Boervolk | Siener van Rensburg | Vaandel Uitgewers

Multikulturalisme — die skrif is aan die muur

2016-08-07

Deur Adriaan Snyman

Avatar photo

‘n  Oostenryker, Richard von Coudenhove-Kalergi, het in 1922 die Pan-Europeanbeweging gestig met die uitsluitlike doel om Europa met die gekleurde rasse van die wêreld te integreer en te verbaster. In sy boek ‘Praktischer Idealismus’ sê hy nie net hóé dit gedoen moet word nie, maar gee ook ’n beskrywing van hierdie ‘toekomstige Europeër’ as ’n ‘minderwaardige ras van gemengde bloed’.

Omdat hyself ‘n halfbloed was, het hy die blankes gehaat en was dit by hom ’n obsessie dat Europeërs moet ondertrou met Asiate, Afrikane en ander gekleurde rasse. Hierdie baster Eurasiër-negroïed sou geen verlede hê nie, geen deugde, geen identiteit, geen bates en ook geen regte nie, want dan kan hy maklik deur die heersende elite beheer word.

Maar daar sou nog baie water in die see moes loop voordat sy ideaal weer aandag sou geniet. Die president van die Europese Unie, graaf Herman Van Rompuy en George Soros het in 2010 saam met ander eendersdenkendes in Brussels vergader om te besluit hoe daar aan die Pan-European-integrasieplan uitvoering gegee kon word. ’n Dokument met omvattende integrasieplanne is daarna aan alle EU-leiers gestuur. Die meerderheid was egter huiwerig, totdat Noorweë en Switserland in 2012 besluit het om hul grense vir die gekleurde rasse oop te gooi.

As beloning vir sy uitstekende diplomasie en ‘goeie werk’ ontvang Herman Van Rompuy in November daardie jaar die Coudenhove Kalergi-prys wat elke twee jaar toegeken word.

Van Rampuy het verskeie ander lande in die EU oorreed om Noorweë en Switserland se voorbeeld te volg; veral die ‘minder gegoede’ lande soos Italië, Spanje en Griekeland is onder druk geplaas.

Die Duitse kanselier, Angela Merkel, was aanvanklik sterk gekant teen multikulturalisme en het in haar nou reeds ‘berugte’ toespraak, openlik erken dit het misluk. Maar nadat sy ook die Coudenhove Kalergi-prys aanvaar het, het sy geen ander keuse gehad as om van opinie te verander nie; en net verlede jaar is meer as ’n miljoen immigrante in Duitsland verwelkom.

Die gevolg was ’n ‘regse opstand’ dwarsoor Europa wat nóg Soros nóg Van Rampay verwag het en wat nou byna daagliks op bloedige konflikte uitloop.

Verbeel ek my dit, of hoor ons Siener se profetiese stem helder en duidelik bo hierdie helse rumoer, sambokhoue  en koeëls wat fluit, uitstyg? Ons ervaar dit ook eerstehands in die radelose wanhoop, traumas, angste en skrikbeelde wat ons onophoudelik teister? En ons steier verskrik, vreesbevange, magteloos rond voor die een onheil na die ander wat op ons afstorm.

Twee jaar gelede al het ons gesê jy hoef net om jou te kyk, om te besef dat ’n  wêreldwye waansin die mensdom beetgepak het en dat dit vorentoe net erger sal gaan; erger as toe Noag dag na dag aan sy ark gesaag en getimmer het! Erger as toe Lot Sodom die hakskene moes wys.

Verskeie ‘kenners’ het ons daaroor aangevat, gesê ons is net ’n klomp doemprofete, want vorentoe gaan dinge (soos altyd) weer “ten goede verander”.

Het dit verander? Nie volgens die profeet Jeremia nie, want volgens hom was die skrif toe al vir hulle aan die muur: “Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie; op ’n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking…” (Jer. 8:15)

En hier sit hulle en ons nou saam in daardie ‘verskrikking’ met geen einde in sig nie! In die kongresse, konferensiesale, koukusse, raadsvergaderings, komiteebesprekings en indabas word voorstelle en ‘mooi uitgewerkte planne’ ingedien en bespreek om sake te beredder.

Maar helaas, vir hierdie Oslo-sindroomlyers (afwykendes wat hulle eie ras haat — m.a.w. vertraagde liberaliste) neem die verskrikking net toe.

Europa val uitmekaar —

 • Die Britse pond kry ‘n dwarsklap na Brexit en neem sy grootste duik in meer as 30 jaar. In die Bank van Engeland lui die alarmklokke (Volgens Siener is dit maar net die begin — die pond gaan nog waardeloos raak).
 • Noudat Engeland uit die Europese Unie is, staan lande soos Frankryk, Holland, Griekeland, Skotland, Duitsland en selfs Noord-Ierland tou om ook dieselfde te doen. Dit sal ‘n finale nekslag vir die EU se voortbestaan wees. Siener het die ondergang van die EU voorspel toe hy gesê het in Europa is ’n garingboom en die boom verander in ’n bosblomme — kosmos, erekrone of duiwelsbos — m.a.w. onkruid wat uitgespit sal word.
 • Behalwe die verbrokkeling van die Europese Unie, het hy ook gesien dat die ‘blonde, blou-oog vrou’ (Angela Merkel) eers haar magsposisie in die EU gaan verloor en dan skielik en baie onverwags in skande en skade as leier bedank óf gedwing sal word om te loop:
 • 12 Des. 1918 — “In Europa kom een strooi hoed uit en toe kom daar een vrouw met blauw oge uit en sij het die hoed op.”
 • ’n Strooihoed bestaan uit veselstringe wat stewig en dig saamgeweef is. Dis ’n metafoor van die Europese Unie wat uit verskillende volke bestaan en tot ’n eenheid saamgevoeg is. Angela Merkel het blou oë en die feit dat sy die hoed ‘op het’, wys dat sy die leidende rol speel.
 • Die visioen van 10 Junie 1919 bevestig dit — “Toe kom in Europa een wit dame’s hoed uit.” (Let daarop dat die Siener spesifiek na ‘Europa’ verwys en nie Engeland nie. Die visioen kan dus nie op Maggie Thatcher betrekking hê nie).
 • 5 Mei 1921 —  “In die ooste staan ’n huis en ’n vrou hol uit die huis.” In Siener se gesigte is ’n huis altyd ’n regering of parlement. Hier sien hy ’n vroueleier wat uit ’n huis vlug. Die feit dat die vrou weghardloop, wys duidelik dat sy nie uit vrye wil padgee nie.
 • Eers hierna sien oom Klasie die man met die swart hoed (pluiskeil) wat na ons kant toe kyk  —  hy is ons saak goedgesind… Hy is egter nie die enigste een nie, want:
 • In Europa is daar op die oomblik 14 nasionalistiesgesinde verregse partye met dieselfde sienswyse as ons; maar anders as ons, is daar by hulle ‘n openlike rassistiese vyandigheid teen die vreemde indringers. (Siener het gesê ‘wit rassisme’ gaan nog dwarsoor Europa en die res van die wêreld toeneem).
 • Op 26 Junie 2013 berig die MailOnline oor die ontstellende “…invasion of immigrants into every corner of England”. Oom Klasie het dit weer gesien as “Brittanje se oorgawe aan verhongerde invallers uit Afrika en die Midde-Ooste.” Nie lank hierna nie, sien hy ’n vrou wat met linte opgetooi is, en sê sy verteenwoordig die Engelse volk.  Na Cameron se skielike bedanking word Theresa May op 11 Julie 2016 as die nuwe Britse eerste minister aangewys. Juis in die tyd wat Engeland deur duisende immigrante oorstroom word. Theresa May kan dus hierdie ‘opgetooide’ vrou wees.
 • Oom Klasie sê: “Dan sien ek hoe die linte een vir een begin afdraai totdat die vrou naderhand heeltemal kaal is — en uiteindelik sien ek haar sterf.” (Engeland se finale ondergang).

Hierdie gesig is in Siener se tyd gekoppel aan die verlies van Engeland se kolonies. Hyself het ook so gemeen. Maar toe Engeland se kolonies na beëindiging van die 2de Wêreldoorlog onafhanklikheid begin kry het, was daar nog geen massa-instroming van anderskleuriges na Europa nie, en ook geen Britse vroueleier nie. Margaret Thatcher het eers 30 jaar later premier geword.

Siener se vrou wat ‘opgetooi is met linte’ is ’n simbool van weelde en rykdom; en dat dit begin afdraai, beteken dat Engeland eers al sy weelde en rykdomme sal verloor nádat vreemdelinge oor sy grense begin stroom het. Dan sien hy ’n burgeroorlog in Engeland, asook hongersnood, wat direk tot sy ondergang sal lei. Niks hiervan het plaasgevind na die verlies van sy kolonies nie.

Dus wil dit voorkom of Theresa May dalk Engeland se laaste eerste minister kan wees vóór die begin van haar ‘sewe plae’.

 • Frankryk, wat ook sy deure oopgegooi het vir ander rasse, veral Moslem, word al maande lank só geteister deur terroristiese aanslae dat die Franse volk besig is om in opstand te kom en openlik teen die regering van president François Hollande rebelleer. Siener het dit voorspel: die dag wanneer Engeland se probleme begin, sê hy, gaan daar ’n burgeroorlog in Frankryk uitbreek, ook as gevolg van die duisende vreemdelinge wat soontoe stroom. Maar nog vóórdat al hierdie dinge gebeur, sal daar ’n ‘ontsaglike burgeroorlog’ in Rusland uitbreek. Dit het reeds in Februarie 2014 in die Oekraïne begin.
 • Pous Francis het verlede jaar in November gesê die 3de Wêreldoorlog het reeds begin. Hy het dit verlede naweek weer herhaal. En ons hoef net in gedagte te hou dat daar op die oomblik meer as 60 lande in bloedige konfrontasies gewikkel is, om die pous gelyk te gee. Dis net die media wat dit probeer afwater as ‘straatoptogte’, ‘proteste’ en ‘betogings’.

Miskien verstaan ons nou ook Siener se woorde in dié verband: “Ek sien in Europa ’n vreeslike dik muur, en agter die muur sien ek donker wolke draai. (Die oorlog daar sal baie ver gevorder wees voordat dit ons hier sal ‘raak’.”) En dis presies wat gebeur het, want ons is tot nou toe nog glad nie ‘geraak’ deur die hewige konflikte, oproer, terroristiese aanslae of finansiële krisisse wat Europa onophoudelik teister nie.

En die dag as dit ons ‘raak’, sal ons eers weet wat die woord ‘verskrikking’ werklik beteken…

(Hoe dit hier by ons op die tuisfront lyk, word in Deel II na gekyk).

Die stryd wat nou woed, is nie net tussen Moslem en Europeër of  Moslem en Amerikaner nie. Dis die aanloop tot die finale stryd tussen Lig en Duisternis.

Maar dié wat Hom ken, sal weet Hy het al vóór die grondlegging van die wêreld, daar in sy troonkamer ’n raadsbesluit geneem van ’n ewigdurende vyandskap tussen sy kinders en die nakroos van Satan. (Gen. 3:15). En volgens dieselfde raadsbesluit sal hierdie vyandskap in ’n totale verdelging eindig: “…tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.” (Dan. 9:26).

Selfs die Messias het dit met sy Eerste Koms opnuut vir ons bevestig: “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.” (Mat. 10:34).

Koop ‘n swaard

En die aand vóór sy kruisiging, was sy heel laaste opdrag aan sy dissipels om ‘n swaard te gaan koop: Luk 22:36 “Toe sê Hy vir hulle: Maar nou, wie ‘n beurs het, laat hom dit neem en so ook die reissak; en wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en ‘n swaard koop.”

Hierdie vyandskap was vanuit die naald uit ‘n verbete, titaniese stryd. Want as die Almagtige sê: “Ek het jóú Israel, uit al die volke op aarde uitverkies, dan roep die seun van Satan: “Almal is uitverkies!” En as die Almagtige verklaar: “Ek het soort volgens soort (apart) gemaak en so moet dit bly”, dan skree die klong: “Almal is dieselfde! Apartheid is ’n sonde teen my volgelinge!” En as die Messias vir die Jode sê: “Julle het die duiwel as vader,” roep al Satan se telge gebelg: “Nee, hulle is Jou uitverkorenes!” Dan dreig hulle om Hom met klippe dood te gooi.

En die kerk wat as arbiter in hierdie saak aangewys is, roep verheug van sy hout- en kliphuis se dak af “Amen!”

In hul goddelose verwaandheid het die Jode met sy kruisiging ’n vloek oor hulleself uitgespreek: “Laat sy bloed op ons en ons kinders kom!”

Toe die Almagtige ‘n verbond met Abram gesluit het, het Hy sy naam verander na Abraham en hom geseën. Dieselfde het met Jakob gebeur en sy naam is verander na Israel en hy is geseën. Maar nêrens lees ons dat Hy ‘n verbond met Israel gesluit het waarna sy naam na Jood verander is nie. Daar is ook nooit ‘n seën oor die Jode uitgespreek nie. Inteendeel, die Messias het hulle uitgeskel as ‘slange en addergeslag’, en hulle as sy vyande beskou. In Luk. 19:27 spreek Hy ’n finale oordeel/vonnis oor hulle uit: “…daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my dood.”

Ook die profeet Jesaja het gesê daar is geen salf te smeer aan hierdie goddelose nasies rondom ons nie, want “Word aan die goddelose genade bewys, dan leer hy geen geregtigheid nie; wat onreg is, doen hy in ‘n land van reg…” (Jes. 26:10).

Maar ons maghebbers, kerke, touleiers en opperhoofde het van beter geweet. En vandag het hulle net één doel en één roeping: om aan hierdie goddelose ‘genade’ te bewys; om nét sý vrede en nét sý geluk te soek. As hulle god dit dan nie wil doen nie,  sal húlle die seën oor die goddelose uitspreek, hom aan die bors druk, hom vertroetel, klee en voed; vir hom skole en huise bou, en in 1994 het hulle, sommer namens ons, met groot blydskap alles wat ons besit, aan hul ‘goddelose’ vriend oorgedra.

En hoeveel el het dit by ons lengte gevoeg? Vandag sit ons saam met hulle in daardie ‘verskrikking’, met geen einde in sig nie!

Nou kan ons tereg vra: hoe lyk die mandjie vye wat hierdie voormanne vir ons van die bome afgeslaan het? Presies soos die profeet van anderkant die riviere van Kus, dit vir ons beskryf:

“Julle wat baas was, het nou klaas word. Julle het die leuen en waarheid plekke laat ruil. Niks in julle kerk is meer reg nie. Die vleeslike arm van julle voormanne waaraan julle vasgeklou het, kan hulleself nie red nie. Ook die NP wat julle 40 jaar lank met apartheid van elke vangstrik weggehou het, deur elke drif gedra en teen elke steilte uit geabba het, is nie meer daar nie.”

Al die tekens van onheil is reeds met ons. ‘n Swarte het onlangs gewaarsku dat die brande wat nou oor die land hardloop, rookseine is met ‘n boodskap, dieselfde boodskap as in die tyd van sy voorvaders: “Die assegaailem soek bloed!” Om dit prontuit te stel: Vorentoe gaan die bloed en derms nog loop!

Maar anders as ons voorvaders, wil ons dit nie hoor nie. Toe Andries Pretorius se verkenners op 11 Desember 1838 rookseine op die berge en rante van die Amatolas gewaar, het hy geweet die Zoeloemagte is besig om te mobiliseer vir ‘n aanval. Sy kommando het dadelik laer getrek by die Buffelsrivier en inderhaas begin om hulleself te beveilig. Ook net betyds, want hulle was pas klaar toe die aanval gekom het.

In FA Venter se Geknelde land vertel ‘n Zoeloe-impi aan sy makker dat die vure eers moet brand voordat die assegaai kan hardloop: “Die vure brand teen die Amatolas. Dis ‘n vuur wat nóóit weer sal doodgaan nie … Ja, vannag se vure sal brand tot die wind en die reën die Amatolas klein gevreet het … Die vure brand en die vegters van Xhosaland hardloop vannag (met hul assegaaie) oor die grens…”

Op 6 Februarie 2014 het die ANC mondstuk, Beeld, in ’n berig as’t ware die woorde uit Siener se mond gehaal om die toenemende geweld in die land te beskryf: “Dit is ’n smeulende vuur wat stadig maar seker landwyd versprei. En ál meer opvlam. Landsburgers kom in opstand teen die regering.”

Daardie vure is nie geblus nie; die opstande het vererger, en vandag huiwer die land op die randjie van totale anargie en ’n burgeroorlog.

Die vure versprei

Enkele ure nadat Jessie Duarte op Maandag 20 Junie 2016 aangekondig het dat Thoko Didiza aangewys is as die ANC se burgemeesterskandidaat vir die Pretoria Metro-munisipaliteit in die plaaslike regeringsverkiesing, het ’n 12-tal persone in die geheim in die Court Classique Hotel in Arcadia vergader om te besluit hoe hulle die stad met vuur onregeerbaar kan maak. Daardie selfde aand nog breek geweld uit toe inwoners van Atteridgeville in Pretoria die strate invaar, vure aansteek en verwoesting saai.

Die winkels van buitelanders is geplunder, ‘n 20-tal busse uitgebrand en betogers skiet met lewendige ammunisie terwyl hulle by ‘n winkelsentrum in Mamelodi probeer inbreek.

Die groep van 12 se plan was om alle regerings- en stadseiendom aan die brand te steek; om alle uit- en ingangspunt van alle sones te sluit en om ook die ANC se streekkantoor af te brand.

Maar aan die einde van die dag was die ANC dood tevrede, want andermaal was dit ’n baie geslaagde oefenloop. Ons weet reeds hierdie onverwagse en omvattende opstand was nie spontaan nie. Die voorbokke kan moor en plunder, maar sukkelom drie mense in ‘n ry te laat staan, wat nog te sê ’n protes van hierdie omvang in so kort tydjie te reël? Dit was niks anders nie as ’n hoëvlak georganiseerde anargie wat in die binnekamers van die onderwêreld in egte anti-apartheid styl beplan is. Die knap en breedvoerige nuusdekking, was  ook ’n duidelik bewys daarvan.

Ons het dit in 2014 met die Arabiese Lente gesien toe die VSA ingemeng het om regimeveranderinge in die Midde-Ooste af te forseer. Dat hulle op die punt is om ook hiér in te meng, is ‘n voldonge feit. Dit kom al van die dag af dat Mandela vrygelaat is. Die swart oorname was net ‘n tussentydse fase om van die blanke apartheidsbewind ontslae te raak.

Pas nadat De Klerk in Junie 1996 uit die Regering van Nasionale Eenheid onttrek het, het die CIA  begin om met die Afrikanerbond saam te werk om as Interim-regering oor te neem sodra die ANC onder druk van ’n ‘CIA-konsepplan’ om met totale anargie, korrupsie, wanorde en chaos die ANC tot ‘n val te bring.

Daar is ook van De Klerk verwag om belowende jong vrydenkers  by die Afrikanerbond in te trek en te slyp. So het Solidariteit en sy bondgenoot, Afriforum, by die Interim-kommando beland en na Dingaan Zuma se kraal vertrek. Langs die pad het hulle die Voortrekkers, ATKV, die FAK, Orania Beweging en Radio Pretoria teëgekom wat almal staan en duimgooi en ook ’n lift wou hê… (word verwolg).

672 Kommentare oor “Multikulturalisme — die skrif is aan die muur”

 1. Martin van Wieringen

  Het kritieke punt zal wel rond 2019 liggen. Donkere wolken trekken zich samen boven Europa. In hoog tempo wordt het wapen-arsenaal vernieuwd. In mijn diensplicht in 1972 nog dienst gedaan op een pantserambulance zonder de oerlikon. Net zoals de Houwitser worden ze nu gesloopt en gaan de smeltoven in. In 2000 nog gemoderniseerd worden ze soms ook gratis voor niks weggeven. Toe rij een stukje met die ou mannen mee.
  Hun ijzeren perde zijn best nog goed.

  http://www.youtube.com/watch?v=AvgUX-ioRkE

 2. Johann Cronje

  Adriaan,
  Baie dankie. Die saak van “rassevermenging” en die “onheil” daarvan is die waarheid en is beslis nie rassisties nie. Feite is ook nie nie haatspraak nie. Vir YAHWEH was die saad van Sy skepping van die grootste belang elkeen volgens hulle soort en MAG EEN SOORT NIE MET ‘N ANDER SOORT GEMENG OF VERBASTER WORD NIE. Dit het beslis ook vir die mens (Adam en sy vroulike Maat) gegeld en so ook later vir al die Israeliete wat van hulle afgestam het tot en met vandag. Maar soos ons reeds weet het die “onheilige een” ook in die skepping van YAHWEH ingemeng en ook sy saad gesaai om YAHWEH se saad te verbaster. So was hy dan ook die argitek van die sonde waarin die mens verval het. Die mens het uit die sondige wellus met die dier van die veld vermeng en so het ‘n menigte van die verbasterde heidense nasies onstaan wat almal die vyande van Israel was. Nou is daar mense wat sê, dit maak nie saak nie, maar vir God YAHWEH maak dit werklik saak.

  Lev. 18: 23 : “En jy mag met géén dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. ‘n Vrou mag ook nie voor ‘n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is ‘n gruwelike VERMENGING.” [AOV].

  Lev. 20: 16 : “En as ‘n vrou naby enige dier kom om daarmee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle BLOEDSKULD is op hulle.” [AOV]. VERVOLG –

 3. Johann Cronje

  VERVOLG –

  Jer. 31: 27 : “Kyk, daar kom dae, spreek YAHWEH, dat Ek die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van “MENSE en van DIERE.” [AOV].
  Let Wel : Hierbo word daar bevestig dat sekere “diere” se saad met mense se saad kan kruis en versmelt (mee besaai word). Van watter “diere” word hier gepraat ? Ons weet dat geen gewone stomme viervoetige dier se gene met Adamiete (blankes) se gene kan meng, kruis of versmelt nie. “DIERE” MET MENSLIKE EIENSKAPPE Kom ons kyk ‘n bietjie na die 7de gebod (Almal glo die betekenis is in kort soos volg) – Jy mag nie egbreek nie en dit beteken jy mag nie met jou naaste se vrou omgaan nie maar die 10de gebod verklaar ook – Jy mag nie jou naaste se huis of sy VROU BEGEER NIE ens en dit sluit tog ook “omgang” in… . Dit kom voor dat beide gebooie dieselfde sondige begeerte en gevolglike gedrag as ‘n oortreding beskou EN verbied. Dit lyk egter snaaks dat Vader YAHWEH dit so sou dupliseer. Wanneer ons egter dieper kyk na die betekenis van die word “egbreek” dan wil dit voorkom of die Bybelse nvertaling dalk nie heeltemal korrek gedoen is nie en dat die woord “egbreuk”, dalk ook iets heel anders kan beteken. Wanneer ons die woord “eg”, “in die eg”, “buite die eg” of “egbreuk” van nader bekyk dan lyk dit so ;
  Die woordeboek Verklaar die woord “EGBREUK” in Engels as “ADULTERY”. “ADULTERY” beteken OWERSPEL, EGBREUK en ONTUG. (Onthou die Ontugwet (Wet No. 21) van 1950 ‘n verbod op seksuele verhoudings tussen lede van die wit rassegroep en die swart rassegroep geplaas het.)

 4. Van die ‘multi-kulti’ gemors gepraat, dit is so deurmekaar soos dinges in ‘n tuimeldroër.

  Een voorbeeld: Geert Wilders se voorouers blyk Sjinees, Indo (Oos Java) en Joods te wees.

  Nou hoe nou?

 5. Ik stem helemaal met jou saam Johann. Verbastering is een gruwel!! En inderdaad is het 7e gebod met opzet verkeerd vertaald (waarschijnlijk door edomieten).
  Geert Wilders is inderdaad een bastaard. Net als Obama, en vele anderen. Er is meer vermenging dan wij denken. Onder de huidige joden zijn nog maar zeer weinig zuiveren die een semitische afkomst hebben. Je komt onder de blanke Nederlanders mannen en vrouwen tegen met zwart haar en van die kleine krulletjes. Hoe kan dit?
  Kijk eens in een school naar de kinderen…
  Dieren kennen nog hun soort en weten dat ze met gelijken moeten paren, de meeste mensen kennen hun afkomst en ras niet meer en fokken maar wat aan. Ook de christelijke kerken maken er een potje van en mengen maar raak.
  Het is de hoogste tijd dat Yahweh Zijn engelen uit zal gaan sturen om het kaf van het koren te scheiden en het overblijfsel zal verzamelen. Eén Herder, één volk, één ras, één God.

  http://www.stop-rassenvermenging.nl

 6. Adriaan, baie dankie vir nog n puik artikel, wat ek glo, nog n hele paar verdwaalde skape in die kraal sal kry ! Selfs die mense wat Siener n ” flentergat profeet ” noem, moet maar begin kennis neem. Selfs die mense wat net op 7de Laan, en rugby konsentreer, begin onrustig word, want die nare daaglikse werklikhede, van hierdie land, EN die wêreld, kan nie meer net weggewens word nie !

 7. Johann Cronje

  Pieter,

  Lees Suidlander se skrywe “Europeans will flee”. Dit vervul dan ook Siener se visioen van die wit tente in die Karoo, wanneer gelowiges Europa en ander Westerse lande verlaat om na Suid-Afrika te kom. Openbaring 12:6 -En die vrou het na die woestyn(wildernes) gevlug waar sy ’n plek het wat deur YAHWEH gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend-tweehonderd-en-sestig dae lank. Die woestyn/wildernes verteenwoordig enige plek buite Palestina. Gedurende die laaste helfte van die verdrukking (1260 dae is drie en ‘n half jaar), sal die ware verstrooide Israel skuiling vind tussen ander nasies, waar YAHWEH vir haar in veilige bewaring sal sorg. Die Engelse Bybel sê ; And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared ..

  1. Leonor C Lombard

   Johann, as die ‘verdrukking’ sewe jaar is en volgens die algemene aanvaarde christendogma dan is die laaste 3 en half jaar die woeste deel. Dan, volgens wat jy hier skryf, kom die van oral af om die verdrukking vry te spring.

   Sal ons hier in ons vaderland geen verdrukking van die ‘anti-chris’ en sy agente verduur nie?

   Hierdie is ‘n beangrike kwessie- want of Siener is verkeerd of die ‘verdrukking’ is slegs op ander plekke. Of die interpretasie van Openbaring 12 is verkeerd of Openbaring is verkeerd.

   Ek kan nie saam stem met die volgende nie: Gedurende die laaste helfte van die verdrukking (1260 dae is drie en ‘n half jaar), sal die ware verstrooide Israel skuiling vind tussen ander nasies, waar YAHWEH vir haar in veilige bewaring sal sorg.

   Volgens wat die skrif se is ons al klaar verstrooi en verskuil in die nasies en volke van die wereld. Watter nasies gaan die ware Israel veskuil? Ek verstaan nie.

 8. Leonor C Lombard

  Adriaan

  Baie baie dankie vir hierdie artikel. Omdat ek al gevra het wat is die verwantskap tussen Siener se visioene en die stories rondom Openbaring wat verkondig word, is dit vir my belangrik om jou tweede deel te lees. Dit sal ook Vallary se vraag gedeeltelik beantwoord.

  Haar en ander se vrees vir die toekoms is tweeledig; een die komende ‘verdrukking’ en ‘anti-chris’ se dinge en dan die ander is die heiden op ons voorstoep wat al hoe meer boos en uittartend raak. Ek is amper op die punt om te sê die anti-chris begin na ‘n kinderspeletjies lyk as ek sien wat hier in ons eie land aangaan en ons eie verdrukking wat vinnig begin spoed kry.

  Ons heil lê in drie aspekte:
  1. Die ken van Yahweh en SY Woord alleen. Wat het HY gesê rondom die laaste dae. Vir my dra dit absolute gewig. Geen ander mense se woorde kan wat Hy gesê oorskryf nie. Daar is die DAG van Yahweh. Daar is nie ‘n DAG van Yahshua nie. Die dag van die Here is slegs deur Paulus gebruik. Nerens anders nie. Slegs Yahweh is Verlosser en Redder en Regter.
  2. Siener se visioene vir ONS en ons volk alleen in die laaste dae. Daarin kan ons ook vertroosting kry.
  3. Bloed Rivier- dit is seker die mees klinklare bewys van Yahweh se Hand wat nog in die laaste dae vir Sy gunsgenote uitgesteek word. Ons hier aan die Suidpunt van Afrika is seker die enigstevolk ter wereld wat kan aanspraak maak dat ons weet Yahweh leef en dat Hy die Kryger vir ons in die nood kan wees.

  Vaandel sal die plek wees waar die volk van die Boer en die wat in hulle harte so is, ondersteuning en kennis kan kry. Nooit moet vergeet word wat Siener gesê het nie: Vir die wat weet sal dit nie so erg wees nie.

 9. Leonor C Lombard

  Ons weet hier kom ‘n smeltkroes en ons weet dat Yahweh nooit nie ons noodroep sal hoor nie. Daarvan getuig Siener ook.

  Joel 3. Ek skryf dit reg want dit is verkeerd en swak vertaal. Soek dit maar self op.
  11 Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle DAAR. BRING van BO, o Yahweh, U KRAGTIGE HELDE!

  Hierdie kragtige helde is NIE mense nie of krygers nie maar Yahweh se weermag.
  Hy noem Homself baie – Yahweh van die Leërskare -wat doodeenvoudig beteken Yahweh van die WEERMAG of Yahweh of the ARMIES.

  Ps 103:20 bevestig dat hierdie ‘helde’ NIE mense is nie. Skryf dit ook reg.

  17 Maar die goedertierenheid van Yahweh is van ewigheid tot ewigheid oor DIE WAT HOM VREES, EN SY GEREGTIGHEID VIR KINDSKINDERS,
  18 vir die wat SY VERBOND HOU EN AAN SY BEVELE ONTHOU OM DIÉ TE DOEN.
  19 Yahweh het Sy troon in die hemel gevestig, EN SY KONINKRYK HEERS OOR ALLES.

  20 Loof Yahweh, julle SY ENGELE, KRAGTIGE HELDE WAT SY WOORD/BEVELE UITVOER ( nie WOORD VOLBRING nie), WAT LUISTER na die STEM VAN SY WOORD! – nie mense nie
  21 Loof Yahweh, al julle, Sy leërskare, julle wat Hom dien, WAT SY WIL DOEN! – nie mense nie
  22 Loof Yahweh, al Sy werke, op al die plekke van Sy heerskappy! Loof Yahweh, o my siel!

  En dan ons vertroosting in die DAG van Yahweh.
  12 Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal EK SIT OM GERIG TE HOU OOR AL DIE NASIES RONDOM.
  14 Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die DAG van Yahweh in die dal van beslissing!
  15 Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in.
  16 En Yahweh brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. MAAR YAHWEH SAL ‘N TOEVLUG WEES VIR SY VOLK EN N SKUILPLEK VIR DIE KINDERS VAN ISRAEL.

  1. Die Edomitiese tannie jok hierbo.

   Kyk mooi in Openbaring WIE is dit wat kom. Nie Yahweh nie, maar YAHSHUA.

   Dis nie Yahweh wat besluit of jy hemel toe gaan nie, dis YAHSHUA.

   Yahweh is GEES, Yahshua is fisies.

   Revelation 20:12 says that unbelievers will be “judged out of those things which were written in the books, according to their works.” Those who have rejected Christ as Lord and Savior will be judged based on their works alone, and because the Bible tells us that “by the works of the Law no flesh will be justified” (Galatians 2:16), they will be condemned. No amount of good works and the keeping of God’s laws can be sufficient to atone for sin. All their thoughts, words and actions will be judged against God’s perfect standard and found wanting. There will be no reward for them, only eternal condemnation and punishment.

   1. Johannes 5:25

    Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe.

    Die boodskap van die Edomiet is die dood.

    1. Deborah de Richter

     DAAN BAIE DANKIE DAT DAAR NOG IEMAND IS WAT BY DIE SEUN VAN GOD UITGEKOM HET HIER….LEO PRAAT HAAR BY TYE SO VAS…Ek het haar/hom ander dag gevra wie se bloed gestort is vir sy/haar sondes??want die Skrif sê sonder bloed is daar geen vergifnis nie…

     1. Leonor C Lombard

      Leonor, Deborah. En die Skrif se dit nie. Net die skrywer van Hebreers doen. Yahweh vereis nie bloed vir vergifnis van sonde nie. Maar ‘n gebroke hart en sondebelydenis en die terugkeer na Sy wette en bevele.

      Ek praat my nooit ‘vas’ nie. Ek maak foute en korrigeer dit.

      Lees die Tanankh en veral die Torah om te weet wat hoe om regverdig voor Yahweh te lewe sodat jy die ewige lewe kan kry soos Yahweh belowe.

 10. My pa het altyd gepraat van die dier wat nie n kroontjie het nie word dit erens dalk in die bybel genoem van dit

 11. Johann Cronje

  Leonor,
  Die meeste mense glo dat die verdrukkingstydperk 7 jaar gaan wees, maar dit is nie heeltmal korrek nie. Die Antichris se heerskappy is egter 7 jaar, nadat hy ‘n sogenaamde “Verdrag/ooreenkoms” gesluit het met “10 konings” wat nie hul eie koninkryke het nie (Illuminati Jode)/ (NWO) (Open 17:12), maar die groot verdrukking begin eers tydens die tweede helfte van sy heerskappy , wanneer hy die bloedoffers staak en homself as God YAHWEH aan die wêreld voorstel, vanuit die Nuutgeboude Joodse Tempel en die wêreld vervolg om hom te aanbid en sy merk te dra.. M.a.w. die verdrukking sal slegs tydens die tweede helfte van die 7 jaar tydperk begin en dus vir (3,5 jaar 1260 (dae/42 maande), duur.
  Ons hier in die VADERLAND sal gewis ook geraak wees deur wat in die groot wêreld daarbuite aangaan, maar ons Vader Yahweh sal die “VROU” Israelnasies vergader en hulle na veiligheid neem tydens die groot verdrukking. (daarom sal Satan/antichrist woedend wees en sal alles gebeur soos wat Open 12 ver 13 en 14 tot 17 ons vertel. Dit dink ek is die groot verrassing om te verstaan dat die gesig wat Siener gesien het inpas in die eindtydgebeure. Ek twyfel vir geen oomblik dat daar duisende van ons Israelfamilie van talle Europese en Westerse lande na veiligheid sal vlug en dat hulle hierheen sal kom om saam met ons in veilige bewaring te wees tydens die 1260 dae van die groot verdrukking. Elia kom eers om al die geregverdiges van die Israelnasies te waarsku en te oortuig om te vlug na veiligheid. (VERVOLG)

 12. Johann Cronje

  Leonor (VERVOLG)
  Was Siener al ooit verkeerd bewys. Waarom sal hy nou van die spoor afdwaal. Hy het dan self ook die wederkoms sien gebeur?
  Yahweh het die beste van Sy Israelsaad ( die jongste dogter van Juda, die dogter van Sion, die dogter van Jerusaelm, die dogter van Israel, die DOGTER VAN SY VERTROOIDES) hier gesaai om ‘N SPESIALE DOEL in die eindtyd. Hulle is die twisgierige en vertrapte Boerevolkie en die een wat Satan so graag wil verguis omdat hulle hul God YAHWEH sal aanroep in hul benoudheid.

  1. Leonor C Lombard

   Johann, juis die feit dat tot op nou is Siener nog nie verkeerd bewys nie, is so belangrik vir ons. Inteendeel, die hele Europa is een groot getuienis dat hy waarlik ‘n profeet was.

   Daarteen, is Openbaring vaag en uiters onduidelik.

   Ek kan met dit wat in die eerste eeu gebeur het, presies met Openbaring ook uit le. En niemand kan my vekeerd bewys nie want die getuienis vir sekere dogma aspekte is uiters yl gesaai.

   Soos byvoorbeeld die 1000 jaar. Nie een woord daarvan in die Torah of in die profete nie. Net EEN vers in Openbaring? Waar is Yahweh se Woord van twee of drie getuienisse?

   Selfs die week van Daniel of die 70 weke. Die 62 sewe talle – sal ‘n Gesalfde uitgeroei word- Yahshua? En dan die laaaang ‘gap’ voor iets weer moet gebeur? Ook die week en die gruwel wat ‘n offer genoem word maar offer staan nie in die grondteks nie- nie in een nie. En die subtiele woorde -tyd van die einde? Is dit dieselfde as einde van tyd?

   Die groot vraag is: Watter ‘bybel’ het Yahshua en sy disipels gebruik om Israeliete na Yahweh terug te bring? Beslis nie die roomse kanon wat ‘nuwe’ testament genoem word nie en eers HONDERDE jaar later saam gestel is. Yahweh het GEEN nuwe inligting gegee nie, nie deur Yahshua nie of deur Sy eie Woorde nie.

   Daarom is ek is besig om na Openbaring te kyk vannuit ‘n ander hoek. Wie het dit geskryf want dit is beslis nie die disippel Johannes nie, wanneer is die boek geskryf. Hoekom het dit 600jr gevat om dit in ons roomse bybel te plaas. Hoekom is daar woorde soos ‘gou’ , ‘naby’, as dit al amper 2000 jr later is. Beslis nie gou of naby nie. Hoekom klink alles vir my asof dit vir slegs daardie tyd geskryf is. En kan ons werklik die brief aan die 7 gemeentes ons sin maak. Dis die vrae en nog vele meer wat ek wil beantwoord.

 13. Johann Cronje

  Leonor,

  Ons moet Sefafanja se profesie wat reguit na ons wys baie goed verstaan!!

  Sef. 3:19
  Kyk, in dié tyd sal Ek met al JOU VERDRUKKERS handel;
  en die wat kreupel is, sal Ek red; [= Luk. 14:21 >WiT IsraEL-Weste!*]
  en die wat verjaag is, [= na Austra/lasië VSA Kanada Londen …]
  versamel; [= WAAR(heen)-versamel?? = Berg SiON >SA!!*]
  en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem
  wie se SKANDE oor die hele aarde was. [= ‘skande’ >oor ‘APARENTheid’~!*]

  En bg. Sef. 3 (= ‘met al jou VERDRUKKERS handel’) =>handel spesifiek met
  ‘My Verstrooide Gemeente Oorkant die Riviere van Kuwsh …’ >
  >die BOERE!!* – en korreleer dan 100% met die begrip van die vroeëre Jes. 11:13
  = “die TEËSTANDERS van Juda [SiON /-Boere] sal uitgeroei word”~!

  1. Leonor C Lombard

   En dit verstaan ek goed. Dit is die verdrukking wat alle Israeliete onder gebuk gegaan het as hulle Yahweh verlaat het.

   Daarom glo ek PRESIES wat Sef 3:8- Verwag MY, spreek Yahweh, op die DAG wat EK my gereed maak vir die buit.

   En daarom wag ek vir geen anti-chris of merk van die dier nie of die tweede koms van Yahshua nie. Ek wag vir Yahweh en dit sal ‘n donker dag wees maar teen die aand lig word.
   Sag 14:7 En dit sal ‘n ENIGE dag wees wat aan Yahweh bekend is- geen dag en geen nag; maar teen die aand sal dit lig wees. Ook Jes 30:26.

   Soos Habakuk, wag.

 14. JB, hierdie geflik-vlooi tussen Erdogan, en Putin, is vir my UITERS verdag. Dit lyk of Erdogan die VSA teen Rusland probeer afspeel, en homself sien as die skeidsregter ? Maar hy moet maar oppas, as beide die reuse vir hom kwaad word, nê. Maar ek het gedink aan wat jy oor die swart Pous al gesê het. Al hierdie wêreld-leiers, is poppe in n poppespel. Iemand trek die toutjies wat hulle beheer, en hulle het geen keuse in die saak nie. Selfs die ” bakleierye ” tussen hulle, is net toneelspel !

 15. Leonor,
  Daar is baie wat ons nie verstaan van Openbaring en ander profesiëe nie, maar ons kennis sal vermeerder en so ook ons eie begrip. Ons moet egter waak daarteen dat ons in ons pogings om te verstaan, nie in die lokvalle (potholes) beland, wat die ‘onheilige een’ vir ons stel om ALLES IN TWYFEL te trek en sodoende af te dwaal van die waarheid nie. Let maar op na ander dwalinge soos die Jehova Getuies en selfs die Preteriste wat onderskeidelik beweer dat sekere gedeeltes van Openbaring reeds vervul is en dat die Koninkryk van YAHWEH reeds gekom het en dat dit “binne in jou hart is.” So maklik kan mens die spoor byster raak met vergeesteliking van die letterlike betekenisse van die profesiëe.
  Omdat die “tyd nie ryp was nie”, (DIE tyd VAN DIE einde 0F DAN DIE EINDTYD) is daar aan Daniël gesê – (Dan 12:4) – ).. En jy, Daniël, hou die woorde GEHEIM en VERSEëL die boek tot die TYD VAN DIE EINDE toe; BAIE sal dit DEURSOEK, en die KENNIS SAL VERMEERDER. Die hoofgedagte van die vers is dat daar ‘n ernstige soeke na kennis sal wees om die te verstaan…….. Johannes Calvyn vertaal dit, “Baie sal ondersoek, en die kennis sal vermeerder.” Leupold verklaar die vers beteken, “Baie sal dit ywerig nagaan, en die kennis sal vermeerder.” In Hebreeus, is die woord vir “kennis” hadda’at, letterlik, “die kennis,” Dit is die begrip van hierdie lang profesie. Sommige beskryf die skrifgedeelte letterlik as iemand wat “heen en weer” sal hardloop om kennis in te win, in ‘n poging om te verstaan. Young gaan weer voort en verduidelik dat die engel vir Daniël gesê het, dat geeneen vir ‘n tydperk sal verstaan nie, maar in die TYD VAN DIE EINDE, wanneer hierdie profesieë in VERVULLING moet gaan, sal daar die kennis vermeerder en begrip sal gegee word om te verstaan. (VERVOLG)

 16. Leonor (VERVOLG) – _
  Self tot vroeg in Openbaring is daar ook opdrag gegee om die boek te verseël aangesien die tyd tot dan nog nie “ryp” is nie. Openbaring 5:1 & 10:4 – EN ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ’n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed VERSEëL. Open 10:4 – En toe die sewe donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe; maar ek het ’n stem uit die hemel vir my hoor sê: VERSEëL wat die sewe donderslae gespreek het, en SKRYF DIT NIE OP NIE..
  MAAR NOU VEEL LATER KOM ONS BY Openbaring 22:10 – En hy het vir my gesê: MOENIE die woorde van die profesie van hierdie boek VERSEëL NIE, WANT DIE TYD IS NABY!. Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie. Moenie verseël is μὴ σφραγίσῃς [my sphragisēs], jy moet nie verseël. Daniel is aangesê om ” die woorde geheim TE HOU en TE VERSEëL tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder, maar nou is die tyd “ryp” – di is TYD is NOU NABY ! Die groot dag van YAHWEH is op hande.
  Baie het al die skrifte ondersoek en daar sal nog baie wees wat dit gaan doen, maar glo maar die “onheilige een” sal vir elkeen sy lokvalle stel om hulle weg te lei van die waarheid.

  1. Oom se lang relaas is spreekwoordelik goeie saad wat as gesaaide vermors word op bar/grou grond.
   As boek van die NT – hou Openbaring vir hierdie selektiewe leseres geen relevansie in nie. Haar oënskynlik- en skielik kamtige belanstelling val eweneens op.

 17. Kobus Scheepers

  Oom Nicolaas het genoem dat daar fout is in sy kerk maar nie met die bybel nie. Uit die bybel het hy tot ‘n diepe geloof gekom soos ons maar net van kan droom. Het hy die koms van die Regerende Messias (die Rots van Daniel wat die beeld tref en verpoeier) gesien as ons volk hom weer wend tot YHVH.

  Ook het Oom Nicolaas die waarskuwing van ons Verlosser om versigtig te wees vir die leer van die farriseer verstaan, iets wat baie min van ons mense verstaan. (Versigtig is nie verwerp nie maar bedoelende loop katvoet.)

  Die skepping getuig van die duisendjarige vredesryk in die 6 dae van skepping en die 7de dag van rus (een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag). Voor die koms van die Messias was ongeveer 4000 jaar en nou is ons ongeveer 2000 jaar na Hom en kan u die tekens van die tye sien aanspoed en die valse een wat in sy eie naam gaan kom is naby. Genadiglik is die koms van die 2 getuies dan ook naby sodat ons weer kan leer en die Waarheid kan kry MAAR sal ons hulle glo? Hulle sal kom leer dat dit net God is waaraan ons kan glo, elke Woord wat uit Hom uitgaan, dit is Waarheid en staan ewiglik vas want Hy verander nie – al verstaan ek nie, of al wil ek nie verstaan nie – daaraan moet ek vashou, daar is niemand of iets anders wat ek kan glo nie. Adam en Eva het iets anders geglo en toe gedoen en waar is ons nou?

  Ons Verlosser het ook gemeld dat die skrifte nie redding kan gee nie, dit getuig net van die EEN WAT RED.

  Is die bybel onvolledig? Sekerlik. Is daar verdraaiings daarin? Sekerlik. Waar is Henog en vele ander boeke wat ook getuig? MAAR as ek werklik die God van Waarheid, Skeppergod, Verlossingsgod, enigste Elohim aanroep sal Hy my leer en sal die bybel genoeg wees, soos wat dit vir Oom Nicolaas genoeg was. Bemoei jou met Hom en Hy sal jou leer.

  1. Ek verwys almal graag na Bertrand L Comparet in verband met Openbaring wat slegs deur sleutels in die ou testament verstaan kan word. Dit is n ontsaglike boek wat die laaste twee duisend jaar se geskiedenis bevat as bewys van die God geïnspireerde oorsprong en dan vir ons se dat Jesus die swaard is en ja waarlik ons as Israel wat God se Oorlogs byl is. Ons is sy diens knegte en dalk self deel van die Leërskareknegte en dalk self deel van die Leerskare…

   1. Leonor C Lombard

    Dankie Hannes- dit is baie interessant om te lees. En veral oor die verlore stamme wat die kerk ontken, die Goths, die Spartane ens is.

    Maar ook die uitwys van die agter die skerms van die VN ten opsigte van Rhodesie en nou natuurlik Suid Afrika.

    As daar een iets wat soos ‘n paal bo water staan is dat die bose met sy handlangers en agente erg probeer om alle beheer oor te neem. Dit kom by my op: En Yahweh LAG vir hulle.Ps 2 en ons lag saam- hulle einde is bespreek.

 18. Dirk Albers, “ … Dit was toe donker daar (Rusland deur Turkye, oftewel, die Ottomaanse Ryk) aan die begin van die derde wêreldoorlog)?” Die aangehaalde gedeelte het ek drie keer raakgelees in die boek: Siener van Rensburg BOODSKAPPER van GOD.

  In dieselfde boek word ook gepraat van: “… (sien ook vaal Jaste elders wat in Turkye uitkom).” Dit laat my wonder of die “vaal Jaste” te doen het met die onlangse mislukte militêre staatsgreep in Turkye

  Baie, baie interessant. Erdogan is boos, uitgeslape, slu en geslepe. Net so die Putin kalant. Elkeen met hul eie agendas, hulle gebruik mekaar, albei word gespeel deur die Swart Pous, albei is ewe boos met een groot verskil … Putin sit met ontsaglike groot mag. Erdogan aan die anderkant weer het sy eie tipe van mag, soos onder andere die 500 000 Turke in Oostenryk, 50 000 in Bosnië en Herzegovina, 750 000 in Bulgarye, 50 000 in Kosovo, 200 000 in Masedonië, 80 000 in Roemenië, 80 000 in Denemarke, 4 000 000 in Duitsland, 1 000 000 in Frankryk, 250 000 in België, 40 000 in Italië, 660 000 in Nederland, 230 000 in Swede, 120 000 in Switserland, 850 000 in Groot Brittanje, 179 000 in Griekeland, 16 000 in Noorweë, Moslem stilbomme … wag om te ontplof terwyl hulle geÏndoktrineer word in die moskees. Baie handig so ‘n tipe ‘Fifth Column” voor en gedurende die 3de WO … Sluimerende moslem-bomme van binne. Sodra Putin en Erdogan mekaar mooi gesus, gepaai en gestreel het kan die Russe dan onverwags en skielik slaan na die Weste se kant toe. Ongestoord deur Turkye in die sagte Europese pens inslaan, regdeur na die Pirenieë gebergtes (Spanje) soos daar in Adriaan se boek verwys word na groot, verwoestende veldslae wat daar gaan plaasvind. Putin moet eers die VSA se Incirlik lugmagbasis met kernwapens in Turkye uitskakel.
  WORD VERVOLG

 19. VERVOLG
  Turkse bevolkings is ook teenwoordig in ‘n lang lys ander lande. Dit is dalk belangrik om te let op 101 800 in Kanada, 516 000 in die VSA, 320 000 in Australië, 2 000 000 in Tunisië, 3 500 000 in Sirië, 3 000 000 in Irak, 1 500 000 in Egipte. Duidelik kan so ‘n “Fifth Column” ‘n rol speel as Putin ook Suid slaan na die Arabiese olievelde.

  Van die Swart Pous gepraat … Die booste van die bose … Die JesuÏete Orde sit daar in Ankara. Reeds vanaf 1583. Hulle is in beheer van die plaaslike Katolieke gemeente (parish). Die kapel is oop vir almal gedurende die week. ‘Christene’ en moslems bid daar, steek ‘n kers aan, vrae vrae, besoek die kerk, praat oor hulle probleme en kan self vra dat hulle vrygestel word van vloeke … Jy weet … Die ‘good guys’. Moslem studente en imams besoek ook die gemeente. Daar bestaan selfs ‘n akademiese uitruilingstelsel tussen die teologiese fakulteit van die Universiteit van Ankara en die Gregoriaanse Universiteit in Rome. “Ter wille van inter-religieuse dialoog” … so ewe onskuldig. Die ore ore en neus van die Superieur-Generaal van die JesuÏete Orde.

  Baie belangrik is die ‘Jesuit Regugee Service’ (JRS) in Turkye, in samewerking met ‘n plaaslike NGO genaamd Kader. Die JRS is die instansie wat onder instruksie van die Swart pous sorg dat vlugtelinge seepglad, via Turkye in Europa instroom. Net soos die JRS in Louis Trichardt sorg dat die vlugtelinge seepglad vanuit die res van Afrika in azanië instroom.

 20. Fethullah Gülen, die man wat Erdogan uitgelewer wil hê … die Gülen beweging.

  “The Gülen movement’s educational mission is, at its core and in its praxis, remarkably similar to the centuries-old Jesuit educational tradition. It can be argued that both educational movements are united in a shared mission today -a deep concern for the spiritual freedom of the individual and a commitment to the betterment of the world.” – Dr. Ali Ünsal – 26 Oktober 2007

  Nou ja, immams wat die JesuÏete besoek in Ankara, akademiese uitruilstelssel “ter wille van inter-religieuse dialoog” … Die Gülen beweging is in die JesuÏete se sakke. Nog ‘n kop van die JesuÏete-draak?

 21. Leonor,
  Jy sê – “Soos byvoorbeeld die 1000 jaar. Nie een woord daarvan in die Torah of in die profete nie. Net EEN vers in Openbaring? Waar is Yahweh se Woord van twee of drie getuienisse?”
  Die verwysing na 1000 jarige “vrederyk” kom voor in elk van die verse van Open 20 : 2,3,4,5,6 & 7
  Die Skrif sê ook vir ons dat wanneer Yahshua terugkeer ‘n tydperk (van vrede) sal aanbreek waar die “leeu by die lam sal lê”. Miskien beskou sekere mense dit dalk as poëties. Dit is nogal heel letterlike, hoewel dit nie leeu sê nie maar, dit sê Wolf. Dit dui ook aan dat die aard van die diere sal verander . Hulle sal ook nie bang wees vir die mens nie (m.a.w. ‘n tydperk wat terugkeer na omstandighede soos dit was in die tuin van Eden). Jes 65:25 – Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ’n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê YAHWEH.
  Jes 11:6-8 – Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; en die suigling speel by die gat van ’n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ’n basilisk.
  Hosea 2:17 – Verder sluit Ek in dié dag vir hulle ’n verbond met die wilde diere van die veld en met die voëls van die hemel en die kruipende diere van die aarde; ja, boog en swaard en oorlog sal Ek verbreek uit die land, en Ek sal hulle in veiligheid laat rus (VERVOLG)

 22. Leonor (VERVOLG)
  Dit is dus verbasend om te verneem hoeveel Bybelprofesie daar oor die terugkeer en herstel van beide die huise van Israel en Juda aan die begin van die Millennium is. Ten spyte van God Yahweh se woede oor hule ontrouheid en ongehoorsaamheid en dat Hy toegelaat het dat hul vyande hulle oorwin en wegvoer in ballingskap, het God egter belowe om hulle te vergewe en te herstel in die Millennium (1000 jarige vrederyk). Die volgende skrifgedeeltes is net enkele van vele OT profesieë wat handel oor hierdie belangrike gebeurtenis:
  Esegiel 37 : en sê vir hulle: So spreek God YAHWEH: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land. En Ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel; en een Koning sal vir hulle almal koning wees; en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie. En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my ’n volk wees, en Ek vir hulle ’n God wees.(VERVOLG)

 23. Leonor (VERVOLG)
  Daar is geen twyfel oor die duisendjarige konteks van die verse nie. Gegewe die melding van een KONING wat vir ewig (oor hulle sal heers).
  Esegiël 37 :26-28 – En Ek sal ’n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ’n EWIGE verbond met hulle wees; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; en Ek sal MY HEILIGDOM “ in HULLE MIDDE” vestig, vir EWIG En my tabernakel sal oor hulle wees, en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle vir my ’n volk wees. En die nasies sal weet dat Ek YAHWEH is wat Israel heilig as my heiligdom vir EWIG, in hulle midde sal wees.
  Open 21 vertel vir ons dat beide VADER (God van Israel) & SEUN (Koning van Israel)_op die Aarde by die mens teenwoordig sal wees en vanuit die nuwe Jerusalem sal regeer.
  Ek dink nie die 1000 jaar ( Millenium) benodig veel meer verduideliking nie.
  2 Petrus 3: 8 – Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag vir YAHWEH soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
  DIE BOEK VAN HENOG HOOFSTUK 105 – GOD EN DIE MESSIAS SAL BY DIE MENS WOON:
  1. In daardie dae het God hulle laat roep sodat hulle aan die kinders van die aarde kon getuig oor hulle wysheid: Toon dit aan hulle, want julle is hul leidsmanne en hul beloning dwarsoor die hele wêreld (Jes. 26.9; Psalm 149:9; Jud 1:14-15.)
  2. Want Ek en my Seun sal vir ewig met hulle verenig word in die paaie van opregtheid in hulle lewens; en julle sal “vrede” hê; WEES BLY, JULLE KINDERS VAN OPREGTHEID. AMEN

 24. Leonor C Lombard

  Johann, jammer my fout omtrent die een vers. Het eintlik bedoel dat dit NET in Openbaring so gebruik word. En nooit in die Torah nie. Maar kom daarby.

  Ek vra die volgende: Johan, bewys my verkeerd. Julle ander ook. Ek nooi julle uit om met Yahweh se Woord gate te skiet in my argument. Dit sal die lewe net makliker maak.

  WANT:
  Dit is vir my baie moeilik om te redeneer vannuit ‘n aanname, ek kan nie. So baie dinge is gebasseer op : ons weet dat …….. Terwyl niemand eintlik weet nie. Geen aanname kan gemaak word voordat daar nie ‘n bewys vir die aanname gegee kan word nie. Anders is dit ‘n aksioma. Soos deur nul deel. Om deur nul te deel is die resultaat (kwosient) wiskundig ongedefinieerd. Tog as ek ‘n appel het en ek deel my appel met niemand nie het ek nog ‘n appel. Maar as dit wiskundig beskou word deel ek die appel met een, met myself – dan het ek ‘n appel. Maw. ‘n aksioma in wiskunde is dat ek enige iets deur nul deel dan is die antwoord ongedefinieerd. En te veel aksiomas is in die kerkleer: – daar ISs ‘n 1000jr vredesryk daarom ons weet mos dat …..

  ‘n Dogma gee die aanname en dan word verse en dele so gelees en geinterpreteer dat dit die dogma pas. Dit weet jy. Soos Jesaja 9 wat gebruik word om Yahshua as Yahweh te probeer stel. Sonder om verder ondersoek te doen.

  Maar ook hierdie een: AL die christene weet dat Yahweh Gees is……. want Johannes het so gesê in Joh 4:24.

  Maar
  Gen 3:8 Hy het in die tuin GELOOP.

  walk #1980 halak oor gebruik vir marsjeer, hardloop,wandel

  Exo 34:5 Yahweh het saam met Moses GESTAAN.(vervolg)

 25. Leonor C Lombard

  Deut 23: 12-13
  12 Jy moet buitekant die laer ‘n plek hê, en daarheen moet jy uitgaan.
  13 En jy moet by jou gereedskap ‘n grafie hê; as jy dan buitekant gaan sit, moet jy daarmee grawe en wat van jou uitgegaan het, weer toemaak.
  14 Want Yahweh jou God WANDEL MIDDE-IN jou laer om jou te red en jou vyande aan jou oor te gee; daarom moet jou laer heilig wees, sodat Hy niks skandeliks by jou mag sien en Hom van jou afwend nie.

  Weer die woord : halak. Maw- Yahweh wil nie daarin trap nie.

  Yahweh het ‘n liggaam. Daarom is ons in Sy fisiese Beeld gemaak. En daarom is die dogma van God is Gees, gebou op ‘n vers wat ‘n aaname was van iemand met geen bewyse vir die stelling gegee het nie.

  En Yahsua se DUIDELIK in Luk 24 – ‘n gees het nie bene nie- dus Yahweh is nie Gees nie.

  Onthou: ‘n saak word besleg met 2 of 3 getuienisse: Een vers is nie getuienis nie. Deut 19.

  Johannes … 0 en die Tanakh … baie.

  Net so is DRIE verse in verskillende boeke OOK nie ‘n getuienis as dit LYNREG teen Yahweh se EIE Woorde spreek nie.

  Oor getuienis: al word die saak oor en oor genoem- jy kan nie jouself as verwysing tot ‘n getuie roep nie.

  By hierdie staan of val ek.

  Hierdie konsep, woord en getal van die 1000 jr is NET in Openbaring en nêrens anders nie.

  Maw. as die aanname alreeds daar is, dat die tydperk voor Yahweh se Dag ‘n 1000 jaar vredesryk is , dan gaan jy lees asof dit so is.

  Die feit dat die leeu en lam saam lê is geen aanduiding van ‘n 1000 jarige koninkryk nie. Dit staan nie daar nie.

  Jy skryf: Dit is dus verbasend om te verneem hoeveel Bybelprofesie daar oor die terugkeer en herstel van beide die huise van Israel en Juda aan die begin van die Millennium is.(vervolg)

 26. Leonor C Lombard

  Weer is dit ‘n aanname wat jy gee gebasseer op wat in Openbaring staan want NERENS ERENS het Yahweh in die Tanakh die herstel van Israel aan ‘n 1000 jaar ryk gekoppel nie. NERENS.

  Sagaria 14 word deur christene gebruik om die tweede koms en 1000jr te bevestig.

  Kyk, daar kom ‘n dag vir Yahweh; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem!
  2 Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.
  3 En Yahweh sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die dag van Sy stryd, DIE DAG VAN OORLOG.
  4 En in dié dag sal Sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
  5 En julle sal vlug in die dal van MY berge—want die dal van die berge sal loop tot by Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Ussía, die koning van Juda. Dan sal Yahweh my God kom, al die heiliges( leermag) met U! (Joel 3)
  6 En in dié dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees.
  7 En dit sal ‘n enige dag wees wat aan Yahweh bekend is—geen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.
  8 En in dié dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.
  9 En Yahweh sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal Yahweh Een wees, en Sy Naam Een. (Deut 6:4) ..vervolg

 27. Leonor C Lombard

  Analiseer hierdie gedeelte:

  1. Yahweh staan op die berg – nie Yahshua nie. Daar staan nie geskrywe MY GESALFDE of MESSIAS sal daar staan nie.
  2. Yahweh trek uit en voer ‘n oorlog.
  3. Die berg sal skeur. (vervolg)
  4. Sy engelevegters kom saam met Hom.
  SAINTS is nie ons nie. Dit is HOLY ONES en dit is Yahweh se weermag.
  5. Dit is ‘n enige dag.- nooit WEER sal so dag kom nie.
  6 Yahweh sal Koning van die HELE aarde wees – Yahshua is Koning van Israel.
  7. Yahweh is EEN en SY Naam is EEN. – nie Yahwehshua, of Yahwehyahshua of Jesus of Vaderjesus of YahwehMessias nie. Yahweh is Een en Hy is Yahweh alleen.

  Wat maak die christen hiervan-

  Jesus sal terug kom en op die berg staan en al SY heiliges van die gemeeskap van die heiliges sal saam kom en Hy sal die anti- chris verslaan en dan sal ons ‘n 1000jr in vrede leef.

  Wel net as jy glo wat in Openbaring staan kan jy dit uit Sagaria 14 kry.

  Jy skryf:
  Daar is geen twyfel oor die duisendjarige konteks van die verse nie. Gegewe die melding van een KONING wat vir ewig (oor hulle sal heers).

  Johann, juis- vir ewig en uit dit kan jy nie haal dat dit ‘n 1000jr van een of ander tyd is nie as dit nerens so deur Yahweh bevestig is nie.

  En uit Esegiël 37 :26-28 lees ek GLAD nie dat eers vir Yahshua gaan stuur nie en dan sal Hy kom nie. Yahweh gaan kom en Yahshua saam met Hom waar Hy die koningskap van Israel sal vestig en uitvoer.

  Eseg 37
  11 Toe sê Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is DIE HELE HUIS VAN ISRAEL. Kyk, hulle sê: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!
  12 Daarom, profeteer en sê aan hulle: So spreek Yahweh : Kyk, EK sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o My volk! En Ek sal julle bring in die land van Israel. (vervolg)

 28. Leonor C Lombard

  13 En julle sal weet dat Ek Yahweh is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o My volk!
  14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, Yahweh, dit gespreek en gedoen het, spreek Yahweh.
  15 Verder het die woord van Yahweh tot my gekom en gesê:
  En hulle sal hul nie meer verontreinig met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met al hulle oortredinge nie; en Ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my ‘n volk wees, EN EK VIR HULLE ‘N GOD WEES.
  24EN MY KNEG DAWID SAL KONING OOR HULLE WEES, en hulle sal almal een herder hê; en hulle sal in my verordeninge wandel en my insettinge onderhou en daarna handel.
  25En hulle sal woon in die land wat Ek aan my kneg Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het; ja, húlle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid; en my kneg Dawid sal HULLE VORS WEES VIR EWIG.
  26En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle sluit, dit sal ‘N EWIGE VERBOND MET HULLE WEES; en Ek sal hulle daar bring en hulle vermenigvuldig; En Ek Sal My Heiligdom In Hulle Midde Vestig Vir Ewig.
  27En MY TABERNAKEL SAL OOR HULLE WEES, EN EK SAL VIR HULLE ‘N GOD WEES EN HULLE VIR MY ‘N VOLK WEES.
  28EN DIE NASIES SAL WEET DAT EK YAHWEH IS WAT ISRAEL HEILIG AS MY HEILIGDOM VIR EWIG IN HULLE MIDDE SAL WEES.

  En weereens – GEEN onderbreking met ‘n tweede koms van Yahshua en dan ‘n 1000jr en dan die ewigheid nie. (vervolg)

 29. Leonor C Lombard

  Ek is jammer maar die 1000jr is die skrywer van Openbaring se uitvindsel. Ek glo Yahweh. Hy kom om Israel bymekaar te trek, Hy kom om die wereld te oordeel en Hy kom om Sy koninkryk en Tabernakel hier te vestig as God en Koning van die aarde. Sy Messias, die Koning van Israel sal oor ons Koning wees soos geprofeteer

  En 2 Petrus 3: 8 – Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag vir YAHWEH soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
  Dan kan ek ook interpreteer dat die 1260 dae – 1260 jare is en dan kan ek ook interpreteer dat ‘n 1000jr die DAG VAN YAHWEH IS. En dan begin die ewigheid. Dink daaroor.

  Openbaring se 1000jr vredesryk is nooit bevestig deur Yahshua OF Yahweh nie. Dit hou geen water teen die Woorde van Yahweh nie.

  Nou as ek reg is- waar laat dit al die profesieë oor die anti-chris, die merk en my skrywes wat ek geskryf het oor die bruid van Yahshua? My geliefkoosde versie Open 22:14? Die implikasie daarvan is swaar en dit is rof.

  Maar Yahweh sal ek dien en Sy Waarheid soek. Nou dat ek hierdie konsep van ‘n 1000jr onbewysbaar gevind het val alles vir my plat. Dit is soos die eerste domino wat val.

 30. Leonor,
  Daar is baie waarmee ek met jou ooreenstem veral met betrekking tot ons Vader en Sy Seun se afsonderlike name, identiteite , magte en toekomstige fisiese teenwoordigheid OP hierdie AARDE .

  Jy sê dat” Nou dat ek hierdie konsep van ‘n 1000jr onbewysbaar gevind het val alles vir my plat. Dit is soos die eerste domino wat val.”

  Ek is egter nie bereid om dit te waag om die boek van Openbaring in enige vorm af te kraak, te betwyfel of dalk gedeeltes daarvan as oneg te bestempel nie, nog minder om sonder enige konkrete bewyse Johannes of dan die skrywer van die BOEK, te veroordeel nie. Indien jy die letterlike verklaring vir die 1000 jaar verwerp en nie enige ander konkrete/letterlike verklaring het nie, dan moet ons enige besprekings van die boek Openbaring liewers ook staak. Ek wil egter die volgende sê en daarmee die bespreking afsluit:

  Geeneen moet dit waag om Openbaring of die profesiëe te probeer uitlê of verstaan as hy nie die belangrikste EERSTE sleutel tot Bybelinterpretasie gebruik nie, naamlik om ‘n konsekwente UITLEG TE HANDHAAF. Met ander woorde, dit is die manier waarop jy die Skrif interpreteer. ‘’n Gewone uitleg of normale interpretasie van die Skrif beteken dat, tensy die vers of gedeelte duidelik aantoon dat die skrywer figuurlike taal gebruik , moet dit verstaan word in die normale konteks daarvan. Ons moet nie poog om ander betekenisse te maak as wat die natuurlike betekenis van die sin maak nie. Ons moet beslis ook nie poog om die letterlike vorm van die Skrif te “vergeestelik” deur die toekenning van betekenisse om woorde of frases te verander nie ,veral wanneer dit duidelik is dat die skrywer onder die leiding van God YAHWEH self deur Sy Heilige Gees, dit bedoel het, dat dit verstaan moet word, soos dit letterlik geskrywe is. (

 31. Leonor – (VERVOLG)
  Een voorbeeld is die EINSTE skrifgedeeltes van Openbaring 20. Baie sal verskeie betekenisse probeer toeken aan die verwysing na die ‘n tydperk van ’n duisend jaar en andar sal dit WEENS ANDER REDES verwerp OF omdat hulle droom om eendag in die Hemel deur te bring terwyl die skrifgedeelte van Openbaring sonder twyfel aandui dat die mens bedoel is om “LETTERLIK” sy ewige lewe hier op die “vernuwe” aarde te begin . Daar is egter NIKS in die taalgebruik van Openbaring 20 wat enigsins op ‘n ANDER betekenis kan dui nie, anders as die ”LETTERLILK” 1000 JAAR NIE !!

  Die TWEEDE sleutel tot begrip is “onderskeiding”, m.a.w. om die Woord en stem van God YAHWEH deur Sy profete te herken en te aanvaar. Ons word telkemale herinner dat God YAHWEH baie kere met Sy “dienaars” praat deur die profete, eerder as direk met hulle? As ons dan enige “profeet”, skrywer of dienaar van God YAHWEH veroordeel of wantrou moet ons konkrete bewyse hê daarvoor.

  In 1 Kronieke 21: 9-13 lees ons dat God praat met Gad, die siener van Dawid om na hom te gaan met ‘n boodskap:. Dawid het jare saam met God geloop, sy volk gelei, ens. Hy het geweet hoe die stem van God klink. Tog het God daardie tyd verkies )en nogsteeds vandag ) om dikwels met Sy volk/dienaars deur sy profete/sieners te praat. Dawid het natuurlik sy vertroue in Gad gehad om die boodskap van God YAHWEH aan te hoor en hom geloofwaardig gevind, anders sou Dawid hom nie gehad het as sy “siener” nie. Profete is aanvanklik sieners genoem as gevolg van hul vermoë om dinge te sien in die geestesryk. (VERVOLG)

 32. Leonor – (VERVOLG)
  Hierdie is n baie groot onderwerp en ons kan maar net aan die punt daarvan raak. Mag ons almal meer ernstig besin oor wat daar geskyf staan en mag ons die ware stem van God YAHWEH onderskei en herken wat vandag tot ons kom, deurdat ons Sy profete/sieners duidelik kan onderskei. God praat ook deurmiddel van baie verskillende maniere. Wanneer ons reg luister, dan gehoorsaam ons, wat Hy sê. Hy spreek tot ons met betrekking tot Sy Wil, weë, ens. deur middel van :

  •Boodskappe wat Hy gee aan sy profete, deur direkte kommunikasie, visioene of drome of deur
  engele gelewer.
  • Deur direkte tekens en wonderwerke.
  • Deur Sy geskrewe Woord, die Heilige Skrif, die Bybel.
  • Deur die invloed van die Heilige Gees op die individuele gelowige se verstand en hart.

  Amos 3:7 – YAHWEH God doen niks as Hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars die profete nie.

  Ons weet dat daar reeds baie weggelaat, bygevoeg en verander is aan die Skrif en veral aan die NT en dit deur die mens, die RKK en vele andere, maar om dus ‘n twyfel te saai oor die egtheid van ‘n profeet/dienaar van Yahweh kan enigeen baie duur te staan kom. Jakobus 3:1-2 – MOENIE baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons ’n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel

 33. Leonor – (VERVOLG)
  Jes 48:3,5 – “Die vorige dinge het Ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit volbring, en dit het gekom. daarom het Ek jou dit lank tevore verkondig; voordat dit gekom het, het Ek jou dit laat hoor, dat jy nie sou sê: My afgod het dit gedoen, of my gesnede beeld of my gegote beeld het dit beveel nie”. ( Profesiëe is gegee, sodat ISRAEL sal weet dat dit God YAHWEH is wat waak oor hulle, hulle persoonlik lei en betrokke is by hul lewens. Die Hebreeuse profete het meestal geprofeteer oor die onderwerp wat verband hou met die volk van Israel, van die verlede, hede en in die toekoms.(eindtyd)).

  Jes 42: 9 – “Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.” (As gevolg van God se verbondsverhouding met die volk en al die Israelnasies wat gevolg het, het Hy spesifiek verkies om met hulle te praat vanuit hul eie geledere die profete ).

  Jes 46:9-10 – “Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek YAHWEH is, en daar is GEEN ANDER nie; EK IS GOD, en daar is NIEMAND soos EK nie; wat van die begin af verkondig DIE EINDE, en van die voortyd af wat NOG NIE GEBEUR HET NIE; wat sê: MY raad sal bestaan, en al wat MY behaag, sal EK doen;

 34. Hulle wil diegene uitwis wat hul ideaal teenstaan. Die ideaal van ‘n vermengde bevolking onder ‘n kommunistiese regering, waaraan die kerk, ‘n steunorganisasie van kommunisme en die broederbond, ook meewerk met hulle evagelisasie van multikulturalisme.
  Hulle het ons ontwapen en verarm sodat ons swak is wanneer hulle die hordes verderwers op ons loslaat, maar veg terug, het Siener gesê, al staan jy met die rug teen die muur. Moenie dit vir hul maklik maak nie. Dit is beter om kos in die huis te hê as geld in die bank wat ontoeganklik is omdat bankstelsels en OTM’s af is. Hulle gaan ons met allerhande metodes probeer uitroei, enige hand gebruik om ons te verwurg waar hulle eie kloue ons nie kan bykom nie.
  Daar gaan ‘n tyd kom wanneer dit te gevaarlik gaan wees om kos en water te gaan soek. Ek het onlangs weer gesien hoe almal na die CBD stroom toe ons area se krag vir 2 dae af was, en banke van lyn af was. Die winkels en vulstasies het net kontant aanvaar, wat baie mense nie gehad het nie.
  Alle idees van God en regverdigheid verdwyn soos mis voor die son. Daarmee bedoel ek dat jy mense voor jou gaan sien sterf, kinders en vroue gaan sien wat verkrag word, pakhuise en store wat as tronke vir vroueslawe en vyande ingerig gaan word, jy gaan dalk self lewens moet neem uit selfverdediging. Jy gaan al hierdie dinge sien en besef dat die mens goddeloos is, en dat die lewe nie regverdig is nie, so moet dit nie verwag nie. Dit gaan oor oorlewing, en oorlewing is brutaal.
  As jy gaan ry, moenie ooglopend langs die pad aftrek om te rus of te eet waar jy oorval kan word nie.
  As jy in ‘n padblokkade vasry, raak ontslae van wapens, laptops, kaarte. Steek jou waardevolle besittings en geld weg. Dit sal help as jy so normaal en doodgewoon as moontlik lyk, en nie soos ‘n bebaarde verregse Israeliet wat soos ‘n kruising tussen die Amiese en die Nazis lyk nie. Hulle gaan jou skiet.
  Moenie saam met ‘n groep mense weghardloop waarop geskiet word nie. Die aanvaller skiet gewoonlik na die klomp wat weghardloop.
  Koeëls kan baie voorwerpe penetreer. Dis net in die flieks waar ouens ongeskaad agter mure en tafels wegkruip om ‘n koeëlreën te ontduik.
  As jy jou in ‘n gevaarlike posisie bevind waar jou dood seker is, doen iets onverwags. Dit is beter om die kaarte wat aan jou uitgedeel is weer te skommel as om die dood gelate te aanvaar.
  Die waardevolste goed tydens anargie is nie goud of silwer nie. Dit is vuurwapens, koffie, drank, sigarette, medisyne en vaardigheid. As jy iets kan maak of herstel wat ander nodig het, sal dit tot jou voordeel wees.
  Onthou ook dat die wit oumatjie af in die straat vir jou ‘n groter gevaar as ‘n bende plunderende moordenaars kan inhou, juis omdat jy nie op jou hoede is vir haar nie. Vertrou net mense wat jy ken en met jou lewe kan vertrou.

 35. Jesegiel 22:26
  Haar priesters verkrag My Wet en hulle besoedel My Apartheid; tussen Apartheid en vermenging maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen verbastering en rasegtheid gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul öe toe vir My Sabbatte; ja, Ek word onder hulle besoedel.

  JEsegiel 34:5
  So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen Herder was nie; en hulle het die voedsel geword vir al die wilde wesens van die veld en het verstrooid geraak.

  Lees het gehele hoofdstuk 34 van Jesegiel, vooral aan het eind wordt onze toekomst vermeld. Een verbond van Vrede zal er gemaakt worden en de besoedelde wilde wesens van de aarde verdwijnen. Een gezegend aardrijk zal er komen voor het huis van Israel, die skape van My weide; julle is Adamiete.

 36. Erdogan poog om die ottoman ryk te laat herleef, en het selfs die ou ottoman turkse taal verpligtend in skole gemaak, as daardie wetgewing van hom al deur is. Die ottoman militêre uniforms was deur die eeue rooi, blou en geel.

  http:/www.ottoman-uniforms.com

  Die plae van die sesde basuin en die tweede wee van Openbaring, vuur, rook en swawel, waardeur ‘n derde van die mense gedood sal word, kom uit 200 miljoen perderuiters se bekke uit.
  Openbaring 9: 17 En so het ek in hierdie gesig die perde gesien en die wat op hulle sit, met vuurrooi en blou en swawelgeel borsharnasse.
  Kyk na die kleure in die Ottoman uniforms, dit is vuurrooi, blou en swawel geel.
  Kan dit dalk die herleefde ottoman ryk van Erdogan wees wat ‘n derde van die mense gaan uitwis?

 37. Leonor C Lombard

  Johann, ek sluit ook my bespreking rondom Openbaring af.

  Omdat enige iets in Openbaring of die NT staan maak dit nie waar nie. Israel het net die Woord van Yahweh nodig. Dit is slegs te vinde in die die OT. Die kanon van die NT is nie gewettig deur Yahweh se EIE Woorde nie en daarom MOET ALLES ondersoek word. Dit is ‘n maaksel van ‘n maaksel van ‘n maaksel van verskeie geskrifte GEKIES deur die einste kerk wat ‘n nuwe godsdiens en nuwe god gemaak het.

  Natuurlik weet ek dat ek mense vervreem met my standpunt en ek skryf nie ligtelik oor hierdie saak nie. Dit is egter van kardinale belang gegee in die tyd waarin ons leef dat ons gereed moet wees.
  En tussen die boek flieks en chirstendogma is daar verwarring en vrees wat uit die boek van Openbaring kom.

  Yahweh is nie ‘n God van verwarring nie. Alles wat Hy gaan doen is aan ons oorgedra. Ons weet presies maar dan kom byvoegings en alles word wasig en deurmekaar. In die verklaring van Openbaring is daar letterlik honderde verduidelinkings en interpretasiesitleggings daaroor.

  Meeste van die openbaringe van Openbaring is geskool op die christelike interpretasie soos Hal Lindsey dit in die sewentig met sy boek aan die wêreld bekend gestel. En meeste gaan oor Amerika. Jammer, die skrif van Yahweh gaan oor Israel, oor die hele Israel.

  En aannames speel ‘n rol: as jy glo dat Amerika in Openbaring is dan word Efriam die bul wat stoot. Maar uit die bul wat stoot sal jy nie by Openbaring uitkom nie.

  Ek kan egter nie ag slaan op ‘n geloof nie. Geloof in iets wat nie deur Yahweh se EIE Woorde onderskryf word nie is en bly ‘n geloof. En ‘n geloof is nie Waarheid nie.

 38. Leonor C Lombard

  As Jesaja uitroep: Tot die wet en tot die getuies! – dan is dit wat in die OT testament vir ons staan.

  As Yahweh sê: Bind die getuienis TOE, verseël die wet in die harte van MY leerlinge, dan is GEEN nuwe getuienis wat na Yahshua se sterwe gekom het nie. Dit glo ek vas.

  Yahweh se Woorde is Waarheid. En as Yahweh se Woorde afwesig is dan is dit nie vir my Waarheid nie. Daarom vereis ek in die lees van die bybel verfikasie dat dit wel van Yahweh af kom. Te laat het ek waarlik na Openbaring begin kyk met dit in gedagte.

  Die NT is nie die spreekbuis van Yahweh nie. En niemand sal my anders kan oortuig nie. Die foute, teenstrydighede kan nie net sommer onder die mat ingevee word nie. Dit is openlik teenstrydig en verkondig ‘n ander godsdiens.

  Tussen die geskrifte met leuenverse, byvoegings, swak vertalings en verdraaings moet die kind van Yahweh spook om by waarheid uit te kom. Behalwe dat ek weet dat Yahshua opgewek is deur Yahweh, maw. al die profesië rondom die Messias van Israel vervul is het ek niks meer nodig nie. Die profesie wat nog moet waar word is dat Yahweh Sy volk sal red in die dag van vergelding en dat ons die aarde sal be-erwe. Yahweh se Wet en Woord is my heil, my redding en vooruitsig tot die ewige lewe. Dit is wat Hy spreek tot elke Israeliet. En die anti-chris wat mense gaan dood maak terwille van Yahshua se Naam is bog. Die christen hammer daarop vir hulle Jesus en hulle geloof.

 39. Leonor C Lombard

  Yahweh maak dood en Yahweh laat lewe en lewe van die tydperk van ons lewe is direk gekoppel aan Sy Regverdiges.

  Maar nooit EEN keer het Yahweh gesê dat iemand sal doodgemaak maak word TERWILLE van Sy Naam nie. Inteendeel, Sy Naam en Sy wet VERSEKER lewe op aarde en daarna. Hoeveel van die profete is doodgemaak in die OT deur ander? ‘n Studie daarvan sal wys daar was geen ‘martelare’ vir Yahweh nie. Elke vorm van verdrukking is gedoen met Yahweh se hand oor Sy profete. Die paar verse wat praat van die bloed van die profete is ongesubstansieerd. Nou hoekom moet ek die Mag van Yahweh EN Sy beloftes betwyfel omdat daar een of ander obskure ‘anti-chris’ gaan kom. Ek sê vir ‘anti-chris’, kom jy maar. Geen duiwel of demoon of mens het mag oor Yahweh se regverdiges nie en geen mag om iemand dood te maak nie. Daar is geen mag bo die Mag van Yahweh nie

  Die skrywer van Openbaring is nie ‘n profeet vir my nie. Al Yahweh se profete in die Tanakh het met SY STEM gepraat: So spreek Yahweh. En die een profeet het die ander bevestig. Wie bevestig die 1000jr vredesryk?

  Buitendien daar is net een ander profeet geprofeteer naas Yahshua en die was Johannes die doper. Wanneer het Yahshua en die ander disipels ooit SY Johannes as profeet verklaar? En by gesê- as dit wel Johannes van Yahshua was, hoe val hy flou? Hy het hom mos alreeds met Sy verheerlikte liggaam gesien.

  NIEMAND wat iets in die NT geskryf het is ‘n profeet nie. NIEMAND nie. Jy haal Gad aan as Siener; hoe het Gad met Dawid gepraat?
  Ook met: SO SPREEK YAHWEH!

 40. Leonor C Lombard

  Wie in die NT het dit ooit gesê? Maar WIE het die skrywer van Openbaring tot profeet van die toekoms verklaar? Slegs die die wat uit daardie werk wil kapitaliseer. En HOE het hulle nie.

  Hoe weet ek Siener is ‘n profeet. Want dit wat hy geskryf het, word VOOR ONS Oë waar. Mag ons NET op hom vetrou? Nee. Maar dat hy vir ons volk gegee is tot ondersteuning is waar.

  Jy haal Jes 43 en Jes 46 aan. Die hele Jesaja is bevestiging wat YAHWEH geprofeteer het wat nog nie gebeur het nie maar uit SY mond weet ons PRESIES wat gaan gebeur. En Jes 59 , 606, 61, 63 verseël Yahweh se Woorde. Ek het niks meer as dit nodig vir die eindtyd nie. Daar is NIKS nuut in die NT. GEEN nuwe Woorde van Yahweh nie.
  Maar lees ook:
  Jes 44
  7 En wie roep soos Ek—laat hom dit dan te kenne gee en aan My voorlê—vandat Ek die volk van die ou tyd gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, te kenne gee.
  8 Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle is my getuies! Is daar ‘n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.

  Die NT bestaan uit MENSE wat uit hulle monde gespreek het en NIE met; SO SPREEK die God van Israel, nie.
  So vir die vierde boek. Ek hoef nie te glo wat die skrywer in Johannes sê as ek NERENS dit kan verifieer nie. En die skrywer het goed kwytgeraak wat vir my onaanvaarbaar is. Hy is nie heilig nie, hy is nie ‘n profeet nie en hy het nie VIR Yahweh gepraat nie. As iemand wil glo wat daar staan is dit reg, maar geloof het nog nooit gered of die waarheid geword nie. Yahweh se WET en WOORDE is alleen WAARHEID.

 41. Leonor C Lombard

  Die skrwyer van Johannes uiter goed wat LYNREG is teen wat Yahshua en Yahweh sê en dit is onverskoonbaar en maak die boek ongeloofwaardig.

  Joh 3:16 christen dogma op sy beste- Yahweh kan nie die wêreld lief hê as Hy dit gaan vernietig nie. Yahweh het NET Israel lief.
  En ELKEEN wat in JESUS glo sal gered word- Yahweh sal red die wat Sy wette en bevel onderhou- Sy Regverdiges. Dit baat jou niks as jy glo Yahshua het gekom om jou skuld te betaal nie maar jy is ongehoorsaam aan Yahweh se bevele. Dit het Yahweh gesweer. Lewe of dood. Jy kies.

  Joh 3:16 is lynreg teen wat Yahweh sê. En daar is allerhande verduidelikings maar die feit bly staan. Net die in Israel en die wat Yahweh se wette en feeste onderhou sal gered word en ALMAL wat Jesus aanroep nie.

  Die disipel wat Jesus liefgehad het – .
  Hoe weet ons hy is die een wat Jesus lief gehad het? Sê Yahshua dit? Sê ‘n ander apostel dit? Nee. Net die skrywer beweer dit oor homself. Ek hoef hom nie te glo nie as daar nie ‘n ander getuienis daarvan is nie, en daar is nie.
  En wat van-
  Joh 6
  40En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

  Nou ‘n tweede keer die ‘glo’. Wat is die voorwaarde UIT Yahshua se mond- soos deur Yahweh beveel –om die ewige lewe te kry?
  VOLG DIE GEBOOIE, ONDERHOU DIE WETTE EN LUISTER NA YAHWEH SE WOORDE. Wie gee ‘Johannes’ en Paulus die REG om Yahweh se voorwaardes te verander van wetsonderhouding na geloof? Hoeveel miljoene kinders van Yahweh is nie mislei deur hierdie geloof in Jesus wat jou die ewige lewe gee nie??

  Omdat NET Yahweh lewe kan gee is dit Hy wat ons uit dood haal nie, nie Yahshua nie.
  En nog baie meer- veral rondom die die Helenistiese denkwyse van gees en logos ens.

 42. Leonor C Lombard

  Daarom Johann, bejeen ek Johannes met die agterdog wat dit verdien. Daar is genoeg getuies in elk geval dat Johannes van Yahshua NIE die skrywer van die vierde boek is NIE. Dit is slegs ‘n keuse; Yahweh se Woord of ‘n mens se woord.
  Dus my antwoord:
  “It is better to trust in Yahweh than to put confidence in man” (Ps. 118:8)

  NIEMAND, nie Yahweh of Yahsua of Yahweh se profete van ouds nie het die vredesryk vir ons geopenbaar nie, nog minder ‘n 1000jr daaraan gekoppel. Dus – ek kan nie ‘glo’ in ‘n ONBEVESTIGDE konsep nie. En daarom sal alles rondom hierdie 1000jr vredesryk ongeldig vir my word.

  Ek sluit Openbaring af en uit.

  Aan die regverdiges- vrees niks vir die Dag van Yahweh nie, behalwe vir wat julle met julle oë sal sien maar ek gee die Woorde van Yahweh vir julle vir daardie tyd:
  Sê vir die regverdige dat dit met hom sal goed gaan want so sal My Woord wees wat uit My Mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur. (Jesaja)

  Ter bevestiging – die wet en AL die profete in die Tanakh gee deurgangs hierdie beskutting en beskerming aan die regverdiges en die regverdige nasie.

  Vir die rekord- ek onttrek alles wat ek ooit geskryf het uit Openbaring rondom die eindtyd. My argumente is nou ongeldig en vals.

 43. Leonor C Lombard

  Die einde van dae is EEN enige dag wat nie was of ooit weer sal kom nie. Die dag van Yahweh is ‘n storm en duisternis en verwoesting en dood.
  Jer 30
  Kyk, ‘n storm van Yahweh, grimmigheid het uitgegaan, ‘n dwarrelstorm! OP DIE HOOF VAN DIE GODDELOSE MENSE BREEK DIT LOS.

  Maar dit is dag van lewe en beloning daarom-
  Jes 26:20
  20 Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ‘n klein oomblik, TOTDAT DIE GRIMMIGHEID VERBYGAAN.
  21Want kyk, Yahweh sal uit Sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.

  Intussen:
  Miga 7:7
  Maar ek sal uitsien na Yahweh, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.

 44. Donbass (Russies)/Donbas (OekraÏnies), die Donetskrivier-Kom in die Ooste van die OekraÏne word in ‘n 1921 propaganda plakkaat as volg beskryf: “Donbass is die hart van Rusland”.

  Met die verbrokkeling van die USSR het die “hart” van Rusland aan die OekraÏniese kant beland wat die Russe se “hart” seergemaak het. Nou karring die ’Weste’ nog boonop aan die “hart” van Rusland met die gevolglike reaksie van die Russe. 38 – 39 Persent van die mense in die Donbass is Russies sprekend.

  Soos hulle in Engels sê: ”The heart of the problem” …?

  Die Swart pous weet maar alte goed hoe om Petro Poroshenko en Vladimir Putin teen mekaar af te speel. – Maak die “hart” van Rusland nog seerder.

  Die ‘Weste’ gee die Russe in elk geval nou die geleentheid om ‘redes’ te hê om hulle “hart” terug te vat en terselfdertyd sommer militêr regdeur die OekraÏne te slaan na Europa.

  Terselfdertyd kan die Russe dan vanuit Turkye Wes slaan na Europa en vanuit Sirië ook Suid slaan na die olievelde van die Arabiere. ‘n Drie gaffel beweging. Dalk daardie verrassingsaanval wat Siener gesien het.

  1. JB, dit is net vir my so snaaks, wanneer hierdie ” leiers, ” gedurig met mekaar vergader, en dan deur die wêreld-media mekaar dreig, en slegsê ? ? Die Indiane het mos gesê : You speak with forked tongue ! Maar verder laat dit my dink aan Chamberlain, net voor die 2de WO. Hy het met Hitler vergaderings gehad. Toe kom hy terug, en sê vir die britte, Hitler is n baie oulike man, en sal NOOIT n oorlog begin nie. As ek reg onthou, het die oorlog binne maande daarna begin. En die Skrif sê : As hulle sê vrede, vrede, dan oorval n SKIELIKE verderf hulle !

 45. Martin van Wieringen

  Er zijn ook andere profeties als zoals Siener over de Russische inval via Turkije.
  China zou ze dan vanuit het oosten aanvallen volgens een oude voorspelling en met lichte tanks in het berggebied van Oostenrijk verslaan. Deze lichte bergtanks zijn pas operationeel en worden op de grens bij Tibet gestationeerd. Rond die tijd zou er ook een grote natuurramp komen en grote atoomexplosies in zuid-oost Europa.

 46. Leonor,
  Dankie vir al jou insette. Soos ek genoem het wil ek nie meer die onderwerp debateer nie. Ek neem kennis van jou verskillende opinie en respekteer jou vir jou besluite wat jy neem. Of dit nou korrek is of nie, maak nie saak nie. Dit is jou besluit.. Voordat jy egter die boek van Openbaring heeltemal wegbêre wil ek jou tog vra om die moeite te doen om die onderstaande skakel te volg en intensief te kyk na ‘n HEEL ANDER verklaring daarvan deur Dr. Elana Janson van Kaapstad. As jy jou kop wil laat sing, lees dit!! Sy is ‘n Historikus en het daarin geslaag om met absolute presiesheid elke hoofstuk van die boek van Openbaring te koppel aan die verlede, hede en toekoms. Dit is baie ingewikkeld en intensief, maar dit is vir jou ‘n werkstuk wat jy ongelooflik sal vind. Dit is die teenoorgestelde van die ‘n letterlike “ of “futurist” interpretasie van Openbaring waaroor ons en dalk vele ander so verskil. Kyk gerus na die hele boek, dan sê jy my wat jy daarvan dink. Ek verwys nou net na die gedeelte – The “Mystery of God” revealed through the “Thousand Years”

  http://www.how-near-armageddon.org/html/forum/msg/1734.html

 47. Leonor C Lombard

  Johann, lyk my ek maak beslis nie skare van aanhangers bymekaar nie want ek stel dit onomwonde: Elana Janson is ‘n misleide. Haar ervaringe en visoene is beslis NIE van Yahweh af NIE.
  Haar uitgangs punt is die christendom – dit is waar die begin en eindig. En ek het ‘n boekrak vol boeke oor hierdie ‘openbarings’ en uitlegte van Openbaring vannuit my christendae. En almal dop die toets teenoor Yahweh se Woorde.

  Elana Janson maak stellings wat soms grens aan die absurde. Vir ‘n akademikus en wetenskaplik is dit absoluut noodsaaklik om die HELE spektrum van jou vakgebied te ondersoek. Sy doen nie. Hierdie volgende stelling is ‘n bewys daarvan;
  “I fully believe that the doctrine formulated at the Council of Chalcedon in 451 that stated that the one God exists as the persons – Father, Son and Holy Spirit in one substance, was achieved through men moved by the Holy Spirit casting aside the influence of the many false philosophies of the first four centuries.”

  So die valse filosofie is van die wat in hulle miljoene doodgemaak is omdat hulle die christengod van drie verwerp het en eerder die Alleen God van Israel wou aanbid? Het sy dit ondersoek? Blyk nie uit haar skrywes nie.
  Maar die mees absurde is die volgende:

  She belives that she is part of God’s plan, the “queen of the south” who would rise toward the end to issue the final warning.

  MOOI MAN!

  Net die woord Mystery het my al die creeps gegee. Wat se gemystery is alles.
  Wat is verborgenheid? Of te wel ‘mystery’ – Paulus het daardie woord tientalle kere gebruik.
  Soos êrens van ‘n ww gekry:
  The Biblical Significance and Use of the Word “Mystery”
  It refers to God’s secrets, His counsels and purposes which are NOT KNOWN TO MAN APART FROM HIS SPECIAL REVELATION IN SCRIPTURE OR BY HIS PROPHETS.

 48. Leonor C Lombard

  Let op die woord SPECIAL seker vir die wat Paulus en al sy ‘openbaringe ‘ aanhang. In Mat verduidelik Yahshua hierdie ‘man’ en hoekom dit vir hulle ‘n geheim sal bly.

  Na vele soeke in die Tanakh is daar amper geen geheime wat Yahweh van ons weghou nie, BEHALWE Syne en wat Syne sal bly.

  Maw. amper GEEN verse met misterieuse kontekste nie. Maar BAIE , te veel om te gee, wat BEKEND maak. Yahweh MAAK BEKEND en dit is die TEENOORGESTELDE van ‘n GEHEIM HOU. Geheim hou alleen laat my gril vir die Hellenistiese konsepte direk uit die heidense gelowe van geheime of geheimhouding of geheimenisse.

  Yahweh se Verborgenhede;

  Deut 29:27
  Daarom het die toorn van Yahweh teen daardie land ontvlam om daaroor die HELE VLOEK TE BRING WAT IN HIERDIE BOEK GESKRYWE IS.
  28EN YAHWEH HET HULLE UIT HULLE LAND UITGERUK IN TOORN EN IN GRIMMIGHEID EN IN GROOT VERBORGENHEID; EN HY HET HULLE WEGGESLINGER NA ‘N ANDER LAND, SOOS DIT VANDAG IS.
  29DIE VERBORGE DINGE is vir Yahweh onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, OM TE DOEN AL DIE WOORDE VAN HIERDIE WET.

  Hierdie verborgenheid is tot vandag NET Yahweh sin. NET HY weet wie is Israel oor die wêreld, net HY weet wie van Sy volk gaan na Hom terugkeer en NET Hy weet wanneer en hoe.

  Om Yahweh te verbind tot ‘n geheime God is TEEN Sy EIE woorde. Oor en oor vra Hy dat ons Hom moet soek, dat Hy nie ‘n ver God is nie en dat as ons Hom roep SAl Hy hoor.

  Ps 78:2
  My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond.
  2 Ek wil my mond open met ‘n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom.
  3 Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het (vervolg)

 49. Leonor C Lombard

  4 SAL ONS NIE VERBERG VIR HULLE KINDERS NIE, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van Yahweh en Sy Mag en Sy wonders wat Hy gedoen het.
  5 HY TOG HET ‘N GETUIENIS OPGERIG IN JAKOB EN ‘N WET GEGEE IN ISRAEL, WAT HY ONS VADERS BEVEEL HET—OM DIT AAN HULLE KINDERS BEKEND TE MAAK,

  Alles wat ons moet weet, weet ons. En dit word bevestig met
  Ps 25:14
  Die VERBORGENHEID VAN YAHWEH vir die wat Hom vrees, en Sy verbond om hulle DIT BEKEND TE MAAK.

  Yahweh maak dit verder maklik:
  Spreuke 25 :2
  2 Dit is die eer van God om ‘n saak te verberg, maar die eer van konings(adellikes) om ‘n saak na te speur.

  En hier weer is Yahweh duidelik- Hy praat nie in die geheim nie, Hy praat nie in raaisels nie maar praat REGUIT.
  Jes 45:19
  8 Want so sê Yahweh, wat die hemele geskape het—Hy is God! —wat die aarde geformeer en dit gemaak het—Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word—Ek is Yahweh, en daar is geen ander nie.
  19 EK HET IN DIE GEHEIM NIE GESPREEK NIE—op ‘n plek van die donker land; EK HET AAN DIE GESLAG VAN JAKOB NIE GESÊ: SOEK MY TEVERGEEFS NIE. EK IS YAHWEH WAT GEREGTIGHEID SPREEK, WAT REGTE DINGE VERKONDIG.

  En verder
  Jer 33:3
  2 So spreek Yahweh wat dit doen, Yahweh wat dit formeer om dit te bevestig, Yahweh Sy Naam:
  3 ROEP MY AAN, EN EK SAL JOU ANTWOORD EN JOU BEKEND MAAK GROOT EN ONDEURGRONDELIKE DINGE WAT JY NIE WEET NIE.

  Vir my as Israeliet kan GEEN groot dinge en ondeurgrondelike dinge bekend gemaak word nie as jy nie Yahweh met SY NAAM aanroep nie.

  Elana Janson is ‘n valse ‘profeet’, ‘uitlegger’, visoenêr of wat ook al.

 50. Leonor C Lombard

  Dit was van elke geslag ‘n opdrag om te wag op Yahweh. Nooit is daar enige aanduiding gegee wanneer die laaste geslag gaan leef nie. Daar is net die volgende gesê:

  1. Israel sal verstrooi word in die nasies van die wêreld in omdat hulle Yahweh verlaat het.

  2. Omdat hulle die dood gekies het het Yahweh ingetree en hulle ‘n Messias beloof wat sal kom.

  3. Sy Gesalfde sal die prys vir on skuld betaal sodat Yahweh ons uit die dood kan loskoop.

  4. Yahweh sal die dooie bene van Sy volk gees gee.

  5. Yahweh sal Sy volk begin roep.

  6. Yahweh sal die Israel as Magtige volk op aarde herstel.

  7. Israel sal ‘n Koning kry wat ‘n ewige troon het.

  8. Die aarde sal nuut gemaak word vir Israel sodat hulle in vrede kan leef en laaaank leef.

  9. Yahweh sal Regeerder van die aarde op die aarde woon in Sy Tabernakel.

  10. Ons sal Yahweh se Aangesig sien.

  Meer as dit het ons nie nodig om te weet nie. Ons is nou by punt 5- die laaste punte is ‘n kort tyd.

 51. Leonor C Lombard

  Hoe weet ons dat ons of ons kinders dalk die laaste geslag kan wees. Die tekens:

  1. ‘n Oorbevolkte aarde wat vernietig word.

  2. Allerhande wetenskaplike ontwikkelings wat Yahweh se handewerk ondermyn- klone, spesievermenging soos in die beweging van transhumanisme- DNA van dier(soos varke) met DNA van mense te meng of mense masjien dele te gee- alles terwill van die ontwikkeling van ‘human potensial’ en vir lang lewes– daardie ‘god- word’ sindroom.

  3. Die gevolg is die aanbidding van die wetenskap soos die pharma en hulle pille en NASA en sy bogstories.

  4. Die vergeesteliking van die mens tot ‘n universele toring van babel godsdiens– sonder die Skepper van hemel en aarde.

  5. Die vernietiging van die adamiet en sy werk, veral die man. Want die adamiet is die kroon van Yahweh se skepping.

  6. Grense van die wêreld vervaag in ‘n roesmoes van vermenging.

  7. Hout en plante en diere word weer aanbid in die naam van ‘groen’ alles.

  Hoekom noem ek nie oorloë, peste en hongersnode nie? Ek het al die hongersnode, pestilensies, oorloë oor die eeue gaan opsoek. Dit was KONSTANT, WYD, GROOT en GEDURIG.

  Dit kan nie aanduidings wees nie. Die tekens wat ons met die verstand wat Yahweh ons gegee het moet ‘anders’ wees. En bogenoemde is eie aan die tyd van hierdie eeu.

  Wat moet ons doen? Word verseël, kry die merk van Yahweh soos in Deut gegee en wag op Yahweh.

  Die boek Openbaring is nog steeds ongeloofwaardig.

 52. Mimi Hildebrand

  Ek het ook hierdie vrou se goed begin lees, maar my vraag is, hoekom sal Yahweh Sy “geheime” aan haar openbaar as sy nie eens Yahweh se Naam ken nie. Maak nie sin nie. Sal maar wegbly.

 53. Vriende, ek is dankbaar vir ALMAL, wat insette lewer, en deelneem aan die verskeidenheid debatte op Vaandel. Ons word telkemale uitgedaag, om ” uit die boks ” uit te dink, en ernstige dinkwerk, en navorsing te doen. Maar ons sit almal met die probleem, dat ons nie kan glo hoe geslepe die satan is, en hoe verskriklik ons op ALLE fronte belieg is nie. Nie net tov van godsdiens en kerke nie, maar ook die politiek, en omtrent elke ander faset van die lewe. Een van ons grootste foute, was om die satan net te sien as ” bose geeste in die lug. ” En nie as daardie dierbare ” gelowige, ” dominee/pastoor/priester/politikus/leier, wat ons tot binne in die slagpale in gelei het, en ons kele sommer ook afgesny het !

  1. Ai my oom Urk Anders,
   As n ‘dierbare gelowige’ God/kerk/Christen en gebod mismaak tot Nuwe Testamentariese feëverhaal – welke liefde kan skuil in diesulks se hart?
   Om te bly ‘ondersoek’ en ‘ buite die boks’ te dink – laat jou n alleenmens. Kyk maar na bo. Hul ‘koppe’ te veel in die hiernamaals….maar vergeet hul gatte ( sommige veels te dik van agter die uitverkose klawerbord sit ) – om n wesenlike verskil op aarde te maak.

 54. Ek dagdroom nou al vir maande oor hoe ‘n jillende massa swartes met hulle knopkieries, assegaaie en toordokters sien hoe ‘n legioen blankes oor ‘n heuwel na hulle marsjeer.

  ‘n Legioen gewapen met swaard, skild en boog.

  En dan vir ‘n paar dae is daar, wêreldwyd, ‘n hele media sirkus oor hierdie twee groepe wat mekaar wil gryp.

  Daar is toesprake en oproepe tot kalmte en vrede, maar die swartes sing dan net al hoe harder, en die legioen se musiek word net al hoe mooier.

  Totdat die oonblik kom wat Deuternomium 20 hardop gelees sal word.

  Dan sal die swartes in hulle duisende en tienduisende voor die swaard val.

  Multikulturalisme sal ‘n nekslag toegedien word in, en op al die nuwe bloeriviere van Suid-Afrika.

  1. Marellus, dit is pragtige, inspirerende woorde ! Die Gideons-bende, se oorlogskreet was : Vir Yahweh, en vir Gideon ! Ek het al baie gedink, oor wat n goeie oorlogskreet in ons tyd sal wees ? Hierdie een steek vas in my kop, vir een of ander rede, nl : Vir Yahweh, en Apartheid ! Ek wil hê die Boerevolk se vyande, wit en swart, moet hierdie woorde hoor, wanneer hulle hul laaste asem uitblaas !

 55. Leonor Bedankt voor jouw uitleg over het NT. En ik stem saam met jou.
  Wat voor geloof is het NT?
  – NT is een geloof voor iedereen. We zijn allemaal gelijk. Hij heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt (Hand. 17:26) Dus zwart, geel ,blank en rood komen allemaal uit één mens. Dus ook de bok en schaapvolkeren uit één mens.
  – NT is een geloof waarbij de wetten vervult zijn.
  – NT is een geloof van je vijanden liefhebben en alles vergeven.
  – NT is een geloof waarbij je niets hoeft te doen dan alleen maar te geloven en naar een kerk te gaan, dan komt het wel goed.
  – NT is een geloof van de overheid gehoorzamen.
  – NT is een geloof van Paulus en zijn zelfbedachte wetjes.
  En zo kunnen we nog wel doorgaan. Dit staat haaks op het OT waar Jahweh de enige God is van alleen de Israëlieten die Hij geboden heeft om zijn sabbatten en wetten te onderhouden. Volgens sommige is veel van het NT geschreven door Piso alias Flavius Josefus. Afkomstig van een Romeinse Aristocratische familie, met joods/edomitisch bloed. Dat zegt genoeg….
  Boek openbaringen is voor velerlei uitleg vatbaar wat dus tot verdeeldheid leidt. En dat is de opzet van de boze. Verdeeldheid zaaien onder de Israëlieten. Al die dominees, pastoors en andere leiders doen niets anders dan verdeeldheid zaaien.
  Inderdaad is Jahweh geen God van verdeeldheid of verwarring.
  Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren.
  De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o Yahweh niet verachten Ps. 51
  Dat is wat anders dan geloven in jezus.

 56. Leonor C Lombard

  Ja, Pieter, die NT moet deur die OT bevestig word en nie die OT deur die NT bevestig word nie.

  Die kerke het vanaf die roomse dogma die NT absolute gesag gegee. In die proses het hulle Yahweh se Woorde geminag, Sy profete se Woorde verdraai om hulle dogma te ondersteun. Soos Jes 9 amper verkrag word om die ‘godheid’ van die Messias te bevestig. Jesaja 9, wat in ons bybels staan, is ver van wat dit in oorpsronklike Hebreeus is en word altyd buite konteks aangehaal.

  Om die dogma van die hoerkerk te ken moet jy al die godsdienste van daardie tyd ook bywerk en as jy dit doen dan val die legkaart mooi in een. Die Griekse denke was ver van die Hebreeuse denke en dit is duidelik in die insypeling van hierdie filosofie in die kanon van die RKK.

  Johannes is die beste voorbeeld daarvan en dit is duidelik vanaf die eerste verse. Regtig, wat is nou so moeilik om te sê:

  In die begin was God . Alle dinge is deur die Woorde van Yahweh, die God van Israel, geskep. Hy het lewe gegee en Lig gestuur vir Israel. Hierdie Gesalfde het van Yahweh se Lig getuig en almal wat van God gebore en Hom erken het as die Messias, is kinders van die Almagtige God.

  En dan die kersie op die koek:
  Joh 1:17
  Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

 57. Leonor C Lombard

  Wie van ons dink waarlik oor die vers. Dit so subtiek en geslepe soos net die van die addergeslag dit kan stel.

  1. Die wet is DEUR Yahweh AAN Moses gegee om vir Israel te GEE.

  2. Die HELE OT getuig van die WAARHEID van die wet en die verbond. As Israel na Yahweh se stem geluister het, het dit GOED gegaan. Wanneer hulle ander gode se wette met Yahweh se wette begin meng het, is hulle oorgelewer aan alles en almal. Ons land is seker die beste voorbeeld van ‘n volk wat van sy God afgedwaal het.

  3. Net Yahweh gee Waarheid en Genade en dit is DEUR Yahshua bevestig.

  Die enigste rede dat die skrywer die vers so geskryf het was om die MAG en ALMAG van Yahweh weg te vat en dit aan ‘n ander Een te gee.

  Die vers, as Yahweh die Inspriasie was, sou daar gestaan het:

  Die WET van YAHWEH is aan MOSES gegee; die GENADE en die WAARHEID van Yahweh deur Yahshua Messias.

  Dan is dit ‘n bevestiging van al die woorde van Yahweh in die OT.

  Elke vers in die NT wat Yahweh se Naam en Glorie en Eer weg vat, is uit die bose en TEEN wat Yahweh spreek.
  Jes 42:8
  Ek is Yahweh: MY NAAM en MY EER SAL Ek aan GEEN ander gee of My Glorie……..

  Om na Yahweh te soek, om Hom te leer ken, om Hom lief te hê met jou hele siel, hart en VERSTAND moet jy die skrif ondersoek en alles verwerp wat een aks van Yahweh se Eer en Glorie van Hom of SY NAAM af weg vat.

  En Johannes en Paulus is propvol daarvan. Vir die ander evangelies- ek lees Yahshua se Woorde, Sy onderrig en meet alles aan wat Yahweh se Wet sê. Al staan daar iets uit ‘Yahshua‘ se mond wat lynreg teenoor Yahweh se Eie Woorde staan, dan verwerp ek dit ook.

  Dis goed as leerling al die byvoegings en weglatings in ons bybel ondersoek. Baie interessant.

  As jy Yahweh ken dan lees jy vinnig raak wat kerkleer of Waarheid van Yahweh is.

 58. Leonor,
  Ek het geweet dat jy die skrywes van Elana Janson , soos ek, ook verregaande sou vind. Dit nou daar gelaat Ek wil egter weereens die belangrikheid van God Yahweh se verborgenheid uitlig. Dit ( die geheim of die boek of die openbaring) wat Hy aan Daniël beveel het, wat moes VERSEêL bly tot die “TYD VAN DIE EINDE”.
  Dan 12:4 – En jy, Daniël, hou die woorde GEHEIM en VERSEëL die BOEK tot, DIE TYD VAN DIE EINDE toe; baie sal dit DEURSOEK, en die KENNIS sal vermeerder = Open 5:1 – EN ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ’n BOEK gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël. = Dan 8:17 – Toe kom hy by my staanplek; en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval. En hy het vir my gesê: Let op, mensekind, WANT die GESIG (profesie/geheim/openbaring) sien op DIE TYD VAN DIE EINDE. = Dan 12:3 – En die VERSTANDIGES sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot REGVERDIGHEID lei, soos die sterre vir ewig en altoos. = Mat 13:43 – Dan sal die REGEVERDIGES skyn soos die son in die KONINKRYK van hulle Vader. Wie ORE het om te HOOR, laat hom HOOR. = Open 22:19 – En as IEMAND iets van die WOORDE van die BOEK van HIERDIE profesie (geheim/boek/openbaring) WEGNEEM, dan sal God sy deel WEGNEEM uit die boek van die lewe en uit die HEILIGE STAD ( die nuwe Jerusalem) en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. (VERVOLG)

  1. VERVOLG – 1,

   Niemand kan werklik dit wat in die bogenoemde skrifgedeeltes van Daniel en veral die van Openbaring wat daarby aansluit, summier met minagting, verwerp nie. Die risiko is te groot en die straf daarvoor indien ons verkeerd is, sal ewig wees. Ek is bereid om saam te stem dat daar ongetwyfeld in die hele NT, baie wanvertalings, weglatings en toevoegings gemaak is wat gelei het tot die wanpersepsie van YAHWEH se sendingopdrag aan Sy Seun Yahshua en Sy volgelinge. Hierdie opsetlike veranderinge het plek gemaak vir die “almal” wat aanvanklik nie uitverkies is nie. En wie anders as die “onheilige een” en al sy gesante deur die eeue, het daarvoor gesorg dat God YAHWEH se Woord verander word sodat satan se saad en ook die bastersaad van mens en dier op God Yahweh afgedwing word om te aanvaar. Daarom word daar vandag ‘n evangelieboodskap verkondig wat “almal” insluit in plek van die opdrag van YAHWEH wat die boodskap die koms van Sy Koninkryk vir ISRAEL moet verkondig aan al die verlore skape van die Huis van Israel, soos wat Hy beveel het. Gelukkig het Hy beloof om Sy skape van die bokke te skei. “Laat u Koninkryk kom soos in die Hemel so ook op die Aarde” = Openbaring 21:3 – En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense (in die nuwe Jerusalem), en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. (VERVOLG)

   1. VERVOLG -2

    “En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”

    Niemand hou daarvan om te erken dat hy ingeloop is nie, maar die Bybel waarsku dat Satan jou wil beroof van jou kosbaarste besitting (die ewige lewe). Dit is dus belangrik dat ons Satan se grootste misleidings kan herken en gewapen is om te voorkom dat ons deur sy bedrog langer gevange bly! Ons, die Boerevolk, is ‘n spesiaal volk, gesaai en hier gebore aan die Suidpunt van Afrika, uit die beste saad van YAHWEH se verstrooide Israelnasies. Ons is egter reeds so bedrieg, belieg, beroof, beswadder en as sondaars uitgemaak, dat net ons Vader alleen nog in ons egtheid glo ten spyte van ons oortredinge teenoor Hom en Sy verordeninge. Die ergste van alles is dat baie van ons nie weet dat ons van die oorspronklike Israelsaad afkomstig is nie, want ons teologiese leermeesters verkondig dit nie. Nee, hulle is self blind daarvoor en verklaar dat hierdie waarheid ‘n dwaling of ‘n “visie” is. Intussen het die wêreld waarvan Satan die koning is, ons veroordeel en poog om ons uit te roei omdat satan baie goed weet dat ons Israelsaad is wat aan God YAHWEH behoort. Ons leiers is mislei deur satan en het “verleiers” geword. Steeds is daar diegene wat glo dat alles by die “stembus” sal reggemaak sal word en roem baie daarop dat dit nogal “met” die seën van ons Vader sal gebeur. Hoe naïef tog?

    (VERVOLG)

    1. VERVOLG-3

     Ons wêreld is gevul met kulkunstenaars, leuenaars, diewe en volksmoordenaars valse profete, leiers en leraars wat probeer om ons te bedrieg en as ‘n uitgesoekte volk te vernietig. Maar die Bybel waarsku ons oor die grootste bedrieër van alle tye naamlik, Satan die Duiwel. Baie van ons leef met toe oë en sien nie sy bedrog raak nie. Ons glo alles, omdat ons vertel is dat “geloof” en sogenaamde naasteliefde vir “almal” in die gemeenskap, die dinge wat verkeerd is kan regmaak, maar hoeveel van ons is bedag of bewus van Satan se agterbakse taktiek? Is jy bereid om sy skemas te vermy, of kan jy bekostig om langer die slagoffer van sy misleiding te wees? Satan, die duiwel, het die hele wêreld verlei! Dit beteken, mense van elke nasie. Dit beteken dat ook ek en jy mislei is. Maar, gelukkig, roep God YAHWEH na Sy uitverkorene skape om uit hul slapende en misleide toestand uit te kom, deur hulle te vermaan om die waarheid van Sy geskrewe Woord, die Bybel na te streef. Ongelukkig het satan ook hier die ware Woord van God reeds so erg vertroebel met sy bemoeisieke vernietigingswerk en daardeur talle gelowiges mislei met wanpersepsies, wanvertalings. weglatings, toevoegings en verdraaiings van die Skrif. Maar ook het hy dit reggekry om selfs twyfel te saai oor die egtheid en oorsprong van die Woord wat tot ons kom deur Sy profete en dienaars. Ons moet dus meer waaksaam wees, alles ondersoek om die waarheid te identifiseer. Satan wil ons beroof van die kennis van wat ons te wagte moet wees tydens die eintyd en hy slaag daarin om ons met ons met blindheid te slaan. Sy doel is om ons te verblind en te verlei sodat ons nie die ware feite sal verstaan en glo nie. As hy dit regkry, sal hy ons beroof van die ewige lewe. (VEROLG)

     1. VERVOLG – 4

      Hoe kan mens die verskil tussen waarheid en leuen vertel? Die Bybel gee ons die antwoorde. Yahshua het tot Sy vader Yahweh gebid oor Sy dissipels “HEILIG HULLE IN U WAARHEID. U WOORD IS DIE WAARHEID” (Johannes 17:17). Ja, die Woord van God Yahweh, die Bybel, is die waarheid! Tog kan Satan selfs godsdienstige mense mislei. Hy verskyn dikwels misleidend as ‘n engel van die lig. Hy gebruik predikers, teoloë en talle leermeesters om vervalste dogmas, eg te laat lyk, maar eintlik maak hy van hulle, bedrieglike bedrieërs. As gelowiges in YAHWEH en Yahshua moet ons bewus wees van Satan se skemas of toestelle. Ons moet verstaan. Satan is die vader van die leuen, soos verklaar in Johannes 8:44. So, ondersoek jouself. Monitor jou kommunikasie. Is dit wat jy glo, die waarheid, is dit eg, maak dit ‘n “skaduwee” ? Of, het jy eenvoudig ’n leuen? Moenie toelaat dat die Satan gebruik maak van jou, soos hy gedoen het met Ananias en Saffira nie. Onthou die negende gebod lui: (Eksodus 20:16) “Jy mag geen valse getuienis teen jou “naaste” spreek nie”. En ons moet ook besef dat ons ‘n LEUEN kan leef. Te veel “belydende Christene” doen dit vandag! Die Skrif waarsku ons, “Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie” (1 Johannes 2: 4).
      Ons kan maar net vir God YAHWEH om die waarheid aan ons te openbaar, dit te praat en ook uit te leef.

      Groete,
      Johann Cronje

 59. Leonor,

  ek ondervind weer probleme met die plasings. Die duiwel wil weer alles bevoeter.

  Sal vier Adriaan vra om die opvolg te plaas.

 60. Leonor C Lombard

  Johann,
  Jy skryf: …. summier met minagting,verwerp nie. Die risiko is te groot en die straf daarvoor indien ons verkeerd is, sal ewig wees.”

  Ek verwerp nie Daniel nie. Ek verwerp Openbaring. En watter straf, Johann? Verwerp ek Yahweh se Woord of Wet? Nee dus daar is geen straf ter sprake nie. My siel sterf net as Yahweh se wette verlaat en of ander gode aanbid.

  Jy skryf: “Satan wil ons beroof van die kennis van wat ons te wagte moet wees tydens die eintyd en hy slaag daarin om ons met ons met blindheid te slaan. Sy doel is om ons te verblind en te verlei sodat ons nie die ware feite sal verstaan en glo nie. As hy dit regkry, sal hy ons beroof van die ewige lewe.”

  Nee waarlik, jy gee heeltemal te veel mag aan ‘satan’. ‘n ‘satan’ kan GEEN kennis van my beroof nie en NOG minder iets met my ewige lewe te doen hê! Bespreek later.

  ALLES staan in Yahweh se WOORDE vas- Openbaring se deurmekaar goed beteken NIKS vir dit wat gaan gebeur nie. Juis omdat ek en jy nou verskil is dit ter stawing dat Openbaring niks anders doen behalwe om die Yahweh se Woorde oor die eindtyd te verander, te verdraai en te koppel aan ‘n ‘satan’ of ‘anti-chris’ en daarmee te verwar.

  Weer, ek verwerp nie Daniel nie. Inteendeel alles is verklaar.
  Jy haal Dan 8:17 aan, maar die engel het die gesig aan Daniel BEKEND gemaak; en gesê : Kyk ek maak aan jou bekend wat aan die einde van die strafgerig gaan gebeur……..

  Dis mos dan nie meer ‘n geheim nie en wat is ‘n geheim uit Dan 7,8,9 10 en 11? Niks nie. Maar meer- dit wat in Daniel staan word BESLIS NIE verklaar in Openbaring nie. Inteendeel, die maak dit erger en nog meer deurmekaar!

 61. Leonor C Lombard

  ‘n Gesig is NIE ‘n geheim Nie-dit is iets wat uitgelê moet word.
  #2377 chazown {khaw-zone’}- vision of visioen Dan 8
  #5641 cathar {saw-thar’} secret ‘n geheim Deut 29

  Twee verskillende konsepte.

  Yahweh het GEEN verborgenheid rondom die einde van dae nie. Die dag is oor en oor aan Israel bekend gemaak. Daar is GEEN ‘mysterie’ rondom die eindtyd nie. Jy maak ‘n aanname dat die verseëling van die boek van Daniel die boek van Openbaring beteken. Die boek van Daniel is verseël en die boek van Daniel sal deursoek word en uit die boek van Daniel sal die kennis vermeerder. OMDAT GESKIEDENIS, vir die wat dit wil ondersoek, baie van die boek van Daniel kan verklaar. AS Yahshua enige verklaring moes doen sou hy dit uit Daniel gedoen het en nie Openbaring nie. Dit is eers na Sy dood geskryf.

  Daar is GEEN woord in die OT wat naby ‘n openbaring kom nie. En dit is baie interessant. Dit wys net daarop dat alles bekend gemaak is soos ek gewys het. Die frase wat Yahweh oor en oor gebruik is: Ek het bekend gemaak of Ek maak bekend.

  Die Griekse woord in Openbaring 1:1 is
  #0602 apokalupsis {ap-ok-al’-oop-sis}

  1) a laying bear, making naked
  2) a disclosure of truth, instruction
  2a) concerning things before unknown
  2b) used of events by which things or states or persons
  hitherto withdrawn from view are made visible to all
  3) manifestation, appearance

  Nou vra ek- is alles geopenbaar met die tipe taal en gesigte van Openbaring?

  NEE. Openbaring is NIE ‘n OPENBARING NIE. Dit is ‘n geroesmoes van verskillende verse uit die OT saamgeflans om MEER te verwar. Selfs die titel is nie waar nie want dit lê nie uit nie, dit ontbloot nie en dit maak die ‘geheim’ nie bekend nie.
  Die boek se naam moes Geheime van die eindtyd wees. Of Mystery Babilon.

 62. Leonor C Lombard

  Lees gerus die Klaagliedere van Jeremia aan die hand van Openbaring. Sit in elke vers waar Jeruslem staan, Babel/Babilon in. Dit is amper woordeliks dieselfde.

  Jy sê:
  ‘Maar die Bybel waarsku ons oor die grootste bedrieër van alle tye naamlik, Satan die Duiwel. en Sy geskrewe Woord, die Bybel na te streef.’

  Hier is waar ek en jy absoluut verskil. Die ‘bybel’ bestaan uit die Tanakh(OT) en die NT kanon van die RKK. Die ‘bybel’ is NIE Yahweh se geskrewe Woord nie, NET die Tanakh. Jy redeneer vannuit die bybel en ek uit die Tanakh. Daarom het ek geen probleem om iets uit die NT van die RKK te haal nie.

  Voorbeeld: As ‘n stelling gegee word en die bewys daarvan word gemerk en EEN valse aanname word gemaak word ‘n streep deurgetrek want ALLES daarna is vals. Jy merk nie saam met die fout nie. So is dit met die een ongesubstansieerde 1000jr vredesryk aanname wat NêRENS uit die Tanakh bewys kan word nie. Daarom trek ek ‘n streep daardeur.
  Jy wil Openbaring glo en dit is jou reg. Ek kan nie. Dit is teen my beginsel van Yahweh se woord is wet.

  Die Tanakh die oppergesag want daarin is Yahweh se Woorde.
  Jy skryf:
  ‘Hoe kan mens die verskil tussen waarheid en leuen vertel? Monitor jou kommunikasie. Is dit wat jy glo, die waarheid, is dit eg, maak dit ‘n “skaduwee” ? Of, het jy eenvoudig ’n leuen? Moenie toelaat dat die Satan gebruik maak van jou, soos hy gedoen het met Ananias en Saffira nie. Onthou die negende gebod lui: (Eksodus 20:16) “Jy mag geen valse getuienis teen jou “naaste” spreek nie”.

  Daar is net een waarheid soos Yahshua sê en die Waarheid waarvan HY gepraat het was UIT die Tanakh en IN die Tanakh. Hy het NIE uit die NUWE TESTAMENT die WAARHEID verkondig NIE. PUNT.

 63. Leonor C Lombard

  Ek monitor want ek gee die Woorde van Yahweh en ALLES wat ek sê meet ek daaraan. En ‘n ‘satan’ is ‘n teenstander wat my moet oortuig dat Yahweh se Woorde nie waar is nie. Hy sal dit nie reg kry nie. En niks sal my daarvan kan laat afsien nie. Yahweh se Woord is my WET.

  Waar waarsku Yahweh ons teen die ‘bose’ of ‘Satan’? NêRENS NIE. Hy waarsku dat as ons Hom verlaat dan sal HY ONS OORGEE AAN BOOSHEID en die goddelose.

  Yahweh praat slegs van die BOOSHEID van mense, die BOSE hart maar nêrens het Yahweh dit aan ‘n eksterne mag toegedig nie. As daar is ‘n bose gees gestuur was, was die Yahweh wat dit gestuur het na die persoon.

  1 Sam 16:14
  Maar die Gees van Yahweh het van Saul gewyk, EN ‘N BOSE GEES, DEUR YAHWEH GESTUUR, het hom verskrik.

  Satan: die woord Satan beteken ‘n TEENSTANDER van Yahweh. ENIGE teenstander.

  #7854 satan {saw-tawn’}

  1) adversary, one who withstands
  1a) adversary (in general – personal or national)
  2) superhuman adversary
  2a) Satan (as noun pr)

  Net soos ons onsself ADAMIETE noem, rooierige mense , wat as ‘n awdam gemaak is, kan ons ALMAL wat Yahweh teenstaan SATAN noem.

  Dit is nie een of ander ‘magtige’ wat op aarde is nie. Al die teenstanders van Yahweh, konings, mense, gode, stelsels is satan. Selfs engele van Yahweh soos ons sal sien.
  Ps 109
  Set thou a wicked man over him; And let an adversary -#7854 SATAN stand at his right hand.

  ‘Satan’is nie ‘n entiteit nie. Nêrens in die OT het ons ENIGE name van die teenstanders nie. Die christenbybel wil graag Satan beklemtoon.

 64. Leonor C Lombard

  Voorbeeld:
  1 Kroniek 21:1
  Toe het SATAN-#7854 teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.
  En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê: Gaan tel Israel

  2 Sam 24:1
  En die toorn van Yahweh het weer teen Israel ontvlam, en HY het Dawid teen hulle aangehits en gesê: Gaan tel Israel en Juda.
  2 Toe sê die koning vir Joab, die leërowerste…

  HOE NOU? Is Yahweh nou satan? Natuurlik nie. ‘n Engel wat ook satan in Hebreeus genoem is het as TEENSTANDER VIR let wel VIR Yahweh opgetree.

  Lees gerus Num 22:22
  And God’s anger was kindled because he went; and the angel of Yahweh placed himself in the way as an adversary(SATAN) -#7854 against him.

  Dit verklaar ook hoekom Yahshua vir Petrus ‘n satan genoem het- want hy het Yahshua TEEN gestaan.

  Johann, ENIGE beklemtoning van iets wat MAG oor ons het is verkeerd. NET, en ek beklemtoon, NET Yahweh het mag oor ons. Nie ‘n ‘satan’ of ‘anti-chris’ het MAG oor ons as dit nie direk van Yahweh SELF kom nie.

  Job 12
  Maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer; en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee;
  8 of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel.
  9 Wie WEET NIE deur al hierdie dinge dat die hand van Yahweh dit gemaak het nie?
  10 In Wie se Hand die siel is van alles wat leef, en die gees van alle menslike vlees.
  11 Moet die oor NIE WOORDE TOETS soos die verhemelte spys proe nie?
  12 By die grysaards is wysheid, en in lengte van dae is verstand.
  13 By Hóm is wysheid en mag; Hy het raad en verstand.
  By Hóm is krag en beleid; SYNE IS DIE VERDWAALDE en HY WAT LAAT DWAAL. (Misleiers)
  17Hy voer raadsmanne uitgeplunder weg, en regters maak Hy tot dwase.

  Tong id kies: selfs al dink jy ek is ‘n misleier behoort ek vlg hierdie vers nog steeds aan Yahweh!

 65. Leonor C Lombard

  In die NT, eie aan die tydperk, het die demone en bygelowigheid ‘n baie groot rol gespeel. Die heidense godsdienste teer daarop en gebruik dit as vrees instrument vir die volgers daarvan. Dit is ‘n ander studie.

  Luk 10:18
  .. Satan soos ‘n bliksemstraal….

  #4567 Satanas {sat-an-as’}

  Nou let op die Helenistiese verklaring van PRESIES dieselfde ‘satan’ van die OT???
  1) adversary (one who opposes another in purpose or act), the
  name given to
  1a) THE PRINCE OF EVIL SPIRITS, the inveterate adversary of
  God and Christ
  1a1) he incites apostasy from God and to sin
  1a2) CIRCUMVENTING MEN BY HIS WILES
  1a3) the worshippers of idols are said to be under his control
  1a4) by his demons he is able to take possession of men and
  inflict them with diseases
  1a5) BY GOD’S ASSISTANCE HE IS OVERCOME
  1a6) on Christ’s return from heaven he will be bound with chains
  for a thousand years, but when the thousand years are
  finished he will walk the earth in yet greater power, but
  shortly after will be given over to eternal punishment. CHRISTEN LEUEN DOGMA!
  1b) a Satan-like man

  Het hierdie ‘satan’ nou verander vanaf die Tanakh na die NT? Nee. Hy IS verander deur die heidense hoerkerk na ‘n boogeyman vir hulle volgelinge. Foei.

  En Waar, WAAR is die prins van EVIL SPIRITS ooit in die Tanakh genoem en daarby nogal SATAN genoem?

  Geen CIRCUMVENTING nie- Yahweh stuur as HY wil. Die res van almal is oorgegee aan hulle natuur- inherent boos of kies om boos te wees.
  Rigters 9:23/1Sam 16:14- deur Yahweh gestuur.

 66. Leonor C Lombard

  BY GODS ASSISTANCE he is overcome????

  Wat verstaan mense nie oor Yahweh as Skepper van ALLES nie? Hierdie ‘oorkom- overcome’ is nog ‘n aaklige dogma- jy word geroep deur Yahweh dan KIES jy- dit is ‘n WILSBESLUIT, dan bely jy jou sonde voor Yahweh en doen Sy WETTE en dan raak NIKS jou meer nie- dit is die belofte van Yahweh.

  Nog iets- Die godslastering dat Yahweh met ‘n ‘teenstander’, ghmf, in ‘n stryd gaan tree aan die einde is nog ‘n spyker in die doodskis van die boek Openbaring.

  Ek sidder nou aan die gedagte dat hierdie leuen opgeslurp is deur amper ons almal en daarin die Mag van Yahweh as Skepper van ALLES eintlik verlaag het tot ‘n godgeveg soos tipies in die Griekse Mitologie.

  Die christendom het satan ‘n IETS gemaak. Nacash (die een wat sis soos ‘n slang) van Eva is nie ‘gevalle engel’ of iets dergliks nie. Hy was van die aarde gemaak en kan dus nie die ‘Duiwel’ wees nie.

  Is hy dan die vader van leuens? Wie het so gesê? Johannes. Waar is ‘n teenstander van Yahweh ooit die vader van leuens genoem? Nêrens nie. Maar kom ons kyk weer na satan #7854. A superhuman adversary. Nacash? Kan nie wees nie want Nacash was van die ander NASIES- wilde dier van die veld. Beslis nie supermens nie.

  So moet ek die vers glo? Ek hoef nie. Is dit dalk die ‘leuengode’ van Amos 2:4. Nee- nie volgens Hebreeus nie.
  #3577 kazab {kaw-zawb’}1) a lie, untruth, falsehood, deceptive thing. Niks van ‘n god nie

  Ons is mense, gemaak met ‘n wil en verstand, ‘n siel en ‘n gees. En Yahweh het ons lewend gemaak en Hy sal ons doodmaak. En Hy kies wie in Israel na Hom toe kom. Dan is dit JOU plig om alles van Hom te leer. En dogma verwar, verdeel en ontstel. Want dit is altyd ‘n keuse tussen Yahweh se Woord of die woord van mense.

 67. Leonor C Lombard

  Johann, dis reg dat ons, moet vermaan. Solank ons vannuit dieselfde vertrek punt werk: Yahweh se Woorde is BO ALLES.

  Om aan the haal uit boeke sonder verfikasie dat dit wel van Yahweh afkom is godsdiens en dogma. Dit is ons taak en plig om uit Babilon se dogma, haar bybel, haar leuens te kom. En net die Woorde van Yahweh in die Tanakh eerste te glo en dan bevestig ons daarmee dit wat in die NT geskryf is.
  Valse getuienis teen die skrywer van Openbaring? Nee. Een leuen is genoeg- daar is nog baie wat ek nie hier gaan behandel nie.

  Slaan ook nie ag rondom die ‘waarskuwing’ van die skrywer van die geheime boek- Openbaring, nie.

 68. Leonor, Jij stel dit duidelijk en recht. Nog een kleine toevoeging.
  De twee gevaarlijkste verzen uit Openbaringen zijn volgens mij die van 22:18 en 19. Als je iets toe of af doe uit dit boek dan zal je vele plagen treffen. (welke plagen?)
  Let goed op: met boek wordt er bedoeld het boek Openbaringen en niet de hele Bijbel. Want toen het boek Openbaringen geschreven is, was er nog geen Bijbel.
  Boek Openbaringen had beter: Boek tot verdeeldheid kunnen heten.
  Conclusie tot het NT: Leerzaam om te lezen, haal het goede eruit maar maak het niet tot een dogma, heiligverklaring, afgod of Gods woord.

  Ander punt. Weten jullie hoe de Bijbelboeken samengesteld zijn en door wie? Zoek dit uit en dan begrijp je meteen waarom er ook boeken uitgelaten zijn. En waarom er 66 boeken in de Bijbel zitten. Toeval?

 69. Vriende, hier word BAIE diep dinge bespreek, en ek wil voorstel dat u al die poste oor en oor lees, en wees versigtig, om nie die ” baba met die badwater ” uit te gooi nie. Ek kan sien dat mense wat nog altyd die ” Bybel-boek, ” fisies aanbid het, groot probleme gaan ondervind. Want die dominees/pastore het ons goed gebreinspoel, dat daardie ” Boek, ” perfek, en volmaak is ! ( Tensy n ” geleerde ” dominee/pastoor besluit dat iets nie reg vertaal is, om by sy nuwe kerk/openbaring ens in te pas nie ) Ek het al tevore gesê : Waarom weet ons niks van die persone wat die Bybel fisies vertaal, en/of geskryf het nie ? Ons word vertel hulle is doktors, professors, en mense wat baie slimmer as die res van ons is. Ek soek voor in elke Bybel, n volledige CV, van ALMAL wat betrokke was. Ek soek n getuigskrif van ten minste twee persone, wat nie bloedfamilie is nie. En miskien die belangrikste van alles : Jou persoonlike getuienis oor hoe jy tot kennis/bekering gekom het, en hoe jou LEWE RADIKAAL VERANDER HET ! Is dit werklik te veel gevra ?

 70. Leonor (1),
  Weereens,ek stem saam, dat daar ongetwyfeld, baie wanvertalings, weglatings en toevoegings gemaak is tot die Bybel in die geheel wat gelei het tot baie twyfelagtigheid en selfs verwerping van vele skrifgedeeltes in veral die NT. Daar is ‘n wanpersepsie van YAHWEH se sendingopdrag aan Sy Seun Yahshua en Sy volgelinge geskep.” Dit is reeds daarom dat ons die waarheid moet onderskei van die leuen. “Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). Jy moet egter erken, dat NT se inhoud, ‘n boodskap/opdrag is van YAHWEH wat deur Yahshua en Sy volgelinge aan die Israelnasies van die verlede, hede en veral die EINDTYD verkondig moes word.(Dit sluit ons in). Ongelooflik baie pogings is aangewend deur die “onheilige een” en al sy gesante om die verkondiging van hierdie “heilige” boodskap aan Israel te “skaak” en sodanig te verander na sogenaamde “Christendom evangelie” om satan se maaksels en al die heidense en bastervolke in te sluit. (Pasop dat niemand julle mislei nie!) Spreuke 2:6 – want YAHWEH gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand.

 71. Leonor (2),
  As jy egter vasstaan by jou verwerping van Openbaring uit die NT, dan moet jy jou standpunt rondom die res van die NT ook verklaar en dit is ‘n terrein vol dorings, want daar is waarheid tussen die dorings versteek. Dit is seker enigeen se reg om die WOORD van YAHWEH via die NT te aanvaar of te verwerp en om te besluit of hy dan YAHWEH se stem gehoor het en of dit dalk verwar word met ‘n ander wese se stem. Ons kan sekerlik kieskeurig wees oor watter boeke van die hele Bybel ons vertrou en eg vind. Ons moet egter ook glo dat YAHWEH niks laat gebeur sonder Sy persoonlike kennisname en betrokkenheid nie en ek glo dat ons Vader wel betrokke was tydens die samestelling van die Bybel en ook in besonder met die NT soos ons dit het vandag en dat dit ongetwyfeld wel vertroebel is deur die “onheilige een” en sy gesante.
  Jy sê : “ Ek verwerp Openbaring. NEE. Openbaring is NIE ‘n OPENBARING NIE. Dit is ‘n geroesmoes van verskillende verse uit die OT saamgeflans om MEER te verwar. Slaan ook nie ag rondom die ‘waarskuwing’ van die skrywer van die geheime boek- Openbaring, nie.”
  DIE BOGENOEMDE VERKLARING EN VERWERPINGS IS JOUNE en dit is jou besluit. Skeur liewer die boek uit jou Bybel en laat dit daar. Jy het jouself nou as deel van “baie” toegevoeg tot die vyfde kategorie hieronder.

  1. Vol dorings inderdaad.
   Juffrou Ehlers meen dis eerder meer n kwessie van; “Oh what a tangled web we weave – when first we practise to deceive”.
   Of wat seg oom?

 72. Leonor (3),
  Die boek van Openbaring het het juis weens die simboliese en duistere beskywings van die gebeure veroorsaak dat ‘n wye verskeidenheid van interpretasies ontstaan het nl ; (1) historistiese interpretasies wat ‘n breë siening van die geskiedenis vervat ; (2) preteristiese interpretasies wat weer verwys na die gebeure van die Apostoliese era (1ste eeu), die vernietiging van Jerusalem in 70 nC en die val van die Romeinse Ryk .(3) Die mees algemeen is die Futuristiese seining wat glo dat Openbaring toekomstige gebeure beskryf wat deur letterlike verklarings ondersteun word: (en (4) die idealistiese of simboliese interpretasie van mening dat Openbaring verwys nie spesifiek na werklike mense of gebeure nie maar is ‘n allegorie van die geestelike pad en die voortdurende stryd tussen goed en kwaad m.a.w. ‘n totale vergeesteliking van die boek ; en dan laastens (5) Algehele werwerping van die Boek se inhoud as fiksie, onsin en oneg.

  Ek het gesê dat die Bybel waarsku ons oor die grootste bedrieër van alle tye en die “WESE” staan bekend by ons onder verskeie name of beskrywings.

 73. Leonor (4),
  Jy verklaar egter dat : “‘Satan is nie ‘n entiteit nie. Nêrens in die OT het ons ENIGE name van die teenstanders nie. Die christenbybel wil graag Satan beklemtoon. Waar waarsku Yahweh ons teen die ‘bose’ of ‘Satan’? NêRENS NIE”
  Dit is vanselfsprekend dat Satan van die bose is en dat hy tans die koning van die huidige wêreld is. Ons bid dan tot Yahweh,”verlos ons van die bose” ! Die wat nie die bose een kan sien nie moet blind wees. Hy is “magtig” maar nie “almagtig” nie en hy word baie duidelik beskryf en ge-identifiseer as God Yahweh se opponent en vyand deur al sy vermomings, name en sluwe aanvalle teen God YAHWEH en Sy Israelkinders. Die bekendstelling van Satan het reeds begin in die boek van Genesis en die verwyisng na hom word nog meer intensief voortgesit in die NT, maar jy verwerp dit – jy sê – “Die christenbybel wil graag Satan beklemtoon.”
  Satan, die duiwel, die slang, is ‘n verraaier, ‘n leuenaar, die groot draak, die onheilige een, aanhitser, towenaar, waarsêer, droomgewer, valse profeet, skaapram met horings en sluwe verleiding ens..
  Genesis 3:4-5
  Exodus 7:11-12
  Deuteronomy 13:5
  Jeremiah 23:26
  Daniel 8:25
  Ezekiel 13:6-10
  Daarmee sluit ek nou die gesprek finaal af.

  1. Nee wat oom Cronje. Uit vorige skrywes gemeen oom is n man van statuur.
   As oom nie konsekwent in belang van die Bybel as geheel n opinie kan handhaaf nie – is oom ook maar in wese een enorme draadsitter.
   Het ons hoendernekkies nie van beter geweet nie, sou oom se gedienstige ‘hen-pegged’ houding die vermoede skep dié amasone dalkies net oom se wederhelf kon wees!?
   Nee wat. In n koortjie kan ons maar net sê sies!

 74. Goeie naand. Ek het na ‘n ene Ds. Kassie Aucamp geluister op Pta FM. Organiseerder van Afri duet fees en hoe trots hy is oor dit. Diselfde Ds. wat gebid het vir die regering en ‘n regverdige,vreedsame verkiesing. Dit maak my kwaad om te weet dat daar geskryf staan oor die Feeste wat ons moet vier en dat Vader ons Feeste haat.

  1. Troos jou hieraan JJ. Die gees van verskrikking gaan elkeen beetpak wat ‘n hand in die oorname van hierdie land gehad het, al het hulle dit net in hul gedagtes goedgekeur. Ek het vandag weer de Klerk se toespraak van 1990 gelees, toe hy hierdie volk aan die terroriste en kommuniste uitgelewer het. Ek het ‘n goeie idee hoe die donker lyk waarvan Siener gepraat het. Die donker waarin hy nie sy hand voor sy oë kon sien nie. Min mense is gereed daarvoor. Hulle glo nie dat alles in ‘n oomblik hel toe kan gaan nie, of dat dit hulle kan oorkom nie.
   Groot verskuiwings vind nou plaas, soos die onsigbare ratwerk van ‘n klok of masjien. Dit is amper tyd.

   1. Abjater, ek stem saam ! Het enigiemand n betroubare statistiek gesien, van die hoeveelheid blankes wat NIE gaan stem het nie ? Ek dink dit sal n interessante bevinding wees. Ek sou ook graag wou weet hoeveel blankes verlaat die land elke maand, en hoeveel barbare kom die land binne, elke maand. Ek self was nog nooit in n NSA sensus getel nie, so ons sal seker nooit weer akkurate statistieke in hierdie land sien nie. Maar ek dink, ons kan almal saamstem, daar is n groot SWART skaduwee oor hierdie land, nê !

    1. Volgens statistiek SA se syfers verlaat sowat 1300+ blankes Suid Afrika elke maand sedert 2011. Volgens die ekonoom Eddie Cross kom daar 5000+ zimbabwiërs PER DAG in Suid Afrika aan. Cross beraam dit op 40 000 elke maand. Dis net die zimbabwiërs. Dis maar ‘n paar afgewaterde syfers en skets geensins ‘n volledige prentjie nie, maar gee mens wel ‘n idee.

 75. Leonor C Lombard

  Johann, ek sluit ook die gesprek finaal af.

  ‘n Feit wat gestel moet word en ek glo jy glo dit ook:

  Yahweh kan nooit verander nie. Sy Woorde staan vir ewig.

  Net eers:
  1 Tim 4:1 is ‘n leuenvers. Waar het die Gees van Yahweh OOIT gepraat met die profete of mense? Yahweh het deur Sy Engel van Sy Aangesig met mense gekomminkeer of deur Sy geskrewe Woord.
  Paulus lieg. Yahweh se Gees het dit nêrens gesê nie. Yahhsua het wel in Mat 24 gepraat van valse christuse en valse profete maar NERENS het die Heilige Gees van Yahweh ooit daardie woorde geuiter nie. Nie in die NT of in die Tanakh nie. Paulus het dit gesê.

  Esegiel gee vir ons ook die gesigte van die tyd totdat Yahweh kom woon in Sy Tempel. Die hele verloop word goed verduidelik in:

  Hst 7 – die einde kom
  Hst 11-
  16 Daarom sê: So spreek Yahweh : OMDAT EK HULLE VER WEGGEDRYF HET ONDER DIE NASIES, en OMDAT EK HULLE VERSTROOI HET IN DIE LANDE EN EK VIR HULLE ‘N KORT RUKKIE ‘N HEILIGDOM GEWORD HET IN DIE LANDE WAAR HULLE GEKOM HET—

  Dit was die westerse nasies wat ‘n heiligdom gehad het totdat vermenging die agenda geword het en apartheid tot niet gemaak is.

  17daarom sê: So spreek Yahweh: Ek sal julle bymekaarmaak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en Ek sal aan julle die land Israel gee.

  Oor en oor geprofeteer.
  18En hulle sal daarnatoe kom en al sy verfoeisels en al sy gruwels daaruit verwyder.
  19En Ek sal hulle een hart gee, en ‘n nuwe gees in julle binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle ‘n hart van vlees gee,
  20sodat hulle in my insettinge kan wandel en my verordeninge kan hou en dit doen; en hulle sal vir my ‘n volk wees, en Ek sal vir hulle ‘n God wees.

 76. Leonor C Lombard

  Dit is die Belofte van die Nuwe Verbond bevestig.

  Hfst 16 – die Hoerr- Jerusalem en let op al die kosbaarhede

  Hfst 18 – persoonlike verantwoordelikheid.

  Lees alles oor die oordeel tot by Hst 24
  Die bloedstad-

  Hst 34- Yahweh se skape . Hou die vers in gedagte: Eseg 34:25-31 en Eseg 37:26: Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle sluit.

  Hst 37 Dan die herstel van Israel en hulle Herder

  Hst 38, 39 Gog se vernietiging

  Hst 40 – 48 – AGT HOOFSTUKKE oor die Nuwe Tempel in ‘n stad en die stad se NAAM is: Yahweh is daar! En sluit af : en die naam van die stad: Yahweh is daar!

  Openbaring- verkondig die teenoorgestelde, my tyd is beperk maar hier is ‘n paar:

  Martelare – Israel
  Gog en Magog na die 1000jr – net Gog dadelik as Yahweh kom.
  Naam : Nuwe Jerusalem- Naam : Yahweh is daar.
  Stad uit die hemel – stad op aarde en word hier GEBOU.
  Water uit die troon van Yahweh – baie water uit die stad
  Bome se blare vir genesing- Blare , vrugte en vis.
  Net ‘n stad met GEEN tempel nie – Stad met Yahweh wat woon in die tempel.
  Israel in die stad – stamme groot grond om die stad.
  Stad word gemeet – tempel word gemeet
  Stad ‘n kubus – tempel vierkantig

  Hoekom het die skrywer van Openbaring dit verkeerd!.

  Onthou: Yahweh VERANDER NOOIT as Hy sê: So sê Yahweh!
  Yahweh is WAARHEID en as IEMAND Yahweh se Woorde verdraai is hy ‘n valse profeet. PUNT.

  Daarom glo ek eerder Esegiel, Daniel, Miga en Maleagi en WEET dat Yahweh praat eerder as ‘n onbetroubare getuie soos die van Openbaring.

  Jy skryf: – Dit is vanselfsprekend dat Satan van die bose is en dat hy tans die koning van die huidige wêreld is.

  Dit is ‘n aanname en dogma gebou op een of twee verse van twee nog onbetroubare skrywers.

 77. Leonor C Lombard

  Ek het ook geglo dat daar een is wat koning oor die aarde is – let wel geglo. Maar, waar staan dit in die Tanakh?

  WIE het hierdie kwytgeraak- niemand anders Johannes en Paulus nie. Al twee diep in hulle helenistiese denke van twee teenoorgesteldes.

  Dit is eintlik godslastering om te dink dat Yahweh SY MAG oorgegee het aan ‘n ander om te maak wat hy wil!

  Jy skryf:-

  Ons bid dan tot Yahweh,”verlos ons van die bose” !

  Dit is NIE wat in die griekse grondteks staan nie. Dit is deur die RKK ingesit.
  #4190 poneros {pon-ay-ros’}
  1) full of labours, annoyances, hardships
  1a) pressed and harassed by labours
  1b) bringing toils, annoyances, perils; of a time full of
  peril to Christian faith and steadfastness; causing pain and
  trouble
  2) bad, of a bad nature or condition
  2a) in a physical sense: diseased or blind
  2b) in an ethical sense: evil wicked, bad

  From
  #4192 ponos {pon’-os}
  1) great trouble, intense desire
  2) pain

  Yahshua het gebid: verlos ons van poneros- DIE bose is ‘n keuse van vertaling en dogma.

  As jy glo aan’n ‘onheilige een’ apart van Yahweh dan maak jy Yahweh se Woorde ongedaan.

  Daar is geen persoonlike entiteit in die Tanakh met die NAAM Satan nie. Die vertalers het ‘n hoofletter ‘S’ gebruik- dit staan nie daar nie.

  Yahweh is die eniste OPPONENT van sy kinders. Dit verklaar Hy oor en oor. HY sal struikelblokke, moeilikheid in die pad rol van die wat Syne is en afdwaal. Dit getuig Yahweh self.
  Yahweh bring boosheid op Israel en GEEN ander ‘onheilige een ‘ nie.

 78. Leonor C Lombard

  Boosheid/ onheil/ rampe/
  #7451 ra` {rah}
  EVIL
  2) evil, distress, misery, injury, calamity
  2a) evil, distress, adversity
  2b) evil, injury, wrong
  2c) evil (ethical)

  Ons bybel vertaal dit baie as ONHEIL ipv BOOSHEID.

  Jes 42:10 …. want Ek het berou oor die BOOSHEID #7451 wat het EK JULLE AANGEDOEN

  Jes 45 :7 …… wat BOOSHEID #7451 SKEP: EK, YAHWEH, IS DIT WAT AL HIERDIE DINGE DOEN!

  Let op die woord AL- niemand anders doen boosheid aan of laat boosheid toe behalwe Yahweh. Buite is Israel bose mense wat in hulle natuur optree- ons ien dit met ons eie oë elke dag. En buite Israel is daar goeie mense en dit sien ons ook. Maar dit was van die begin en sal wees tot aan die einde van tyd.

  Hier is van die verse omtrent RA of EVIL of BOOSHEID. Daar is baie.

  Jeremia 36:3
  Miskien sal die huis van Juda luister na al DIE BOOSHEID #7451 wat Ek van plan is om HULLE AAN TE DOEN, Sodat hulle hul bekeer elkeen van sy verkeerde weg en Ek hulle ongeregtigheid en hulle sonde vergewe.
  Jer 32:4
  Want so sê Yahweh: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al HIERDIE GROOT BOOSHEDE, so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.

  Amos 3:6
  Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n BOOSHEIDl in die stad voorval AS YAHWEH DIT NIE BEWERK HET NIE?

  En dan die in Engels wat geen twyfel kan laat nie.
  Jeremiah 11:11 Therefore, thus says YHWH (Yahweh), Behold, I am bringing EVIL upon them which they cannot escape; though they cry to me, I will not listen to them.

  Jeremiah 14:16 And the people to whom they are prophesying, Are cast into out-places of Jerusalem, Because of the famine, and of the sword, And they have none burying them, Them, their wives, and their sons, and their daughters, And I have poured out upon them this EVIL.

 79. Leonor C Lombard

  En vele meer, veral in Jeremia.

  Daar is GEEN ‘onheilige een’ nie. Boosheid oorval OMDAT jou en is by jou en is om jou as jy buite Yahweh se beskerming is. PUNT.

  Micah 2:3
  Daarom, so sê Yahweh: Kyk, EK BEDINK BOOSHEID teen hierdie FAMILIE/ geslag, waar julle jul nekke nie sal kan uittrek nie, en waarby julle nie regop sal kan loop nie; WANT DIT SAL ‘N TYD VAN BOOSHEID WEES!.

  Die keuse is aan elkeen om Yahweh se Almag te erken of dan nie. Om Yahweh se Woord te glo of hom of haar deur die dogma en vertaling van die NT te wil laat lei.

  Yahweh sal ‘n verbond van vrede met ons sluit aan die einde van dae en Hy sal nie meer ons OPPONENT wees nie.

  Kies die OT as jou leer en leer Yahweh in Sy Volheid ken of kies die NT. Maar ek sal nie een vers of deel van enige iemand aanvaar wat Yahweh gelyk stel of buite beheer van hierdie wêreld stel nie. Die dogma van die hoerkerk en haar agente is gif.

 80. Ouma Leonore jy is besig met vrymesselary. Jy besef dit dalk nie maar dit wys jou net hoe min jy weet. Gaan doen eerder iets goed en bid vir die weerlose kinders van ons volk.

 81. Voorbeeld: kyk na die mense op die volgende foto, veral na die 9 jarige Kayla, wat probeer vlug het toe haar hele familie met stomp voorwerpe doodgeslaan was, en sy vermoor was. Daar is duisende gevalle, maar ek gebruik hierdie as voorbeeld, omdat dit nog vars in my gedagtes is. Kyk na die Ma en kind, onafskeidbaar voor hul wrede moorde.

  http://maroelamedia.com/nuus/sa-nuus/deurbraak-in-randfontein-moordsaak/

  Volgens ouma Leonore het God self daardie kind vermoor, omdat die boosheid ‘n aspek van God is, of soos die vrymesselaars glo, dat Satan God se skaduwee is.
  Volgens ouma Leonore is daar nie ‘n onheilige een nie, maar het die onheil oor klein Kayla gekom omdat sy buite God se beskerming gestaan het. Volgens ouma Leonore is ons Heilige Vader die “opponent”, met ander woorde, God is Satan. Maar volgens ouma Leonore is sy wat Leonore is, wel in die beskerming van God YHWH, wat volgens haar ook Satan is.
  Dit maak my eintlik siek om sulke goed te lees, en ek wil nie betrokke raak met die vrymesselaar smet nie, want ons moet dit uit ons huise kry, maar stilbly kan mens nie, dit gaan te ver, en sny te diep, en bring die gemors in ons huise in.

  1. Aag my oom.
   Ons tannie vannie Taliban het hierdie dogma ( sien warra warra fishpaste ) ook by n meer gerekende tersiêre instelling in Noordwes gepropageer.
   Dat sy derhalwe opgeeindig het om pitkoppe op UWK met die smet te beïndruk – kom as geen groot wonder nie.
   Kwessie van ‘in die land van die blindes..’

   1. Nie blindes nie, hulle weet presies wat hulle doen. Die akademici en kerklike ampsdraers het ewe hard gewerk om hierdie volk aan die terroriste en kommuniste uit te lewer. Op wie se hande is ons volk se bloed? God s’n? Dis wat hulle wil hê ons moet glo. Kennis sonder begrip is betekenisloos. Die gees van verskrikking is hulle voorland.

 82. Leonor pas by die beskrywing van die Kretense in Titus 1:12 tot 14.
  Besoedelde verstand, besoedelde gewete. Imagine her surprise as sy uitgeroei word, want in my oë het klein Kayla en die onskuldige kinders van ons volk ‘n sagter plek in ons Vader se hart en het Kayla meer bestaansreg op aarde gehad as Leonore, en sy was deur ‘n verderwer vermoor. Volgens ouma Leonore, “buite die beskerming” van “God, wat Sy eie opponent is, ook bekend as Satan”. Sy verkondig pure vrymesselaar gemors.

 83. Leonor 1,
  Jy bly by jou stelling dat – “Satan is nie ‘n entiteit nie. Nêrens in die OT het ons ENIGE name van die teenstanders nie.”
  Jy sien hom dus nie as ‘n gevaar vir die mens nie. Hierdie “WESE” is ‘n towenaar en kom na die mens toe in vele vorms. Hy wat hom as ‘n slang vermom het kon praat, en leuens aan die mens vertel. Was dit werklik ‘n slang of is hy dalk net so genoem weens sy sluwe vermomming en agterbakse toenadering tot God se skepping van die “mens”? Hoe kan ‘n slang die mens “verlei” ? En terloops Gen 3:1 verklaar dat God YAHWEH die “vermomde” slang wel geskape het (gewis as ‘n ander wese nl. ‘n Gerub), maar hy was alreeds God se vyand op die stadium toe hy Eva verlei het en waar kom sy vyandigheid dan skielik teenoor God vandaan?.. Dit is dus ook moontlik dat die “saad” van ‘n ander geskape “gevalle” WESE (vermom as ‘n slang) met die mens kan vermeng en self ook “vyandigheid/vyandskap” kan koester teenoor die “saad” van ‘n mens . Vers 22 verklaar dat die mens nou weens die “slang” kennis ontvang het van “goed ” en van “sleg” m.a.w. kennis van heilig en onheilig of dan (waarheid en leuen).

 84. Tanakh – Genesis Chapter 3
  1Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God HAD MADE!!!!!.. 2And the woman said unto the serpent 13And the LORD God said unto the woman: ‘What is this thou hast done?’ And the woman said: ‘The serpent beguiled me, and I did eat.’ 14And the LORD God said unto the serpent: ‘Because thou hast done this, cursed art thou from among all cattle, and from among all beasts of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. 15And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; they shall bruise thy head, and thou shalt bruise their heel.’ 22And the LORD God said: ‘Behold, the “man” (mankind) is become as one of us, to know good and evil; and now,………….

  Yahweh het nie die duiwel geskape nie, maar wel ‘n engel (Gerub) genaamd lucifer wat homself uiteindelik bo Yahweh probeer verhef het. Hierdie eertydse engel het die sonde geskep en nie Yahweh nie. Esegiël 28: 13-16 – Jy was ’n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ’n heilige berg; ’n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as “ONHEILIGE” van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut! – “Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid : jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien”. Openbaring 12 ; 7-9 vertel die hele verhaal.

 85. Leonor 3,
  Tanakh – Genesis Chapter 6
  Genesis chapter 6
  1And it came to pass when MAN commenced to multiply upon the face of the earth, and DAUGHTERS were born to THEM.
  2That the SONS of the NOBLES saw the DAUGHTERS of MAN when they were beautifying themselves, and they took for themselves WIVES from whomever they chose.
  3And the Lord said, “Let My spirit not quarrel forever concerning MAN, because he is also flesh, and his days shall be a hundred and twenty years.”
  4The NEPHILIM were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of the nobles would come to the daughters of man, and they would bear for them; they are the mighty men, who were of old, the men of renown.
  The Nephilim /ˈnɛfᵻˌlɪm/ (Hebrew: נְפִילִים, sing. נָפִיל, Naphíl or Naphil) were offspring of the “sons of God” and the “daughters of men” before the Deluge according to Genesis 6:4; they were said to later inhabit Canaan at the time of the Israelite conquest of Canaan according to Numbers 13:33.
  Van hieraf verder noem ons die gevalle engel (Lucifer) “die duiwel” of (satan) en nou kan ons sien met watter minagting Yahweh hom aanspreek in die bogenoemde teksvers van Esegiël 28. Dit is dus nou vir ons ook moontlik en baie belangrik dat ons hom die duiwel se teenwoordigheid in ons alledaagse lewe identifiseer en dan ook met dieselfde minagting hom uit ons teenwoordigheid gebied. En dit doen ons in die naam van Yahweh en Yahshua. Dit is noodsaaklik dat almal kennis dra van die redes vir die val van die duiwel en watter impak dit op ons as mense gehad het tot nou toe. Ons moet die skille van ons oё af wegvee sodat ons paraat is om hom te verwerp.

 86. Kiepersol,

  Jy sê – “As oom nie konsekwent in belang van die Bybel as geheel n opinie kan handhaaf nie – is oom ook maar in wese een enorme draadsitter.”
  Jy moet tog nie so uitdagend en vol van jouself wees nie. Lewer eerder ‘n bak met gesonde vrugte om te eet en hou maar eerder verby met die oneetbare vrugte wat jy so maklik uitdeel. Indien jy dalk iewers in die veld sou wees en moet soek na iets om te eet, sal jy sekerlik nie sonder om te twyfel vrug eet wat dalk giftig is nie. Jy sal dalk jy liewer seker maak dat dit eetbaar is?
  Die beginsel geld ook vir ons wanneer ons die waarheid tussen die leuens moet soek.

  1. Mog wees my oom.
   ‘Ons’ gooi sommer die Bybel in geheel by die venster uit….en volg tannie Superman/woman in n reghoek om die aarde?
   Groetnis.
   Daniela op Kiepersol. Woonhuis van my oupa Dirk op Franskraal. (Dink sy van was Opperman.)
   Voorts. Neem n slag standpunt in. Die VF + is suutjiespoep.
   Meen te sê ; “A fair heart has never won a fair lady”. Stand up…and be counted for. Oom sal gemeet word aan die FW credo: “Verskoon tog dat ek lewe…net solank ek niemand ontstig nie”. ( Al kos dit my volk/beginsels en my God )

   1. Kiepertrol ek het vriende in Kanada wat my verseker dat die son op die oomblik daar skyn. Ek vra hulle toe om te skype sodat ek dit met my eie oë kan sien want hier is dit dan donker. Hoe werk dit as die aarde plat is.

    1. Neem eksepsie oor die ‘trol’ in ‘Kieper’.
     Dan weer; as nederige christen is ek dankbaar die ‘d’ in oom se lettergreep/kunde ontbreek.

 87. Diegene wat reken dat Satan nie ‘n entiteit is nie en of dat daar nie na hom verwys word in die Ou Testament nie, moet miskien Job 1 vers 6 tot 13 gaan lees.

 88. Mense lag vir my, maar ek glo n burger-oorlog in Amerika is n besliste moontlikheid. Die geveg tussen Trump en Clinton, gaan ook nog baie lelik word. En ek dink Putin soek n ” regime change ” in Amerika, net om te wys, hy kan dit ook doen ! ( Wanneer die bose wêreld-leiers partytjie hou, dan spog hulle, met wie die meeste ” regime changes ” gedoen het ! )

 89. Die Bonanne woonbuurt in Vanderbijlpark waar Poena Botes op die 13de Augustus vermoor was, lê reg teenaan Bophelong, Uitbreiding 5, Muvhango … Nie ‘n kat se kans nie.

 90. Op 9 November 1952 hou die South African African Congress ‘n ‘kerk’vergadering op Bantu Square, Duncanvillage, Oos-Londen. Daar was soveel chaos dat die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP) om 3:00 nm. die vergadering aangesê het om te verdaag. Die ‘edel’manne het geweier en die polisie met klippe bestook. Die polisie het op die ‘edel’manne geskiet en nege is dood. Nadat die lot uitgesorteer is het die SAP onttrek.

  Net daarna daag een van die liberale filantropiese sendeling-tipes daar op. Haar van was Quinlan. Sy was ‘n Katolieke non wat al vir etlike jare sending- en welsynswerk onder die Bantoes in Duncanvillage gedoen het. Sy het nog so ewe lekker en rustig in lalaland met haar motor daar aangery gekom. Die ‘edel’manne het haar voorgekeer, haar windskerm uitgeslaan, haar deur die gebreekte venster met messe gesteek, haar motor omgekeer en aan die brand gesteek, haar verbrande lyk uit die motor getrek en gedeeltes van haar liggaam afgesny en geëet. Een derde van haar liggaam het oorgebly.

  Terwyl die bose daad gepleeg was het ‘n Blanke man naamlik ‘n ene Mnr. Vorster, ‘n versekeringsagent, te voet versekeringspolisse probeer verkoop in Duncanvillage. Blykbaar het dieselfde horde ‘edel’manne op daardie tydstip nie veel erg gehad aan versekeringspolisse nie en Mnr. Vorster in die straat met stokke en kieries doodgeslaan.

  Verskeie geboue het ook onder die horde deurgeloop. Die Rooms-Katolieke sendingstasie, die kerk asook die Duncanvillage Training School is deur die “edel”manne afgebrand. Nie dat dit ‘n verlies was nie.

 91. Tien jaar later op die 13de Desember 1962 het ‘n groep van 32 POQO’s die SAP by Queenstown se spoorwegstasie aangeval ‘n Sersant Maritz is gedood en verskeie POQO’s is deur die polisie doodgeskiet.

 92. Wat die witman nooit moet vergeet nie is die volgende:

  “The cardinal point of our struggle, the shortest possible way to freedom, is killing – we shall do so; when you kill a white man you must do it with belief that you are dry cleaning African soil.” – Potlako K. Leballo, Nasionale Sekretaris van Pan Africanist Congress (PAC) – Ongeveer 1963.

  Sê dit nou vir die mejuffrou Quinlanse …

 93. Leonor C Lombard

  Toe ek oor hierdie BAIE moeilike onderwerp begin skryf het, het ek geweet wat wag. Daarom het ek ‘n openlike uitnodiging gerig om my standpunt af te skiet uit Yahweh se Woorde alleen.

  Ek kon dit doen want Yahweh verander nie aan Sy Woorde nie, hoe moeilik dit ookal vir ons is.

  En alhoewel ek duidelik wys uit die Hebreeus en verse dat die Israeliete Yahweh as ‘n teenstander van hulle gesien het, OMDAT Hy oor en oor dit aan hule gesê het, word dit volgens abjater(nogal) en die Liegbek MY woorde. En dan die persoonlike aanvalle en die naampies en afkraak volg natuurlik daarop. Infantiel. Dit is ALTYD die reaksie van die wat iets wil sê maar hulle het nie die verstand of kennis oor die onderwerp om ‘n argument of standpunt te stel sonder om persoonlik te raak nie.

  Ek maak ‘n standpunt: Yahweh gee boosheid, Yahweh skep boosheid en Yahweh voer boosheid uit. Probeer dit met Yahweh se Woorde weerlê.

  Daar staan geskrywe:
  AANSKOU NOU DAT DIT EK IS EN DAT DAAR GEEN GOD NAAS MY IS NIE; EK MAAK DOOD EN MAAK LEWEND, EK HET VERBRYSEL EN EK GENEES; EN DAAR IS NIEMAND WAT UIT MY HAND RED NIE.

  Daar staan geskrywe: Ek sal BOOSHEDE/EVIL op hulle ophoop; My pyle sal Ek op hulle wegskiet.

  Daar staan geskrywe:

  Ek is Yahweh, en daar is geen ander nie; BUITEN MY IS DAAR GEEN GOD NIE; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,
  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is Yahweh, en daar is GEEN ANDER NIE;
  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk EN DIE BOOSHEID/ EVIL #7451 SKEP:

  EK, YAHWEH, IS DIT WAT AL HIERDIE DINGE DOEN. (jes 45:7)

  Kan julle nie lees nie?

 94. Leonor C Lombard

  Dus as ek skryf wat Yahweh laat skryf het en beaam dat daar GEEN ander god of entiteit is wat BOOSHEID of EVIL bewerk nie sonder Yahweh se toestemming en dat HY teenstanders of satans skep- stry julle nie teen my nie maar teen die Almagtige God van HEMEL en AARDE.

  Daar is geen ander ‘god’ op aarde nie wat NIE deur Yahweh beveel word nie. Hy is die Skepper van ALLES- mens, engel, dier, natuur, lewe, dood, goed en kwaad.

  Aangaande Job 1

  6 En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor Yahweh te stel, het DIE SATAN ook onder hulle gekom.

  NERENS, NERENS in die grondteks is DIE SATAN nie. Die vertalers van die christendom wat hulle satan geskep het, het dit ‘n PERSOON naam gemaak met DIE Satan.

  Daar staan in Hebreeus:
  and·he-was the·day and·they-are-coming sons-of the·Elohim to·to-station- them selves-of Yahweh and·he-is-coming moreover THE·ADVERSARY #7854(satan) (sawtan) in·midst-of·them

  Nou waar is DIE SATAN hier in Hebreeeus? Hierdie woord ADVERSARY IS satan in HEBREEUS. Daar is net ‘n satan en nie ‘n DIE satan nie. Dit is enige een wat Yahweh roep om Sy wil doen te doen soos daar geskryf staan:

  Die engel van Yahweh het vir Yahweh ‘n satan geword.
  1 Kroniek 21:1/
  Toe het satan-#7854 teen Israel opgetree en Dawid aangehits om Israel te tel.
  En Dawid het aan Joab en die owerstes van die volk gesê: Gaan tel Israel…
  EN YAHWEH HET ‘N PES ONDER ISRAEL BESKIK, EN VAN ISRAEL HET DAAR SEWENTIG DUISEND MAN GEVAL.
  15 EN YAHWEH HET ‘N ENGEL NA JERUSALEM GESTUUR OM DIT TE VERWOES; EN TERWYL HY DIT VERWOES, HET YAHWEH DIT GESIEN, EN DIT HET HOM BEROU oor die BOOSHEID, en hy het aan DIE ENGEL WAT DIE VERWOESTING MOES AANRIG, GESÊ: GENOEG, TREK NOU JOU HAND TERUG!

 95. Leonor C Lombard

  Verder in Samuel.

  17En Dawid sê tot God: Is dit nie ék wat beveel het om die volk te tel nie? Ja, dit is ek wat gesondig en baie verkeerd gehandel het; maar hierdie skape, wat het hulle gedoen? Yahweh, my God, LAAT U HAND TOG TEEN MY EN MY FAMILIE WEES, MAAR NIE AS ‘N PLAAG TEEN U VOLK NIE.

  Gaan julle nou verklaar dat die Satan die sewentig duisend dood gemaak het? Dat dit die boosheid van satan was? Of gaan julle kla omdat DAWID gesondig het en Yahweh 70 000 ONSKULDIGES doodgemaak. Ek kan klaar sien hoe gril julle. Julle sal glo dat die BOOSHEID van JULLE Satan afgekom het. Dit pas julle dogma.

  Nog ‘n getuie.
  2 Sam 24:1
  En die toorn van Yahweh het weer teen Israel ontvlam, en HY het Dawid teen hulle aangehits en gesê: Gaan tel Israel en Juda.
  2 Toe sê die koning vir Joab, die leërowerste, wat by hom was….
  EN YAHWEH HET ‘N PES ONDER ISRAEL BESKIK VAN DIE MÔRE AF TOT OP DIE BEPAALDE TYD, en van Dan tot Berséba het daar van die volk SEWENTIG DUISEND MAN GESTERWE.
  16 Maar toe die engel ( DIESELFDE SATAN) sy hand uitsteek na Jerusalem om dit te verwoes, het dit Yahweh berou oor die BOOSHEID/EVIL, en Hy het aan die engel wat die verwoesting onder die volk moes aanrig, gesê: GENOEG, TREK NOU JOU HAND TERUG! DIE ENGEL VAN YAHWEH WAS TOE BY DIE DORSVLOER VAN ARAUNA, DIE JEBUSIET.
  17TOE DAWID SIEN HOE DIE ENGEL ONDER DIE VOLK DOODSLAAN, HET HY TOT YAHWEH GESPREEK EN GESÊ: KYK, ÉK HET GESONDIG, EN ÉK HET VERKEERD GEHANDEL, MAAR WAT HET HIERDIE SKAPE GEDOEN? LAAT U HAND TOG TEEN MY WEES EN TEEN MY FAMILIE.

  Die konsep van Die Satan uit die christelike dogma laat abjater dus na die belaglike gryp- omdat hy niks weet nie: God is Satan. Mooi man.

  Net in jou christenwêreld sal jy sulke dinge kan kwytraak en jouself nog glo ook.

 96. Leonor C Lombard

  Voordat jy ( abjater ) jou mond oopmaak om te beledig en te beskuldig –ja VALS beskuldig want ek het niks gesê wat nie in die Skrif staan nie, vergewis jouself van Wat en Wie Yahweh is. Jy eis mos jou self die naam van ‘n hoë priester op.

  Wees eerder ‘n waardige en wys my op swart en wit dat ek verkeerd is. Maar die konsep van swart en wit bestaan nie vir die wat so mildelik aanval nie, soos Liegbek nou nog nie kan haar woorde gestand kan doen nie.

  Lees vir ‘n slag die OT ordentelik en nie versie hier en versie daar nie.

  Verder in Job 1

  7 Toe vra Yahweh vir die teenstander#7451: Waar kom jy vandaan? En die teenstander antwoord Yahweh en sê: Van ‘n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het.
  8 En Yahweh vra vir die teenstander: Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ‘n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.
  9 En die teenstander antwoord Yahweh en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?
  10 Het U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.
  11 MAAR STREK NET U HAND UIT EN TAS ALLES AAN WAT HY HET—waarlik, hy sal U in u aangesig seën!
  12 Daarop sê Yahweh aan DIE TEENSTANDER: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die teenstander het weggegaan van die Aangesig van Yahweh.

  Wie het beveel? Kon die teenstander , ‘n satan’, uit sy eie Job aanraak en maak soos hy gemaak het? Op was dit op Bevel van Yahweh?

  Die Israeliete het GEEN maar net GEEN konsep van DIE satan gehad nie. Alles wat hulle oorgekom het, het hulle geweet kom DIREK van Yahweh af. Die GOED en die KWAAD.

 97. Leonor C Lombard

  Ten opsigte van kinders wat doodgemaak word- onskuldig.

  Daar staan geskrywe: Ek sal die sondes van die vaders NIE ONGESTRAF laat bly nie en die ongeregtigheid van die vader BESOEK aan die kinders en die kindskinders Exo 20 en 34.

  Daar staan geskrywe:
  as hulle uitgeput is van honger en verteer deur koorsgloed en dodelike siekte, sal EK DIE TAND VAN WILDE DIERE TEEN HULLE LOSLAAT MET DIE GIF VAN STOFKRUIPERS.
  Buitekant sal die swaard beroof, en in die binnekamers die verskrikking; DIE JONGMAN SOWEL AS DIE JONGEDOGTER, DIE SUIGLING SAAM MET DIE GRYSAARD.

  Daar staan ook geskrywe: My gedagtes is nie julle gedagtes nie.

  Eenvoudig – as jy nie hou van wat geskryf is nie – ignoreer dit. As die god van die NT vir jou meer aanvaarbaar is, laat dit so wees. En as die God van Israel se Woorde jou grief, maak soos ek en trek ‘n streep deur. So maklik soos dit.

  Andersins besin oor die ‘Satan’ wat geskep is deur die christendom en wat deesdae so baie mag het dat daar tot ‘n geveg gaan wees tussen hom en Yahweh.

  Nou is ek finaal klaar- elkeen besluit vir homself die volgende: wil jy glo dat daar ‘N ANDER MAG OP AARDE IS en werk en regeer wat jou van Yahweh kan afrokkel, jou mislei nadat jy bekeer het tot Yahweh se wet en Woord, jou kan treiter omdat jy ‘n kind van Yahweh is, jou verlei om weg te dwaal? Jou kinders kan aanval en op verkeerde paaie lei? Jou kan dood maak omdat hy so voel? Jou siek maak omdat hy jou wil pynig? As jy dit glo dan is satan jou antwoord.

  Ek glo eenvoudig dat ek in die beskerming van Yahweh is omdat Hy so sê en tweede omdat daar GEEN Mag bo Hom is nie. En as iets in my lewe gebeur soos met Job dan sal ek steeds sê: Yahweh het gegee en Yahweh het geneem. Prys Yahweh!

 98. Mens kan die situasiesoos beskryf in die boek Job sekerlik uit verskillende hoeke sien.
  Leonor ek kan sien hoe jy dit lees met die oortuiging wat jy het.

  Ek sien dit as volg:
  Satan word spesifiek genoem en navraag gedoen oor sy doen en late. Dus so entiteit bestaan.

  Daar word spesifiek genoem dat Satan glo dat Job slegs so goeie kneg van God is omdat Job deur goed geseen en beskerm word.
  Satan draai dus soos gewoontlik die storie om deur te beweer dat Job Godvresend leef omdat hy geseen en beskerm word, terwyl die teendeel waar is en dit is dat omdat Job Godvresend leef word hy geseen en beskerm.

  Met die uitdaging wat die Satan stel, is God bereid om sy hand van beskerming oor Job terug te trek en Satan dus mag oor Job se lot te gee.
  God doen dus nie vir JOB boosheid aan nie, maar deur hom nie teen die ‘Bose” te beskerm nie, kry Satan die reg om Job boosheid aan te doen.

  Die absolute meerderheid ‘gelowiges’ van daardie tyd en vandag, is LOU in Godvresendheid en daarom nie onder direkte beskerming van God nie. Daarom kan Satan mag oor hulle hê en sy boosheid doen soos en wanneer dit hom behaag.

  Sodra ‘n indiwidu egter ten volle na God draai en sy wil doen, sal hy/sy indien dit God behaag die beskermende hand van God oor hom/haar hê en sal die Satan geen mag oor hom/haar hê nie.

  Slegs my opinie gesien uit die hoek van waar ek kyk.

  1. Tikfout:
   Eerste sin in derde paragraaf moet lees:

   Daar word spesifiek genoem dat Satan glo dat Job slegs so goeie kneg van God is omdat Job deur God geseen en beskerm word.

  2. ‘Leo(eue)nor/naar/nar’ –
   …ek kan sien hoe jy dit lees….
   Subjektiwiteit gedryf deur eiewaan maak mens eenogig. Veral die as die Bybel se Nuwe Testementariese geskrifte in die snippermandjie beland.
   Lekker ding van lotjie getik wees…is dat die een wat deur Lot getik word, dit nie weet of besef nie.

   1. En die feit dat mens ieder en elk ‘outpaste & plak’ – maak jou nie meer gesaghebbend as sogenaamde vakkundige nie.
    Regte ANC metodiek. Veel te praat…maar weinig te roem.

 99. Leonor C Lombard

  NaVorser, jy is reg maar in ander opsigte ook nie.

  Jy verval weer in die opsetlike verkeerde vertaling. In Hebreeus is daar nie ‘n ‘DIE SATAN’ nie. Daardie teenstander wat voor Yahweh was is NIE ‘n NAAM gegee NIE. Hy was ‘n teenstander, deur Yahweh geskep om Job se regverdigheid te bevraagteken. Daar is geen grondslag om van daardie teenstander DIE teenstander (Satan) te maak wat deur die eeue dieselfde een is nie. Dit is baie duidelik uit die Skrif.

  Daar was verskeie ‘satans’ opgewek om Yahweh se Wil te doen.

  Die tweede verkeerde aanname is die frase ‘sy boosheid doen’ – ek gee dan die verse veral in Jes 45:7 dat Yahweh die boosheid doen. Enige ‘satan’ is net ‘n instrument in Yahweh se Hande.

  Jes : die heil bewerk EN DIE BOOSHEID/ EVIL #7451 SKEP:

  EK, YAHWEH, IS DIT WAT AL HIERDIE DINGE DOEN. (jes 45:7)

  En laaste – ‘indien dit God behaag’ – hier is weer die onsekerheid wat so eie is aan ons tyd. Ons is te bang om te se dat Yahweh ons SAL beskerm, want netnou gebeur iets en almal vra dan- nou waar is jou God nou?

  Habakuk 2: die REGVERDIGE sal deur sy geloof leef.

  Die absolute sekerheid wat ‘n mens moet hê dat Yahweh jou lewe in Sy hande het, dat Sy beloftes sal staan- DIT is vertroue in Sy Woord en in Sy Naam.

  Maar dankie vir jou kommmentaar sonder die leegheid van afkraak en aanval soos hier bo. Lee blikke.

 100. Leonor C Lombard

  Johann

  Esegiel 28 – onheilige is in Hebreeus
  #2490 chalal {khaw-lal’}
  1) to profane, defile, pollute, desecrate, begin
  1a) (Niphal)
  1a1) to profane oneself, defile oneself, pollute oneself
  1a1a) ritually
  1a1b) sexually
  1a2) to be polluted, be defiled
  Ens.

  I will cast thee as profane 2490 out of the mountain.

  Esegiel 21:25 en jy O ONHEILIGE, vors van Israel
  And thou, x859 profane 2491 wicked 7563 prince 5387 of Yi$rä´ël

  #2491 ח chalal {khaw-lawl’}

  1) to profane, defile, pollute, desecrate, begin
  1a) (Niphal)
  1a1) to profane oneself, defile oneself, pollute oneself
  1a1a) ritually
  1a1b) sexually
  1a2) to be polluted, be defiled

  Daar is geen manier dat jy ‘Satan’ of DIE ONHEILIGE kan koppel aan die entitteit wat ‘DIE SATAN’ genoem word nie.

  Onheilige is PROFANE en dit is toegedig aan baie.

 101. Leonore sê “God gee boosheid. God skep boosheid en God voer boosheid uit.”
  Dus is God in haar oë boosheid. Wat ‘n afgryslike stelling. Ek weet nie wat sy van boosheid weet nie, die grillerige voedoe en bestialiteit van die verderwer, die rituele verkragtings en offerandes van die satanis, die pedofilie van die rabbis en priesters en ander skuim van die aarde, die gruwels van oorlog en volksmoorde, die psigopatiese, sielsvernietiging en marteling van Sy kinders! Die mishandeling van kinders en diere vir genot!
  ‘n Persoon wat so ‘n onheilige stelling maak, het geen kennis van God of boosheid nie, en is ‘n vyand van God. So ‘n persoon is die tipe wat boosheid oor mens en dier sal bring, boosheid sal aanhelp en duld, boosheid sal uitvoer omdat hulle dit as hulle goddelike plig beskou, as volgelinge van ‘n bose God wat die gruwels van boosheid in sy skaduwee dra. Dit is hulle wat boosheid regverdig omdat die slagoffers van onheil kwansuis in die skaduwee (boosheid) van God staan.
  Dit is ook die geloof van die vrymesselaar, en die argument van die ateïs.
  Die enigste voordeel van Leonore se kommentare is dat dit bewys hoe uiters gevaarlik domheid en onkunde is.

  1. Leonor C Lombard

   Ek skep heil en BOOSHEID ( Ra in hebreeus). die is EK wat alles maak.

   En weer dis nie EK wat dit se nie – lees!

   die heil bewerk EN DIE BOOSHEID/ EVIL #7451

   SKEP:Skep, Skep, skep…….

   EK, YAHWEH, IS DIT WAT AL HIERDIE DINGE DOEN.

   jy het geen insig.

 102. Satan het hom nog altyd probeer gelykstel aan God, dit is dus nie snaaks dat hy ook hier sal sê dat hy wat boosheid is, God is nie.
  Miskien is die ouer mense net bang om dood te gaan, en verwerp hulle alles in die bybel wat sê en daarop dui dat die kanse baie goed is dat gelowiges vervolg en vermoor gaan word. Daarom skeur hulle al daardie dele uit die bybel, nie omdat hulle noodwendig instrumente van satan is nie. Ons omstandighede in Suid Afrika is nie baie aangenaam nie.
  Alhoewel die dood nie diskrimineer tussen goeie en slegte mense, gelowiges en ongelowiges nie, gee geloof wel ‘n deursettingsvermoë wat die gelowige staande hou in die moeilikste omstandighede, en die pad verlig in die donkerste nag.
  Verder is vrymesselary net judaïsme vir die goyim. Ek kan nie insien hoekom hulle idees aan gewone gelowiges gesmous word wat geen sakebelange in losie lidmaatskap en bedrywighede het nie, behalwe as dit uit onkunde gedoen word.
  Onkunde – ignorance – /ign (a) r (a) ns/
  noun
  1. Lack of knowledge or information

 103. Abjater, ek kan net nie insien wat Leonor probeer wysmaak nie, voorbeeld:Satan even tried to deceive Jesus in the desert, (Mar 1:13) He was there for 40 days, being tempted by Satan. During this time he was out among the wild animals. Then angels came and helped him. Jesus stood firm and did not yield to Satan. (Mat 4:3-11) The devil came to tempt him and said, “If you are the Son of God, tell these rocks to become bread.” Jesus answered him, “The Scriptures say, ‘It is not just bread that keeps people alive. Their lives depend on what God says.'” Then the devil led Jesus to the holy city of Jerusalem and put him on a high place at the edge of the Temple area. He said to Jesus, “If you are the Son of God, jump off, because the Scriptures say, ‘God will command his angels to help you, and their hands will catch you, so that you will not hit your foot on a rock.”

  Jesus answered, “The Scriptures also say, ‘You must not test the Lord your God.'” Then the devil led Jesus to the top of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all the wonderful things in them. The devil said, “If you will bow down and worship me, I will give you all these things.” Jesus said to him, “Get away from me, Satan! The Scriptures say, ‘You must worship the Lord your God. Serve only him!'” So the devil left him. Then some angels came to Jesus and helped him.

  Dus om te glo God het iemand, wese etc gestuur om sy eie seun te toets en hom dan meer mag te gee, maak absoluut geen sense nie. al is dit verkeerd weergee, krom en skeef, dan maak wat Leonor voorstel absoluut geen sin nie,

  1. Jan sy sê sulke dinge sodat ons niks konstruktiefs kan bespreek nie. Elke keer as ons bietjie rigting kry, val sy doelbewus met nog ‘n erger stelling uit. Dit is al wat ons bespreek, haar kontroversieele stellings. As jy egter teruglees op Vaandel sal jy sien dat sy gereeld haar stellings en opinies verander, dit hang maar net af wie sy wil ontstig en op watter tydstip.

   1. Wel my oom,
    Sou oom ontstig voel…vra dr Shaun Kaliski v Valkenberg. Die trandensensie van Bosman tot Lombard – laat van sy pasiënte bitter alleen. n Psigose wat lei tot n bykans gewaande interaksie met God…wat grens aan erotika.

    1. My ouma het altyd gesê, dis nooit die koning en die koets wat ‘n mens omry nie, maar altyd die str*ntkar.

 104. Leonor,
  Laaste vrae. Dink jy werklik dat God YAHWEH ‘n lokval vir Adam en Eva sou skep om hulle in hul onkunde te verlei ? Was dit dalk Sy aksie sodat Hy hulle kennis kon gee om die Paradys re verlaat? Sou Yahweh dit doen aan Sy pas geskape “gelykenisse” ? Jy sê dat Yahweh die Skepper van alles is, asook die bose, onheil, sonde, moord ens. Dit is welbekend dat Yahweh duisende Gerubs/engele het wie Hy gebruik vir vele take insluitend doodmaak van heidense teenstanders van Israel . Wie dan is die slangwese wat as ‘n entiteit en opponent van YAHWEH ingemeng het in die Skepping?

 105. Mense, die satan bestaan werklik. Ek was getroud met een van sy dogters ! ( Ek het geval vir die uiterlike mooiheid, net soos Eva ook maar gedoen het ! )

 106. Leonor jij geef ons veel om over na te denken. Inderdaad geeft Yahweh boosheid. Waarom geeft Hij dat? Omdat wij Zijn geboden verlaten hebben en onze eigen weg zijn gegaan. Tegen Adam en Eva was duidelijk geboden wat wel en niet mocht, zo ook tegen een ieder van ons. Wie ZIjn geboden overtreed, moet daarvan de gevolgen ondergaan. Dat is de wet van oorzaak en gevolg. Alle ellende die jullie in ZA en wij hier in Europa meemaken, heeft een oorzaak en dat is dat wij en onze voorvaderen Yahweh verlaten hebben. Nu overkomt ons al deze boosheid om ons te kastijden en tot inkeer te brengen. Wie bijvoorbeeld varkensvlees eet, wat tegen Gods gebod is, moet daar zelf de gevolgen van dragen. Yahweh kastijd ons niet van harte en om ons te plagen, maar om ons tot inkeer, afkeer en terugkeer te brengen.
  Ik geloof ook niet dat daar enige andere macht is, die mij zou dood kunnen maken. Daar is maar één Macht. De eerste belofte die Yahweh aan het volk Israel gaf toen ze uit Egypte weg waren was: Indien jullie je houden aan al mijn geboden, dan zal Ik geen van de ziektes van Egypte op u leggen. Wat voor ziektes waren er in Egypte? Welvaartziektes en die hebben wij nu ook, zie maar naar al die hart en vaat en kanker gevallen.

  Voorbeeld. Neem een herder met zijn schaapskudde en zijn honden. Wanneer nu een schaap eigenwijs is en een andere weg gaat als dat de herder wil dat de schapen gaan zullen, dan zal hij zijn hond naar dat schaap sturen om het weer terug te drijven. Wil het schaap niet, dan gaat de hond blaffen en bijten zodat het ondervind dat afdwalen en eigenwijzigheid alleen maar nare gevolgen brengt. Het is de herder (niet satan) die de hond naar het schaap stuurt. Zo is het Yahweh die ons moeite en verdriet geeft omdat wij afgedwaald zijn.

  1. Jy stel dit baie duidelik Pieter. Hy bring onheil oor die bose en die boosdoener se pad, maar self is Hy nie boos of ‘n boosdoener nie. Ook is Hy nie ‘n schizofreen wat Sy eie teenstander is nie.
   Ons moet heilig wees, want Hy is heilig.
   Levitikus 19:2

  2. Pieter, ja, dit is soos jy sê: die bose is ‘n werklikheid en Yahweh gebruik dit as ‘n strafgerig. Maar Hy het ook gesê “as julle My gebooie onderhou, sal ek julle seën. En tot ons skande moet ons erken dat Yahweh sedert Adam se tyd nog nie veel van sy seëninge kon uitdeel nie. Die Boosheid is as ‘t ware ons daaglikse spys!

   En ek is jammer om te sien hier is weer volksgenote wat in hulle aanvalle persoonlik raak en hulle medevolksgenote se persoonlike dinge uitblaker. Dis ‘n karaktertrek eie aan kwaadstokers. Daar staan geskrywe: “as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis”. As dit nie ter harte geneem word nie, ek geen ander keuse hê as om hulle stil te maak nie. Ons is tog van die edel wingerd en dit word seker van ons verwag om ons “adelik” te gedra. Ek verstaan my mensies nie – hier word aan hulle die geleentheid gebied om gedagtes oor Bybelse vraagstukke te wissel en mekaar wedersyds te voed. Ons is nie strooipoppe wat almal presies dielfde optree, dink, doen en verstaan nie. Gun mekaar dit, asseblief!

 107. EK SIEN ‘N ROOI BUL STORM

  “Die waarheid van my woorde blyk
  as die warm yster daaroor stryk;
  midde-in die smeltkroes en stryd
  sal die mense opnuut in my gesigte glo.”

  Trienke Laurie
  ‘Dogter van Bloemhof’

 108. Ek was onbewus daarvan dat die vrou ‘n pasiënt in Valkenburg was. Dit plaas haar uitbarstings in perspektief, en ek sal my weerhou om daarop te reageer.

  1. Niemand spog of verlekker hom/haar daarin nie.
   Die ‘Sint Teresa van Avila-sindroom’ is diagnosties niemand se speelmaat nie.
   Lsg se gedig ‘Prayer of Union’ is selfverduidelikend.

 109. Mimi Hildebrand

  Ek sal graag kommentaar oor die volgende verse hoor.

  Jes 54:14-17 Deur geregtigheid sal jy bevestig word; wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie; en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie.
  As hulle ook die aanval begin – dit is nie uit My nie; wie jou aanval, sal oor jou val.
  Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.
  Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van Yahweh en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek Yahweh.

 110. Mimi Hildebrand

  Eseg 9:4 En Yahweh sê vir hom: Trek dwarsdeur die stad, dwarsdeur Jerusalem, en maak ‘n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word.
  :5 Maar aan die ander sê Hy voor my ore: Trek agter hom aan deur die stad, en slaan; laat julle oog nie verskoon nie, en moet nie spaar nie;
  :6 Slaan dood grysaards, jong manne en jongedogters en kinders en vroue tot vernietiging toe; maar raak aan niemand op wie die teken is nie.

  Volgens bogenoemde word booshede (gruwels) deur mense of persone gedoen. Elke een van ons se reaksie op hierdie dade, glo ek, gaan vir of teen ons tel.
  Aanvaar jy hierdie vermenging, het jy vriende wie sodomiete is, maak jy jou oë toe vir bedrog, deel jy in die aanbidding van olympus en maak dit nie saak wat in die wêreld aangaan nie OF sug en steun jy oor die boosheid van die mense.

  Ek glo met my hele wese, dat as ons gehoorsame kinders is, volgens Yahweh se wette leef, Hy ons sal bewaar. Hoekom sal ‘n Vader Sy kinders straf as hulle gehoorsaam is?

  1. Word elke kind en bejaarde, en elkeen wat verkrag en gemartel word, en ly en krepeer van ellende, deur God gestraf omdat hulle ongehoorsaam is? Of is dit wat nou gebeur miskien die natuurlike gevolg as jy jou land vir die bose present gee, en met goddelose nasies se gruwels vermeng, wat God Sy volk verbied het?
   Daar word selfs nou hier van hebreeuse antitetiese parallelisme, soos lig teenoor duisternis, goedheid teenoor boosheid gebruik gemaak om die woord en morele karakter van God te misinterpreteer.
   Ek glo dat God ‘n plan het met ons, al sien ek dat onskuldige en goeie godsdienstige mense eerste die spit afbyt in oorlog en anargie, en dat die bose kriminele wat kan organize maar altyd oorleef en selfs floreer. Ek het nuus vir die verraaiers en uitverkopers van ons volk, wat ons almal as gevolg van hulle eie gierigheid, gemaksus en slegtegeid aan die vyand uitgelewer het. Ek hoor daar kom ‘n Nag van die galgtoue… net vir julle

 111. ‘n DA raadslid, Hannes Beitjies?/Baatjies? was doodgeskiet buite Daniëlskuil. ‘n Passasier was in die kakeboog geskiet en hy mag dalk die azaniese pandoere ‘diens’ help met die ondersoek.

  ‘Prettige’ tye wat voorlê, hier in azanië. Van ‘baatjies’ gepraat … Atholl Trollip beter ‘n koeëlvaste baadjie aanskaf. My vader het lank gelede gepraat van ‘n houtbaadjie …

 112. Volgens die Kalahari Bulletin is die man wat saam met Johannes ‘Baatjie’ gery het ook nou oorlede.

 113. “Sandbaadjie” vir die “sommiges”, slegs ter wille van estetika, stank en peste. Andersins kan hulle net daar lê en verrot …

 114. Insake: “ Daniela op Kiepersol. Woonhuis van my oupa Dirk op Franskraal.
  (Dink sy van was Opperman.) ” – Vaandel, 16 Augustus 2016.

  “ Gansbaai se Leeskring was Dinsdag, 5 Augustus die gaste van Dirk en Trienke Laurie by ‘n Opperman-voorleesdag . Trienke is die dogter van Dirk Opperman, die bekende en geliefde digter. Sy en haar man, Dirk, woon tans op Franskraal in die Oppermanhuis, Bieblebom in Sea View Rylaan, Franskraal. “ – Gansbaai Courant, 14 Augustus 2014

  Vertel ons ‘n bietjie meer “Daniela op Kiepersol” …

 115. Mimi Hildebrand

  Hierdie is ‘n vermaning aan sommige hier.

  Spreuke 25:9 Verdedig jou saak teen jou naaste, MAAR OPENBAAR N ANDER SE GEHEIM NIE!

  1. Geliefde tannie,
   Leef jy in die geheim….maak dit jou n vrymesselaar(es)
   Leef in die ope, en niemand hoef jou agter die deur te soek nie.
   Andersyds in plein hoendernek-idioom gestel; – Leen jou uit vir n toffie – en gekou sal jy word. Meen te sê: ‘Nickerballs’ was nog altyd rond – of het tannie al iewers ‘plattes’ gevind?

 116. Mimi Hildebrand

  Abjater, Vader Yahweh het die mens goed geskape (Gen 1:31). Maar hulle het baie slim planne gesoek. (Pred 7:29) Reg in die begin, in Gen 3 het hulle al Vader Yahweh se wette verbreek. Nou het hul goed en kwaad geken.
  Die MENS kies om goed of kwaad te doen. Dit is die mens (of gedierte) wie verkrag, moor en steel. Vader Yahweh sê nie vir die mens verkrag of moor nie. MAAR Vader Yahweh sê uitdruklik vir Sy volk, DOEN MY WETTE DAT DIT MET JOU GOED KAN GAAN. As jy nie My wette doen nie, sal die boosheid jou tref. Jy SAL verdruk word. Jy SAL kinderloos gemaak word. Jy SAL jou grond verloor.
  Indien jy as ouer Vader Yahweh se wette hou, AL DIE WETTE, en jou kinders so leer, SAL YAHWEH JOU EN JOU KINDERS BESKERM. HY BELOWE DIT.

 117. Goeie more,
  Ja, dit is hoekom mens onder ‘n ‘skuilnaam’ pos, anders ruk hulle jou derms uit.
  Leonor: Jammer daar is sulke derm uitrukkers in die wereld.
  Kiepersol: ‘n Grootmens help ander op, ‘n piekanien ruk ander se derm uit.
  Groetnis.

  1. Wil jou net waarsku. As anargie uitbreek, en dienste word opgeskort, en mediese personeel, paramedici en polisie verlaat hospitale, nooddienste en polisiestasies om na hul eie families om te sien, gaan daar baie mense wees wie se koppe raas, of senuwee breakdowns kry of manies depressief word. Mense wat behandeling of medisyne benodig, wat nie meer beskikbaar vir hulle gaan wees nie. Nou kan jy jou baie goed hou en sulke mense “ophelp” maar as jy wil oorleef moet jy maar op jou hoede wees. Netnou hoor so ‘n persoon stemme in hulle versteurde toestand, wat hulle opdrag gee dat jy slangsaad is wat hulle vervolg, agtervolg en dophou, dat jy uitgehaal moet word en jou ledemate in ‘n toksak aan die pous gestuur moet word. Of maak hulle potjiekos van jou kinders of troeteldiere omdat jy iets gesê of gedoen het wat hulle nie aanstaan nie, of omdat hulle nie senuweepille het nie.
   Dit maak geen sin om jou eie lewe te verloor omdat jy goed wil wees en iemand probeer help wat nie gehelp kan word nie.
   Dit is as gevolg van sulke christelike verdraagsaamheid teenoor alles wat ons voortbestaan bedreig dat ons deur swakkeres uitgewis word.

 118. Wat ek nou gaan sê, sê ek met baie respek, want ek glo in die onderhouding van die wette, en dat daar ‘n oorblyfsel is wat apart is en beskerm sal word met ‘n onsigbare en Heilige Hand, al is dit nie as gevolg van hul eie geregtigheid en opregtheid van hart nie, maar omdat Hy die vyand voor hulle uit gaan verdelg as gevolg van die nasies se goddeloosheid, en om Sy belofte aan ons vaders te vervul. Deut. 9:5
  Die wat met die goddelose nasies vermeng en deel het in hul gruwels, sal saam verdryf word.
  Godsdiens speel ‘n belangrike rol aan die begin van anargie, wanneer die groepe vorm. Daar is mense wat in die onderhouding van die wette glo, ander glo in die wapenrusting vir beskerming, daar is mense wat kralewerk by swartes koop as teken dat hulle nie vermoor moet word nie, ander drink die “bloed van Jesus” uit koeldrankbottels teen R20 ‘n half liter. Hierdie mense gaan saam groepeer in hul afsonderlike groepe. Elkeen glo dat sy geloof (of bygeloof) sy lewe sal beskerm en verleng, terwyl ons almal een of ander tyd moet doodgaan.
  Geloof laat mense beter cope in moeilike tye, maar jou wil om te oorleef is ook belangrik. Jy kan nie sit en niks doen as die plunderaars jou huis omsingel en aan die brand steek, of as jy nie kos en water in die huis het nie. Jy sal doodgaan.
  Daar word ook baie verkeerde dinge gedoen in die naam van God, soos om kinders en ander weerloses soos gestremdes te verdoem as sondaars of nakomelinge van “ongehoorsame” ouers, en baie magsvergrype en binnegevegte om leierskap en voordele vind plaas in groepsverband. Dit kan vir jou ‘n bedreiging word as jy nie die regte “kant” kies nie, en gaan alles oor mag en dominering, soos by diere in die natuur. Hierdie verdierliking gaan veral hoogty vier onder ongelowiges.
  Ek het ook ‘n boervrou van Zimbabwe se aanlyn dagboek gelees toe die grondgrype daar aan die gang was, en die moord en verkragtingsbendes op die blankes losgelaat was.
  Selfs toe die mense om hulle deur groot groepe swartes oorval was, en ure lank in die nagtelike ure gemartel was, sodat hulle die pynkrete kon hoor, het hulle net gesit en niks gedoen nie. Hulle het op die karkasse van hul onthoofde koeie afgekom en niks gedoen nie, net daar bly sit en gehoop vir die beste. Een dag was daar geen inskrywings meer nie. Sy was waarskynlik oorval deur die vuilgoed wat selfs in hul hordes op die dakke van geteikende huise geklim het. Dis tog net logies dat dit vroeër of later sou gebeur. Dieselfde gebeur in Suid Afrika. Elke dag word mense om ons vermoor, en ons loer by ons vensters uit, maar ons doen niks om te oorleef nie, tref ook geen voorsorg teen kos en watertekorte nie, al weet ons dat die winkels geplunder gaan word, en dat voedsel en watervoorsiening belemmer gaan word. Ons gesonde verstand sê dit vir ons.
  Daarom is dit goed dat ‘n nag van verskrikking kom, want mense moet wakker geskud word, anders gaan hulle sit en niks doen terwyl hulle stadig uitgeroei word, soos in Zimbabwe.

 119. Ons ken almal die storie van die toring van Babel. Hoe Vader die mense se planne deurmekaar gekrap het, deur taal-verwarring te skep. Kyk net hoe sukkel die mensdom tot vandag toe, agv al die verskillende tale. Saam met die tale, het natuurlik ook kulture gekom, en die verwarring nog meer beklemtoon. Nou my vraag. Wat van die verwarring met al die kerke, gelowe, en interpretasies uit net EEN Bybel. Dit is ten minste so erg soos die taal-verwarring van Babel. Wat het die mensdom gedoen//beplan, wat hierdie verskriklike ONDING veroorsaak het ? Het Vader dit veroorsaak soos met die toring van Babel ? Vir my, help dit nie meer, as mense sê, dit is net agv die sondigheid van die mensdom nie. Hier is n baie groter prentjie/doel agter hierdie aaklige verskynsel, want NIEMAND kan vir my sê, dit is n ” geseënde ” situasie nie !

 120. Martin van Wieringen

  Het oude geloof in Vader Yahweh was ook die van menselijk handelen. De stam Gad was bekend om zijn voorzorg voor een komende strijd tegen een overmacht. Voorbereid en georganiseerd ging het gehele volk ten strijde. Voor het Romeinse leger was Gad hun meest gevreesde tegenstander;ze daagde de vijand uit om er zoveel mogelijk van te doden. Voor de overwinning trokken ze terug om hun eigen mannen te sparen in een eindstrijd tegen de overmacht. Gad de latere Hugenote gingen niet zomaar de oorlog in, ze gingen op Campagne.

 121. Goeie naand,
  Interesante wêreld waarin ons leef, mens moet net nie deurmekaar raak met die dinge nie. Sien dit werk so (soos ek dit sien in baie kort). Mens leef in verskillende verhoudings met God. 1. Die een tot Een verhouding, noem dit ook die binnekamer verhouding. 2. Die gesins verhouding vergelyk die Pasga, die bloed aan die deurkoesyn het die gesin ‘gered’. 3. Die volks verhouding sien die Verbonde wat God met die volk gesluit het. Mens moet nou nie deurmekaar raak met watter verhouding mens besig is nie. Op die een tot Een verhouding gaan God jou altyd help, nooit in die steek laat nie. Op die volks verhouding het ons as volk sleg gedop, vb. Onhou nie meer Bloedrivier nie, 1994, wetteloosheid, afvaligheid ens. Nou het God die “terroriste” losgelaat op die volk, die “goeies” en die “slegtes” word uitgeroei. In die ballingskap +- 600 vC is die hele volk weggevoer. Hoop dit help bietjie.
  Groetnis.

  1. Vervolg.
   Mimi: verwys u skrywe hierbo oor Es.9. waar dit gaan oor die merk van die mense. Kom ons kyk bietjie na die merk ding: 1) Daar is ‘n wet wat sê mens moet die merk van die WET op jou voorkop en hand dra. Die ou Israeliete het dit letterlik opgeneem en ‘n boxie met die wet op hulle voorkoppe en hande vas gemaak. Vandag vergeestelik ons dit en sê die wet moet in jou denke en handelinge wees. Maw die merk van die wet moet sigbaar in jou lewe wees. 2) In Esegiel 9 word dit beskryf van die Ligwese wat die mense wat nie ongeregtigheid gedoen het nie (die wet nagekom het) moes gemerk het, en die wat nie gemerk was nie is dood geslaan. 3) Openbaring 7 wat vertel van die seel (merk) van God op die voorhoof. 4) Die 144,000 van Openbaring 14 wat ook gemerk is. 5) Aan die einde gaan die “dier” op die troon van God sit en voorgee dat dit God is. maw. dit gaan ‘n nabootsing van God wees, soos hierbo verduidelik ‘merk’ God Sy mense (die regverdiges) met die teken van die wet. So die dingetjie (dier) gaan ook in nabootsing van God sy mense merk, (mense regte, vrywillig) met die chip. Die merk ding lê op een tot EEN verhouding, soos hierbo beskryf, dus ‘n persoonlike ding, hier speel volk weer nie meer ‘n rol nie. So die mense wat nie die merk van die wet het nie maar die teken van die duiwel op hulle het, gaan uitgeroei word.
   Groetnis

  2. Hinsie, jy maak n goeie punt hier. As n Volk weggevoer word, is hulle uit en uit die SLAWE van hulle ontvoerders. Dit is presies wat ons nou hier het. Elke blanke in hierdie land, is n slaaf van die swart barbare, op een of ander manier. Al het jy nie meer n ousie of tuinjong nie. Die VAT wat jy betaal as jy enigiets koop, net om te kan lewe, gaan na die staatskas. En daar word dit gesteel, en TEEN jou gebruik, deur jou onderdrukkers ! Ons is waarlik in ballingskap, al is ons nog nie uit ons huise gegooi nie !

 122. Vriende ek het die grootste boodskap van alle tye ontdek.
  EINDTYD BOODSKAPPE AAN LUKAAS VAN HOUT VIR DIE BOEREVOLK.
  Google nuwe openbaring.co.za
  Klik op die NUWE OPENBARING skakel.
  Tik Lukaas by die soek opsie venster in.
  Belangrike tekse vir die Boodskap.
  Eks 3:14 en Matt 24:20

  1. Wimpie, ek het net begin lees en hou al klaar van wat die ou skryf. Ek het al genoem dat ek ‘n wolf in die skadus gaan wees, nie ‘n skaap vir die slagting op die plein nie, en raai ander altyd aan om dieselfde te doen in hul voorbereiding en hantering van die komende anargie. Dis seker hoekom:

   “Diegene van julle wat sal val, weet dat Ek hier wag om julle te ontvang aan die oewers van my koninkryk. Ek sal persoonlik die trane van julle oë afvee en sal julle troos.
   Diegene wat agterbly sal troppe ronddwalende, roofsugtige WOLWE word regdeur die land, ja roofsugtige wolwe sal julle word OM DIEGENE WAT OORBLY VAN DIE BOSE KINDERS VAN GAM TE TERRORISEER.
   Verskrikking en bewing sal hierdie bose wesens elke dag in die gesig staar, soos wat die getalle van hierdie troppe (wolwe) toeneem
   todat die tyd van die UITTOG VAN DIE WÊRELD NA SUID AFRIKA SAL AANBREEK VAN DIE VOLK WAT EK UITVERKIES HET OM AAN DIE OORBLYFSEL VAN MY KINDERS VAN SUID AFRIKA OORGELEWER TE WORD.”

   Ek hou hiervan en dit is korrek, dankie.

 123. Abjater, jy som die dinge mooi op, meeste mense kan nie aan die idee gewoont raak dat hulle in konflik gaan staan en heel waarskynlik iemand se lewe sal moet neem nie, of om te oorleef of te verdedig of wat ook al die geval is nie, dit is alles n mind set ding, net die wete dat jy alles in die stryd gaan werp. ek het geen twyfel aan waar my sentiment staan nie, my boodskap is duidelik, in die tyd, of jy is by my of teen my, ek gaan baklei, hard, aanhoudend tot die gemors vedryf is of ek my lewe verloor het, liewers op my voete met rug teen muur as op my knee smeekend. My vrou voel presies dieselfde en maak seker sy is ook voorbereid, net net fisies dinge nie, maar geestelike voeding waar ons net elke dag sterker staan en soos die tyd aanstap, al hoe rustiger word vir die onvermeide, soort van besig om in te grawe, Ek is nie braaf of onverskrokke nie, net gatvol verby, die dinge moet kom en klaarkom sodat die wat God verkies het om oor te bly, n nuwe sterk land skoon van die grond af kan begin. daar is baie wat liewer wonderlike storietjies wil hoor van reenboognasie, jammer, ek gaan dit nie vertel nie, net ons tyd is bitter min wat oor is.

 124. Wimpie,
  Die grootste boodskap van alle tye is reeds in die Skrif van Yahweh vasgelê.
  Ek is nie bewus van enige plek in die Skrif wat God YAHWEHE of Sy seun Yahshua verklaar het dat hullein die toekoms gebruik sou maak van “moderne profete” nie. Hulle het wel beloof dat die profeet Elia eers weer sal kom en so ook die 144,000 verseëldes wat die NUWE evangelie van die Koninkryk gaan verkonding voor die wederkoms.
  Wees op jou hoede vir “selfaangestelde profete” wat kom die naam van die Vader of die Seun, of beweer dat hulle “uitverkies” is om ‘n “nuwe openbaring” te bring. Ons Vader en Sy Seun het reeds alles wat moet gebeur aan ons vertel deur die Skrif. Dit is ons wat nie onsself kan of wil identifiseer as die Israelnasies van die eindtyd aan wie die Skrif opgedra en ge-openbaar is nie. Mat 24:4-5 – “En Yahshua antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
  Volg gerus die onderstaande skakel:
  Hoe identifiseer mens, ‘n valse Profeet?
  http://bibleforums.org/archive/index.php/t-102358.html
  Die eer van God en moderne “profete”
  https://hierstaanek.com/2016/03/17/die-eer-van-god-en-moderne-profete/

 125. Abjater & Wimpie,

  Volg gerus die skakels voor julle heel opgewonde raak oor die Mistieke Nuwe openbaringe van die “leermeesters”

  JACOB LORBER – The Truth about Christian Mysticism
  http://treeoflife-jesuschrist.blogspot.co.za/2010/02/annexure-jakob-lorber.html

  The Doctrine of Jakob Lorber & Christian mystics
  http://jakoblorber-doctrine.blogspot.co.za/
  http://www.universal-path.org/lorbe.htm

  NEO – REVELATIONISM – https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-revelationism

  Why BERTHA DUDDE is treated with hostility -http://www.duddeglobal.com/en02/en0203/en0203003.htm

  1. Dankie Johan ek sal dit opvolg, ken nie al die mense nie, vind maar net aanklank by wat ek tot dusver van Lukaas van Hout gelees het.

 126. Wanneer die Duitsers die dag by Prieska aankom sal dit nie ‘n vreemde omgewing vir hulle wees nie. Omtrent 63,9 kilometer daarvandaan (per pad)) is ‘n plek met die naam Alkantpan (Copperton).

  Alkantpan word deur ‘Krygkor’ beskryf as ‘n strategiese ballistiese proefbaan. Hier word artillerie, vuurpyle, kort-afstand vuurpyle, mortiere en lugafweer wapens getoets … en wie weet wat nog? Die lugruim in die omgewing word beperk en die perseel is 85 000 hektaar. 67 Kilometer in lengte en 13 km breed.

  Verskeie buitelandse en plaaslike kliënte word toegelaat om teen vergoeding hul wapens hier te kom toets. Ingesluit onder die volgende kliënte van Duitsland is: Die Duitse Bundeswehr, Diehl Defence Bodensee, Geraete Technik (BGT) Defence en Rheinmetall Defence.

  So, dit sal nie ‘n vreemde ervaring vir die Duitsers wees nie. In azanië is daar ook meer as 800 Duitse besigheids/sake en die klas van belange. So weereens, hulle blootstelling hier is wyd en in diepte. Hulle ken ook die geaardheid van die gedaantes baie goed. Bv. VW het besluit om die Amarok in Argentinië te vervaardig i.p.v. by Uitenhage, azanië. Net die afgelope week of wat het ‘n groot son-energie maatskappy hier padgegee. Hoekom? Oor die geaardheid van die gedaantes.

  Die Bundesnachrichtendienst (BND) is presies op hoogte van wat hier aangaan. Hierdie Duitse Federale Inligtingsdiens versamel internasionaal militêre sowel as siviele inligting. Die dag wanneer hulle wel hier uitslaan gaan hulle in totaliteit ingelig en voorbereid wees.

  Net so vir interessantheid. Alkantpan en Prieska.

 127. Die trein/e sal hierlangs ry:

  Robert hawe, Lüderitz stasie, Kolmanskop, Grasplatz, Rutkop, Rotkop, Haalenberg, Tsaukaib, Aus, Goageb, Alt Kalkoefen Lodge, Feldschuhhorn, Seeheim, Naute, Chamaites, Klein Karas, Grunau, Gemsbokvlakte, Kanus, Karasburg, Nuwefontein, Grondorner, Ariamsvlei, Nakop, Naroegas, Langklip, Smalvis, Toeslaan, Lutzputs, Colston, Kalksloot, Hondejag, Upington, Sprigg, Trooilapspan, Josling, Kleinbegin, Oorkruis, Koegrabie, Sonderpan, Putsonderwater, Brakbos, Brulpoort, Draghoender, Uitvlug, Shamley’s Farm,, Fransenhof, Diklipspoort, Uitspanberg, Groveput en dan Prieska.

 128. Leonor C Lombard

  Was in die duineveld van die Kalahari- dus,

  Kiepersol, AL jou kommentare is sinneloos. En jy Abjater kan ook luister.

  Adriaan, dalk moet jy dalk hierdie valse getuienisse net inlig hoekom ek onder Leonor C Lombard skryf.
  Dalk voel hulle lus vir Valkenberg om van hulle fiksasies ontslae te raak.

 129. Leonor C Lombard

  Johann, Die adam en sy vrou het wat die Skrif sê een opdrag gekry waaraan ‘n straf gekoppel was: as jy … dan sal jy sekerlik sterwe.

  Ek antwoord jou vrae in die algemeen en dit is nie spesifiek op jou gerig as ek sê- jy moet of so iets….

  Hierdie wese Nacash het net soos die engel(satan) vir Dawid aangehits het, vir Eva aangehits. In al die gevalle waar ‘n bose wese of gees ‘n adam gekonfronteer het, het dit van Yahweh self gekom. En in al die gevalle, soos met Job, was dit om die gehoorsaamheid aan Yahweh te toets. Dit geld vir Yahshua ook. Die VERTALERS gebruik dit asof dit EEN wese is maar daar is geen vers wat ‘n enige wese in die rol van DIE Satan gee nie.

  Adam en Eva het die toets gedop. Niks meer en niks minder nie.
  Ps 11:5
  Yahweh TOETS die regverdige; maar SY SIEL HAAT DIE GODDELOSE EN DIE WAT GEWELD LIEFHET.

  Dawid het die toets gedop en 70 000 het daaroor gesterf. Job het amper die toets gedop en Yahshua het 100% geslaag. Dit is vir elkeen van ons erens in ons lewe van toepassing. Daarom, skryf ek oor hierdie goed. As jy nie Yahweh as die ENIGSTE ALMAGTIGE GOD , SKEPPER van alles sien nie- moet jy nog huiswerk doen. Want om Yahweh te ken is om te besef WIE Yahweh is. En van die kommentare is dit duidelik dat mense dink Yahweh het ‘n opponent! Regtig? Yahweh het GEEN opponent nie, nie ‘n mens of een van die hemelwesens wat HY GESKEP HET NIE!
  Lees die skrif- wie kan IETS vir die Pottebaker sê.

  Hierdie mense wat praat van oorlog en bloed en verkragtings kry dit nie reg om te verstaan wat ‘n GOD beteken nie. Ons GOD is alles – en die beste is HY sê dit! Ek is die God van GOED en KWAAD. Van HEIL en ONHEIL. Van die GEHEILIGDE (the sanctified) en ONTHEILIGDE( the profane). Hy is die Skepper van ALLES. (vervolg)

 130. Leonor C Lombard

  En dan word sulke sinnelose goed gesê soos dat ons in die mees verskriklikste tyd sal vergeet van Yahweh en regverdigheid! Jy wat dit sê is ‘n opponent van alles wat Yahweh aan SY regverdiges sê. En prys Sy Heilige Naam- ons sal NIE! So vir jou- gaan weg satan!

  Daar is boosheid wat in die wesens wat op aarde loop, inherent is. Dit is verstommend dat kinders van Yahweh wat al verby melk drink fase moet wees, nie kan insien dat daar GEEN mag of TEENSTANDER vir YAHWEH is nie. Dit is ongelooflik dat daar gedink kan word dat daar ‘n mag is wat vergelyk kan word met die Mag en ALMAG van Yahweh. Al is die mag volgens hulle persepsie BAIE minder as Yahweh se ALMAG, die storie van magtig maar nie almagtig nie, kan daar nie gesien word dat Yahweh ALLES, ALLES, ALLES geskep en beheer nie. Wat moet ek nog skryf om hierdie konsep van ons God as die ENIGSTE God te verduidelik. Daar is nie ander gode nie. Die woord Gode word gebruik in die Skrif om aan te toon dat die nie MENSE is nie. God van die GODE. Wat kan nie daarom verstaan word nie?

  Ek sal later ondertoe uit brei op die konsep dat alle wesens goed geskape is.

 131. Leonor C Lombard

  Abjater Posted August 17, 2016
  Sal my nie uitspreek oor domheid en onkunde nie. Daar is baie goed waarin jy kan dom wees maar as dit by Yahweh kom, moet jy leer broer en hard leer. Yahweh verskoon nie onkunde nie.
  En een van die belangrikste is om te lees wat Hy sê: Ek is Skepper.
  En jou ‘waarskuwing’ vir die tipe mens, is ‘n omdat jy nie uit die WOORDE van Yahweh kan wys dat ek verkeerd is nie.
  Nog minder verstaan jy die boosheid van die MENS. As Yahweh sê Hy skep boosheid en Hy skep die mens met ‘n hart, wil en verstand, dan is dit die MENS wat kies om deel te wees van die boosheid of nie. Maar reeds gesê – geen insig nie.
  Lees verder af wat Yahweh SAL doen. Jy het geen begrip van wat die ALMAGTIGE God is of beteken nie. n God en van sy skepsels nie. Alles wat jy noem is boosheid wat deur die mens gedryf word.

  Posted August 17, 2016
  Ignorance- topppunt van arrogansie is om te stry teen dit wat jy nie eers self ondersoek het nie. Jy praat en praat maar gee GEEN bewys van wat jy sê nie. Jou onkunde/ignorance laat jou die belaglike stelling maak soos God is nie boos nie. Liewe mens, maar jy is insig gestremd! Duidelik verstaan jy nie die konsep van ‘n God nie. ‘n God is ‘n God en net wat Hy openbaar is aan ons bekend. As Yahweh sê HY SKEP BOOSHEID dan in jou gestremheid lees jy sommer HY sê HY is boos en daarom jou histeriese kommentare. ‘n GESONDE BEGRIP het ‘n halwe woord nodig. So ek sal weer verduidelik. As ek ‘n ROK SKEP is ek nie die ROK NIE!

  Posted August 17, 2016
  As jy gereeld terug lees op Vaandel sal jou insig en kennis dalk verbreed. Om ‘n leerling te wees beteken dat jy leer uit foute en regstel waar jy kan. Jy is nog steeds Skrifkennis gestremd. En ek kom terug na die kontroversieële.

 132. Leonor C Lombard

  Posted August 17, 2016
  Nee Abjater- Hy bring onheil nie oor die bose nie- kyk vir ‘n slag om jou rond- die bose gedy in geld en plesier en vreugde en hulle eie boosheid.

  Die kinders van Yahweh , SY volk, word gekasty en dra die gevolge van hulle keuses. Hy stuur die die BOOSHEID want HY KAN. HY SKEP die BOOSHEID want HY IS GOD. Hy is instrumenteel in die DOEN van die boosheid. Maar natuurlik kan jy dit nie verstaan nie want jy kan nie die DUIDELIKE voorbeeld van Yahweh as Aanhitser tot Dawid se ongehoorsaamheid aanvaar nie. Jy is in ontkenning want jy glo aan die God van Liefde. Yahweh se Liefde is beperk TOT Sy volk. Sy Barmhartigheid is onbeperk vir al wat leef.

  Lev 19:2 Beteken dat Yahweh APART is. Daar is GEEN ANDER God soos Yahweh nie. Nie Budha, Allah ens of selfs die christen se God van Liefde nie.

  Jy koppel heiligheid aan die RKK definisie van heiligheid en heiliges. Terloops- jou mistasting rondom Vrymesselary is lagwekkend.

  Posted August 18
  Pasop om deel te wees van laster……

  Posted August 19, 2016
  Kyk Abjater, vir al jou aanvalle en slimmighede….

  Lees tog nou en dan wat jy skryf. Jy vra die vraag en dan antwoord jy dit asof jy ‘n nuwe stelling maak.

  Yahweh verander NOOIT!!!!!

  En net soos Dawid ongehoorsaam was aan Yahweh en SEWENTIG DUISEND daarvoor gesterf het, net so gebeur dit nou. Yahweh het vermenging verbied en dit impliseer dan mos nou dat ons in ONGEHOORSAAMHEID leef!

  Nog ‘n GROOT fout wat jy maak is om te sinspeel dat ‘n MENS se MORELE karakter toegedig kan word aan ons God. God spreek WOORDE waarop jy moet ag gee, al pyn jou bloeiende hart. En jy kan nul, niks, nada sê oor die ‘karakter’ van Yahweh. Hy is wat Hy is, die GOD.

 133. Leonor C Lombard

  Laat ek jou sommer Yahweh se Plan met ons vertel, dan hoef jy nie verder te wonder nie: Deut 28.

  LEES dit en LEES dat YAHWEH alles aan ons doen en nog meer gaan doen!

  So ‘n voorsmakie van Deut 28 vir jou sagte hartjie.

  Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die veld.
  Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

  YAHWEH SAL maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.
  YAHWEH SAL jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou; EN HULLE SAL JOU VERVOLG TOTDAT JY OMKOM.

  En jou lyke sal as voedsel dien …….
  YAHWEH SAL jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word nie.
  YAHWEH SAL jou tref met bose swere aan die knieë en aan die bene—waarvan jy nie gesond kan word nie—van jou voetsool tot jou skedel.

  En al HIERDIE VLOEKE SAL OOR JOU KOM en JOU AGTERVOLG en jou inhaal TOTDAT JY VERDELG IS, OMDAT JY NIE GELUISTER HET NA DIE STEM VAN YAHWEH JOU GOD OM SY GEBOOIE EN SY INSETTINGE WAT HY JOU BEVEEL HET, TE HOU NIE;

  sal jy jou vyand WAT YAHWEH TEEN JOU SAL STUUR, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles; en hy sal ‘n ysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het.
  YAHWEH SAL teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie,
  ‘n nasie hard van aangesig, WAT ‘N GRYSAARD NIE ONTSIEN EN VIR ‘N SEUN GEEN GENADE HET NIE.

 134. Leonor C Lombard

  Deut 28 vervolg
  EN JY SAL DIE VRUG VAN JOU LIGGAAM EET, DIE VLEES VAN JOU SEUNS EN JOU DOGTERS WAT YAHWEH JOU GOD JOU GEGEE HET, in die beleëring en in die benoudheid WAARMEE JOU VYAND JOU BENOUD SAL MAAK.
  OOK HAAR NAGEBOORTE WAT TUSSEN HAAR VOETE UITGAAN, EN HAAR KINDERS WAT SY SAL BAAR; WANT SY SAL DIT STILLETJIES EET BY GEBREK AAN ALLES IN DIE BELEËRING EN IN DIE BENOUDHEID WAARMEE JOU VYAND JOU IN AL JOU POORTE BENOUD SAL MAAK.

  AS JY NIE SORGVULDIG AL DIE WOORDE VAN HIERDIE WET HOU WAT IN HIERDIE BOEK GESKRYF IS, OM HIERDIE HEERLIKE EN GEDUGTE NAAM, YAHWEH JOU GOD, TE VREES NIE,

  DAN SAL YAHWEH OOR JOU EN OOR JOU NAGESLAG BUITENGEWONE PLAE BRING, GROOT EN AANHOUDENDE PLAE, EN KWAADAARDIGE EN AANHOUDENDE SIEKTES;
  EN HY SAL WEER OP JOU BRING AL DIE KWALE VAN EGIPTE WAARVOOR JY BANG WAS, SODAT HULLE JOU AANKLEWE.

  OOK ALLERHANDE SIEKTES EN ALLERHANDE PLAE wat in DIE BOEK van hierdie wet NIE GESKRYWE IS NIE, DIÉ SAL YAHWEH TEEN JOU LAAT OPKOM totdat jy VERDELG IS.

  so sal Yahweh OOR JULLE BLY WEES OM JULLE TOT NIET TE MAAK en julle TE VERDELG;
  En ONDER DIÉ NASIES SAL JY GEEN RUS HÊ NIE, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie; maar Yahweh sal jou daar ‘n bewende hart gee en smagtende oë en ‘n kwynende siel.
  En jou lewe sal voor jou aan ‘n draad hang, en jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie.

  En nou Abjater- is dit nie uiters boos nie? Waar is jou God van Liefde? My God is BLY omdat Hy ons VERDELG, peste gee, vieslike dinge laat doen soos ons kinders en nageboorte te eet ens? Maar belangriker: Waar is ‘die Satan’ in alles wat die ongehoorsames/ goddeloses tref? Daar staan nie SATAN SAL nie maar net YAHWEH SAL……

 135. Leonor C Lombard

  Leer die WARE God van Israel ken en word wakker!
  Vergeet vir ‘n slag al die voorbereidings en begin Yahweh jou God VREES!!!! Al jou praatjies, jou raadjies gaan NIKS help as jy nie Yahweh met alles in jou het VREES nie en dit kan jy doen om HOM te glo en SY wette en bevele ten volle gehoorsaam te wees. Begin sommer om op te hou om jou volksgenoot aan te val, te verkleineer en liegstories aan te help.

  Posted August 21, 2016
  Abjater, al weer die klok hoor lui maar dis ook al.
  Jy glo nie in wettsonderhouding nie, jy DOEN/ONDERHOU dit.
  En as jy dit doen dan IS jy geregverdig en SAL jy beskerm word en OMDAT jy geregvedig is sal die volke voor jou uitgewis word OMDAT hulle Yahweh se regverdiges bedreig. Jy haal Deut 9 UIT VERBAND aan. Begin by Deut 8 en hou Deut 28 ALTYD in gedagte.

  Dan vir hierdie:
  “Daar word ook baie verkeerde dinge gedoen in die naam van God, soos om kinders en ander weerloses soos gestremdes te verdoem as sondaars of nakomelinge van “ongehoorsame” ouers, en baie magsvergrype en binnegevegte om leierskap en voordele vind plaas in groepsverband. Dit kan vir jou ‘n bedreiging word as jy nie die regte “kant” kies nie, en gaan alles oor mag en dominering, soos by diere in die natuur. Hierdie verdierliking gaan veral hoogty vier onder ongelowiges”

  Net ‘n regstelling- dit is nie die mens, ek vermoed jy bedoel nou vir my, wat kinders en ou mense VERDOEM nie, dit is wat Yahweh sê. Onderhou My wette en insettinge en jy sal geseënd wees tot in die 1000ste geslag en INDIEN NIE, dan skop Deut 28 weer in. Maar ek nooi jou uit om vir ons te verduidelik wat presies wil jy nou eintlik sê? Mag en dominering? Kant kies? Magsvergrype? Miskien ly jy aan ‘n vervolgingswaan maar van sulke negatiewiteit het ek lanklaas beleef.

 136. Leonor C Lombard

  Net ‘n newsflash- al wen jy die prys vir die beste oorlewingstrategeeg en jy is nie regverdig verklaar soos in Deut 6:25 nie, dan, ‘ Jy sal doodgaan.’

  Om af te sluit- om deur jou kommentare te lees het my weer laat besef dat die christen net met sy EIE woorde kan aanval en as verdediging van sy of haar goddeloosheid die persoon aanval. Maar NOOIT dit wat hulle as sogenaamde ‘waarheid’ stel met Yahweh se Woorde kan anker en bewys nie. Julle het dogma en dis dit. Slotsom- kaf in die wind.

 137. Leonor C Lombard

  Mimi, in die dele wat jy gee en die reaksie van Abjater is PRESIES wat die mense nie wil hoor nie. Hulle wil hulle ore gevlei hê, hulle wil nie glo dat Yahweh ALTYD straf en ALMAL, jonk en oud, wat NIE SY bevele gehoorsaam nie. Hulle moet DIE SATAN hê- die ‘moordenaar ‘ wat een of ander verwarde skrywer van die NT geskep het, om sin te maak van wat aangaan.

  Daar is net een Waarheid- jy is in Yahweh se Hand of jy is nie. En geloof is NIE genoeg nie.

  En nes jy glo ek met MY HELE WESE dat daar GEEEEEEEEN mag op aarde of in die hemel is wat Yahweh se MAG en beskerming oor ons kan RAAK nie. Yahweh se BELOFTES is baie en omvattend.

  Yahweh sal NIE boosheid/evil stuur om te treiter of te straf nie maar dalk te toets. En ja, elke leerling moet ‘n toets skryf om te promoveer. Daarom en daaroor alleen is die lewe van ‘n regverdige. Om leerling te wees in die koninkryk van Yahweh. Om die toets te skryf moet jy Yahweh KEN, nie wat jy dink jy weet nie, maar wat HY jou leer as jy bereid is om te leer.

  En daarom, ten spyte van die teenstander sal ek ALLE kontroversieële onderwerpe aanraak, tot op die been sny, dit fyn maal en weg blaas vir kaf en vir een rede alleen: Om Yahweh se Naam en SY Godheid en Grootsheid vir ewig te bevestig. Of hulle daarvan hou of nie. En deel van leerling wees is juis om FOUTE met KENNIS te korrigeer.

 138. Leonor C Lombard

  Jan, lees weer, dalk verstaan jy beter. Yahshua is deur ‘n satan versoek, nie die Satan nie. En Leonor probeer nie sê nie maar sê reguit en duidelik: Daar is GEEN Mag buiten Yahweh nie, daar is GEEN God buiten Yahweh nie en NIEMAND skep ‘n opponent wat die boosheid laat gebeur nie BEHALWE Yahweh.

  Maar lees gerus my opsomming later

 139. Leonor C Lombard

  Dankie Martin- al is hier die wat wil beweer dat ek nie voorbereid is nie, is voorbereiding noodsaaklik.
  Maar, hier is ons Gaddiete se manier:

  1Kron 5:20……is in Gad se hand oorgegee, en almal wat saam met hulle was; want hulle het Yahweh aangeroep in die oorlog, en Hy het hulle verhoor, OMDAT hulle op Hom VERTROU het!

 140. Leonor C Lombard

  Hinsie, jy is 100% reg.( die verhoudings) Kon dit nie beter myself gestel het nie. Dankie.

  1. Leonor C Lombard

   Liewe genugtig, is dit wat jy lees? Geen wonder jy kan niks konstruktief bydrae nie behalwe om boksies uit te dink waarin jy iemand wil sit.

   Eers vrymesselaars dan Khazar jode, wat nog? En omdat jy sonder insig lees, oppervlakkig, en omdat jy nie die Skrif ken nie en nog minder Yahweh sal jy die woord identies gebruik. Gaan geen moeite doen om dit eers uit te wys nie.

   Maar laat ek tog plaas wat jy as identies beskou aan wat ek sê:
   Please note the very words of the rabbis. Do their words—bragging and boasting of their great friend, redeemer, and Messiah, the Holy Serpent—not condemn them?
   My new book, Holy Serpent of the Jews, demonstrates these and many other ungodly words are used by the rabbis in regard to their admiration and veneration of their Messiah, Satan, the Holy Serpent.

   Nou Abjater- soos gewoonlik lieg jy weer. Yahshua is ‘n Israeliet, die Gesalfde van Yahweh. Waar het ek Yahshua as ‘n satan of slang verklaar? En verduidelik PRESIES hoe is my ‘geloof’ soos wat hier staan.

   Verstommend.

   1. Leonor C Lombard

    Mooi man. Noem nog so paar name en skryf nog so paar goed wat ek gese het. Dalk leer jy iets. Anders, vermaak maar jouself tot in die verderf.

   2. CXLII inderdaad n pragtige sonnet van Shakespeare.
    Clovermannetjie met die ja-kop-pe-wer-oe sal dit meer waardeer.
    Hou verby….seg oompie Abjater.

   3. Kiepersol
    Ek het jou onlangse “kommentare” gelees en dis vir my baie duidelik dat jy hoegenaamd nie van plan is om enige sinvolle brydrae te lewer nie. Jy misbruik die ruimte tot jou beskikking om ander wat wel ‘n bydae wil maak, aan te val, af te kraak, sleg te sê en verder sleep jy dinge by wat op ander webwerwe gesê is en nie hier ter sake is nie.

    Jy weet baie goed wat my voorwaardes is vir plasings; maar jy het besluit om jou nie daaraan te steur nie, dus is jy nie meer welkom hier by ons nie!

    Adriaan Snyman.

 141. Moenie my verder betrek nie, dit is tog duidelik waar jy staan. Rick Joyner het ons gewaarsku om sulke goed en afrika maskers en oosterse goed, alle onheilige en onreine goed, uit ons huise te kry want dit gaan die gedaantes soos magnete trek. Jy bring dit in my huis in saam jou vervloekinge, maar ek staa sterker as wat jy dink. Verder lees ek nie meer nie, moenie my betrek nie dankie.

 142. Leonor,
  Niemand kan hierdie bevestiging vanuit Yahweh se mond misverstaan nie . Lees weer Yahweh het nie die duiwel geskape nie, maar wel ‘n engel (Gerub) genaamd lucifer wat homself uiteindelik bo Yahweh probeer verhef het. Hierdie eertydse engel het die sonde geskep en nie Yahweh nie. Die mens se ontkenning van ‘n Satan beteken dat hulle moet uiteindelik alle sonde aan God toereken. ‘n Ontkenning van die Satan beteken dat daar geen oorspronklike erfsonde was nie omdat ‘n ontkenning van die Satan, ons laat sonder ‘n eerste oorsaak van sonde. Indien ons Satan wil onken, dan sit nog steeds met die resultaat genoem “sonde” , maar ons is sonder ‘n eerste oorsaak, naamlik, “die versoeker”, wat “verlei. As ons die bestaan van Satan ontken dan het God geen vyand nie en as God het geen vyand het nie, dan is sy kinders sonder vyande. As die Satan dan net ‘n “state of mind” is of ‘n “slegte gedagte” in die mens se begrip is, dan beteken dit dat Christus (Yahshua) slegs ‘n “goeie gedagte” of ‘n goeie teenwoordigheid van gees is ? Of hoe dan?
  Esegiël 28: 13-16 – Jy was ’n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ’n heilige berg; ’n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as “ONHEILIGE” van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut! – “Hoogmoed het jou hart geword oor jou skoonheid : jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien”. – VERVOLG

 143. Leonor – VERVOLG
  Openbaring 12 ; 7-9 vertel die hele verhaal, maar wanneer ons selfs Openbaring verwerp, dan moet ons ook Satan se finale straf en ewige uiteinde verwerp as ‘n fiksie of ‘n slegte bangmaak gedagte by die mens.
  Die twee Skrifgedeeltes wat Satan beskryf voordat hy geval het is Ezekiel 28: 12-19 en Jesaja 14: 12-15. Satan was die “gesalfde gerub” (Esegiël 28:14). Hy was versier met die kosbaarste juwele denkbaar (Esegiël 28:13). Hy was “die model van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid” (Esegiël 28: 12b). Waarskynlik was hy die hoogste van alle engele. Hy was oortuigend genoeg om ‘n derde van die engele te oortuig om saam met hom in sy rebellie deel te neem (Openbaring 12: 4). Selfs na sy val uit die hemel, het Michael die aartsengel dit nie gewaag om teen hom op te staan nie, sonder dat hy YAHWEH se hulp gehad het nie(Judas 9). Satan het as gevolg van trots geval. “. Naasbeste” wou hy nie wees nie . Hy wou soos God wees: “Jy sê in jou hart sê: Ek wil opklim in die hemel; Ek sal my troon verhef bo die sterre van God l; Ek sal op die troon sit op die berg van samekoms, op die uiterste hoogtes van die heilige berg “(Jesaja 14:13).
  In Job 1: 6,7,8,9,12 asook Job 2: 1,2,3,4,6,7, en weer in Sagaria 3:2 word daar na die Satan as ‘n entiteit verwys. (soos volg) ;
  Job 1:6 – En op ’n dag toe die seuns van God kom om hulle voor YAHWEH te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.
  Job 2:1 – EN op ’n dag toe die seuns van God kom om hulle voor YAHWEH te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor YAHWEH te stel.
  Die Yanakh beskryf die Satan soos volg:

  haś-śā-ṭān
  הַשָּׂטָן֙ Satan

 144. Dag Leonor,

  Misschien kan jij jou mening in een dokument plaatsen zodat iedereen dit duidelijk kan lezen die dat wil. Ik vind dit reuze interessant. Of al bovenstaande stukken samenvoegen.

 145. Gepraat van Prieska (verder boontoe) … Die JA-stemmers se SiyaThemba munisipaliteit (E’Thembeni, Marydale, Niekerkshoop, Prieska en Westerberg) gedaantes is besig om marrakkas te maak in Prieska omdat die ANC maak net wat hulle wil.

  Gepraat van Duitsers (verder boontoe) … die Duitse regering beplan om die Duitse bevolking aan te raai om voedsel en water in hul huise op te pot in die geval van terroriste aanval/le of die een of ander katastrofe. Voedsel vir tien dae en water vir vyf dae volgens die Frankfurter Allgemmeine Sonntagszeitung.

  Hoe toevallig? Die Prieska JA-stem/gedaante marrakkas en die Duitse oppot-storie.

  Eintlik dieselfde storie met verskillende tydlyne.

  Ns. Van tydlyn gepraat … Sowat ‘n jaar tot twee jaar gelede was daar aan ‘n Verskrikte Ruiter op ‘n ander forum (‘n Kamma ‘nuus’blad) iets meegedeel oor sy ‘verwantskap’ met Valkenberg. Hy was te Valkenberg-verskrik om dit raak te lees … Nou sit ‘sy’ verdrietig op die Kiepersol (brul) sand. ‘Sy’ sou so graag eerder op die Bieblebom trappe wou gesit het by Franskraal …

  1. Ek weet nie of daar gespog of gekla word as daar van Franskraal gepraat word nie. Die plek is vrot van die inbrake en word omring met reuse plakkerskampe soos Exolweni en Masakhane. In die aanliggende kusdorpies met beter reputasies as Franskraal, was daar al gemiddeld 97 inbrake en aanvalle die laaste tyd. Hulle word helder oordag aangeval en met bakstene in die gesigte geslaan, of in die nag met byle bekruip. Die aanvallers sak van so ver as die Hermanus Zwelihle township op hulle toe.

 146. Goeie naand,
  Sien hier word baie geskryf oor die duiwel. Sommer iets interesant oor die dingetjie. Waneer ons lees wat sê Johannes oor die dingetjie, Openbaring. Hy begin met van WIE die openbaring kom. Op 1:4 “…van Hom wat IS en wat WAS en wat KOM”. Maw. ‘n konkrete werklikheid, vandag, gister en more (van ewigheid tot ewigheid). Kom ons by Op 17:8 (waar hy die duiwel beskryf) staan daar, die laaste deel “die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is”. Nou hoe op aarde werk dit? Iets wat is maar nie is nie maar tog is. Is daar nou so iets of nie? Kom ons kyk na ‘n praktiese ding soos bv. Koue. Daar is mos nie regtig iets soos koue nie, alhoewel mens dit tog kan ‘voel’. Die teenoorgestelde is hitte, nou hitte is mos werklik, mens kan dit ‘maak’ bv. Vuur, wrywing, elektriesiteit ens. Hitte het ook ‘gebruikswaarde’ maak kos gaar, smelt metaal, maak skoon, ens. Kan ook verbrand, uitwis ens. Daarom openbaar God Hom ook as Hitte, Vuur in Sy Woord, bv. brandendebos, Vuurkolom, Tonge van vuur ens. Kyk ons nou na koue dan sien ons daar is byna geen gebruike. Mens kan ook nie koue maak nie. Dalk sal u nou sê “wat van ‘n yskas?” sonder om nou tegnies te raak is al die pypies, gas, motors ens besig om die Hitte wat binne die yskas is te verplaas na buite. Waneer die Hitte nou buite die yskas is, is daar ‘n toestand van geen hitte binne die yskas. Ons het die toestand nou ‘n naam gegee nl. koue. So koue is nie regtig nie, kan net daar wees as daar nie hitte is nie. So werk die duiwel (koue) ook, kan net daar wees waar God (hitte) nie is nie. Dus die duiwel is NIE ‘n mag teen God nie, kan net daar wees waar God nie is nie.

  Daar is ook heelwat voorbeelde hiervan in die Woord bv. 1Sam 16:14. Waar die Gees van God van Saul gewyk het, toe kon die bose eers ‘inkom’.

  1. O’ja nog so voorbeeld. God openbaar Hom ook as Lig in Sy Woord. Lig kan ook gemaak word en het baie gebruike. Maar die enigste manier wat mens duisternis kan maak is om die Lig af te sit. Dus die duiwel (duisternis) kan net daar wees waar God (Lig) nie is nie.
   Nou hoe werk die dingetjie nou? 1Petrus5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. As ons nou lees van die brullende leeu, skrik ons, ons winde uit vir die vreeslike ding. Ons moet net verder lees “hy soek wie hy kan verslind”. Dit werk min of meer soos Rooikappie se storie, sy het mos so mooi mandjie gehad met kossies in vir ouma. Nou die duiwel het ook so ‘n mooi mandjie, vol versiersels maar binne in is perdemis. Ons het mos so spreekwoord oor perdemis en vye. Die duiwel kom nou by mens met die mooie mandjie en probeer vertel van die lekker vye. Mens is mos gemaak met ‘n vrye wil, en daarom is dit nou jou keuse om te sê 1) Nee man dis perdemis voertsek (of ‘n ander woord) en dan Moet hy voertsek. 2) O watter lekker vye, gee vir my ook. En dan het hy jou. Hy, die duiwel, het geen mag om jou te maak vye eet nie, dit is net jou eie keuse. Voorbeeld daar is sulke wit poeier in die mandjie. Die duiwel het geen mag om jou keelgat oop te maak en die goed in te gooi nie, indien jy dit wil sluk is die jou keuse.
   Die probleem in die samelewing is as die meerderheid nou “vye eet” dan word die hele besigheid “vrot” en dan kry die paar wat sê voertsek ook swaar
   Hoop dit help dalk vir iemand.
   Groetnis.

 147. Roger Teale het ons gewaarsku, en hy het hom as ware profeet bewys. Ek was gister besig met Rick se methods of counter attack toe ek hier aangeval word, en die name deurmekaar gehad het.
  Roger Teale het gewaarsku

  ANYTHING THAT IS UNHOLY
  FILTHY
  UNSEEMLY
  NOT OF GOD
  MUST BE GOTTEN RID OF OR BURNT

  alles wat onheilig is, smerig, ongepas of onbetaamlik, wat nie van God afkomstig is nie
  raak ontslae daarvan. Kry dit uit jou huis uit.

 148. Deborah de Richter

  die tydperk van 1335 dae het begin op 16 desember 2013…die bevestiging het ek ook by VADER ontvang…die tye tye en ‘n halwe tyd van open 12 en dan 12 is dieselfde …175 jaar..en is vanaf 16 des 1838 tot 2013…daarna maak die slang sy bek oop om die vrou te laat wegvoer…hierdie tydperk waar ons uitgelewer is aan die vyand loop ten einde in augustus 2017…ons in die pylvak…dit gaan nou lekker begin raak…eergister nebiru gesien by my huis net voor sonsondergang..

 149. Deborah de Richter

  hierdie ding dat die amerikaners ons waarsku vir terroriste aanvalle mense is ‘n leuen..dis nie ‘n waarskuwing nie..dit is ‘n DREIGEMENT..hulle lei die terroriste op en sal hulle hier los laat wanneer die tyd kom..en hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van heilige prag..daar is net een heilige berg en dit is SION..afrika is vrot van amerikaanse militere basisse..hulle sal van ons ‘n tweede sirie maak…ekt biekie gedink…hoe..en hier moet iets radikaal gebeur…wat ons weermag nie kan hanteer nie…en waar die vsa dan hulle hulp gaan aanbied…die plan van aksie is altyd dieselfde…ons moet gaan kyk naa die patroon in sirie, libie, yemen, egipte etc..

 150. Deborah de Richter

  kyk asb …NWO 2016 [DOCUMENTARY] OBAMA vs PUTIN // ISIS // POPE FRANCIS // WW3 **FINAL WARNING** op you tube…the usa peace keeping role???

 151. As mens kyk na al die nonsens, en bakleierye om die Brexit aangeleentheid, lyk my voorspelling in n vorige pos, tog nie so ” dof ” nie. Ek het gesè, die groot geld wen altyd. Ek het n teorie nou. Die geldbase, was SO oortuig dat die britte teen Brexit sou stem, dat hulle ” rustig ” teruggesit het. Hulle beheer dan die media, kerke, en alles wat oop en toe maak. Kan dit wees dat hulle in hulle sataniese verwaandheid, die pot heeltemal misgesit het ? Dit lyk vir my so. Maar nou sal hulle EKSTRA vuil baklei, todat hulle planne, weer op dreef gebring word. Maar daar gaan baie slagoffers in hierdie ” geveg ” wees !

 152. Deborah op die stadium word jihadis van regoor die wereld na Turkye ingevoer om Sirie oor te vat. Hulle word by die Jarablus grens ingestoot om Sirie oor te vat van Sirie se weermag en Isis. Dis waarheen die Thulsie tweeling ook op pad heen was. Hier is die jongste video van hul daaglikse instroming by Jarablus deur Turkye

  https://m.youtube.com/watch?v=0k4KyHigTbo

  Op die oomblik stroom hulle almal daarheen en word die werwing daarvoor gedoen.
  Ek dink ons moeilikheid is te naby met die swartes vir ‘n Isis inval in Suid Afrika, veral omdat hulle aandag nou elders is, ten spyte van georganiseerde Isis teenwoordigheid hier by ons, wat ek glo op werwing fokus. Ek dink nie hulle gaan nou omdraai en Suid Afrika inval nie.
  Ons moet maar hou by die profete se waarskuwings vir Suid Afrika, dit is ons riglyne in die deurmekaar en onsekere tye.

   1. Deborah al die lande wat jy noem waar die isis scenario afgespeel het, is ook moslem lande, selfs plekke waar boko haram en al shabaab besig is in Afrika, het groot moslem bevolkings. Ons val meer in die Rwanda kategorie, met volktwis (tribalism) en ‘n gehate minderheid (ons blankes), ‘n toestand wat altyd uitloop of ‘n volksmoord.

   2. Abjater, as daar een ding is, wat vir my baie duidelik geword het, is dit die TOTALE leuens, wat deur die wêreld-media, en wêreld-leiers op n daaglikse basis uitgespoeg word. Veral waar oorloë, en ” regime changes, ” aan die gang is. Vir vyf jaar al, sanik die Weste dat Assad moet verwyder word, want hy is n ” aaklige ” diktator ? Daar is der duisende, hoogs opgeleide vryskut sluipmoordenaars, wat vir relatief min geld, van Assad kan/sal ontslae raak. Al het hy baie lyfwagte. Niemand kan 24/7 totaal beskerm word nie. Nee wat, al hierdie ” filantropiese/christelike leiers, ” soek net EEN ding, en dit is OORLOG ! En die wapen-bedryf MONSTER, moet die heel tyd gevoer word, want hy is BAIE honger, en mag nie doodgaan nie. En hy soek nou n 3de WO, want dit is dieselfde as n groot ” karnival-fees, ” waar hy homself totaal te buite kan gaan, en eet en suip, tot hy net bly lê !

 153. Hinsie,
  EK dink jy onderskat Satan se mag geheel en al en solank ons probeer ontken dat hy as ‘n WERKLIKE “WESE” bestaan, gaan hy onverpoost voort om almal (DIE HELE WêRELD ) maar veral God YAHWEH se kinders te verlei (2 Korinthiërs 11:14 -15 – “ En geen wonder nie! Want die SATAN self VERANDER hom in ’n ENGEL VAN DIE LIG. Dit is dus niks besonders wanneer SY DIENAARS hulle ook VOORDOEN as DIENAARS van GEREGTIGHEID. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.”.) Satan is nie ‘n fiksiestorie soos Rooikappie en die “slegte wolf” nie. Nog minder kan ons soos dwase glo dat daar ‘n boom met “spesiale vye” was wat hulle nie moes eet nie. Sou dit egter wel bestaan het kan ons maar alte seker glo dat reeds omdat hulle nie sonde geken het nie en ook nie tussen goed en kwaad kon onderskei nie (soos wat ons vandag KAN doen), daarom is hulle deur Satan (die slang) “OORTUIGEND” verlei met leuens en hy (Satan) was die skepper van sonde en nie Eva of Adam nie. (Gen 3:15- En Ek sal vyandskap stel tussen jou (Satan) en die vrou, en tussen jou (Satan) “saad” en haar “saad”.) Hoekom, wat het Satan se saad met Eva sin in gemeen? Was Kain die eerste moordenaar, die resultaat van die SATANSAAD ? Of verwys die SAAD dalk ook na YAHSHUA wat uit die vrou gebore sou word om SATAN uiteindelik te vernietig? VERVOLG

 154. Hinsie – vervolg,
  Adam en Eva was slegs die instrumente vir Satan om in te meng in God se skepping. As dit nie so was nie, dan was Yahshua se kruisdood en oorwinning oor die dood alles verniet. Dit het Satan in ‘n skaakmat posisie geplaas en hy poog alles in sy vermoë om die wêreld te mislei en hy gaan homslef nog as God YAHWEH voordoen. Die wêreld insluitende Yahweh se kinders word verblind en almal is gereed om die valse profeet te ontvang en so ook die grootskaalse afwatering van ‘n Christelike verlossingsleer, asook die groot inslag van multigodsdienstige denke in voormalig evangeliese kringe, is die finale aanduiding dat die tyd vir die groot aanslag deur die Satan as die Antichris en die valse profeet op wêreldleierskap baie naby gekom het. 2 Thes 3 :3-4 – Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God YAHWEH genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God YAHWEH sal sit en voorgee dat hy God is.

  1. Leonor C Lombard

   Johann, ek sal maar plaas wat ek geskryf het. Lees maar want ons is in ‘n skaakmat possisie. Jy glo in ‘satan’ se mag EN in Yahweh se Almag. Ek glo net in die Een God,Yahweh, en Sy Almag oor alles en glo Sy Woorde absoluut:Daar is GEEN god naas Hom nie.

   Maar dit is en bly ‘n baie moeilike onderwerp. Want dit spreek baie aspekte aan van wat geglo word. En soos ek reeds geskryf het- dis soos dominos wat val.

   My stuk is lank- ek gaan dit probeer verkort en dan plaas ek dit.

 155. Leonor.

  Kom ons stel dit reg. Ek glo in YAHWEH as die enigste lewende God. Daar is geen ander lewende ALMAGTIGE God nie. Ek “glo” nie in Satan nie en beskou hom nie as ‘n god in die sin nie, maar wel as ‘n opponent van Yahweh. (My geloof is nie in SATAN nie) Ek is “bewus” van sy “bestaan en ook sy mag”, omdat YAHWEH en selfs Yahshua hom as ‘n entiteit (geskape wese) identifiseer en so ook al sy volgelinge (ander geskape wesens wat saam met hom uit die Hemel gewerp is). Satan is ‘n gevalle GERUB (engel). Wat is so moeilik om al die Skrifgedeeltes, WAT DIT ONOMWONDE BEVESTIG, te verstaan?

 156. Goeie naand,
  Johan, miskien verstaan ons mekaar verkeerd. Mens onderskat nie die duiwel nie, maar mens moet nie vir die dingetjie meer mag gee as wat dit verdien nie. Stem saam dat die duiwel ‘n gevalle engel is. Die Skrif wat u aanhaal is van toepassing. Openbaring 20 vertel dat dit een engel se werk is om die dingetjie vas te bind. So sy (die duiwel) se mag/krag is minder as die van een engel. Die duiwel is dus NIE op gelyke voet met God. Het nie dieselfde mag nie.
  Indien u “Die Boek van die Opregtes” sal lees (beskikbaar by Vaandel) hoofstuk 23 waar Abraham vir Isak gaan offer het sien ons ook hoe die duiwel dit probeer verhoed het, en elke keer het Abraham hom bestraf en dan MOET die duiwel wyk, weg gaan, maar dan probeer hy (duiwel) weer op ‘n ander manier. Kom met ‘n ander mandjie, soos in vorige skrywe.
  Ander interesante leesstof is “Die Verborge Boeke van Eden” (ook beskikbaar by Vaandel) waar dit ook uit gespel word hoe die duiwel die mense gepla het, en in op watter maniere hy verkyn het, maar elke keer was dit die vrye keuse van die mens om te luister of nie, indien hulle hom bestaf het moes dit weggaan, hulle uitlos.
  Die mag wat die duiwel aan die einde gaan kry, (op die troon van God sit) het hy nie nou al nie, hy gaan dit verkry uit die mense wat agter dit gaan aanloop. (soos in u vorige skrywe, die wat verlei is, met eie keuse aanvaar) Amper iets soos demokrasie of mense regte. Die wat die nommer (chip) gaan aanvaar.
  Groetnis,

  1. Hinsie,
   Dankie vir jou skrywe.
   Let wel dat Openbaring 20: 1 -3 nog ‘n gebeurtenis is wat voorspel is om in die toekoms plaas te vind. Dit is hoegenaamd nie, aanduidend dat Satan (wie jy as “ ‘n ou dingetjie” beskou ) reeds magteloos is nie. (Dit moet nog gebeur) Intussen is Satan nog vol van sy eie mag en hy regeer tans die hele ou wêreld en die wat aan sy verleiding “verslaaf” is doen dit wel uit eie keuse. So ook die wat hom as gering of glad nie erken as God se Opponent (teenstander) nie. Die Engel wat God YAHWEH gaan stuur is baie sterk – hy gryp die Satan en bind hom ʼn 1 000 jaar lank. • Die Satan word genoem die draak, die ou slang en die duiwel. • Hierdie name van die Satan is ook in Openbaring 12 genoem. • Na aanleiding van wat ons in Openbaring 12 lees, lyk dit of die bind (gevangeneskap) van die Satan beteken dat die MAG wat hy tans het op die aarde, gebind op opgeskort/beperk gaan word.
   Ek het wel die Verborge boek van Eden en ook die Boek van die Opregte. Dit vertel van Satan se ou streke en verleiding en omdat hy steeds soveel “Mag” besit, het hy PROBEER om God YAHWEH se Raadsplan te verongeluk, asook om elkeen van ons se eie denke, wil en gehoorsaamheid aan God tot die uiterste te beproef.
   Groete,
   Johann Cronje

 157. Hinsie,

  Dankie vir jou skrywe.
  Let wel dat Openbaring 20: 1 -3 nog ‘n gebeurtenis is wat voorspel is om in die toekoms plaas te vind. Dit is hoegenaamd nie, aanduidend dat Satan (wie jy as “ ‘n ou dingetjie” beskou ) reeds magteloos is nie. (Dit moet nog gebeur) Intussen is Satan nog vol van sy eie mag en hy regeer tans die hele ou wêreld en die wat aan sy verleiding “verslaaf” is doen dit wel uit eie keuse. So ook die wat hom as gering of glad nie erken as God se Opponent (teenstander) nie. Die Engel wat God YAHWEH gaan stuur is baie sterk – hy gryp die Satan en bind hom ʼn 1 000 jaar lank. • Die Satan word genoem die draak, die ou slang en die duiwel. • Hierdie name van die Satan is ook in Openbaring 12 genoem. • Na aanleiding van wat ons in Openbaring 12 lees, lyk dit of die bind (gevangeneskap) van die Satan beteken dat die MAG wat hy tans het op die aarde, gebind op opgeskort/beperk gaan word.
  Ek het wel die Verborge boek van Eden en ook die Boek van die Opregte. Dit vertel van Satan se ou streke en verleiding en omdat hy steeds soveel “Mag” besit, het hy God YAHWEH se Raadsplan te verongeluk, asook om elkeen van ons se eie denke, wil en gehoorsaamheid aan God tot die uiterste te beproef.

 158. Hinsie,

  Dankie vir jou skrywe.
  Let wel dat Openbaring 20: 1 -3 nog ‘n gebeurtenis is wat voorspel is om in die toekoms plaas te vind. Dit is hoegenaamd nie, aanduidend dat Satan (wie jy as “ ‘n ou dingetjie” beskou ) reeds magteloos is nie. (Dit moet nog gebeur) Intussen is Satan nog vol van sy eie mag en hy regeer tans die hele ou wêreld en die wat aan sy verleiding “verslaaf” is doen dit wel uit eie keuse. So ook die wat hom as gering of glad nie erken as God se Opponent (teenstander) nie. Die Engel wat God YAHWEH gaan stuur is baie sterk – hy gryp die Satan en bind hom ʼn 1 000 jaar lank. • Die Satan word genoem die draak, die ou slang en die duiwel. • Hierdie name van die Satan is ook in Openbaring 12 genoem. • Na aanleiding van wat ons in Openbaring 12 lees, lyk dit of die bind (gevangeneskap) van die Satan beteken dat die MAG wat hy tans het op die aarde, gebind op opgeskort/beperk gaan word.
  Ek het wel die Verborge boek van Eden en ook die Boek van die Opregte. Dit vertel van Satan se ou streke en verleiding en omdat hy steeds soveel “Mag” besit, het hy God YAHWEH se Raadsplan te verongeluk, asook om elkeen van ons se eie denke, wil en gehoorsaamheid aan God tot die uiterste te beproef.

 159. Leonor C Lombard

  Ek gaan die stuk plaas. Die ore gaan tuit en die oge sal sien of nie. Maar laat die wat wil hoor, hoor.

  Doen net Esegiel en Genesis om die satan entiteit te soek.

  Besig met die ‘gevalle’ engele, reuse, nephilim ens.

  Job wil ek ook graag uitwys dat die teenstander na alles verdwyn het en Yahweh alleen met Job gekommunikeer het. Sal dit ‘n bietjie later plaas.

 160. Leonor C Lombard

  Het deeglik ondersoek. Tot my ontnugtering het ek so baie foute gemaak.

  Daar is Esegiel 28 en ook die slang in Eden. Daarby is die verse in Gen 6 ook gebruik as bevestiging vir die engele wat aarde toegekom het deur ‘n rebellie. Dan is daar die magdom duiwel verse in die NT en laastens om alles mooi bymekaar te trek die goed wat in Openbaring geskryf is. Al hierdie is genoeg om soos jy sê onomwonde te verklaar: satan is regtig, is ‘n teenstander van Yahweh, god van hierdie wereld en oorsaak van die sonde en die een wat loop soos ‘n brullende leeu en dat ‘n geveg tussen Yahweh en hom wag maar ons weet dat Yahweh gaan wen….

  Maar dit is nie wat ek lees nie. Dit is nie wat die Tanakh vertel nie. Dit is wat die kerkleer vertel.

  Dit is hoe dit vir my is: Ek begin by Esegiel 28 uit Septaugint.

  28:2 And thou, son of man, say to the PRINCE OF TYRUS, Thus saith Yahweh; Because thine heart has been exalted, and thou hast said, I am God, I have inhabited the dwelling of God in the heart of the sea; YET THOU ART MAN AND NOT GOD, though thou hast set thine heart as the heart of God
  28:7 because of this, behold, I [will] bring on thee strange plagues from the nations; and they shall draw their swords against thee, and against the beauty of thy knowledge,
  28:8 AND THEY SHALL BRING DOWN THY BEAUTY TO DESTRUCTION. And they shall bring thee down; and thou shalt die the death of the slain in the heart of the sea.
  28:9 Wilt thou indeed say, I am God, before them that slay thee? WHEREAS THOU ART MAN(#0120 אָדָם ‘adam {aw-dawm’}, AND NOT GOD.

  Hier is dit duidelik dat hy NET ‘n MAN is maar ook ‘n adam.

 161. Leonor C Lombard

  28:12 Son of man, take up a lamentation for the prince of Tyre, and say to him, Thus saith Yahweh God; Thou art a seal of resemblance, and crown of beauty

  Let op – in ons bybel is daar een plek die VORS en die ander plek die KONING, terwyl die grondteks beide plekke net prince of regeerder gebruik.
  Prince- #5057 נָגִיד nagiyd {naw-gheed’}
  1) leader, ruler, captain, prince
  1a) ruler, prince
  1b) prince-overseer
  1c) ruler (in other capacities)
  1d) princely things

  Dus nie ‘n god /El of elohim nie.

  28:13 Thou wast in the delight of the paradise of God; THOU HAST BOUND UPON thee every precious stone, the sardius, and topaz, and emerald, and carbuncle, and sapphire, and jasper, and silver, and gold, and ligure, and agate, and amethyst, and chrysolite, and beryl, and onyx: and THOU HAST FILLED THY TREASURES AND THY STORES IN THEE WITH GOLD.

  HY het HOMSELF beklee met edelstene. Al die stene is van die priester se borsdekking- hy het hom heel moontlik as ‘n priester gesien.

  28:14 From the day that thou wast created thou [wast] WITH THE CHERUB: I set thee on/IN the holy mount of God; thou wast in the midst of the stones of fire.

  Hier is hy NIE DIE GERUB NIE maar die Gerub was BY hom as beskerming?

  Johann, waar staan dat hy ‘n ‘Gesalfde Gerub’ was? Net konings en priesters, mense, word gesalf.

  28:15 Thou wast faultless in thy days, from the day that thou wast created, until iniquity was found in thee.

  28:16 Of the abundance of thy merchandise thou hast filled thy storehouses with iniquity, and hast sinned: THEREFORE THOU HAST BEEN CAST DOWN WOUNDED FROM THE MOUNT OF GOD, AND THE CHERUB HAS BROUGHT THEE OUT OF THE MIDST OF THE STONES OF FIRE.

  Let wel: NIKS VAN ONHEILIGE NIE en NIKS van GERUB WAT BESKUT.

 162. As julle wil lees van ‘n klug en een van die takkies op die “Doringbos” waarvan Die Suidlanders praat … Gaan lees dan die klugtige wolhaarstorie by:

  http://www.dievryburger.co.za/2016/08/die-vryburger-se-webblad-gekraak/

  Behalwe vir die ander snert wat in die wollerige spinnekop-storie kwytgeraak word moet daar veral gelet word op:

  “Enkele veranderinge is ook tans in proses by Die Vryburger, nadat die redaksie onder nuwe bestuur gekom het. ‘n Meer volledige aankondiging hieroor, sal binnekort deur Die Vryburger se voorsitter gemaak word.”

  Net soos die klugtige wolhaarstorie oor die jong liberale dame, Emily Hobhouse wat onlangs deur dieselfde lot so uitgebuit was … Of het sy hulle uitgebuit? Met haar besoek hier was sy so deurmekaar soos ‘n warrelwind … net so deurmekaar soos die lot self. Moet sê, nogal lekker gesuip en gevreet. Ek het ‘n vermoede dat daar terug in Engeland voel sy nie so lekker oor die hele ‘ervaring’ nie. Die kamtige ou storietjies van die ou omies en dame of twee het in elk geval nie ingepas by haar liberale siening nie.

  Die ‘beste’ van dit alles is die dom mofskape wat val vir al die wollerigheid.

 163. Leonor C Lombard

  Wel sover, as ek nie geweet het dat satan ‘bestaan’ nie sou ek NIE die koning van Tirus as ‘die Satan’ raakgelees het nie.

  Uit die stuk:
  1. Koning van Tirus
  2. Hy was in die tuin van Eden
  3. Hy het handel gedryf.
  4. Hy was skatryk.
  5. Hy het gedink hy is ‘n god
  6. Hy was pragtig en volmaak geskape
  7. Hy was op die Heilige Berg.
  8. Die nasies gaan teen hom veg

  Alles gebeur hier op aarde. Koop, Eden, Heilige berg, nasies, goud.

  So ons gaan na Eseg 31

  Esegiel 31
  Mensekind, SÊ AAN FARAO, DIE KONING VAN EGIPTE, en aan sy menigte: Na wie lyk jy in jou grootheid?
  Kyk, Assur was ‘n seder op die Líbanon, skoon van takke en ‘n skaduryke bos en hoog van groei; en sy top was tussen die wolke.
  En hy het skoon geword in sy grootheid, in die lengte van sy takke, omdat sy wortel by groot waters was.
  8 SEDERS HET NIE NABY HOM GEKOM IN DIE TUIN VAN GOD NIE, sipresse was nie soos sy takke nie, en platane het nie gehaal by sy takwerk nie: GEEN BOOM IN DIE TUIN VAN GOD WAS MET HOM TE VERGELYK IN SY SKOONHEID NIE.
  Ek het hom mooi gemaak deur die menigte van sy takke, SODAT AL DIE BOME VAN EDEN WAT IN DIE TUIN VAN GOD WAS, HOM BENY HET.
  Daarom, so het die Yahweh gesê: OMDAT HY HOOG UITGEGROEI HET, EN HY SY TOP TUSSEN DIE WOLKE VERHEF HET EN HOOGMOEDIG GEWORD HET OOR SY HOOGTE,
  11 sal Ek hom oorgee in die hand van die magtige onder die nasies; dié sal sekerlik met hom handel; VANWEË SY GODDELOOSHEID HET EK HOM UITGEDRYWE.

  Deur die geluid van sy val het Ek die nasies laat bewe, toe Ek hom na die doderyk laat neerdaal het saam met die wat in die kuil neerdaal; EN AL DIE BOME VAN EDEN, DIE UITGESOEKTES EN BESTES VAN DIE LÍBANON, ALMAL WATERDRINKERS, HET HULLESELF GETROOS IN DIE ONDERSTE VAN DIE AARDE.

 164. Leonor C Lombard

  18 NA WIE LYK JY SO IN HEERLIKHEID EN GROOTHEID ONDER DIE BOME VAN EDEN? En tog sal jy neergewerp word SAAM MET DIE BOME VAN EDEN NA DIE ONDERSTE VAN DIE AARDE; TUSSEN DIE ONBESNEDENES SAL JY LÊ, SAAM MET DIE WAT VERSLAAN IS DEUR DIE SWAARD.

  DIT IS FARAO EN SY HELE MENIGTE, SPREEK YAHWEH.

  1. Koning van Egipte
  2. Hy was in die tuin van Eden
  3. Hy het handel gedryf.
  4. Hy was skatryk.
  5. Hy het gedink hy is ‘n god
  6. Hy was pragtig en volmaak geskape en almal het hom beny
  7. Niks van die Heilige berg nie

  Nou gaan ons na Jesaja 14
  Dit gaan oor die val van die koning van Babel. Israel word verdruk maar sal met hom spot die dag as hy val. Hy het volke verwoes. Die Sipresse en seder bome is baie bly toe hy val. Hy het kragteloos geword. Hy was trots en wou ook ‘n god wees maar het SY land en SY volk verwoes.

  Die een vers wat gebruik word om nou die koning van Babel as ‘die Satan’ te laat word is die :
  o morester/ LUCIFER, seun van die daeraad

  MAAR in GEEN grondteks is die woord LUCIFER nie. Nou wie het dit ingesit?

  how ! you-fell from·heavens EILL howl-you ! son-of dawn

  Natuurlik ‘n roomse priester!
  Lucifer = “light-bearer”
  1) shining one, morning star, Lucifer
  1a) of the king of Babylon and Satan (fig.)
  2) (TWOT) ‘HELEL’ DESCRIBING THE KING OF BABYLON

  Hierdie ou wil Helel verander na LUCIFER –the word Lucifer is taken from the Latin Vulgate,[15] which translates הֵילֵל as lucifer,[16][17] meaning “the morning star, the planet Venus”, or, as an adjective, “light-bringing”.[18]

  DIE CHRISTENE het dit ‘n NAAM gemaak soos hulle met die Hebreeuse woord satan die NAAM SATAN gemaak!

  —Strong’s (Hebrew & Chaldee Dictionary of the Old Testament)
  #1966.
  helel (237d); from 1984a; a shining one:—
  NASB – star of the morning(1). (Venus)

 165. Leonor C Lombard

  EEN plek in die HELE Tanakh. EEN plek vir die satansgod wat so werklik is en en so groot???

  En dan die verwarde skrywer wat in Op 22 sommer Yahshua OOK die ‘blink môrester’ noem. Is Yahshua nou Lucifer en die koning van Babel of is Hy VENUS?

  Uit die drie gedeeltes moet ek nou aflei dat ‘die satangod’ die koning van Babel is, die koning van Egipte en die koning van Tirus-? Of was daar drie satans? Maar tog is Al drie MENSE soos Eseg 28 duidelik stel.

  NEE. ‘die satan’ is beslis nie hier nie.

  Daar word mos van bome in die tuin van Eden gepraat- dus moet 2 van die 3 uit Eden kom.

  Wat is bome? Israel word genoem die olyfboom. Daar is seders van Libanon en sipresse en baie ander bome in die tuin van Eden in Genesis 2.
  Voordat ons daarna kyk, wat weet ons of eerder dink ons weet.

  1. Net die adam was in Eden.
  2. Daar was ‘n slang, die duiwel, wat nonsens gemaak het met Eva.
  3. Daar het die slangsaad ontwikkel
  4. Die slang het die sonde begin- soos Johann sê
  5. Hulle het nie geweet wat ‘sonde’ is nie.
  6. Hulle is uit Eden geskop.

  NEE.
  Adam was in ‘n tuin IN Eden.
  Gen 2
  Ook het Yahweh God ‘n TUIN GEPLANT IN EDEN, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘N PLEK GEGEE.
  LET wel – NIE die HELE tuin nie.

  Daar was BAIE ‘bome’ in die EDEN. Maw. baie volke of nasies in Eden. Die vader van die koning van Egipte was daar- Eseg31. Die vader van die koning van Tirus Eseg 28 was daar. Daar was die seders en sipresse. Party was volmaak en mooi en ALMAL is GOED geskape deur Yahweh.

  Hierdie ‘bome was in die HELE Eden.
  9 En Yahweh God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, BEGEERLIK OM TE SIEN en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.

 166. Leonor C Lombard

  En omdat almal GOED was het Yahweh nie omgegee dat die adam en sy maat met hulle omgang/ gemeng het nie (en ek bedoel NIE net seksueel nie maar in die algemeen).

  Daarom die opdrag:
  En die Yahweh het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin MAG JY VRY EET,
  17maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; WANT DIE DAG AS JY DAARVAN EET, SAL JY SEKERLIK STERWE.

  Dit was die eerste BEVEL/WET en die STRAF wat Yahweh vir Sy adam gegee het.

  Die woord BEGEERLIK:
  #2530 chamad {khaw-mad’
  to desire, covet, take pleasure in, delight in

  Sal jy ‘n boom as begeerlik beskryf, ‘n boom van hout en blare? Dit is nie BOME maar MENSE. Neem jy plesier in ‘n boom? Hierdie begeerlikheid het seksuele ondertone en of ‘n begeerte na iets mooi wat jy nie het nie daarom die woord ‘covet’- het te doen met najaag van plesier, geldgsug, en hebsug maw ‘n jy begeer iets met jou hele wese. Dit werk nie vir hout en blare nie.

  Nou sover- die adam en eva bly in hulle deel in Eden en daar is baie ander mense rondom waarvan meeste begeerlik en mooi en versierd is- daarom die woord ‘chamad’.

  Toe kom, NIE ‘N BOOM NIE, maar ‘n wilde dier van die veld genoem ‘n nacash. Dit is ook nie ‘n naam nie. Daar is net die hebreeuse woorde nacash en satan. Die dier spesie nacash weet ons nie wie of wat en ek gee slegs my opinie. Maar die dier kon redeneer en praat. En hy smokkel met Eva se kop:

  Yahweh sê eet daarvan en jy sal sekerlik sterf. Die nacash sê: jy sal sekerlik nie sterf nie maar jy sal soos God word wat goed en kwaad ken – en hy LIEG NIE. Want Yahweh sê in Gen 3: want nou is hulle soos ons, hulle ken die goed en die kwaad. Waaroor hy GELIEG het is dat hulle NIE sal sterf nie- maar ons sterf – dit is die bewys.

 167. Leonor C Lombard

  Nou kom die moeilike deel- almal dink Eva het met die nacash omgang gehad. Dit staan nie daar nie- sy het na die boom gegaan van goed en kwaad en met DIE omgang gehad.

  En dit word bevestig dat Yahweh se kinders NIE met die wilde dier van die veld mag meng nie, geen gemeenskap, gewoon of seksueel nie. Dus niks het tussen haar en die nacash gebeur nie. Maar die boom was vir Eva begeerlik en sy het deel daarvan geword.

  GEEN kind is gebore uit nacash en die vrou nie. Daar is net geen bewys daarvoor nie. Dat sy met die begeerlike ‘boom’ iets te doen gehad het- dit is waar Gen 3:6 .. die boom is begeerlik en ‘n LUS vir die oog.
  LUS #8378 תַּאֲוָה ta’avah {tah-av-aw’}
  1) desire
  1a) desire, wish, longings of one’s heart
  1a1) LUST, appetite, covetousness (bad sense)
  1b) thing desired, object of desire

  Dit was NIE die Nacash wat Eva verlei het nie. Hy het niks van die aard gedoen nie. Hy het haar net ‘N LEUEN VERTEL en sy het dit geglo.

  Johann, daar is geen sonde voordat jy Yahweh ongehoorsaam is nie. Die nacash het haar nie gedwing nie- SY het gekies, SY en Adam het gekies om Yahweh se bevel te minag terwile van hulle begeertes. Dit is al. Die nacash is NIE die vader van die ‘sonde’ nie. ‘Sonde’ is SLEGS ongehoorsaamheid aan Yahweh. Niks meer en niks minder nie.

  Adam en Eva is gestraf vir hulle ongehoorsaamheid en ons voel die straf aan ons lywe(sterf)- Yahshua het hulle ongehoorsaamheid perfek herstel, aan ons gewys ons kan ook en daarom sal ons ewig kan lewe as ons in gehoorsaamheid aan Yahweh lewe.

  Eva het NIE vir Yahweh gesê die slang het my VERLEI nie- nee- SY het gesê- die slang het MY BEDRIEG! Maw. vir my GELIEG!
  Daarom het Yahweh die nageslag van die nacash- die wilde dier vd veld, OER vyand gemaak vir die kinders wat van die vrou afkom.

 168. Leonor C Lombard

  SAAD- kan baie beteken maar beslis nie semen van ‘n vrou nie-onnatuurlik.
  Die woord SAAD wat verkies is vir vertaling is ook
  #2233 זֶרַע zera` {zeh’-rah}
  1) seed, sowing, offspring
  1a) a sowing
  1b) seed
  1c) semen virile
  1d) OFFSPRING, DESCENDANTS, POSTERITY, CHILDREN

  En nou- tot my skande!!!! Ek het ook waarlik geglo aan die FISIESE slangsaad! En hier is dit baie duidelik dat die arme nacash gedierte maar net is wat hy is- oneerlik, bedrieglik, hakseenbyter, geen morele kode en geslepe. Hierdie kinders van nacash, die wilde dier van die veld, is springlewendig hier by ons tot verpesting.( Dis my opinie)

  Opsomming:

  Uit Esegiel en Jesaja en Genesis kon ek tot dusver geen ‘die Satan’ kry nie.
  Die spelers is mense en dan die geslepe dier vd veld.

  Maw GEEN gevalle engel wat satan of lucifer genoem is nie.
  Nog steeds is die Hebreeuse woord ‘satan’ net eenvoudig teenstander en het GEEN bonatuurlike wese beskryf nie. Die teenstander kan mens, engel of Yahweh self wees soos DUIDELIK in Job en Samuel staan.

  Maar tot nou is uit die Tanakh nog geen ‘die Satan’ nie en hy is nog steeds ‘n fiksie, mitologie uit die heidense godsdienste.
  Maar ek gaan nog hard soek na ‘die Satan’. Dalk is hy daar maar sover is hy MIA.

 169. Deborah de Richter

  DIE MENSE WAT NIE VERSTAAN dat die draak en sy maatjies en nebiru by verskillende name genoem word in die Skrif nie..verstaan nie die Skrif nie…HULLE IS IN VIR ‘N GROOT SURPRISE…die draak klim af..hulle is drie…kom as vader seun en heilige geess…lang blonde mans met blou en special powers…

   1. Dieselfde geld vir jou bydrae Leonore. Ek het begin dink dis ‘n spanpoging om ons Boervolk idioties te laat lyk.

    1. Leonor C Lombard

     Was daar nie iets van nie betrek nie- ek dog dis wedersyds.

     Maar die uitnodiging staan nog aan almal. Jy is baie welkom om enige van my bydrae en argumente te betwis met relevante skrif wat die teendeel kan wys.

     1. Hoe kan enige mens jou verkeerd bewys. Jy glo mos nie aan die nuwe testament nie.

      Nee wat jou kop sal jy self moet stamp.

      Hieronder gee jy mure teks wat niemand wat in Yahshua glo lees nie.

      Yahweh moet jy vrees ja. Daarmee stry niemand nie, maar omdat jy nie in Yahshua as God glo nie, sal jy nie die genade ervaar nie, want dit is Yahshua wat dit vir ons aanbied.

     2. Hoe kan enige mens jou verkeerd bewys. Jy glo mos nie aan die nuwe testament nie.

      Nee wat jou kop sal jy self moet stamp.

      Hieronder gee jy mure teks wat niemand wat in Yahshua glo lees nie.

      Yahweh moet jy vrees ja. Daarmee stry niemand nie, maar omdat jy nie in Yahshua as God glo nie, sal jy nie die genade ervaar nie, want dit is Yahshua wat dit vir ons aanbied.

      Jy is soos n halwe boek.

 170. Goeie naand,
  Voorwoor ‘n interesante wêreld waarin ons leef met al die sienings, afleidings en interpretasies. Of die duiwel nou is of nie is nie, of hy (die duiwel) nou sy eie mag het of sy mag van iewers verkry. Of hy nou ‘n mens, koning is/was, of hy nou van ‘n planet gaan afspring maak nie baie saak nie. Wat wel belangrik is dat aan die einde, wat nou baie naby is, gaan daar ‘n persoon/mens voorgee dat hy ‘n god is en selfs “op die troon van God sit” en die mense gaan “in verwondering” agter die ding aanloop en die ding gaan maak dat jy gemerk word. As ons nie nou gaan voorberei vir die tyd nie, gaan ons ook val vir die ding. Of ons plannetjies (voorbereiding) iets gaan werd wees, weet ons nie maar ten minste het ons darm probeer.
  Groetnis.

 171. ek lees met groot verwondering al die bydreas en dit is baie duidelik al die denkrigtings is nie en kan nie reg wees nie, maar dit is ook duidelik dat sommige die spoor geheel en al byster geraak het. Deborah, hoe op dees aarde kom jy by die gevolgtrekkings uit? ek het die kommentare heen en weer gelees maar regtig, nou is ons besig om bespotlik te raak verby. en hier is die punt vir my, hoe meer ek die snert lees, hoe sterker raak my geloof en sienswyse dat ek tog op die regte pad is, ek speel nie n spel om n Israeliet te probeer wees nie, Satan speel nie n spel om n duiwel te probeer wees nie. But you need to realize that no one alone can understand any of the prophecies in the Scriptures. (2Th 2:11 – 12) And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. (Luke 8:10) And He said, “To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of Yahweh, but to the rest it is given in parables, that ‘Seeing they may not see, and hearing they may not understand. (Mat 11:25) Then Yashua said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth. I am thankful that you have hidden these things from those who are so wise and so smart. But you have shown them to people who are like little children.

 172. Leonor C Lombard

  Jan-
  “ek het die kommentare heen en weer gelees maar regtig, nou is ons besig om bespotlik te raak verby.”

  As ek met groot ‘fanfare’ geskryf het hoe ons ‘satan’ uit ons lewens kan kry, as ek ‘n bydrae gemaak het van die geweldige ‘geestelike oorogsvoering’ wat ek moes aangaan om die ‘duiwel’ te bestry, as ek vertel het hoeveel beter dit gegaan het toe ek alles uit my huis gegooi het, uiltjies, paddas, my persiese matte en al die goed wat ‘deure’ oopmaak, dan het almal simpatie gehad en my ondersteun. Dan was daar niks ‘bespotliks’ aan ‘n padda breek of ‘n uiltjie weggooi nie. Nee, almal sou gesê – nou kan die boodskapper van die dood (uil) nie jou raak nie, of geen ongure gees (padda) in jou huis kom nie. Daaraan sal niks bespotliks gevind word nie.

  As ek die profesieë met elke verwikkeling in die wêreld dop gehou het en mening na mening gegee het, het almal saam gepraat. En as dit nou nie reg uit werk nie, dis ok, ons is maar net mense maar bespotlik sou ek nie wees nie.

  Maar omdat ek Yahweh se ABSOLUTE ALMAG en BEHEER oor Sy aarde, Sy hemel en Sy skepsel bevestig deur GEEN ander mag TEEN Hom te stel nie, is ek bespotlik.

  Jy kan alles uit die NT aanhaal maar ek gee hierdie:
  Jes 43:
  7 elkeen wat in my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.
  8 Bring uit die volk wat blind is en tog oë het, en die dowes wat ore het.
  9 Al die nasies het saam vergader, en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? EN LAAT HULLE ONS DIE VORIGE DINGE BEKEND MAAK! LAAT HULLE HUL GETUIES BRING, DAT HULLE IN DIE GELYK GESTEL KAN WORD; EN LAAT HULLE HOOR EN SÊ: DIT IS DIE WAARHEID!

 173. Leonor C Lombard

  HOOR dit ISREAL!

  10 JÚLLE IS MY GETUIES, SPREEK YAHWEH, EN MY KNEG WAT EK UITVERKIES HET, SODAT JULLE KAN WEET en MY KAN GLO en INSIEN DAT DIT EK IS—VOOR MY IS GEEN GOD GEFORMEER NIE, EN NÁ MY SAL DAAR GEENEEN WEES NIE.

  11 EK, EK IS YAHWEH, EN DAAR IS GEEN HEILAND BUITEN MY NIE.

  12 ÉK HET VERKONDIG EN VERLOS EN DIT LAAT HOOR, EN DAAR WAS GEEN ANDER GOD ONDER JULLE NIE; EN JULLE IS MY GETUIES, SPREEK YAHWEH, EN EK IS GOD.

  Op die oomblik is daar nie ‘n ‘julle’ as getuienis nie, daar is ‘n ‘jy is my getuie’. Ek sal die getuie wees dat daar GEEN ‘god’ geformeer is nie, daar is en sal nooit ‘n ‘god ‘ voor of na Yahweh wees nie, en Hy is die Enigste en Hy is Absoluut en Hy is Almag.

  Daarom, laat ek bespotlik in julle en die gelowiges se oë wees. Nie ‘n jota of titteljie van die waarheid van Yahweh as Alleen God sal verander word nie. Daar is NIKS op hierdie aarde wat ek vrees nie, nie in die hemel nie, niks buite die hemel en die aarde nie. Ek VREES Yahweh. So gee ag-
  die VREES VIR YAHWEH is die beginsel van kennis.
  die VREES vir YAHWEH is die beginsel van wysheid.
  die VREES vir YAHWEH vermeerder die dae.
  die VREES vir YAHWEH lê ‘n sterk sekerheid.
  die VREES vir YAHWEH is die fontein van die lewe.

  Ek vrees geen ander mag, ek skryf niks toe aan ‘n ander mag, ek verwerp die hele heidense konsep van ‘satan’ en SY bose geeste.

 174. Leonor C Lombard

  Hier is ‘n feit:
  AS jy ‘n satan wat Yahweh skep verhoog tot ‘n god wat in ‘n geveg KAN gaan met ons Skepper dan is jy niks beter as al die ander nasies wat BAIE gode het, goed en sleg. As jy enige iets toeskryf aan hierdie ‘aardse god’ dan misken jy Yahweh as ENIGSTE God. Dan glo jy maar soos die Grieke geglo het- ‘n oppergod en baie ander gode, ‘n seungod en Olympus werkers. Dan geniet jy Star Wars- the Dark Side en The Force- Good and Evil.

  Maar onthou – Ps 96:5 want ALLE gode is AFGODE.
  HOOR dit – ALLE gode wat jy ag of noem is AFGODE!

  Julle wil ‘Satan’ ‘n god maak- Yahweh het geweet en hom die stergod genoem ( saturnus)
  Amos 5:26 … julle stergod wat JULLE gemaak het. Dis die môrester, die vallende ster en die blink een. Dit is ‘n god van mensehande. 2Kron 32:19
  En hulle het oor die God van Jerusalem gespreek soos oor die gode van die volke van die aarde—’n maaksel van mensehande.

  Hy bestaan nie, Yahweh het hom nie geskep nie.

  Duiwelsleer (demonology) is ‘n godsdiens van al die heidense nasies vir eeue. Die oorlog in die hemel, die bose vermenging van gode en mense, die seungod wat kom red, die bloedrituele, die bygelowigheid om te offer aan gode wat hulle lewens geraak het- daarom 100de gode. Die RKK het dit netjies in gebring in die chirstelike geloof. En wat het hulle alles reg gekry?
  1. Yahweh verdeel in drie
  2. Yahweh se MAG gehalveer met die skep van ‘satan’.

  Yahweh beveel: moet nie eers die gode noem nie. En nou? Die christen skryf ALLES wat slegs is in sy lewe toe aan ‘Satan’. En eweskielik het Yahweh net beheer oor een helfte van Sy skepping. En Paulus bevorder hierdie gedagte met: GEE HOM OOR AAN SATAN.

  Bespot, beledig so veel as julle wil. Yahweh is die ENIGSTE GOD.

 175. Leonor C Lombard

  Laastens: Gen 6 word gebruik vir die leer van gevalle engele.

  Nou waar het die idee van gekom? Uit die kerkleer en uit Openbaring oor die geveg in die hemel.

  Maar sonder Openbaring gaan dit baie moeilik wees om Gen 6 tot by gevalle engele te bring.

  Genesis 6
  Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,
  2 sien die SEUNS VAN GOD dat die DOGTERS VAN DIE MENSE mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.
  4 IN DIÉ DAE WAS DIE REUSE OP DIE AARDE, EN OOK DAARNA, TOE DIE SEUNS VAN GOD BY DIE DOGTERS VAN DIE MENSE INGEGAAN EN DIÉ VIR HULLE KINDERS GEBAAR HET. DIT IS DIE GEWELDIGES UIT DIE OU TYD, DIE MANNE VAN NAAM.

  Laat ons sien WIE almal seuns van God genoem word. Maar eers- verstaan dat KINDERS van Yahweh beteken SEUNS en DOGTERS van Yahweh. En dit is die hele Bybel vol. ALMAL in Israel wat MANLIK is SEUNS van God.
  1. Adam is die SEUN van God genoem.
  2. Israel is die EERSGEBORE SEUN van God genoem. (nie engele nie maar ons)
  3. Yahshua is die SEUN van God genoem.
  4. Manlike Israeliete is SEUNS van God genoem.

  Grondteks :
  There were giants 5303 in the earth in those days; and also after that, when the sons 1121 of ´Élöhîm אֱלֹהִים 430 came in 935 z8799 unto x413 the daughters 1323 of men, 120 and they bare [children] to them, the same [became] mighty men 1368 which [were] of old, 5769 x4480 men y582 x376 of renown. 8034

  Seuns
  #1121 ben {bane}
  1) son, grandson, child, member of a group

  GEEN engel is OOIT die KINDERS OF SEUNS van God genoem nie. NERENS staan dit nie. So hoekom moet ek dit nou so lees? Hoekom moet ek die kerkleer glo maar daar is geen aanduiding dat die NOU eweskielik NIE die seuns van Israel is NIE.

 176. Leonor C Lombard

  Yahweh het net een familie- en dit het begin by Adam (seun van God)(Maleagi) en enkeles gekies totdat Hy vir Israel as Sy vrou gekies het en haar nageslagte SY familie geword het.

  Engele is boodskappers en diensknegte, onsterflik en is nie na die Beeld van Yahweh geskape nie. Ons is Sy Apartes, Sy Heiliges en NIEMAND anders nie.

  GIANTS- #5303 נְפִיל n@phiyl {nef-eel’}
  —Brown-Driver-Briggs (Old Testament Hebrew-English Lexicon)
  From H5307; properly, a feller, that is, A BULLY OR TYRANT:—giant.
  Nou soos gesien kan word kan die WOORD nephilim meer beteken as net reus. Weereens is dit ‘n HEBREEUSE WOORD wat in ‘n NAAM gemaak is.

  Kyk hierna. Daar word 27 keer die woord sawtan/satan in hebreeus gebruik. Die BETEKENIS van die woord is TEENSTANDER. Nou vra ek jou – HOEKOM is dit nie so vertaal nie?

  Die hebreeuse woord adam is meer as 500 keer in die Tanakh en ‘n paar keer gebruik as ‘n naam ADAM. Met ander woorde ‘n paar keer NIE vertaal nie, terwyl amper 500 keer vertaal na MENS! Hoekom nou?

  Hoekom is die woord satan NIE ELKE KEER vertaal na TEENSTANDER nie?

  • satan (966b); of unc. der.; adversary, ALSO THE NAME OF THE SUPERHUMAN ADVERSARY OF GOD:—
  • NASB – accuser(1), adversary(8), Satan(18).

  So 18 keer word die Hebreeuse woord wat TEENSTANDER beteken NET SO GELOS en NIE VERTAAL NIE.
  Hoekom? Want die konsep van ‘die Satan- Ha-Satan’ moet aansluit by die ha-satanas van die NT.

  In die Tanakh is daar 66 boeke met slegs 27 verwysing na ‘n teenstander.

  In die NT van 27 boeke is daar meer as 55 keer verwys na so ‘n entiteit.

  Is dit nie ‘n aanduiding hoe die Almag van Yahweh verlaag is om ‘n ander god te verhoog tot die ‘god’ van hierdie wereld nie?

 177. Leonor C Lombard

  Hoe skryf die christen vertalers?
  an adversary of God.
  In the Christian worldview, Satan is the adversary of both God and the believers.
  Yahweh het GEEN teenstanders nie. PUNT.

  MIGHTY MEN – #1368 גִּבּוֹר gibbowr {ghib-bore’}
  Intensive from the same as H1397; powerful; by implication warrior, tyrant:—champion, chief, X excel, giant, man, mighty (man, one), strong (man), valiant man.

  Men of #0582 אֱנוֹשׁ ‘enowsh {en-oshe’}
  From H0605; properly a mortal (and thus differeing from the more dignified H0120); HENCE A MAN IN general (singly or collectively). It is often unexpressed in the English Version, especially when used in apposition with another word:—another, X [BLOOD-] THIRSTY, certain, chap [-man], divers, fellow, X in the flower of their age, husband, (certain, mortal) man, people, person, servant

  Renown – #8034 שֵׁם shem {shame}
  A primitive word (perhaps rather from H7760 through the idea of definite and conspicuous position; compare H8064); an appellation, as a mark or memorial of individuality; by implication honor, authority, character:— + base, [in-] fame [-ous], name (-d), renown, report.

  Dus uit hierdie kinders wat gebore word KAN ek nie lees van een of ander hemelwese gemeng met MORTAL MAN nie. Ek verwerp die heidense konsep van demi-gods.

  Hierdie seuns van God is NIE GEVALLE ENGELE NIE maar die seuns, wat Yahweh Syne en Syne alleen noem.

  Ps 82
  God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode.

  #0430 אֱלֹהִים ‘elohiym {el-o-heem’}
  1) (plural)
  1a) rulers, judges
  1b) divine ones
  1c) angels
  1d) gods

  Élöhîm אֱלֹהִים 430 standeth 5324 z8737 in the congregation 5712 of ´ËL אֵל; 410 he judgeth 8199 z8799 AMONG 7130 THE ´ÉLÖHÎM

  Wie is hierdie gode anders as Yahweh se seuns en dogtes?

 178. Leonor C Lombard

  Dis ons wat staan in die vergadering van Yahweh.
  Vergadering #6951 קָהָל qahal {kaw-hawl’} Deut 23
  1) assembly, company, congregation, convocation
  1a) assembly
  1a1) for evil counsel, war or invasion, religious purposes
  1b) company (of returning exiles)
  1c) congregation
  1c1) as organised body
  of #5712 עֵדָה `edah {ay-daw’} Ps 82
  Feminine of H5707 in the original sense of fixture; a stated assemblage (specifically a concourse, or GENERALLY A FAMILY OR CROWD):—assembly, company, congregation, multitude, people, swarm. Compare H5713.

  Yahweh staan in die vergadering van Sy familie- Sy kinders is soos gode wat Hy geskep het. Engele is nie Yahweh se familie nie- ons is.

  Daar is geen manier dat Yahweh in ‘n vergadering van ‘ander’ gode staan nie. Hulle bestaan nie. Ek was ook so MISLEID!.

  Ps 82
  2 Hoe lank sal JULLE onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela.
  3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.
  4 Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense.
  5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel.

  Wie is die JULLE? Ander gode? Beslis nie. Geen ENGEL OF ander GOD is aangestel om oor Yahweh se kinders te heers nie behalwe die gesalfde konings en priesters van Israel en Yahweh SELF.
  En nou-
  6 Ek self het gesê: JULLE IS GODE, EN JULLE IS ALMAL SEUNS VAN DIE ALLERHOOGSTE—
  7 nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val.
  Maw En hier is ons antwoord op Gen 6- dit was die AARDSE SEUNS van Yahweh wat met die ander ‘bome’ se dogters getrou het en magtige krygers van naam verwek het. Bloeddorstiges wat arrogant was.

 179. Leonor C Lombard

  Al weer myself verkeerd bewys- die Enakiete, Refaiete en Amalakiete was dood eenvoudig bloeddorstige nasies en Yahweh het hulle oor hulle praktyke laat vernietig deur die Israeliete. En tog, NOOIT is daar een vers waar Yahweh ‘n NASIE GODDELOOS noem nie BEHALWE Israel- Net Israel kan goddeloos wees want NET Israel het die wette van Yahweh ontvang. Die ander nasies is net HEIDENE genoem.

  As ons kyk na VORS:
  Vors is #8269 שַׂר sar {sar}
  head person (of any rank or class):—captain (that had rule), chief (captain), general, governor, keeper, lord, ([-task-]) master, prince (-ipal), ruler, steward.

  Wat Yahweh hier sê: Ons is kinders van HOM- ons is gode maar al is ons gode sal ons sterf soos enige prins of regeerder op aarde sterf- soos ‘n sterflike mens.

  Ander plekke waar ons in die Tanakh ook ELOHIM genoem word.
  Exo 21:6
  Then his ´áðôn אֲדוֹן 113 shall bring 5066 z8689 him unto x413 THE ´ÉLÖHÎM אֱלֹהִים; 430 he shall also bring 5066 z8689 him to x413 the door, 1817 or x1
  .. moet sy heer hom na die OWERHEDE bring en hom by die deur of die deurpos bring; en sy heer moet sy oor met ‘n els deurboor; daarna moet hy hom vir altyd dien.

  So ons het owerhede en judges alles vir die woord ELOHIM. Dus kan ons aanvaar dat ons wel as gode gesien word.

  Nou vir Job waarin ‘Satan’ voorkom.
  Die boek van Job begin met ’n teenstander en dan verdwyn die en is dit net Job en Yahweh. Job beskou Yahweh as sy teenstander en NIE een of ander ‘entiteit van evil’ nie. Sy vriende en familie weet ook dat ALLES wat Job oorgekom het het van Yahweh af gekom.

  Lees die hele Job en vra dan of Job OOIT beweer het dat ‘n satan hom treiter of dat ‘n satan hom aanval. NOOIT het hy dit gesê nie. Inteendeel beweer hy dat Yahweh sy Teenstander is. Dat Yahweh hom jag soos ‘n leeu.

 180. Leonor C Lombard

  Job 10
  Ek sê tot God: Veroordeel my nie; laat my weet waarom U met my twis.
  3 Is dit voordeel vir U dat U verdruk; dat U die arbeid van u hande verwerp, terwyl U oor die planne van die goddelose lig laat skyn
  U sou altyd nuwe getuies teen my bring EN U GRIMMIGHEID TEEN MY VERMEERDER—altyd nuwe leërafdelings teen my!

  Job 12 – lees gerus Yahweh se Almag. Hoe kan ‘n kind van Yahweh glo dat daar ‘n mag is wat die vermetelheid het om hom teenoor die Almagtige God kan stel. Maar ERGER om dit so te doen dat so ‘n entiteit die Skepper van ALLES kan uitlok tot ‘n geveg!!! FOEI!

  Bygelowe is springlewendig in die christelike geloof. Die geloof aan eksterne faktore (demone, bose geeste)- wat lewens kan verwoes met die simpel verduideliking- God laat dit toe. Soos Job, sal jou huishouding verwoes word as dit Yahweh behaag. Waarheid of jy daarvan hou of nie.

  Job 16
  Maar nou het Hy my uitgeput; U HET MY HELE HUISHOUDING VERWOES.
  8 En U het my gegryp—’n getuie het dit TEEN MY GEWORD; en my siekte staan teen my op, dit getuig openlik teen my.
  9 Sy toorn het verskeur en MY AS VYAND BEHANDEL; Hy het teen my gekners met Sy tande; AS MY TEËSTANDER/ VYAND KYK HY MY MET SKERP OË AAN.

  Job skryf al sy ellende toe aan Yahweh wat dit aan hom doen en sy vriende WEET dit ook.
  Job 42:
  and they bemoaned him, and comforted him over all THE EVIL 7451 THAT YÄHWÈ יָהוֶה HAD BROUGHT UPON HIM:

  AL DIE EVIL WAT YAHWEH JOB AANGEDOEN HET; WIE KAN NOG GLO IN ‘DIE SATAN’? Daar is geen ‘die satan’ nie. Daar is Yahweh in Sy Almag en Sy Glorie en Sy Masjeteit wat hierdie aarde en ALLES DAAROP BESIT EN BEHEER. Yahweh DOEN alles.

 181. Leonor C Lombard

  Gen 6 het nie gevalle engele nie. Job is nie deur ‘Satan’ getreiter nie maar deur Yahweh self.

  Om aan die gevalle engele te glo moet jy Openbaring glo en die apokriewe boeke. Jy moet dit eers glo en dan die skrif lees, want net uit die Tanakh is dit nie moontlik om die bewys van ‘n god wat matig is en die teenstander van Yahweh is nie, soos ek gewys het. En die glo van hierdie evil koninkryk van ‘n satan en sy magte hier op aarde is NIE wat ons voorouers die Israeliete geglo het nie. Die Torah is Yahweh se onderrig aan Sy volk. Nou as daar hierdie satanskoninkryk bestaan het- HOEKOM het Yahweh nie ons daarin onderrig nie? Hoekom nie? Hoekom sal hy Sy volk sonder enige hulp los teen SY VYAND?
  Eenvoudig- Yahweh het GEEN vyand, Hy het GEEN teenstander nie.
  Ps 78 is die finale nekslag
  Dit is nog ‘n bewys dat ‘die Satan’ geen BEHEER het nie en het GEEN mag nie, NET YAHWEH is die OPPERMAG van Sy HELE skepping. Yahweh het BOSE/EVIL geskep en sal dit gebruik. Maar hulle is onder SY MAG! Nie onder ‘n satansgod nie.

  He cast upon them the fierceness of his anger wrath, and indignation and trouble by sending 4917 EVIL 7451 ANGELS 4397 [AMONG THEM].

  Daar is geen EEN soos Hy nie. Hy is die Skepper van ALLES. Daarom is Hy ‘n APARTE/ Heilige God. Apart van AL die heidene se gode wat hulle aanbid- wat dood is en wat nie bestaan nie. Hy sal laat manifesteer wat Hy wil maar Hy het Sy volk APART gestel sodat hulle NET HOM as Enigste God moet aanbid.

  Ons moet Yahweh VREES.
  Eintlik as jy glo dat hierdie teenstander bestaan, LASTER jy Yahweh se Almag.
  Maar ERGER- jy minag Yahweh se OPDRAG om HOM en HOM ALLEEN te VREES!

 182. Leonor C Lombard

  Die Christen vrees die ‘satan’ meer as wat hulle die toorn en grimmigheid van Yahweh vrees. As julle nie glo nie- gaan kyk die 100de boek oor ‘die satan’ en sy werke. Luister na kerke se preke oor die bose geeste in die lug. Na die aanvalle van satan wat jy moet afweer ens.

  Maar wie preek oor Yahweh se toorn en Yahweh se straf en Yahweh wat die boosheid op jou sal laat neerdaal as jy Sy Naam waarin sy Mag is, Sy bevele tot die ewige lewe, minag!
  Ons moet heersers van Sy koninkryk wees en wandel net in die VREES VIR Yahweh.

  2 Sam 23
  Die God van Israel het gesê, die Rots van Israel het tot my gespreek: ‘n Heerser oor mense, ‘n regverdige, ‘N HEERSER IN DIE VREES VIR GOD,

  Yahshua het die VREES vir Yahweh geken.
  Jes 11
  Maar daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;
  2 en op Hom sal die Gees van Yahweh rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, DIE GEES VAN KENNIS EN VAN DIE VREES VIR YAHWEH.

  Jy vrees net Een- die God van Israel, Skepper van hemel en aarde. Omdat ek Yahweh vrees ; ek weeg my woorde, ek pleit vir insig, ek sal nooit iets skryf as die woorde van Yahweh dit NIE kan bevestig nie.
  Openbaring laat vrees vir die mag ‘satan’ groei en gedy. Daar is NIKS te vrees nie. Die regverdige sal leef en sterf in die vrees vir Yahweh. Wanneer of hoe die aarde se tyd uitloop is irrelevant want dood of lewe- jy is ‘n kind van Yahweh, deur Hom geregverdig en jy sal opgewek word om Sy Aangesig te sien. Dit is ‘n ewige waarheid.

 183. Ken julle die een:
  SelfRed Aksie …

  Wie is die ouens? (Die ‘direkteure’ van SelfRed Aksie)
  Willie Cloete
  Wessel Basson
  Francois Cloete

  Nee kyk, daar is baie plek op die wa …
  Daar is tot bankbesonderhede … Bank, Rek Naam, Rek Nr. …

  Onthou ook “Skenk aan die SelfRed Aksie om die saak te help. Elke bietjie maak ‘n baie. Enige donasie of aftrekorders sal waardeer word.”

  Wat ‘n grap … nog ‘n grap … die grappies hou nie op nie.

  Ons moet net gee, eNGee, eNGee, eNGee. Blindelings aan al die “NPO Maatskappye” (Nie –Winsgewende/Nie-Regerings Organisasies)
  Hulle het “visies” en “missies”. So moenie ‘worry’ nie. Gee net eNGee, eNGee net.

  Onthou ook net: Hulle “visie is jou toekoms”

 184. Nog een! Ken julle dit?

  Nasionale Konserwatiewe Party van Suid-Afrika …

  Wie is die ouens?
  Willie Cloete – Leier
  Trevor Stumke – Sekretaris-Generaal
  Wessel Basson – Onder-Leier
  Marius Coertze – Kansellier
  Barend Dauberm – Tesourier
  Tess Riekert – Vroue Liga Leier

  Nee kyk die spasie op die wa is so wyd soos die … Tot ou Stieef het gepraat by die openings-kongres op 16 April 2016. En moet nie ‘worry’ nie … “Die Party is gebaseer op die beginsels van die Konserwatiewe Party maar met ‘n moderne benadering”.

  En kyk wie se name duik ook alweer op … Vat ‘n raai? Henk van de Graaf! En wie nog? Jaap Kelder! Dit duik sommer so uit die bloute en ‘toevallig’ op daar by http://nkpsa.com/

  “Koek was gesny” en die Vrymesselaars se “Die Stem was gesing”. Alles is oraait.

  Moet ook nie te veel tob nie … “Van hier af is dit net vorentoe.”

  Soos hierbo genoem, die grappies hou nie op nie.

 185. Daar is nog name betrokke by die Nasionale Konserwatiewe Party:

  David Spohr (Ex Front Nasionaal)
  Schalk van der Merwe (Ex Front Nasionaal)
  Lydie van der Merwe (Ex Front Nasionaal)
  Pieter Geicke (Ex MSVS-groep???)
  René Kruger (Bly kook ex Front Nasionaal te gewees het)
  Henning van Rensburg (Ex Front Nasionaal

  Ja, wie is die ouens? Ken julle die lot?

  Loop weg van die een grap en begin ‘n nuwe grap.

 186. Mimi Hildebrand

  Goeie dag Leonor. Baie dankie vir jou werk. Ek weet dat dit baie tyd vat om alles uiteen te sit. Dit is n stuk wat ek aan gaan kou vir n ruk. Sal jou later terugvoer gee. Groete.

 187. JB, dankie dat jy weer die basuin blaas ! Jy gaan miskien weer n paar vriende verloor, maar jy is sterk genoeg om dit te vat, nê. Die VF minus se leier, het mos gewaarsku dat die anc nou n ” gewonde buffel ” is, en dus baie gevaarliker as ooit. Shame, en ons broekies bewe nou eers. Hierdie mense maak my SIEK. Maar miskien skiet hierdie kragdadige ” leiers, ” die arme gewonde buffel, om hom uit sy lyding te verlos. En dan slaan die vuur uit sy graf op ? ?

  1. Miskien is die swart leier nog Desmond Tutu, ek kan sien hoe al die vip’s in Suid Afrika aankom vir sy begrafnis, dalk nog die pous en die queen ook, en hier vasgekeer word as die lughawes toegemaak word, soos Roger Teale gewaarsku het.

 188. As jy gly: Die funksie van padblokkades is om die vyand vas te trek maar ook om wapens, tweerigting radios, elektronika en ander toerusting op te spoor.
  Selfone met kameras en memory cards, laptops, tablette en verkykers sal gekonfiskeer word. Army surplus of enigiets militer, insluitende gelisensieerde vuurwapens, jaggewere en jagmesse sal nie net afgevat word nie, jy sal groot moeilikeid optel.
  4×4 voertuie sal gekonfiskeer word.
  Moenie jou foon gebruik of teen jou oor hou as jy in ‘n padblokkade vasry nie. Jy sal geskiet word.
  Hulle gaan alles deursoek, tot die fotos op jou foon, jou kontakte en jou facebook.
  Die huis of besigheid wat jy agterlaat sal geplunder word.
  As jy bly:

 189. As jou huis alleenstaande en op ‘n strategiese plek is, kan dit afgevat word om as bevelspos gebruik te word.
  Radios, kragopwekkers, klere, waardevolle goed soos goud, enige wapens, gassilinders en flitsligte sal alles gekonfiskeer word. Alle kluise moet oopgemaak word.
  As die krag afgaan of vir lang tye onderbreek word, die winkels en besighede toemaak, en die selfone en internet af gaan, begin die probleme by die huis. Die yskas se inhoud kan nog 2-3 dae hou en die vrieskas 4-5 dae. Koop kos wat nie verkoeling of gaarmaak nodig het nie. Kragopwekkers raas te veel, jy wil nie aandag trek nie en dit sal afgevat word.
  Batterye en kerse gaan onbekombaar of baie duur wees, maar as jy lig in die huis het, bedek jou vensters sodat die lig nie van buite gesien kan word en jou huis geteiken word nie.
  Nie eers pynpille gaan beskikbaar wees nie, as jy ‘n chroniese siekte het is jou kanse skraal.
  As daar groepe in militere klere by jou huis aankom en dit wil deursoek, laat hulle dit deursoek. As jy hulle toegang weier het jy probleme en gaan hulle dit in elk geval deursoek (vir wapens, ens.)

 190. “Met iemand wat na twee vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen he nie
  omdat jy weet dat so ‘n mens op die verkeerde pad is.
  Deur sy sonde bring hy oordeel oor homself.” Titus 3:16

  Belangrike boodskap

  “Die hele Skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid
  sodat die mens van God volkome kan wees,
  vir elke goeie werk volkome toegerus.” II Tim. 3:16

   1. Leonor C Lombard

    Praat met my uit die Tanakh, dalk sal ek luister. Maar glo jy maar die hele skrif is deur God gegee.

    Die Tanakh is deur Yahweh gegee;
    1. dit is nie ‘nuttig’ nie – die Torah bepaal jou lewe of jou dood.

    2. NIE ‘n WOORD van Yahweh MAG weerle word NIE.

    3.Die Tanakh is teregwysing en nie die NT nie.

    4. Die Torah leer geregtigheid sodat die mense REGVERDIG kan wees voor Yahweh, maar NOOIT is mens ‘volkome’ nie.

    5. Nie om goeie werke alleen te doen nie maar Yahweh alleen te dien, sy volksgenote lief te he en die goddeloses teen te staan.

    1. Ek praat nie met jou nie, jou naam is dan nie by die boodskap nie, dit is ook nie as antwoord op enige van jou kommentare gerig nie. Dis riglyne en bevestiging uit die Skrif aan gelowiges. Hoekom jy dink alles is vir jou weet nugter alleen.

 191. Hierdie patetiese blad is maar net nóg ‘n valse-vlag (kamma- “regse”) operasie van die intelligensiediens om mense te belieg, bedrieg, mislei, te verdeel en hulle op sleeptou te neem, en hulle te beheer & bestuur.

  Die skrif is lankal teen die muur vir die blankes van SA.

  Dit help nie jy mors jou kosbare tyd met die kamstige “prepper” of “vlug” -stories van die Suiglanders nie. Dit is maar net nóg ‘n valse-vlag operasie om blankes te registreer (name & adresse opgeskryf te kry), en te beheer & bestuur. Bly weg. Vlug liewer LAND-UIT deur te EMIGREER. So GOU as moontlik.

  Die BESTE is om te emigreer. Punt.

  As jy nie kan emigreer nie – dan jammer vir jou. Jy (en jou kinders) gaan net bloei in aapland.

  Daar is GEEN, maar GEEN toekoms vir witmense in bobbejaan-afrika nie. GEEN!

  Emigreer so gou as moontlik. Kry jou kinders land-uit. Bou vir hulle ‘n toekoms buite die vuil, besoedelde, smetlike & gruwelike aap-afrika.

  Net siek (liberale) wit gemors is lief vir afrika.

  Net sielsieke morone WIL GRAAG in afrika bly.

 192. Jy is heeltemaal reg hierbo.

  Dit is tipies valse-vlag blaaie soos hierdie waar aan witmense valse hoop verkoop word, deur hulle te laat “glo” aan ‘n sogenaamde “siener” en ‘n “man in die bruin onderbroek?”, ensovoorts….. ‘n “regse” sirkusblad waar lae en geslepe akteurs (narre) van die regering [en/of van die afrikanerbond] konstant witmense verdeel en opsweep met hulle al-ewige gestryery, waar die een die bybel in duisend stukkies opskeur, Paulus en die NT verwerp, en die ander weer mense wil bang praat en aanmoedig om by valse-vlag groepe soos die S-landers aan te sluit, ensovoorts. Net idiote val vir sulke belaglikhede.

  Die beste is verseker om net te emigreer – so gou as moontlik.

  Neem jou kinders land-uit want daar is geen, absoluut GEEN toekoms vir wit kinders in Afrika nie. Suid-Afrika is ‘n vervloekte diep riool-gat gevul met verál wit liberale drek-skuim. Geen ordentlike witmens wil of kan tussen sulke linkse wit rugsteker (DA stemmer) gemors lewe nie, om nie eers van die miljoene vuil en barbaarse kroeskop bos-ape te praat nie.

  Dit sal net mooi niks help om eendag te probeer vlug in ‘n burgeroorlog situasie nie. Moenie eers jou kosbare tyd of geld mors om kossies en water, ensovoorts op te gaar nie. Dit sal ‘n futiele oefening wees.

  Spaar eerder jou geld, verkoop al jou bates en EMIGREER. Kom uit die vuil Afrika gemors-hool uit.

  1. Renate, Morné, Bernard, Siestog en almal wat ook deur die weghol-sindroom beetgepak is. Niemand staan in julle pad nie? Waarom sit julle dan nog in hierdie stinkende hool? Hoekom nie lankal verkas nie? Hoekom nou gal braak teen almal wat verkies om hier te bly?

   Die tyd is besig om uit te loop en julle sal vinnig moet spore maak, want julle is duidelik nie deel van dié volk aan wie my Vader hierdie land gegee het nadat Jan van Riebeeck voet aan wal gesit het nie. Op 16 Desember 1838 het Hy dit opnuut bekragtig toe Hy Sarel Cilliers se gelofte geëer en die vyand in sy hand oorgegee het. Op daardie dag is die Boervolk gebore. Die eerste en enigste volk wat in 1 700 jaar weer met Hom ‘n verbond gesluit het. Hy het sy wet aan hulle gegee en dit ook op hulle hart geskrywe en hulle het nougeset in sy weë gewandel en selfs sy verordeninge op hulle wetboek geplaas. Net soos Hy beveel het, het hulle gedoen, die Rusdag is eerbiedig; soort is volgens soort van mekaar geskei; die baster was nie in sy vergadering toegelaat nie, ens., ens.

   Dwarsdeur twee Wêreldoorloë was sy beskermende hand oor hulle en nie ’n enkele bom van ’n vyandelike buitelandse mag het hier geval nie. (VERVOLG)

   1. VERVOLG: Maar op daardie dag in September 1966 toe ‘n dolksteek in die volkshart ons vrede weggeneem het, het ons die rug op Hom gekeer.

    Tog is Hy getrou en hou Hy sy geloftes gestand, want by monde van sy profeet het Hy belowe: “Daar is nog ’n toekoms vir hierdie volk … En wanneer totale chaos en geweld eskaleer en op die Derde Wêreldoorlog uitloop …Dan slaan die aarde brand en sien ek ’n gesig van ’n aaklige oorlog; van perde met bloed wat van die perde se stange sal afloop. Maar in daardie tyd sal SA die veiligste plek op aarde wees…”

    Die Gees vanVerskrikking wat die Boer se vyand by Bloedrivier beetgepak het, sal ook hulle lot wees wat nie na die profetiese stem wou luister nie: Hulle sal uit hul huise vlug en nie eens tyd hê om deure of vensters toe te maak nie, en terwyl hulle vreesbevange reguit na hul dood vlug, staan hul deure oop en waai die gordyne voor die,vensters na buite.

    Renate julle moet net nie vergeet om ook ’n rugsak met kos en ’n kannetjie water saam te vat wanneer julle oorsee vertrek nie, want wêreldregerings soos Amerika, Rusland, Duitsland, Tsjeggië en ander, waarsku hul mense om kos en water op te gaar vir ’n reuse-ramp wat aan die kom is.

    1. Jy het gisteraand reeds drie ander goeie en skoon skrywes hier uitgevee, daarom word jy nie ernstig opgeneem nie. Jou blad is ‘n valse-vlag en jy is ook. Jy verkoop valse hoop met jou “siener” -storietjies en dat SA kwansuis die “veiligste” plek op aarde sal wees. Belaglik! Absoluute snert!

 193. Leonor C Lombard

  Baie interressant, VIER, amper dieselfde stories? Soomer so in ‘n uur se tyd. Hmmmm…

  Emmigreer? Nou toe nou. Nou wonder ek wie wil dit so graag he? Wie wil so graag die witmense uit hierdie land kry? Praat van valse vlag aanvalle. This one is in the making.

  Emigreer julle ou viertjies sommer hier uit Vaandel uit.

 194. Leonor C Lombard

  Adriaan, hierdie kommentare is geplaas om Vaandel te diskrediteer. Nog nooit het ek sulke openlike rassistiese kommentare gelees nie, nie van enige een van ons op hierdie webblad nie.

  ROOILIGTE!!!!

 195. Ons gesin het sopas die Sabbat klaar gevier vroeër vandag toe die son sak.

  Dankie vir die bostaande paar skrywers wat die moed gehad het om uiteindelik die waarheid oop te vlek en dit te sê nes dit is.

  Sekere [valse-vlag] bybelverkragtende gedrogte hier dink dit is slegs húlle domein en húlle reg om hier dinge te skryf. Die ding gaan omtrent tekere as of die hele blad slegs aan haar behoort. Dit doen nie.

  Dit is reeds lankal duidelik dat hierdie blad opsetlik en subtiel aangewend word om die suiwer Bybelse Israelwaarheid te besoedel, te korrupteer, te smeer en Israelgelowiges te verdeel, waar o.a. die Godheid van JHWH se Seun (Jahshua / Jeshua) blatant en arrogant ontken word. Bybelboeke word sommer links-en-regs uit die Bybel geskeur. En die eienaar van hierdie blad laat dit siender-oge toe. Dit spreek inderdaad boekdele. Skande!

  Ek het lankal my vertroue in hierdie blad verloor. Ek het altyd gedink ek is alleen wat dit aanbetref. Dankie tog ek is nie.

  Die skrif is lankal teen die muur vir die blankes van Suid-Afrika. Hulle dae is getel in Afrika.

  So, ja, ek stem saam: Om te emigreer is die beste en die mees nugter opsie. Ons hele gesin gaan ook waai. Ons is al meer as g_tvol vir hierdie vervloekte Afrika gemors! De-hel met Afrika!

  ‘n Israeliet kan kies waar hy wil woon, enige plek op die hele aarde, en dit hoef NIE in Afrika tussen ‘n spul vuil, dom, primitiewe en barbaarse bobbejane te wees nie.

  ‘n Witman hoort nie tussen ‘n klomp bobbejane nie.

  1. Leonor C Lombard

   ‘ontken die godheid van Yahshua’ is ‘n sinnelose stelling en ‘n leuen.
   ‘Godheid van JHWH se Seun (Jahshua / Jeshua) blatant en arrogant ontken word’

   Yahshua is die Seun van God soos Adam die seun van God is soos ons almal seuns en dogters van Yahweh is. En daarom is ons deur Yahweh se Woorde almal gode verklaar. Lees maar weer Ps 82. En Yahshua het die Woorde bevestig.

   Skryf dit tog reg:

   Sy ontken dat Yahshua die God van Israel, Yahweh, is.

   Yahweh en Sy Naam is ENIG. Jy is goddeloos en aanbid meer as een god. Maw- niks beter as ‘n heiden nie.

   1. Yahshua s glad nie soos jy nie. Sy siel is die siel van die HEILIGE GEES.

    Daar is geen verskil tussen jou geloof en die van die Edomiete/Moslems sin nie. Al die antichriste gelowe ontken die Godheid van Yahshua.

    Ek mag dalk in jou oe Goddeloos wees, naar JY is n ANTICHRIS en as die emmer bloed hier in SA omval gaan ons en julle onder mekaar moet skoonmaak.

 196. Smeerveldtogte en doodsdreigemente. Laat ek raai. Kiepertrol is geblok en hanteer dit nie so goed nie. Gebruik nie eers meer sagte toiletpapier in die uitdinges parade nie.
  Sulke mense loop gewoonlik self voor ‘n trein in.

 197. Of hierdie nuutste ” teregwysings ” deur net een persoon geskryf is, is miskien nie so veel van belang nie. Dit bly goed, dat n verskeidenheid menings op Vaandel gelees, en bespreek kan word. Dit is wat hierdie webtuiste so uniek, en WAARDEVOL maak. Daar is n vervloeking oor hierdie land, wat selfs ” goeie ” mense, dwing om n gedaante-verwisseling te ondergaan. Wat egter baie tragies is, is hoedat die ryk blankes, neersien op daardie gemiddelde Volksgenoot, wat nie eers meer vakansie kan bekostig nie. Wat nog te sê van emmigreer ! En hulle vorm die MEERDERHEID, waarvan ek ook maar een is. Maar daardie rykmans-verwaandheid, sal julle nog inhaal, maak nie saak waar julle gaan nesskop nie. Laat my dink aan die rykman in die Bybel, wat gesê het : Ek het ryk, en verryk geword, en my skure is vol. Dan verloor hy dit alles in n OOGWINK !

  1. Ek kyk elke dag om my rond. Wat sien ek? As jy my vra het die beste / skoonste / slimste / mees beskaafde genetika onder die witmense reeds ge-emigreer en die spul ploerte het agter gebly, wat vandag die meerderheid in SA onder die wittes is. Voorheen was die bekende “Danville” en “Daspoort” -tipe witmense van Pretoria slegs tot daardie tipe gestremde armbuurte beperk. Vandag is die HELE Suid-Afrika (Aapzanië?) een GROOT “Danville”, want die oorgrote meerderheid van die wittes is ‘n spul linkse, liberale (DA stemmer), sielsiek, vlak, ruggraatlose, beginsellose, prioriteitlose, ‘tappet’, ‘kommin’, rugby-bedwelmde leë-kop idiote. Mens sien hulle elke dag en oral. Daarom emigreer ek ook liewer. Geen ordentlike en beskaafde witmens will tussen só ‘n wit skuim-ploert samelewing woon nie. Net (wit) varke hou daarvan om in drek te rol.

 198. Goeie more,
  Leonor, wil nie sty of u siening rondom die skepping weerlê nie. (het nie eers amper die kennis nie) Net ‘n vraag. U praat van die ander bome (mense/nasies) in die tuin. Nou wonder mens waar kom hulle vandaan? Hoekom ek vrae: het so jaar of wat gelede met ‘n afgetrede prof. (uit die dopperkerk) geredeneer oor dieselfde ding. Hy was toe besig om ‘n boek te skryf oor die onderwerp. Hy het ook geglo in ‘die ander mense’ in die tuin van Eden. Hy was van mening ‘die ander mense’ kom uit die evolusie uit maw. half mens half aap. Na verdere ondersoek (na die gesprek) het mens afgekom op baie interesante goed, waar die lot vandaan kom. 1) uit die evolusie. (mees algemeen) 2) die dubbel skepping storie, maw, die skepping soos in Gen. 1 was eintlik ‘n herskepping en die mense was ‘n oorblyfsel van die vorige skepping. (die aarde was woes en leeg) 3) die duiwel het hulle gemaak. Hulle beweer dat soos God geskep het, het die duiwel ook probeer. Bv. Toe God plante geskep het het die duiwel ook probeer maar toe was dit dorings en distels, en toe God die mens geskep het het die duiwel ook probeer, die ander mense in die Paradys. 4) met die vorige verby gaan van Nebiru het die lot afgespring en hier kom nes maak. “Alliens” wat toe ‘mense’ geword het. So kan mens nog aangaan. Nou wonner mens net wat is u siening oor die ‘die ander mense’ in die tuin.
  Groetnis.

 199. Waar in de wereld zal een blanke Israeliet naar toe kunnen emigreren en in rust kunnen leven in overeenstemming met Gods wetten? Overal wordt hij achtervolgt, bespot en verdrukt. Hier in Nederland is het de regering die je steeds in de gaten houd. Het is verschrikkelijk zoveel wetjes als er zijn. Je bent niet meer vrij in je doen en laten. Ze geven je absurde dwangsommen of executeren je spullen. Wij zijn een stuk bosgrond van 3,5 hectare kwijtgeraakt doordat we er zonder vergunning een aantal bankjes in hadden gezet, een kikkerpoel hadden aangelegd, houtsnippers op de paadjes gestrooid, enz. Dan wordt je ook nog gedwongen om belastingen te betalen, zelfs voor je hond die op je eigen erf loopt. En dan wordt ons land ook nog overspoeld met zwarte sprinkhanen die alles voor niets krijgen.
  Je mag ook niets zeggen over homos, joden of buitenlanders, want dan wordt je aangeklaagd.
  Europa is binnen een paar jaar een grote chaos.
  Doel is om het blanke ras uit te roeien. Dus emigreren heeft geen zin, want overal zullen ze je vinden.
  Yahweh zal de schapen die Zijn stem horen, beschermen, verlossen en een nieuwe aarde geven.

 200. Een van die bekende eienskappe van Sataniste is dat hulle die bestaan van die gevalle engel Satan ontken. Ons sien dit hier ook.

 201. Bernard, Morné en Sanet se goeie poste is gisteraand hier uitgevee. Dit spreek boekdele. Ons mense het dit egter reeds gekopiëer en aangestuur. Ek plaas dit daarom weer hier onder.

 202. [Bernard het geskryf]

  Dit is seker ‘n wonderwerk…. uiteindelik akkurate en sinvolle kommentaar van Naam en Renate.

  Korrek. Hierdie blad (soos die ander) is so valse-vlag as wat kan kom.

  Dit is ook so maklik om hulle te herken. Omtrent elke sogenaamde “regse” organisasie, kerk of party word deur die intelligensiediens beheer en bestuur – selfs Lewende Hoop (verál nadat hulle Ds. Willie Smith subtiel vergif het en laat lewerkanker kry het). Niks nuuts nie. Daar is ‘n hele rits valse-vlag (regering-gestigte) organisasies waarmee hierdie intelligensie-beheerde blad ge-assosieer word….. S.Landers, AWB, Kommandokorps, ens.

  Stem saam. Dit is verseker die beste om te emigreer. So gou as moontlik.

  Laat die wit Afrika-liefhebber, bobbejaan-omhelsende, liberale, en DA stemmer -gemors gerus in hulle vrot Aapzaniese -hool in die riool versuip.

  Innig jammer vir die res. Mag God hulle genadig wees. Hulle gaan magteloos toekyk hoedat hulle arme kinders bloei en ly.

 203. [Morné]

  Nou het julle my volle aandag met julle interessante bydraes hierbo.

  Ek moet sê dat ek dit nog altyd uiters vreemd gevind het hoedat die sogenaamde “regse” webblaaie (soos hierbo as voorbeelde genoem word) altyd uit hulle pad sal gaan om witmense net bang te praat, om witmense attent te maak op al die risiko’s en hulle teen die groot gevare van Suid-Afrika te waarsku, ens. – alles natuurlik logies en korrek.

  Want inderdaad is dit so dat Suid-Afrika ‘n hoë risiko land is vir witmense om in te woon. Witmense word gehaat, onderdruk, ondermyn en vervolg, en hulle is daarby in die verre minderheid. Witmense word elke dag uitgemoor teen reeds so te sê twintig of meer per maand. Daar is reeds amper ‘n miljoen verarmde witmense wat onder die broodlyn in plakkerskampe om die stede woon. Meer as 1.6 miljoen witmense het al geëmigreer en omtrent 100-duisend witmense verlaat SA elke jaar.

  Maar wragtig! -nie een van die sogenaamde “regse” blaaie sal dit waag om vir die witmense die goeie, logiese en korrekte raad of opsie te gee – naamlik OM LIEWER TE EMIGREER nie!! Kan jy dit nou glo!! Waarom?

  Valse-vlag blaaie sal nooit witmense aanmoedig om die goeie, logiese, wyse en billike besluit of OPSIE te oorweeg – naamlik om te EMIGREER nie, want dit voer nie hulle (geheime) agenda nie.

  Want die korrupte aapregering (en hulle agterbakse intelligensiedienste) wil mos die blankes IN hulle Suid-Afrika -Hool VASHOU sodat die blankes daar kan BLY om op GEPARASITEER te word en om UITGEMOOR te word; en sodat die konserwatiewe (regse) blankes verder OPGESWEEP en GEPROVOKEER kan word, en dan in hulle NSA-TRONKE gestop kan word; en sodat die res IN hulle NSA kan BLY om net verder verarm, vervolg en onderdruk te word. Dis al.

  EMIGREER is sekerlik die BESTE opsie.

 204. [Sanet]

  Ek stem saam met die skrywers (Siestog, Bernard, Morné, Renate) hierbo. Julle poste sal seker binnekort deur die hoof-hanteerder hier uitgevee wees. Daarom het ek dit alles klaar ge-‘save’. Ek sal dit na baie mense stuur.

  Dit spreek immers boekdele dat Snyman goeds-moeds sulke grootmond “spoeg-en-plak” gedaantes op sy blad toelaat wat die Godheid van Jeshua die Messiah (Jesus Christus) ontken en wat Paulus verwerp en wat arrogant boeke soos Openbaring uit die Bybel skeur. Ons praat van laakbare gedaantes soos die ding met die Leeusnor (en haar paar “rubber kamer” vrinne).

  Ek moet sê, reg van die begin af het ons darem nog nooit die ou raserige ding se skrywes ernstig opgeneem nie. Die gedaante se riool-gegorrel het slegs hierdie blad besmet en bevuil. Duidelik pas dit Snyman. Ons het kennis geneem.

  Ek en my hele familie is Israelgelowiges. Ons is tans onverbonde en hou private huisgodsdiens slegs saam met familie en vriende. Ons was voorheen by Lewende Hoop maar het besef dat die leierskap daar reeds ‘n geïnfiltreerde nes van staats-agente is wat o.a. opsetlik infantiele en belaglike snert verkondig en allerande wêreldse en onbybelse gemors invoer (presies nes hierdie Leeusnor gedaante hier pleeg) – met die opsetlike en uitsluitlike doel om die Bybelse Israelgeloof te korrupteer, te SMEER en dit ‘n slegte naam te gee; en om die gemeentes te verdeel en te versplinter. Ou taktiek.

  Ons gesin staan nou ook op die drumpel om te emigreer en dit is vir seker die korrekte en beste ding om te doen – veral vir ons kinders. Daar is baie opregte Israeliete buite SA en ons is reeds by hulle ingeskakel. SA is gladnie die enigste land waar Blanke Israelgelowiges woon nie. Inteendeel.

  1. Leonor C Lombard

   Joubert=Sanet=Bernard=Morne=Siestog=Renate=Neels, dankie vir die lekker lag. Jy met die sewe koppe is soos ‘n babatjie wat ‘n vloermoer gooi omdat hy nie sy sin kry nie.

   Laat jou mense – die ons mense- dit aanstuur na duisende en nog meer. Geniet jouself.

   Vir julle: Ps 94:23

   Ek lag te heerlik.

 205. Leonor,
  Ons gaan nie saamstem oor talle aspekte nie en om voort te redeneer en opinies uit te ruil, frustreer sekere van die ander lesers en dit lyk egter of ons dalk wel die “duiwel” ongemaklik laat voel want hy spoeg en braak gal deur vreemdes hier op die forum.
  Ek wil afsluit met die volgende: Die feit dat jy nou Openbaring en ook ander APOKRIEWE boeke verwerp, maak dit onmoontlik om vanuit dieselfde basis te debateer. Gevolglik moet jy ook sekere begrippe vanuit Openbaring dan tot onsin verklaar, soos die groot verdrukking, die antichris, die koms van Elia, die veilige bewaring van die VROU, die wegraping, die nuwe Jerusalem, die Wederkoms, die Millenium en vele ander aspekte. Vraag is waar gaan ons “ewigheid” dan nou wees as dit nie in die nuwe Jerusalem op die “vernuwe Aarde” onder die “Vernuwe Hemele” vir ten minste ‘n 1000 jaar, gaan wees nie? Jes 65:17 – Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ’n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Jes 66:22 – Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek YAHWEH, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.
  Wanneer die letterlike met simboliek vervang word, dan kom daar ook heel ander en selfs vreemde begrippe na vore. Soos bv. die bome in die tuin wat nou mense word. Ook die ontkenning van die letterlike betekenis van Satan en SY “Saad”, doen weg met die gevolge van Satan se verleiding. Tanakh – Genesis chapter 2 — 15And I shall place HATRED between you and between the woman, and between your SEED between her SEED……..” (VERVOLG)

 206. Leonor – vervolg,
  Selfs Yahshua het die Satan as ‘n entiteit nl. die vader van die Edomietiese Jode ge-identifiseer ( die “een” wie se saad vyandigheid en onmin saai tussen hom en die saad van die vrou). Hulle, die Edomjode was van die “saad” van hulle vader – (Joh 8: 38-47 – Yahshua sê ; “Ek spreek van wat Ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by ‘jul vader’ gesien het. Julle het die ‘duiwel as vader’, en die begeertes van ‘julle vader’ wil julle doen. ‘Hy’ was ’n MENSEMOORDENAAR van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan. Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie. Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie? Die wat uit YAHWEH is, luister na die woorde van YAHWEH. Daarom luister julle nie, omdat julle NIE uit YAHWEH is NIE. (!!)” (hulle is dus uit die “saad” van Satan hul vader)
  Dit is baie belangrik dat ons kan onderskei tussen letterlike en simboliese skrifgedeeltes. Dit is so maklik om die betrokke vers met simboliek te vervang en ‘n vergeestelike begrip daaraan te heg, net soos wat die “kerk” reeds al die jare doen en daardeur eintlik “satan” as onskuldige vrylaat en die mens as oortreder of sondaar “uit eie wil” benoem. Indien ons Satan se” fisiese” bestaan betwyfel of ontken en daardeur ook sy veradderlike bedrog, dan verklaar ons entlik dat die “naakte”, “ongeletterde” “ongeskoolde”, “onskuldige” nuutgeskape mense , Adam en Eva, deur God self verlei en bedrieg is) Of het God dan twee kante die een goed en die ander sleg (‘n Karakter van verleiding?) (VERVOLG)

 207. Leonor – vervolg,
  Verder haal jy aan en verklaar jy soos volg – “En nou- 6 Ek self het gesê: JULLE IS GODE, EN JULLE IS ALMAL SEUNS VAN DIE ALLERHOOGSTE— 7 nogtans sal julle sterwe SOOS MENSE, en soos een van die vorste sal julle val. Maw En hier is ons antwoord op Gen 6- dit was die AARDSE SEUNS van Yahweh wat met die ander ‘bome’ se dogters getrou het en magtige krygers van naam verwek het. Bloeddorstiges wat arrogant was.”
  Let op dat die vers verklaar hoegenaamd NIE, dat hulle “AARDSE SEUNS “ (adamiete) is NIE maar sê uitdruklik ;” JULLE “ IS” GODE, EN JULLE “IS” ALMAL SEUNS VAN DIE ALLERHOOGSTE maar dat hulle wel SAL STERF , “SOOS” MENSE . (Om nou die letterlike verklaring met ‘n simbolieke begrip te verklaar is om ‘n heel ander vergeestelike betekenis daarop af te dwing).
  Die Bybel verklaar soos volg – GENESIS 6:4 – In dié dae was die REUSE (Nephilim) OP die AARDE, en OOK DAARNA, toe DIE “SEUNS” VAN GOD by die “DOGTERS” van die “MENSE” ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam
  The Tanakh
  The Book of Bereishit (Genesis):
  Chapter 6
  4 The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when the sons of G-d came in unto the daughters of men, and they bore children to them; the same were the MIGHTY men that were of old, the men of renown.
  The word “Nephilim” is the untranslated pronunciation of the Hebrew נְפִילִים. It means giants and was translated in the Septuagint into the Greek γίγαντες, gigantes. The word is found in only two places, Genesis 6:4 (pre flood) and Numbers 13:33 (post flood).
  Definition of NEPHILIM : a biblical race of giants or demigods (VERVOLG)

 208. Leonor – vervolg,

  Die verwysing na die “REUSE” en die SEUNS VAN “GOD” identifiseer vir ons “manlike” wesens anders as die Adamietiese man ( seuns van die mens). Hulle het die “DIE DOGTERS VAN DIE “MENS” aanskoulik gevind en met hulle vermeng. Dit is ongetwyfeld “WESENS” met ‘n ander oorsprong (SAAD) as die mens. Hul vermenging met die mens lewer ‘n produk op wat heel anders en ook reusagtiger is, as die welgeskape Adamietiese vroue. Behalwe vir die “die dier van die veld” wat voor die “Adamietiese mens” geskape was, was daar beslis ook ander vreemde wesens van ‘n ander oorsprong teenwoordig gewees in ( “those days!”).
  Volg die onderstaande skakel en sien hoe het hulle gelyk.
  https://www.google.co.za/search?q=nephilim+bones&rlz=1C2FLDB_enZA534ZA538&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwie2Oe1qOHOAhVsKsAKHbuIDkMQ7AkIKA

 209. Hennie du Plessis

  Ek merk dat hier nou skielik ‘n aantal name opduik wat ek nog nie vantevore hier gesien het nie en dan het hulle almal dieselfde storie — gaan land uit–. Dan nog die vrypostigheid het om my maatjie se drogspul te kopie en te plak — soos vooraf bespreek (as dit verwyder word moet jy dit net onder jou naam plak). Dit laat my dink aan ‘n sekere “minister” se uitlating van “as julle nie hiervan hou nie gaan land uit”. Is seker aan gesê om weer die aanmerking te herhaal. JAMMER vir julle, dit sal nie gebeur nie. Ek is hier geplaas deur die Vader met ‘n doel. Ek is nie ‘n lafaard nie en sal hier sterf. Ek sal ook nie my wapens net oorgee as ek gestop word, in ‘n situasie waar ek op pad is na veiliger plekke nie. Hulle kan my wapens oor my dooie liggaam kry, maar daar gaan van hulle ook saam met my. Dit sal afhang van wat die Vader vir my beplan het en ek is tevrede daarmee. Die ongemanierde en klein oningeligte goed wat nou hier hul bekke kom uitspoel moet maar liewer die tyd gebruik om in te pak en te vlieg (letterlik en anders). Gaan Engeland toe, daar kan julle lekker julle moslem geloof uit lewe en sommer ‘n paar blankes ook uitmoor — Dit is mos wat julle wil hê. Ek hoop net die sa-regering (nie hoofletters nie) betaal julle genoeg. Sê julle wil dieselfde bedrag hê wat f w de klerk gekry het. In elk geval die ware Israeliete wat hier gaan oorbly is nie eens ‘n derde van die blanke bevolking wat nou in SA is nie, so julle sal nie gemis word nie. Ek is dus ook nie gepla oor die wat vir die of daai party gestem het nie, of wie met wie (of wat) in die bed klim nie, of die wat nie in voorspellings glo nie. Dit is julle keuse en leef daarmee. EK KAN met my gewete saam leef.

  1. Hennie, jy praat die taal van n Dawid, en n Gideon ! Ek is te alle tye gewapen, en het reeds besluit, ek veg tot die dood toe, ongeag wat die ” odds ” is. Ek vra net een ding van Vader, en dit is dat ek ten minste een barbaar saam met my neem, as ek dan voor my tyd moet gaan. Daardeur het ek dan die lewe van ten minste een van my Volksgenote gespaar, wat in die hande van daardie barbaar sou val. En wat miskien nie so goed soos ek, gewapen en/of voorbereid was nie. Maar my grootste begeerte, is om der duisende van die Boerevolk se vyande uit te wis. Maak nie saak, wit of swart nie. Maar ek sal baie harder op die wittes wees !

   1. Bly lewend tot die Duitsers kom, dan maak ons skoon tot by die ewenaar. Een kan jy sommer met ‘n stuk rugstring biltong doodslaan, aangesien ons wat agterbly so commin is.

  2. Ahhhhh… Ons het ‘n Rambo. Jy was uitgelok. Hierdie blad is mos spesiaal vir die Rambo’s geskep. Hulle sit juis hier en wag vir die brawe Rambo’s om hulle koppies op hierdie blad uit te steek en tekere te gaan oor hoe jy klaar reg is om die vyand eendag plat te skiet met jou groot arsenaal. As jy weer sien word jy 3uur in die more wakker gemaak met ‘n skerp flitslig in jou oë en jou kamer vol gemaskerde SWAT lede met hulle wapens op jou gerig, ‘n offisier wat die deursoekingsbevel in jou neus druk en dan word jou hele woning geplunder van bo tot onder. Dan plant hulle so ietsie op jou en jy sluit netjies aan by die dom boeremag in C-maks tot die wederkoms. Maak solank vir jou ‘n mooi “Rambo” naambordjie om bokant jou sel te plak. Ek kan verstaan waarom mense liewer emigreer. Hulle is nie meer lus vir aapland se eindelose misdaad en k*k nie en hulle sien geen toekoms vir hulle kinders in aapland nie.

 210. Indien dit egter vir iemand moontlik is om te emigreer dan is dit gladnie ‘n slegte opsie nie en ek sien geen rede waarom hulle afgekraak of sleg gesê moet word nie, behalwe natuurlik deur diegene met ‘n lae selfbeeld en ‘n bose agenda, waarvan die paar eentonige, vervelige en geesversteurde ‘locals’ wat hier plak so opvallend is.

 211. Dit is nie ‘n Leon Schuster movie nie. Dit gaan oor oorlewing. Dis nie wys, as jy jou in ‘n padblokkade vasry, om te skiet as jou kar deursoek word, of om weg te probeer jaag nie.
  Dit is beter om tydig te onttrek, voor padblokkades oral opgerig word, en as dit nie moontlik is nie, om dan so normaal as moontlik te lyk en op te tree as dit wel gebeur. Geen kamoefleerdrag, awb wapens, ou landsvlae, lang baarde en ander regse kentekens. Daai manne is teikens van die vredesmagte ook. ‘n Lewende Gideon is beter as ‘n dooie een. Dis die ouens wat braaf probeer wees wat eerste groet.

 212. Oo jimmel, nê…. Duitsland?? Deutschlands verdammte arschloch, mann! Duitsland is ‘n rugsteker land. Duitsland behoort hoek en sinker aan die satan. Die Rothschilds se hoofkantoor sit dan in Frankfurt Duitsland. Die duitsers is van die grootste NWO bouers, liberaliste, meide-bekruipers, tweegesigte en rugstekers onder die son. Net idiotiese praatjiesmakers en staats-agente besing Duitsland of ‘n verdomde duitser. Valse-hoop verkopers.

  1. Stem saam. Hulle is alom bekend daarvoor om tweegesigte en rugstekers te wees. Daar is geen manier dat ek ‘n Duitser sal vertrou nie. Nog minder sal ek die Joodse Rothschild Bankiers -befondsde Duitse magte vertrou sou hulle as die een of ander “vredesmag” optree nie. Duitsland is deel van die kern van die VN en die NWO. Merkel is ‘n verraderlike NWO ‘puppet’. Gemors.

 213. Op 26 Augustus 2016 kondig Die Vryburger aan dat:
  1 “Kuberkrakers was gister baie bedrywig, wat daartoe gelei het dat Die Vryburger enkele ure nie toeganklik was vir sy lesers nie.” en “Die tegniese span het gerapporteer dat ‘n groot hoeveelheid “spinnekoppe” vanaf verskillende IP-adresse gestuur is in ‘n poging om Die Vryburger te saboteer.”
  2 “Enkele veranderinge is ook tans in proses by Die Vryburger, nadat die redaksie onder nuwe bestuur gekom het. ‘n Meer volledige aankondiging hieroor, sal binnekort deur Die Vryburger se voorsitter gemaak word.”

  Terselfdertyd is daar ook geen kommentaar deur lesers beskikbaar nie. Die ou kommentaar deur lesers is ook nie te lese nie. Niks nie. Soos daar op die kamma ‘nuus’blad se blad geskryf staan “Comments Off”.

  Hoe toevallig nê … “Kuberkrakers”, “spinnekoppe” so terwyl “Enkele veranderinge is ook in die proses by Die Vryburger”, nadat die redaksie onder nuwe bestuur gekom het.”

  Ja, “spinnekoppe” … Wie is Die Vryburger se voorsitter? Tot vandag weet niemand nie behalwe die “spinnekoppe” …
  Ja, “spinnekoppe” … Wie is Die Vryburger se redaksie? Tot vandag weet niemand nie behalwe die “spinnekoppe” …
  Ja, “spinnekoppe” … Wie was Die Vryburger se ou bestuur? Tot vandag toe weet niemand nie behalwe die “spinnekoppe” …
  Ja, “spinnekoppe” … Wie is Die Vryburger se nuwe bestuur? Seker nog “spinnekoppe” of dieselfde “spinnekoppe” met nog “spinnekoppe” wat bykom …

  Soos verder op hierbo genoem van ander organisasies met name … niemand weet wie hulle is nie behalwe hulle tjommas, vrinne, vrindinne, nepotiste, meelopers, saampraters, ja-broers, na-keffertjies, dinges-lekkertjies, ‘wheelers’, ‘dealers’, ‘schemers’, ‘chancers’ en diesulke “spinnekoppe”.

  “Spinnekoppe” wat die niksvermoedendes aan hulle snoete rondsleep …

  1. JB, as hier nou ‘n “like” knoppie was dan het ek jou skrywe sommer baie “likes” gegee. 🙂

 214. Abjater,

  Dankie vir jou goekeuring en ook waarskuwing. Waar daar ‘n rokie , is daar gewis ook ‘n vuurtjie. Die fotos mag dalk ‘n bedrogspul wees net soos al die fotos en gehiemhouding van VVO’s. Daar is egter baie te lees oor die Nephilm en die een wat hul fisiese bestaan ontken, maak ‘n baie groot fout. So ook hul herkoms wat beslis van ‘n ander aard (saad) is.
  Lesers kan maar self oordeel oor die egtheid van die fotos op sommige webtuistes en ook wonder oor die redes vir die sogenaamde bedrog daarvan. Feit is, hulle het bestaan tot selfs in Koning Dawid se tyd. As daar beendere van prehistoriese diere en ander aapwesens of oerwesens gevind is, waarom sal ons nie die bewyse van die reuse se bestaan kan vind nie.
  Lees gerus die onderstaande skakel wat dit duidelik stel dat daar wel “hoaxes” was, maar helaas is daar tog oorblyfsels gevind van die wesens.
  http://www.altheadlines.com/nephilim-skeletons-giant-bones-and-skulls-discovered-13249007/

 215. Adriaan, ek dink wat skielik hier op Vaandel gebeur het, is agv die probleem by Vryburger, dat mense nie daar kan pos nie. Nou is daar mense wat gefrustreerd is. Ons verwelkom ons Vryburger vriende, wat graag n positiewe bydrae wil lewer. Opbouende kritiek is ook altyd welkom, want dit is hoe jy jouself verbeter. Baie van julle voel ongemaklik oor die woord ” Boer, ” maar gun ons tog maar die vryheid, as ons onself sien as die Boerevolk. As die sub-ras barbare kan praat van zoeloe, swazi, venda ens, het ons darem seker ook die ” demokratiese ” reg, om te praat van die Boerevolk ? En ons erken dat jy Boere-verraaiers kry, wat slegter as sleg is. Maar dan kry jy ook, sout van die aarde, patriotiese Boere-krygers, wat die geskiedenis van hierdie land nog gaan skryf. Met, of sonder die Duitsers !

  1. Dankie Dirk. Ja, ons verwelkom nie net die Vryburgers nie, maar ALMAl wat graag n positiewe bydrae wil lewer. Verder: As daar nie ‘n Boervolk was nie, hoe kon daar ‘n “Boereoorlog” wees waarin ‘n Boere-generaal met ‘n Boerebaard veg, wie se Boervrou vir hom boerbeskuit en boerewors bak? Dan vergeet ons natuurlik ook nie van die Boereprofeet se belofte dat die Boere-Republieke herstel gaan word nie. Sela.

 216. Deborah de Richter

  MENSE LUISTER ASB…vanaf 16 desember 2013 hardloop die 1335 dae van daniel 12….ASB ASB..daar nie meer tyd vir emigreer nie…dis nou vas hou..bid sonder ophou..nebiru is al die hele week sigbaar vauit my kamer venster so tien voor ses in die middae…net soo vir drie minute…die sakkende son verlig dit van onder af…nebiru was sigbaar eerste maal met die oog in SA in Junie 2015….op die cullinun pad..nou sien ek hom uit my kamer venster..so 30 grade noord van die son…my seun van tien jaar het die vir my gewys maandagmiddag…kyk vir ‘n dun silwer strepie…al staan jy op jou huis se dak…lyk soos n vapour trail van ‘n vliegtuig…elke aand op presies dieselfde plek…nebiru het lewe op…word wakker…daar ‘n you tube video…PREPARE FOR A ALIEN GOD…DIE RKK het verklaar hulle kan nie wag om die aliens te doop en te bekeer nie….dis die groot leuen…hullekom as vader seun en heilige gees en almal wat glo in net EEN GOD…hulle sal weet…

 217. Leonor C Lombard

  Die Nephilim:

  Laat ons WEER begin en dan kan almal besluit:
  Gen 6

  1 Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is,
  2 sien die seuns van Yahweh/God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

  Let wel as enige een wil stry dat ONS, die MENSE/ADAM, die MANNE, die SEUNS van Israel die seuns van Yahweh is stry hy/sy net om te stry.

  ONS word aanhoudend die seuns/kinders/dogters van Yahweh genoem.
  Ps 82
  6 Ek self het gesê: JULLE IS GODE, EN JULLE IS ALMAL SEUNS VAN DIE ALLERHOOGSTE—
  Hos 1:6
  10 Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie—sal aan hulle gesê word: JULLE IS KINDERS(SEUNS EN DOGTERS) VAN DIE LEWENDE GOD.

  Adam, Jakob/Israel en Yahshua is genoem ‘seun van Yahweh’- hulle is mense.

  Hierdie seuns van Yahweh is NIE ENGELE NIE. PUNT.

  Engele is NOOIT seuns van Yahweh of familie van Yahweh of nageslag van Yahweh genoem NIE. Ons van, die adam, is seuns van Yahweh, familie van Yahweh en nageslag van Yahweh genoem.

  Engele is nie my broers nie. WANT AS ons die seuns en dogters van Yahweh is dan is HULLE ons broers en ons familie! Nee- totaal onskriftuurlik.

  Jy KIES om te glo dat van ‘gevalle engele’ gepraat word. Dit is NIE WAAR NIE. Dit staan nie daar nie. Jy LEES dit in omdat jy dit WIL glo.

 218. Leonor C Lombard

  Nou vir:
  Job 1
  En op ‘n dag toe die seuns van God kom OM HULLE VOOR YAHWEH TE STEL, het die Satan ook onder hulle gekom.

  Job 2
  1 En op ‘n dag toe die seuns van God kom OM HULLE VOOR YAHWEH TE STEL, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor Yahweh te stel.

  Josua 24: 1
  Daarna het Josua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sigem, en hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep, en hulle het HUL VOOR DIE AANGESIG VAN GOD GESTEL.

  1 Sam 10:19
  Maar julle verwerp vandag julle God wat julle uit al jul onheile en node verlos het, en sê: Nee, maar jy moet ‘n koning oor ons aanstel. STEL JULLE DAN NOU OP VOOR DIE AANGESIG VANYAHWEH volgens julle stamme en volgens julle geslagte.

  WEER as jy wil glo dat hierdie ‘seuns’ van Yahweh engele is, is omdat jy dit wil glo. Israel het voor Yahweh verskyn, hulle het hulle voor Yahweh gestel. En op ‘n DAG het ‘n teenstander ONDER hulle INGEKOM.

  Hy was nie DEEL van die Israeliete nie en daarom het Yahweh gevra – WAAR kom jy vandaan?

  Die seuns van Yahweh is mense.

 219. Leonor C Lombard

  Verder:

  Gen 6:3. Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig jaar.

  Vlees is MENSE en NIE ENGELE NIE!
  *********************************

  4 In dié dae was die reuse op die aarde;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  Nou kom ons LEES wat daar staan:
  In die dae was daar reuse op die aarde; KOMMAPUNT.

  Daar was reuse- groot lewende wesens want NEPHILIM BETEKEN REUS. Nou omdat die nou nie 6 voet is nie maar 10 en 12 voet is hulle EWESKIELIK ANDER wesens BEHALWE mense.
  Daar was reuse- wat weet ons van Yahweh se skepping behalwe wat Hy aan ons gee? Reuse – is GROOT mense – nie ander WESENS nie. Daar was nasies wat REUSE was- dit sê die Tanakh.

  *********************************************
  en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié (die dogters van adam/mens) vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.

  Nou die vrek weet, waar staan dit dat die kinders wat gebore is, die NEPHILIM is? Die dogters van die adam- wie is hulle? WAAR kom die VERWANTSKAP tussen die reuse wat genoem is en die kinders wat gebore is? Daar was Kain wat met mense getrou het – sy seun het kinders gehad en hulle het kinders gehad en hulle was nog steeds adam. Die seun van God, Adam, se goddelike nageslag is vanaf Set. Hulle het gemeng met die ander dogters wat mooi was en hulle getrou.
  Die kinders wat gebore is is die geweldiges/magtiges uit die ou tyd-
  Die reuse/ bully tyrants en manne van naam is die konings, tiranne, magtige krygers soos Rames van Egipte, Nimrod van Kanaan ens.

  Daar staan NIE dat hulle KINDERS die REUSE/nephilim was nie. Dit word eenvoudig INGELEES!

 220. Leonor C Lombard

  Nephilim beteken eenvoudig REUS en niks meer of minder nie. ‘n Sewe voet man is vir ons ‘n reus.

  Daar was reuse. Daar is kinders gebaar- maar NOOIT is hulle REUSE/NEPHILIM genoem nie. Die mense wat hulle wil ophou met ‘gevalle engele’ maak ongesubstansieerde gevolgtrekkings.

  Die ‘gevalle’ engele bestaan nie. Ek het baie gelees oor die sg DNA van dit wat gekry is in Peru. Dit is nonsens. Daar is geen bewys daarvoor nie- behalwe webwerwe wat allerhande twak kwytraak soos Beforeitnews en Infowars. Regtig?

 221. Leonor C Lombard

  Johann, ek het nooit beweer dat daar nie ‘n herstelde wêreld sal wees nie. Inteendeel, dit is die sentrale boodskap van die Tanakh; Yahweh roei die goddelose uit en ons sal plant en eet, huise bou en daarin bly. Te veel verse om die ons ewige tyd op aarde te wys. Sagaria vertel presies hoe die nuwe tempel gaan lyk in die stad met die naam ‘Yahweh is daar’. Eseg 48:35.
  Die volgende kan nie bevestig deur Yahweh se Woorde woorde nie:
  1. die anti-chris- NET Openbaring praat van ‘n anti-chris. Die anti- christe is idie wat TEEN Yahshua se woorde spreek. Wat my aanbetref Paulus – Sy woorde bevestig dit: Lees gerus al die plekke waar Paulus Yahshua se Woorde DIREK teen gestaan het. As Yahshua sê volg die wet dan kry jy die ewige lewe- dan sê Paulus die wet is dood.
  As Yashua sê Hy alleen is die Leermeester dan sê Paulus daar is baie.
  As Yahshua sê daar is regverdiges dan sê Paulus daar is nie. En so kan ek aangaan. Paulus is DIE eerste anti- Messiah wat gebore is.

  En nooit is daar gepraat van ‘n anti-God of anti-Yahweh nie- maw in die plek van Yahweh nie. Net die anti- chris wat hom met God wil vergelyk en op Sy troon sit. Hierdie werk NET as jy glo dat die christen se christus Jesus OOK God is.
  Vir ons wat Yahweh alleen aanbid is die anti-chris ‘n sinnelose konsep. NIEMAND kan hom teen Yahweh stel nie. Miggie teen olifant.

  2. die wegraping -is ‘n hele dogma wat op een vers van Paulus gebou is- lankal verwerp
  3. Daar is nie ‘n wederkoms van Yahshua nie. Net Yahweh kom op Sy tyd en Yahshua saam met Hom.
  4. die 1000 jr kan nie bevestig word nie.
  5. die ‘bruid’ kan nie bevestig word nie. Nooit het Yahweh IETS van die bruid besigheid geskryf nie, NOG MINDER het Yahshua iets daarvan gesê.

 222. Leonor C Lombard

  6. Die Tempel van Yahweh word gebou HIER op aarde in ‘n stad HIER op aarde. Weereens- die ‘uit die hemel daal’ van Openbaring word nerens bevestig nie en is onskriftuurlik.
  7. En natuurlik die ‘ geveg’ tussen ‘die draak of satan’ is waarlik vir my godslaterlik. Dat ‘n skepsel van Yahweh TEENOOR Yahweh staan en Yahweh Hom moet verlaag tot ‘n geveg. Nee. Yahweh se asem kan alles vernietig. ‘n Geveg? Beslis nie.

  Wat wel waar is:
  Maleagi 4:5 – praat van Elia wat gestuur word. Yahshua BEVESTIG dat Elia GEKOM het.

  Mat 11:
  12Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.
  13 Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer.
  14 En as julle dit wil aanneem: HY (Johannes) IS ELÍA WAT SOU KOM.
  15 WIE ORE HET OM TE HOOR, LAAT HOM HOOR.

  So of Yahshua lieg of Openbaring lieg of .. of. Ek kies om hier Yahshua te glo. Johannes die Doper was die profeet SOOS Elia.

  Johann, jy wil nie mense bome maak nie maar wel vir ‘die satan’ (jy was’n BOOM in EDEN)- nee wat. Die koning van Egipte en Tirus is BOME genoem. So of jy glo hulle is fisiese bome of jy glo hulle is mense. Ek hou by die beeldspraak – Israel is ‘n olyfBOOM. maw- die OlyfBOOM verteenwoordig die MENSE van Israel.

  Saad – Johann, is NAGESLAG. Die Nageslag van die nacash en die nageslag van die vrou.
  Ek gee dan vir jou die Hebreeuse woord EN hulle betekenisse. Die VROU het nie SAAD/SPERMS nie maar sy het KINDERS en ‘n NAGESLAG.

  En tov Johannes en die duiwel – diablos is die grieks- wat lasteraar/ slanderer of aanklaer beteken.
  As jy die dogma van die kerk glo is hy die duiwel. As jy dit nie glo dan is hulle vader ‘n lasteraar of die aanklaer.

 223. Leonor C Lombard

  ‘n Mensemoordenaar? – WIE was die eerste MENSEMOORDENAAR? Dit was Kain en nie julle satan nie!
  Wie het gelieg- die nacash – ‘n DIER van die veld.

  So weereens as jy die dogma vd kerk glo is beide Kain en die nacash die DUIWEL. Ek verwerp dit totaal. Te veel gebuig en gedraai om die duiwel konsep te skep.
  En terloops – nie een van die ander evangelies het dit geskryf nie. Ek hoef weereens nie Johannes te glo nie omdat daar geen getuies daarvan is nie.
  En as jy Mat 23:33 gebruik
  33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
  Yahshua verwys na
  Jes 59:
  5 BASILISK-EIERS BROEI HULLE UIT, EN SPINNERAKKE WEEF HULLE; HY WAT VAN HULLE EIERS EET, MOET STERWE; EN AS DIT STUKKEND GEDRUK WORD, BARS DAAR ‘N ADDER UIT.
  6 Hulle weefsels deug nie vir klere nie, en met hulle voortbrengsels kan niemand hom toemaak nie; hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle hande.

  Kan nie die ‘duiwel’ as vader lees. Net bose mense wat pik, wat vergiftig en wat aan die hakskeen byt. Sal later aanspreek.

  Nou vir Johannes se verse’ waarop jy sê:
  (hulle is dus uit die “saad” van Satan hul vader)
  Johann, die hele konsep van UIT Yahweh (let wel- ek glo nie Yahshua het dit gesê nie) is ‘n valse stelling en heeltemal TEENSTRYDIG met woorde van Yahweh: dat ALLES UIT HOM kom.

  ALLES is UIT Yahweh, HY het ALLES geskep. So nooit kan so ‘n valse stelling geglo word nie.

  Daarom kan jy nie so ‘n gevolgtrekking maak nie. As Yahshua so iets gesê het sou dit presies gewees het om 1. Yahweh se Almag as Skepper NIE te ondermyn NIE en 2. om aan hulle deur tegee dat Yahweh hulle verwerp het en nie deel van Sy heiliges ag nie.

  Dit is nie ‘n aanduiding van een of ander ‘satansaad’ nie.

 224. Leonor C Lombard

  Nee, Johann lees weer- NIEMAND is VERLEI nie. Weereens kom hierdie idee van Paulus af- die VROU is verlei. Die nuutgeskape mense het ‘N BEVEL, noem dit ‘n WET gekry en GEKIES om dit te verontagsaam. PUNT. Dit is HULLE en HULLE alleen wat daardie BEVEL verontagsaam het. Almal van ons het ‘n KEUSE om te kies.

  Dit sê Yahweh: KIES die lewe of die dood. Deut 30:19. Dit maak ons uniek, ons kan kies. Yahweh DWING nie ons nie. Eva het GEKIES, ADAM het GEKIES om die bevel te verontagsaam.

  TWEE plekke in die Tanakh is die woord nephilim. Twee plekke, maar ‘n hele dogma word daarop gebou van slangsaad tot vandag toe. Genugtig- as die afstammelinge se saad nog teenwoordig is en ons is in hulle hande met al die mag wat hulle het- waar het Yahweh ons gewaarsku, waar het Hy van hulle weer gepraat? Hy het nie want die goddeloses besit die aarde. Slangsaad, nephilim en gevalle engele bestaan nie.

  Openbaring is ongeloofwaardig, die appokriewe boeke is interessant maar die onderrig en al onderrig wat ek nodig het om te weet wat was en wat gaan kom is die Torah en profete. En alles wat teenstrydig is daarmee, sal ek verwerp.

  Ek sluit af: ‘Satan’ bestaan nie.
  Daar is bladsye oor goddelose mense in Tanakh, daar is heidene en daar is die bose en boosheid en ALLES het met MENSE te doen.
  Die goddelose en bose mense van die wêreld het ‘’n satangod’ GESKEP sodat die aanbidding van die mens volmaak kan word. Niemand is die oë van die kerk of die wêreld nie is meer BOOS nie. Nee, hulle net vasgevang in die greep van ‘satan’. Hulle het die boosheid van die mens weggevat en vierkantig op ‘n ander entiteit gesit.
  Yahweh haat die siel van die goddelose. Die goddelose is die wat Sy wet verlaat en dogma aanhang.

 225. Leonor C Lombard

  As jy glo dat daar ‘n satangod is – en HOOR! dan stel jy ‘n ANDER god voor Yahweh en jy oortree die eerste gebod. Daar is geen gode deur Yahweh geskep nie. Alle gode is afgode.

  Wie is hierdie mag van boosheid op aarde?
  Job 9:24- die aarde is oorgee aan die MAG van die goddeloses.

  Let wel NIE die satan nie.
  Elke seun en dogter van Yahweh het die KEUSE om te glo in hierdie ‘satanskoninkryk’ en as jy dit doen sal jy oorgegee word aan dit waarin jy glo.

  Boosheid KOM UIT MENSE en nie uit ‘satan’of die duiwel uit nie. Boosheid is in die mens om alle gruwels te bedink om te doen. Yahweh skep die boosheid maar die mens BEDRYF dit.

  Dit soos ek al klaar geskryf het: Ek bak ‘n giftige koek maar mooi versier en waarsku om dit NIE te eet NIE. Jou keuse as jy dit wil eet. Yahweh het die boom van goed EN KWAAD gemaak en gewaarsku- jou keuse.

  Job 29:25
  Maar hulle wie se hart agter die hart van hulle verfoeisels en hulle gruwels aan loop—hulle wandel laat Ek op hul hoof neerkom, spreek Yahweh.
  Spr 11:5 goddelose val deur sy goddeloosheid
  Jer 8
  3 En die dood sal bo die lewe verkies word deur die hele oorblyfsel, die wat oor is van hierdie BOSE GESLAG in al die plekke waarheen Ek hulle verdryf het, spreek Yahweh van die leërskare.

  Jer 7
  23Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle ‘n God wees, en julle sal vir My ‘n volk wees; en wandel NET IN DIE WEG wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan.
  24Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul BOSE HART BERAADSLAAG HET, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.

  1 Sam 24:13
  Soos die spreekwoord van die voorvaders sê: UIT DIE GODDELOSE GAAN GODDELOOSHEID UIT.

 226. Leonor C Lombard

  Daar is GEEN ‘satan’ of bose geeste of demone nie. Alles kom van Yahweh af. En as jy aan al hierdie goed glo dan SAL dit jou vir jou ‘n werkliheid word.

  Job 3:25
  As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe.
  Job7:14
  dan verskrik U my deur drome en ontstel my deur gesigte,
  Eseg 11:8
  Julle is bevrees vir die swaard, maar die swaard sal Ek oor julle bring, spreek die Here HERE.

  Yahweh STUUR ‘N BOSE GEES Rigters 9:23 en 1 Sam 16:14 en DIE BOSE GEES HET HOM VERSKRIK.

  Ps 114:10 die goddelose val in hulle vangnette

  Spr 3:33 Die vloek van Yahweh is in die huise van die goddelose.

  Jy sal die gevolge van jou geloof dra. Dit geld vir elke godsdiens op aarde.

  Heidene- Yahweh het vir die heiden goed gegee om te aaanbid. Dit is Sy besluit. Hulle aanbid hulle gode, goed en sleg. Is daar ‘manefstasies’ van bose geeste? Natuurlik- praat met enige Afrikaan en hy sal jou stories vertel van wat in hulle godsdiens gebeur. Lees oor voodoo en sien wat daar gebeur. Vra ‘n eks-satanis wat hulle alles beleef het. Dit bestaan. Yahweh werk in alles.
  Selfs Job –

  Job 4
  Skrik het oor my gekom en siddering en het my hele gebeente laat bewe.
  15 Toe skuif daar ‘n gees voor my verby; die hare van my vlees het opgerys.

  En ons wat Isarel is, wat WEET dat Yahweh Skepper van alles is, is besig om aan tokkelosies te glo, fiksies soos Nibiru, demone en bose geeste.

  Jer 8
  en hulle sal dit UITSPREI VOOR DIE SON EN VOOR DIE MAAN EN VOOR DIE HELE LEËR VAN DIE HEMEL WAT HULLE LIEFGEHAD EN GEDIEN HET, EN WAAR HULLE AGTER AAN GELOOP HET, EN WAT HULLE GESOEK EN WAARVOOR HULLE HUL NEERGEBUIG HET; dit sal nie versamel en begrawe word nie, mis sal dit op die aarde wees.

 227. Leonor C Lombard

  3 En die dood sal bo die lewe verkies word deur die hele oorblyfsel, die wat oor is VAN HIERDIE BOSE GESLAG IN AL DIE PLEKKE WAARHEEN EK HULLE VERDRYF HET, SPREEK YAHWEH VAN DIE LEËRSKARE

  7 …MAAR MY VOLK KEN DIE REG VAN YAHWEH NIE.
  8 Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van Yahweh is by ons? WAARLIK, KYK, BEDRIEGLIK WERK DIE LEUENPEN VAN DIE SKRYWERS.
  9 Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die WOORD VAN YAHWEH verwerp, en watter wysheid sou hulle hê?
  10 Daarom sal Ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan veroweraars; want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins; VAN DIE PROFEET TOT DIE PRIESTER PLEEG HULLE ALMAL BEDROG.

  As jy nie vasstaan op SLEGS die WOORDE van Yahweh nie is jy vasgevang in die dogma van die leuenskrywers.

  Almal gaan nou sê: ek is wat Yahweh beskryf, ek is die boosheid van self. Hulle kan maar- AS HULLE MY WOORDE MET YAHWEH SE WOORDE kan BETWIS!

  Die wet van Yahweh oordink en bepeins ek- om die eerste gebod te onderhou moet ek AL die afgode vernietig en slegs Yahweh se Almag vrees. En as dit ‘n oortreding is, dan weet ek dit nie en sal voor my Regter gaan staan – U het my nie vertel nie.

  2 Kon 17
  Tog het Yahweh met hulle ‘n verbond gesluit en hulle bevel gegee en gesê: JULLE MAG GEEN ANDER GODE VREES OF JULLE VOOR HULLE NEERBUIG OF HULLE DIEN OF AAN HULLE OFFER NIE.

  Neerbuig is nie neerbuig nie- maar om jou verstand en hart te gebruik om hulle te ERKEN is neerbuig!
  As jy goed doen vir beskerming soos kruise en Ps 91 is dit OFFER!

  36 Maar Yahweh wat julle uit Egipteland laat optrek het met groot krag en met ‘n uitgestrekte arm, HOM MOET JULLE VREES EN VOOR HOM BUIG EN AAN HOM OFFER.
  Om aan Yahweh te offer is om in sy wet VOLKOME te wandel soos HY voorskryf.

 228. Leonor C Lombard

  Lees maar: In hierdie gedeelte is daar DRIE keer ‘n oproep om nie afgode te erken nie.

  Daar is GEEN god wat Yahweh geskep het nie. Daar is NET AFGODE wat leuenskrywer en godsdienste geskep het.

  En maar net nerens het Yahweh die mense se goddeloosheid aan die versoekinge van ‘die duiwel of satan’ aan toegeskryf nie.

  Nou is ek klaar en nou is ek klaar met ‘die satan’. Ek het hierdie vir myself ook geskryf want ek het alles ook geglo wat aan ons opgedis was. Die slangsaad- hoeveel keer het ek dit nie geskryf nie. Ai tog.

 229. Ek stem met jou saam Johann. Dit is vir ons moontlik om hulle korrekte lengte ook te weet.
  Num. 13:33 vertel van die kinders van Enak, van die reuse of Nefelim afkomstig. Deut. 2:20-21 beskryf dat die Rafaiete hoog in gestalte was soos hierdie Enakiete. Og, die laaste Rafaiet se lengte word in Deut. 3:11 gegee, 9 el in lengte en 4 el in breedte. Dit is so 4m hoog en 1.8m breed.

  Lees ook meer oor die “Grigori” as die gevalle engele jou interesseer. Ek het ‘n interessante storie daaroor om te deel, maar sal wag tot Leonore se aanvalle eers bedaar.

  1. Leonor C Lombard

   Verlos, gered en veilig in Yahweh se Hande. Geen vrees of wonder meer.
   Net wakker vir mense.
   Dankie Abjater, jy mag voortgaan.

 230. Hulle het deur vreemde gode sy ywer gewek, deur gruwels Hom geterg.
  Hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie-God is, gode wat nie aan hulle bekend was nie, nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gehuiwer het nie.
  Deut. 32:16 – 17

  En hulle mag nie meer hulle slagoffers offer aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie.
  Lev. 17:7

  Duiwels is in die afgode, waaraan offerandes gemaak word. Kry dit uit julle huise uit.
  Hierdie duiwels is nie God nie, al wil sekere mense hier ons laat glo dat God die duiwel is, en dat Satan nie bestaan nie. Hulle het aan die duiwels geoffer, gode wat nie-God is.
  Gelowiges julle is op die regte pad, wyk nie af daarvan nie.

  1. Leonor C Lombard

   Nee toe nie. Moenie vers vir vers gee nie, lees die hele Deut 32
   3 Want die Naam van die HERE roep ek uit: Gee grootheid aan onse God!
   12 Yahweh alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hom(Israel) nie.
   16 Hulle het deur vreemde AFgode sy ywer gewek; deur gruwels Hom geterg.
   17 grondteks:-
   Hulle het aan die duiwels geoffer WAT NIE GOD IS NIE , (af)gode wat aan hulle nie bekend was nie; nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie julle vaders nie gevrees het nie.
   21 Hulle het my ywer gewek deur wat nie God is, MY GETERG DEUR HULLE NIETIGE AFGODE. Ék sal dan hulle ywer wek deur die wat ‘n nie-volk is, deur ‘n dwase nasie sal Ek hulle terg.
   23 Ek sal onheile/EVIL op hulle ophoop; my pyle sal Ek op hulle wegskiet.
   35 MY KOM DIE WRAAK TOE EN DIE VERGELDING, op die tyd as hulle voet sal wankel; want die dag van hulle ondergang is naby, EN WAT OOR HULLE BESKIK IS, KOM GOU.
   37 DAN SAL HY SÊ: WAAR IS HULLE GODE, DIE STEENROTS WAARIN HULLE TOEVLUG GENEEM HET,
   38wat die vet van hulle slagoffers geëet het, die wyn van hulle drankoffer gedrink het? Laat hulle opstaan en julle help, dat daar oor julle ‘n beskerming kan wees!
   39 AANSKOU NOU DAT DIT EK IS EN DAT DAAR GEEN GOD NAAS MY IS NIE; EK MAAK DOOD EN MAAK LEWEND, EK HET VERBRYSEL EN EK GENEES; EN DAAR IS NIEMAND WAT UIT MY HAND RED NIE.

   Daar is GEEN god wat bestaan. Daar is net EEN God wat alles skep.

   Abjater, jou leuentong werk weer. Jy verdraai wat ek skryf, erger wat Yahweh se.

   Maar dis eintlik simpel woorde wat net werk as jy glo daar is ‘n duiwel. Yahweh IS wat HY IS. Goed en kwaad kom van HOM.

 231. Een van die laaste, rare wit Rhodesiese plaasboere wat nog staan. – Ian Ferguson (80). Hartseer en tragies.
  http://www.thestandard.co.zw/2016/08/28/beitbridge-farmers-lone-battle-invasions/

  “Harare brand” – Op skedule.
  http://www.financialgazette.co.zw/mugabe-use-of-yuan-will-help-revive-zim-economy/

  “Die Afgrond” vir Zimbabwe? Die finale een? Die een waar die skrywer van die volgende koerant artikel, nogal ironies uitwys hoe die “Harare Golf Clubs” saam met almal oor die afgrond gaan stort. Op skedule … Die afgrond wat my wit familie in Harare tot vandag toe ontken …
  http://www.thezimbabwean.co/2016/08/the-precipice/

  1. JB, wat in zim gebeur, sal nooit hier kan gebeur nie, want 80 % van die swartes hier is christene ! Dit is nie eers wat ek sê nie, maar mense wat baie meer geleerd, en geestelik is as ek. Maar nou ja, n christen kan ook opgesweep word, en in n oomblik se swakheid, n winkel aan die brand steek. En dan met goedere weghardloop, om dit onder die armes te verdeel ! Dit is mos die gedagte wat tel, nê !

 232. Moet ook nie worry as mense so hard lag nie, en jou uitlag nie
  want die hart van die wyse manne is in die klaaghuis, maar die hart van dwase in die huis van vreugde. Pred. 7:4

  of sleg voel as mense se jy is commin, ploert, wit vark omdat jy nie emigreer nie, of as jy afgesonder voel want
  “Julle moet vir my heilig wees, want Ek, YHWH, is heilig, en Ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees.” Lev. 20:26

  Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal EK jou nie vergeet nie!
  Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig voor my.
  Jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en vernielers sal van jou af wegtrek. Jes. 49:16

 233. Ek volg nou ‘n ruk lank die lang relase rakende die aard aldan nie van God YHVH.

  Hier is my siening indien dit van enige belang sou wees vir diegene wat die bybel vertolk na willekeur:

  God YHVH is goed en het geen boosheid in Hom nie. Hy doen ook geen boosheid nie.

  Diegene wat dink dat God ook boosheid is en doen, het op loop geraak met ‘n bose ‘nuwe insig’. Diegene is egter besig om diep verward te raak oor die verskil tussen boosheid as sulks, teenoor Vaderlike tug, straf en vergelding.

  As jy jou eie kind aanspreek en hy luister nie, dan kom jy by die punt waar jy sy boude warm maak om sy ore te laat werk.
  Was jy nou ‘n verantwoordelike en liefdevolle ouer wat weet dat straf vandag hom sal red van erger dinge in die toekoms.

  Of was jy as ouer besig om jou boosheid uit te leef en daarom het jy straf uitgedeel?

  Nee, jy het nie gestraf uit boosheid nie, maar uit liefde!

  In die politiek korrekte wêreld met humanisme as geloof, word straf van kinders deesdae as boos en krimineel gesien en as krimineel hanteer.

  Moenie dat die humanisties moderne denkpatrone jul denke oorneem nie, want dan sal jul die bybel verkeerd interpreteer.

  Groete en sterkte met die herinterpretasie proses.

  1. Dankie Navorser ek het al gedink om Johann te vra om die strafgerig te verduidelik want ek dink dis waar die klei getrap word.

 234. Interessante inligting oor die moslems se verwagte messias, die mahdi

  hy gaan verskyn as ‘n leermag met swart vlae in Iran verskyn. Die swart vlag is islam se militere vlag, soos isis nou gebruik.
  Hy gaan Jerusalem verower en vanuit Jerusalem oor die aarde regeer.
  Hy gaan 7 jaar lank regeer. (ons verdrukking tydperk?)
  Hy gaan op ‘n wit perd ry. (In Openbaring is die antichris op ‘n wit perd Op. 6:2)
  Hy gaan die ware torah uit ‘n berg in Sirie te voorskyn bring wat die jode teespreek of verkeerd bewys (is dit die groot afvalligheid 2 Tes. 2:1-3?)
  Hy gaan die verbondsark uit die meer van Tiberias in Israel haal en na Jerusalem neem.

  http://www.answering-islam.org/Authors/JR/Future/ch04_the_mahdi.htm

  1. Abjater, hierdie inligting oor die ” mahdi ” is baie interessant. Die ooreenkoms met die christelike godsdiens is onrusbarend, want ons het meer as genoeg verwarring alreeds ! Maar een ding is seker, om die hele wêreld se mensdom om die bos te lei, sal tog nie so moeilik wees nie. Maak nie saak aan watter kerk, en/of geloof hulle aan behoort nie. Kyk net hoe suksesvol was mandela gewees, en hy was net n commin terroris gewees ! Die Verbondsark, is ook iets waaroor ek my hele lewe al gewonder het. Ek sal nooit kan glo, dat dit net tot niet gegaan het, of sommer op die ashoop iewers beland het ! Dankie aan al ons lesers, wat die debatte so lewendig, interessant en leersaam hou op Vaandel !

 235. Leonor C Lombard

  Navorser jy sê:
  “God YHVH is goed en het geen boosheid in Hom nie. Hy doen ook geen boosheid nie.”

  Jy verstaan nog nie. Yahweh KAN nie boos wees soos ons dit verstaan nie. Yahweh SKEP boosheid, GEBRUIK boosheid tot strafgerig.

  Terloops- jy kan nie ‘n paklsae vergelyk met die eet van jou baba nie- Deut 28 :53 En jy sal die vrug van jou liggaam eet. Dit is ‘n vloek en ‘n straf . Of lees jy nie Deut 28 nie?

  Maar lees weer en dan en antwoord my vrae.
  Hoe sal jy dan die woorde- uit die Hebreeuse grondteks verduidelik?

  OF GAAN HET JY VIR MY ‘N MANIER GEE OM DIT ANDERS TE LEES AS WAT DIT DAAR SWART OP WIT STAAN?

  Jes 42:10 …. want Ek het BEROU oor die BOOSHEID #7451 wat het EK JULLE AANGEDOEN.

  Jes 45 :7 …… wat BOOSHEID #7451 SKEP: EK, YAHWEH, IS DIT WAT AL HIERDIE DINGE DOEN!

  Jeremia 36:3
  Miskien sal die huis van Juda luister na al DIE BOOSHEID #7451 wat Ek van plan is om HULLE AAN TE DOEN,

  Jer 32:4
  Want so sê Yahweh: Soos Ek oor hierdie volk gebring het al HIERDIE GROOT BOOSHEDE, so bring Ek oor hulle al die goeie wat Ek oor hulle spreek.

  Amos 3:6
  Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n BOOSHEID in die stad voorval AS YAHWEH DIT NIE BEWERK HET NIE?

  Jeremiah 11:11 Therefore, thus says YHWH (Yahweh), Behold, I am bringing EVIL upon them which they cannot escape; though they cry to me, I will not listen to them.

  Jeremiah 14:16 …. Them, their wives, and their sons, and their daughters, And I have poured out upon them this EVIL.

  Micah 2:3
  Daarom, so sê Yahweh: Kyk, EK BEDINK BOOSHEID teen hierdie FAMILIE/ geslag, …..

 236. Leonor C Lombard

  Uit Hebreeuse grondteks:
  Therefore thus saith Yähwè יָהוֶה; Behold, against this family DO I DEVISE 2803 z8802 AN EVIL, 7451

  DEVISE/ BEDINK/ BEPLAN #2803 חָשַׁב chashab {khaw-shab’}
  1) to think, plan, esteem, calculate, invent, make a judgment,

  Lees- EK, Yahweh, BEDINK BOOSHEID. Verduidelik hierdie woorde vir my.

  Deut 28:63
  63En soos Yahweh oor julle bly was om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig,

  SO SAL YAHWEH OOR JULLE BLY WEES OM JULLE TOT NIET TE MAAK EN JULLE TE VERDELG;

  Hebreeus vir die woord bly of om bly te wees of verheug te wees.
  REJOICE/ BLY WEES #7797 שׂושׂ suws {soos}
  1) to exult, rejoice
  1a) (Qal) to exult, display joy

  Nou hoe kan Yahweh bly wees, verheug wees om: HULLE TOT NIET TE MAAK EN JULLE TE VERDELG?

  Kan jy dit verduidelik? Is dit nie BOOS nie, om jou te verlustig in een se uitdelging?

  OF IS DIT HOE DIT IS?

  Sal ek bly wees as ek die vreeslikste goed teen my vyand doen en hulle daardeur uitwis? Ja, ek sal alle bose planne beraam teen my vyand om hulle uit te delg?

  Is ek REG om die goddelose uit wis wat my lewe bedreig, my volk en my kinders? Ek is.

  Is ek nou BOOS? Gaan ek dit doen of gaan ek ‘n army kry om dit te doen?

  My punt is eenvoudig: daar bestaan nie ‘n satan wat ‘n god is en ‘n teenstander teen Yahweh nie.

  HY stuur bose geeste, HY beraam planne soos hier bo SY EIE WOORDE BEVESTIGen hulle gehoorsaam Sy bevele. Dit is nie wat EK sê nie- dit is wat Yahweh sê.

  Ps 96:5 ALLE gode ( wat geskep word) is AFGODE.
  En AFGODE bestaan nie.

  Probeer weer my lang relase lees en probeer verstaan. So nie- dis ook reg. Elke ou het die reg om sy eie geloof te he. Maar ek sal aanhou om dogma wat teen Yahweh se eie Woorde is, uit te wys.

 237. Leonor,

  Elk van die gevalle wat jy hierbo noem, in die regte konteks gesien en gelees, gaan oor God wat sy ongehoorsame kinders straf. Hy straf hulle sodat hulle hopelik sal bekeer uit hul slegte weë en terugkeer na Hom.

  Die straf wat Hy oor hulle bring, hou direk verband met die boosheid van sy volk se afvalligheid. Daarom behels die straf ‘booshede’ wat oor hulle kom.

  Ek haal jou aan:
  “HY stuur bose geeste, HY beraam planne soos hier bo SY EIE WOORDE BEVESTIGen hulle gehoorsaam Sy bevele. Dit is nie wat EK sê nie- dit is wat Yahweh sê.”

  Bose geeste? Wat is dit?
  Wat doen sulke bose geeste aan mense?
  Hoe maak die bose geeste hul teenwoordigheid bekend/sigbaar aan mense?
  Wat dink mense met hul gebrekkige aardse kennis, wanneer hul bose geeste sien?
  Waarom sou daar bose geeste kan wees, maar geen gevalle engele nie?
  Waarom as God bose geeste geskep het, sou daar nie bose engele kon wees nie? Waarom sou hul leier nie soos in Openbaring uiteengesit, Satan kon wees nie?

  Hoe kan jy so oortuig wees dat jy en net jy reg is, as jy slegs reg kan blyk te wees, mits jy sekere dele van die bybel ignoreer soos byvoorbeeld Openbaring rakende die satan en die Henude Verbond (NT) rakende die identiteit en Goddelikheid van die Messias?

  Hierdie is ernstige vrae en nie ‘n poging om in eindelose argumente betrokke te raak nie.
  Groete.

 238. Leonor,

  Ek haal jou aan:
  “Ps 96:5 ALLE gode ( wat geskep word) is AFGODE.
  En AFGODE bestaan nie.”

  Leonor,

  As jy die voorafgaande vers 4 lees, sal jy sien dat die bestaan van ander gode erken word.
  As jy dan vers 5 lees, dan word daardie ander gode, afgode genoem, omdat hulle nie die regte God is nie!

  Jy las tussen hakies jou eie opinie in dat die afgode van die ander volke (wat geskep word) noodwendig dus beelde of afbeeldings is wat geskep word. Dis nie wat daar staan nie. Dit kan wel ook na mensgeskepte afgode verwys, maar dit kan ook na ander afgode/gode soos die duiwel en sy gevalle engele verwys!

  Toepaslike uitreksel uit die 10 Gebooie:

  3 “You shall have no other gods before[a] me.

  En dan volgende sin en dus nuwe gedagte/onderwerp:

  4 “You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. 5 You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, 6 but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.

  Hier is erkenning dat daar ‘other gods’ is wat nie aanbid mag word nie en dan in die volgende onderwerp dat jy ook nie afgode en afbeeldings mag maak om te aanbid nie.

  Dit lyk dus vir my asof beide ander gode, sowel as mensgemaakte afbeeldings as afgode bestaan en die aanbidding daarvan ‘n gruwel is in die oê van YHVH.

  Weereens my beskeie opinie.
  Groete.

  1. Hulle het die hoogtes van baal gebou om hul seuns met vuur te verbrand as brandoffers aan baal – IETS WAT EK NIE BEVEEL OF UITGESPREEK HET NIE, OF WAT IN MY HART NIE OPGEKOM HET NIE. Jer. 19:5

   God is nie boos nie en bedink nie boosheid nie, maar wend dit aan in strafgerig.

   “Ek sal hulle voor hulle vyande deur die swaard laat val en deur die hand van die wat hul lewe soek Jer.19:7
   in die beleering en in die benoudheid waarmee hulle vyande en die wat hulle lewe soek, hulle benoud sal maak. Jer. 19:9

   Met ander woorde, as jy nie wil hoor nie moet jy maar voel. Maar boos is Sy hart nie, en Hy het alles goed geskape. Genesis 1

   1. Dan 1 : 1. “In die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadnésar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleër. 2. En YHWH het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met ‘n gedeelte van die voorwerpe van die huis van Elohim, en hy het hulle na die land Sinear gebring in die huis van sy god, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy god gebring.” Die ongehoorsame volk word gestraf, weggevoer as ballinge. Moet nou dien oner vreemde gode. God straf Sy volk. Onder die ballinge is Daniel, wat later deur Vader gebruik word om met Babel te spot. Vergewing van sondes is slegs moontlik as ons die Messias as Seun van God erken. Op 3:7 “Dít sê die Apartgestelde, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie.”

 239. Om aan te sluit by NA Vorser en andere: Leonor, die meeste gelowiges weet dat ‘n mens kan nie die vertaalde Skrif korrek interpreteer sonder om die konteks in ag te neem nie. Jy doen dit in baie gevalle nie. Waarom nie? Omdat dit jou argument pas? My afleiding is dat daar net twee moontlike verklarings hiervoor is: 1) jy is of opreg in jou pogings om die Skrif te probeer verklaar maar jy het nie die nodige kennis om dit korrek te doen nie, of 2) jy is oneerlik in jou pogings om die Skrif te verklaar en doen dit doelbewus verkeerd, moontlik om mense te mislei. Ek sal nie hier ingaan op ons vorige korrespondensie oor die sabbat en die datums rondom Yahshua se kruisiging nie. In plaas daavan, sal ek hou by die tema rondom nephilim. Die “seuns van God” in Gen. 6:2 word algemeen verstaan as engele, of dan ten minste die seuns van engele. Strong en Gesenius in hulle onderskeie konkordansie en leksikon stel dit duidelik dat “God/Gode” of Eloha/Elohim (Strongs 433/430) in die volgende tekste verstaan moet word as engele: Ps. 8:6; 82:1; 97:7; 138:1. Dieselfde woord “God/Gode” of Eloha/Elohim (Strongs 433/430) word volgens hierdie Skrifontleders in die volgende tekste vertaal as “die owerhede” of “regters”: Eks. 21:6 en Eks 22:8. Net so het alles in die vertaalde Skrif ‘n konteks, en ek verseker jou dat jy en ek en die meeste gelowiges nie die kennis het om dit altyd heeltemal korrek te doen nie. Wees dus maar versigtig hoe jy met die Skrif omgaan, want jy kan opregtes weglei van die waarheid, en Yahshua het gese van so iemand dat dit beter is dat ‘n meulsteun om sy/haar nek gehang word en hy/sy daarmee in die diepsee gegooi word. Vervolg

 240. Vervolg. Leonor, en vir ons almal, pas ook op vir hoogmoed, dit is een van die sewe doodsondes, en baie maklik om raak te sien: “Pride (or vanity) is excessive belief in one’s own abilities, that interferes with the individual’s recognition of the grace of God. It has been called the sin from which all others arise.”. Groete daar.

 241. Deborah de Richter

  reuse…”as high as the cedar trees..”…en “ons was soos sprinkane in hulle oe..”

  Leonor praat so twak..ek lees dit nie eers nie..ek glo as mens die tyd het om al haar twak te lees sal mens die gate daarin ontdek maar ek het wragtig nie die tyd…

  ek het onlangs ‘n you tube video afgetrek waar ‘n classified wet in die amerikaanse kongres/denaat voorgelees is…gaan min of meer so…when the attacks begin on classified…we wil do the following…because of their enormouse size and other worldly strengths…..ek het die video steeds as iemand belangstel…hy praat spesifiek van iets wat baie groot en sterk is en dis nie mense adamiete nie..
  op 16 desember 2013 het MARDUK ‘n gevalle engel met die 91 wereld leiers vergader in ons eie sun temple oftewel die monument..die grootse vrymesselaars losie in die wereld..en hulle het die mag van afrika aan hom oorhandig…en die skrif se hy sal groot word tot by die Vors van die verbond en sy heilige woning neerwerp…op 16 desember 2013 het die 175 jaar ten einde geloop waar die boerevolk onder beskerming was van die Almagtige..maar sy heilige woning sion is neergewerp…en beheer is oorhandig aan marduk..en die 1335 dae het begin…

  1. Leonor C Lombard

   Deborah, dit raadsaam wees om meer van Yahweh te leer as om youtube videos te kyk. DIT is twak.
   Marduk? Regtig? En dan praat jy van TWAK?

 242. Deborah de Richter

  Islam was nog nooit nie en sal nooit ons probleem wees nie…die RKK die vrymesselaars die illuminatie OBAMA en die VSA is ons grootste probleem en natuurlik my volksgenote wat nie hulle eie werk kan doen nie…
  Amerika is besig om die midde ooste te verwoes sedert die middel negentigs en met Obama aan die stuur die laaste paar jaar het dit ‘n slagting geword soos nog nooit gesien..die vsa die leeu met die arend vlerke is die laaste superpower na hom is dit nebiru en dan die agste dier van openbaring…as islam ‘n probleem in europa is is dit ons eie skuld…en die vsa het miljoene vlugtelinge gekweek, wat hulle bewapen en oplei en false flag operasie oral laat uitvoer…problem reaction solution…word wakker mense …amerika is nie die redder nie hy is die verwoester..en hulle kom vir ons…

 243. Deborah as die 175 jaar waarvan jy praat op 16 Des. 2013 tot ‘n einde geloop het, en daar is net 1335 dae oor vanaf daardie tyd, dan kom die aliens of amerikaners mos binne 3 weke vir ons?
  Waar staan hierdie goed in die bybel? Ons moet maar wag en kyk of dit gebeur.
  Jy se ook dat islam geen bedreiging inhou vir die wereld nie, maar Openbaring 2:13 se duidelik dat die troon van satan in die eindtyd in Pergamus gaan wees. Ek het gaan kyk waar dit is. Dit is in Turkye, in die Izmir provinsie, Bergama. Dit is islam gebied. Dit is dalk hoekom Suid Afrika die veiligste plek gaan wees, en so baie van die blankes oorsee hierheen gaan vlug?

 244. Deborah de Richter

  Nee ek tel hom so…360 is ‘n omwenteling..betekenend ‘n jaar..en dus is dit 2014 , 2015, 2016, 16 desember 2016 is dus drie jaar…360 maal 3 is 1080..so daarbly vanaf 16 desember hierdie jaar 255 dae oor..ekt getel dis tot in augustus volgende jaar..maar voor daardie tyd sal daar ‘n verwoestende wereldoorlog uitbreek en uhuru hier by ons…by ons bly net 47 000 oor..ja ekt ok gedink dis meer..maar dis die getal wat Vader my ‘n paar weke terug gegee het en ek het nie gevra daarvoor nie..
  ai ai mense my hart is so seer omdat julle nie daniel verstaan nie…dis vir ons geskryf ..vir sion want Vader het geweet ons gaan bars om te survive..en ons moet kan aftel..dit gaan help met moed hou..daarom gee Hy dit vir ons..die hele daniel 11 gaan oor die invalle van die kruisvaarders in Islam wereld in..en hulle terug aanvalle in europa in en net soos daardie tyd het ons skielik ‘n moslem inval in europa..nadat NAVO ‘n instroming gemaak het in die midde ooste vir die laaste 25 jaar..daardie aanvoerder wat einde maak aan sy gesmaad is general wesley clark wat Bush jnr in sy spore gestuit het en die inligting laat lek het…seven countries in 5 years ending with Iran…

 245. Deborah de Richter

  Abjater dit lyk of jy ‘n gereelde leser is van Daniel..miskien kan ek dan vir jou wys wat ek geleer het..dit gaan net rof met my..het internet by die skool maar as ek ‘n af periode moet ek copies maak etc kan nie eintlik pos nie..so sien my oor as dit in bit en pieces kom..
  Daai beeld van daniel in sy geheel is die dier van Openbaring met die ag koppe..nou moet jy vra wat is die agt koppe..dit is Babilon, mede en perse,griekeland, romeinse RKK ryk, Brittanje, rusland en die VSA, die agste kop is die volledige dier van openbaring wat die superpower is NA nebiru..waar die DRAAK self sal regeer.Maar hy self is natuurlik ook ‘n kop…al hierdie ryke was op hulle dag super powers..daar kan net een op ‘n slag wees.nou moet jy vra waar is die VSA, Britt en rusland in die beeld van Daniel..hulle is versteek in sy bene..die romeinse RKK ryk was 1260 jaar lank tot in 1798..maar voor daardie tyd het brittanje se superpower geword, hulle is gebreek in 1902 met boere oorlog, maar toe neem rusl oor in 1917 tot 1989 en toe die VSA..hulle is inder waarheid, die leeu met die arend vlerke..vsa, die luiperd is Brittanje en die beer is rusland en die verskriklike dier is die RKK..dis tot en met die enkels..die voete is die agste dier van openbaring met sy tien tone…ek gaan jou die skrif verwysings later gee die klok lui alweer en die subras dans op die tafels..he geduld met my Abjater asb

 246. Leonor C Lombard

  Dankie Navorser vir die vrae.
  Yahweh stuur bose geeste om te treiter, siek te maak, te verskrik en hulle is wat hulle is GEESTE. Kan die mens hulle sien, ja somtyds wel ander kere weer nie. Lees maar die plae.
  Daar is ook ‘n veskil tuusen straf en oordele.
  Yahweh tugtig en straf Sy kinders. Maar laat ook oordele oor hulle kom. Dawid sê: Ek VREES die oordele van Yahweh.
  Soos daar bose geeste is, is daar engele. Dit weet ons. “Gevalle engele’? Daar is net twee plekke in die Tanakh waar die ‘bestaan’ van die gevalle engele moontlik gelees kan word. Gen 6 en Openbaring. En dan die appokriewe boeke. As ek nooit die approkriewe boek gehad het nie- dan moes ek dit uit die Tanakh en die NT kry dat daar gevalle engele is.

  Daar is net wat julle glo en soos Bankies sê: ‘Die “seuns van God” in Gen. 6:2 word algemeen verstaan as engele, of dan ten minste die seuns van engele”

  Algemeen aanvaar is geen bewys nie, is geen feit nie, dit is net wat dogma glo. ‘Seuns van die engele??????’ Nee wat, dit is ‘n vreeslike stelling! En ek verwerp dit totaal. Waar het Yahweh OOIT gesê dat engele kan voortplant en SEUNS hê???????

  Weer as jy wil dogma glo, ‘n leerstelling wil glo, sal jy strek en strek en buig en buig om dit te laat werk.

  Ek staan by- Gen 6- is NIE gevalle engele nie, maar die aaardse SEUNS van Yahweh.

  Om die dogma van die satangod te laat werk – MOET satan ‘n ‘gevalle engel’ wees- Eseg 28 word daarvoor gebruik. Uit dit wat ek van die koning van Babel, Tirus en Egipte geskryf het is dit nie die gevalle engel ‘satan’ nie. Glo wat jy wil. Dit maak dit nie waarheid nie. Die EEN vers wat Yahshua dit ‘sê’ Luk 10:18 – daar is geen bevestiging vir hierdie vers nie. In die hele konteks van die gesprek is die vers uit plek.

 247. Leonor C Lombard

  Wie het satan die god van hierdie wereld genoem. Paulus. Ek sê niks verder nie.
  Waar word ons deur Yahweh gewaarsku teen hierdie koninkryk van die satan/bose? Nêrens nie.
  Daar was BAIE wat soos God wou wees- almal mense. En drie spesifieke mense waar die christen een uitgekies het om ‘die satan’te wees.
  Niemand kan teen Yahweh veg nie. Yahweh is God.

  Tov – die hernieude verbond. Let wel- ‘n HENIEUDE verbond- dit verbond met Juda en Israel om die wet te KAN onderhou. Israel en Juda het NET Yahweh aanbid soos die wet dit beveel. Yahshua is as ‘n VERBOND gegee. Yahshua is nie GOD nie, Yahshua is nie Yahweh nie. En geen ander gode mag gedien word nie. As jy Yahshua aanbid as ‘n God of as God dan oortree jy die wet. Yahshua is ‘n god, soos Yahweh ons ook noem. Yahshua was mens- Seun van ‘n mens, mankind, man, mensekind, nageslag van Dawid.

  As jy nie van Ps 96 hou nie
  1 Kron 16:
  24 Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders.
  25 Want Yahweh is groot en baie lofwaardig, EN HY IS GEDUG BO AL DIE GODE.
  26 WANT AL DIE GODE VAN DIE VOLKE IS AFGODE, MAAR YAHWEH HET DIE HEMELE GEMAAK.

  Psalm 96:5 For all the gods of the peoples are worthless idols, but Yahweh made the heavens.

  Gode:
  Yahweh is die ENIGSTE LEWENDE God. Dit word verklaar, oor en oor bevestig dat HY LEWENDIG is.

  Die teenoorgestelde van lewendig is DOOD. So as Hy verklaar dat Hy die ENIGSTE lewende God is en daar is geen ander gode naas HOM nie, MOET die gevolg vd stelling wees dat ALLE ander gode DOOD is.

  Yahweh maak NOOIT die gode DOOD as Hy met Israel praat nie. Hy vernietig hulle, Hy roei hulle uit en neem hulle name weg.

 248. Leonor C Lombard

  Ek haal aan:
  “Jy las tussen hakies jou eie opinie in dat die afgode van die ander volke (wat geskep word) noodwendig dus beelde of afbeeldings is wat geskep word. Dis nie wat daar staan nie. Dit kan wel ook na mensgeskepte afgode verwys, maar dit kan ook na ander afgode/gode soos die duiwel en sy gevalle engele verwys!”

  Ek dink jy het my verkeerd verstaan – ALLE gode word geskep DEUR MENSE, hetsy met silwer of goud of in die gedagtes, of uit die hemel – soos die hemelgodin of soos Baal.
  Die punt is alle gode is dood. Het nie lewe nie. Daar is nie ANDER GODE NIE. Daar is net fiksies, vals gode, afgode, beelde en dogma. dit sluit aan by-

  “Dit lyk dus vir my asof beide ander gode, sowel as mensgemaakte afbeeldings as afgode bestaan en die aanbidding daarvan ‘n gruwel is in die oê van YHVH.”

  Natuurlik is dit daar. Maar is dit lewendig? Het dit gewaarwording? Nee.

  Isaiah 37:16,20 — O YAHWEH of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, EVEN THOU ALONE, of all the kingdoms of the earth: thou has made heaven and earth.

  Isaiah43:10,11 — Ye are my witnesses, saith the YAHWEH, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he:BEFORE ME THERE WAS NO GOD FORMED, NEITHER SHALL THERE BE AFTER ME. I, even I, YAHWEH; and beside me there is no savior.

 249. Leonor C Lombard

  Isaiah44:6,8 thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts;

  I AM THE FIRST, AND I AM THE LAST; AND BESIDE ME THERE IS NO GOD.

  FEAR YE NOT, NEITHER BE afraid; have not I told thee from that time, and have declared it? ye are even my witnesses.

  IS THERE A GOD BESIDE ME? YEA, THERE IS NO GOD; I KNOW NOT ANY.

  YEA, THERE IS NO GOD ;I KNOW NOT ANY,
  I KNOW NOT ANY,
  I KNOW NOT ANY,

  En nou het ek genoeg geskryf. As julle nou wil glo dat daar ander gode is wat lewe en werklik is, doen so. Glo julle afgode, glo aan die god van die wêreld en glo dat daar ‘n teenstander van Yahweh is, ‘n SATANGOD. Ek skud die stof af.

  1. Leonor C Lombard

   As julle dalk nie verstaan nie; I know not ANY, beteken dat Yahweh nie Sy teenstander die ‘satangod’ ken nie. Dit beteken dat Hy nie die ‘god’ van die wereld ken nie.

   Hy se: and besides, ME, there is NO GOD. Dit beteken Hy KAN hulle nie ken nie, want hulle bestaan nie.

   Herkou hieraan, veral as julle nog ook glo dat Yahshua Messiah ‘n God soos Yahweh is.

 250. Leonor C Lombard

  Bankies, jy is onnodig giftig.

  Nommer 1 – het die kennis – en as jy dit vir hoogmoed wil sien – so be it.
  Nommer 2 – bose stelling!

  As jy dink ek sit ure en skryf ten midde van my baie werk, om daarna uitgekryt te word vir alles wat sleg , en sodat ek mense van Yahweh kan weglei – as jy so dink, het ek NIKS verder vir jou te sê nie.

  In die HELE TANAKH, as jy waarlik moeite gedoen het, is daar NET EEN plek Ps 8:6
  waar elohim vertaal is na ENGELE!!!!!!

  EEN plek Bankies.

  God 2346 TWEE DUISEND DRIEHONDERD SES EN VEERTIG KEER AS GOD, Bankies

  gode 244, judge 5, goddess 2, great 2, mighty 2,

  En nou wil jy argumenteer dat dit ‘n rede is om van SEUNS VAN DIE ENGELE TE PRAAT!!! dat ‘n HELE dogma op EEN vers geskool kan word! Nee regtig.

  Ek gee wat Yahweh sê. Julle verkies om nie te lees of te te glo nie. Ek vlei NIEMAND se ore nie. As julle nie daarvan hou nie, is dit julle saak. En ek verwerp jou vermaning.

  Jou sabbat en onderhouding en maankalender kan jy maar hier stel. Ek is min gepla. En as jy glo aan die sewe doodsondes dan is jy ‘n katoliek. Daar is net wetsoortreding en daar is straf soos Yahweh dit stel.

  EK het GEEN nuwe goed uitgedink nie- ek het net Yahweh se Woorde uitgelig en ondersoek, en geinterpreteer volgens NET die woorde van Yahwhe en sy profete in die Tanakh. En as dit teen die dogmas van die katoliek kerk is en dit staan daar is ek onbeskaamd om dit uit my lering te gooi. Soos met Paulus, soos met Johannes, soos met Openbaring en soos met verse wat nie waar is nie.

  Jy kan maar weer dit hoogmoed noem.

 251. Leonor C Lombard

  Die genade van Yahweh. Die probleem is dat genade, the saving grace, weer ‘n roomse konsep is. Yahweh is ‘n genadige en barmhartige God en daarom vergeef Hy oortredings. AS JY DIT BELY, die WET ONDERHOU en na SY STEM luister. En daarom sal ek bely/erken ek maak foute, omverskoning vra, en luister as iemand my op ‘n fout wys uit die die Torah en die profete. Dan sal ek dit ondersoek en regstel.

  Verder hoef ek nie myself voor jou te regverdig nie. Yahweh is my Regter en Hy sal my oordeel.

  Maar ek staan onbeskaamd vas- Geen gode mag voor Yahweh se Aangesig gebring word nie. Daar is net EEN God, HY is Lewendig van ewigheid tot ewigheid en alle ander uitgedinkte, geskepte gode is dood en is afgode.

 252. Ek het 2013 ook bygetel en elke jaar 365 dae gegee, ekskuus Deborah, my fout. Vat jou tyd ons het darem nou tot Aug. 2017 kans om die ding uit te pluis.

 253. Leonor C Lombard

  Nee abjater – jy verdraai weer Yahweh se Woorde.
  “God is nie boos nie en bedink nie boosheid nie, maar wend dit aan in strafgerig.”

  Yahweh bedink, beplan, doen, en spreek boosheid en ja, as strafgerig. Hy doen so maar vir julle MOET dit ‘n satangod wees; ‘n satan wat dit beplan, doen, bedink en spreek.
  Stry maar teen Yahweh se Woorde maar ons weet mos dogma en geloof wen gewoonlik. Waarheid is nooit lekker op die oor.

  Miga 2:3
  Daarom, so sê Yahweh: Kyk, Ek BEDINK BOOSHEID teen hierdie geslag

  Jer 18:11
  Sê dan nou tog aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem dit: So spreek die Yahweh: Kyk, Ek maak BOOSHEID gereed teen julle, EN EK DINK ‘N PLAN UIT TEEN JULLE; bekeer julle tog, elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle weë en julle handelinge goed.

  Jer 26:3
  Miskien sal hulle luister en hulle bekeer elkeen van sy verkeerde weg; dan sal Ek berou hê oor die BOOSHEIDl wat EK VAN PLAN IS OM HULLE AAN TE DOEN weens die boosheid van hulle handelinge.

  Jer 3