerbond-bontspul tussen hul geledere ontslae raak ? Of is daar van hulle dalk nét so BONT en geneties-besoedel soos hulle boggom-akkommoderende “kerkleiers” ? Is hulle geslagte dalk óók opgeteken in Dr. J.A. Heese se boek genaamd “Die herkoms van die Afrikaner, 1657-1867” ?

  Ek sit en kyk na hierdie einste “hogere Dominee” van die AP Kerk (wat blykbaar hierdie Ope Brief geskryf het) ; ek sien sy video op hul blad ; ek sien hoe hy lyk (ek gril) ; ek hoor hoe hy praat (en ek kry ‘n kramp op ‘n sekere plek) – en dan SIEN en verstaan ek waarvan Dr. J.A. Heese praat in sy boek genaamd “Die herkoms van die Afrikaner, 1657-1867”.

  (vervolg…)

 48. (2)

  Ek kan SIEN waar hierdie AfrikanerBont Predikant vandaan kom. Sou ek na Indië gereis het, en sou ek hom in Mumbai in die straat sien loop het, dan sou ek gedink het hy is een van die “locals” daar. Laat ons die uitslag van sy DNA-toets aanskou, en dán sal almal miskien verstaan waar sy voorgeslagte vandaan kom, “ek sê” ? (of is dit “…êk sê my brâ” ?).

  Dis net hiér waar hierdie sogenaamde “Afrikaners” verdoem is, en waarom hulle ook so agteraf, tweegesig, kruiperig, vals, skynheilig en liberaal / skynregs (boggom-akkommoderend) is. EN DAN SIT HULLE NOGAL IN DIE AP KERK ! Skande !

  Nou kan mens verstaan waarom die AP Kerk vir Boggom “bid”, hom (geestelik) akkommodeer en hom as sogenaamde “Adam-afstammeling”, “medemens”, “gelyke”, “naaste”, “broer” en “mede gelowige” beskou, nê. Gâ !

  Ek wil NIKS met hierdie tipe te doen hê nie !

  Ek dink Oom Adriaan en die getroue lesers (Israeliete) op hierdie blad weet wat op die einde van die dag met hierdie tipe “Afrikaners” gaan gebeur – nes Oom Siener ook geweet het. Ons het lankal Joshua 23 deurgelees – nes Oom Siener dit seker ook gelees het.

  Hierdie spul gaan bloei in hul geliefde Aapzanië. Hulle gaan bloei aan die einste wrede pote van hulle hordes dierbare “boggom-naastes” wat hulle van meet af (geestelik) akkommodeer & “ophef” ; en daarna gaan ons eendag op hulle naamlose massagrafte staan en onsself verlig – sodat die grond stikstof kan kry en sodat die groen gras weer daaroor kan groei, sodat ons dit later kan ploeg, en sodat ons gewasse daarop kan plant vir ons suiwer Godvresende Israel-nageslag. En dán sal daar geen (Afrikaner) BASTERS meer tussen ons wees nie.

  (vervolg…)

 49. (3)

  Aanhalings :

  “Geagte Meneer die Staatspresident,”

  “U sterk evangeliese agtergrond en gereelde optrede by Christelike kerke, het daartoe gelei dat u as staatspresident, Christene by meer as een geleentheid in die openbaar opgeroep het om as morele kompas vir die land te dien en die kerk versoek het om vir u en die regering te bid.”

  “As lidmate van die Afrikaanse Protestantse Kerk doen ons dit gereeld…”

  “Gedurende hierdie krisistyd van die Covid-19 pandemie, het ons vir elkeen van u gebid en ons doen dit steeds. Ons bid dat die Here aan u wysheid sal gee in al u besluite.”

  “Gedurende hierdie krisistyd van die Covid-19 pandemie, het ons vir elkeen van u gebid en ons doen dit steeds. Ons bid dat die Here aan u wysheid sal gee in al u besluite.”
  .

  “Geagte” nogal.

  Haai jinne, hoe vriendelik is ons tog nie met die agbare Boggom-hoofman nie ; en dan word daar boonop vir die ding ‘gebid’. Sielsiek !

  Net ‘n sot akkommodeer vir boggom geestelik. Net ‘n sot bemoei hom met boggom. Net ‘n sot heul met boggom. Net ‘n sot onderhandel met boggom. Net ‘n sot probeer met boggom ‘redeneer’. Net ‘n sot verswaer homself met boggom. Net ‘n sot meng en sosialiseer met boggom. Net ‘n sot skryf ‘n brief vir boggom. Net ‘n sot bid vir die duiwel of vir sy satansras. Net ‘n sot probeer om vir boggom te “kersten”. Net ‘n sot skenk / spandeer geld (kerkbydraes) aan boggom. Net ‘n sot sit in ‘n kerk wat sulke (boggom-akkommoderende) snert verkondig.

  Bedoelende : Net ‘n sot doen hierdie dinge vandag steeds ná 26 jaar van hel en dierlike barbarisme.

  Hoeveel keer gaan die spul “Afrikanertjies” hul naampies nóg “sot” maak ?

  (vervolg…)

 50. (4)

  Aanhaling : “Alle gesag behoort aan Hom: Hý sit konings af en Hy stel hulle aan (Dan. 2:21).”

  Het eerwaarde AfrikanerBont Fariseër perdalks hierdie Skrif gerieflik vergeet ? –

  Deut. 17:15 : “…dan moet JY sekerlik ‘n koning oor JOU aanstel wat die HERE jou God sal VERKIES ; uit die MIDDE van JOU BROERS moet jy ‘n koning oor jou aanstel ; jy mag GEEN UITLANDER, wat jou broer NIE is nie, oor jou aanstel NIE.”

  Het eerwaarde AfrikanerBont Fariseër vergeet dat God óók vreemde heersers AS STRAF kan aanstel, hmmm ? –

  Jos. 23: 6-7 ; 12-13 : “Maar julle moet daar baie vas by staan om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie ; dat julle met hierdie nasies wat met julle saam oorgebly het, NIE MENG nie…” 12. …want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies AANHANG wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle VERSWAER en julle met hulle, en hulle met julle MENG, weet dan verseker dat die HERE julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal verdrywe nie ; maar hulle sal vir julle ‘n VANGNET en ‘n STRIK wees en ‘n ANGEL in julle sye en DORINGS in julle oë, totdat julle OMKOM uit hierdie goeie land wat die HERE julle God aan julle gegee het.”

  Het eerwaarde AfrikanerBont Fariseër vergeet dat die Satan (se koninkryk) tans oor die aarde regeer, en dat hy genoem word “die owerste (god) van hierdie wêreld” ? –

  Joh. 14:30 : “Ek sal nie veel meer met julle spreek nie ; want die OWERSTE van hierdie wêreld (Satan) kom en het aan My niks nie.

  (vervolg…)

 51. (5)

  2Kor. 4:4 : “…naamlik die ongelowiges in wie die god VAN hierdie wêreld (Satan) die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

  1Joh. 5:19 : “Ons weet dat ons uit God is en die HELE wêreld in die MAG van die Bose lê.”
  .

  Aanhaling : “Aan regeerders verleen Hy die gesag om as’t ware namens Hom só te regeer dat mense … ’n rustige en stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waardigheid (1 Tim. 2:2).”

  Nee, nee, dinge werk nou so bietjie anders, Dóminee. U het tans geen beskaafde of Christen regering wat oor u heers nie. Inteendeel !

  U gaan nie vir lank meer ‘n rustige en stil lewe lei waar u luuks en ongehinderd in u Mecedes kan inkopies doen, rondjakker en byvoorbeeld vir Suster Precious daar in die lokasie kan ‘be-arbei’ nie. Sedert 1994 het God spesifiek (in u geliefde Aapzanië) dit toegelaat dat die barbaarse antichris regeerders oor u AANGESTEL is ; en God het dít gedoen om u (en u soort) TE STRAF ! En daarom gaan u heel waarskynlik bloei (aan die einste wrede pote van die liefdevolle barbare wat u van meet af ‘kersten’) in die wonderlike reënbooghool wat die Afrikanerbond in die geheim help skep het.
  .

  Aanhaling : “Iemand wat bid wat hy nie bedoel nie, laster teen die Here. Dit sou vir hom beter wees as hy sou swyg.”

  Kyk hoe desperaat probeer Dominee vir die primitiewe (nie-adamiese) barbaarse satans-boggom preek. Hoe kostelik.

  Besef hierdie AfrikanerBont Fariseër nie dat sy geliefde agbare Boggom-hoofman slegs sy vuil primaat-agterstewe met daardie (kruiperige) briefie gaan afvee ?

  (vervolg…)

 52. (6)

  Aanhaling : “Dit bly vir ons onbegryplik dat ’n staat waarvan meer as sewentig persent van die inwoners te kenne gee dat hulle in Christus Jesus glo, bereid is om dié drie bedes gering te skat deur met ’n neutrale grondwet tevrede te wees.”

  Onbegryplik ? Ja – vir u – inderdaad !

  Aapzanië is ‘n sogenaamde “Christelike land” ? Hahahaha…. Ek lag !

  Tipies blinde, naïewe en skynheilige AfrikanerBont Fariseër wat nooit sal besef dat die sowat 80+miljoen barbare (met die gemiddelde IK van 70) GEENSINS sogenaamde “Christene” is nie (en ook nooit sal sal/kan wees nie). Nóg minder is die Bybel en die Evangelie vir ‘n pre-adamiese satansras bedoel, en nóg minder sal hulle gered word.

  Daarom sal sulke dinge altyd vir kerk-adders onbegryplik bly !
  .

  Aanhaling : “U regering is egter nie bloot neutraal nie. U handhaaf nie slegs die beginsel van godsdiensvryheid nie. Inteendeel, as regering bevorder en propageer u in die openbaar godsdiensgelykheid.”

  En dan besef die eerwaarde AfrikanerBont Fariseër blykbaar gladnie hoedat hy homself WEERSPREEK in sy neusloperige liefdesbriefie aan sy wonderlike Boggom-hoofman nie. Eers is Dominee se geliefde Boggom-hoofman glo geseën en begaafd met ‘n “sterk evangeliese agtergrond” ; maar nou eweskielik is eerwaarde Boggom-hoofman die sleg-dom-blixem-antichris wat skaamteloos “godsdiensgelykheid” propageer en bevorder, nê ? Ai, siestog.

  Die lang-gesig AfrikanerBont Fariseër heul, praat, soebat, onderhandel en kruip voor ‘n gorilla-gesig Afrika-demoon – en dan verwag Dominee dat Boggom na sy hoogdawerende kerk-visie preekwoordjies sal luister ? Dit is soos iemand wat ‘glo’ dat hy ‘n bose gees uit die addergeslag (of uit die duiwel self) kan drywe. Asseblief !

  (vervolg…)

 53. (7)

  Aanhaling : “By regeringsgeleenthede nooi u regering alle gelowe om saam te bid en godsdienstige rituele uit te voer.”

  Hoe ironies. Die APK nooi dan die barbaarse, Kommunistiese antichris regering om saam met hulle te bid !

  So, Dominee, moet asseblief nie kla nie, want Dominee se eie kjerk nooi van meet af alle kleure en geure (die hele Babelse Reënboog) na “Jesus se Koninkryk” toe, deur hulle geestelik te akkommodeer, te probeer “evangeliseer” en uit te nooi om deel te wees van die sogenaamde (hemelse) “geestelike israel” – ‘n valse / duimgesuigde term – wat geensins in die Bybel voorkom nie. Tipiese walglike tweegesig Fariseër-adders (en hulle kerk-visie) wat sulke snert verkondig.
  .

  Aanhaling : “In hierdie valsheid word ’n land prysgegee aan die Bose; word ’n staat die gestalte van die antichris.”

  Word wakker, Dominee. Die land was reeds in 1994 prysgegee aan die Bose.

  En dit was u geliefde Afrikanerbond (en hulle kerke) wat in die geheim gekonkel het (terwyl hulle ywerig onder die naturelle ‘ge-evangeliseer’ het) en die land op ‘n goue skinkbord aan die antichris prysgegee het.

  Die spul kerk-sitter Afrikanertjies (van die kerk-visie) – so vaak, broeknatmakerig, naïef en infantiel soos hulle is – het heel smullig meegedoen aan hierdie petalje. En daarom sit u vandag met ‘n barbaarse half-aap moordbende wat oor u aangestel is – want dit is GOD SE STRAF oor julle !

  Maar STEEDS (selfs ná 26 jaar se hel) wil u NIE uself BEKEER van die gruwelike (Babiloniese) siel-siekte van boggom-akkommodering nie ! Daarom sal u en u soort net aanhou BLOEI in die wonderlike Aapzanië wat u vir uself help skep het – waar u mos steeds vir Sipho & Precious (geestelik) akkommodeer, ‘ophef’ en ‘kersten’, nê ?

  So, Dominee, asseblief, bly liewer net stil !

  (vervolg…)

 54. (8)

  Aanhaling : “Meneer die President, dit is met groot kommer in die hart en diepe besorgdheid oor die mense in die land waarmee aan u geskryf word. Wie van die pad van God afwyk, loop onvermydelik die pad van God se oordeel.”
  .

  Wat hierdie Kerk-visie AfrikanerBont Fariseër (en sy kjerk) blykbaar nie besef nie, is dat HY, tesame met die spul satansras-akkommoderende Afrikanertjies reeds LANKAL die pad byster geraak het en reeds lankal op die pad van God se OORDEEL is – sedert hulle hul land op ‘n goue skinkbord aan die primitiewe en barbaarse satansras weggegee het.

  En tans pluk hulle die VRUGTE daarvan. Hulle moet net Joshua 23 weer gaan lees, dan sal hulle verstaan waarom dinge nou gaan soos dit gaan. Dit is NOU die tyd van STRAF ! Hulle word nou GESTRAF ! Bid gaan nie meer help nie. Ja toe ! – kruip en bid maar weer voor julle wonderlike barbaar-hoofman – en SIEN hoe julle net meer-en-meer uitgemoor sal word !

  Selfs ná 26 jaar het die spul wit “Christen” kruipers nie geleer nie. Kyk maar hoe kruip hulle (voor die satansras) elke dag op Moepel Media ! Hulle tyd vir bid is verby. Hulle gebede sal op dowe ore val. Hulle word lankal selfs direk ná kerk aangeval, oorrompel en doodgemaak. Hoeveel van hulle en hul geliefdes was nie al (oor die afgelope twee dekades) direk ná kerk aangeval nie ? Hordes ! En hulle sien (en voel) STEEDS nie God se STRAF nie ? Is hulle dan blind ? Hoe vaak kan ‘n mens wees ?

  Die spul (kerk-sittende) besoedeldes gaan uitgeroei word. Hulle hordes geliefde “boggom-naastes” gaan hulle omsingel en hulle op strepe uitroei.

  Slegs die uitverkore ISRAEL OORBLYFSEL sal gered word – en slegs húlle gebede sal verhoor word. Wag en sien.

  (vervolg…)

  1. johann cronje

   Jacques,
   Jy sê – “Slegs die uitverkore ISRAEL OORBLYFSEL sal gered word – en slegs húlle gebede sal verhoor word. Wag en sien.”
   Daar is egter ‘n voorwaarde en dit is dat die oorblyfsel (vrygeraaktes) die naam van YAHWEH sal ken en spontaan sal aanroep en so deur YAHWEH geken en ook geroep sal word.
   Joël 2 : 31-32 – Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van YAHWEH kom. En elkeen wat die “Naam” van YAHWEH aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos YAHWEH gesê het, en onder die vrygeraaktes (oorblyfsel) die wat YAHWEH sal roep
   YAHWEH
   Die naam bo alle name
   Die naam wat ons onderwysers en predikers ons geleer het om te vergeet
   ‘n Naam wat in die verlede onthou is, maar vandag nog onuitgesproke

 55. (9)

  Aanhaling : “Ons is ook erg bedroef deur die blatante rassisme deur sommige regeringsdepartemente wat verligting en hulp in die pandemie betref.”
  .

  Het die AfrikanerBont Fariseër perdalks gedink dat heer / broer Boggom homself sal steur aan beskuldigings van sogenaamde “rassisme” ? – terwyl Dominee en sy wit gemeente heel gerieflik “eenkant en apart” elke Sondag daar in hulle kjerk sit – waar broer Boggom onwelkom is ?

  Maar broer Boggom moet steeds (geestelik) ge-akkommodeer word en ‘gekersten’ word ? en steeds deel GEMAAK word van die sogenaamde “geestelike israel” ? sodat broer Boggom eendag SAAM met u in die Hemel kan wees ?

  Het eerwaarde AfrikanerBont Fariseër miskien gedink broer Boggom gaan daarmee tevrede wees as Dominee en sy kudde wit “rassiste” slegs “…EENDAG… daar bó in die Hemel” langs broer Boggom sal wil staan en hallelujah sing (maar nie hier op aarde – in die kjerk nie) ? Jinne.

  Broer Boggom verwag immers dat Dóminee en sy wit lidmate NOU (hier in die hede) lángs hom in die kjerk moet staan en handjies (pootjies) vashou en Kumbajaa sing.

  Broer Boggom (wat Dominee en sy kjerk mos so ywerig help ‘kersten’ het) wil immers NOU (elke keer na die kjerkdiens) sáám tee drink en koeksisters vreet. Wat het broer Dominee dan anders verwag ? Broer Boggom is honger en dors !

  (vervolg…)

 56. (10)

  Aanhalings :

  “Tot dusver was die reaksie in die kerk een van verootmoediging en sondebelydenis – die sondes van die kerk en die sonde van ons burgers en regering. Met hierdie brief nooi ons die regering om hulle asseblief by ons in verootmoediging voor die Here Jesus Christus aan te sluit. Ons pleit om die genade en barmhartigheid van God, sodat Hy aan ons verlossing en wysheid vir die toekoms sal gee.

  In diens van die ewige Koning, Jesus Christus.”
  .

  Hierdie waansinnige, kruiperige satansras-akkommodasie maak mens naar.

  Só ‘n ‘leraar’ is GEENSINS in diens van die ware Jesus Christus (Jeshua Messiah) nie. Hy is in diens van die valse Jesus, die “ander Jesus”, die multikulturele Jesus, Babilon se “Jesus”. Hy is ‘n onderkruiper in diens van die Duiwel, in diens van Babilon, in diens van geestelike vermenging en sg “geestelike israel”.

  Geen wonder die APK nooi die vieslike, barbaarse, dierlike, Kommunistiese antichris regering om SAAM met hulle bid nie ?

  Die APK val byvoorbeeld die NGK aan omdat die NGK Sodomiete wil akkommodeer, terwyl APK dieselfde (inter-rassige, multikulturele) “gestelike israel” verkondig – soos wat beide die NGK én die Rooms-Katolieke Kerk lankal pleeg.

  So, vir die (uitverkore Israel) lede van die AP Kerk sê ek :

  RAAK ONTSLAE VAN DIE VERRADERLIKE (AFRIKANERBOND) ADDERS IN JUL MIDDE ; VEROOTMOEDIG USELF ; STAAK U BLINDHEID TEENOOR HIERDIE GRUWELS ; BEKEER U VAN DIE HALWE WAARHEDE WAT U AANHANG ; VERWERP DIE GEESTELIKE VERMENGING (BABILON) WAT VERKONDIG WORD ; SONDER U AF ; AKKOMMODEER GEENSINS DIE SATANSRAS NIE ; LAAT DAAR GEEN GELDELIKE (KERK) BYDRAES NA HULLE GAAN (VIR sg “SENDINGWERK”) NIE ; EN HEUL / ONDERHANDEL GEENSINS MET HULLE NIE !

  – Dan sal God u gebede verhoor en u lewe spaar in die moeilike tye wat kom.

  ****

  1. Jacques, baie dankie vir hierdie PUIK bydrae van jou ! Jy het weereens onderstreep wat ek al vir DEKADES onder blankes se aandag probeer bring het, nl. ALLE ( christen ! ) kerke, is slegs verlengstukke van die regering van die dag ! Hulle hoofdoel in om die mensdom te bullshit, en onder beheer te hou, sodat hulle nie teen die regering rebelleer nie ! En hulle doen dit op sluwe, sataniese maniere, wat pragtig toegedraai word met pragtige, treffende Bybelversies. Maar die ergste is, dat ses en twintig jaar se NSA hel, moord, en verwoesting, kon die MEESTE se oë nie oopmaak nie ? Ek het al tevore ons lesers verwys na n oulike forum op Fb, genaamd : AANVALLE-ATTACKS. Hulle tuisblad vertoon die pragtige Vierkleur, en soos wat die naam aandui, is die hooftema die dood en verwoesting in hierdie land. So, by implikasie, is dit vir mense wat nie bang is vir die waarheid nie, en weet wat Apartheids-woede is. Julle sal nie glo hoeveel multi-kulti reënboog ( christene ? ) is op daardie forum nie ! En hulle is BAIE uitgesproke oor hulle bose liberale oortuigings. Nou hier is my probleem. Daar is tientalle, ( miskien honderde ? ) liberale forums, wat seker elke faset van ” verligte denke ” in die grootste besonderheid behandel en bespreek. Ek stel nie eers belang om te lees wat daardie mense te sê het nie. Ek het ook nie tyd daarvoor nie. Maar tog sal daardie mense hulle tyd op regse forums kom mors, en almal ontstig. Waarom gebeur dit ? Is dit omdat hulle weet hulle is verkeerd, en het net nie die guts om dit te erken nie ? Of is dit die bose geeste in hulle, wat ons met die ” letter ” aanval ? Daarom weet ons mos. Die bose geeste, ( owerhede en magte ! ), teen wie ons moet veg, is nie net iewers in die lug rond nie. Hulle is OOK tussen ons, en moet FISIES beveg word !

 57. Dankie Dirk

  Ek was nog nooit op FB nie en daarom kan ek nie sien wat daar aangaan nie. Ek sal ook nooit op plekke soos FB, Twitter, Instagram, ens, wees nie, want daardie platvorms is almal CIA / NSA “Spytools” – vanwaar hul jou presiese adres en daaglikse bewegings kan verkry, en waar jou hele lewe onder ‘n mikroskoop is.

  Dit is soos u sê : Die meeste ‘wittes’ in SA is so liberaal soos die pes. Hulle is tog só vreeslik lief vir die ‘arme keffertjies’ ! want boggom is mos hul “mede Adam-afstammeling, medemens, gelyke, naaste, broer, suster, en mede gelowige” – want die Dóminee en die KERK sê mos só !

  Die primêre rede waarom die meeste van hulle so links is, is omdat hulle van dié tipe (se nageslagte) is wat in Dr J.A. Heese se boek opgeteken staan. Hulle is ‘n spul genetiese besoedeldes, ‘n spul “genetic retards”, besoedel met o.a. verskuilde (Joodse) adderbloed en (dierlike) kefferbloed wat in hulle are bruis.

  Maar gelukkig staan daar dat “Bome word geken aan hulle vrugte”. Daarom dra hierdie genetiese besoedeldes daardie kenmerkende “keffer -en baster -akkommoderende vrugte”. Die verskuilde basterbloed in hulle are skree konstant ‘n uitreikende noodkreet na die ‘arme naturelletjies’ (waarmee hul voorgeslagte verbaster is). Vuil bloed roep na vuil bloed. Die Jode-bloed en/of boggom-bloed roep blykbaar hard vanuit hulle are. Daarom betoon hulle soveel simpatie en empatie met die barbare.

  Maar gelukkig weet ons wat met hierdie gebasterde gespuis gaan gebeur, want hulle lot staan in
  Matt. 25: 31-41 opgeteken. Hulle beland sáám met die bok nasies in die HEL.

  Ware ISRAELIETE is nie links nie, want die WET is op hul harte geskryf – en dit sluit die vebod op rasvermenging in. Geen ware Israeliet sal ‘n nie-adamiet / naturel / barbaar geestelik akkommodeer nie.

 58. 24 JAAR VAN TOTALE VERVAL

  Dit is nou 24 jaar, wat die voormalige terroristiese organisasie, naamlik die ANC, die politieke beheer van die land op ‘n silwer skinkbord van FW de Klerk en sy meelopers in die destydse NP regering ontvang het. Nie dat FW veel belang by die politiek op daardie tydstip gehad het nie, wat sy aandag wat by die vrou van die Griekse Skeep magnaat met wie hy ‘n buite egtelike gehad het.
  Sedert Verwoerd se regering, het die politieke situasie in SA agteruit gegaan en het allerhande oneerlike finansiële transaksies begin plaasvind onder die dekmantel van teen-boikot aksies.
  Maar nieteenstaande dit alles, boikot aksies deur die buiteland ingesluit, is SA steeds gereken as land volgens eerste wêreld standaarde.
  Van 96 af was dit duidelik dat die swart nasies van SA nie oor die vermoë, kennis en bevoegdheid beskik het om die land te bestuur nie. Nou sit ons in ‘n land wat gereken word as gemors status. Alles in ‘n gemors.
  Nou, saam met die pandemie, waarby ons ingehok is, met aandklok reël van 20h00 tot 05h00, ingehok. Alle lede van die weermag, klaarblyklik 73000 is opgeroep. Waarvoor? Weet die klomp in beheer dat die massas in opstand gaan kom. Hoe naby is ons aan ‘n totale opstand en anargie, nie net teen die blanke nie, maar ook swart op swart. Mag YAHWEH sy volk bewaar.

 59. Die Woord sny soos ‘n tweesnydende Swaard deur sening, murg en been – tot in die siel. Op die einde van die dag sal die linkse (kerk) vuilgoed nie wen nie.

  Daar staan geskrywe dat ons (Adam-Israel) op die adders se koppe sal TRAP. Dws, nadat die patetiese ou addertjie jou aan die hakskeen probeer byt, sal jy op hom neerkyk, sy linkse adder-koppie weg klap, sy niks-werd slang spoegseltjie op jou hakskeen afvee – en dán TRAP jy sy vieslike slang-koppie HARD in die grond in, sodat sy vervloekte slang bloed met die grond meng. Slang drek sal altyd die verloorder wees, want hulle is gebore “losers” en patete – gebore vir die HEL.

  Besoedeldes en adders (Linkses) kan NIE ‘hoor’ of ‘luister’ nie, ook NIE bekeer of goeie vrugte dra nie, hulle sal net nóg vuiler word :

  Openb. 22:11 : “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen ; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word ; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.”

  Ons (Israel) het nie verdwyn of vergaan nie. Ons is steeds hier, net ‘n oorblyfsel. Ons word gesif, maar geen korrel sal op die grond val nie :

  Amos 9:9 : “Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos in ‘n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.”

  Sef. 3: 10,12,13 : “Oorkant die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. En Ek sal tussen jou in laat oorbly ‘n ellendige en geringe VOLK wat by die Naam van die HERE skuiling soek. Die OORBLYFSEL van ISRAEL sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie ; maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie.”

  Boggom & Goffel is GEENSINS deel van die VOLK ISRAEL nie.

 60. Oor die hele aarde versprei, is die WARE Israel die behoudende Westerse nasies (wittes) – al is hulle in die minderheid, en al is daar ook soveel van hulle wat steeds BLIND is vir hul IDENTITEIT, deur steeds nie te besef dat hulle ISRAEL is nie. En in SA is dit ook so.

  Daarom is dit verstaanbaar dat die konserwatiewe wittes nader aan mekaar beweeg, hul eie gemeenskappe vorm, afstig en deel van nuwe kerke (soos die APK) word, waar hulle apart hul kultuur en aanbidding kan uitleef.

  Die Satan hou egter nie op met wat hy doen nie. Sy (SAAD) addergeslag is soos ‘n drøl in die drinkwater. Hulle bevark en besoedel alles.

  Daarom sal die Satan kom en ook wit konserwatiewe groepe infiltreer deur sy geslepe adder-agente daarin te plaas sodat hy húlle ook (van binne) kan besoedel en korrupteer. In die APK sien ons presies hoe dít gebeur het.

  Maar onthou : Israel is ‘n heilige RAS, ‘n uitverkore VOLK ; julle is ISRAEL, julle is nie ‘n (baster) “kerk” nie. Julle is ‘n Israel Gemeenskap.

  Die “kerk” het in Rome begin. Kom UIT die “kerk” uit, verwyder die adders (en basters) uit jul midde en vorm jul eie suiwer GEMEENTE, want julle is Israel.

  Hier is die Nuwe Testamentiese VERBOND met die WARE ISRAEL :

  Hebreërs 8:10-12 : “Want dit is die VERBOND wat Ek ná dié dae sal sluit met die HUIS VAN ISRAEL, spreek die Here : Ek sal my WETTE in HULLE VERSTAND gee en dit op HULLE HART skrywe ; en Ek sal vir HULLE ‘n God wees, en HULLE sal vir My ‘n VOLK wees. En HULLE sal nie meer elkeen sy NAASTE en elkeen sy BROER leer en sê : Ken die Here nie ; want almal sal My ken, klein en groot onder HULLE. Want Ek sal barmhartig wees oor HULLE ongeregtighede en aan HULLE sondes en HULLE oortredinge nooit meer dink nie”.

 61. More Adriaan

  Ons is nou al almal bekend gestel aan tannie “Rona” wat nou gereeld hier oral oor kom kuier.
  Sy pla my nie.

  Ek is meer besorg oor tannie Martjie Louw….lyk vir my sy is ook saggies besig om na ons kant toe te staan.

  en

  Hieronder is ‘n zerohedge artikel aangeheg.

  As iemand sou belangstel, kyk op die kaarte in die artikel hoe staan en wag die olietenkskepe om leeggepomp te word.
  In die Ooste en die Weste.

  https://www.zerohedge.com/markets/we-are-moving-end-game-27-tankers-anchored-california-hundreds-singapore-oil-industry-shuts

  En dink ‘n bietjie aan die “petrodollar”
  Is die dollar se globale waarde nie aan olie gekoppel nie?
  Hoe beiinvloed dit die moontlikheid van nog ‘n konflik in die Midde Ooste?

  Mooi loop!

 62. (1)

  DIE TENTAKELS VAN DIE AFRIKANERBOND

  https://stopwhitegenocideinsareports.blogspot.com/2016/03/video-afrikaner-broederbond-most.html

  .
  Afrikanerbonder Theuns Eloff is hoogs beswaard omdat sy geliefde FW de Klerk Stigting blykbaar nou té “rassisties” geword het ? –

  https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/theuns-eloff-bedank-by-fw-de-klerk-stigting/

  .
  Sakeliga is ‘n filiaal van Afriforum – wat (in die geheim) deel is van die Afrikanerbond.

  Dr. Theuns Eloff het voorheen vergader saam met sy mede Afrikanerbonders (en Vrymesselaars / Sataniste) want hulle is glo kwaad omdat hul geliefde ANC (wat hulle saam met hul Broeder-maatjies vir hul dierbare boggom-naastes help skep het) teen hulle gedraai het ; en binnekort gaan al hulle goedjies, grond, eiendomme (en later ook hulle pensioene) heerlik gevreet, geplunder en gesteel word… Dis nou LEKKER… (sien ook die fotos op die blad) –

  https://www.sakeliga.co.za/en/organisations-vow-the-fight-against-ewc-is-just-beginning/

  .
  Theuns Eloff is ‘n nie-uitvoerende direkteur van Astral Foods :

  https://www.astralfoods.com/index.html

  Die naam “Astral” is betekenisvol (gaan google gerus die betekenis). Tog so “Christelik”, nê ?

  Hierbo kan julle sien wie die monopolie oor hoender verkope in Aapzanië het (kyk na al hulle “brands”). En u het gedink al hierdie hoender handelsmerke is kompetisie ? Toe nie, nê (hahaha…). So, wanneer u daardie gevriesde hoendertjie in die winkel koop, dan weet u waarvandaan dit kom, naamlik met liefde van oom Theunsie en sy spul Afrikanerbond “big business” (monopolie) -vrinne.

  (vervolg…)

 63. (2)

  NOG AFRIKANERBOND FILIALE

  https://afrikaans.com/taalnuus/mos-n-maatskappy-gestig-om-afrikaanse-moedertaalonderrig-in-sa-skole-te-verseker/

  Dagbreek Trust –

  http://www.dagbreektrust.com/

  (Sien die Afrikanerbond Organisasies / Projekvennote onderaan – soos Móéroela Media)

  Afrikaanse Taalraad –

  https://www.afrikaansetaalraad.co.za/

  (Let op na die spul Afrikanerbond -geaffilieerde borge onderaan die blad hierbo)

  Obaro –

  http://www.obarobeherend.co.za/

  So, as u by die koöperasie koop, dan koop u heel waarskynlik by die Afrikanerbond “big brother” monopolie. Heerlik.

  .
  Afrikanerbonder Koos Bekker, Naspers en sy Babilonstoren :

  https://briefly.co.za/41763-koos-bekker-age-children-wife-education-naspers-babylonstoren-house-contact-details-net-worth.html

  Die naam “Babilonstoren” is betekenisvol. Let op na die Naspers logo met die piramide in die middel en die strale na buite [vergelyk met die fotos van die simbole van die Vrymesselary en die RK Kerk verder hier onder aan].

  (vervolg…)

 64. (3)

  DIE APK – AFRIKANERBOND VERBINTENIS

  APK Akademie Logo : https://www.apa.ac.za/

  Let op na die simbole :

  – Die twee piramides met oog (sirkel) in die middel
  – Skild : Die Knights Templar Iron Cross (wit op blou)
  – Skild : Die wit duif op swart agtergrond (lodge ‘grand deacon’)
  – Skild : Die Rooi leeu op geel agtergrond (vlag van Suid-Holland, soos oorgeneem van die Knights Templars)

  Sien die verbintenisse van embleme –

  Freemasonry – Grand Deacon (duif) :

  https://freemasonry.bcy.ca/regalia/grand_lodge/grand_deacon.jpg

  Knights Templars :

  https://chaspeek.ru/en/parfyum/prohozhdenie-igry-tainaya-pechat-tamplierov-organizacionnaya/

  Let veral op aan wie behoort die logo met die piramide, oog, “white dove” en “iron cross”…

  https://www.uihere.com/free-cliparts/ordo-templi-orientis-the-book-of-the-law-libri-of-aleister-crowley-magick-without-tears-thelema-others-2245583

  https://oto-usa.org/oto/

  Gaan maar deur hierdie volgende blad en sien al die sataniese simbole van die Rooms-Katolieke Moeder-hoerkerk – simbole wat deur haar (sogenaamde “protestantse”) dogter-hoerkerke oorgeërf is :

  http://www.whale.to/c/churches_ill.html

  Voorbeeld van ‘n tipiese Baälkerk met sy Baäl simboliek :

  https://stpaulsajax.org/contact-united-church-ajax/united-church-resources/ucclogocolour/

  (vervolg…)

 65. (4)

  Die APK Demonie Ds Johan Schutte lekker tussen sy mede kerriebek-naastes in Indië :

  https://www.facebook.com/apkerk/videos/142634030521180/

  Soos ons in die video hierbo kan sien is die APK se donkervel kerriebek Demonie vreeslik lief vir sy hindiër-broers en word die (bybelse) pêrels al te lekker voor die kerrievarke gegooi – natuurlik op die onkoste van die naïewe APK Afrikanertjies se kerkbydraes. Te heerlik.

  Jy mag mos nie smul aan die Aapzaniese vleispotte van die Afrikanerbond -koninkryk as jy nie óók ‘n lid is nie, of hoe ? Jy moet ten minste in een van hulle kjerke sit om deel te kan hê aan “Jesus se seëninge”, nê ? Die lekker breë Afrikanerbond -pad is tog só aanloklik en die voordele daarvan is blykbaar ‘n veels-te-veel groot versoeking om te weerstaan, hmmmm ?

  https://www.afrikanerbond.co.za/

  Dis darem maar lékker om deel te wees van die “wees sterk” Afrikanerbond sambreel, nê ? Die spul “Christen” Afrikanertjies is mos lekker “saam sterk” – so tussen die hordes geliefde boggom-broers en so snoesig onder die “big business” sambreel van die Satansbond en sy spul kerke – solank hulle dit alles mos net “in die naam van Jesus” kan doen, nê !

  En die sogenaamde “konserwatiewe” Afrikaners in die AP Kerk glo steeds hulle is op “die regte pad” ?

  Die breë pad van Babilon is seker maar net té lekker om van af te wyk.

  Verkondig maar julle “geestelike gelykheid”, “one human race”, “ons stam almal van Adam & Eva af”, “geestelike israel” en “ons is almal een in Jesus” trooswoordjies onder mekaar. Geniet die Afrikanerbond sambreël / kombers.

  Akkommodeer, meng, heul, kruip en onderhandel maar lekker. Geniet Babilon. Doen dit maar “in die naam van Jesus” (dan voel julle mos beter). Julle sal die vrugte daarvan pluk.

  ****

 66. Martin van Wieringen

  “Die Nuwe Ekonomie in ‘n Nuwe Wereldrealiteit”
  Ramaphosa er zijn 12 Koningen en maar 10 Koningrijken!
  Waarom denk jij dat je die Koning bent in die Nuwe Rainbow nation. Er zijn 2 Koningen te veel.
  Volgens Siener gaan er 2 sterven.

 67. 60 Jaar gelede het die broers Pieter en Boy Mussman in ‘n radio-praatjie beskryf wat hulle saam met Siener beleef het tydens die 1914-Rebelle-tog na Duitswes (Namibië) om traktate met die Duitse goewerneur te gaan onderteken. Die Louis Botha-regering wat die oorlog teen Duitsland gesteun het, het 6 000 man in die veld gestoot om die Rebelle se tog na Duitswes in die wiele te ry. Maar Siener van Rensburg wat die pad aangewys het, het die Rebelle veilig enduit gelei.

  Hierdie is Deel 1. Deel 2 volg binnekort.

  Hier onder is die skakel vir die video

  https://www.youtube.com/watch?v=h5kdn17BWEM&pbjreload=10

   1. Ek sien bloed plasma word nou gebruik om teenligame te ontwikkel in medisyne vir die nuwe griep. So bloed word omgesit in medikasie en vir mense gevoer of ingespuit. Laat my dink aan die ou wat n gewrig oorplanting moes kry op sy regterhand en die donateur was van soweto omgewing. Hy word toe wakker in die middel van die nag terwyl sy nuwe hand besig is om hom te wurg. Hierdie bloed storie is baie gevaarlik. Die Woord leer ons God se wet sal op ons harte geskryf wees, daar waar bloed primer sirkuleer.

 68. Goeie dag Volksgenote. Intresante tye waarin ons leef. Kom ons kyk na ‘n pos wat op Whitenattions gepos is.
  waar die persoon die volgende sê.

  ‘It appears the poor South African Titanic is rudderless again. Scarcely did the poor country received it’s “democratic” status- or we already had TWO soft “Koo-De -Etats” between Mbeki and Zuma and power shifts among the Nguni fighting factions between the Xhosa Nostras and the Impis around the trough.

  NOW it appears we can get the popcorn out again and witness the THIRD Koo-De-Etat developing among the greedy pigs. Unconfirmed roamers says there’s insider info that Cyril ” The Squirrel” Ramaphosa has been ousted in an unprecedented hostile take over of the ANC by the Zuma faction again. The same that was done to Mbeki years ago….. Ramaphosa has no more say in anything unless he rallies enough support to go up against his rivals. Will be tough one as his rivals are all gangsters and will probably just kill him in true gang-land style if he tries. This news is developing…. Keep an eye on the ANC . Big problems developing there. Internal squabbling in the Lethuli-hive will most likely reach a tipping point around Aug/Sept. For now they putting up appearances as if “nothing happened.” Ramaphosa will still look like he’s in charge but he has no say what so ever. White Nation inside info want to have it that apparently he already has forwarded his resignation already and we can expect an announcement on Thursday. Ramaphosa has been removed from power in a internal Koo-De-Etat by the Zuma factions. Get that popcorn…….this “Corona”-thing is yet to deliver MUCH more than just a “lock-down” especially among the Mafia mob . Inc – it appears.Truly interesting times ahead indeed!”

  http://www.whitenationnetwork.com/archives

 69. Goeiedag Boergenote

  Ek het pas die onderstaande stemboodskap ontvang, en daarvolgens wil dit vir my lyk ons staan dalk nou voor die dag wanneer jy nie meer jou hand voor jou oë sal kan sien nie.

  As hierdie dinge waar is, is ons nou ook by daardie punt waar geen “vleeslike arm” ons nog kan red of help nie. Maar vir ons wat “weet”, is daar mos ‘n trooswoord van ons eie profeet: “Keer terug na die Vaderhuis, buk in die stof en Hy sal sy wit seiltjie oor julle trek”

  Jeremia het baie lank gelede ook al dieselfde versekering aan ons voorsate gegee: “En Ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense en jou verlos uit die vuis van die tiranne.”

  file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/AUD-20200509-WA0004.opus

    1. Ek kan dit ook gladnie oop kry nie, het drie verskillende browsers probeer.

    2. Oom Adriaan hy hy werk nie. Gee die “error”

     There are no results for file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/AUD-20200509-WA0004.opus
     Check your spelling or try different keywords

     1. Mense ek weet nie wat die probleem is nie, by my werk dit. Maar ek gaan die stemboodskap nou op Youtube plaas en vir julle die skakel gee. Jammer hieroor!

     2. Adriaan, dit ‘file directory’ is na jou rekenaar hardeskyf dis hoekom dit werk as jy dit in jou browser sit want dit vat jou terug na jou hardeskyf C: toe. Ons kan nie op jou hardeskyf kom nie dus werk dit nie. Jy sal dit op die internet bv. Youtube moet laai en die adres hier sit.

 70. Goeie dag oom Adrian is hierdie korek, het van FB gekry onder “Wat is die waarheid”
  Siener – misdadigers word vrygelaat:

  “Die tronkselle is almal oop en die draad hang vol uitgewaste klere. Duisende misdadigers sal landswyd vrygelaat word, misdadigers wat nog nie naasteby hul vonnisse uitgedien het nie. Ek sien twee treinwaens aan die noordekant en die agterste een is bruin. TOE KOM PRESIDENT KRUGER IN GESIG.”

 71. Stemboodskap. Jammer vriende, my fout. Ek het dit nou op Youtube geplaas en hier is die skakel. Moontlik het julle dit al gehoor, maar dis belangrike inligting waarvan ons mense moet weet! Daar kom nie net drastiese veranderinge in die myne nie – uit ander bronne is dit duidelik dat dinge hier en in die res van die wêreld nooit weer dieselfde sal wees nie!

  https://www.youtube.com/watch?v=i11S9qKy9g0

  1. Adriaan, ek het gaan kyk na die skakel. As die man se vertelling korrek is. Kan ek aflei die bek van die geweer wat die afrikaner in kyk moet dan seker China wees en nie Indië.

   Groete

 72. Berei voor vir die totale diktatuur van die NWO in die herfs, want die Coronavirus gaan “die einde van die mendom” beteken.
  Israel se eerste minister, Benjamin Netanyahu, wat basies die onverklaarde leier van die wêreld is, het gesê dat die COVID-19 voorvalle wat ons almal ervaar het, NIKS is in vergelyking met wat hulle beplan om hierdie herfs te doen nie.
  “Die virus sal nie veel skade aanrig nie maar dit maak nie saak vir die stomme massas wat verkrag en vermoor word deur bruin Moslem-indringers sonder om iets daaraan te doen … hulle sal soos altyd alles glo wat aan hulle gesê word.”
  Netanyahu het ook gewaarsku daar sal in die herfs ‘globale anargie’ wees – wees dus voorbereid.

 73. Kobus Scheepers

  Rusland het $96billion US Treasury securities tussen Feb/Mrt 2018 gehad, hulle het dit in Mrt/Aprl 2018 afgebring na $48.724billion en die daaropvolgende maand het hulle ‘n verdere $34billion verkoop en dit daarna gehandhaaf tussen $10-S14billion. Tussen Feb/Mrt 2020het hulle dit verder afgebring na net $3.824billion.
  Hoewel verreweg die grootste gedeelte van die US Treasury securities gedurende die bestek van minder as 4 maande afverkoop is was die gemiddelde afname oor 24 maande $3.84billion per maand. Ons kan dus met reg vra of hulle nog enige Amerikaanse skuldlas dra?
  Kan Rusland se voorneme in die lig van Oom Siener se voorspellings nog enigsens bevraagteken word?

  https://sputniknews.com/business/202005161079324088-marching-toward-zero-russian-investments-in-us-treasury-securities-drop-to-record-low/

  Die afgelope 6 maande en selfs langer was die konfrontasies tussen Rusland en Amerika deur veral die media (Wes en Oos) baie effe gerapporteer, terwyl die spanning tussen Amerika en Shina gepromofeer word. Die stilte voor die storm?

  O ja, voor ek vergeet ons gaan nou na vlak 3 inperking en ons almal sak terug in ons gemakstoele om weer rustig voort te slaap, onthou ‘n slang pik jou as jy dit die mintste verwag.

 74. Geagte meneer Snyman

  Die huidige beperking op karrakters (letters) per skrywe is 1800. Dit maak dit nogal moeilik om ‘n gemiddelde skrywe te plaas en om inligting oor te dra, aangesien 1800 karrakters baie vinnig opgebruik word en dan word mens geforseer om etlike opvolg skrywes te plaas om die volledige boodskap oor te dra.

  Mag ons asseblief die vergunning kry om plasings van minstens 10 000 karrakters te plaas ?

  Kan u die blad so aanpas ?

  Byvoorbaat dankie.

  Vriendelike groete

  Jacques

  1. Middag Jacques, ek hoor wat jy sê, maar hou asseblief in gedagte dat hierdie ‘n blog is met geleentheid vir kommentare. As dit ‘n forum was, was dit ‘n ander saak, maar ‘n forum moet mens deuerentyd behartig en ek het ongelukkig nie die tyd daarvoor nie. Groete, Adriaan.

   1. Geagte Mnr Snyman

    Dankie vir u antwoord. Dit is te verstane. Daarom sal poog om skrywes so kort en kragtig as moontlik te hou ; en sou die inhoud van belangrike inligting wat geplaas word heelwat is, dan sal liewer dit (opvolg skrywes) oor ‘n langer tydperk (oor dae) plaas, om sodoende u taak te vergemaklik. Waardering vir u blog. Hierdie is sekerlik een van die die min plekke waar ons mense ingelig kan wees – verál in hierdie tye.

    PS : Wanneer mag ons u volgende blog artikel verwag ? Sien uit daarna.

    groete, J.

    1. Daar was ‘n effense probleem met waar “kommentaar” op die nuwe webblad gelewer kan word. Ons het intussen opgelos. Dit verskyn nou net onderkant die titel van elke artikel. Klik daarop en dit neem jou dadelik na waar julle kommentaar kan lewer!

 75. Vriende, besef julle dat oor die volgende paar maande gaan DUISENDE blankes dakloos gelaat word ????? Dit is bo en behalwe die derduisende wat alreeds in plakkerskampe krepeer. Ek wil n voorstel maak vir die mense wat nog bietjie geld het. Gaan koop vir julle n tent, waarin jy langtermyn kan leef. Die firma Tentco maak sulke tente, wat baie goed is. Moet nie wag tot op die laaste nippertjie nie. Doen solank navraag oor karavaan-parke wat permanente huurders toelaat. Meeste van hulle verkies permanente huurders, veral in hierdie onseker tye. Vir díe wat nie weet nie. Jy kry tente van enige grootte, en na my mening is dit beter as n karavaan. Daar is iets Bybels oor n tent !???? Miskien is dit maar die verlange om weer te lewe soos die Israeliete onder Moses.????

 76. Vriende, besef julle dat oor die volgende paar maande gaan DUISENDE blankes dakloos gelaat word ????? Dit is bo en behalwe die derduisende wat alreeds in plakkerskampe krepeer. Ek wil n voorstel maak vir die mense wat nog bietjie geld het. Gaan koop vir julle n tent, waarin jy langtermyn kan leef. Die firma Tentco maak sulke tente, wat baie goed is. Moet nie wag tot op die laaste nippertjie nie. Doen solank navraag oor karavaan-parke wat permanente huurders toelaat. Meeste van hulle verkies permanente huurders, veral in hierdie onseker tye. Vir díe wat nie weet nie. Jy kry tente van enige grootte, en na my mening is dit beter as n karavaan. Daar is iets Bybels oor n tent !???? Miskien is dit maar die verlange om weer te lewe soos die Israeliete onder Moses.????

 77. Vriende, besef julle dat oor die volgende paar maande gaan DUISENDE blankes dakloos gelaat word ????? Dit is bo en behalwe die derduisende wat alreeds in plakkerskampe krepeer. Ek wil n voorstel maak vir die mense wat nog bietjie geld het. Gaan koop vir julle n tent, waarin jy langtermyn kan leef. Die firma Tentco maak sulke tente, wat baie goed is. Moet nie wag tot op die laaste nippertjie nie. Doen solank navraag oor karavaan-parke wat permanente huurders toelaat. Meeste van hulle verkies permanente huurders, veral in hierdie onseker tye. Vir díe wat nie weet nie. Jy kry tente van enige grootte, en na my mening is dit beter as n karavaan. Daar is iets Bybels omtrent n tent !???? Miskien is dit maar die verlange om weer te lewe soos die Israeliete onder Moses.????

 78. Wat is die moontlikheid dat die revolusie en burgeroorlog volgende jaar sal gebeur? Daar is gesê dit sal begin wanneer die land reg maak vir ‘n verkiesing. Ons weet dat ons volgende jaar die munisipale verkiesing sal hê. So gaan die inperking daardie tyd nog van krag wees of sal dit gelig word voor die verkiesing?

  Indien die inperking teen die einde van die jaar of vroeg volgende jaar gelig word, dan kan die revolusie teen Februarie plaasvind, in die tydperk van die geel perske reën en dan in April/Mei in ‘n burgeroorlog ontaard. Sal ons dan teen September of aan die einde van volgende jaar onder die beheer van die tydelike regering wees?

Comments are closed.