Boervolk | Siener van Rensburg | Vaandel Uitgewers

Suid-Afrika: die nuwe Kanaän?

2016-01-05

Deur Adriaan Snyman

Avatar photo

Die liberale digter en skrywer, Tom Gouws, is nie net ‘n opperste vyand van die Boervolk nie, maar het ook ‘n ewige hekel in Siener van Rensburg se gesigte. Ek haal hom aan: “Ons weet wat met die Boeremag gebeur het, en waar hulle hulle nou bevind. Bloot op grond hiervan moes al die goedgelowige Siener-nalopers die motgevrete drome van die ou waarsêer weggesmyt het.”


Dan is daar ook talle ander wat Siener afkraak as ‘n doemprofeet wat niks anders as rampe en ellende kon voorspel nie. Duidelik weet hulle en Tom Gouws nie wat die woord ‘profeet’ beteken nie.

Waarom word profete na die volk gestuur? Om hulle te loof en te prys omdat hulle nie steel, roof en moor en nie; omdat hulle al die gebooie getrou onderhou en omdat hulle hul Skepper en naaste opreg liefhet?

Nee, ongelukkig nie! Volgens die woordeboek is ‘n profeet iemand wat die heilige roeping van God ontvang het om te vermaan, te waarsku, tot inkeer te bring en met goddelike straf te dreig sou hulle nie luister nie. En as die volk wel luister en sy verkeerde weë verlaat, kom die seën, soos wat Jona kan getuig na sy besoek aan Ninevé. Dit was ook Siener se roeping. Niks meer en niks minder nie.

Op 11 Maart vanjaar sal presies 90 jaar verloop het sedert die Boereprofeet om 9 uur die aand in sy eenvoudige huisie op die plaas Rietkuil in die Ottosdal-distrik gesterf het.

Die verloop van ses duisend jaar kon die profetiese stemme in die Bybel nie stilmaak nie; hoe sal die kom en gaan van tydlose jare dan ons profeet se boodskap aan sy volk kan uitwis?

Kyk maar net na die afgelope paar jaar en u sal sy profesieë wat bewaarheid is, nie kan tel nie. Ons kan dus met reg sê: Die profetiese gety het ons ingehaal.

Na 24 jaar van intensiewe studie, navorsing en versameling van inligting oor die Siener en sy gesigte, was ek oortuig daarvan dat hy niks nuuts vir sy volk te sê het nie. Maar toe kry ek in 2015 ‘n brief van ‘n oud-Rhodesiër, te same met 42 bladsye van Siener se gesigte wat deur mnr. Boy Mussmann en ‘n sekere meneer Wasserman opgeteken en aan mense in Suid-Rhodesië geskryf is. Behalwe vir die gesigte waarmee ons reeds bekend is, het dit ook nuwe inligting bevat.

Die meerderheid van ons is redelik bekend met Siener se gesigte oor ‘n verskeidenheid sake, en daarom gaan ek hier net vlugtig kyk na ‘n paar van sy belangrikste visioene vir ons dag.

Vóór ek egter daarby kom, wil ek graag na twee merkwaardige gebeurtenisse uit die verlede kyk, omdat dit duidelik vir ons sê die Heilige van Israel maak nog bemoeienis met sy volk.

Die een insident het te doen met genl Beyers tydens die 2de Vryheidsoorlog, en die tweede het plaasgevind terwyl die 600 Rebelle in 1914 deur die woestyn op pad was om ‘n vriendskapsooreenkoms met die Duitsers in Duitswes te gaan sluit.

Eerstens, genl. Christiaan Beyers het dwarsdeur die 2de Vryheidsoorlog altoos ’n Sakbybeltjie in sy hempsak gedra. Op ’n dag het ‘n Engelse soldaat probeer om hom op die slagveld ’n doodskoot in die hart te gee, maar die koeël het net deurgedring tot by Sag. 4:6. Daar sê ’n engel aan die profeet Sagaria: “Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees sal julle verlossing kom.”

Ek glo dit was ‘n profetiese boodskap oor die verloop van die eindstryd van ons volk in die verre toekoms, want op ‘n vraag van Boy Mussmann het Siener dit só uitgedruk: “Hierdie stryd is nie ons stryd nie, maar God s’n…”

Tweedens, in die Rhodesiese briewe is daar ‘n beskrywing van Siener se heldersiendheid wat my totaal verstom het.

Boy Mussmann vertel hoedat hulle een aand op die woestyntog na Duitswes op ‘n plek aangekom het en genl. Kemp het gesê hulle moet daar oorstaan tot die anderdagmôre, want dis donkermaan en hulle kan nie verder nie.

Teen middernag het Siener, met sy baadjie oor sy arm, genl Kemp wakker gemaak en gefluister: “Generaal. ek sien die vyand is baie naby en as ons hier bly tot dit lig word, sal ons almal gevang of doodgeskiet word.”

Genl Kemp sê toe hy kan in die stikdonkerte niks daaraan doen nie; waarop die Siener antwoord dat hy hulle sal uitlei. Hy sal voor loop en hulle moet hom net volg.

Boy Mussmann skryf só daaroor: “In ‘n wêreld wat oom Klasie net so min as ek of enige van die ander manne ken, stap hy toe oor die sandduine die duisternis in na ‘n plek waar hy sê ons veilig sal wees. Hy het dan links en dan regs gedraai, asof hy ‘n voetpad volg. En die anderdag more toe dit lig word, en ek sien ons is tussen twee duine wat ons aan weerskante beskut, het ek by myself gedink – God het sy profeet saam met ons gestuur om ons veilig deur te lei, want dit moet seker sy wil wees dat ons daardie traktate met die Duitsers gaan teken…

“In een stadium het dit met ons so erg gegaan dat ons van die handperde moes slag en die bloed drink om nie van dors om te kom nie. Maar tog het Siener gesê daardie smeltkroes was nie so donker nie, want vanuit sy perd se saal kon hy nog die perd se maanhare sien. Maar in die smeltkroes wat nog moet kom, sal dit so donker wees dat hy nie eens sy hand voor sy oë kon sien nie…”

Boy Mussmann was reg, die Rebelle is teen genl. Louis Botha se magte beskerm en uitgespaar tot na die ondertekening van die traktate voordat Botha se regeringstroepe daarin geslaag het om hulle te oorrompel en gevange te neem.

Wat vandag se profesieë betref, wil ek net baie kortliks verwys na die vergroting van Luderitzbucht en die voltooiing van die spoorlyn na Prieska waarmee die Duitsers kanonne, gewere, amunisie en ook ‘n sterk Duitse mag hierheen gaan afvoer om ons te help om die land weer skoon te maak, en ook na die geheime wapens wat die Duitsers gedurende en na afloop van die 2de WO onder in versteekte kelders in die berge op die Spaanse grens ontwikkel het.

Selfs ‘n kenner soos kommandoor Uys van Simonstad het in 1992 met die verskyning van my eerste 6 monografieë (SIENERProfeet vir sy volk) my een aand geskal en gesê Luderitzbaai kan nie vergroot word nie en die spoorlyn lê so diep toegewaai onder meters woestynsand dat dit nooit herstel kan word nie.

(Terloops, Profeet vir sy volk, was die eerste publikasie in boekvorm oor Siener se gesigte in 50 jaar na Sybrand Botha se Profeet en krygsman in 1942. Daarna het Stem van ‘n profeet (1993) verskyn en in 1994 prof. Andries Raath se Die Vierkleur sal weer wapper).

Op hierdie oomblik sal selfs kommandoor Uys (as hy nog met ons is),  weet jy stry nie met ‘n profeet nie, want in 1998 is begin met die opgradering van Luderitzbaai se hawe, en vandag sien mens dikwels groot Duitse passasierskepe daar voor anker lê. Ook die spoorlyn is intussen herstel, en op 21 November 2014 arriveer die eerste goedere trein onder groot belangstelling van die inwoners op Lüderitzstasie.

Oor die geheime wapens het Siener gesê: “Die Duitsers het dit ondergronds in die Pireneê berge op die grens van Spanje gemaak. Ek sien die Mausers lê nog in die ghries. Kaste vol van hulle word van die trein op Prieska afgelaai.”

‘n Ander gesig wat nou besig is om bewaarheid te word, en wat nie eens FW de Klerk óf sy Reënboognasie sal kan vryspring nie, is dié van die ergste droogte in ons land se geskiedenis.

In die Rhodesiese briewe gee Siener vir ons ‘n juiste beskrywing van hoe dit gaan verloop. Hy sê daar kom ‘n jaar wat dit plek-plek baie droog sal wees (en dan hy noem spesifiek ook sy wêrelddeel, nl. Wes-Transvaal. Die ander gebiede is die Vrystaat en Noord-Natal). Terwyl daar elders in die land nog reën sal val. Dis nie ‘n uitsonderlike verskynsel nie en in die verlede het ons al dikwels sulke seisoene beleef. Maar dan sien hy wat verder gebeur, en dit laat min twyfel dat hy in daardie gesig die droogte van 2015-2016 gesien het.

Hy sê: Dan sien ek die gras word op daardie plekke witdroog, m.a.w. dieselfde plekke wat reeds onder kwaai droogtes gebuk gegaan het. Maar nou, sê hy, is dit die ergste droogte in ons hele geskiedenis. Hoewel daar plek-plek nog in die land buie reën sal val.

En dis presies wat ons nou beleef.

Die droogte in die genoemde streke is so erg dat die boere niks kon plant nie. In Wes-Transvaal het net 3% van die boere mielies geplant, maar daar het nog geen reën geval nie en dit lyk of daar geen oeste sal wees nie.

Ook die veeboere is besig om hulle vee te slag omdat daar nie meer weiding is nie, en talle volksgenote het ons al laat weet dat van boere reeds hul plase verlaat het.

Op RSG het die Vrystaatse Landbou-unie gesê dat styging van kospryse in die nuwe jaar so erg kan raak dat ons geweld gaan sien soos nog nooit te vore nie. Tientalle dorpe sit ook reeds sonder drinkwater.

Maar nóg die media nóg ons sogenaamde leiers wat in die parlement sit, wil hierdie skrikwekkende droogte sien as ‘n strafgerig van Bo omdat die volk sy rug op God gekeer het. “Nee,” word daar gesê, “dis maar net ‘n natuurverskynsel wat weer sal verbygaan.”

Dis die ergste (donkerste) strafgerig in ons geskiedenis; net sy geroepe uitverkorenes sal dit verstaan, en voor Hom gaan buk eerder as om daardeur gebuig te word…

Op 6 Mrt. 1919 gee Siener vir ons ‘n beskrywing van hierdie droogte en die gevolge daarvan. En dit laat ‘n mens se keel toetrek: “Toe is daar weer jong mielies, en die gee saad. Toe kom daar vuilgoed en dit neem die mielies in. Toe kom die mielies in beweging en raak weg. Toe lê daar ‘n mens se geraamte.” 10 Mrt. 1919 — “Toe is daar weer jong mielies en dit lyk net of hulle so ‘n draai gee en afkom hierheen. (Daar is ‘n tydsverloop.) Toe is daar ‘n vloer en op die vloer lê gewaste grond.” (Weereens sal daar geen oeste wees nie).

Die mensgeraamte is nie dié van ‘n volksgenoot nie, want oor hierdie gesig het Boy Mussman aan Siener gevra of daar baie van ons mense weens hongersnood gaan sterf, en Siener se antwoord was:

“Nee, as gevolg van ons volk se leierverafgoding en ander sondes sal alle ellendes, behalwe hongersnood, nog oor die Getroue Afrikaners kom.”

Maar net soos in die Arabiese lande wag daar vir ons ook ‘n eie Afrika-lente (revolusie). En dit wil voorkom of  dit in vier fases kan verloop.

Die eerste fase was na my mening die bloedige insident op 16 Aug. 2011 by Marikana-koppie naby Rustenburg waar 34 mynwerkers doodgeskiet is: In ‘n visioen van 6 Maart 1914 sien hy ‘n vuur brand aan Rustenburg se kant naby ‘n bult of koppie (die Marikana-Wonderkop) nie ver van Pretoria af nie. (Die Siener het self gesê vuur is ’n altyd teken van geweld, bloedvergieting en doodslag). In sy gesigte wat direk hierop volg, is dit duidelik dat hierdie insident die eerste fase of die begin van die swart revolusie is.

Die tweede fase volg nadat hy ‘n misvuur in Johannesburg sien brand. In Siener se tyd (en tot vandag toe nog) is dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. Omdat vuur in Siener se gesigte altyd ‘n simbool is van geweld, is is ‘misvure’ dus op geweld gepleeg deur swartes). Hy het ook ‘n misvuur (burgeroorlog) in Frankryk gesien (veroorsaak deur die massa anderkleurige Moslems): “In Frankryk brand die misvuur buite-om, en binne is dit vol rook.”

Daar kan dus geen twyfel wees dat die swartes in een of ander stadium in Johannesburg gedurende die aand of nag gewelddadig gaan raak nie. Op 4 April 1915 sien hy veel erger geweld losbars na die begrafnis van ‘n belangrike persoon, wanneer vure uitkom, met ‘n groot vuur wat voor uitkom.

In prof. Raath se boek, Die Vierkleur sal weer wapper, word hierdie gesig soos volg verklaar (bladsy 50): “Iemand belangrik word begrawe. Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitbreek. Nakende mense — van alles gestroop — verskyn.” Maar intussen het die professor skynbaar ‘n hartsverandering ondergaan en verkies hy nou ook om liewer polities-korrek te wees, daarom weerspreek hy homself in Beeld deur te ontken dat Siener ooit gepraat het van geweld in Johannesburg. Hy stel dit so: “Daar bestaan geen opgetekende en bevestigde visioen van ’n “nag van die lang messe” nie.”

Kan hy dan asseblief vir ons die ‘misvure’ verklaar?

Ene Frik Pretorius wat glo ‘n goddelike opdrag ontvang het om Siener se gesigte met behulp van sy rekenaar (blikbrein) te verklaar, skaar hom ook by prof. Raath.

Miskien kan die twee here ook vir ons sê wat Siener met die volgende visioen bedoel het: “Dán sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die kaffers en die koelies. Behalwe ook vir die groot moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burgeroorloë). In verband met die kaffermoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai buite…” Vir wie of wat vlug hulle?

(Terloops, in ‘n onderhoud  wat Vrouekeur op 13 Oktober 2006 met Frik Pretorius gehad het, wil dit voorkom of hy Siener van Rensburg se reïnkarnasie is, want hy spog daarmee dat hy nie net Siener se gene ontvang het nie, maar ook sy baard, sy voorkoms en les bes ook sy stem, want hy praat dan sowaar net soos Siener!)

Met die aanbreek van die derde fase van die revolusie sê Siener gaan baie mense in Bloemfontein sterf. Die gesig lui so: “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (In sy visioene is swart altyd ‘n simbool van dood en vernietiging. Op 11 Julie 1914 het hy ook ’n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg sien hang, en skaars ’n maand later, op 15 September, word sy boesemvriend, genl. Koos de la Rey, deur ’n polisieman in Langlaagte doodgeskiet). In die Bloemfontein-gesig, is die swart wolk egter ‘vol mense’ — wat beteken dat baie blankes weens geweld gaan omkom.

En juis dan volg die 4de en laaste fase — ’n volskaalse burgeroorlog breek uit in Suid-Afrika — want in die visioen sien hy hierby ons staan potte op die vuur — Siener se simbool vir ‘n burgeroorlog. Sy woorde lui: “Tussen ons borrel die potte, en donkerbruin perde hardloop weg (dit is verloopte Afrikaner-liberaliste wat op die vlug gaan slaan), en toe raak die wit vlag hier van die westekant af aan die brand (die skynvrede wat vanuit die Kaap aan ons voorgehou is, is nou daarmeeheen).

In daardie selfde tyd sien hy hoe die laaste blanke boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) hier na ons kant toe vlug…

Maar dis nie net hier in Suid-Afrika waar sy gesigte besig is om in vervulling gaan te nie – ons sien dit dwarsoor die wêreld. En ek wil net hier en daar van die heel belangrikstes uitlig.

Voor die uitbreek van die 3de WO sien hy ‘n ontsaglike burgeroorlog in Rusland. Daar kan seker min twyfel wees dat hierdie burgeroorlog tans in die Oekraïne woed. (Hy sien dit ook as die aanloop tot die 3de WO).

Dan het Siener ook herhaaldelik van ‘n TURK en Turkye gepraat. Aanvanklik is gemeen hy verwys na die Ottomaanse Ryk wat in 1918 tot niet gegaan het en na Saddam Hoessein. Maar in daardie verklaring het te veel passtukke in die profetiese legkaart ontbreek. En dit was eers met die verskyning van die arrogante Turkse president, Recep Erdogan, dat alles skielik in plek begin val het.

Op 29 Desember 2015 publiseer die EU Times ‘n artikel oor Erfogan onder die opskrif : Turkish Leader Declares Himself Ruler Of Islamic World, Warns World War III Will Soon Begin

Ek haal kortliks daaruit aan:

“Russian military-intelligence are warning today that Turkish President Recep Tayyip Erdogan is traveling to Saudi Arabia to declare himself before that regime as the “leader” of the entire Islamic world and has, also, stated his intention of igniting World War III between NATO and Russia so that these “apostate powers” will destroy themselves thus enabling Muslims, under his “leadership”, to establish a global caliphate … many Muslims in the world already calling Erdogan a ‘god’…”

In verskeie gesigte kry Siener dan ook bevestiging dat ‘n Turk die oorsaak gaan wees vir die uitbreek van die 3de Wêreldoorlog. In die eerste gesig (5 Junie 1925) sien hy die Turk steek gras in drie kuipe (lande) aan die brand (hy blaas oorlog aan).

Op 10 Jul. 1925 sien hy die gevolge daarvan — Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier zwart. By hierdie gesig staan daar in sy aantekeningboek tussen hakkies (die begin van die 3de WO).

Dieselfde TURK steek later drie groot hooimiedens aan die brand. Die drie ‘kuip-lande’ raak nou betrokke in ‘n oorlog. (Moontlik Rusland, NAVO en Amerika?) En weer staan daar tussen hakkies (die begin van die 3de WO). M.a.w. met sy optrede veroorsaak die Turk nou ‘n volskaalse oorlog. Die eerste hooimied wat aangesteek word, verwys waarskynlik na Turkye wat die Russiese SU-24 bomwerper afgeskiet het en die 2de hooimied kan moontlik NAVO wees wat Turkye te hulp gaan kom wanneer hy deur Rusland bedreig word.

Die 3de groot hooimied lyk of dit dalk Amerika kan wees, en dit kan ook die laaste strooi wees wat gaan meebring dat die 3de Wêreldoorlog ‘n skrikwekkende werklikheid word. Hy beskryf dit so: 2 Desember 1915 — “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste (Turke) in die dorp loop. Toe raak die groot huise in die dorp weg en naderhand was al die huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker daar (in Turkye). Aan die begin van die oorlog bars Rusland deur Turkye in een nag op pad na die Suez gebied, terwyl Turkye geen weerstand bied nie.”

Maar hy het nie net gesien wat met Turkye, Rusland, NAVO, Amerika, Sirië en Irak gebeur nie. Selfs Europa figureer sterk in sy visioene. En seker een van sy belangrikste gesigte het juis in 2014 in vervulling gegaan met die instroming van der duisende immigrante vanuit Derde Wêreldlande daarheen. Hy het dit as ‘n onstuitbare vloedgolf beskryf.

Terloops, ons Boereprofeet is nie die enigste wat hierdie ‘onheil’ vir Europa voorspel het nie.

Die Bulgaarse profetes, Baba Vanga, wat in 1996 in die ouderdom van 85 oorlede is, het in haar leeftyd ook talle profestiese gesigte gehad wat bewaarheid is. Haar volksgenote het dan ook na haar verwys as ‘die Balkanse Nostradamus’.

In een van haar mees ontstellende profesieë beskryf sy wat onder andere in die jaar 2016 gaan gebeur. Volgens haar sou daar eers ‘n vloedgolf Moslems Euorpa binneval, en dit sal dan sy hoogtepunt in 2016 bereik wanneer die Moslems met ‘n chemiese oorlog begin. Sy voorspel ― en ek haal haar aan: “Dit sal die ganse Europa uiteindelik as ‘n verlate landskap agterlaat, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In een van Siener se gesigte wat in die Rhodesiese briewe opgeteken is en ook in briewe van Boy Mussmann, skets hy ‘n byna identiese beeld waar hy sê Europa word aan die einde van die 3de WO swart en dat daar min mense sal oorbly. “Terwyl atoombomme dood en verderf saai, sal nasies en volkere uitgedelg word, terwyl party ophou om te bestaan, sal andere nog daar wees, maar geen waarde meer hê nie.”

In dié tyd lewer die Duitse regering drie ultimatums aan die doringbosregering (mofskaapregeing) in Suid-Afrika. En eers na die derde een spat hulle uitmekaar en vlug uit Kaapstad na Durban.

Hulle vlug omdat daar in die laaste ultimatum aan hulle gesê is Duitse bomwerwers gaan Kaapstad vernietig.

Intussen het daar ‘n slang (ons vyand) in Suid-Rhodesië te voorskyn gekom en tussen die lang gras deur hierheen geseil (m.a.w. skelm, sodat ons nie van hom moet weet nie). Sy eerste bestemming is Mafeking. Van Mafeking af draai die slang ooswaarts en seil via ‘n petrolfabriek na Vereniging waar hy hom oprol en wag om toe te slaan. (Net so terloops, die Petrolfabiek is Sasolburg – wat eers in 1956 ontstaan het – presies 30 jaar na Siener se dood).

Grootskaalse geweld breek nou in die Oos-Kaap uit en mense vlug na die binneland. Siener sê net soos die blanke boere wat met geweld uit Zimbabwe verdryf is dat die stof voor hulle aan die brand geslaan het (dit beteken geweld), net so wreed sal die geweld teen die Oos-Kapenaars wees.

Op 10 September 1919 sien oom Niklaas in ’n toekomsgesig wat die liberale Engelse, asook die ‘Getroue Afrikaner’-vroue gaan doen wanneer die smeltkroes begin en totale chaos in die land heers. Hy sien Engelse waens van noord na suid beweeg. Daar is ’n draadkamp in die Unie; en die vrouens kruip deur die draad in die kampe in. (Kan dit dalk na Operasie Suidlanders verwys wat al meer as ’n dekade lank besig is om ‘veilige hawens’ vir ons mense voor te berei?) Na die weste sien hy is daar ’n oop pad en in die pad lê ’n boereveldskoen.

Siener sê self vir ons wat dit beteken. Net soos met Ninevé die geval was, het sy volk tot inkeer gekom en na God teruggekeer en kry hy weer sy eerste Getroue Afrikaner-leier (boereveldskoen).

Net na afloop van die 2de Vryheidsoorlog het Siener gesê ons ‘redding’ sal eendag van die westekant af kom. Met die 1914 Rebellie is die pad na die weste oopgemaak, en dit sal ‘n werklikheid word in die tyd wanneer Europa in ‘n oorlog betrokke is.

Maar voordat dit gebeur, gaan ons ‘n Donker Tyd binne:

10 Julie 1925: “Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier swart.” (In Europa woed nou ’n volskaalse oorlog wat spoedig ook hierheen sal uitbrei). Dan word dit ‘n bloedige oorlog/revolusie: 26 Jan. 1926 — “Die donker zak toe op die Unie.” 1 September 1925: “In die Unie is ‘n oond met houtvuur en die vlam slaan by die bek uit…”

Dis eers wanneer die volk hom verootmoedig het, dat dinge vinnig verander:

“Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk gebeure en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye Afrikanervolk en is daar weer vrede en voorspoed… (Maar juis in hierdie tyd sien hy geweld en bloedvergieting in Europa en die volke daar sal dan in groot ellende verkeer):“In Europa kom ‘n vrouw uit wat zwart aangetrek is, dis ’n teken van rou. Hier by ons staan ’n man en hy trap vorentoe, maar sy veldskoene bly lê achter. Dis ’n teken dat die volk tot verootmoediging kom.”

Die nood sal ons hier bymekaar dryf en ook tot God. Dat ons ook soos die Duitsers sal sê, dat ons verlossing van God is. Die groot swart leërs van uit die noordooste van Afrika en wat ons nog meer bedreig, sodat ons tot God gaan roep om hulp. Hy weer dit af. Hoe weet ek nie. Tog gaan ’n baie groot ‘donkerheid’ oor ons kom. Gelukkig sal dit nie van lange duur wees voordat ons hulp gaan kry nie.

Met behulp van die Duitsers sal ons die swart stamme tot by die ewenaar verjaag.

10 Mei 1925 — “In Europa is groot zwaar onweer en die lichte slaan achter die wolke uit. Toe breek die dag en die luch word skoon. Toe kom ’n seroet mandje in gezich en ’n vrouw met wit klere zit ’n wit bos blomme in die mandje, en die mandje draai in die rond. Toe is dit die Vierkleur wat in die mandje is.”

Oom Nicolaas sê die swaar onweer in Europa is hulle tyd van ellende. Juis dan breek die dag hier by ons en die uitgereënde wolke is ons swaar wat verby is. Die seroetmandjie (sigaarmandjie) is ’n artikel waarin ’n mens vrugte pluk — dit is die deel wat ons vrouens bygedra het tot die verkryging van ons vryheid. Hy sê ons moet erken dat ons mans swaar gely het, maar ons vrouens baie swaarder.

En op 6 Des. 1916 gee hy vir ons ‘n mooi beskrywing van hierdie vlug na die weste — “In die Weste staan waens op ’n klomp en daar kom altyd nog bij. Donkiewaens kom van die Noorde (Rhodesië) ook daarheen.” En die volgende gesig bevestig dit: 20 Okt. 1925 — “Kom Donkiewaens van Oos na Wes in die Unie.” Die volk is besig om te verenig — saam met vlugtelinge uit Rhodesië.

9 Des. 1925 — “Aan die Weste is een bank van uitgereende wolke en die zon kom agter die bank uit.” (Ons redding kom vanuit die weste. Hy het dit nege jaar vantevore alreeds gesien: 15 Des. 1916 — “In die Weste kom wolke uit en achter die wolke is ’n helder lig.”

Dit beteken die ‘Getroue Afrikaners’ het na die ‘weste gevulg’ om daar bymekaar te kom. En dié in Rhodesië (die Noorde) wat ook inderhaas moes vlug, sal ook daarheen kom. Die helder lig wat agter die wolke in die Weste (Europa) uitkom, sê vir ons dat terwyl daar nog onheil (wolke) in Europa is, breek ons vrede aan.

Maar Europa sal dan in groot ellende en rou verkeer.

Op 28 Feb. 1922 sien hy “in die Weste van Europa kom ’n vrou uit wat aan getrek is in swaar rouklere. In die Noorde van die Unie is ’n boer wat sy velskoene uittrek en na die Weste op sy knieë buig. Hy verootmoedig hom.”

Dis opvallend dat hy spesifiek sê ‘n ‘Boer in die Noorde’. Kan dit beteken dat die Kapenaar (net soos in 1838) weer nie hieraan deel gaan hê nie?

Eers hierna kom die boere se uitredding soos dit aan genl. Beyers met die koeël in sy Sakbybeltjie geopenbaar is.

Ons vroue beweeg na veilige hawens dwarsoor die land (dis logies dat hulle hul kinders sal saamneem.) Boy Boy Mussmann beskryf dit as ’n ‘veiligheidsoord vir vroue waarheen hulle vlug’. (Sien prof. Andries Raath se boek, Die Vierkleur wapper weer, bladsy 195.) Nadat al ons vyande uit die land verjaag is, is dit nog net die mofskape (doringbosregering) wat in die parlement sit. Maar nou is die ‘pad vir ons na die ‘weste’ oop (want) in die pad lê daar ’n Boereveld skoen’.

Die Duitsers arriveer met vyf skeepsvragte soldate en wapentuig wat met die Luderitz-treinspoor na Prieska geneem word waar die Boerepatriotte dit in ontvangs neem. Op hulle versoek, bombardeer die Duitsers Kaapstad, en oom Klasie sê dis een van die ergste lugaanvalle wat hy nog in ‘n visioen aanskou het. Hy beskryf dit so: “In Kaapstad is daar ‘n diep kuil (‘n gat) en bloed loop daarin totdat dit vol is.” Met daardie verskriklike slagting, word de hart van die liberaliste uitgeruk.

Terwyl hierdie slagting aan die gang is, sien hy die Boerepatriotte vertrek na Vereeniging om die vyand daar uitmekaar te skiet en te verjaag sodat hulle halsoorkop Durban toe vlug en op skepe die land vergoed verlaat. Dan slaan sy Bybel oop by Eks. 14:13 wat sê dat jy jou vyand tot in der ewigheid nooit weer sal sien nie.

Om dan mee af te sluit wil ek net vlugtig terugkom na Siener se voorspelling dat Europa na afloop van die 3de WO totaal vernietig sal wees.

‘n Mens kan seker die vraag vra: Hoe rym dit met sy gesig waarin hy gesien het dat Duitsland aan die einde van die laaste verwoestende oorlog, aan die kop van ‘n tafel sit – as die magtigste volk op aarde, met SA aan sy regterhand – as die mees geseënde volk? Rusland sal nog daar wees, maar hy is kapoet. Amerika sit aan die onderpunt van die tafel – ‘n klein en onbenullige landjie, terwyl Engeland se stoel leeg staan.

Die antwoord op hierdie vraag was vir my persoonlik die grootste ontdekking sedert ek met my navorsing oor Siener se gesigte begin het.

Eerstens is dit baie duidelik dat daar ‘n direkte ingryping deur die Skepper self was in die verloop van die Duitse geskiedenis. In 1880 kry ‘n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ‘n visioen van ‘n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Hhalfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘WoIf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Die Britse Imperiale regering was natuurlik hoogs ontevrede en woedend hieroor, en het met die eerste en beste geleentheid dit probeer terugneem. Daardie geleentheid het eers met die uitbreek van die 1ste WO in Augustus 1914 gekom toe hulle, met behulp van die Unieleër onder aanvoering van genl. Louis Botha, daarin geslaag het.

Duitswes is toe onder voogdyskap van SA geplaas. Maar daar is ooreengekom dat sou SA sy voogdyskap beëindig, Duitsland die eerste keuse gegun sou word om die gebied weer in besit te neem. Dis egter nooit gedoen nie. Pik Botha het verraad gepleeg en die gebied aan Swapo oorhandig.

Dus, wanneer die 5 Duitse oorlogskepe in Luderitbaai land, is dit die Duitsers se prioriteit om Duitswes weer terug te neem.

En so val die laaste passtukke van hierdie goddelike legkaart in patroon wanneer Ernst von Weber se profesie bewaarheid word met Duitsland se besetting van sy Nuwe Duitse Ryk. Siener het al in 1914 gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Op ‘n vraag van mnr. Mussmann wat het dan van die ander Europese volke geword, was sy eenvoudige antwoord.
“Dis hulle wat ek na Suid-Afrika sien vlug wanneer die vervolging op sy ergste is… En as God se volk, sal ons ons medevolksgenote met groot blydskap verwelkom…”

Ons ken almal die geskiedenis van die Franse Hugenote wat ook weens geloofsvervolging huis en haard verlaat het om hulle in die Kaapkolonie te kom vestig. En daarna, weereens ter wille van hul geloof, hul tentpenne uitgetrek het om die wildernis in te vaar.

En in ons dag gaan God se volk vir die derde en laaste keer ‘n nuwe Kanaän in besit neem; ‘n Kanaän wat tot by die ewenaar sal strek ― net soos die profeet van God ‘gesien’ het.

Hy sê verder: “Die Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan, want moeder Engeland is nou nie meer daar nie. Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman.”

Dié van ons wat wéét, sal die dieper betekenis van die vlug uit Europa en ook ‘die kolonies wat by ons aansluit’, verstaan. Dit stem ooereen met wat daar in die Bybel staan:

Jes 43:5  — “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.”  Jes 13:14 — En soos ‘n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.”

In Desember 1916 het die engel aan Johanna Brandt gesê: “Suid-Afrika is ’n pêrel in die oë van ons Heer.”

Selfs ons kindertjies weet dit, want al sedert my kinderdae hulle sing gereeld vir Hom ‘n liedjie:

“As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy sy pêrels. Sy fraaie pêrels…”

Mat 13:46 — “…en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit.”

En nou wil ek graag weet, watter stertriem-koning, watter kommunis, watter liberalis, watter Impi, watter ANC-voorvadergeesaanbidder of watter EFF-klong sal daardie ‘fraaie pêrel’ uit sy hand kan ruk?

299 Kommentare oor “Suid-Afrika: die nuwe Kanaän?”

 1. Adriaan, dankie dat jy ons weer dwing, om DIEP te dink ! Op die wêreldfront gebeur daar skielik so baie dinge, dat ons nie anders kan, as om notisie te neem nie. En wie kon glo, toe hierdie ” migrante-bom ” skielik oor Europa uitbars ? En die ” leiers, ” wat hardnekkig aanhou om hulle te verwelkom ? ? En Merkel wat sê : Ons het GEEN KEUSE, as om hierdie mense te help nie ! Maar ons moet maar versigtig wees om vinger te wys na Europa. Hier het ons as christene, mos ook gesê : Ons het GEEN KEUSE, as om hierdie arme swart ” agtergeblewenes ” te help, en ” op te hef ” nie ! Ons kan dus, uit dure ondervinding, voorspel dat Europa verwoes sal word, deur die ” arme ” migrante. En dit maak sin, dat ons mede-Adamiete nog hierheen gaan vlug !

 2. Dankie Adriaan, ja dit laat mens sonder twyfel weer diep en ernstig dink, en die tekens is in die lug.

 3. Baie dankie. Alle tekens is daar van die voorspelling van die Truk tot die oorloë in Europa. Waarom sal die res nie ook die een of ander tyd gebeur nie. Die uitsonderlike droogte in groot dele van die land kan ‘n finale voorloper wees wag gaan volg.

 4. Martin van Wieringen

  Adriaan je schreef: Ons vroue beweeg na veilige hawens, waar vroue en kinders heen vlug.
  Hier krijgen de mannen die nu ten strijde trekken een kus van hun vroue mee.

  Volkstaat, Die Veilige Hawe
  De lentewind die waaide
  Werd al zwoeler en je zwaaide
  Die kus die jij me toeblies
  Je keek me na, ik deed mijn ogen dicht
  Je weet waarom ik hier sta en je lacht
  Wat je denkt en wat je nu van mij verwacht

  Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk
  Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk
  Dit is mijn hawen, hier leg ik aan
  Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
  Hier ligt mijn hart voor jou

  Hier ben ik veilig
  Dit is mijn kerk
  Dit is mijn hawen, hier leg ik aan
  Hier kan ik slapen, hier moet ik staan
  Volkstaat hier ligt mijn hart voor jou.

  music: BLOF-Hier ben ik velig
  https://www.youtube.com/watch?v=CrvOYxT6K_4

 5. Ek sit nou so ‘by myselwers’ en wonder wat die ‘skipper’ van Vishoek oor kommandeur (of is dit kommodoor?) Uys, een van sy kollegas, se kennis oor Luderitzbaai en die spoorlyn na Prieska, en wat nou aan die gebeur is, te sê sal hê …? Om nie eens te praat van Siener en die res van wat hy gesien het nie. Die ‘skipper’ van Vishoek is juis een van daardie ‘Tom Gouwse’ wat sal praat van “motgevrete drome van die ou waarsêer weggesmyt het”. Soos Adriaan Snyman skryf oor die Tom Gouws, so is hulle hier tussen ons, die Tom Gouwse. Op papier en in lewende lywe. Van Messina tot doer onner-innie-Kaap-In. So is hulle ook in Rhodesië en SWA.
  Van die droogte ook gepraat, ek het in my hele lewe nog nooit so warm gekry nie en ook nog nooit so warm oor so ‘n lang tydperk nie, en nog is dit het einde niet …
  Gisteraand op televisienuus word daar berig oor Duitse vroue wat in Cologne, Duitsland op die heidense nuwejaar vieringe, seksueel gemolesteer en aangerand/verkrag was deur, soos hulle dit noem ,“Mense wat lyk soos Noord-Afrika Moslems: … Ja, dit net so ter aansluiting by die “burgeroorlog in Frankryk”.
  En so kom ons dan ook by prof. Raath … Nog ‘n Tom Gouws. Of is die Tom Gouws ‘n Raath? Of is dit die Raathe en die Gouwse? Sal julle een ding vertel, ek sal nie na hulle raad luister nie. Of dit nou ‘n Raath of ‘n Gouws is … En toe kom daar ‘n Frik Pretorius ook by. Ag, kom ons noem hulle sommer die Judasse.
  Ek lewer kommentar soos wat ek deur Adriaan Snyman se artikel hierbo lees en toe kom ek by Langlaagte. Langlaagte stasie was een van die plekke waar ons van tyd tot tyd destyds werk moes verrig. My ‘baas’ het altyd verwys na ‘Slang’laagte. SLANGLAAGTE … Ja, hoe toevallig? (Word Vervolg)

 6. (Vervolg)
  Die gedaantes het ook al laaankal die koper/brons plaat wat teen die stasiemuur aangebring
  was, ter nagedagtenis aan daardie verraderlike nag toe Jan Smuts en Louis Botha oom Koos laat vermoor het, gesteel.
  Die konflik tussen Sunni en Shi`ite Moslems kom ook op in my kop toe ek lees van die “TURK”. Sirië, Iran en Irak is meestal Shi`ite Moslems. Saudi-Arabië, Turkye en andere is meestal Sunni. Ja nog ‘n komplekse ietsie so vir die ‘mix’. Saudi-Arabië het juis ook nou probleme met Sirië, Iran en Irak. Ander Sunni Arabiese state begin hulle ook nou openlik skaar by Saoedi-Arabië. Net gister op TV. Drie kuipe ? – Sirië, Irak en Iran? Weet nie. Noem maar net ‘n moontlikheid. Die Sunni Moslems gaan dalk die Shi`ite Moslem kuipe aan die brand steek. Miskien is die hooimiedens die grotes soos Rusland, die VSA en Engeland …? Baie interessant.
  ‘n ‘Prokureur‘ het vir my gelag toe ek hom vertel van hoe Adriaan Snyman geskryf het oor, hoe Siener gesien het hoe ons skoonmaak tot by die ewenaar. Seker daar by sy losie se tempel waar hy geleer het om so te lag … Hy sê, nee ons moet gaan praat met Dingaan en die VN, en Den Haag en, en, en … Toe stuur Dingaan sy luitenant Cyril en die prokureur en sy maters wag nou nog vir ‘n antwoord/de. Hy en sy maters gaan so saam-saam draf Durban toe. Dalk nog met hulle lorries ry saam met hul ou jagvrinne so met hulle Oranje, Wit en Blou lappe om hulle lywe gedrapeer. Die “Doringbos” sal soos ‘n Tolbos Durban toe rol. Of sal hulle ook in daardie erge lugaanval in Kaapstad ge”slag” word? Daar is baie van die “Doringbos” vrugte. (Word Vervolg)

 7. (Vervolg)
  ‘n Dik boek kan vol geskryf word oor die “Doringbos”. Van Doornbaai tot diep in die Groter Orania in tot by, ons weet waar … Ons weet wie hulle is. Ons gaan nie vergeet nie en daar gaan nie wegkruipplek wees nie. Dalk daar in die vuil skuim van die ruimwater onder in daardie laaste skepe wat so skietend wegvaar daar uit Durban uit.
  So terloops, die Vierkleur se bane is horisontaal van bo na onder: Rooi, Wit en Blou. Geen Oranje nie. Ook ‘n vertikale Groen baan aan die linkerkant. So, hierdie selfaangestelde ‘belangrikes’ van die “Doringbos” moet maar goed notisie begin neem …
  Ons vroue – Het hulle nie maar nog altyd die meeste gely nie en was dit nie nog altyd die vroue wat ons moedelose mans sterk gemaak het nie? As dit nie vir my vrou was nie was ek laaankal kapot.
  Die Duitsland wat ons gaan kom help sal nie dieselfde Duitsland van vandag wees nie. Nie die Merkel-tipe Duitsland nie. Ook nie die Hitler-tipe Duitsland nie. Dit sal die ware Duitsland wees.
  Snaaks genoeg so van skippers, kommandore endiesulkes gepraat; Toevallig?, op ‘n skokkende, tragiese en hartseer trant, is vlootkaptein Francois Hugo (61) in Vishoek in sy huis oorval en vermoor. Vermoedelik op die 29ste Desember 2015.

 8. Martin van Wieringen

  Volkstaat Was Je Maar Hier

  Die eindeloze reis ver van moeder vrou en kind
  Is er altijd weer een schuilplaats waar ik mijn wapenbroeders bij Prieska vind.

  Volkstaat,
  Ik dacht al lang niet meer aan jou
  Ik was je min of meer vergeten
  Maar plotseling, vraag ik me af
  waar heb je al die tijd gezeten.

  gebroken en gewond
  mis ik jou opeens
  veel meer dan ik ooit denk.

  Het was geen onverschilligheid
  maar meer hoe voeten soms de wildernis inlopen.
  En ze brachten mij zover
  maar nu stel ik me voor je open.

  Was je maar hier met mij
  ohhh Volkstaat was je maar hier

  BLOF-Was Je Maar Hier
  https://www.youtube.com/watch?v=lfXtuGy5FAU

 9. JB, daar is steeds mense wat glo, dat die VN in besonder, en die wêreld oor die algemeen, gepla is oor die handjie vol ” Apartheids-blankes, ” hier aan die suidpunt van Afrika ! Ek hou van jou verwysing na die WARE Duitsland, wat ons sal kom help. Ons word so gebreinspoel deur die leuenagtige media, dat ons eintlik n totaal verwronge beeld kry, van die nasies van die wêreld, ten goede of ten kwade ! Nou word geluide gemaak dat Sjina nou ook teen ISIS wil veg ? ? En noord-Korea het glo n waterstof-bom getoets ? ? Ek glo nie die wêreld was al OOIT so deurmekaar gewees nie ! Nie eers voor beide wêreld-oorloë nie ! Adriaan, ek glo jy gaan baie besig wees hierdie jaar, en ons bedank jou sommer voorlopig !

 10. Olie prys nou onder 34 dollar per vat ! Dit word openlik erken, dat Saudi-Arabië al die ander spelers, veral Iran, wil bykom, en/of lamlê ! Gaan al hierdie ander spelers dit met ware ” sportsman-gees ” vat ? Ek twyfel sterk ! Daar is selfs spekulasie dat die prys kan afkom na 25 dollar ! Dan gaan die spelers wat al klaar kwaad is, BAIE KWAAD WORD !

 11. Op die Suidlanders se webblad merk ek vandag in ‘n artikel nl. “Tweets Opskudding” dat daar gepraat word van “Die Naspers skakel in die Doringbos”. Ja, Die Doringbos is VOL dorings. Naspers is een so ‘n doring en soos in my kommentaar hierbo selfs ‘regse’ organisasies is sulke dorings. Daar is nog … BAIE. Die wie REG dink en doen weet dit al lankal en het ‘n lys in hul koppe. Wat opvallend is, is die kamma ‘Afrikaner’ ‘nuusblaaie’ op die internet. In hul kommentaar afdelings word mense vanuit hulle eie geledere gebruik om ander wie ‘n ander opinie/sentiment huldig, as die internet ‘nuusblaaie’, aan te val en te verkleineer en word selfs verban/geblokkeer, en dan word die uit hul eie geledere toegelaat om die wie verban is eensydig aan te val … “Doringbos”. Ek wil dit ook hier uitwys dat die kamma ‘Afrikaner’ internet nuusblaaie deur Naspers beheer en georkestreer word. Die kanaal is vanaf Naspers na Media24, na Media24 se streekskoerante en verder af na Media24 se plaaslike dorps/dorpe koerante. Mense vanuit die streeks/plaaslike dorps/dorpe koerante word gebruik om die kamma ‘Afrikaner’ internet nuusblaaie te bestuur en te beheer. Die blaaie is ook ineengestrengel met die ‘regse’ organisasies, partye endiesmeer. In die die kamma blaaie word daar ook advertensies geplaas van die besighede in die binnekring van die kamma blaaie. Mense met direkte belang by die kamma blaaie en gekonnekteerde besighede ,en veldtogte word tot vervelens toegelaat om baie subtiel hul produk/saak in die kommentaar afdeling te promoveer. Gaan kyk self … die name/karakters is daar. Die “Doringbos” is groot en vol dorings. (Word Vervolg)

 12. (Vervolg) In hul artikels word die ‘regse’ organisasies en partye ook gepromoveer en die massas word weer met propaganda op ‘n dwaalspoor geplaas en aan hul snoete rondgesleep. Weer. Van voor af. Net soos die ou NP, die Smelters,die Ossewa Brandwag, KP, HNP, AWB en die vet weet wie en wat nog. Vandag is daar nuwes van die gespuis. Een spesifieke voorbeeld van so ‘n kamma internet nuusblad verwys ook alewig na die ‘kenner’ of daai onbekende as sou dit of dat gesê het, of die of daai opinie gelig was. Nooit word die ‘kenner’ se naam genoem nie. Wat ook opvallend is, is hoe die kamma nuusblad ook nooit bronne t.o.v. hul artikels aanhaal nie. Dit is duidelik dat Naspers/Media24 die bron is en dat die kamma nuusblad die artikels sonder bronne plaas met Naspers/Media24 se stille toestemming/goedkeuring. Wat ook opvallend is, is hoe die kamma blaaie ook mosterd na die maal is. Plaas artikels met vertraagde reaksie. Naspers/Media24 moet eers hulle pond vleis kry voordat die kamma nuusblaaie die ou nuus mag plaas. Ook onvolledige nuus en vol spel- en ander foute. Die kamma joernaliste kan nie eers korrek opsom of afskryf by die oorspronklike Naspers artikels nie. Ek lees ook dat mense in die die kommentaar afdelings al oor en oor gesê het dat hulle Naspers boikot en nou net die kamma nuusblaaia se nuus lees. Alte wonderlik, nê. Hulle boikot Naspers maar hulle lees Naspers se kamma nuusblad se afgewaterde (Vol foute) Naspers nuus en hulle smeer elke dag en heeldag heuning om die kamma nussblaai se bekke. Wanneer gaan ona mense leer? (Word Vervolg

 13. (Vervolg) Mense moet ook verstaan dat die kamma nuusblaaie onsigbaar direk gekoppel is aan die Soli dies en die Soli daais, die Afri dies en die Afri daais, die Agri dies en die Agri daais, die selfbeskikkings spaais en die gratis bouers ,en die broers en kies , die Groter en die kleiner Oranjes, en seker dan ook die Goter en die Kleiner fonteine. O ja, Hul p Organisasies ook met Omgeemense en Helpende Hande, en Boeke aan agtergeblwenes en en en … Ook welsynsaksies so in samewerking met die Gratis Bouers en die Ronde Tafels en Stoele. … Hulle hou ook omgee manne aande en omgee kuiertjies en omgee braaie en so aan. Gee baie om , ja …
  Dieselfde ou storie vandat Jan van Jan aan die Kaap geland het. Die “Doringbos is ‘n dik ineengestrengelde massa.
  Baie meer kan nog gesê en genoem word. Die feite is tot beskikking. Gaan krap self rond. Die kolletjies is daar. Soek dit, verbind dit en die ligte sal aangaan.
  Ns. Op ‘n grappige noot. ‘n Ou vriend van my het altyd verwys na die “knoppetjies” …

  1. Wat aan herpes simplex vind jy ‘grappig’?
   Probeer tog hou by die kern van die draad.
   Adriaan het ons n tweede kans op lewe gegun. Verfoes dit tog nou nie weer nie.

   1. Cussonia spicata
    Vir my was dit baie grappig dat my vriend i.p.v. knoppies, ‘knoppetjies’gesê het. “herpes simplex” … Dit is nou “Verfoes”. Cussonia apicata, gee vir ons die “kern van die draad”, na jou mening, …
    Groete

 14. Dag Mense

  Baie dankie vir die een dis prop vol inligting.

  Dank God ons is aan die regte kan van Siener se gesigte.

  Ek weet wat ek nou se mag dalk snaaks klink of mense kan dalk se ek weet nie wat ek vra nie.

  Maar ek moet se dinge in SA is nou mal 2016 wat afskop met al die twitter en FB snert.

  So wat ek will se is ek weet Siener se gisigte gaan n bitter swaar tyd wees vir ons maar ek wens dit kom nou want so kan ons nie aangaan nie.

  Lat God met ons wees.

  Groete bly blank

  Jaco

 15. Leonor C Lombard

  Dankie Adriaan. Jou woorde dat die God van Israel hom nog steeds bemoei met sy volk is waar en moet ons vertroosting wees; ons moet dit WEET.

  Jes 34 bevestig dit:
  5 ….; en hulle het die VOEDSEL GEWORD VIR AL DIE WILDE DIERE VAN DIE VELD …
  6 My skape dwaal rond …; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi,…
  8 So waar as Ek leef, spreek Yahweh, gewis, omdat My skape’n prooi geword het en My skape as VOEDSEL GEDIEN HET VIR AL DIE WILDE DIERE VAN DIE VELD, omdat daar geen herder was nie,
  11 Want so sê Yahweh : Kyk,hier is Ek, en Ek sal na My skape vra en vir hulle sorg.
  12 …so sal Ek vir My skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, OP DIE DAG VAN WOLKE EN DONKERHEID.
  15 EK SELF SAL MY SKAPE OPPAS, ….. spreek Yahweh.
  25En Ek sal ‘n verbond van vrede met hulle SLUIT EN DIE WILDE DIERE UIT DIE LAND LAAT VERDWYN;
  27…., en hulle sal veilig wees in hul land; en hulle sal weet dat Ek,Yahweh is, as Ek hulle jukskeie stukkend breek EN HULLE RED UIT DIE HAND VAN DIE WAT HULLE DIENSBAAR GEMAAK HET.
  28En hulle sal nie meer ‘n prooi vir die nasies wees nie, EN DIE WILDE DIERE VAN DIE LAND sal hulle nie opeet nie; maar hulle sal veilig woon sonder dat iemand hulle verskrik.
  29…. SODAT HULLE NIE MEER DEUR HONGERSNOOD IN DIE LAND WEGGERUK SAL WORD NIE EN DIE SMAAD VAN DIE NASIES NIE MEER SAL DRA NIE.

  30Maar hulle sal weet dat Ek, Yahweh hulle God, met hulle is, en dat hulle, DIE HUIS VAN ISRAE/JAKOBL, MY volk is, spreek Yahweh.

  31En julle is My skape, die skape van My weide; JULLE IS MENSE, Ek is julle God, spreek Yahweh.

  MENS is #0120 adam {aw-dawm’}= rooierig

  Die Naam van Yahweh is ‘n sterk toring; die REGVERDIGE hardloop daarin en word BESKUT. Spr 18:10

   1. Oom Adriaan,
    Ek wil net vir oom in die bresse tree.
    Met oom se artikel gedateer 19 Sept ( Goddelikke 3-Eenheid )is dit tog duidelik waar oom oor die kwessie staan.
    Openlik kom daai Leon Bosman man en se dis boktjol.
    Inteendeel. Hy se Jesus is n mite. Hoe verwag oom n mens moet oor sulke dinge stilbly?
    Uit oom se ordentlikheid maar gemeen ek sal vir oom opkom. Mens moet orde bring aan die spul muisneste in die lot se koppe.
    Ek’s n diener van Siener ( ‘sien’ ook so n bietjie )- en wat ek sien komme is n herhaling van die lot se ‘braggerigheid’ oor hoeveel Bybelteksies hul kan ophoes. Dit skyn die een die ander meer wil beindruk as om uit te wei oor oompie Siener se manewales van weleer.
    Maar nou ja. Dan hou ek my maar uit. n Seun se hand word mos nie na waarde geag of geskat nie.
    Groetnis.

    PS.
    Selfs daai JB-vrou noem my iets wat klink na kussing spoeg ( of so iets ) – en oom doen weereens hieraan niks nie. Dis hartseer.

    1. Leonor C Lombard

     Sien al weer dat hier soos dogterjies gejil word oor sake. Siestog. Haal asem, lees jou bybel, ondersoek die vertaling met ‘n goeie Lexicon sodat jy verseker van die korrekte vertaling, lees oor die samestelling van die KJV en kom spoeg en baklei dan.

     Daar is wat ons ‘n waarheidstelling noem. ‘n Stelling soos die voorbeeld: ALLE swane is wit of te wel: die Bybel soos ons dit het en lees IS die ‘onfeilbare woord van God’. Sola Scripta of so iets.

     Dan vind hulle een swart swaan en die ‘waarheidstelling’ val summier uit mekaar.
     Nou as ek EEN vers of deel bring wat NIE daar moet wees of verdraai of verander is, dan is dit NIE DIE ONFEILBARE WOORD VAN GOD NIE. Maw. nie ALLE swane is wit nie.

     Dan is dit ‘n net die een Boek wat ons het en moet deurwerk om by die Waarheid van Yahweh uit tekom.

     SOOS: Daar is DRIE wat getuig in die hemel:

     Ek is jammer dat Adriaan hierdie opskrif gebruik het vir ‘n artikel want die verse BESTAAN NIE!

     Elke grondteks het HIERDIE VERSE NIE IN NIE. Dit word genoem die

     COMMA JOHANNEUM:

     The Comma Johanneum (or Johannine Comma or Heavenly Witnesses) is a comma (a short clause) in the First Epistle of John, 1 John 5:7–8. The scholarly consensus is that that passage is a Latin CORRUPTION That entered the Greek manuscript tradition in subsequent copies. (wikipedia)

     ….after the original composition. Thus, there IS NO SURE EVIDENCE OF THIS READING IN ANY GREEK MANUSCRIPT UNTIL THE 1500S; each such reading was apparently composed after Erasmus’ Greek NT was published in 1516.

     1. Leonor C Lombard

      Maar probeer verder lees-

      Indeed, the reading appears in no Greek witness of any kind (either manuscript, patristic, or Greek translation of some other version) until AD 1215 (in a Greek translation of the Acts of the Lateran Council, a work originally written in Latin). This is all the more significant, since many a Greek Father would have LOVED SUCH A READING, FOR IT SO SUCCINCTLY AFFIRMS THE DOCTRINE OF THE TRINITY.
      The TRINITARIAN FORMULA (known as the COMMA JOHANNEUM) made its way into the third edition of Erasmus’ Greek NT (1522) because of PRESSURE FROM THE CATHOLIC CHURCH. After his first edition appeared (1516), there arose such a furor over the absence of the Comma that Erasmus needed to defend himself. He argued that he did not put in the Comma because HE FOUND NO GREEK MANUSCRIPTS THAT INCLUDED IT. Once one was produced (codex 61, written by one Roy or Froy at Oxford in c. 1520), 3 Erasmus apparently felt obliged to include the reading. He became aware of this manuscript sometime between May of 1520 and September of 1521. In his annotations to his third edition he does not protest the rendering now in his text, 4 as though it were made to order; but he does defend himself from the charge of indolence, noting that he had taken care to find whatever manuscripts he could for the production of his Greek New Testament. IN THE FINAL ANALYSIS, ERASMUS PROBABLY ALTERED THE TEXT BECAUSE OF POLITICO-THEOLOGICO-ECONOMIC CONCERNS: HE DID NOT WANT HIS REPUTATION RUINED, NOR HIS NOVUM INSTRUMENTUM TO GO UNSOLD.
      bible.org/article/textual-problem-1-john-57-8

      As jy dus hierdie FEITLIKE waarheid wil ONTKEN en eerder die Bybel glo soos die Katolieke kerk dit geskryf het- dan is dit jou keuse. Maar weet dan:

     2. Leonor C Lombard

      soos byvoorbeeld om te verkondig “daar is nie Drie wat getuig in die hemel nie” …

      wat jy geskryf het is ‘n GELOOF in daardie verse en NIE die realiteit nie. So hou jou mond – want jy is ‘n gelowige van die Katolieke Babilon kerk. En die stuiptrekkende aanvalle, ‘n stoffie wat ek afskud.

      Jou geloof in jou dogma is so sterk dat jy kan glo dat ons Yahweh se Naam gebruik vir een of ander iets. Maar laat ek jou sommer terdee waarsku: Yahweh se Naam is HEILIG en jou minagtig en ydelike gebruik van Sy NAAM is pleinweg dom. Wees versigtig om die NAAM van die God van Israel, Yahweh, te verag. Ook glo jy jou Katolieke kerk of sinagoge wat die vier letter tetragrammaton in Hebreeus gaan vertaal het met HERE- en dit is eweskielik weens jou geloof ‘n NAAM.

      Ook is jou geloof so sterk dat die woord ENIGE (Deut 6:4) in jou brein TWEE of DRIE-ENIG word en jy kan dit ook mooi verduidelik.

      Net so GLO jy dat die Jesus wat dood aan die kruise van die wêreld se kerke hang NIE JOU GOD IS NIE, nee hy is ‘n ander seun van God.

      So ook glo jy dat Seun van die MENS NIE MENSEKIND beteken nie, nee, seun van die mens beteken God as mens.

      Maar dit is nie net ‘n GELOOF in die woorde of ‘n vals vers nie- nee dit is ‘n geloof in die stelsel van hierdie sataniese wêreld.

      Dit is ‘n geloof in die sataniese dogma van MENSE . Dit is ‘n geloof in die wetenskap wat kamma teenstrydig is met die godsdiens.

      Niemand wil hoor waar die rituele, die verlosser-idee en dogma vandaan kom nie. Nee, hulle stel hulle vertroue in die MENSE. Niemand wil ondersoek instel nie en uitvind dat ELKE wetenskaplike was in diens van die Babilonkerk. ELKE EEN. Net soos die Katoliek kerk beter weet, so weet NASA beter.

     3. Leonor C Lombard

      Kopernicus en sy SON god stelsel van die ronde aarde was die draaipunt om die verslete kerk van die middel eeue ‘n NUWE gewaad te gee- die wetenskap en die industriele rewolusie. Kopernicus het NIKS bewys nie maar die kerke het dadelik daarin ingekoop. Hoekom?

      Die aarde is plat; dit is nie ligtelik geskryf nie- en vra nog vrae.

      Tov Israeliete:

      Israelgroepe, IV of IW ens se ontstaan kan nagevors word en wie hulle skool op die BI. Meeste van die groepe word net uitgelos want hulle hou die ‘Israeliete’ in beheer. Is na aan die waarheid, totdat hulle ‘n skaap gaan offer of ramshorings blaas of baarde groei en besny dan lag almal vir hulle ( en die heersers glimlag). Hulle NOEM hulle self ‘Israeliete’ maar… Hulle glo nog in feeverhaal van die maagdelike geboorte, en al die nuwe testamentiese dogma maar het judaisme net so oorgeneem- kosher wette aand tot aand sabbate en al. Maar hulle word verdra omdat hulle nog steeds die demi-god Jesus/ Yahshua as Yahweh aanbid. Dit maak hulle ‘veilig’ vir die heersers.

      For instance, like all other truther-gurus, David Icke has exposed the official version on 9/11, and countless other mainstream lies. But at the same time, he sells a narrative of aliens from Nibiru having taken control of the world’s leaders, and possibly bred with them…
      What this does in the public sphere, is associating 9/11-truthers with lunatics and paranoid schizophrenics.
      This technique is called Controlled Opposition, and it’s an old principle that’s all over the place in ‘truther-culture’.

      Meeste ‘IW GROEPE’ is Beheerde Opposisie. Om uit die stelsel te kom is moeilik. Net een plek van waarheid: – NET die woorde van Yahweh en sy PROFETE- Yahshua as Profeet ( Deut 18:18) ingesluit.

     4. Sjoe, tante is omtrent verdwaal in ‘n doolhof van verwarring. Tiekiedraai met New Age, wals met samesweringteorie en eindig met Islam. My kop draai skoon. Pasop net vir die Minotourus in die hart van u labirint. Hy vreet jou sommer op.

     5. Leonor C Lombard

      Net ter verduideliking van my ondersoek na ‘n plat stil aarde (PSA):

      Elkeen moet maar self besluit besluit oor die saak. Daar is genoeg leestof aan beide kante- van dit is egter onsin in terme van verduidelikings.

      Besoeker, ek het die video gekyk en om die teleskoop met die sg ekwatoriale montering te gebruik as ‘n ‘bewys’ vir die bal-aarde oortuig my nie. Die konsep staan vir ‘n plat aarde met ‘n koepelhemel wat roteer om die aarde.

      In die skrif praat Yahweh die taal van ‘n plat aarde. Een vb:
      wiskundig kan die kurwe van die aarde maklik bepaal word met die getalle wat NASA gee.
      Vraag: Hoe kan ‘n 2250 km by 2250 km of 1500 myl by 1500 myl stad- die nuwe Jersualem -op so ‘n ronding neerdaal en land? Dit kan nie want dan sou daar pilare gewees het om die hoeke daarvan te steun en verseker sou die nasies ONDER die stad bly.

      So hoekom sal Yahweh taal gebruik wat so onwetenskaplik is? Of ek glo wat Yahweh sê en aanvaar ons stil staan en die son en maan draai om ons of glo dit maar maak verskonings oor die onwetenskaplikheid daarvan en glo die wetenskaplikes.

      En daar is BAIE verse wat die taal van ‘n SPA praat.
      Josua het die son en die maan beveel om stil te staan en nie die aarde nie.

      Yahweh maak nie foutjies nie- en so ‘n groot fout in die wetenskap sou Hy nie toegelaat het nie want vir die aarde om stil te gaan staan sou ‘n massiewe katastrofe veroorsaak het.

      Yahweh het die AARDE voor die ‘MASSIEWE’ son gemaak.In elk geval, om wat het die aarde gedraai voordat die son gemaak is?
      En NERENS in die skrif is daar ENIGE aanduiding dat die son groter is as die maan nie. Yahweh sê slegs dat beide gemaak is vir lig en die maan ‘n mindere lig sal gee. Niks van lig reflekteer nie. En nerens beweer Yahweh dat die maan NIE SY EIE LIG HET NIE: beide sal LIG VERSKAF.

     6. Leonor C Lombard

      Die Afr bybel sê:

      ..die GROOT LIG om te heers oor die dag en die KLEIN lig om te heers oor die nag: ook die sterre.

      Die meeste vertalings sê: SÊ

      The GREATER light – die GROTER LIG
      The LESSER light – die kleiner lig

      Geen aanduiding dat jy kan sê dat die liggaam GROTER as die ander liggaam is nie- net dat die een se LIG is groter as die ander se LIG.

      En dan: Die son het 10grade terugegaan- Jes 38. Hoe kan die son 10grade terug gaan (watter kant toe- wat is ‘terug’ in astronomie?). AS die son BEWEEG het MOES ons wentelbaan VERANDER het maar ons bly dan nog in dieselfde wentelbaan sien DIESELFDE STERRE OP DIESELFDE PLEK?

      Let wel ons beweeg deur die heelal teen:

      My…who would have thought…I’m kind of speechless. 900 km/s, really…54,000 km per minute…which would make 3,240,000 km/hour!!!

      How come I don’t detect even the slightest motion when lying in bed? How come I don’t get catapulted right out of bed, being whirled away into deep space. Oh right, ‘GRAVITY’ must be the answer, it always is…
      Everything’s spinning like crazy and shooting over astronomical distances at unimaginable speeds, and yet year after year, generation after generation, EVERYBODY SEES THE SAME STARS IN THE SKY, that supposedly are moving away from us at astounding speeds.

      Deur al die eeue kan ons Leo en Virgo ens sien.
      Nou daar is baie verse wat nie verstaan kan word in die heliosentriese model nie. Hier is ‘n paar wat my laat twyfel –
      Pred 1
      4 Die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan.
      5 En die son gaan op, en die son gaan onder, EN HY IS HAASTIG NA DIE PLEK WAAR HY OPGAAN.
      6 DIE WIND GAAN NA DIE SUIDE EN SLAAN OM NA DIE NOORDE, gaan altyddeur rond, en die wind keer na sy kringloop terug.

     7. Leonor C Lombard

      Hab 3:11
      Die son, die maan STAAN STIL in hulle woonplek by die lig van u pyle wat verbyskiet, by die glans van flikkerende spies

      En die maan? Hoekom altyd dieselfde aansig sien? Hoekom as ek langs die see staan en die maan kom op is daar ’n perfekte reguit lyn van maanlig tot by my voete? As die maan oor ‘n kurwe opkom sal sy lig in die hemel in skyn.

      Now think of this: with all that motion over millions of kilometers, we are told the direction of the earth’s axis remains almost unchanged. And with all that motion, the moon, that is equally alleged to be spinning on its own axis, as well as orbiting the earth and with the earth, orbiting the sun, is all that time showing us the EXACT SAME FACE, NEVER its ‘dark side’. How amazing indeed!

      By 1851, despite Copernicus, Galileo and Kepler no proof existed of the rotation of the earth.
      At that time a JESUIT named Leon Foucault ‘invented’ a contrivance that supposedly PROVED the rotation of the earth.
      The Foucault pendulum was just another JESUIT HOAX LIKE the Piltdown man.

      Israel het geglo die aarde is plat en dit so ook voorgestel. Babilonkerk het 500jr terug in die heliosentriese model ingekoop. Voorsetting van sonaanbidding, dalk rede vir triljoene dollar om gesteel te word vd gewone mens om koverte operasies uit voer in die naam van ruimte verkenning.

      Ten slotte- so ek gesê het- elkeen moet dit maar vir hom self uitmaak. Maar te veel maak nie sin nie. Met al die sg sateliete- nie eers EEN ou klein videotjie wat vir ons die aarde wys met ‘n 180 grade beweging (pan) nie? Nee, net die blou getekende bal met wolke wat nooit beweeg nie is al wat ons kry met al die tegnologie beskibaar en triljoene dollar gespandeer?

      Is ek al oortuig van ‘n stil plat aarde wat ek elke dag BELEEF EN SIEN? Amper.

     8. Soos ek voorheen gesê het : Daar is glibberige opportuniste wat op hierdie blad sluip en hulle sal eenvoudig nie ophou om hulle slinks-verdraaide (platkop aarde) leuens uit te blerts nie… Boere Taliban -Styl et al… ongeag van die stoffies wat glo van haar leer-agtige skubbe afgeskud word.

      Feit is : Terwyl Jeshua die Messiah ook ‘n Profeet genoem was, is Hy óók al hierdie dinge :

      1 – Hy is Seun van JHWH (beide in die hemel – en toe Hy op die aarde was).
      2 – Hy is deel van die Godheid van JHWH.
      3 – Hy is die Woord van JHWH.
      4 – In die begin was Hy by JHWH in die hemel.
      5 – Hy is by God (JHWH) terwyl Hy self ook (deel van, in die boesem van) JHWH is.
      6 – Hy en Sy Vader JHWH is een (in gees) en hulle is eensgesind.
      7 – Alle dinge het deur JHWH se seun Jeshua ontstaan.
      8 – JHWH se seun Jeshua (die Woord) het vlees geword.
      9 – Alle mag is aan Jeshua oorgegee deur sy Vader JHWH.

      Dws voor Jeshua mens (vlees) geword het, was Hy deel van God (JHWH) in die hemel, en was sy (geestelike) heerlikheid en gestalte net soos dié van sy Vader JHWH en het hy aan die regterhand van JHWH gesit.

      Tans sit Jeshua weer aan die regterhand van sy Vader JHWH en is Hy dus nou geen mens meer nie, maar DEEL VAN DIE GODHEID (deel van die Goddelike gesag in die hemel), omdat Hy en sy Vader Een in Gees is ; en omdat ALLE GESAG deur JHWH aan Hom oorgegee is.

      HalleluJah !

     9. Leonor C Lombard

      Onthou die wit swaan storie. Jou geloof het een vers nodig om dit plat te slaan.

      Volgens julle geloof moet ons BROERS wees van Yahweh-
      Miga 5
      Daarom sal Hy(Yahweh) hulle(Israel) prysgee tot op die tyd dat ‘n barende (Miriam) gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van Sy (Yahhsua se) broers saam met die kinders van Israel terugkeer.
      4 (5:3) En Hy( Yahshua) sal optree en hulle laat wei in die sterkte van Yahweh, in die majesteit van die Naam van Yahweh SY
      (Yahhsua se) GOD; en hulle sal rustig woon, want nou sal Hy (Yahhsua) groot wees tot aan die EINDES van die aarde.

      JW12 ek stel voor dat jy hierdie vers vals bewys, of ingevoeg bewys of so iets- want net DAN sal jy MISKIEN kan vashou aan Yahshua as vannuit die hemel, deel van Yahweh, goddelike DNA en produk van mens en ‘n god.

      Maar tot dan- staan ek reg voor jou en jy KAN NIE my beskuldig van valshede nie want as jy doen dan moet jy gaan leer lees. Want op swart en wit staan daar dat Yahshua ons BROER is en NOOIT sal ek die arrogansie hê om my as BROER of SUSTER van die EWIGLEWENDE GOD van Israel te sien nie. PLUS, YAHWEH is GROOT tot aan die eindes van ALLES nie net die aarde nie – So probeer weer.

      Let WEL- Jy verloen Yahweh wat duidelik se: EK HET MY NAAM EN MY GLORIE aan NIEMAND gegee nie.

      Interlinear Hebrew Bible Jes 42:8
      ani I יְהוָה ieue Yahweh NAME-OF·ME AND·GLORY-OF·ME to·another not I-shall-give

      Jy aanbid Yahweh nie alleen nie- oortreding van die wet. Verontagsaming van Yahshua se Woorde Mat 4:10: ….want daar staan geskrywe: Yahweh jou God moet jy aanbid en HOM ALLEEN DIEN.

      Onthou Petrus se woorde- die wat nie na die PROFEET se WOORDE luister nie sal uit die volk uitgeroei word. In kort- jy is katoliek en verlore.

     10. Leonor C Lombard

      En sommer nog iets- Julle wat dit eens kan DINK dat Yahweh HOMSELF sal KLOON sodat ‘n deel van die ALMAGTIGE SKEPPER, ALMAGTIGE GOD op ‘n MAN se troon gaan sit en oor die AARDE heers- flippen verstommend!

      Nou terwyl jy so besig is om verse te probeer skip of uitkrap – hier nog een vir jou want DUIDELIK kan JULLE NIE LEES NIE.
      Dan 7:13
      Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens,
      LET WEL: ‘n MENS, lees weer, SEUN van ‘n MENS

      en Hy(YAHSHUA) het gekom tot by die Oue van dae(YAHWEH), en hulle het Hom(YAHSHUA) NADER GEBRING voor Hom (YAHWEH).
      14 En aan Hom(YAHSHUA) is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom(YAHSHUA) vereer; SY heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en SY koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

      Nou kom ons by ‘n baie belangrike punt- om te DINK!

      HOEKOM as Yahshua dan nou Yahweh is of altyd in die hemel was of hoe ook al julle dit verduidelik was dit nodig dat Hy nader GEBRING word voor Yahweh OM SY BELONING te ontvang? EN HOEKOM het HY die beloning gekry as SEUN VAN ‘n MENS?

      Alle swane is nie wit nie. Julle geloof het BAIE swart swane.

     11. Ek hoef geen Skrif as “vals” te bewys nie. Die Skrif is verstaanbaar, dankie.

      In Miga 5: 3-4 is die term “broers” beeldspraak. Maar natuurlik wil die skubberige Boere Taliban Verleidster dit hê dat ons almal dit as “letterlik” en “tot op die letter” moet opneem. Dit werk nie so nie. Ons sal nie.

      Om valse beskuldigings dmv strooipop argumente te probeer voer sal nie werk nie. Ek het bv nêrens gesê dat JHWH Homself “gekloon” het nie. Hierdie is tipies Mullah-Abdullah-Leonora se Mufti-Poefti leuens, Boere Taliban -styl.

      In die droom van Daniël (Dan. 7:13) word slegs die toekomstige koninklike seremonie uitgebeeld en is dit geensins ‘n weerspreking of teenstelling van dít wat ek hierbo geskryf het nie.

      Tans sit Jeshua aan die regterhand van sy Vader JHWH (beide as Goddelike Geespersone) in die hemel, en steeds sal daardie seremonie van Dan. 7:13 in die toekoms plaasvind – nes Daniël dit gesien het. So eenvoudig soos dit. Niks nodig om hare daaroor te kloof nie.

     12. Goeie Naand Mev Leonor C Lombard

      Verskoon my tog dat ek nou net iets wil sê, jy sal die dwaas met die GEES van Verwarring in die aardbol mense soos die (Robot) JW12 en Jan en besoeker,ens nie oortuig nie.

      Want ek het al nou verskeie keure genoem van die Woord, dat hulle moet ophou luister na die Baàl Priesters en self die Woord elke aand lees. Die Woord het alles en die wysheid sal net vermeerder. So sny U self af van hulle en los dit, hulle sal soos die LIBERAAL met hul tonge in die kies in skaamte moet erken eendag want verskonings en menings raak min en so ook die geduld. Maar andersins dankie dat U nie net my kritiseer nie, maar darem ook eie inisiatief neem en bietjie self studie gedoen het.

      Aan Vader YHWH die eer AS ek sou Storm Volg my, As ek sou Val, Wreek My en As ek sou Omdraai Skiet my.

      Groete Pieter-Jan

     13. Leonor C Lombard

      Byvoeglike naamwoorde ad hominem- en tog wil jy ons waaragtig vertel dat BROERS BEELDSPRAAK IS!!!

      Goeie genugtig- sulke stommiteite net om jou katolieke geloof te beskerm. Siestog.
      Maar die BESTE is dat jy impliseer dat Yahweh hier ook beeldspraak gebruik het om arme Moses en die arme Israeliete te verwar.
      Deut 18:15
      ‘n PROFEET uit jou MIDDE, UIT jou BROERS, soos ek is, sal Yahweh vir jou(Israel) verwek ….

      Was Moses , of Israeliete ‘n half god en half MENS? Is beeldspraak hier ook van toepassing volgens jou geloof?

      Seker is Yahshua se Woorde ook dan beeldspraak:
      Mat 12:49, 50
      WIE die Wil van my Vader doen is My BROER.

      So laat ek nou mooi verstaan:
      Yahweh belowe ‘n profeet uit die broers van die Israeliete,
      Miga beaam dit en
      Yahshua bevestig dat HY Israel se BROER is – MAAR volgens jou is alles BEELDSPRAAK! Mooi man..

      Jy HOEF nie te sê Yahweh het Homself gekloon nie- jou geloof sê dit.
      En dan nog beledigings om frustrasie en magteloosheid te verbloem- nuus vir jou- die seremonie HET KLAAR PLAASGEVIND. Yahshua het SY BELONING KLAAR gekry en daarom BOU ons NOU al aan die koninkryk! Jy kan nie ‘n Koning wees as jy nie die koninkryk gekry het nie. Mat 21:5 bevestig dat Yahshua Koning geword het en Openb 22: 12- Kyk Ek kom gou en MY LOON of MY BELONING is by MY. Wat is Yahshua se beloning- ewige heerskappy in ‘n ewige koninkryk.

      Beide Goddelike Geespersone- wdd is dit? Waar lees jy dit? Gee tog asb vir ons die verse, toe asb- net om seker te maak dat jy dalk nie ‘n geesversteurde persoon is nie. Sover ek weet het Yahshua met sy eie fisiese en tasbare liggaam opgevaar na Yahweh toe.

      Mullah- Abdullah – en Mufti-Poefti – dankie lekker gelag- jy is darem so ‘n bietjie oorspronklik.
      Maar pasop- jy raak raak aan die belaglike.

     14. BROERS

      Mark. 3: 33-35 : “En Hy antwoord hulle en sê: Wie is my moeder of my broers ? En Hy kyk rond na die wat rondom Hom sit, en sê : Dáár is my moeder en my broers ! Want elkeen wat die wil van God (JHWH) doen, dié is my broer en my suster en moeder.”

      Joh. 14: 9 : “Jesus sê vir hom : Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus ? Hy wat My gesien het, het die Vader (JHWH) gesien. En hoe sê jy : Toon ons die Vader ?”

      JESHUA EN JHWH IS EEN (IN GEES)

      Joh. 10: 30 : “Ek (Jeshua) en die Vader (JHWH) is een.”

      Joh. 1: 18 : “Niemand het ooit God (JHWH) gesien nie ; die eniggebore Seun (Jeshua) wat IN DIE BOESEM van die Vader (JHWH) is, dié het Hom verklaar.”

      Joh. 1: 1-3 : “IN DIE BEGIN was die Woord, en die Woord was BY God, en die Woord WAS God. Hy was IN DIE BEGIN by God. Alle dinge het DEUR HOM (Jeshua) ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.”

      Joh. 14: 23 : “Jesus antwoord en sê vir hom : As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en ONS (JHWH en Jeshua tesame) sal na hom toe kom en by hom woning maak.”

      1Joh. 5: 7 : “Want daar is drie wat getuig in die hemel : die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een…”

      .

     15. JESHUA IS DIE WOORD EN IS (DEEL VAN) GOD (JHWH)

      Openb. 19: 13 : “En Hy (Jeshua) was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is : ‘Die WOORD van God’.”

      Matt. 3: 17 : “En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê : Dit is my geliefde Seun (Jeshua) in wie Ek (JHWH) ‘n welbehae het.”

      Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…”

      Joh. 1: 1-2 : “In die begin was die Woord (Jeshua), en die Woord was by God (JHWH), en die Woord was God. Hy was in die begin by God (JHWH).”

      Joh. 1: 14 : “En die Woord (Jeshua) het vlees geword en het onder ons gewoon…”

      Openb. 1: 8 : “Ek (Jeshua) is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

      Mark. 16: 19 : “Nadat die Here (Jeshua) dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God (JHWH).”

      Joh. 3: 13 : “En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy (Jeshua) wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.”

      Joh. 6: 38 : “Want Ek (Jeshua) het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom (JHWH) wat My gestuur het.”

      Joh. 8: 14 : “Jeshua antwoord en sê vir hulle : Al getuig Ek ook van Myself, my getuienis is waar, omdat Ek weet van waar Ek gekom het en waarheen Ek gaan.”

      Joh. 16: 28 : “Ek het van die Vader (JHWH) uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader (JHWH).”

      Joh. 17: 5 : “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek (Jeshua) by U (JHWH) gehad het voordat die wêreld was.”

      .

     16. Leonor C Lombard

      JW12 –So waar as wragtig gee jy weer 1 Joh 5:7 NADAT ek aan jou gewys het dat dit deur Erasmus INGEVOEG. Nou ja, dit verseël jou geloof. Gaan nie al die verse doen nie- hierdie paar wat ek doen is al te lank.

      Alles gaan oor watter God(e) jy KIES om te aanbid. Die christen kies DRIE- en het verse om dit te ondersteun. Jy en ander aanbid TWEE en het verse om dit te ondersteun. Julle WIL glo in ‘n halwe god en halwe mens want julle go dat hy ten volle mens was maar OOK ten volle GOD. Julle WIL Yahshua aanbid as God.

      Ek soos my voorouers KEN NET een God, die God van Israel, Yahweh, soos HY hom geopenbaar het aan die volk Israel.

      En soos my voorouers NOOIT IETS van Yahshua geweet het behalwe dat ‘n MESSIAS gaan kom, het hulle NIE Yahweh se GEES aanbid nie, en het nie ‘n toekomstige Profeet en Messias aanbid nie, maar na elke WOORD wat uit Yahweh se MOND gekom het geluister (soos Yahshua terdee gesê het). Hulle het HOM ALLEEN aanbid en gedien – soos Yahshua ook beveel het wat julle gerieflikheid halwe NOOIT erken nie.

      So ek los jou met die christelike weergawe van Joh 1 en die Israeliet weergawe van Joh 1.
      Christen weergawe:

      In die begin was Yahshua, en Yahhsua was by Yahweh, en Yahshua was Yahweh.
      2 Yahshua was in die begin by Yahweh.
      3 Alle dinge het deur Yahshua ontstaan, en sonder Yahsha het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
      4 In Yahshua was lewe, en die lewe was die lig van die mense.
      5 En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.
      10 Yahshua was in die wêreld en die wêreld het deur Yahshua onstaan en die wêreld het Yahshua nie geken nie.
      12 Maar almal wat Yahshua aangeneem het, aan hulle het Yahshua mag gegee om kinders van Yahweh genoem te word, aan hulle wat in Yahshua se Naam glo.

     17. Leonor C Lombard

      Uit hierdie gedeelte kry jy alles wat hy wil hê:

      Jeshua was van die begin af by Yahweh.
      Jeshua is maagdelik gebore want Hy is God.
      Jeshua het alles geskep – Hy is die skepper.
      Jeshua is die LIG.
      Jeshua is die rede dat ons die kinders van God genoem kan word.
      Jeshua die wat na Hom gekom het die ewige lewe gegee.
      Jeshua is die WOORD van Yahweh.

      Dit is jou geloof en jou god – jy het gekies om Yahshua ‘n God te maak amper gelyk aan Yahweh maar jy hou ‘n agterdeur oop om Yahweh ‘n bietjie hoër te plaas as Vader.

      Whatever- jy aanbid NIE EEN GOD NIE. PUNT. Jou dien en aanbidding VERDEEL jy tussen die TWEE.

     18. Leonor C Lombard

      Israeliet weergawe:

      Johannes 1- EN HOEKOM ek dit so skryf. Gee net enkele verse – te veel om te gee.

      Vers 1
      In die begin was die WOORD VAN YAHWEH, en DIE WOORD VAN YAHWEH was by YAHWEH, en DIE WOORD WAS YAHWEH

      Gen 1:3
      En Yahweh het die WOORDE GESPREEK en gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.

      Ps 33: 9
      want Hy het GESPREEK, en dit was; Hy het GEBIED, en dit staan.

      Sag 12:1
      Godspraak. Die WOORD van Yahweh oor Israel. Yahweh SPREEK wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer:

      Yahshua is NIE Yahweh SE WOORD NIE. YAHSUA is Sy KNEG wat YAHWEH se WOORD gespreek het NET soos al die ander PROFETE Yahweh se WOORD gespreek het en SOOS Yahweh dit vir MOSES gesê het: EK sal MY WOORDE IN SyMond lê.

      Vers 2
      DIT [ho: this, that, etc.] was IN DIE BEGIN BY YAHWEH.

      Ps 148:

      5 Laat hulle die NAAM VAN YAHWEH LOOF; want Hy het BEVEL GEGEE (‘n WOORD GESPREEK!)—EN HULLE(Son en die maan en die sterre) IS GESKAPE.
      13 LAAT HULLE DIE NAAM VAN YAHWEH LOOF! WANT SY NAAM ALLEEN IS HOOG; SY MAJESTEIT IS OOR AARDE EN HEMEL!
      14 EN HY HET ‘N HORING (Yahshua) VIR SY VOLK VERHEF: ‘N ROEM VIR AL SY GUNSGENOTE; VIR DIE KINDERS VAN ISRAEL, DIE VOLK WAT NABY HOM IS. HALLELUJA!

     19. Leonor C Lombard

      Vers 3
      ALLE dinge het DEUR YAHWEH ONTSTAAN, EN SONDER YAHWEH het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

      Jer 10
      6 Geeneen is soos U nie, o YAHWEH! U is groot, en u NAAM is groot in krag.
      2 Hy wat die aarde gemaak het deur SY KRAG, wat die wêreld gegrond het deur SY WYSHEID en die hemel uitgespan het deur SY VERSTAND.
      13 AS HY SY STEM LAAT HOOR, ….

      Jes 46

      4 en tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
      5 By wie wil julle My VERGELYK en My net so maak en My GELYKSTEL, dat ons EENDERS kan wees?

      Let op die beklemtoning van die: Ék Ék Ék Ék Ék

      Net julle wat ander gode aanbid kan hierby verby lees en niks verstaan nie.

      8 Dink hieraan en wees beslis; neem dit ter harte, O AFVALLIGES!
      9 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, DAT EK GOD IS, en DAAR IS GEEN ANDER NIE; EK IS GOD, en daar is NIEMAND SOOS EK NIE;
      10 WAT VAN DIE BEGIN af VERKONDIG DIE EINDE, EN VAN DIE VOORTYD AF WAT NOG NIE GEBEUR HET NIE; WAT SÊ: MY RAAD SAL BESTAAN, EN AL WAT MY BEHAAG, SAL EK DOEN;

      Jip- LUISTER! Maak OOP julle ORE.

     20. Leonor C Lombard

      Vers 4
      4 IN YAHWEH WAS LEWE, en die LEWE WAS DIE LIG VAN DIE MENSE.

      Amos 5:4
      Want so sê Yahweh aan die huis van Israel: SOEK MY, DAN SAL JULLE LEWE!
      8 Hy wat die Sewe-ster en die Oríon gemaak het en die duisternis in môrelig verander en die dag tot nag verduister, wat die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde— YAHWEH is sy Naam!

      HIER het Israel AL KLAAR die EWIGE LEWE gekry.
      Yahweh praat nie dooies nie maar met lewendiges en raai, HY BIED HULLE die EWIGE LEWE aan.

      Eseg 18:15
      gee die goddelose die pand terug, vergoed hy wat geroof is, wandel hy in DIE INSETTINGE VAN DIE LEWE, sodat hy geen ONREG doen nie—DAN SAL HY SEKERLIK LEWE, HY SAL NIE STERWE NIE.

      Ons weet mos dat ALMAL MOET STERF. Yahweh lieg nie. DAAROM as Yahweh praat van die ‘lewe’ is dit NIE ons lewe op aarde NIE! Yahweh praat van ons EWIGE lewe.

      Ewige LEWE is presies wat Yahshua gesê:
      Joh 17:3
      En DIT is die ewige lewe, dat hulle U KEN, die ENIGE WAARAGTIGE GOD, en Yahshua wat U GESTUUR het.

      Hoe KEN ons Yahweh: Deur SY WOORDE – WORD REGVERDIG, ONDERHOU die WETTE

      Hos 13:4
      Tog was Ek, YAHWEH, jou God van Egipteland af, en buiten My het jy geen God geken nie, ja, behalwe My is daar geen VERLOSSER nie.

      Lees dit maar weer- Beweer julle nie dat Hy SY Naam verander het na Jesus/ Jeshua/ Yahshua nie?

      As jy dalk vergeet het: Jes 42:8 Ek is YAHWEH en MY NAAM en MY EER sal EK aan NIEMAND anders GEE NIE!!!!!

      Yahweh is LIG

      Ps 27:1 Yahweh is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees?

      Jes 8:13
      YAHWEH van die leërskare—HOM moet julle heilig, en laat HY julle vrees en Hy julle verskrikking wees!
      20 TOT DIE WET EN TOT DIE GETUIENIS! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad/LIG het nie.

     21. Leonor C Lombard

      Vers 10

      YAHWEH WAS IN DIE WÊRELD en die WÊRELD HET DEUR YAHWEH ONSTAAN en DIE WÊRELD HET YAHWEH NIE GEKEN NIE

      Jes 66:1
      So sê Yahweh: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees?
      2 Want MY HAND HET AL HIERDIE DINGE GEMAAK, EN SO HET DIT ALLES ONTSTAAN, spreek Yahweh.

      Deut 28: 9
      Yahweh sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, AS jy die gebooie van Yahweh jou God hou en in sy weë wandel.
      10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van Yahweh oor JOU UITGEROEP IS, en hulle sal vir jou vrees.

      Amos 3:2
      Julle ALLEEN het Ek GEKEN uit al die GESLAGTE VAN DIE AARDE;

      Deut 4:8
      Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos Yahweh onse God so dikwels as ons Hom aanroep?
      8 En WATTER groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou?

      1Kron 17
      20 YAHWEH, daar is niemand soos U, en daar IS GEEN GOD BEHALWE U NIE, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het.
      21EN WIE IS SOOS U VOLK ISRAEL, ‘N ENIGE NASIE OP DIE AARDE, WAT GOD VIR HOM AS ‘N VOLK GAAN VERLOS HET, om vir U ‘N NAAM TE MAAK deur groot en vreeslike dinge, deur voor u volk uit, wat U uit Egipte verlos het, nasies te verdrywe.
      22 En U het u volk Israel vir U AS ‘N VOLK TOT IN EWIGHEID GEMAAK; en U, YAHWEH, U het vir hulle ‘n God geword.

      Ps 147:20
      8Hy stuur SY WOORD en laat hulle smelt; Hy laat sy wind waai—die waters loop.
      19 Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge.

      20 SO HET HY AAN GEEN ENKELE NASIE GEDOEN NIE; en sy verordeninge, DIÉ KEN HULLE(die wêreld) NIE. HALLELUJA!

     22. Leonor C Lombard

      Vers 12
      maar almal WAT YAHSHUA AANGENEEM HET, aan HULLE HET YAHWEH MAG GEGEE om KINDERS VAN YAHWEH GENOEM TE WORD, aan hulle WAT IN YAHSHUA se NAAM( YAHWEH RED) GLO.

      Open 14:12
      12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van Yahweh en die geloof in Yahshua bewaar.

      Joel 3:32
      En elkeen wat die NAAM van Yahweh aanroep sal gered word.

      Deut 13:18 14:1
      AS jy luister na die stem van Yahweh jou God om al Sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen wat reg is in die oë van die HERE jou God.
      (DAN sê Yahweh) :Julle is kinders van Yahweh julle God;

      Hos 1:10
      Julle is die KINDERS van die LEWENDE GOD-

      Joh 17:26
      En Ek het U NAAM aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle.

     23. Leonor C Lombard

      Yahweh ALLEEN is VERLOSSER- Yahshua het SY LEWE gegee SODAT Yahweh ons KAN RED. AS Yahweh NIE Yahshua uit die dood kon opwek nie was ons ALMAL vir ewig verlore. Yahshua is die EERSGEBORENE , van alle mense wat OOIT geleef het, wat uit die dood opgewek is en vir altyd sal LEWE. HY HOU die sleutels van die dood. Ons het ons ewige lewe aan Yahshua te danke – nie omdat Hy God is nie maar omdat Hy vir ons Sy broers en susters gewys het dat HY die Weg van Yahweh is en Waarheid van Yahweh is en die Lewe wat in Yahweh is. Sy wandel met en gehoorsaamheid aan Yahweh het HOM REGVERDIG gemaak- en daarom as ons MEER Regverdig word as die Farisieës sal ons die Koninkryk kan ingaan. HOE Yahshua geleef het is ons voorbeeld.

      Hou maar die beledigings en byvoeglike naamwoordjies vir jouself want jy HET GEEN MONOPOLIE op die waarheid nie

      EEN is en sal tot die einde van tyd EEN bly- EENHEID, ENIGE en ‘EK’ sal altyd EEN wees en nie ‘n gesplete persoonlikheid van verskillende persone beteken nie. En die woord NIEMAND beteken GEEN ANDER PERSOON nie. EN ALLEEN beteken – NIEMAND ANDERS nie. JULLE wil NOG ‘n persoon aan Yahweh koppel- julle oortree die wet in vele plekke.

     24. Leonor C Lombard

      ‘n Naskrif oor wie en wat Yahshua was-

      Lees Jesaja so by die veertigs.

      Hy was die Kneg in wie Yahweh se Siel ‘n welbehae gehad het. Hy is gestuur as die Lig van Yahweh aan die volke en as Verbond vir die volke. Hy is geroep uit die moederskoot by Sy Naam en Yahweh se Gees was op Hom.

      Jes 42
      5 So sê God, Yahweh, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel:

      6 Ek, Yahweh, het U(Yahshua) geroep in geregtigheid, en Ek vat U (Yahshua) hand en behoed U(Yahshua) en gee U AS ‘N VERBOND VAN DIE VOLK, AS ‘N LIG VAN DIE NASIES,

      7 om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.Sela.

     25. Aanhaling : “Die Son en Maan is ewe groot, die Maan is in die binnebaan en die son aan die buitebaan dis waarom ons met die oog `n Sons verduistering kan sien want dit is wanneer die Maan voor die Son in beweeg.”

      Gaan kyk na die son (gefilter) deur ‘n teleskoop (en sommer na al die planete) en dan sien jy werklik hoe groot hulle is (dis nou as jy nie soos ‘n houtkøp glo dat ‘n teleskoop óók “toordery” of “van die duiwel” is nie).

      Is die maan ook ‘n plat (vierkantige?) skyf ? Of is dit ‘n ronde skyf ? Huh ?

      Is die son eweskielik nou ook ‘n plat ronde skyf ?

      .
      Aanhaling : “Die lig van die Maan kom van die Son”

      Die son se lig skyn op die maan (en reflekteer in ons oë) terwyl hy in ‘n baan AGTER die maan sit ? Of is die maan ook deurskynend ? Hoe skyn die son op die maan van agter die “plat aarde” ?

      Nou is die vraag : As die aarde dan plat en vierkantig sou wees (met vier hoeke en twaalf pilare et al)… waarom wys die fases van die maan (soos bv halwe maan of kwart maan) dat die SKADUWEE van die aarde op die maan ROND is ? …dit wil sê, die (ronde) kurwe van die skaduwee op die maan dui mos aan dat die aarde eintlik rond is, of hoe ?

      .
      Aanhaling : “U sal nie spuit wees nie…”

      Spuit ? Ja, ek hoop waarlik nie so nie. Niemand wil graag spuit of vol spuit wees nie. Dit klink nie lekker nie 😉

      Die lesers moet maar op die internet gaan soek na die talle foto -en video materiaal (van privaat persone) wat per lugballon en per vuurpyl hoog bo die aarde (stratosfeer) geneem is, waar die aarde duidelik as ‘n ronde bal waargeneem kan word.

      Hier is een voorbeeld :

      https://www.youtube.com/watch?v=EABQ5psUz70

     26. Snyman het skaars sy blad weer oopgestel, en toe (soos te verwagte) stroom Mufti Lompbaard en haar hele moskee óók die blad binne met hulle eindelose lasterlike & onbybelse gespoeg-en-plak, terwyl hulle natuurlik talle tekste & blaaie, insluitend Paulus, uit die Bybel skeur.

      Ek het voorheen gewaarsku dat ek nie hierdie Joods/Moslem (valse Israel) aanslag / misleiding op hierdie blad gelate sal aanvaar nie. Ek sal op elke stukkie gemors wat hier gepos word antwoord. As Snyman nie hierdie agterbakse akteurs & imposteurs van sy blad verwyder nie, dan moet hy maar teenstand verwag.

      .
      Aanhaling : “So waar as wragtig gee jy weer 1 Joh 5:7 NADAT ek aan jou gewys het dat dit deur Erasmus INGEVOEG.”

      Oooo nê ? Dan is (volgens die Joods/Moslem bybelverkragters) die tekste hier onder seker ook “ingevoeg”…?

      Matt. 3: 16-17 : “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die HEMELE vir Hom OOP, en Hy sien die GEES van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En daar kom ‘n STEM uit die HEMELE wat sê : Dit is MY geliefde SEUN in wie EK ‘n welbehae het.”

      Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al DIE nasies, en doop hulle in die Naam van die VADER en die SEUN en die HEILIGE GEES…”

      Mark. 16: 19 : “Nadat die Here (Jeshua) dan met hulle gespreek het, is HY opgeneem in die HEMEL en het gaan sit aan die REGTERHAND van God (JHWH).”

      .
      Aanhaling : “Yahshua is NIE Yahweh SE WOORD NIE.”

      Openbaring sê anders….

      Openb. 19: 13 : “En Hy (Jeshua) was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is : ‘Die WOORD van God’.”

      vervolg…

     27. vervolg…

      .
      Soos te verwagte ontken Mufti Lompbaard (en haar moskee vol raserige volgelinge) die Godheid van Jeshua ; en daarom verwerp sy Joh. 1:1-3 ; al bevestig Hebr. 1:1-2 presies dieselfde, naamlik dat alle dinge in & deur Jeshua geskape is…

      Hebr. 1: 1-2 : “Nadat God (JHWH) baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die SEUN wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, DEUR WIE Hy ook die wêreld gemaak het.”

      .
      Verder verklaar Johannes duidelik :

      Joh. 1:14 : “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon…”

      Mufti Lompbaard hou gladnie daarvan dat Jeshua “DIE WOORD” genoem word nie. Daarom doen sy alles in haar vermoë om te probeer “bewys” dat Jeshua “nie” DIE WOORD moet wees nie.

      Mufti Lompbaard gryp byvoorbeeld desperaat na Johannes 1 en dan voeg sy elke keer die naam JHWH in die plek van “die Woord”.

      Wel, as ons JHWH só invoeg – dan staan daar (Joh. 1:14) eenvoudig dat :

      “En JHWH het vlees geword en onder ons gewoon.” – naamlik Jeshua ! HalleluJah !

      En só (met haar azaniese domheid et al) praat sy lynreg TEEN haar eie drogma in (blykbaar sonder dat sy dit besef). Hahahaha !

      .
      Aanhaling : “Israeliet weergawe:”

      Nee. Gladnie. Noem dit eerder maar die Joods/Moslem weergawe.

      Die imposteurs en akteurs (kamma israeliete) op hierdie blad wat al ewig so hoog & laag “JAHWEH” skreeu, probeer desperaat verkoop dat hulle kamstig “groot israeliete” en “opregte istaeliete” is, ensovoorts ; HULLE IS NIE ! Hulle is vals.

      Hierdie imposteurs gee ware die Bybelgelowige Israeliete ‘n slegte naam – en dít is ook hulle WARE en opsetlike agenda.

     28. Leonor C Lombard

      Aijajaijia! Regtig JW12, jy klink somtyds besete.

      Nogal vermetel om na ‘n man soos Adriaan neerhalend te verwys as SNYMAN. Wie dink jy in elke geval is jy? ‘n Kruisvaarder vir die katolieke geloof?

      Jou aanvalle op my is verseker ‘n teken van jou magteloosheid teen dieWaarheid van Yahweh. Doen ‘n toets en TEL HOEVEEL van wat ek skryf is MY eie woorde. Jy baklei teen die Woorde van Yahweh en nie teen my nie.

      En dreig jy so waarlik vir Adriaan?

      Mat 3: 16- 17- lees so bietjie verder –
      Mat 4:4 …… maar van elke WOORD van Yahweh.
      en dan nog so bietjie
      Mat 12
      Toe Yahshua dit bemerk, het Hy daarvandaan weggegaan, en groot menigtes het Hom gevolg, en Hy het hulle almal gesond gemaak,
      17sodat vervul sou word die woord wat gespreek is DEUR JESAJA, DIE PROFEET:

      18Kyk, MY KNEG waT Ek UITVERKIES het, MY GELIEFDE IN WIE MY SIEL ‘N WELBEHAE HET! EK SAL MY GEES OP HOM LÊ, EN HY SAL AAN DIE NASIES DIE REG AANKONDIG.

      Het ek ‘n leuen aangaande Yahshua se Knegskap verkondig? Dat Yahshua Yahweh se SIEL behaag het- Nou vertel ons ’n bietjie hoe behaag jy jou eie siel- om vir jouself te kyk en op die skouer te klop?

      Mat 28:19 is verander, weer verander en weer verander – glo jy maar dit wat daar staan.

      Open 19:13 – SY NAAM is die WOORD van Yahweh- en dit is baie baie baie VER van: HY IS DIE Woord van Yahweh. Jy lees met jou katolieke bril.

      Net Yahweh ALLEEN is die Skepper- glo jou heidense vertalers- ek gaan terug na Yahweh se EIE WOORDE.

      Ek wonder wie azanies DOM is? Lees maar weer jou redenasie-
      ‘Mufti Lompbaard gryp byvoorbeeld desperaat na Johannes 1 en dan voeg sy elke keer die naam JHWH in die plek van “die Woord”.

      HUH? Kan jy ooit lees so deur jou katolieke bril-

     29. Leonor C Lombard

      Joh 1
      1 In die begin was die WOORD VAN YAHWEH, en DIE WOORD VAN YAHWEH was by YAHWEH, en DIE WOORD WAS YAHWEH.

      Yahweh is Sy Woord en Sy Woord is Yahweh- HUH? Te hoog vir jou?

      2 DIT was IN DIE BEGIN BY YAHWEH.

      3 ALLE dinge het DEUR YAHWEH ONTSTAAN, EN SONDER YAHWEH het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

      Yahweh ALLEEN is Skepper. PUNT.

     30. Leonor C Lombard

      Jy is nie ‘n waardige opponent nie- ek het al hou vir hou geskry SONDER dat die persoon een lelike woord geskryf het nie. Dit is INBORS- you are sadly lacking.

      Die wat net uit haat en woede wil redeneer – fataal, want die argument is teksboek: gewoonlik- sonder insig en ‘n oor en oor herhaal van voorgeskrewe dogma- laat my nogal aan ANC en EFF lede dink- dom, domastrant en ignoreerbaar.

      Iemand wat hom wend na beledigings het in elk geval op beginsel alreeds verloor- gewoonlik ‘n aanduiding van ‘n standpunt wat op wankelrige bene staan. Weet tog, NOOIT sal jy teen die Woorde van Yahweh kan wen nie.

      Joh 1:14

      EEN vers, weer EEN vers wat dit sê, maar goed-

      En die WOORD het Vlees geword-

      My antwoord daarop: LEES DIT MOOI-

      Deut 18:

      ‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal MY WOORDE in SY MOND LÊ, en Hy sal aan hulle SÊ ALLES wat EK HOM BEVEEL.

      Ja! DIE WOORD van YAHWEH het VLEES geword! Haleluja!

      Net julle sal dit nou in die heidense godheid wil TOOR!

      19 En die man wat NIE LUISTER NA MY WOORDE WAT HY IN MY NAAM SPREEK NIE, van HOM SAL EK SELF REKENSKAP AFEIS.

      Hoop jy is beter voorbereid met jou argumente voor Yahwweh as die wat jy aan ons wil opdis.

     31. Aanhaling : “Het ek ‘n leuen aangaande Yahshua se Knegskap verkondig?”

      .
      Lompbaard spuit al weer inkontinent haar duimgesuigde strooipop “agumente” uit.

      Ek het byvoorbeeld nêrens gesê dat Jeshua ‘nie ook ‘n kneg van sy Vader (genoem) was nie’.

      Dit is tipies Mufti Lompbaard wat sulke valse strooipop-argumente wil dryf (naamlik : “ooo jy sien, ek het jou mos gesê dat jy VERKEERD is, want kyk, lees hier… Yahshua word ‘n kneg genoem….” bla, bla, bla… ensovoorts… bla bla bla…). Siestog.

      Feit is : Terwyl Jeshua beide die Seun van JHWH én die Woord van JHWH is, is/was Hy ook vrywilliglik die Kneg van sy Vader JHWH ; en daarom doen Jeshua ook die wil van sy Vader JHWH.

      .
      Aanhaling : “Nou vertel ons ’n bietjie hoe behaag jy jou eie siel- om vir jouself te kyk en op die skouer te klop?”

      Hierbo is al weer die klassieke voorbeeld van hoe Lompbaard vorige repliek eenvoudig ignoreer en dan met haar voorspelbare & eentonige rympies voort borduur soos die bos-bebaarde Mufti wat in sy lang wit jurk vir ure in die bedompige moskee toring oor luidsprekers staan en tjank.

      Ek het voorheen al telke male geskryf dat ; alhoewel JHWH en sy Seun Jeshua Een in Gees is, is hulle ook twee unieke en afsonderlike persoonlikhede, en het hulle elkeen sy eie hierargie.

      vervolg…

     32. …vervolg

      Maar natuurlik gaan Mufti Lompbaard net wéér en wéér gerieflik my bostaande woorde ignoreer – soos sy altyd doen. Sy doen dit want sy is hier met ‘n agterbakse, bose & valse agenda. Sy is korrup en sy is ‘n sluwe misleidster.

      .
      Verder wil Lompbaard (soos altyd) hare kloof tussen die benaming “Sy Naam is die Woord van JHWH” …en… “Jeshua is die Woord van JHWH”. Dit is nie nodig nie want die betekenis is tog duidelik : Jeshua IS die Woord van JHWH. So maklik soos dit. Punt.

      .
      Dan het Mufti Lompbaard natuurlik (soos te verwagte) die res van my vorige repliek gerieflik geïgnoreer (soos bv Matt. 3: 16-17 ; Mark. 16: 19 ; Hebr. 1:1-2).

      En natuurlik – die voorspelbare en gerieflike “verskoning”, naamlik dat Matt. 28:19 as sogenaamd “vals” en/of “verander” gebrandmerk word – aldus die ‘geleerde’ Mufti Lompbaard.

      Ja, amper die hele NT is klaarblyklik “ingevoeg” en/of “verander”… geen wonder Lompbaard en haar pateties sielsieke volgers skeur die Bybel uitmekaar nie. Hahahaha !

      En dan het hierdie vuil imposteurs boonop die vermetelheid om van die lesers te verwag dat húlle ook nou die Bybel moet verskeur en verkrag. Gaan bars ! Dít sal die dag wees !

      NS : Respek moet verdien word. Lompbaard verdien NUL.

     33. Al wat ek kn se is dki JW12. Gedog die oom se slimheid is van so n aard, dat vannie goete selfs oom Adriaan beundruk.
      Hoekom sit hy daarmee op….of wag hy net weer vir die regte tyd om die ligte vir ons almal af te skakel?
      U dui vir my as gesant die lig aan. Moenie opgee nie. Asseblief.

     34. Mufti Lompbaard se nuutste repliek het iewers hierbo op die blad verlore geraak.

      Jan moet ook sommer hier lees.

      .
      Aanhaling : “Mat 16: 9-20 is in GEEN grondteks nie.”

      Hierdie bostaande stelling is nie korrek nie.

      .
      Dit is wel so dat Mark. 16: 9-20 onder dispuut is ; en ons aanvaar dat daar so ‘n dispuut is.

      Wat die Comma Johanneum betref, handel dit slegs oor die boek 1Johannes, spesifiek 1 Joh. 5: 7–8.

      Van die ander dele wat Johannes se geskrifte betref wat onder dispuut is, is dit :

      Joh. 5:4
      Joh. 7:53 tot Joh. 8:11

      .
      Nie een van hierdie volgende verse (wat ek ook voorheen hier gepos het) is onder sodanige dispuut nie :

      Matt. 3: 17 : “En daar kom ‘n STEM uit die HEMELE wat sê : Dit is my geliefde SEUN (Jeshua) in wie Ek (JHWH) ‘n welbehae het.”

      Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al DIE nasies, en doop hulle in die Naam van die VADER en die SEUN en die HEILIGE GEES…”

      Joh. 1: 1-3 : “IN DIE BEGIN was die Woord, en die Woord (Jeshua) was BY God, en die Woord WAS God. Hy was IN DIE BEGIN by God. Alle dinge het DEUR HOM (Jeshua) ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.”

      Joh. 1: 14 : “En die Woord (Jeshua) het vlees geword en het onder ons gewoon…”

      Joh. 1: 18 : “Niemand het ooit God (JHWH) gesien nie ; die eniggebore Seun (Jeshua) wat IN DIE BOESEM van die Vader (JHWH) is, dié het Hom verklaar.”

      Joh. 3: 13 : “En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy (Jeshua) wat uit die hemel NEERGEDAAL het, naamlik die Seun van die mens (Jeshua) wat IN DIE HEMEL IS.”

      vervolg…

     35. …vervolg

      Joh. 6: 38 : “Want Ek (Jeshua) het uit die HEMEL NEERGEDAAL, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom (JHWH) wat My gestuur het.”

      Joh. 10: 30 : “Ek (Jeshua) en die Vader (JHWH) is een.”

      Joh. 14: 23 : “Jesus antwoord en sê vir hom : As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en ONS (JHWH en Jeshua tesame) sal na hom toe kom en by hom woning maak.”

      Joh. 16: 28 : “Ek het van die Vader (JHWH) uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat Ek die wêreld en gaan na my Vader (JHWH).”

      Joh. 17: 5 : “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek (Jeshua) by U (JHWH) GEHAD HET voordat die wêreld was.”

      Openb. 1: 8 : “Ek (Jeshua) is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.”

      Openb. 19: 13 : “En Hy (Jeshua) was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is : ‘Die WOORD van God’.”

      .
      Hebr. 1: 1-2 bevestig inderdaad dat alle dinge in & deur Jeshua geskape is…

      Hebr. 1: 1-2 : “Nadat God (JHWH) baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die SEUN wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, DEUR WIE Hy ook die wêreld gemaak het.” [AOV]

      Hebr. 1: 2 : “Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, BY WHOM also he made the worlds…” [KJV]

      vervolg…

     36. …vervolg

      Hebr. 1: 2 : “…but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed the heir of all things, THROUGH WHOM also he created the world.” [ESV]

      Hebr. 1: 2 : “…in these last days did speak to us in a Son, whom He appointed heir of all things, THROUGH WHOM also He did make the ages…” [YLT]

      Hebr. 1: 2 “…in these last days He spoke to us in the Son, whom He appointed heir of all ; THROUGH WHOM He indeed made the ages…” [LITV]

      .
      Verder is Hebr. 1: 1-2 in ooreenstemming met die volgende :

      Gen. 1: 26 : “En God (JHWH) het gesê : Laat ONS (JHWH en Jeshua) mense maak na ONS (JHWH en Jeshua se) beeld, na ONS (JHWH en Jeshua se) gelykenis…”

      Gen. 3: 22 : “Toe sê die HERE (JHWH) God (Elohim) : Nou het die mens geword soos een van ONS (JHWH en Jeshua) deur goed en kwaad te ken.”

      Gen. 11: 7 : “Kom, laat ONS (JHWH en Jeshua) neerdaal en hulle taal daar verwar…”

      Joh. 1: 1-3 : “IN DIE BEGIN was die Woord, en die Woord (Jeshua) was BY God, en die Woord WAS God. Hy (Jeshua) was IN DIE BEGIN by God. Alle dinge het DEUR HOM (Jeshua) ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.”

      Joh. 1: 18 : “Niemand het ooit God (JHWH) gesien nie ; die eniggebore Seun (Jeshua) wat IN DIE BOESEM van die Vader (JHWH) is, dié het Hom verklaar.”

      Joh. 14: 23 : “Jesus antwoord en sê vir hom : As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader (JHWH) sal hom liefhê, en ONS (JHWH en Jeshua tesame) sal na hom toe kom en by hom woning maak.”

      Nota : Die Hakies en Hoofletters is my eie (om as verduideliking te dien).

      ****

     37. In Hebr. 1:2 gebruik al die Engelse Bybelvertalings slegs die woorde “BY” of “THROUGH”.

      Dws, die Bybelvertalers het gesien dat spesifiek hierdie bostaande betekenis van die Griekse woord “dia” die geskikte & passende betekenis van die teks sal ordra, naamlik : “…DEUR WIE Hy ook die wêreld gemaak het…”

      Daar is dus GEEN DISPUUT daaroor nie.

      .
      Lompbaard aangehaal : “DIA kan beteken – AS GE VOLG VAN en JY mag glo wat jy wil en EK glo……bla bla bla bla…”

      Soos ons kan sien wil Mufti Lompbaard & Mullah Cronjé graag daarvan ‘N DISPUUT MAAK.

      .
      Cronjé aangehaal : “Jy lees dit wat jy graag daar wil sien…” en… “Dit is duidelik dat daar (by jou) ‘n gebrek aan begrip is…”

      Hahaha ! Nee, Mullah Cronjé. JY lees dit en dan sien jy wat JY NIE GRAAG DAAR WIL SIEN NIE.

      Valse stelling Cronjé ; want jy kan nie, en jy kon nog nie een keer bewys het dat daar by my ‘n sogenaamde “gebrek aan begrip” is nie. ‘Wishful thinking’ Cronjé.

      .
      Lompbaard & Cronjé kan maar te kere gaan so hard as wat hulle wil…. Daar is en bly steeds GEEN DISPUUT oor my vorige verse nie. Punt.

      Eintlik probeer hierdie imposteurs en bybelverkragters “bewys” dat die Bybel eintlik “foutief”, “twyfelagtig” en “vol teenstellings” is ; deurdat hulle telkens desperaat probeer “bewys” dat byvoorbeeld sekere verse (in die Nuwe Testament) eintlik met “hulle verse” in die Ou Testament “bots” – en só probeer hulle hard om die Bybel uitmekaar te skeur, te diskrediteer en mense te oortuig dat slegs húlle obskure (Joods/Moslem) weergawe “korrek” is – en dat die res van die Bybel eintlik “verkeerd” is.

      Hierdie imposteurs kan maar gaan bars ! Hulle sal nie slaag nie.

      .

     38. Het ‘imposteers’ nageslaan. Daai’s prisies die oom.
      My vriend ‘waarheid’ se hy is op twee ander Afrikaanse blogs weggeja. Op die een kom hy ( Bosman ) toe terug….en veroorsaak toe verdure twis met n gesteelde naam wat behoort aan n man met die naam ‘ouvolk’.
      Dan is jy sekerlik daarop eit om moetswilliglik kwaad te stook?
      Wonder of oom Adriaan al die goete lees? Groot manne wat in hierdie eeu kom met ‘plataarde’ praatjies?
      Klink meer na platkoppe wat onmin saai. Of hul kwaat virrie wereld is.

     39. Lombaard ontken die Goddelikheid van Yahshua.

      Kyk asb na die video en dan sal jy sien dat daar maar GEEN verskil is tussen die boodskap van Lombaard en die boodskap van die moslem nie.

      https://www.youtube.com/watch?v=sU9VENULAAo

      Al die antichris geowe het NET een ding in gemeen en dit is dat hulle Yahshua se Goddelikheid ontken.

      Hoekom net hierdie EEN?

      Want Yahshua is DIE SLEUTEL tot die koningkryk.

      Die antichriste sal dus altyd die Christe aanval.

     40. Ja oom.
      Ek het gesoek….en kry dit nie.
      Le seker erens weggesteek aan die annerkant van die plat aarde?
      Wens oom wil ophou twis hier. oom maak dit werkelik onsmaaklik.

     41. Dki dat oom hierdie man op sy plek sit. Ek ken nie die man nie, maar hy is verskriklik twisgierig.
      Ook besete…lyk dit. Wat haar plat aarde teorie uit tewaai het met oom Siener….kan ek nie uitfigure nie. En dis hoekom meeste van ons hier is!
      Dis net of die oom se mond oopgaan en die spil goete by hom se mond uitborrel.
      Bit net oom Adriaan straf ons nie almal oor die simple vent se optrede nie. Jis;aaik.

     42. Goeie middag,
      JW12.
      Net so tegniese regstelling. Die fases van die maan het niks te doen met die skaduwee van die aarde. Daar is ‘n maklike manier om dit te verduidelik. Neen ‘n bal in die hand met uitgestrekte arm en kyk na ‘n lig, dan stel jou kop die aarde voor, die bal die maan en die lig is die son. Indien u nou reguit na die lig kyk, (bal tussen die oog en die lig) dan stel dit donkermaan voor. (geen lig op die bal) Die maan draai om die aarde 1 X in 28 dae, (dink maar aan al die 28dae sikluse op die aarde) indien u nou stadig in die ronte draai sal u waarneem hoe die lig al hoe meer op die bal skyn. Eers die klein bietjie lig, sekelmaan. Na 7 dae (kwart van 28) 90grde. gedraai het is die bal half verlig, na 14 dae (halfte van die siklus) 180grde is die lig, kop en bal in reguit lyn, bal teenoorgesteld, stel vol maan voor. (lig vol op die bal) As u nou verder draai na 21dae 270grde is dit weer halfmaan. Waneer die sirkel voltooi is, is dit weer donker maan. Daar is wel maan verduistering, waneer die skaduwee van die aarde op die maan val, maar dit kan net met volmaan gebeur, (son, aade en maan in reguitlyn,met aarde in die middle) waar mens dan die radius van die aarde kan waarneem. So is daar ook sonverduistering, die maan weer tussen die aarde en die son, kan weer net met donkermaan gebeur. Deur hierdie radius baie noukeurig te meet en met hoogere wiskunde kan mens bepaal hoe groot en hoe ver die aarde die maan en son is.
      Hoop dit help bietjie.
      Groetnis.

     43. Pieter weet jy dat Lombaard Yahshua se Goddelikheid ontken.

      Miskie weet jy, maar dan jy een van die dwase. Yahshua is die sleutel en die EEN DING wat al die satanistiese gelowe in gemeen het, is dat hulle Yahshua se Goddelikheid ontken.

     44. Goeie Naand Mev Leonor C Lombard

      Verskoon my tog dat ek nou net iets wil sê, jy sal die dwaas met die GEES van Verwarring in die aardbol mense soos die (Robot) JW12 en Jan en besoeker,ens nie oortuig nie.

      Want ek het al nou verskeie keure genoem van die Woord, dat hulle moet ophou luister na die Baàl Priesters en self die Woord elke aand lees. Die Woord het alles en die wysheid sal net vermeerder. So sny U self af van hulle en los dit, hulle sal soos die LIBERAAL met hul tonge in die kies in skaamte moet erken eendag want verskonings en menings raak min en so ook die geduld. Maar andersins dankie dat U nie net my kritiseer nie, maar darem ook eie inisiatief neem en bietjie self studie gedoen het. Groete Pieter-Jan

     45. Johannes spel dit mooi uit.

      1 IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

      2 Hy was in die begin by God.

      3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

      14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.

     46. Lombaard vertel vir my hoe die son 24 uur per dag kan skyn by die suidpool as die aarde plat was?

  1. C.J. Langenhoven = ‘ wanneer jy stilbly dink die mense jy is dom, maar wanneer jy jou mond open weet hulle jy is onnosel.”

 16. Martin van Wieringen

  Profetie uit 1968 van 90 jaar oude vrouw uit Noorwegen.
  People from pour countries will stream to Europe. They also come to Scandinavia and Norway. There will be so many of them that people will begin to dislike them and become hard with them. All that I have seen of war before (ww2) is only child’s play compared to this one (ww3), and it will be ended with a nuclear atom bomb.The air will be so polluted that one cannot draw one’s breath. It will cover several continents, and the wealthy nations. The water will be ruined. We can no longer till the soil. The result will be that only a remnant will remain. The remnant in the wealthy countries will try to flee to the pour countries, but they will be as hard on us we were on them.

  Siener is niet alleen in zin profetie hierover, vluchtelinge uit Europa en die wit tente in de Karoo. Die Duitsers weten waarvoor zij komen. Jullie ook ?? Vergeet ook niet dat Suid Afrika een heel belangrijk export land voor ze is. Vrou Merkel is zeer HUMAAN ook voor Boere/Afrikaners maar ook voor andere volke.

 17. Martin,

  Baie dankie vir belangstelling, en al jou bydraes ten bate van hierdie troostelose klein volkie aan die suidpunt van Afrika.

  Dis goed om te weet dat daar mense in ander lande is, wat bereid is om vir ons in die bres te tree.

  Mag die Almagtige jou ryklik seën.

 18. Dankie Marellus ! Het al baie van hierdie fliek gehoor, maar het dit nou vir die eerste keer gesien ! Nou wag ek, vir die ” slim ” reënboog-kinders, ” om ons gewone, ” negatiewe ” mense, te oortuig dat die film geen relevansie vir die NSA ” demokratiese wonderwerk ” inhou nie ! Is dit omdat baie nog volhou dat 80% van die subras-barbare in hierdie land, christene is ? Of is dit omdat hulle so geleerd, en verwesters is ? Is dit omdat hulle so hardwerkend is, en glo aan n demokratiese bestel ? Is dit omdat hulle die witman so lief het, wat hulle daagliks toegooi met christen-liefde, en bystand ? Dit sal BAIE interessant wees, om te weet hoeveel blankes in hierdie land, die vermoë het, om hierdie fliek enduit te kyk ! Hopelik kan elke leser van Vaandel dit doen, want as die Apartheids-gees, ( Heilige Gees ) in jou woon, word jy deur hierdie film in jou geloof versterk !

 19. Adriaan, Siener se akkuraatheid is verstommend, so dankie vir waarskuwings. Ek wonder egter of ‘n oorsig gegee kan word oor wat mense in watter dele van die land op watter stadium te doen staan, gegrond op voorspellings? Al die miljoene in Gauteng kan tog seker nie padgee daar nie, of almal kan nie gaan tent opslaan in die Karoo nie en soos dit is het almal in die Vrystaat op hierdie stadium nie eers drinkwater nie. As daar uiteindelik vrede sal heers, en Afrikaner-invloed oor die hele Suider-Afrika uitbrei, impliseer dit stellig ook dat Afrikaners in die hele Suidelike Afrika gevestig moet bly. Hoe sou Siener se gesigte aansluit by die Volkstaat-idee in Noord-Kaapland?

 20. Die sluwe planne van die ( joodse ) geldbase, word die hele tyd duideliker. Die Adamiet moet deur verbastering, en/of Rasse-moord, uitgewis word, om die NWO te laat slaag ! Hierdie migrante-turksvy, wat Europa beetgepak het, is miskien die laaste, desperate poging, van satan, om Vader se geliefde Volk uit te wis. Die vraag ontstaan, kan die migrante probleem, n burger-oorlog ontketen ? Die regdenkende, konserwatiewe, patriotiese gedeelte van hierdie Europese bevolkings, sal ALTYD die minderheid wees ! Oor die algemeen, ook die armste gedeelte van enige bevolking. Die reënboog, liberale, verbasterings gedeelte, sit met die meeste geld, mag en getalle, soos altyd ! Die leuenagtige media, wend n groot poging aan, om die betogings, VIR die migrante, ook dramaties op ons los te laat ! Miskien is dit die satan se plan om n burger-oorlog te laat ontstaan, as n laaste desperate poging, om die Adamiet uit te wis ? Dan laat Vader dit toe, soos met Job, dat Sy geliefde Volk, vlug na die ” woestyn, ” anderkant die riviere van kus ! Miskien is dit die vrou wat op ” arends-vlerke, ” ( Vliegtuie ? ), vlug na die woestyn ? ( In my boek, is die Karoo n woestyn ! ) Ag mense, vergewe my maar as my verbeelding ” wild ” raak !

 21. Leonor C Lombard

  Kiepersol
  Posted January 10, 2016 at 4:01 pm | Permalink

  Mag jou twisgieriege eiewaan rus vind in:-

  Met jou teenswoordigheid….leef ons ( en die forum ) weer op geleende tyd.

  Besoeker? Kiepersol? NET hierdie kommentaar is ‘n duidelike bewys dat jou agenda sommer vroeg vroeg aan die lig laat kom. Wonder nou net- wie is dan regtig nou die twisgieriges???

  1. Ek is onskuldig tante. Ek is regtig nie kiepersol nie. Gaan maar nie my asem ophou vir ‘n apologie van jou nie.

   1. Leonor C Lombard

    Ek is waarlik jammer, Besoeker, dat ek jou genoem het. Nou dat jy weer deelneem besef ek my fout.

    1. Dankie. Ek is bly dat ons nou op hoër geestelike terrein beweeg. Die aanslae is fel, ons kan ons nie weer in die moeras van onmin begeef nie.

  1. Daar is beter videos om na te kyk op die Suidlander blad. Gustav het ‘n sterk leier geword.

 22. Dit is ‘n brandmuur, ‘n verdedigingsmuur teen die drukgolf van die vakuumbom waarmee Israel die Palestyne gaan uitwis.

 23. Cussonia spicata, Sover ek dit lees hierbo in Leonor C Lombard se kommentaar was daar geen “woordestryd” soos genoem in II TIMÓTHEUS 2, vers 14 nie. Dus geen twisgierige (of soos jy dit spel, “twisgieriege”) nie. Laat ons weet van jou woord – of dit bestaan en of dit dalk iets beteken waarvan ons niks weet nie. Daarom verstaan ek jou miskien verkeerd. By voorbaat om verskoning indien so. Van “twis” gepraat, sover ek dit het vereis dit twee of mense meer om “twis” te bewerkstellig. Vandat Adriaan Snyman sy webblad weer oopgestel het vir kommentaar blyk dit dat jy nou vir die tweede maal die katalisator is vir die bewerkstelliging van “twis”. Dus blyk jy die “twisgierige” te wees. Weereens, by voorbaat om verskoning indien ek verkeerd is.
  “Eiewaan” – Vertel ons asseblief meer daarvan, want sover ek Leonor C Bosman se kommentaar hierbo gelees het, het sy net gepraat van “die God van Israel”, en “Yahweh”. Ek het nie die naam Leonor C Bosman in haar kommentaar raakgelees nie.
  Sover dit II TIMÓTHEUS 2, vers 16 betref: Wat is “onheilig” en “onsinnig” aan Leonor C Bosman se kommentaar? En, is haar kommentaar “praatjies”? Verduidelik asseblief vir ons sodat ons beter kan verstaan. En terwyl ons nou by II TIMÓTHEUS 2, vers 16 is: Is Leonor C Bosman “goddeloos” en indien so, soos jy insinueer, sal sy dan “verder voortgaan in goddeloosheid”?
  Laastens: Sover dit II TIMÓTHEUS 2 vers 23 en 24 aangaan: Ek het geen “dwase en onverstandige strydvrae” in haar kommentaar raakgelees nie. Om die waarheid te sê, ek het nie een vraag raakgelees nie. So, ek kan dan ook nie sien hoe sy in die geval “twis verwek” nie. Soos ek dit gelees het, het Leonor C Bosman in die geval nie ge”twis” nie. Ook was haar kommentaar nie on”vriendelik” nie maar wel saaklik en ernstig. (Word Vervolg)

 24. (Vervolg) Wat ”bekwaamheid om te onderrig” betref: Daar verdien sy, wat my aanbetref, hoë punte.
  “een wat kwaad kan verdra” – Wel daar gee ek toe. Leonor C Bosman het daar tekort geskiet maar ek moet bysê: Uiteindelik onder uiterste uitlokking, beledigings, vernederings en beproewing … Ek dink Leonor C Bosman sal daar met my akkoord gaan? Ek self faal gruwelik in daardie opsig.
  “die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys” – Daar ook soos hierbo gesê: Tekort onder die omstandighede soos genoem.
  “…, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie.” – Dit is nogal iets om te gaan oordink. Ek, jy en Leonor C Bosman.
  Cussonia spicata, alles in ag genome, jy mag ‘dalk’ net die een wees wat Adriaan Snyman se webblad “Verfoes”
  Ns. Cussonia spicata, “gun” jouself tog net “ ‘n tweede kans op lewe” op die webblad. “Verfoes” dit tog nie (weer?) nie”. Vertel ons van die effek van “jou teenswoordigheid “ … en “geleende tyd”?
  Groete

   1. Cussonia spicata

    Hoe lyk dit met ‘n bietjie “natuurlike liefde”, “versoenlik”heid en “liefde vir die goeie”? – II TIMÓTHEÜS 3 vers 3
    Dit sal jou nie in die steek laat nie.

    Liefde en Groete

 25. Daar is christene wat vas glo, dat die Israelies, en /of jode, die uitverkore Volk van ons Hemelse Vader is. ( Ek het dit vir die grootste gedeelte van my lewe ook geglo, want die kerk het so gesê ! ) My probleem is egter, dat hierdie christene HAAT die Palestyne, namens die jode, en wil sien dat hulle deur die jode uitgedelg word, maak nie saak hoe nie. Ek het nie juis n probleem hiermee nie, maar nou is daar christen sendelinge, wat hierdie einste Palestyne, tot bekering wil preek ? ? Want hulle glo die Evangelie is vir alles en almal wat op twee bene loop ! Ek wil geensins weer n godsdiens-debat aan die gang sit nie, maar hierdie hele storie is totaal belaglik ! Want hierdie christene wat die Palestyne haat, het baie te sê, as iemand die sub-ras barbare haat ? ? Of mag net n jood n ander nasie haat ? O, hulle haat die Palestyne want die land Israel behoort net aan die jode ? Lyk vir my maar baie soos dubbele standaarde !

  1. Omtrent 40% van die Palestyne is reeds Christene. Hulle het in vrede met die Moslem meerderheid en ‘n baie klein Joodse gemeenskap in Palestina gebly voor die Zioniste hulle daar begin uitskop het, met Brittanje en Duitsland se hulp.

 26. Ek glo nie dit was toevallig, dat zuma die anc se verjaarsdag-partytjie by Rustenburg bygewoon het nie ! ( Daar is beslis baie ander dorpe/stede, waar n baie groter, lekkerder partytjie moontlik was ! ) Dan het hy verder ook gefokus op die JEUG ? ? Dit lyk vir my, hy het in malema se ” slaai ” gaan krap ! Maar daar is ook die moontlikheid dat zuma en malema saam werk, weens die gemeenskaplike doel, om die blanke uit te wis ! En al haat hulle mekaar, moet hulle steeds luister, na die ” groot wit base, ” wat die kitaar slaan !

 27. ‘n Reuse brandstof-lug bom. FAE. Die muur sal die kinders van Israel beskerm teen die vuur wat die huis van Edom gaan verskroei.

 28. So gaan die haat spraak aan en aan en aan…..

  Zuma blameer blankes vir sy foute
  January 11, 2016

  In ‘n toespraak wat die staatspresident, Jacob Zuma, Saterdag tydens die koeksnygeleentheid van die ANC se 104de bestaansjaar in Rustenburg gelewer het, het hy gesê dat die boere is die land se vyand.

  Hierdie beskuldiging was slegs op die swart televisiekanale gewys, maar nie op die Afrikaanse kanaal nie.

  Hy het gesê dat die land gesteel en nie gekoop is nie en dit is die rede vir die volk se armoede en nou word verwag dat die regering die grond moet terugkoop.

  Die haatspraak kan op die onderstaande draad gesien word.

  https://m.youtube.com/watch?v=2m4oadU6Mp8&feature=youtu.be
  In ‘n onderhoud Sondag oor eNCA het hy beskuldigings na Suid-Afrikaners geslinger en gesê hulle het oorreageer oor die afdanking van die voormalige Minister van Finansies.

  Hy het gesê die reaksie was weens ‘n gebrek aan begrip en dat die rand reeds voor dit gedaal het.

  Boonop is dit volgens hom onmoontlik dat een mens ‘n hele departement kan laat ineenstort.

  Gerugte wil dit hê dat daar onmin tussen Zuma en sy adjunk, Cyril Ramaphosa is omdat hy glo druk uitgeoefen het om Pravin Gordham as Minister van Finansies aangestel te kry.

  Zuma het sprake van onmin met sy adjunk in die onderhoud ontken, maar Ramaphosa het nie die ANC se galadinee Vrydag in Rustenburg bygewoon nie.

  Die presidensie het in ’n verklaring gesê Ramaphosa was in Joeba in Suid-Soedan waar hy as bemiddelaar optree.

  http://www.dievryburger.co.za/2016/01/zuma-blameer-blankes-vir-sy-foute/

 29. Adriaan,
  Ek het vandag deur Ladismith gery (36 Celsius) en toe gewonder hoe dit met jou gaan en wat jy doen. Skaars by die huis lees ek my eposse en was ek verras om jou nuus weer te lees. Dit was noodsaaklik dat jy weer met jou opdrag voortgaan. Baie, baie dankie ! Siener se visioene/waarskuwings gaan een na die ander in vervulling en pas soos ‘n handskoen in met die profesië van die laaste dae. Ons Europese, ”Israel” broers en susters sal na die donker nag wat op Europa neerdaal, hulle ongetwyfeld hier by ons kom voeg om die visioene en ook die Bybelse profesië in vervulling te laat gaan. Die vlug en die versameling van Jakob (Israel) in Miga 2: 12-13. Ek sal julle almal bymekaarmaak, Jakob, Ek sal dié vergader wat van Israel oorgebly het, Ek sal hulle bymekaarbring soos skape in ‘n kraal, soos ‘n groot kudde in die weiveld, die wêreld sal dreun van mense. Een wat uitbreek, sal hulle lei, hulle sal uitbreek en deur die poort gaan, hulle sal daar uitgaan, hulle Koning sal voor hulle uitgaan, YAHWEH sal voor hulle wees.
  En die vlug van die vrou uit Openbaring 12: 14 – Maar aan die vrou (Israel) is twee groot arendsvlerke gegee, sodat sy (Israel) na die (woestyn/wildernis/karoo), na haar plek toe, kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd ( 1260 dae/42maande/3,5jaar), weg van die slang af, versorg.
  Die boerevolk/blanke moet kennis neem en die liberale moet kant kies of skoert saam met die “reenbooggespuis”. Soos Zuma tereg gesê het, daar is net ‘n klein groepie wat steeds hunker na hul eie plek in die Son en hy besef dit nie maar dit is toevallig die “oorblyfsel” van die Israelvolke. So sal dit wees!!

  1. Johann, dankie vir jou pos wat baie ooreenstem met my eie versugtinge in hierdie tye ! Waarom is daar so baie van ons, wat wil wegtrek van hierdie sataniese reënboog gemors ? Maar ons is heeltemal vas, en verstrengel, soos visse in n net, vir verskeie redes. Maar daar is n baie groot verskil, tussen trek na n beter plek, en VLUG VIR JOU LEWE ! Is dit hoe Vader ons gaan dwing, om uit Sodom en Gomorra pad te gee, voordat Hy Sy toorn oor hierdie bose NSA uitstort ? Verder, as n groot getal blankes skielik oppak en trek, gaan almal mos weet daarvan. Zuma, of sy plaasvervanger, gaan dadelik besef dat die trekkende blankes, is sy NOMMER EEN vyande ! ( Die WARE Apartheids-volk ! ) Ek kan sien hoe hy, soos Faro, in Moses se tyd, sy soldate stuur om hulle totaal uit te wis. En dan sal ons Hemelse Vader weer n ” Rooisee ” wonderwerk laat gebeur ! Dan word ons versorg, weg van die slang af, vir daardie tydperk. Kom ons bespreek hierdie wonderlike moontlikheid, en praat mekaar moed in !

 30. Martin van Wieringen

  di 08 sep 2015
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24469654/-Duits-leger-krijgt-nieuwe-geweren-.html

  Duitsleger krijgt nieuwe geweren. Hoeveel wapens er komen is nog onduidelijk, evenals wat er gebeurt met de afgeserveerde geweren.
  8000 ervan worden in elk geval aan de Koerden geschonken die tegen IS strijden. De rest wordt waarschijnlijk ook weggegeven of verkocht.

  De overbodige geweren van het Duitse leger die gratis worden weggeven zijn van het type
  Heckler & Koch G36.

  https://www.youtube.com/watch?v=jTt8TsqIcoc

 31. Helizna, jy is heeltemal reg oor die Wahabi aspek, te midde van al die midde-oosterse chaos ! Jammer dat hierdie waarhede nie mooi uitkom, deur die algemene nuusdekking van die wêreld media nie. Ek wil bietjie spekuleer. In die hogere kringe van Saudi-Arabië, is daar n ” Arabier Hitler, ” wat BAIE ambisieus is, en voel hy wil die hele wêreld regeer.( Ek noem Hitler net as n verwysing. Kon Napoleon, of Alexander ook gewees het !) Die feit is, daar is altyd iemand iewers, wat die HELE wêreld wil regeer ! Nou as die Arabiere genoeg olieprodusente onder hulle mag kan kry, en díe wat nie wil saamspeel, elimineer, kan hulle die wêreld MAKLIK regeer ! Dit word beweer dat Saudi-Arabië die grootste wapen koper van die VSA is ? ? Hulle is dus VROT van die wapens, op hierdie stadium ! Miskien is die ” Arabier-wêreldheerser, ” reeds aan ons bekend ! En met sy Wahabi godsdiens, sal die wêreld-bevolking, GOED uitgedun word !

 32. Olie prys nou 30 dollar per vat ! Laagste in twaalf jaar ! Een kenner sê Saudi-Arabië is ryk genoeg, om hierdie prys, en laer, vir JARE te hanteer ! En die Rand duik verder, tot n nuwe rekord, so ons gaan nie eers voordeel trek uit die laer olieprys nie ! Kan van ons slim lesers vir ons bietjie insette lewer asb. Ek lees geen liberale NSA koerant nie, en het baie meer vertroue in ons Vaandel -familie, se integriteit en openbaringe !

  1. Dirk, Saudi-Arabië kan die pryse nie bekostig nie en ook geen ander olie produsent nie.

   Die VSA het jare terug ‘n ooreenkoms met Saudi-Arabië gemaak. Amerika sal Saudi-Arabië militer beskerm in ruil dat Saudi-Arabië Dollars vra vir sy olie en daar is die Petro Dollar gebore.
   Obama het laas jaar die ooreenkoms verbreek en Saudi-Arabië draai sy rug nou op Amerika.
   Die wins op olie is nou so klein dat Saudi-Arabië nou pomp om kompetiesie uit die mark te kry en om die nodige geld te kry vir sy lopende rekening en dan natuurlik die pyplyn wat rusland nou bou speel ook ‘n groot rol.

 33. Lees meer oor die Tipline. Die Trans-Israel pyplyn. Dan sal jy sien hoe die beplande val van Saoedi Arabië geen groot versteurings in wêreldekonomie gaan maak.

  1. Soos in enige diktatorskap leef die bevolking ook van staatstoelaes. Dis hoe hulle politieke en sosiale onrus in toom hou. 80% Saoedies is op welsyn, wat reeds gesny word. Daar is nie meer geld nie.

 34. Kiepersol, een van die wonders van hierdie webwerf, is dat Adriaan n spreukbeurt toestaan aan enige VOLKSGENOOT, wat opreg, eerlik, en ordentlik sy/haar saak wil stel, en/of verdedig. Die hoof idee is om KENNIS te vermeerder, en almal aan die DINK te sit ! NIEMAND, nie eers jy, het die volle waarheid in pag nie, ongeag watter kerk, geloof, of Bybel wat jy gebruik nie. Moet Adriaan nou OOR en OOR sê, dat hy nie noodwendig met enige pos saamstem nie ? Maar ek sien n tipiese Boer /afrikaner dwaasheid sy kop weer hier uitsteek nl. Almal wil Adriaan indwing in sy/haar kerk, geloof, groepie ens. Dit is juis agv hierdie nonsens, wat ek vir dekades verduur het, dat ek ALLE kerke vaarwel toegeroep het. Maar op n ligter noot. Dit was WONDERLIK om die Vierkleur te sien by daardie hofsaak in Potchefstroom vandag ! ! Wat die gemiddelde toeskouer, of TV kyker nie besef het nie is : Elkeen van daardie bokspringende sub-ras barbare, is vyande van die Boerevolk ! Elkeen, manlik, en vroulik, is n potensiële plaasmoordenaar ! Al wat dit neem, is vir die Hoof-duiwel, om die bose geeste in hulle te aktiveer ! Díe van hulle, wat gesing het, ” kill the Boer/boer, ” is reeds geaktiveer, en wag nou net vir die regte geleentheid !

 35. More oom Adriaan, …. ek kry hoendervleis, kyk ook nou hoe die ys smelt…, het oom Siener nie gesê sodra die ys smelt begin ons dinge nie?

 36. Ek was gister by die borgaansoek van die 4 boere op Parys. Ek het eenkant alleen gestaan net om te kyk en ek was geskok.
  Die ANC het kil yhe boer gesing en toe amtwoord die boere met die stem en daarna het die ANC in hul bekende dreunsang gesing “julle moer, julle moer” onophoudelik en op ‘n stadium het die ANC begin klippe gooi. Die ANC het die heel tyd getart en ‘n konfrontasie probeer uitlok. Die polisie het net op die boere gekonsentreer en hulle in ‘n klein hoekie gehou sonder om die ANC aan tespreuk nie. Ek kon nie glo hoekom enige blanke man sy vrou en kinders na so ‘n geleentheid toe wil vat nie.

  Ek het net daar besluit om huis toe te gaan.
  By die huis het ek my Bybel gevat en gebid vir ‘n boodskap want ek was bekommerd vir daai kinders.
  Ek het die Bybel net oop geslaan en begin lees, Jona, soos ek gelees het, het ek gedink. Watse boodskap kan uit Jona kom maar aan die einde het Jona ‘n skadu gebou en daaronder gaan sit om te kyk hoe God die stad Neve gaan verwoes en God het die wonderboom in een nag laat groei sodat Jona se kop in die skadu kon wees maar die volgende aand het God ‘n wurm die boom laat steek en hy het in een aand gevrek en dit is waar ek my boodskap gekry het.God se vir Jona, jy kan mos nie die skadu van die boom geniet as jy nie gehelp het om hom te plant en groot te bring nie.

  God gaan nog alles van hulle af wegvat want hulle het nie gehelp om dit te bekom nie.
  Julle sal sien.

  1. Boepie, die boodskap wat Jona gekry het, is presies wat oom Siener ook gesê het!
   Hy het op ’n dag sy tweede oudste seun, Kallie, versoek om die volgende gesig neer te skryf: Ek sien ’n vark hang aan die hak in
   Engeland. Dit raak daar weg en dan sien ek hom weer in Johannesburg hang, en dan word hy wors gemaak. Die wors hang in die Kaap aan die parlementstoele, en ek eet daarvan. (Ek is die “Getroue Afrikaner”). Die wors wat daar in die parlementshuis hang, word dan met wetgewing gekonfiskeer. En dit wys vir my dat dit ’n regverdige saak is. Ons roof of steel nie, sê die Siener. Ons vat net
   terug wat ons reeds voor gewerk het en met bloed en offers van die Here gekry het. Toe het hy die gesig self meer breedvoerig verklaar: Die varke (kapitaliste) in Johannesburg sal, in samewerking met die Boere se vyande oorsee, sy eiendom (die wors) van hom wegneem. Maar dit sal hulle niks help nie, want die Boere sal, deur ingryping VAN BO, weer die mag verkry (die wors hang aan die parlementstoele). Ook sal al die myne en minerale staatseiendom word en al die ou Republikeinse plase val terug en word onder my volk verdeel.

 37. Sal die vrekte van Bob Biej… nie die laaste wees van die laaste witmense in Zimbabwe nie? Net soos Ma-se-dinges ‘n ‘deal’ met die oorsese magte gehad het om op die oog af ‘nie te hard’ te wees met die witmense, hier in azanië, nie. So het Bob Biej… ook ‘n ‘deal’ gehad. Onthou julle nog? Die Lancaster ‘deal’. Maak net hier en daar een of twee witmense dood en gooi hulle stadig oor 35 jaar van hulle plase af. Dit lyk mos nie te erg nie … Dit is ‘oraait’ solank ons net die diamante en goud, en so aan kan kry. Dit is nou die ‘multi -nationals’. En Bob Biej… is ‘happy’ want hy kry sy ‘cut’. En hy doen die Jesuïete-ding. Alles ‘hunky-dory’ …
  Met Bob Biej… se vrekte sal dit ‘n ‘free-for-all’ wees daar in Zim met ‘n Grace in die ‘mix’. Sy sal dan eintlik nie ‘n fakor wees nie. Sy ly aan ‘n ‘n vals grootheidswaan. Bob ‘gone’, Grace ‘gone’. Dan sal die witmense finaal geteiken word. En dan die finale vlug soos Siener gesien het. Net soos hier. Na Ma-se-dinges se vrekte was dit ‘n geleidelike ‘free-for-all’ wat nou vinnig besig is om te eskaleer na ‘n voluit stamme-oorlog met die witman die eerste teiken van alle kante af.
  Ek noem dit want daar is alweer gerugte in die omtrek oor Bob Biej… se gesondheid. Blykbaar ‘n groot hartaanval gehad.

 38. Dirk Albers

  Jy het hierbo genoem van hoe besig Adriaan hierdie jaar gaan wees; Soos dinge afgeskop het in die begin van die heidense ‘nuwejaar’ lyk dinge maar benard. Ons gaan almal dalk woelig raak. Of ons wil of nie. Stukkies, Wittes, Oedjy, Oeniessa, Parys ensomeer. Gaan kyk by Stakings-Suid Afrika. Maties endiesmeer Capies seker vervolg. Kovsies seker ook. Wat my die meeste pla is die laaste vesting, naamlik Potch-Pukke … Die gedaantes kon nog nie daar ‘n houvas daar kry nie. Ek dink die aanval daar kom en dit gaan fel wees. Die slapgat Pukke-owerheid het alreeds Totius se standbeeld verwyder om konflik te vermy … Hulle droom … Dit gaan nie oor Totius nie … Dit herinner my dat ek in Adriaan Snyman se boeke gelees het van ons kinders wat in die Wes-Transvaal vasgekeer gaan wees. Nou-ja, ons kinders sit daar in die Wes Transvaal, in Potchefstroom waar Die Vierkleur die eerste keer gehys is in 1857.

  Ons lewe in ‘n interessante maar gevaarlike tyd.

  Groete

 39. Op RSG se ” praat-saam, ” vanoggend, was daar weer n GROOT bespreking oor plaas-aanvalle ? ? ( Ek sou liewer die term PLAAS-MOORDE gebruik, om die aksent en beklemtoning, beter aan hierdie ernstige saak te gee ! ) Maar daar was darem sms boodskappe en inbellers wat sin gepraat het. Maar vir die twee ” geleerdes, ” kan ek nie hoë punte gee nie ! Vir een en twintig jaar luister ons na hierdie ” hoogs-geleerde ” debatte, wroegings, en hande-wring aksies ! En elke ” leier, ” probeer die volgende een uitstof, met sy/haar slimheid, en ” diep ” navorsing ! Ek het nie n doktors-graad nie, maar het ook n mening wat ek wil voorsit asseblief, nl. Die blankes, in hierdie land, gaan so te sê UITGEWIS word ! Ek sê, ” so te sê, ” want slegs n geringe, ellendige oorblyfsel sal gered word, wat by die NAAM van ons Hemelse Vader skuil ! ( Met UITWIS, sluit ek alle dimensies in, soos moord, emmigrasie, siekte- en/of ouderdoms-sterfte, lae geboortesyfer, ens.) As al die ” leiers, ” maar net hierdie logiese realiteit kon snap, sal daar baie minder nonsens gepraat word !

 40. Boepie
  “If you can’t beat them, join them.” Dit het die liberales, joiners ens. reeds gedoen en daar is nog van hulle hier tussen ons. Hulle moet nog net hul ware kleure wys.
  Laat ek jou sê, ons gaan hulle uiteindelik klop maar dit gaan, soos ons reeds weet, ‘n “wonderwerk” vereis en die “wonderwerk” sal nie plaasvind voordat ons, ons kant gebring het nie. Dit sal ‘n skoon kant moet wees. Nie die vuil kant waarmee ons, ons al vir jare mee besig hou nie. Ons sal al die afgode en sondigheid moet uitskud en afskud. Ek merk dat die witnerwe nou weer baie bekommerd is oor die een of ander skandaal aangaande die krieketafgod en ook of daar ses, vyf of vier witnerwe in die krieketafgodspan moet wees of wat ookal. Jy sien. So gaan ons aan en aan, en aan en Parys bestaan nie eers nie. Wil nie luister nie. Ons sal eers moet voel.
  Jammerlik om te sê Boepie, “eenkant alleen gestaan” … So maak amper elkeen van ons. “staan eenkant en alleen”. Ek kan sien hoekom jy dit gedoen het. Ek sou ook. Ek het nie eens na Parys gegaan nie. Hoekom? Want ek dink ons weet dat dit soos blaas teen die wind sal wees. Selfmoord … die oormag is te groot. Jy is reg oor die kinders en vroue. Sake kon in ‘n oogwink lelik geraak het. Gaan vra maar vir die polisiemanne wat die Cato Manor tragedie in die sestigs oorleef het … Dit klink seker soos oorgee nog voordat ons begin het maar ek dink nie so nie. Dit is kophou. Ons weet mos wat kom. Ek het al baie keer as ek dinge sien en hoor, gedink en gevoel wat om te doen (kop verloor) maar dit sal dwaas wees.
  Die samekoms van die moedige Boere daar in Parys het tog seker ‘n punt bewys/bevestig. Of ‘n paar punte; Die rassespanning en Die Boer se “breekpunt” soos Die Suidlanders dit gister genoem het is naby, – WORD VERVOLG

 41. VERVOLG – Die kontras tussen beskaafdheid en barbaarsheid, Die Azaniese Pandoere ‘Diens’ se partydigheid was weereens geopenbaar, Die media het alweer die hele aangeleentheid gebruik om Die Boer soos dinges te laat lyk, Die eeue-oue agenda van die PB’s t.o.v. die witman is weer geopenbaar en baie belangrik: Die vlag van Die Boervolk naamlik Die Vierkleur was daar.
  Die Vierkleur is soos Siener … Die twee gaan nie weg nie … Soos die kat. Hy kom weer.
  Ons vyande neem goed notisie en dit maak hulle nog meer vasberade om ons uit te wis. Swarigheid lê voor.
  Groete

 42. Dit is Iran wat Saoedi Arabië se olie-infrastruktuur met missielaanvalle sal vernietig. Die Houthi rebelle sal gebruik word om Mekka te vernietig.

 43. Vir ons is n Seun gebore…n Seun gegee en Hy sal genoem word:
  Wonderbare Raadsman
  Ewige Vader
  Vredevors
  Almagtige God.

 44. Kiepersol jy ken ons mense mos en die gesegde.
  Laai 4 Boere op ‘n eiland af en na 24uur het jy 3 kerke en 4 politieke partye.

  Ons is almal net gaste hier en ons moet die gasheer gehoorsaam. Dit is oom Adriaan se sitkamer die. Maak soos ek, as jy nie saamstem nie lees net verby en lewer nie kommintaar daarop nie.

 45. Malema maak ALWEER geluide dat hy Absa en Barclays n ” les ” wil leer ? ? Hy is ook lus vir die Broederbond ! ( Afrikanerbond ? ) Ons hoor gerugte van mense, wat paniek-bevange raak, oor die veiligheid van hulle pensioene, en sommer wil bedank, om hulle geld in die hande te kry ! Jy kan hulle nie kwalik neem nie, met n sataniese ” regering, ” EN media, wat daagliks leuens, onbevoegdheid, en verwarring versprei ! Ek het nog altyd gedink, dat as Die Nag Van Die Langmesse gebeur, sal dit ons dwing, om ten minste uit Gauteng uit te vlug ? ? Maar nou wonder ek, as groot getalle blankes skielik, spontaan begin padgee, ( Amper soos die Groot Trek ), sal DIT nie miskien, die NVLM veroorsaak nie ? ? Is dit nie miskien die rede, waarom die Suidlanders so gehaat, en sleggesê word nie ? ? Een ding is seker, ons gaan moet WAKKER loop, soos nog NOOIT tevore nie !

 46. Daar is egter ook een baie besondere probleem en dit is, wat word van al die duisende troeteldiere wat ongetwyfeld nie kan saam gaan na vlugtelingkampe nie. DIT WORD DUIDELIK NIE TOEGELAAT NIE!! Gaan die arme diere nou agter gelaat word om vir hulself te moet sorg, mekaar opvreet of word hulle nou kos vir die swêrms “vretende sprinkane” ? Niemand dink daaraan nie!

  Siener het wel gesê dat al staan ons met ons rug teen die muur, dan moet ons VEG !! Dit is tyd dat ons die omvang van ons problem begryp en soekend na ons Hemelvader roep om ons te help. Roep Hom aan by Sy HEILIGE NAAM, YAHWEH dan sal Hy antwoord op ons probleme – Ons VADER se antwoord is baie duidelik “en my volk, oor wie MY NAAM uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het Ek dan nou hierdie huis (Israelnasies) verkies en geheilig (OM APART TE WEES), dat my NAAM daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees.

  Sef. 3:19 – Kyk, in dié tyd sal Ek met al JOU VERDRUKKERS handel; en die wat kreupel is, sal Ek red; [= Luk. 14:21 >WiT IsraEL-Weste!*] en die wat verjaag is, [= na Austra/lasië VSA Kanada, Londen …] versamel; [= WAAR(heen)-versamel?? = Berg SiON >SA!!*]
  en Ek sal hulle maak tot ‘n lof en tot ‘n roem wie se SKANDE oor die hele aarde was. [=

 47. Dirk
  Ek stem met jou saam, dit sal gewis so wees. Daar was iewers ook voorspelling gemaak met betrekking tot die totale ineenstorting van alle pensioenefondse. Ek kan nie onthou of dit deel van Siener se visioene was nie. Seker sal ook alle versekeringspolisse, beleggings ens., in die slag bly. Wanneer anargie volskaals uitbars, sal die nag finaal neerdaal oor die ekonomie wat reeds knielend voortsukkel en sal daar nie weer gou lig wees nie. Neem gerus jou pensioen nou op voordat daar niks oorbly nie. Moet nie jou huis of vervoermiddels klaar betaal daarmee nie of enige skuld delg nie!. Onthou indien jy gelukkig is om eendag, weer terug te keer van die vlugtelingskamp of na ‘n paar maande of ‘n paar jaar, niks weer dieselfde sal wees nie. Koop dus nou, kos, water en lewensmiddele en behou ‘n gedeelte kontant. Wanneer jy vlug los jy die huis vir die malemas en die heersende, dansende jeugligas. Hulle gaan dit buitendien neem as jy nie meer daarin woon nie of hulle gaan jou daar uitsmyt of vermoor. Daar sal beslis uit groot dele van Gauteng en ander groot stede gevlug moet word en wat jy agterlaat sal jy nooit weer terugkry soos jy dit gelaat het nie. Sekere dele van die land sal egter “veiliger” wees vir oorlewing. Ons moet ons geensins laat mislei deur te glo dat ‘n reuse ontrekking van blankes, bosse of berge toe, enigsins ongesiens, glad en sonder intimidasie gaan verloop nie. ‘n Paar honderduisend of miljoen wittes kan nie spoorloos verdwyn sonder dat iemand hul bestemming uitruik en terroriseer nie. Slegs ‘n paar duisend gaan gelukkig wees om te ontsnap. Die res sal tot die dood toe moet veg en ons het nie eers ‘n eie weermag of polisimag om ons te help nie.

 48. Johann, ek is redelike seker, dat diereliefhebbers al diep gedink het aan die vlug situasie. En dit weeg swaar op hulle gemoedere. Maar as jy vir jou lewe moet vlug, sal daar selde geleentheid, of fasiliteite wees om diere ook te versorg. Dit is waarom n ” smeltkroes, ” so verskriklik is. Niks en niemand word gespaar nie. Siener het gesê hy kan sy hand nie voor sy oë sien nie ? ? Ek dink regtig, dat ons, ons nie werklik kan indink in so n situasie nie ! En nou sit ons met die pensioenfonds dilemma ! Miskienmoet ons hhierdie aspek deeglik besprewk op Vaandel. Hier is genoeg geloof, kennis en wysheid, tussen al ons lesers, om met GOEIE antwoorde, en RAAD vorendag te kom. Dit is n BAIE moeilike een hierdie ! Maar die Skrif gee ook duidelike leidrade nl : Slegs n geringe, ellendige oorblyfsel sal gered word ! Ek sien nie Volksgenote met rykdom, besittings, en pensioenfondse, in hierdie beskrywing nie ! Die sataniese ” regering, ” is BANKROT, en soek geld DRINGEND ! Hulle het reeds BELOWE, om die blankes uit te wis ! Dus, om hulle pensioene te steel, is n logiese, gegewe werklikheid !

 49. Na aanleiding van Martin van Wiering se interesante kommentaar hierbo genoem van probleme rondom die Bundeswehr se HK G36: Blykbaar is Heckler und Koch se G36 nie akkuraat onder warm weerstoestande nie en ook wanneer die geweer warm word tydens langdurige gebruik. Die geweer oorverhit blykbaar ook, soos Duitse valskermsoldate uitgevind het in ‘n kontaksituasie met die Taliban in 2010. ‘n Groen Party kommissie het egter bevind dat dit nie die geval is nie …? Vrae word ook gevra rondom die hand om die blaas verhouding tussen Heckler und Kock en die Duitse regering en donasies vanaf Heckler und Koch aan die Christen Demokratiese Unie se parlementêre groep. Ook die onwettige verkoop van die wapens aan Meksiko. – Omseiling van uitvoerwette endiesmeer. Daar het ons dit, so ‘n paar teenstrydighede, onwettighede, hand-om-die-blaashede en boonop ‘n ‘dodgy’ Groen Party kommissie se bevinding en seker ander dinge ook. Daar is 160 000 van die wapens in die Bundeswehr en die uitfasering daarvan sal duur tot 2019.
  Daar is blyk soortgelyke probleme rondom die nuwe standaard masjiengeweer van die Bunderwehr naamlik die HK MG5 te wees.
  ‘n Tender gaan Europa-wyd uitgesit word vir die maak van ‘n plaasvervanger van die KK G3. Ja, ek sien swarigheid met die besigheid. Klink amper soos hier by ons met Zuma en sy kerrie-pêlle en tenderpreneurs en so aan, en boonop ook ‘hasie-omhelsers’. Siener het nie verniet gesien hoe daar ‘n militêre staatsgreep in Duitsland gaan plaasvind nie. Die huidige bewind & pêlle is VROT.
  Heckler und Koch is ook hand om die blaas met sekere faksies van die media. Plastiek onderdele wat nie die hitte kan hanteer nie is blykbaar die groot sondebok t.o.v. akkuraatheid tydens oorverhitting. – WORD VERVOLG

 50. VERVOLG
  So kêrels, wat sê julle met julle plastiek Glocks? Ek sal ‘settle’ vir my ou R1. Ek het hom ge’like’. Eers die houtkolf en toe later van plastiek. Die handbeskermer rondom die loop was ook plastiek maar het geensins ‘n invloed op die geweer se akkuraatheid of duursaamheid gehad nie. As ek die Bundeswehr is sal ek terugval op Hugo Schmeisser se ou beproefde Sturmgewehr 44 … Of dalk ‘n verbeterde StG 44. Ek het ‘n vermoede dat daar baie van die 2de WO tipe wapens daar diep in die Pirenieë weggesteek kan wees. Nog in die gries verpak soos Adriaan Snyman geskryf het … Of het Adriaan geskryf van Mausers? Of was Mauser maar net ‘n wyse van spreke?

 51. Die Almagtige van Israel sal julle wegsteek en geen onheil sal julle tref nie. Nie hongersnood en ook nie verwoesting of die wilde diere sal julle raak nie. Word rustig, julle verbond is met die klippe van die veld opgerig.

 52. Weet die Boere nog steeds nie dat Malema en sy Zimbabwiese intelligensie agter die plaasmoorde sit nie? Hoekom moet hulle nog deur die polisie en naspers gewaarsku word om nie Zimbabwiërs in diens te neem nie omdat 80 persent plaasmoorde deur zimbabwiërs gepleeg word. Hoekom luister hulle nie?

 53. Vriende, lees tog op whitenationnetwork.com van die nuutste aanvalle in Windhoek ! Nogal genaamd ” struggle kids ! ” Namibië is nie die hemel op aarde wat die media, en sommige ” positiewe ” blankes, probeer voorgee nie ! Hierdie Afrika-kanker, Rasse-moord op die blanke, kan NIE in klein kompartementjies gesit word nie! Gaan dit help, om hare te kloof, oor watter swart nasies, is meer, of minder aggressief ? ( Ek hoor dit gereeld van die reënboog-kinders ! ) Almal van hulle is vol bose geeste, en het EEN vader, naamlik satan. Bose geeste kan DORMAND wees, en dan kan hulle GEAKTIVEER word ! Jy kry selfs n ” godsdienstige ” bose gees ! Dit is BAIE moeilik, om hulle uit te snuffel, voordat hulle jou skade berokken, of doodmaak. Die farisieërs was vol van hierdie geeste gewees, daarom het ons Verlosser gesê, hulle is van satan, hulle vader ! Ek is BAIE jammer, vir die mense, wat nie sonder, swart werkers, bediendes, versorgers, ens, kan klaarkom nie ! ( Daar is mense wat WERKLIK nie n keuse het nie ! ) Miskien gaan hierdie mense, nog die eerstes wees wat ” trek, ” want hulle leef in baie groter gevaar, as die res van ons !

  1. Ja as julle maar weet wat lê op loer vir julle, sal julle op julle knieë val, sal julle bid totdat julle bloed sweet. Sal julle baie gou rein word en skoon lewe. As julle maar geweet het, as julle kon sien… sou julle ook geweet het dit is nie ons oorlog nie maar ons Hemelse Vader s’n.

 54. JB,
  Ons kan seker lank nog spekuleer oor die tipe wapens en JA ek wens ek kan my ou “FN” of dan die eerste R1 weer in my hande kry, maar enige skietding sal welkom wees tot selfs ‘n AK.. ‘n Paar oefensessies op die skietbaan kan ook net die paraatheid verskerp. Ek glo die voorspelling van die Duitse militêre hulp is waar en korrek. Baie van ons se hande jeuk geweldig, maar ons moet wag vir die regte oomblik en dit sal aanbreek. Ons volk is alreeds etlike jare in die “donker tydperk” wat Siener voorspel het. Dit is nie iets wat nog moet kom nie!. Die donkertyd is ‘n metafoor van ‘n periode wat letterlik begin het toe ons finaal beheer oor ons eie regering verloor het met die oorhandiging daarvan aan ons vyande (op ‘n skinkbord) en die gevolge van die oorname. Dit alles sal eers tot ‘n einde kom wanneer ons weer in beheer staan, soos voorspel.
  “Gedurende die donkertyd sal drastiese hervorminge die land as’t ware omploeg, wie baas was, is nou klaas”. (Dit het reeds lankal gebeur en is alledaags) .Siener het voorspel dat daar bitter moeilike tye van armoede en elende op die Boere-Afrikaner wag en dat mense letterlik van brood en water sal lewe. (Dit alles klink so bekend) – ons sien dit daagliks gebeur. Baie van ons mense leef in ellende (omdat hulle wit is en omgekeerde apartheid op hulle toegepas word !!?) Maar die goeie nuus is dat die Boere-volk se swaarkry dae ook die begin sal wees van die finale ondergang, van die boer se “donker” vyande. “Die Boerevolk gaan nog wet in eie hande neem “Dit sal in daardie tyd wees dat die Boerevolk met sy rug teen die muur veg en dit sal lyk of daar geen meer hoop vir hom is nie.

 55. JB – vervolg,
  Die Afrikanervolk gaan weer gesuiwer word, maar niks kan ons nou meer stuit nie en hoewel die verraad en broedertwis verskriklik onder ons mense is, sien ek dat ons nogtans voortworstel op die pad wat God vir ons bepaal het”. (Weereens klink dit alle baie bekend of hoe? – Hoeveel verskillende groeperings is daar vandag wat hulself “Boere” noem en duidelik is daar ‘n koppige siekte genaamd “Boeretwis” nogal tesame met die inmenging van vele liberale hensoppers.
  In die “kerk” sal dinge ook baie deurmekaar wees. (Dit klink nou eers baie bekend – ons stry aanmekaar oor die geloofsake en baie weier om terug te keer na die weë en bepalings van die Vader van Israel van die Ou Testament, want hulle leef mos nou in ‘n moderne reënboogwêreld en elkeen glo hy weet beter as die ander). Daarom word die Nuwe Testament so gebuig en verander om die reënboogkinders in te sluit. Hoe baie het ek al hoor sê – jy moet net glo, alles sal regkom in die land – Wat se alles – die reënboogbedeling en liefde onder vyande ??
  Die Duitsers gaan wel ‘n betekenisvolle rol speel in die gebeure wat tot ons eie “staatsgreep” en Boere-regering gaan lei, maar voordat dit kan gebeur moet daar egter eers ‘n moontlike “Neo-Nazi” staatsgreep in Duitsland plaasvind. Tot en met dan, sal ons moet uithou, aanhou, hoop en daadwerklik bid vir vergiffenis en redding. Die huidige liberale Duitse regering is gewis nie ons pelle nie..

  1. Vriende, kyk tog op whitenationnetwork.com na die artiikel : Into the teeth of the storm ! Dit vertel van die wêreld-handel wat in krisis verkeer, en dit lyk vir my na betroubare inligting ! Johann Cronje, ek het onwillekeurig gedink aan n baie interessante pos van jou, van n tyd gelede. Jy het gepraat van die Skrif-verwysing, wat te doen het, met die wêreld-handelaars wat ween ? ? Is dit waarna ons nou kyk ? En nou wil Iran, n miljoen vate olie per dag, op die oorvol mark gooi ? ? Johann, gee tog vir ons jou nuutste interpretasie, oor al hierdie dinge asb ?

 56. Martin van Wieringen

  Wat bij die duitsers nog in gries als noodreserve voor herbewapening bij russische inval in depots ligt is de Stg 58, de FAL van FN. In sa geproduceerd onder de naam R1.

 57. Dankie vir die artikel. Dink Oom Adriaan dat indien WWO3 uitbreek dat ons weerbare manne die oorlog moet mee maak? Ek weet met die “bosoorlog” het manne/seuns so jonk soos 16 deelgeneem. Baie ouere mense vertel van die “skade” wat dit aan die weermagmanne gedoen het. Wat as ons seuns moet gaan veg en nog nie eens 17/18/19 of ouer is nie?

 58. Ek het gedeeltelik deur die kommentare gelees is is gewalgd dat mense wat ten minste skoolopleiding gehad het, meegevoer kan word deur ‘n klomp sinnelose snert wat ‘n bebaarde ou fosiel geskryf het en deurgevoer word na gebeure van vandag.

  Om die “siener”as ‘n Godgestuurde profeet op te hef, is onlogies en belaglik en druis in teen alles wat ‘n gelowige behoort te glo.

  Deur nikseggende en vae stellings te koppel aan gebeure van vandag en te glo dat die Vierkleur eendag weer gaan wapper oor die boerevolk (wie ook al hierdie mal spul insluit) , is eenvoudig onlogies en drome deur verwarde Afrikaners.

  Het ons nie geleer uit die Boere oorlog dat die besluit van ‘n korrupte president Kruger (lees maar die objektiewe geskiedenis boeke), sy “volk”in oneindige elende gedurende die oorlog en vir dekades daarna gedompel het nie? Dieselfde vir PW Botha en die Nasionale party wat oorlog gaan voer het in Angola sonder enige grondige rede en menige jong Suid Afrikaner se lewe verwoes het. Wil ons nou dieselfde aan ons nageslag doen?

  Ons is besig om ‘n denkwyse in te teel wat geen positiewe uitkoms tot gevolg kan he nie. Wees eerder positief, annvaar die realiteit van die situasie en dink positief oor oplossings met hedendaagse kennis wat betrekking het op hedendaagse probleme.

  MAAK ASSEBLIEF DIE SIENERBOEK VIR EENS EN VIR ALTYD TOE EN BEWEEG VORENTOE MET ‘N POSITIWE BENADERING.

  Siener het geen SMS lyn na Bo gehad nie. aanvaar dit nou.

  1. Daar is een ding wat ek van die liberale denker nie kan verstaan nie.
   Sodra sy gehoor omdraai en loop dan begin hy met beledegings, persoonlike aanvalle en sy laaste aanvalle is dan gewoonlik deur spek met vloekwoorde maar Thys is nog nie daar nie.

   Thys in hierdie land kan jy mos glo waarin jy wil, sels in ‘n Thor maar behoed jou as jy luister na profete.

   Vertel vir ons wat in Siener het jou so geintreseer dat jy hier kom pos het of soek jy maar net skoor?

   1. Boepie, dis seker Tom Gouws of een van daai selfbehepte elemente wat sy eie naam gegoogle het en toe op bogenoemde artikel afgekom het.

  2. Goeie Dag Volksgenote ek het werklik lanklaas iets gesê op die Blog.

   Hel dit kan my so woedend maak ek voel of kan ontplof as mense soos die, wat noem jy hulle nou weer o-ja die Thys-se van die wêreld.

   Die wat se moeders hulle te min vas gehou het en te min gekoester het met die ware geloof.

   In die woord staan daar baie gedeeltes wat gaan oor die onregverdiges wat sal bo wees tot in die laaste dae. die wat onregverdig se hart neig na LINKS (Liberaal/Links gesindes/Egbreukers/Homoseksueuls) en die wat Regverdig is en by YHWH skuil se hart neig na REGS (ONS/Regses/Ekstrimiste vir die Gereg)

   Ja so sal ons vandag met biae linkses sit onder ons mense en selfs bloed familie…. wat nou nog nie Nugter is nie en nooit sal wees nie.

   Hulle wat bly glo selfs na `n rooftog/HI-Jacking/Verkragting nie wil hoor die wat nie soos jy lyk nie is jou vyand nie jou Volksgenoot/Nasie/Volks-Buurman nie

   So hulle sal onregverdigheid bedrywe/Beywer soos in Openbaring 22:11

   `n Belofte van `n PROFEET en wat sy Volk moet doen met die Heiden Nasies na-regte – Deuteronomium 18: 9-14 en NB Deuteronomium 18:15-22

   So mag ek vra die wat wil Geestelik aan die slaap bly maag dit so wees en mag julle maar RUSTIg voort Slaap….SSSSHHHHH

 59. Martin van Wieringen

  Thys,
  Profeties dienen ook daarvoor om niet als waarheid uit te komen in de toekomst. Maar een ding is zeker dat de onrust, onveiligheid, armoede, honger en misdaad extreem zal toenemen in Suid-Afrika. Ooit op een bepaalde dag komen er hervormingen en zal er op vreedzame wijze een oplossing gezocht moeten worden voor het probleem van een eigen stukje land voor de Witman.
  Zeg dan maar dag tegen Natal, Noordwes en Transvaal het land van luie Boere die het constructiewerk omdat ze liever niet hun handen vuil maken, dit overlaten aan swartmensen en hun vrouwen die niet meer functioneren zonder een swarte dienstmeid om de bedden van de witman op te maken en huishouden te doen. Boere zijn altijd verdeeld geweest ook in die tijd van Paul Kruger. Zo werden de goudtransporten door Boere officials verraden en door Duitsland geconfisceerd zodat er geen wapens en munitie meer gekocht worden. Boere die ook de tien geboden van Luther niet opvolgden en die zich
  vermengden met zwarte vrouwen. Siener hebben we niet meer nodig, je hoeft alleen het nuus te lezen.

 60. Thys, ( as dit werklik jou naam is ? ), wat op aarde soek jy op hierdie webwerf ? Jy is voorwaar n perfekte voorbeeld van n ” twissoeker ! ” Jy moet asb kontak maak met Max du Preez. Hy het mos gepraat van n ” vlentergat-profeet ! ” Dit is jou tipe mense daardie ! Maar dankie vir jou giftige bydrae, waardeur jy ons ” amper ” oortuig, dat jy baie meer geloofwaardig is as Siener ! Ons is almal BAIE positief op hierdie webwerf ! Ons kan SIEN, dat slegs n geringe, ellendige oorblyfsel, in hierdie land gered gaan word. Maar volgens zuma en malema, gaan GEEN blankes, die lewe in die NSA behou nie. Volgens hulle, is dit ook ” positief ” vorentoe beweeg ? Verder, zuma het beslis n sms lyn na Bo, soos jy dit noem, want hy sê die anc gaan regeer tot by die Wederkoms !

 61. Thys Venter,
  Dit is baie duidelik dat jy nog nie die genadegawes wat aan jou toegedeel is, ontdek het nie en gevolglik beledig jy andere wat reeds die vrug van hul gawes ontgin het. Miskien moet jy voor jy andere so kwetsend aanval op jou kniëe gaan en by jou Vader verneem wat dan jou unieke doel is in die lewe en om die versoekinge van die “onheilige een” se invloed in jou lewe te kan onderskei van God se gawes. Bid om wysheid en insig in God se plan en ook die van Sy dienaars.
  1 Kor 12 : 4 – 11 Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 5 daar is ‘n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde God wat die opdrag gee; 6 daar is ‘n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. 7 Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 8 Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te praat, aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees; 9 aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees. 10 Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan ‘n ander die gawe om te profeteer, en aan nog ‘n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan ‘n ander om dit uit te lê. 11 Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil.
  Dis duidelik dat God gawes uitdeel aan wie Hy wil, soos Hy wil, tot Sy eer. En al die gawes deur die een Gees, die Heilige Gees. Laat ons nie God se besluite en gawes beledig nie.

 62. Oom Johann, Thys blyk een van daai geestelike ongeletterdes te wees wat Siener se visioene aan politieke teologie toeskryf en oom Adriaan se boeke as ‘n korpus van Afrikanervrees afmaak. Hy sal nog uitvind dat daar gewoonlik geen ateïste in ‘n sinkende bootjie op die stormsee is nie, hy moet net eers leer lees.

 63. Na aanleiding van Johann Cronje en Martin van Wieringen se kommentaar hierbo … Interessante onderwerp die 7,62mm FN FAL geweer van België. Hier was dit die R1, in Engeland en Rhodesië die SLR en ook deur ander lande soos Argentinië gebruik. Hoofsaaklik die Weste (VSA uitgesluit) se teenvoeter gewees teen die Russiese AK 47. Rhodesië het later ook die R1 variasie gebruik. Wat dalk vir ons van belang is, is dat Duitsland ook van die gewere bestel het met hul eie spesifikasie genaamd die FN FAL G1. Van nog groter belang is dat die Oostenrykse Bundesheer, na hul ondervinding met die Russe, hul weermag ook toegerus het met die FN FAL geweer. Weereens hul eie spesifikasies en vervaardig onder lisensie deur Steyr endiesmeer firmas. Hierdie Oostenrykse variasie van die FN FAL was genoem die StG 58. Blykbaar ‘n groot verbetering op die FN FAL. Baie beter loop, met ‘n draadknipper en so aan. Die Duitsers het toe ook van die StG 58’s aangeskaf vir die Wehrmacht en Martin van Wieringen sê hierbo dat dié variasie deur Duitsland in ghries weggepak is vir reserwe in militêre depots. Indien so en die wapens aan ons verskaf gaan word, gaan dit geen probleem vir ons oud Weermag manne wees nie. Ek is seker daarvan dat al is dit ‘n ander variasie (verbeterde) van die FN FAL, sal ons die goed toe oë uitmekaar kan haal en weer aanmekaar kan sit. Dalk so bedoel … Belangriker nog … ons weet hoe om met dit te skiet en die belangrikste van alles … die FN FAL is nie gemaak om te wond nie. Dit is primêr gemaak om te dood. ‘n Puik aanvalswapen in ‘n dodelike kaliber.

 64. Volksgenote neem kennis dat die leier van die DA vandag verklaar het dat “ALLE RASSISTE” onwelkom is en dat hul stemme nie deur die alliansie verwelkom of benodig word nie. So, nou elkeen wat sê, ek stem vir die DA net om een stem teen die ANC te wees, dink tweemaal wat jy sê. Jy is nou onnodig en onwelkom, mits jy bereid is om jou seun en dogter se velkleur te minag, rassevermenging te omhels en sodoende die reënboognasie te bevorder. Dit alles sê vir ons twee dinge nl : “Geen “joiners” word ook meer in die ware boere “volksgeledere” toegelaat nie. Wat jy in die donker doen moet jy ook in die lig kan openbaar. Die wat gedink het ons kan met ‘n kruisie die getalle bevorder en die weegskaal gunstig bevorder en daarmee ons lot verseël, vergeet daarvan. Blanke Boere/Afrikaner. Jy is met jou rug teen die muur broer. En die DA het dalk nou vir homself ook ‘n netjies gepleisterde graf gegrawe om sy laaste asem in uit blaas!

 65. Johann, ek wonder hoeveel blankes in hierdie land, kan insien wat eintlik deur die DA gesê word ? Dit is presies dieselfde boodskap as ” kill the Boer/boer, ” maar net baie meer geleerd, en subtiel ! En die DA aanbidders, hap nou na lug, want hulle was eintlik maar nog altyd ” closset racists, ” gewees ! En maimane sien deur hulle huigelary, soos omtrent elke ander swarte in die land ! En jy sal sien, die liberale reënboog-kinders, gaan nou BAIE verontwaardig op maimane se WAAR aantygings reageer ! Dan sal sy wit, ( joodse ), base hom op die vingers tik, want hulle gaan miskien baie GELD verloor ! Dan, net soos hulle altyd maak, sal hy sê, hy was verkeerd aangehaal, of daar is rassiste wat hom jaag ens, ens ! Maar nog n Rasse-moord ” saadjie, ” is geplant, in die NSA se VRUGBARE, omgeploegde lande !

  1. In die Russiese taal is die woord vir ja – da (да – Cirillies)). Dus is DA die Ja Party. Die Ja-stemmers het sommer maklik daar in geval.
   Eers Ja vir die ‘Reënboog’ en toe by die DA party, Ja vir alles. Ja vir Aborsie (Ja vir die kinderoffers aan Baäl.) Ja vir Homoseksualiteit en dieselfde geslag-trouery. Ja vir Verbastering. Ja vir Swart Ekonomiese Bemagtiging. Ja vir die afskaffing van die Doodstraf. Ja vir ontwapening. Ja vir deelname aan ‘n voorvaders/maan-aanbiddings parlement en Ja vir enige ander afgode. Ja vir die modderskroplap. Ja vir ‘n Sosialistiese Welsynstaat. Ja vir die voorvaders-afgodslied. Ja om beheer te word deur die Rothschild Bank Kabaal d.m.v. hul agente soos George Soros, Nathan Kirsch en Helen Zille. Ja vir alles … Ja vir die ondergang van die Witman …
   Ns. ‘Mind you’ ons het almal geval vir Die Vrymesselaars se vals STEM. Nooit geweet dat dit deur ‘n Vrymesselaar geskryf was nie. Maar nou weet ons … O ja, die ding wat Johann Cronje hierbo te berde gebring het van die mense wat DA stem want dit is ‘n stem teen die ANC, herinner my aan die Ja-stemmers wat alewig sê, hulle kon daardie tyd nie anders as om Ja te stem nie. Hulle kon anders. Hulle kon NEE gestem het! Soos nou met die DA kan hulle hulself nie weerhou aan deelname aan die duiwelsbestel nie … ‘Kan ook seker nie anders nie.’ Die Slapgat-Ja-Geen is te sterk.

 66. JB, jy sny weer BAIE naby aan die ” been ! ” Maar iemand moet dit doen, en ons verwag niks minder van jou nie ! Siener het gesê dit is asof die mense ” skille ” op hulle oë het ? Dit is n goeie metafoor, vir wat ons nou ervaar, in hierdie reënboog ” paradys ! ” Maar daar moet tog n meer logiese rede wees, waarom baie mense nie die LIG kan/wil sien nie ? Ek dink dit is n geestelike, en/of genetiese ding, wat nie met die blote oog gesien kan word nie. Ons weet vir n feit, dat die Adamiet al gruwelik verbaster het, REGOOR die wêreld, van die vroegste tye af ! Die feit dat iemand spierwit, met blonde hare, en blou oë gebore is, is nie noodwendig n bewys van suiwer Adamitiese gene nie. Dit is vir my, die enigste manier om hierdie onverstaanbare verskynsel te verwerk, en/of te verstaan. Daarom verkies ek om van die Apartheids-gees te praat, instede van die Heilige Gees. Die Adamiet, is Apart van al die ander nasies/volke op aarde. As jy dit nie in jou diepste gees, en denke, kan aanvoel nie, gaan NIKS, en NIEMAND, jou anders kan oortuig nie ! Dan is die DA beslis die plek vir jou. Maar om n slaaf te wees vir die sub-ras barbare, is n BAIE HARDE, en GRUWELIKE, ONAANGENAME pad om te loop !

 67. Dirk,

  Daar is dinge wat die “slimmes” nie sal kan verstaan sonder die gawe van wysheid nie. Wie die Gees van waarheid nie ken nie, sal nooit wysheid kan verkondig nie. Nie eers kennis sal jou kan lei nie. Die verborgenhede het God Yahweh verberg vir die wyse en verstandige mense. Mat.11:25; Ook Luk.10:21 en 1Kor.1:19 en 27
  Die mond van die regverdige verkondig wysheid. Ps.37:30; Ook Ps.49:4

 68. Oom Adriaan het dit goed gedink om kommintaar weer vir ons oop te maak maar onder die vorige plasings kan ons nie kommintaar lewer nie, so verskoon my om dit nou onder die onderwerp te doen.

  16 Des. Ons almal verweis so maklik na die slag van bloedrivier en dit wat ons doen is heeltemal verkeerd want ons voorvaders het die gelofte gedoen en gese dat al die eer aan die Vader sal gaan want wat daar gebeur het is net ‘n wonderwerk, dit was nooit ‘n slag vir ons nie.
  Tensy ek dit verkeerd verstaan, sodra ons praat van die slag van bloedrivier dat eien om roem toe aan ons self. Ek dink dit sal meer gepas wees en ook meer aanvaarbaar om oor die algemaan te praat van die wonder van bloedrivier, of hoe dink julle lesers?

  1. Leonor C Lombard

   Boepie, jy is heeltemal korrek. Dit was en is en sal altyd ‘n wonderwerk wees. Yahweh was on sKrygsman gewees en Hy het die wonderwerk en die oorwinning bewerkstellig.

   Exo 15:1
   Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van Yahweh gesing; en dit is wat hulle gesê het: Ek wil sing tot eer van Yahweh, want Hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het Hy in die see gewerp.
   2 Yahweh is my krag en my psalm, en Hy het my tot heil/redding geword. Hy is my God, Hom sal ek roem; die God van my vader, Hom sal ek verhef.
   3 Yahweh is ‘n KRYGSMAN; Yahweh is sy naam.
   11 o Yahweh, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?
   18 Yahweh sal regeer vir ewig en altoos.

 69. Boepie, ek stem ook met jou saam : Die Wonder van Bloedrivier ! Dit val mooi op die oor ook ! Maar daar is nog n Wonder aan die kom, nl. Wanneer daardie geringe, ellendige oorblyfsel gered word, wat by die NAAM van ons Hemelse Vader skuil ! Miskien sal hulle ook moet vlug, voor ” Faro ” se bloeddorstige soldate uit, of selfs weer n ” gevegs-laer ” oprig ? Ek hoop om daardie Wonder self te beleef !

 70. Boepie,
  Vader Yahweh het die Vaders en Moeders van Israel uitverkies as Sy eiendomsvolk en hulle verlos uit slawerny in Egipte. Soos wat Hy aan die voorvaders van Israel, gedoen het deur hulle te verlos van hul vyande, het hy ook gedoen aan die (agter/agter kleinkinders van Israel), met die slag van Bloedrivier. Hier het die kleinkinders van die volk, hul Israelvader ook geken en om hulp aangeroep. Soos wat Hy hulle verbond en belofte aanvaar het en hul uitgered en uitverkies het bo hul vyande, so sal Hy weer doen aan Sy Knegte (die oorblyfsel van die kinders van Israel), die wat Sy gebooie onderhou, hul identiteit ken en hul Vader by Sy Heilige Naam YAHWEH aanroep. Baie van die nasate van hierdie Israelkinders ken en glo egter vandag nie hul oorspronklike identiteit nie en sommiges verwerp die feite daarvan weens die misleiding van vele dwalende teoloë en kerklike dogmas. Lees die Woord van YAHWEH en kry wysheid en insig. Dit is tyd dat diè van Israel, wat nog twyfel oor hul herkoms, wakker skrik en luister! Daar is net een volk tot in die ewigheid en dit is Israel en al die suiwer Israelnasies wat van hulle afstam en gewis nie die ewige vyande van hierdie volk nie.
  VERVOLG:

 71. Boepie – Vervolg:
  Jesaja 44 :
  1 Maar luister nou, my kneg Jakob, en Israel wat Ek uitverkies het!
  2 So sê YAHWEH, jou Maker en jou Formeerder van die moederskoot af, wat jou help: Wees nie bevrees nie, Jakob, my kneg, en Jesúrun wat Ek uitverkies het!
  3 Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou KROOS (nasate) giet en my seën op jou NAKOMELINGE.
  4 En hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wilgerbome by waterlope.
  5 Die een sal sê: Ek behoort aan YAHWEH; en die ander sal die naam van Jakob uitroep; en die ander sal met sy hand skrywe: Ek behoort aan YAHWEH, en hom met die ERENAAM Israel noem.
  6 So sê YAHWEH, die Koning van Israel en sy Losser, YAHWEH van die leërskare: Ek is die EERSTE, en Ek is die LAASTE, en buiten My is daar GEEN God nie.
  7 En wie roep soos Ek—laat hom dit dan te kenne gee en aan My voorlê—vandat Ek die VOLK VAN DIE OUTYD gegrond het? En laat hulle die toekomstige dinge en wat sal gebeur, te kenne gee.
  8 Wees nie verskrik nie, en moenie bewe nie! Het Ek jou (ISRAEL) dit nie lank tevore laat hoor en te kenne gegee nie? En júlle (ISRAEL) is my getuies! Is daar ‘n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie.

 72. Ek let dat ‘n ene Dirk Vermeulen by Die Vryburger ‘n artikel oor “Muishonde wat nie stink nie” geskryf het. – http://www.dievryburger.co.za/2016/01/muishonde-wat-nie-stink-nie/
  Ek let ook op die ou “Nasionale Party se lys” van 1994/02/2 dat daar ‘n ene Dirk Vermeulen daarop verskyn as nommer 18 onder die opskrif: Noord-wes streek – Nasionale parlement. – http://152.111.1.88/argief/berigte/beeld/1994/02/2/2/11.html
  Is dit dieselfde Dirk Vermeulen? Indien so, wonder ‘n mens nogal oor “Muishonde” … En dan van “stink” ook en van Tweegat-Jakkalse endiesulkes, en oor “Doringbos” en allerlei onkruide, en ongures …
  Ns. Interessante lys ,die ene met Frik, Pik, Roelf, Sam de Beer, Leon Wessels, Derek Keys, Jac Rabie, Piet Welgemoed, Kortbroek, Sheila Camerer, Naas Botha en nog BAIE ander. Gaan kyk gerus daar so ter verfrissing van die geheue.

 73. Vraag vir Mnr Snyman:

  — EEN —

  1. Hoe weet ons wat is noord?

  a – Hy sien Engelse waens van noord na suid beweeg.
  b – Donkiewaens kom van die Noorde (Rhodesië)
  c – Kom Donkiewaens van Oos na Wes in die Unie

  B + C is albei Donkiewaens maar net een is Rhodesië? Kan ek aanvaar dat dit (Donkiewaens) beteken Boere? Wikipedia sê dat daar slegs 28.732 in Zimababwe is. Sou hy hierdie klein aantal so belangrik gemaak het?

  Engelse waens van noord na suid beweeg. Waar sê hy dit in die gesigte? Ek is moeg vir beide die Engelse en die swartes. Hulle is albei arrogant.

  — TWEE —

  “Dán sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die kaffers en die koelies.”

  — Dit is maklik soos ons reeds kan sien. Wie aanmoediging die haat teen blankes – die Indiërs. (IOL / New Age)

 74. Vriende, let tog op wat op die wêreld-front aan die gang is ! Die sewe groot westerse moondhede, ( wapenvervaardigers ! ), maak alweer planne vir n NUWE oorlog teen ISIS ? Eers was dit die oorlog teen al die baie terroriste van die wêreld ! Toe was dit Bin Laden, met al die baie Al Quada terroriste. Toe was dit verskeie nare diktators wat wêreld vrede bedreig ! Toe was daar die Taliban, wat ook uitgewis moet word ! Snaaks dat al hierdie ” vyande, ” min of meer van dieselfde lande kom ? ? Maar vir dekades al, is dit bomme, soldate, moord en verwoesting, sonder ophou ! Dit is tog duidelik, dat die rolspelers, GEEN plan het om die oorloë te beëindig nie ! Want die wapenbedryf, MOET aan die lewe gehou word, ten ALLE koste ! ( Die dood, verwoesting en smarte, speel GEEN rol, in die denke van die ” leiers ” nie ! ) Let op, hoe die VSA alreeds voorbrand maak, om soldate op die grond te sit ? Want dan kan BAIE meer geld gemaak word. Want die effektiwiteit van Rusland, is besig om vir die weste, BAIE moeilikheid te maak, en hulle vieslike bedrog te ontbloot. En aan die einde van die dag, is dit maar n oorlog, tussen Rusland, en die weste. Kyk maar hoe die lande van die wêreld, al is dit baie subtiel, besig is om kant te kies, vir die GROOT OORLOG wat kom !

  1. Gaan lees jou bybel. Daar is geen oorlog tussen Rusland en die Weste nie. Rusland gaan wel vir Israel inval met behulp van sy Arabiese lakeie. Eseg. 38, 39. Iran, Etiopië en omliggende streke, Libië, Oos Europa en Turkye.

  2. Die groot oorlog gaan tussen Israel en Islam uitbreek, en na die wêreld versprei en waartydens antichris sal verskyn. Maar eers moet die 10 koninkryke vorm.

  3. Die oorlog sal die antichris bring. Hy sal 7 jaar die septer swaai maar as die verskrikking van verwoesting in die tempel in Jerusalem opgerig word, begin 1290 dae verdrukking. Daai tempel is nog nie eers gebou nie. Kry jou tydlyn reg met bybelkennis en hou op spekuleer.

   1. Laastens, die Vader is teen Gog, die vors van Ros, Meseg en Tubal en sy Arabiese gespuis, Persië, Kus, Put, Gomer en Togarma. Rusland en die Islam lande. Daar wag ‘n groot graf vir hulle in die dal van Gog se menigte. Die Vader is teen hulle. Hoop jy dink diep hieroor na.

 75. Dirk,
  Ongeag hoe ons daarna kyk en wie ookal teen wie te staan kom, onthou net een ding dat die wat agter alles sit, gewis die Joodse illuminati geldmag was en steeds is en hulle sal hulle planne uitvoer tot die einde van die aarde. Hulle sorg vir vrede, rykdom en oorlog en armoede en hulle besluit wie en wanner iets sal gebeur. Dit wat vandag in die midde-ooste aangaan en vervolgens ook die hele wêreld beïnvloed is steeds die eeue oue fete tussen Esau se nageslag en die van Ismael en dit gaan hoofsaaklik oor die “erflating” van Jakob waar dit ookal te vinde is oor die aardbol. Ons die verstrooide afstammelinge van Jakob se menigte Israelnasies is die kanonvoer van die “onheilige “ en sy slangsaad nakomelinge. Indie proses word Ismael se nakomelinge ook as ammunisie gebruik in die Joodse strewe na wêredloorheerding.

  1. Oom Johann jy moet begin onderskei tussen Jode en die Sinagoge van Satan, hulle wat sê dat hulle Jode is maar dit nie is nie. Een se simbool is die Menora, die ander gebruik die okkultiese heksagram. Soos baie Afrikaners knie buig voor die gruwelike landsvlag, en net ‘n paar vashou aan die Vierkleur, so is dit ook met die Jode.

 76. Besoeker,
  Jy ken die gesegde : Jakkals verander van hare maar nie van snare nie. Daar is ook tans ‘n strik gestel vir die jakkals wat nie wil leer nie.
  Ons is vantevore deur dieselfde drif met onaangenam gevolge vir baie lesers en gereelde kommentators. Moet asseblief nie so kwetsend en minagtend elke persoon se kommentaar uitrafel net om ‘n twispunt met ‘n belediging aanmekaar te probeer spyker nie. As jy graag wil Haan kraai met jou sieninge en uitlegte, gaan probeer gerus op Vryburger se forum vir eerstehandese ervaring van vermetelheid en vyandigheid. Daar is geen Vryheid van spraak nie, veral nie as jy die naam YAHWEH of Israel noem nie, wat ons wel op in alle eer op Vaandel kan doen. Kompetisie word op Vryburger verwelkom maar streng oorheers deur soorgelyke beledigende twissoekers wat probeer Haan kraai asook ‘n streng redaksie. Kom ons laat liewer ons verskille van opinie net daar as ons dit nie met absolute respek en agting vir die ander kan uitlê nie. Moenie krap waar dit nie jeuk nie. Jy is gewis nie altyd reg nie en dit is nie altyd wat jy sê nie, dit is hoe en met watter gesindheid, jy dit sê.

 77. Oom moet maar laat weet as oom hulp nodig het met daai strik wat vir my gestel word, en die gat wat vir my gegrawe word. Ek help graag waar ek kan.

 78. (Trotsaards het vir my ‘n vangnet gespan en toue, hulle het ‘n net uitgespan aan die kant van die pad, strikke het hulle vir my gestel. Sela.)

  1. (Bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel, en vir die strikke van die werkers van ongeregtigheid. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, almal saam, terwyl ek verbygaan. Want op U is my oë)

 79. Ek plaas die volgende na aanleiding van en ter aansluiting by Johann Cronje se kommentaar hierbo oor een van die kamma kuber-‘nuus’blaaie.
  ‘n Ene JA vra op 25 Januarie 2016 om 6:28 vm, op dieselfde kamma kuber-‘nuus’blad: “Is dit nou ‘n verslaggewer wat nie eers weet dis Pravin Gordhan en nie Gordham nie. Arme siel.”
  Die kamma ‘nuus’blad se ‘antwoord’ was as volg:
  Baie dankie dat u die fout uitgewys het. Ons het dit reggestel. Die betrokke verslaggewer het ‘n waarskuwing gekry, die nuusredakteur wat dit nie opgemerk het nie asook die sub-redakteur wat dit misgekyk het se ore is getrek.
  Redakteur.
  JA moes eintlik toe opgevolg het met die volgende vrae:
  Wie is die “ons”?
  Wie is die “betrokke verslaggewer”?
  Wie is die “nuusredakteur”?
  Wie is die “sub-redakteur”?
  Wie het die “ore” “trek”werk gedoen?
  Moet die “Redakteur se ‘ore’ nie ook “getrek” word nie? Of dalk sy tande ook nie? Sommer die gesondes ook nie?
  Wie is die “Redakteur”?
  Begin ‘n vis nie vrot word aan die kop nie?
  Is “nie opgemerk het nie” en “wat dit misgekyk het” nie die “Redakteur” se tekortkominge nie?
  Na aanleiding van die bogenoemde moes JA versoek het dat die kamma kuber-‘nuus’blad toegemaak word … DORINGBOS!

 80. Die grootste dam in Sirië, word nou deur ISIS beset ? Dit is n geweldige belangrike strategiese punt. Wat ek nie kan verstaan nie, is waarom hierdie plek nie deur Assad tot die tande toe bewapen, en beskerm is nie ? ? Nou met ISIS daar, kan Rusland ook nie bomme gooi, wat die dam moontlik kan beskadig nie ? Maar daar word nou gespekuleer, dat ISIS dit miskien kan opblaas, net om BAIE lelik te wees ? Iets is nie lekker hier nie ! En die VN se Veiligheids-raad, begin nou weer met GROOT samesprekings, om hierdie oorlog tot n einde te bring ? Maar die deelnemers het almal persoonlike agendas, ( En BASE ! ), en hulle vertrou mekaar gladnie ? Maar miskien kan hulle n skietstilstand beding, sodat nog n miljoen ” migrante, ” veilig na Europa kan reis !

 81. Ek lees nou al vir ‘n geruime tyd mense se kommentaar by verskeie plekke op die internet, koerante endiesmeer oor Donald Trump. Daar is dié wie reken dat hy nét die man is vir die VSA. Daar is tot van die kommentators wat sê hy sal ook nét die man wees vir Suid-Afrika. Wat ‘n grap!
  Donald Trump is soos Adolph Hitler, Mugabe, Stalin, Joe Biden en baie ander Jesuïet geskooldes. Donald Trump was vir twee jaar opgelei by die Jesuïte Fordham Universiteit in die Bronx, New York, New York. Daarna was hy by ‘n ander Jesuïet-beheerde Universiteit nl. Die Universiteit van Pensylvania. Trump sê hy is Presbiteriaans maar tog word hy ingeskryf by die twee Jesuïete Universiteite. Die Universiteit van Pensylvania was nou die dag behulpsaam met die Rooms Katolieke “World Meeting of Families” in Philadelphia. Hoekom sal ‘n Protestant ingeskryf word by Rooms Katolieke, Jesuïete instansies?
  Drie van Donald Trump se vyf kinders is alumni van die Universiteit van Pensylvania en die berugte Jesuïete Georgetown Universiteit in Washington DC.
  Donald Trump word net soos Jeb Bush, Hilary Clinton en Ernie Sanders vanuit Rome beheer. Almal dieselfde kant van die munt. Maak nie saak wie die volgende president van die VSA is nie. Indien Donald Trump oorneem,maak dan maar reg vir net nog van dieselfde. Die man sal die Swart Pous se satanistiese opdragte verder uitvoer.
  Lagwekkend – dié wie dink Donald Trump is die antwoord. Hy is so min die antwoord as wat die twee JA-stemme in Suid-Afrika die antwoord was. Die wit gepeupel beter wakker skrik. Donald Trump is een van die Jesuïete Orde se Adolfo Nicolás Pachón se ‘TROEF’kaarte.
  Ns. Van antwoorde gepraat; daar is ‘n ander antwoord daar doer, diep Innie-Kaap-In wat net so boos is naamlik. Die Antwoord. As jy boos wil sien … gaan kyk na hulle.

  1. Leonor C Lombard

   JB – ek ondersteun jou standpunt 100%. Daar is GEEN ‘net die man’ nie. Net soos daar GEEN ‘leier’ nou na vore sal kom vir die Boerevolk nie. Die ware leier van die Boerevolk sal as mostert na die ‘maal’ kom. Wat ook al die ‘maal’ gaan wees.

   Voordat die Boer en die Israeliet van die wereld nie besef dat daar slegs Een is wat ons kan bewaar en beskerm nie, sal ons nie vorentoe beweeg nie. Die skrif is duidelik: Jer 17:5
   Vervloek is die man wat op die mens vertrou…

   En dit sien ons met ons arme volk…. want die vers gaan aan…terwyl sy hart van Yahweh afwyk. Die enigste manier hoe ons van Yahweh kan afwyk is om NIE na Sy Woorde te luister nie, nie Sy bevel om Sy wette te gehoorsaam nie te hoor nie en nie regverdigheid na te streef nie.

   Die REGVERDIGE het Al die beskerming wat nodig is vir die aanslag van die NWO. Maar wie se Regverdigheid word nagestreef? Paulus sin: deur GELOOF is jy geregverdig of Yahweh: Onderhou my wette, insettinge en gebooie en dit sal tot julle GEREGTIGHEID gereken word.

   Terloops- die tekens en simbole van die Luciferiaanse kliek word nou ORALS gesien. Dit is egter so wyd in die media en anders dat niemand dit meer raaksien nie. Maar Trump is ‘n vrymesselaar- vrymesselary is die voertuig van satan om die gewone mens in te trek deur hulle doelwitte te kompartementeer. Die 1ste graad weet niks van die 2de graad nie en is clueless oor die 33 ‘degree mason agenda’. In BAIE fotos staan Trump met sy hande in ‘n driehoek soos al sy vrymesselaars maatjies doen.

   Die ‘hype’ oor Trump verdoesel iets anders…..

   1. Daar is ‘n massiewe satansbeeld in Detroit opgerig. Dit is van brons, weeg 1.5 ton en staan byna 3m hoog. Hulle wil dit oorkant die tien gebooie monument in Oklahomo laat staan. Google: Satan statue Detroit, of Baphomet statue.

    1. Leonor C Lombard

     Sjoe. Skrikwekend, maar dankie. Ek is besig om navorsing te doen om te besluit of die aarde ‘n sfeer(bal) is, en of dit plat is. Ja regtig.

     In die soeke het ek op iets interessant af gekom: bloedlyne. Het nog altyd geglo dat die heersers van die wereld moet ou kennis he wat oorgedra word van geslag tot geslag. So ook hulle geld sodat hulle in mag kan bly. Nou ja, tot Obama is met bloedlyne verbind met die presidente van die US en almal kan terug gevoer word na een Britse koning. ‘n Meisie van 12 het die projek onderneem.

     Tik in Obama and George Bush blood relations en verskeie artikels kom op. Obama is selfs verbind aan Brad Pitt!

     Hier is een uit die Guardian
     http://www.theguardian.com/world/2008/mar/25/barackobama1

 82. Ja sien JB, dit werk so. Die Republikeinse presidente werk aan die buitelandse beleid, en die Demokratiese presidente werk aan die binnelandse beleid. Bill Clinton was ‘n demokraat, Bush ‘n republikein, Obama ‘n demokraat… Trump, Jeb Bush, Cruz, Santorum is almal Republikeine, so dit maak nie saak wie verkies word vir die volgende stap in die NWO agenda nie. (word vervolg

  1. JB vervolg: NAFTA, die VSA, Kanada en Mexico handelsblok is in 1994 gestig. In die toekoms gaan hulle onder een regering staan, as een van die tien koninkryke wat hul mag aan die antichris sal gee. (word vervolg)

   1. JB vervolg: nou moet 2 dinge in die VSA, en ook wêreldwyd, gebeur. 1. Kapitalisme moet vervang word met ‘n Fascistiese ekonomiese beleid, waar produksiemiddele (bv. fabrieke) en rou materiaal (olie, myne) steeds in privaat hande is soos met kapitalisme, maar deur die regering beheer word (eienaarskap, hoeveelheid, verkoopprys ens.), anders as kapitalisme waar die regering nie inmeng nie. (word vervolg)

 83. JB vervolg: Tweedens moet die VSA in militêre streke opgedeel word wat deur gewapende magte gepatrolleer sal word. Dit sal NWO magte wees, en nie Amerikaanse soldate nie, maar die Amerikaners sal nie besef nie, of nie omgee nie. Dit gaan in globaal ingestel word, die sones. (word vervolg)

  1. JB vervolg: Die republikein neem dus net oor by die demokraat, maar albei beywer hulle vir dieselfde wêreldregering agenda, d.w.s. die 10 koninkryke wat hul mag vir die dier sal gee. Trump is dalk die regte man om die nuwe ekonomiese beleid en die militêre sones te implementeer, hy praat in daai rigting, maar dit maak nie saak wie verkies word nie, die agenda bly dieselfde en sal deurgevoer word. Hier by ons sal die militêre sones al langs die grens tussen Mosambiek en SA, Zim en SA, Botswana en SA en Namibië en SA wees. Bolangs langs Nigerië af tot by Somalië ens.

 84. Ek lees so deur die kommentare en ek wil net vir Helizna sé. Gaan kyk mooi wat maak jou “christen” palestynse blommetjies. Google “Abuse of Australian cattle sent to Gaza” – theguardian.com. Video 7 min. Word wakker!

  1. (Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdaal, want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste.)

  2. Goeiedag Pieterjan, ja daai regs en links verwys eintlik na die kliptablette waarop die gebooie geskryf is. Regterkant het al die positiewe wette (eer jou vader en moeder, gedenk die sabbat ens), en die linkerkant het al die negatiewe wette (jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie). Die regverdige se hart neig na regs en die positiewe wette, en die dwaas se hart neig na links en al die negatiewe goed.

 85. Leonor, as die aarde plat is, hoekom is teleskope dan toegerus met ‘n ekwatoriale montering om te kompenseer vir die aarde se rotasie en breedteligging van die teleskoop aan die buitekant van ‘n sfeer?

 86. Noudat u weet dat die aarde wel rond is, moet u al daai goed van u rekenaar afhaal. Die flat earth beweging in die VSA is ‘n operasie van die Russiese buitelandse intelligensiediens (voormalige KGB). Die doel is om Amerikaanse belange te ondermyn, spesifiek NASA (wat net ‘n front is vir die VSA se militêre ruimteprogram). Die beweging is reeds geïsoleer en individuele profielsamestellings is aan die gang of onderweg. Delete als en hê niks meer daarmee te doen nie.

  1. Goeie dag Vaandel groep

   Ja dit is swaar as die gees van verwarring oor `n volk rus, dit deur die VADER YHWH daar gestel om sodoende die kaf van die koring/graan te skei. Die fisiese skeiding het nog nie gebeur nie. Kyk na Mattheus 25: 31 tot 41 ( die gedeelte verklaar en weerlê sommer U redinasie van Links en Regs het niks met die 10 Gebooie te doen) Daar in sê die Massias (YHWH-SHUA) dat as hy kom sal hy die wêreld en sy Volk Isra-El skei van mekaar.Gaan lees gerus die boek Henog die eerste mens (LETWEL: Adamiet) wat op geneem is lewendig. Gaan kyk ook gerus Joshua (Joshua 10: 12 -13) se gedeelte waar hy vir my Vader YHWH gevra het om asseblief die Son in Gibeon stil te laat staan en maan in die dal van Ajalon, nou wat nou gemaak daar is U teorie nou deur sy eie fondament, Leker man Lekker. Hier staan Moeder aardbol stil en son en maan beweeg. Lees u bybel (seker 1983 vertaling Vrymesselaar/Illuminati vertaling nê) Ek is so speit vandag ek het in my tweede boek oor `n ronde aarde geskryf. OOO-Jaa voor ek afsluit kyk net bietjie na die VN se kenteken/Embleem en word wys (Engels: IT`s in you FACE) Palt aarde WHA WHA WHA .

  2. Weereens goeie dag – Aardrykskunde Les nommer 02:
   Besoeker ASB lees net die Bybel en u sal sien dat alles rondom die skepping is daar vir ons opgeskryf om sodoende nie mislei te word nie, maar nou Jaa dit gebeur wanneer `n voor uitstrewende land soos RSA na `n nuwe geslag/eeu beweging (NEW AGE Movement) moes oorgaan om net aan die wêreld sport AFGOD ag ekskuus jammer Klub te behoort. Openbaring 7: 1 praat (Die ware woord) van die vier hoeke van die aarde en in Job 9:6 tot 9 (vers 6) Hy (YHWH) wat die aarde laat sidder sodat sy PILARE DRIL, Pilaar/Pilare – Woordeboek beskrywing KOLOM, staatmaker (NB: so aarde staan stil) en dan ook Job 26: 7 tot 10 (Vers 7) Wat die NOORDE uitspan oor die Chaos (so kyk op seun/meisie dit is ware-noord) wat die aarde ophang oor `n Niks (so as ek U sou ophang weens die LASTERING van U sal u in die rondte draai of stil hang miskien sal U draai as ek U met `n afgods Spaan slaan (KrieketBat). Maar nee die aarde staan stil en sal so bly staan tot my VADER YHWH anders sou besluit (aardbewings). Groete mens-sie. Pieter-Jan van Zyl Aan Vader YHWH die eer AS ek sou Storm Volg my, As ek sou Val, Wreek My en As ek sou Omdraai Skiet my.

  3. Weereens Goeie Dag Ek wil net noem dat die NASA van jou wat U so van hou volgens my (wag vir dit) staan vir National Agency for Space Actors.

   Het u geweet dat hulle nooit ooit nie in ewigheid op die maan was nie en ook nooit sal wees nie, dit is menslik onmoontlik en dat alles rolspel was en die Hele aarde of ten minste 99,999999999% het alles toe geglo, want hoedan nou anders hulle kan mos nie LIEG nie. Kyk bietjie op die Internet die Nuwe Wêreld Orde Firma het daar bietjie waarheid deur-gesyfer oor die maanlanding. Vra jou net self die vraag waarom is dit nooit ooit weer gedoen nie? Die Vrymesselaars het `n Losie gesgede “Ignorance Is Bliss’ en om `n leuen 10 keer `n dag te VERKONDIG word nou as die waarheid afgemaak en ook `n Geloofs oortuiging gesien. Lekker Man Lekker.

  1. Oom Pieterjan, gaan vra daar vir oom Johann waar hy die strik vir my gestel het, dan kan u daar uit die bosse spring en my katswink slaan met daai krieketbat waarmee u my dreig. Ai dink net hoe lekker.

   1. Nee wat seun(kie) dit was nie `n dreigement nie as U my werklik sou geken het, ek dreig niemand nie ek kla hom aan by my VADERYHWH HY sal met sy gal werk. Wat het die Oom Johan nou met my te doen, O-Ja as ek wou lelik wees met U ek gebruik sarkasme soms maar nie sommer vloek woorde op `n Klets blad nie. Gaan lees gerus die gedeelte weer van die krieketbat … wat ek daar probeer sê het of bewys het is dat die wêreld wel moet stil staan want Hang beteken iets wat net daar sal bly totdat iemand dit verwyder/slaan/stamp ens….. Groete

 87. (Vader U toets die regverdige, maar U siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Gee aan die wilde diere die siel van U tortelduif nie oor nie)

 88. PieterJan van Zyl,

  Ek stem saam oor die verwarring van ONS VOLK maar skryf dit toe aan onkunde met betrekking tot historiese bewyse van ons herkoms wat deur sekere “slimmes” verwerp word as ‘n sogenaamde visie. Ook die wanbegrip van die Skrif, wat ons ongetwyfeld identifiseer as deel van die verstrooide nasate van God Yahweh se “skaapnasies”. Wat my aanbetref het die verwysing na skeiding tussen die kaf en die koring sowel as die skeiding tussen die skape en die bokke net mooi niks te doen met die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie en al die verordeninge van God Yahweh, was net aan al die “skaapnasies” van Israel opgedra wat dit moes gehoorsaam, wat dan hul regverdigheid voor HUL God sal bepaal. Yahshua het gesterf net vir Israel wat onder die Wet gestaan het – Jes 53:8 – Uit die druk en uit die strafgerig is Hy (Yahshua) weggeneem; en onder sy tydgenote — wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? TER WILL VAN DIE OORTREDING VAN MY VOLK (ISRAEL) was die plaag op hom. Geen boknasie was onder die Wet geplaas nie. Daar is gewis ‘n Adamsaad (skape van Israel) en ‘n “satansaad” (boknasies van die “onheilige een”). Die wat dit nie kan onderskei, of glo nie, is blind. Die verwysing na die skeiding gaan hier suiwer oor die “SAAD” en word ongetwyfeld bevestig in die volgende skrifgedeeltes. Mat 23:37-38 – En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die GOEIE SAAD — dit is die KINDERS VAN DIE KONINKRYK (Yahweh se skepping) , en die ONKRUID die KINDERS VAN DIE BOSE, (vyandige saad van die “slang” – Gen 3:15).
  Mat 15:13 – Maar Hy antwoord en sê: Elke PLANT wat my hemelse Vader NIE GEPLANT HET NIE, sal ontwortel word.

  1. Goeie dag Mnr Johann Cronje Ja dit is presies wat ek aan die besoeker (kan iemand my dalk sê of inlig wie en wat hy dalk mag wees as hy by die huis is) probeer verduidelik, maar nou ja as jy die persoon probeer help en regwys dan is hulle altyd vinnig om of op die RAS-karretjie of jy oordeel nou weer of watter Liberale rede hulle ook mag gee/gebruik, Jy ja jy jy is VERKEERD, Letwel maar Dat hulle en hulle soort se verskonings van die groep is altyd meer werd as die waarheid (ek wonder net wat gaan gebeur as die verskonings gaan opraak), want die waarheid maak seer. Dit sal nie verander nie Voordat ons as BoerVolk nie verootmoedig het nie en voor die Vader neerbuig en hom dien nie. Groete

 89. Johann, dankie vir die skakel, oor die millitêre voertuie, wat mens laat dink ! Is dit oor die komende ” verkiesing, ” wat miskien nie volgens plan kan verloop nie ? Of miskien, omdat dit WEL, volgens plan gaan verloop ? ? Hierdie hele storie, dat die DA se blankes, selfs uit hulle EIE kringe aangeval word, is miskien belangriker as wat ons besef. Soos wat die swart gepeupel, oorwinning op oorwinning behaal, teen alles wat goed en reg is, word hulle meer en meer ” windgat ! ” En die blankes, leun net die heel tyd verder agteroor, soos ruggraatlose jellievisse ! Maar dit is wat n ordentlike, toegewyde christen, veronderstel is om te doen, nê !

 90. Insake: Die 900 voertuie.
  Die voertuie op die foto, by die webblad wat Johann Cronje aan ons uitgewys het blyk wit te wees. So a-la VN. So Een Wêreld Orde-agtig. In die artikel word daar ook verwys na Solidariteit se ‘protes’ … – http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=41893:solidarity-not-happy-with-cuban-technicians-working-on-sa-military-vehicles&catid=111:sa-defence
  Die modder-regime lag vir die Doringbos- Solidariteit. Vreemde deurmekaar besigheid … Regime met wit EWO voertuie maar EWO Solidariteit is teen die regime … Of nie so deurmekaar nie … Ons weet mos hoe opereer die Swart Pous. Speel kante af teen mekaar, maar die kante doen almal dieselfde vuil werk om ‘n EWO uitslag te bewerkstellig. Die ou storie en iewers tussen die bose lot sit Die Boervolk en koes want hy word daagliks afgetakel en moet ook nog verwoes word. Daardie witnerwe wie nog maandelikse aftrekkings het vir Solidariteit, mors hulle geld.

 91. Die wit voertuie laat ‘n mens mos dink aan ‘vredes-sendings’ endiesmeer bulle-se-fekale materiaal. Dit bring ‘n mens dan by ‘n sekere Ivor Ichikowitz. (Sy vader is Louis Ichikowitz) Gaan lees oor die Ivor drel. Hy is gebore en getoë in Azanië. Springs nogal. Die deursnit Boer weet nie eers dat daar so ‘n iemand bestaan nie, nog minder waarmee hy besig is. Gaan lees oor hom. Dit is nog ‘n draak met ‘n miljoen koppe. Hier onder ons neuse …
  Die Boervolk word nog altyd vir ‘n ‘ride’ gevat. Ons weet net nie hoe ERG nie. Hoe meer ek oor die vent gelees het hoe meer het my bloed gekook. Gaan lees self. Lees wyd en diep want daar is te veel om hier te skryf. SKOKKEND!
  Ns. Die van klink amper soos Heinskowitz … Nê!

 92. Martin van Wieringen

  Gedeelte van die witvoertuigen is replacement van die nieuwe sa Badger voor sandf.
  Die IFV is een onverwoestbaar lelijk kreng een moordenaar die heel gevaarlijk is.
  De Badger van ontwerp uit Finland is voor sandf geproduceerd in sa als plaatsvervanger van de Ratel.

 93. Gepraat van onder ons neuse … Iemand het verder op hierbo in sy kommentaar gepraat van “in ons gesigte” …

  As jy wil sien van onder ons neuse en “in ons gesigte”, gaan Google Maps die volgende adres: 3 Buitekant St Kroonstad, Free State
  https://www.google.co.za/maps/place/3+Buitekant+St,+Kroonstad,+9500/@-27.66067,27.2325113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1e93e09afb0c7c9b:0x20a5a28d7745ee94

  Dit ‘blyk’ ‘n Vrymesselarstempel te wees … Julle weet mos, die Gratis Bouers. Losie De Morgenster Nr. 9 Oos van Kroonstad. Gereelde vergaderings in die Vrymesselaars Sentrum op die derde Donderdag van die maand. Vir verdere besonderhede kan u die Sekretaris naamlik D.J. Stemmet by 45 Henry Deyter Street, Kroonstad, 9500 kontak of by telefoon (056) 213 1856 http://home.worldonline.co.za/~grandlodgesa/glsacent.html

  Ns. Of indien julle verder belangstel ‘dalk’, alhoewel dit binnelands is, met ‘n ene Vaandrig kontak maak. Hy is ‘n ‘n Omgeeman van ‘n Diensorganisasie of iets dergliks … Die leuse is “Dien met vreugde”. Dit sal jou ‘Vry’ maak. Amper soiets soos “Arbeit Macht Frei”.

  O ja … “De Morgenster” is mos die son, nê of hoe?. Dieselfde een wat elke 16de Desember op die doodsklip in die Gratis Bouers se Tempel effe Suid van Tswane skyn.

 94. Mimi Hildebrand

  Indien die aarde plat is: waarom se Jes 40:22 Yahweh sit op die KRING van die aarde.
  Waar is die afgrond aan die 4 eindes?
  Hoe kan jy dan vlieg van Suid Afrika na Australia na Amerika en weer na Suid Afrika – altyd oos of andersom altyd wes?
  Indien jy op Tafelberg staan en kyk deur n teleskoop behoort jy Australia te sien?
  Ek vra maar net.

 95. Ek sien weer dieselfde ou (flou) storie.

  Hier sluip steeds akteurs (nogal van swak gehalte en pateties daarby) wat duidelik vir die Intelligensiedienste (sic!) [Afrikanerbond – Doringbos ?] werk.

  Hulle volg maar net weer die ou modus-operandi, naamlik om hulself as die sogenaamde “groot israeliete” voor te doen, en dan skep hulle natuurlik die beeld van hoe “dom, agterlik en verkramp” die ‘ware israelgelowiges’ (‘groot israeliete’) nou werklik is (sou wees).

  In hulle sotlike pogings om hierdie agterlike prentjie aan die lesers te skilder en verkoop, kom hulle natuurlik met die mees absurde en infantiele ‘bygelofies’ op aarde – soos byvoorbeeld om te verkondig “daar is nie Drie wat getuig in die hemel nie” …en dat… “die aarde is plat”. [Hahahaha!].

  Hiermee hoop hulle natuurlik om die (nuwe) lesers op die blad te vervreem en te laat ‘glo’ dat die Israelgelowiges (die sogenaamde “israel-visie”) inderdaad net ‘n spul ‘gekke’, ‘dommetjies’, ‘malletjies’ en ‘ekstremiste’ is wat in verregaande & absurde sotlikhede glo.

  Wees gerus : Die aarde is vir seker rond, soos hierbo alreeds verwys is na die Bybel wat van die KRING van die aarde praat (Jes. 40:22).

  1. Trek `n kring op papier of `n sirkel en kyk of jy nou `n BAL sien (soos julle kinders dit sal noem 3D – hoe COOL)… Ek het geweet die swakkes (die ware christene en nie GELOWIGES nie) sal nou weer iets soek om aan vas te klou soos `n aardbol. Julle sal nie my van plan laat verander nie ek het lank genoeg na julle en julle kerke se leuens geluister.Hoor hier JW12 (Wetenskaplike oplossing in `n pis-pot) Gaan vra jy ASB vir Oom Adriaan wie ek regtig is voordat U sulke lagwekkende beskuldigings maak en dan as jy toegelaat word deur U moeder om weer op die internet te klets , verwag ek `n groot onverskoning van U af ASB of gee my U moeder se kontak nommer om so `n ouer aand te reel met haar, Julle jong jeug (NEW AGE MISGEBOORTE) van vandag as julle 1% waarheid weet dan dink julle julle is professors in `n veld. Ek is jammer Oom Adriaan maar ek kan nie sulke slegte (sogenaamde) blankes meer duld dis waarom ek meer as `n jaar laas iets op die blog geskryf het. AS jy wil beskuldigings rond gooi dan lees bietjie hier Jy JW12 ek sal eerder dink jou moeder was `n wetenskaplike eksperiment (WAT VAN GEEN WAARDE IS NIE)en toe is jy daar nadat die vog verdamp het. Nou het jy `n stem gekry en `n paar vingers en nou tik jy alles van wat jy mee saam gestel is. GROETE

  2. Oom JW12,
   Daai kennis genaamd ‘waarheid’ – se oom Bosman en me JB is ‘shapeshifters’.
   Oom al van so iets gehoor ?

 96. Pieter-Jan, jy het seker die reg om jou saak te stel, want dit is n interessante stelling, waarvan ek al tevore gehoor het. Is dit wat bekend staan as die ” flat earth society ? ” Kan ek net vra dat jy dit so eenvoudig as moontlik hou, want almal is nie ewe belese in hierdie dinge nie. Ek self, is maar stadig van begrip, maar het al slim genoeg geword, om te weet hoe MIN ek weet ! En vir die mense wat hewig reageer op jou stellings, wil ek net sê : Of die aarde rond of plat is, kan dit enigsins n verskil aan jou saligheid maak ? Ek self, het al bv BAIE gewonder, waarom daar nie weer op die maan geland is nie ? En dat die wêreld-leiers almal familie kan wees, is vir my ook nie te vergesog is nie ! Hulle is dan deur en deur kinders van satan ! Mense, kom ons probeer ” uit die boks ” uit dink, want kennis is MAG ! ( En speel die BAL, nie die man/vrou nie ! )

 97. Goeie naand Mnr Dirk

  Dankie vir U begrip ook. Ja ek kan net vreeslik kwaad word as die hele aardbol bevolking almal mekaar glo maar as mense soos ek wat nie `n ROBOT (JW12 lyk my is een … ek wonder net hoe was die vorige 11) is nie en vir my self kan dink en redeneer met die gesonde verstand wat my VADER YHWH my gegee het (Geseën Het), dan is ek een of ander “extremist”, “Bomplanter”, “Rassis”, “Vrymesselaar”, “BroederBonder” of net soos my groot-oupa groottjie genoem is Slentergat doemprofeet of selfs daggaroker.

  Maar nou ja menigte van hulle wat my so veroordeel het al in die verlede, het dit indirek gedoen teenoor my VADER YHWH(die Ja stemmers en gevolg)is al ses voet onder en die ander helfte is oppad uit want die vernietiging van my volk (Afrikaners/hardkoppige BruinBees soos die Engelse ons voorheen genoem het) of ten minste twee derdes is voor die deur (deur die VADER YHWH die Swart Bose Magte SAL gebruik, Met Kapmesse/Pangas). My VADER YHWH het nog nooit laatvaar nie en straf het nog nooit uitgebly nie. So daar is nog altyd `n oorblyfsel wat HY (VADER YHWH)deur sy Geestelik Hand uitgekies het. Sag 13:7-9 (VERVOLG)

 98. O genade… kyk hoe vlieg die infantiele ad-hominems.

  Ek sal diegene nie ernstig opneem wat : Goedsmoeds (Bybelgelowige) Christene uitskel en afkraak ; wat Jeshua die Messiah nie as deel van die Godheid van JHWH erken nie ; wat absurde & belaglike stellings maak, soos byvoorbeeld dat die aarde kwansuis “plat” (soos hulle koppe?) sou wees, ensovoorts.

  Ons moet maar aanvaar dat ons soms in die ‘pietsnotte’ van die lewe gaan vasloop, dis nou diegene wat so effens “vlak in die dak” en “dof bo die skof” is – soos sekere “slimmes” wat graag daarop wys dat die aarde vier hoeke, hoekstene en pilare het – maar dan in dieselfde asem vir ons wil oortuig dat ‘n plat sirkel op papier ook vier hoeke sou hê (hou maar vir eers die laguitbarstings in).

  Terloops : Ek ken ‘n paar Israeliete (Israelgelowiges) buite Suid-Afrika wat vlieëniers is (privaat, kommersiëel en internasionaal). Een van hulle vlieg die Airbus A380 internasionaal. Hy het al letterlik talle kere om die aarde gevlieg. Enige vlieënier WEET dat die aarde rond is. Ek het hom toe gevra om hier te kom lees van die sg “plat aarde”. Sy reaksie was dat dit ‘n jammerte is dat daar sulke morone in SA is, en dat hulle hopelik nie voortplant nie. Ons het lekker gelag.

  1. Jou ou groot vriend Airbus A380 o-gats ek is jammer dis die vliegtuig se model nommer nê….werk heelseker vir NASA(National Agency for Space Actors. Vra my (JW12) boetie Jack hel hy lieg nes ek nê?!

  1. Goeie Naand (Robot) JW12

   Ek is bly om te sien jou rekenaar werk goed is dit U model nommer hierbo of mensgemaakte Naam. Vra die geletterde Vlieg ekskuus Vlieenier waarom hulle nie toegelaat word deur die Internasionale VN om eder oor die Suidpool te vlieg wat nader is na Australie nie, Weet jy wat hy sal vir jou die voedsel wat hulle julle robotte gee ID10T dat die brandstof sal ys, ens ens.

   Die tower swaartekrag wat ons op die aarde hou en die aardbol draai teen 1000km/h en jy dink ek is dom, ja die maan is van kaas, VSA was al op die maan hulle kan dit bevestig, o-ja jy moet solank pak want die aliens gaan jou kom haal, Superman is jou swaer en Wonderwoman was jou moeder. Jislaaik ek kan nog `n boek skryf, Ons Noem Hom sommer “JW12 die Robot sonder `n einde, hy draai soos `n top”. Mag ek dalk net een vraag vra, alles wat ek genoem het oor die aarde se vorm is uit die woord en wat is jou verskoning?

   Groete

 99. Hallo Robot JW12 — Waar het ek eenkeer nou genoem Robot JW12 dat ek nie my Massias YHWH-SHUA erken nie, daar hardloop jy al weer met die ERROR knoppie ingedruk, staan stil dat U moeder U kan gou help, Soos byvoorbeeld “Ek sal diegene nie ernstig opneem wat : Goedsmoeds (Bybelgelowige) Christene uitskel en afkraak ; wat Jeshua die Messiah nie as deel van die Godheid van JHWH erken nie ; wat absurde & belaglike stellings maak,” swaap. Word wakker en neem `n punt olie nou…..

 100. Sekere “briljante” karrakters/sluipers (verál op “regse” webwerwe) kan een ding werklik góéd doen, en dít is om die Israel Identiteit (in sy geheel) te smeer en ‘n slegte naam te gee ; deur bv te probeer voorgee of verkoop (of toneel speel, deur bv soos ‘n moroniese besetene te kere te gaan) dat Israel-gelowiges (soos hyself) kwansuis ‘ongeletterd’, ‘dom’, ‘infantiel’, ‘agterlik’, ‘vlak’, ‘gek’, ‘ekstreem’, ‘outyds’, en/of ‘verkramp’ is.

  Dit is ook gewoonlik húlle wat die hardste “YAHWE, YAHWE” skreeu op blogs – net om darem soos ‘n “egte Israeliet” te klink (en dalk soos een te ruik ook). As hulle langs jou gestaan het sou die spoeg seker in jou oë gespat het soos hulle al ewig “YAHWEH, YAHWEH” skreeu. Dit moet mos immers “eg” klink.

  Omdat hulle perdalks nog nooit van basiese Aardrykskunde gehoor het nie (of dalk nie verder as graad vyf gevorder het nie), gaan hulle seker die volgende aan ons “verduidelik” ; naamlik dat die maan eintlik net ‘n “plat ronde skyf” is, en hoedat die ‘man op die maan’ elke keer die maan met ‘n swart kwas inkleur (en dit later weer uitvee) – om sodoende die fases van die maan te vertoon. Tsk, tsk, tsk.

  Pietsnot & Kie sal seker voorts probeer verduidelik hoe die son elke keer in die Ooste op kom en in die Weste onder gaan, deurdat die son moontlik elke aand met ‘n outomatiese kabel & katrol (of roltrap) onder die plat aarde weer na die Ooste kant getrek word – om weer daar sy verskyning te maak in die oggend ; of so iets.

  1. Ja Robot JW12 alles wat U sê klink soos `n koor in die Liberaal en U robot mense se ore, soos U woord perdalks, Lees Henog ou seun en word wys. Die dwaas hou daarvan om gehoor en gesien te word, maar ek sal nie saam met U die heeltyd stry nie, want die wat toekyk weet nie watter een is die DWAAS/Idioot/Twisgierige nie. So vaarwel jou oulike robot.

 101. Vriende, lees tog op whitenationnetwork.com van die insident waar die blanke vrou in die Pick n Pay deur n swart vrou aangeval is ! Eers verbaal, en later fisies ! Hier is n klassieke geval, van hoe n dormante bose gees, skielik aktief word, en dan ander bose geeste, van die omstanders dan ook aktiveer ! Dit is noodsaaklik dat u as blanke, DEEGLIK kennis neem van hierdie insident. As u kans sien om hierdie bose geeste te aktiveer, beter u BAIE seker wees, dat u FISIES, sowel as GEESTELIK opgewasse is om die stryd te ontketen, EN TE WEN ! !

  1. Demone is nie kieskeurig oor die velkleur van hul gasheer nie. Bly weg van onrein plekke en onheilige mense, al maak dit jou finansieël seer en ongewild.

 102. Ek merk vandag op die ‘Afrikaner Nedersetting Noord Weskus’ se Facebook dat iemand gister die volgende vraag vra:
  “Ek wil weet word kaapse kleurlinge bruinmense ook toegang aangebied tot Afrikaner nedersetting aangesien ons ook in die minderheid is en ook Afrikaners is? Let wel ek het aansoek voltooi”
  Dit was gisteroggend om 8:13 gewees.
  Die Afrikaners verwerk seker nog die navraag vanaf hul mede Afrikaner …

 103. Hallo Vaandel genote, ek was n hele ruk van site af en dis opvallend dat niks verander het nie, almal is nog op mekaar se kele as n opninie verskil, maar ek het darem lekker gelag oor die plat aarde en vier pilare storie, nou ek is nie van die slimstes nie, wie bly op die pilare of vier pote, na watter sterre stelsel toe wys dit? staan jy op n pilaar om die heelal te kan sien, hoe is dit dan moontelik as aarde stil staan om sonop en sonsondergang te hê? watter gedeelte van plat aarde is no bo en wat is onder? hoe wys die maan dan half maan of vol maan, ek kan nie glo dat geletterde mense so nonsense kan kwydraak nie en dan nog bonop wil beledigend wees vir die wat verskil nie. maar ek verstaan die rede, kaarte word mos een dimensioneel op papier gedruk, dan moet dit mos so wees in realitieit ook, daar is n verskil tussen letterlike en figuurlike beskrywings in die bybel, anyway, dis my 10c wat ek ingegooi het

 104. Leonor, dankie dat jy al ons lesers dwing om dieper te lees en te dink! Let op hoe een of ander groot -gees dominee nou weer te velde trek teen Apartheid! Een van die dae gaan ons geskiet word, as ons net hierdie woord gebruik! En die bitterste pil, vir al die ” christene, ” EN ” Israeliete, ” is om uit te vind dat daar met die Bybel gruwelik getoor is! Dit is seker die hoofrede, waarom mense so oor godsdiens, baklei onder mekaar. Ons is eintlik maar almal woedend, dat ons so gruwelik mislei is, deur die GROOT GELEERDES! As Elia maar net wou kom, en die Baal-priesters se koppe afkap, sodat die misleiding kan stop!

 105. Leonor C Lombard

  Besoeker, jou reaksie is so voorspelbaar – geweet die profeet enetjie gaan jou vang. Daarom jou verwysing na Islam.

  Maar het jy geweet dat Yahshua na HOMSELF as ‘n Profeet verwys het?
  Lees gerus: Mat 13:57

  Mat 21:11 Luk 24:19
  Dit is Yahshua die PROFEET van Nasaret.

  Petrus Hand 3:22.23
  En elke siel wat nie na hierdie PROFEET luister nie, sal uit die volk geroei word.

  Dit is vir julle te verskriklik dat ek na julle god verwys as ‘n Profeet – hoe durf ek dit doen? Ek durf want Yahweh SÊ dit DUIDELIK:Yahshua ons Messias was ‘n Man en ook ‘n Profeet.

  Maar nou ja, wie luister nou vir Yahweh- julle glo Yahshua is ‘n God of Yahweh of wat ookal- soos julle GELOOF van julle godsdiens dikteer en ‘ter helle’ met wat Yahweh SÊ!

  Bevestig my boonste argument- julle geloof is die geloof in en van MENSE.

 106. Soos ek voorheen gesê het : Daar is glibberige opportuniste wat op hierdie blad sluip en hulle sal eenvoudig nie ophou om hulle slinks-verdraaide (platkop aarde) leuens uit te blerts nie… Boere Taliban -Styl et al… ongeag van die stoffies wat glo van haar leer-agtige skubbe afgeskud word.

  Feit is : Terwyl Jeshua die Messiah ook ‘n Profeet genoem was, is Hy óók al hierdie dinge :

  1 – Hy is Seun van JHWH (beide in die hemel – en toe Hy op die aarde was).
  2 – Hy is deel van die Godheid van JHWH.
  3 – Hy is die Woord van JHWH.
  4 – In die begin was Hy by JHWH in die hemel.
  5 – Hy is by God (JHWH) terwyl Hy self ook (deel van, in die boesem van) JHWH is.
  6 – Hy en Sy Vader JHWH is een (in gees) en hulle is eensgesind.
  7 – Alle dinge het deur JHWH se seun Jeshua ontstaan.
  8 – JHWH se seun Jeshua (die Woord) het vlees geword.
  9 – Alle mag is aan Jeshua oorgegee deur sy Vader JHWH.

  Dws voor Jeshua mens (vlees) geword het, was Hy deel van God (JHWH) in die hemel, en was sy (geestelike) heerlikheid en gestalte net soos dié van sy Vader JHWH en het hy aan die regterhand van JHWH gesit.

  Tans sit Jeshua weer aan die regterhand van sy Vader JHWH en is Hy dus nou geen mens meer nie, maar DEEL VAN DIE GODHEID (deel van die Goddelike gesag in die hemel), omdat Hy en sy Vader Een in Gees is ; en omdat ALLE GESAG deur JHWH aan Hom oorgegee is.

  HalleluJah !

 107. Tante Leonor jy verkondig die Islam leerstelling. Hulle noem Hom net Isa. Jou aanklag teen Hom is ook dieselfde aanklag wat die Jode teen Hom gemaak het toe hulle Hom wou stenig (Joh. 10:33) Ek dink dit sê als en geen verdere debat is nodig nie. Dankie en totsiens.

  1. Leonor C Lombard

   Besoeker, moenie dat ek jou stellings beskuldig as die toppunt van onkunde nie.

   Verduidelik HOE ek Islam verkondig? Maar eers – verduidelik WAT is Islam. Dan maak ons sommetjies en besluit of ek ‘n jodin is of dalkies ‘n moslem is. Altwee kan ek beslis nie wees nie. Miskien kan ons dalk sien dat ek net ‘n eenvoudige ou wereldse Israeliet is wat die verbond van Yahweh gemaak by Horeb aanvaar het.

  2. Besoeker,
   na bo het ek al gevra. Kennisse wat oom Bosman ken se hy’s n ‘shapeshifter’.
   Wat is dit?
   Sal warder…want almal het net gegiggel toe ek uitvra.

 108. Ek hoef geen Skrif as “vals” te bewys nie. Die Skrif is verstaanbaar, dankie.

  In Miga 5: 3-4 is die term “broers” beeldspraak. Maar natuurlik wil die skubberige Boere Taliban Verleidster dit hê dat ons almal dit as “letterlik” en “tot op die letter” moet opneem. Dit werk nie so nie. Ons sal nie.

  Om valse beskuldigings dmv strooipop argumente te probeer voer sal nie werk nie. Ek het bv nêrens gesê dat JHWH Homself “gekloon” het nie. Hierdie is tipies Mullah-Abdullah-Leonora se Mufti-Poefti leuens, Boere Taliban -styl.

  In die droom van Daniël (Dan. 7:13) word slegs die toekomstige koninklike seremonie uitgebeeld en is dit geensins ‘n weerspreking of teenstelling van dít wat ek hierbo geskryf het nie.

  Tans sit Jeshua aan die regterhand van sy Vader JHWH (beide as Goddelike Geespersone) in die hemel, en steeds sal daardie seremonie van Dan. 7:13 in die toekoms plaasvind – nes Daniël dit gesien het. So eenvoudig soos dit. Niks nodig om hare daaroor te kloof nie.

 109. mOET MY ASB. NIE WEER VLOEK EN BELEDIG NIE – Dit dien geen doel om oor die drie-eenheid te twis nie. Oordeel self en glo wat jy wil. Daar is geen Skriftuurlike bewyse om dit te bevestig nie! Ondersoek dit gerus maar self. Hier is slegs drie van menige ander studies wat dit bevestig.
  1. • “THE BIBLE DOES NOT TEACH THE DOCTRINE OF THE TRINITY. Neither the word ‘trinity’ itself nor such language as ‘one-in-three,’ ‘three-in-one,’ one ‘essence’ (or ‘substance’), and three ‘persons,’ is biblical language. THE LANGUAGE OF THE “DOCTRINE” IS THE LANGUAGE OF THE ANCIENT CHURCH taken from classical Greek philosophy” (Christian Doctrine, Shirley Guthrie, Jr., 1994, pp. 76-77). It’s important to observe here that the author attributes the notion of the Trinity not to Scripture, but to influence from Greek philosophy. http://www.yrm.org/trinity-fact-fiction.htm
  2. ALTHOUGH THE CONCEPT OF THE FATHER AND THE SUN MAY SEEM seem like an incredibly simple one to understand, numerous religions teach the doctrine of the Trinity–or a three-in-one Godhead. Because of that commonly held belief, many people do not truly recognize who Almighty God and Jesus Christ are, or know about the unique relationship they share together. To much of the world, the mystery of the Father and the Son is a LITTLE KNOWN FACT OF THE BIBLE.
  Is the Trinity fact or fiction? http://www.bible-research.org/newsflash/the-trinity-fact-or-fiction.html
  3. TRINITY NOT MENTIONED IN BIBLE – The truth is that the Trinity isn’t even mentioned in God’s word, the Holy Bible.(5) A check of any concordance will prove this fact. Not only is it not mentioned, but the doctrine is neither found in the New Testament,(6) nor the Old Testament.(7) http://www.auburn.edu/~allenkc/trinity.html

 110. Tannie Leonor verkondig die Islam, oa. Qur’an surah al-maida 5:75. Sy bring ook die Jode se aanklagte teen Hom (Joh. 10:33). Tog noem sy haarself ‘n uitverkore Israeliet. Hierdie verskynsel kom voor by Joodse Talmoed Kabbaliste. Ek weet nie hoekom hou sy haar lyf muishond hier tussen die Boere Christene nie. Ons geloof is nie haar geloof nie en haar geloof is nie ons s’n nie. Dalk ‘n siel vampier? Gee haar niks.

 111. Blykbaar was die vroeë motorbande gemaak van suiwer natuurlike rubber met verskeie chemikalieë gemeng met die loopvlak komponente. Sink oksied was gebruik om vasvat en greep te verbeter wat veroorsaak het dat die hele band wit was. Die wit rubber het egter nie genoegsame duursaamheid/uithouvermoë verskaf nie. Koolstof swart was toe bygevoeg in die rubber van die loopvlak om dit te bewerkstellig. So nou het hulle gesit met swart loopvlakke en wit binne- en buitewande. Later was totale swart bande beskikbaar. So het die motorband ververvaardigers voortgeborduur op variasies van die wit en swart of net swart bande. Wit wand bande was nogal volop tot in die 70’s. Vandag moet die tipe witwand bande op spesiale versoek gemaak word. Interessant nê. Ek het nou nog iets geleer. Daar is baie meer hieromtrent te lese.
  Wat ook interessant is, is dat daar nou ook ‘Oranje Bande’ beskikbaar is. Dit klink/lyk nogal na ‘n storie nê. Veral asof daar ‘n storie agter dié storie kan wees …

 112. Weet jy waarmee jy hier kommunikeer? Wat en wie dink jy bespot en beledig Christen gelowiges? Wat en wie dink dink jy koggel die gesag en goddelikheid van die Verlosser? Julle speel gevaarlike speletjies met bose entiteite.

 113. Goeie more,
  Leonor, dit is al geruime tyd dat u poste gelees word op verskillende plekke, en het nog altyd iets daaruit geleer, groot respek daarvoor, dit was altyd goed beredeneerd, en uit een gesit (stem nie altyd saam nie maar maar dit pla mos nie baie nie). MAAR hierdie storie van die plat aarde. Gids my tante, kom uit die spul uit, hulle gaan vir u opvreet.
  Groetnis

 114. My begrip soos ek dit verstaan en vir elk ander om dit self te ondersoek. Verskille oor die begrip het voorheen onvanpaste en lasterlike kommentaar uitgelok. Respek en agting vir mekaar, sal eerder werk.
  Een van die mees omstrede verse in die Bybel is 1 Joh 5:7 en ook een van die min beskikbare verse in ‘n poging om ‘n drie-eenheid te probeer bewys. Die vers is so omstrede dat al die moderne vertalings, behalwe die NKJ die vers verwyder het. Maar, selfs die NLV het ‘n onderskrif wat verklaar dat hierdie vers nooit gevind is in die oudste Griekse manuskripte nie. Die rede vir die verwydering van die vers veroorsaak ernstige twyfel by gelowiges asgevolg daarvan dat dit duidelik voorkom asof dit nie die werklike Woord van God verteenwoordig nie. Hierdie vers was nooit omstrede totdat die moderne vertalings verklaar het waarom die teks uitgelaat word nie. Die teks sê daar is drie wat getuig, wat die onderwerp van die vers oor ‘n “VERENIGDE GETUIE” tussen hierdie “drie” BEVESTIG en daar is geen rede om te glo dat dit iets anders impliseer nie. Dit word eerder geïmpliseer dat dit” DRIE”, afsonderlike EIENSKAPPE van EEN getuie is. 1 Johannes 5: 7, sê letterlik , “en hierdie drie is een.” Die volgende vers 8, praat van die Gees en die water en die bloed, dit sê letterlik , “die drie is een” wat beteken dat hierdie vers ook ‘n algemene en verenigde getuienis omskryf. Die verwarring kom in by die foutiewe toepassing van letterlike en simboliese begrippe, wat uiteraard tot verskillende boodskappe en betekenisse kan lei. Daar word te veel vergeesteliking toegepas op letterlike betekenisse van die skrif wat lei tot ‘n ander evangelieboodskap. Ook is daar ewe veel wanbegrippe van simboliese terme wat as letterlik vertolk word, soos in die besonderse geval.. (Vervolg)…

 115. Vervolg – 1 JOHANNES 5:8 –
  1953 vertaling – en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.
  Let daarop dat die 1953 – geen voetnotas, byskrifte of enige kruisverwysings na ander Bybelboeke het om die verklaring te ondersteun nie.
  1983 vertaling – die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. (Hierdie vertaling het nou ‘n byskif gekry – nl – 5:7: Enkele manuskripte voeg in: … in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; 8 en daar is drie wat getuig op die aarde:
  Kyk nou net die volgende, HIER WORD DIE NAAM JESUS INGEVOEG – BYBEL VIR ALMAL VERTALING – die Heilige Gees, Jesus se doop en Jesus se dood. Al drie sê dieselfde oor Jesus. en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. Let daarop dat verse 2-10 van 1 Johannes 5, geen byskifte of kruisverwysings na ander Bybelboeke het om die verklarings te ondersteun nie.
  Om konsekwent te wees, moet die voorstanders van die Drie-eenheid dan ook uit 1 Johannes 5: 7 aflei dat hierdie drie, die water, die Gees, en die bloed, ook ‘n Drie-eenheid van EEN wese is. Dit sal nogal roekelose wees om hierdie teks te verklaar as die Vader, die Woord en die Heilige Gees as een GOD terwyl die vers sê dat die drie is ‘n verenigde getuienis of (verklaring). Die EENHEID in die VERKLARING is ‘n eenheid van doel en funksie, nie ‘n eenheid van identiteit of ontologie en stof van ‘n wese nie. Met ander woorde, die drie, die God die VADER, die (SY) WOORD en die (SY HEILIGE GEES) is in EEN verenigde ooreenkoms oor DIE verklaring / getuienis. (Vervolg)….

 116. Vervolg –
  Om te verstaan wie Jesus was, moet ons eers die basiese leer van die drie-eenheid probeer verstaan, wat ‘n uiters omstrede begrip is EN HOEGENAAMD NIE WERKLIK DEUR DIE Skrif bevestig kan word nie. Die Bybel leer ons egter onomwonde dat God Yahweh slegs EEN ENKELE WESE is. Dit sê vir ons, dat alle bewerings dat Jesus voor sy menslike “inkarnasie”, ‘n aparte “god” gewees het en dus geskei van God Yahweh, die Vader, ‘n saak van onmoontlikheid is. Jesus word eers na Sy geboorte as MENS beskryf en word duidelik apart van Die Vader se identiteit onderskei..
  1 Tim 2:5 – Want daar is EEN GOD en een Middelaar tussen GOD Yahweh en die mense, die “MENS” Yahshua (Christus Jesus),
  Dit is uiters naïef om te glo dat Jesus (Yahshua) vantevore ‘n goddelike wese was deur Hom letterlik by name te koppel aan die begrip WOORD. Die WOORD van God was nog altyd Sy EIE PERSOONLIKE WOORD en WESE en kan geensins verpersoonlik word met enige ander goddelike wese nie. Die eenvoudigste rede waarom die Seun van God, die Woord genoem word, kan so verklaar word: wanneer ons, ons eie woorde , wense en denke aan ‘n ander wil openbaar, kan ons ook iemand stuur as ons spreekbuis of boodskapper. Net so het God Yahweh Sy seun gestuur (nadat Hy as mens gebore is), om die Vader se WOORD ( gedagtes, Wil en weë aan Sy Vader se kinders, Israel), te verkondig en te openbaar. (Vervolg)….

 117. Vervolg –

  Die frase “WOORD VAN GOD” beteken letterlik dit en identifiseer hoegaanmd nie ‘n ander “goddelike” wese nie. Die WOORD beteken meer as die gedrukte woorde op ‘n bladsy. God is ‘n kommunikeerder en het gepraat in die menslike realm sedert die begin. Hy praat deur Sy skepping (Psalm 19: 1), deur die ou profete (Hosea 12:10; Hebreërs 1: 1), deur die Heilige Gees (Johannes 16:13; Hand 16: 6), deur middel van die Skrif (Hebreërs 04:12 ), en deur die Persoon van Sy Seun, die Mens Jesus Christus (Johannes 14: 9). Ons kan leer om God beter te leer ken deur te poog om hom in elke manier wat Hy praat te hoor.

 118. Vriende, uit al hierdie debatspunte, is daar EEN ding, wat vir my baie duidelik na vore kom nl. Ons ALMAL, weet nie soveel as wat ons dink ons weet nie ! Ons ly ALMAL aan tonnelvisie, en is vasgevang in denk-groewe. Al wat verskil, is die DIEPTE van die groef, wat elkeen in vasgevang is ! Maar kom ons hou aan vrae vra, en probeer mekaar help, om antwoorde te kry. Maar as die medisyne bitter is, beteken dit nie noodwendig dat dit gif is nie ! So wag maar n rukkie, voor jy die dokter doodmaak, wat die voorskrif vir jou gegee het !

 119. As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy Sy pêrels, al Sy pêrels, fraaie pêrels, vir Jesus se kroon. Al die kindergesiggies soos die sterre se liggies, is die hemelse pêrels, vir Jesus se kroon.

  1. Vir die hemel, vir die hemel, sal Hy hul versamel, al die skones, al die wittes, vir Jesus se kroon. Al die kinders, al die kinders, vol liefde vir Jesus, is die pêrels, kosbare pêrels, vir Jesus se kroon.

 120. Sou enigiemand nog kan verklaar dat hierdie wesens hoegenaamd ons “naaste” kan verteenwoordig. Mens kan met groot moeite slegs jou eie naaste lief hê, maar gewis nie die soort wesens nie. As dit waar is, dan is dit beslis ‘n teken van ‘n “ANDER VREEMDE SAAD” wat gewis nie deel is van die Goddelike Adam/Israelsaad NIE ! Watter soort gees woon in die wesens en motiveer sulke dade?
  http://kashinews.blogspot.co.za/2015/11/human-meats-are-being-sold-all-around.html

  1. Johann, ek sukkel regtig om te glo, dat storie en fotos die waarheid is ! Maar ek weet ook, dat die boosheid van die wêreld, vêr verby die gewone mens se gedagtes, en verbeelding strek ! Maar as dit waar is, gaan n klomp ” sendelinge ” op die vliegtuig spring, om hierdie arme mensvreters te bekeer ! En as hulle self in die ” potjie ” opeindig, is hulle mos martelare ? ? Dankie tog, ek voel nog nie n ” roeping ” nie !

 121. Hier is ‘n man naamlik mnr. N.C. Schoombee, boere-sakeman van Bethlehem en stigter van die Boere in Nood Facebook-groep. Hy het met sy besoeke aan kliente gesien wat met die huidige erge droogte op plase aangaan en toe die Boere in Nood Facebook-groep gestig om ‘n sentrale platform te skep sodat boere kan praat oor hul probleme en om uit te vind wie hulle kan kontak in geval van nood. Daar het mense soos Graham Wansbury en JP en Natalie Vermaak na vore getre en gehelp. So dankbaar was van die boere dat hulle in trane was.
  Die vraag wat boere soos die skaapboer (dame) van Steynsrus, Wouter Snyman buite Olifantshoek en andere wat deur die Boere in Nood Facebook-groep gehelp is moet vra, is die volgende: Waar was TLU SA en AGRI SA.
  Intussen het TLU SA en die Boere in Nood Facebook-groep samewerking bespreek t.o.v. die droogte toestande. Die volgende vraag wat opduik is: Nou waar is AGRI SA dan nou?
  Die twee instansies het gemeenskappe gevra om Gemeenskaplike Operasionele Sentrums te skep op plaaslike vlak om vennootskappe te vorm tussen belanghebbendes soos georganiseerde landbou strukture, kerke en burgerlike gemeenskapsorganisasies. Ai, jai jai, het die genoemdes dan na 1994 sodanig uitmekaar geval dat ‘n boere sakeman van Bethlehem probleme op die grond moet uitwys.
  En kerke? … Hulle is te besig met sosio-politieke manifeste, moderators, “neo-rassistiese veroordelings”, “ongelykheidsfaktore”, “swartmense se sensitiwiteit oor rassisme”, “verdraagsamheid”, “verpligte ekonomiese transformasie”, Boeksak se Belydenis van Klapperhaar endiesmeer. (Word Vervolg

 122. (Vervolg) Ja, die Hugenote en die Nederlanders se Johannes Calvijn/Vrymesselaars kerke. Ineenverstrengel met die ‘georganiseerde landbou en burgerlike gemeenskapsorganisasies. So uit die ou Kaapse dae tot vandag toe.
  http://www.bloemfonteincourant.co.za/article/10428/Farmers-open-hearts-and-feed-stores-to-those-in-need
  http://landbou.com/nuus/droogte-help-boere-in-nood/
  http://www.tlu.co.za/index.php/en/component/content/article/42-english/latest-news/472-boere-in-nood-and-tau-sa-join-hands.html
  https://www.facebook.com/NGKerk
  https://www.discerningtheworld.com/2014/11/27/huguenots-john-calvin-freemasonry/#comment-451571
  Ek moet sê dat mnr. N.C. Schoombee en helpende mense kry op die stadium die voordeel van die twyfel moet kry. Alle krediet aan sulke mense. As hulle deel was van die Kerk/TLU SA/ AGRI SA/en andere “Doringbos”-plot dink ek nie dat ‘n Boere in Nood Facebook-groep gestig sou gewees het nie. Moet ook bysê dat die Fascebook-groep eintlik , sonder dat hulle dit bedoel, die ‘georganiseerde landbou’, ‘kerke’ en ‘burgerlike gemeenskapsorganisasies’ ontmasker.

 123. Mimi Hildebrand

  Goeie dag Leonor. Moet jou tog nie steur aan die naamnoemery nie.
  I.v.m die aarde, ek stem saam oor die spoed van die draai van die aarde. Klink darem te erg vir waarheid. Hoekom word valskermspringers nie weggewaai as hulle so hoog uitspring nie. Dat die aarde stilstaan kan dalk ook waar wees.
  Oor die plat aarde is daar 2 vrae wat iemand eers moet antwoord nl. 1. Waar is die einde dan. Met al die tegnologie moet daar darem fotos of iets wees wat wys hier is die einde of afgrond.
  2. Hoe vlieg hulle dan rondom die aarde.

  1. Goeie middag,
   Skuus oom Adriaan, dit is bietjie van die draad af, maar as iemand darm nonsense praat moet mens waarsku. Die plat aarde storie.
   Mimi, u vra waar is die einde van die plat aarde, dit is daar waar ons ander swerfling glo is die suidpool. Daar is volgens hulle ‘n yslaag met ‘n ‘wal’ (150m hoog) wat mens moet oor voordat jy ‘afval’, maar moenie worry nie daar is blykbaar wagte wat kyk dat mens nie afval nie. Die beskrywing kom van hulle wereld kaart af, waar die noordpool in die middle is, en die ander kontinente daarom tot by die ‘wal’. Volgens die lotte is die geskiedenis van die ondekking van die suidpool (Scott se wedloop) alles onwaar. Interessant is dat die wereldkaart (met die noordpool in die middle) ook die lotte se embleem is. So is dit dan ook die embleem van die VN, die so genaamde “nuwe wereld orde”. Mens kry die embleem ook orals waar hierdie nuwe wereld orde (New age) gemorsies gepraat word. U ander vraag van hoe mens om die aarde kan vlieg, onbekend, want volgens die lotte sal mens ook ‘n duikboot moet gebruik om deur die ‘water onder die aarde’ te kom. So om saam te vat bly liewer weg van die goed (nuwe wereld orde) se aanslag op die mensdom.
   Groetnis.

 124. Naand oom Adriaan. Ek was in Italia geduurende Desember. Wat ek wel op gelet het is dat daar nie veel sneeu op die Alpe geval het nie. Met ons water skaarste; waar gaan hulle water kry vir die jaar? Wat nog meer van kos?

 125. Daar word altyd met die boer se godsdiens ingemeng en/of ontneem en altyd word sy grond bedreig in ons geskiedenis. Die revolusie/oorlog teen die 2aspekte is nog altyd in die “ou dae” en moderne tyd deurlopend aanwesig. Die “nuwe” wet is dalk net met ‘n beter omhulsel. Die boer moet nog altyd ‘n stryd voer. Grondeise en plaasaanvalle maak dit seker net ‘n vinniger proses.

 126. Goeie more Mimi Hildebrand

  Ekskuus mag ek inkom hier, kry die boek van Herinnering met die ekstra boeke van die Ou testament en Nuwe (Die was nou die boeke soos Henog, Opregte en ander in OT wat deur die kerkies (vandag se Baål-tempels) vervang is soos byvoorbeeld met Henog die boek vervang die boek van Openbaring in die Nuwe Testament) Die boeke veral Henog verduidelik dit self want ons VADER YHWH het hom laat sien om op te skryf vir die ADAMITIESE nageslag (Ons as BoerVolk Sion/Ari-El wat deel uitmaak van die Huis van Isra-El, vandag. NB: LETWEL nie GEESTELIKE HUIS NIE want die is die kerkies se K@K)

  Die son en maan wentel binne en in buite bane afsonderlik, Luister nou na wat HENOG aanksou, Die Son en Maan is ewe groot, die Maan is in die binnebaan en die son aan die buitebaan dis waarom ons met die oog `n Sons verduistering kan sien want dit is wanneer die Maan voor die Son in beweeg. Hulle het ook tyds skedules om na te kom om sodoende die Seisoene meetebring en dan`n skrikkeljaar soos van-jaar 2016, ook die diereriem soos Job gesien het om dit waar te neem. ens.(Henog 41:1-5 en dan ASB saam Henog 78:1-17)

  Die aarde staan op Twaalf Pilare soos die hoeveelheid maande daar is in een jaar en dan die dag tyd van 12:00 tot 12:00 middernag(=24 uur so 2 X 12 =24) HENOG 41: 4-9. VADER YHWH het balans in alles gesit, ons mense het dit verwyder om so die regte uitverkore VOLKE te mislei.

  Die dag begin ook elke aand met sons ondergang 18:00 nie soos ons aan gewoond is nie, met sons opkoms nie.

  Daar is so baie inligting in die boek dit laat eintlik vir Johannes in stilte staan met verbasing, My Liefde vir my VADER YHWH se woord is die mees kosbaarste, selfs met tye meer as voedsel.

  Vervolg

 127. Goeie more Mimi Hildebrand (VERVOLG)

  Net om op te noem uit die boek van HENOG:
  -Aborsie 69:12, -Atoombomontploffings 57:2,-Die lig van die Maan kom van die Son 73:7; 78:10; – Engele openbaar aan Henog die geheim om met ink op paier te skryf 69:9; -YHWH sal nog uit die Tempel geban word (Die 10 Gebooie is klaar vervang met aardse wette)- Metale vir yster vir wapentuig sal nutteloos wees -52:8; – In die laaste dae sal die mens weer afgode aanbid (Soos sport Nuwe SA sin is vandag)99:7;- Kindermolestering = Die Openbaring van Henog 5:16; – Openbaar die geheime van hael, sneeu, die donder en weerlig 41 en 59; – Profesieë oor die laaste Dae Hoofstukke 60, 80, 90 en 91; Woorde van geregtigheid = YHWH se Woord (Bybel) sal in die Laaste Dae verander, Gelaster en dan somer om af te sluit Verkrag word 104:7 tot 10. Seisoene Hoofstukke 2, 3, 4, 5 3 en 6.

  U sal nie spuit wees nie glo my (Net om U nuskierig te Maak: Hy beskryf die SEWE vlakke van Hemele in die Openbaringe van Henog Hoofstukke 3 tot 8).

  Lees Sussie en word gevul met die VADER YHWH se Hemelse wysheid.

  Pieter-Jan Van Zyl

 128. Goeie more Mimi Hildebrand (VERVOLG)

  Jy kan nie glo hoe alles saam in een pas nie soos `n legkaart en ons VADER YHWH is in beheer. Kom wat wil vyand of Satan of Lucipher dit/hulle sal my nie tot stryd bring nie, die aarde is nie eers een miljoen jaar oud nie. Wat nog van Honderd miljoene jare, net `n paar EONs/Enos tydperke (1 tot 12 X 10 000 jare)so die wetenskaplikes se aardse teorie sal aards bly. Die Adamiet (Dis nou ons Blankes Letwel opregtes) is net so ± 6000 jaar oud van ons Groot oupa ADAM. Gaan lees gerus daar is twee keur mense geskep in Genesis (Gen 1: 26 tot 28 Man en Vrou dadelik geskape en dan 2DE keur Gen 2: 7 en Adam was geformeer (GHAROSHES Hebreeus vir – Suiwer gemaak met gees van onderskeiding tussen reg en verkeerd. Gou `n vraag het U al ooit in jou lewe `n Baster (Kleurling) of Indiër of Geelras/Chinese/Japanese/Koreane of Swarte/Neger rasse, ens al sien BLOOS, want hulle kan nie weens die Gees van LIG/Suiwerheid wat in ons (elke suiwer)Blanke heers met Adam se skepping. Gaan Lees gerus ook Hooglied (Bybel se OT) 5:10 tot 16 Ons VERLOSSER YHWH-SHUA se beskrywing “vers 10; My beminde is SKITTEREND WIT” Haai kyk nou net daar is die kerke se teorie in deur hulle eie fondament om te dink die MASSIAS was swart/Indiër/Geelras.

  Die MASSIAS het ook net gekom vir die Blanke Stamme van ISRA-EL. Matt 15:21 -28 Waar die Kananese vrou (Baster/Kleurlingg in vandag se tyd)vra vir genesing van haar dogter. Ons MASSIAS YHWH-SHUA wat haar antwoord in vers 24 “Ek is net GESTUUR na die VERLORE STAMME van die Huis van ISRA-EL. So meisie sien dat ons VERLOSSER die Grootste Rassis was van sy TYD.

  So ek is bly om deel te wees van die Goeie en Suiwer dinge. Die ander aardse volke kom nie eers onder die oordeel van die woord nie.

  Pieter-Jan Van Zyl

 129. Soos reeds hierbo genoem sê/vra iemand by die Afrikaner Nedersetting Noord Weskus se facebook of “kaapse kleurling bruinmense ook toegang tot Afrikaner nedersetting aangesien ons ook in die minderheid is en ook Afrikaners is? Let wel ek het aansoek voltooi”

  ‘n Ander iemand antwoord en sê: “Jy sal nie verbied word om daar te kom nie maar om daar te bly weet ek nie. Dit is ‘n AFRIKANER nedersetting.”
  Hy sê ook: ” Solank jy dieselfde waardes het as die Afrikaner en dieselfde kultuur dan is daar geen probleem nie.”

  Toe kom ‘n ander ou en hy sê: “AFRIKANER ? WIE, WAT IS DIT ??
  EK IS DOM MET N DEFINISIE DAARVOOR.”

  Die bogenoemde dialoog het plaasgevind binne die bestek van die laaste vier dae. Daar is nog geen duidelike antwoord/uitsluitsel vanaf die Afrikaner Nedersetting Noord Weskus se bestuurslede aan die “kaapse kleurling bruinmense” wat “ook in die minderheid is en ook Afrikaners is” nie.

  Ek het ‘n sterk vermoede dat ‘n hele paar ‘Afrikaners’ in spanning sit en wag op die antwoord/uitsluitsel …

  Ns. Sal die uitvoerende hoof van die Afrikaanse Handelsinstituut byvoorbeeld ook daar kan woon? Hy sê oor die term ‘Afrikaner’: “…, dit was nog nooit ‘n term wat eksklusief verwys het na wit Afrikaanssprekendes nie.”

 130. Pieter-Jan van Zyl,
  Wat jy aanhaal oor die Boek van Henog en ook die Openbaring van Henog, is alles waar. Dit is jammer dat baie van die Apokireiwe boeke deur die RKK uit die samestelling van ons hedendaagse Bybel uitgelaat is. Moontlik het Adriaan dalk nog van Henog se Boek beskikbaar en indien nie moontlik kan hy dit as ‘n e-boek beskikbaar stel. Dit is ‘n moet om te lees tesame met ander bybelboeke !

 131. Mimi Hildebrand

  Pieter-Jan ek stem saam oor baie wat jy se, maar ek stem nie saam met wat jy se oor die dag nie. Jy se die tyd van die dag is van 12:00 tot 12:00 x 2 is 24 uur. Dan se jy die dag begin 18:00 in die aand.
  In Joh 11:9 se yahshua self, is daar nie 12 ure in die dag nie. Daar is nie n woord in Hebreeus vir n 24 uur dag nie.
  Oral in die skrif word gepraat van dag en nag. 40 dae en 40 nagte ens.
  Dan weer wat het die dag met die nag te doen.
  Jer 33:20 So spreek Yahweh: As julle My verbond met die dag en Mt verbond met die nag kan verbreek. In die King James staan dit “that there should not be dag and night in their season. Elkeen n aparte seisoen.
  Kyk hoe staan dit in Num 11:32 Toe het die volk opgestaan daardie HELE DAG en die HELE NAG en die HELE VOLGENDE DAG.
  Job 38:12 Het jy solank jy lewe, due more ontbied, die dageraad sy plek aangewys?
  Ook Ex 16:5 Vanaand sal julle weet …en more vroeg dan sal julle…
  Hand 23:31 die soldate het Saulus in die nag na Antipas gebring. DIE VOKGENDE DAG VERDER GEGAAN.
  Kyk wat se Job 17:12 Van die nag maak hulle dag; lig, se hulle is naby vanwee due duisternis.
  Laastens kyk na die gelykenis van die werkers in die wingerd, hulle praat van 3de, 6de, 9de en 11de uur. Nie van 14:00, 18:00 of wat ook al nie. Nog net Hand 4:3 in gevangenis gesit tot die volgende more, want dit was al aand.
  So kyk maar weer goed. Die dag begin in die oggend en eindig in die aand.
  Ek glo daar is seker iemand wat dit beter uiteen kan sit as ek.

 132. Mimi Hildebrand

  Jy sien Pietet-Jan, hulle het so baie verander en vir ons gelieg. Ons moet fyn kyk en mooi lees.
  Die dag in Gen 1 is yom in hebreeus, so ook die dag van Ex 20 gedenk die sabbatDAG, ook yom.
  Die 12 ure in die dag waarvan Yahshua praat se die grieks is die warm gedeelte.
  Dit pas perfek wanneer ons na die pasga kyk. Hulle moes die lam op die 14de teen die aand slag. Na sononder. Die skrif se dit is ‘n NAG wat plegtig onderhou moet word. Die volgende DAG, die 15de het hulle getrek.
  As jy dit eers verstaan dan sien jy oral die bewyse.
  Groetnis

 133. JW12, dankie vir jou toewyding, en moeite om JOU geloof aan ons almal te verduidelik ! Net so bedank ek ALMAL, wat met moeite en harde werk, hulle interpretasies en gedagtes met ons deel. Maar ons moet nooit vergeet, op hierdie webwerf, hoor ons maar net van n paar, van die honderde gelowe, en/of kerke wat deesdae beskikbaar is ! En ek sluit in, christene, Israeliete, en gelowiges, wat verkies om nie onder een van hierdie benamings/gelowe, te lewe nie. Maar ons is dankbaar, vir hierdie platform wat Adriaan geskep het, vir mense om oor ernstige sake te debatteer. Ek glo daar is lesers, wat nog nooit so baie Bybelstudie gedoen het , soos van dat hulle Vaandel begin lees het ! Ek het al tevore hierdie vergelyking gemaak, en wil dit herhaal nl. Vaandel is soos n diamant-delwery ! Al die inligting kan gesien word as gruis, waarin KOSBARE diamante versteek is. Om daardie diamante te kry, en jou EIE te maak, moet jy HARD werk, en AL jou vermoë en intelligensie gebruik ! Verder, glo ek, as jy waarlik n verlore skaap is, sal jy by die Herder uitkom, maak nie saak watter struikelblokke, ( godsdienste en/of gelowe ? ) oor jou pad mag kom nie ! Kom ons hou dit tog maar in gedagte, as iemand nie kan/wil met ons saamstem nie !

 134. Leonor C Lombard

  JW12 jou tirades – jy sal moet kalmeer- are in die kop en die dingetjies.

  Vir almal wat die waarheid soek:

  Daar is baie akademiese artikels oor die vervalsing en knoeiery wat plaasgevind het in die nuwe testament;

  Die maklikste bron is
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bible_verses_not_included_in_modern_translations

  Moet nie afgesit word deur ‘moderne vertalings nie’ want meeste het hulle huiswerk goed gedoen en nie soos Erasmus gedwing was om die vers van die 3 getuienis in te sit. Hulle het AL die grondtekse deurgegaan, die kant-notas bestudeer om slegs dit wat in die grondtekse as geldig verklaar is ingesit.

  Mat 16: 9-20 is in GEEN grondteks nie.

  Heb 1-2

  Let op na die vers:

  Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun.

  HEELTEMAL korrek- volgens Deut 18:18

  2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

  Die Griekse woord wat vertaal is met DEUR is DIA.

  #1223 διά dia {dee-ah’}

  2) through
  2a) the ground or reason by which something is or is not done
  2a1) by reason of
  2a2) on account of
  2a3) because of for this reason
  2a4) therefore
  2a5) on this account
  Gaan gerus na qbible.com en verifieer.

  1. Leonor C Lombard

   Nou my liefste JW12- Jy KIES om Jeshua OOK as God aan te roep en HOM OOK te dien. Daarom SAl jy soos die katolieke kerk vertaal het- DEUR lees.

   Ek het Yahweh as die Enige Waaragtige God gekies en vir jou SY WOORDE gegee waar HY SELF sê: EK wat Yahweh is, is die Skepper van ALLES, ALLES het deur MY onstaan.

   So, weet jy wat- Ek lees die vers soos Yahweh se WOORDE my geleer het-

   2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, VIR (ON ACCOUNT OF/ by reason of/ BECAUSE of this reason) wie Hy OOK die wêreld gemaak het.

   Kan jy my verkeerd bewys uit Grieks? Nope- so weer- JOU geloof is nie die begin en einde nie-

   Israeliete HOOR:

   Yahweh onse GOD is ‘n ENIGE YAHWEH. Daar is GEEN GOD BUITEN MY NIE. Met WIE wil julle My gelyk stel?

   Ek sal My NAAM en MY EER aan NIEMAND gee nie en my LOF aan GEEN gesnede beeld.

   Daarom my dierbare JW12- solank jy en jou maatjies Yahweh se EER steel, Sy Magtige dade ignoreer en dit vir Jeshua wil gee- dan loop ons maar om die blok, weer en weer en weer.

   Lekker slaap.

 135. JW12, een ding weet ek vir seker, met elke argument watter kant toe ookal, gaan sit ek en lees weer al die verse vir myself en ek kan sien dat mense mekaar nooit gaan vind nie, maar dat Jeshua en Yahweh 2 aparte wesens is, is beslis so, jy sê haal aan Verder wil Lompbaard (soos altyd) hare kloof tussen die benaming “Sy Naam is die Woord van JHWH” …en… “Jeshua is die Woord van JHWH”. Dit is nie nodig nie want die betekenis is tog duidelik : Jeshua IS die Woord van JHWH. So maklik soos dit. Punt.
  ek kon nie bevestiging kry van wat jy sê nie, John 1:1

  (AOV) In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

  (ASV) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (BBE) From the first he was the Word, and the Word was in relation with God and was God.

  (CEV) In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God.

  (Darby) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (DRB) In the beginning was the Word: and the Word was with God: and the Word was God.

  (ERV) Before the world began, the Word was there. The Word was with God, and the Word was God.

  (ESV) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (GW) In the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God.

  (KJV) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (KJV+) InG1722 the beginningG746 wasG2258 theG3588 Word,G3056 andG2532 theG3588 WordG3056 wasG2258 withG4314 God,G2316 andG2532 theG3588 WordG3056 wasG2258 God.G2316

  (KJV-1611) In the beginning was the Word, & the Word was with God, and the Word was God.

  vervolg

 136. (KJV-BRG) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (MKJV) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (Murdock) In the beginning, was the Word; and the Word was with God; and the Word was God.

  (RV) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (Webster) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (WNT) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  (YLT) In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God;

  Ek glo ook dat die hele bybel in geheel bestudeer moet word, insluitend nuwe testamenten nie net gedeeltes nie, so, daar maak ek nou albei kante smoor kwaad,

 137. Leonor C Lombard

  JW13- JY kan AL die vertalings aanhaal en nog meer maar DIA het BETEKENISSE – maw WAT kan die woord DIA beteken? Dit my ou maat is wat jy moet ondersoek. DIA kan beteken – AS GE VOLG VAN en JY mag glo wat jy wil en EK glo wat Yahweh my voorskryf om te glo.

  Yahshua HET YAHWEH AANBID!

  DIT alleen maak Hom my Broer en Israeliet.

  ONS in Genesis? Verskoon my, maar OMDAT julle glo dat die WOORD van Yahweh is FISIES Yahshua, is die ONS EWE SKIELIK net TWEE? Van waar gehasie?

  So paar dae weg wees.
  Huiswerk- nou vir AL die verse van mense en vertalers wat jy so mildelik strooi- wees nou ‘n ou sport en BEVESTIG ELKE VERS met slegs Yahweh se WOORDE.

  Dit sal jou besig hou om nie jou onskriftuurlike twee god(e) aanbidding hier te kom verkondig nie.

 138. Nou gooi jy mos petrol op die vuur van ‘n sinnelose debat wat al eeue woed. Die arrogansie wat uit elke kommentaar sypel, raak al moeiliker om te verteer, veral vir ons wat in die Gees wandel en weet dat ons Vader behae vind in nederigheid, liefde en respek vir Hom. Ek het tot die slotsom gekom dat die konflik doelbewus hier geskep word as aandagafleier van belangriker sake, soos eenheid, bewusmaking en voorbereiding vir ‘n dreigende aanslag op ons voortbestaan.

 139. JW 12,
  Dit maak nie saak hoeveel skrifgedeeltes jy aanhaal nie. Jy lees dit wat jy graag daar wil sien en nie wat daar staan nie en indien dit nie daar staan nie dan voeg jy dit in. Todat jy nie tot die besef kan kom wanneer letterlike, allegoriesse, metafories of mistieke interpretasies van toepassing is op menige skrifgedeeltes en in besonder die profesiëe nie, sal jy jou vasloop in vele debatte en onaangename woordetwis waarvan jy nie hond haar af sal kan maak nie. Dit is duidelik dat daar ‘n gebrek aan begrip is, met jou aanhalings en vertolkings van verse soos Joh 1:1-3 ; en vers 14 ; 1 Joh 5:7 & 8 ; Mat 28 :19 – Al die nasies??? ….ens. Die verklaring van Bybelse skrifgedeeltes en profesieë is ‘n onderwerp van groot omstredenheid, en gelowwiges/Christene word na aanleiding daarvan in verskillende leerstellige skole geplaas en baie bevind hulle op ‘n dwaalspoor. As gevolg van hierdie omstredenheid word verskillende eksegetiese of verklarende beginsels vir Bybelse skrifgedeeltes en profesieë gebruik. Sommige daarvan wyk só ver van die grondbetekenis van die teks af dat dit die goddelike inspirasie van die Bybel in die gedrang bring. Mens kan letterlike weens totale koppigheid, boekdele vol debateer oor die verskillende vertolkings, maar sonder begrip en wysheid sal dit alles ‘n mors van tyd wees. 2Tim 3:7 – “wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.” Spreuke 4:7 – “Die verstandigste ding om te doen, is om eers wysheid te bekom. Wy jou daaraan toe om veral onderskeidingsvermoë te verkry.”

 140. Daar by een van die kamma internet ‘nuus’blaaie lees ek van ‘n ene Waarheid wat praat van:
  “Veral as die boere as grondeienaars nie iets doen terwyl hulle nog grond besit nie, gaan die bus ook verpas word.”
  Ag ……. sjym! Die bus was reeds in 1983 verpas, man! DRIE EN DERTIG jaar gelede! Toe die busgangers in 1992 weer ‘n kans gehad het om dieselfde bus te haal, het hulle dit …… WEER VERPAS! Al die destydse JA-boere grondeienaars en al die ander JA-stemmers in die dorpe en stede … het die DIE BUS VERPAS!
  Die Stedelike en dorp JA-stemmers gaan ook nog hul eiendomme verloor. Erwe, kleinhoewes en Plase. Per implikasie, die NEE-STEMMERS ook.
  As dit maar bus verpas was … In die ou dae het jy maar net gewag vir die volgende bus … dan was daar net nog ‘n bus … op sy tyd. Van der Byl Plein het sy gat gesien! en die JMT het sy gat gesien! Dit is verby! Ons het almal ons gatte gesien.
  JMT is die destydse (tot en met 1994) Johannesburg’se Johannesburg Motor Transport. Vra vir Thys Burger, Springbok flank. Hy het die nr. 44 bus gery. Tot by Regents Park. Vra hom … hoe het dit toe gewerk? DIT HET GEWERK! Nou werk …… nie!
  Want ons het die bus verpas!

  In hul sleurstroom het hulle die JA-stemmers die NEE-STEMMERS saamgesleep. – Dit is nou demokrasie vir jou. – Die meerderheid wen. … die res!

  Daar was ook ‘n ander bus. Die Elladoon bus. Het in dieselfde rigting gery op ‘n ander roete met amper dieselfde eindbestemming. Ook vanaf Van der Byl Plein. ‘n Dame (toe meisie) het die bus gehaal. Sy het by die destydse City Deep myndorp afgeklim. Baie balkies op haar baadjie gehad. ‘n Ware dame/meisie. Sy sal julle ook kan vertel van daardie dae. – VERVOLG

 141. VERVOLG

  Ns. Die Elladoone busroete bestaan nie meer nie en so ook nie meer die City Deep myndorp nie. Al wat oorgebly het was sommige van die ou tuinreuse. Gaan kyk. Hulle staan nog daar.
  Ja, my hart is seer en vol verlange …

 142. JW 12 – VERVOLG;
  Open. 21: 3- “En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God YAHWEH is by die mense, en HY YAHWEH sal by hulle woon, en hulle sal SY volk wees; en GOD Yahweh SELF sal by hulle wees as hulle GOD. En GOD Yahweh sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan En Hy YAHWEH wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek (Yahweh) maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.”
  Die Nuwe Stad Jerusalem sal vanaf Yahweh uit die Hemel neerdaal en sal onbegryplik mooi en volmaak wees en sal die nuwe tuiste wees van Vader YAHWEH (die Enigste God van Israel)en Sy Seun Yahshua (die nuwe Koning van Israel) en al die “geregverdiges” van die Hebreeuse/Israelnasies van die vroegste tyd af en ook die “oorblyfsel” van die Israelnasies van die eindtyd wat aan ons Messias behoort. Let wel, die nuwe Jerusalem sal die nuwe woonplek van ons Vader en Sy Seun, YAHWEH en Yahshua wees. Daar sal ook nie ‘n fisiese Tempel wees nie, want YAHWEH en Yahshua sal self die “Tempel” (Tabernakel) wees. Let ook op dat daar nêrens van ‘n Son gepraat word nie, want YAHWEH en Yahshua sal self die LIG wees.

 143. Besoeker,
  Dit is tog duidelik dat die ou Jerusalem nie meer nodig of selfs moontlik sal wees nie, want die Koninkryk van YAHWEH sal vanuit die nuwe Jerusalem heers , want alles op die aarde met hemele daarbo, soos ons dit vandag ken het “verbygegaan” ( alles is verander (vernietig), tot selfs die see is daar nie meer nie).
  Openbaring 21:1-2 – EN ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is.
  2 Petrus 3: 10-11 – Maar die dag van YAHWEH sal kom soos ’n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? —

  1. Johann, hierdie ding van Jerusalem wat herbou moet word, is nog n turksvy ! Die Skrif wat jy hierbo aanhaal, maak vir my baie sin, maar die jode, Israelies, en baie christene glo blykbaar dat die Tempel moet op daardie ” dome of the rock, ” herbou word ? Waarvan n gedeelte glo onder palestynse beheer is, en hulle sal nie maklik afstand doen daarvan nie ! Dekades terug, toe ek nog in die kerke/rs was, het die storie die rondte gedoen dat die jode reeds die boumateriaal bymekaar begin maak het om daardie tempel te bou ? Daardiie tyd, kon ek nie verstaan dat RYK jode so sukkel om die tempel te bou nie ? En kort-kort skiet, en bombardeer hulle die palestyne in hulle peetjie in ? Hier is net te veel los ente, vir my logiese brein ! Dan was daar n GROOT ding gemaak, van die jode wat terug trek na Palestina toe, soos die Bybel voorspel het ? Kom ons los die plat aarde vir n ruk, en kyk liewer na hierdie ” jode ” situasie. Die jode regeer die wêreld, en het ons land vir die wolwe gevoer ! Solank christene glo dat hierdie jode, ” uitverkore ” is, sal ons vernietig, en uitgemoor word ! Dit kan wel wees, dat die duiwelse jode, die tempel herbou, en die anti-chris, dit vir n hoofkwartier gebruik, soos die pous die vatikaan het ? Om die mense verder te verlei, sal hy seker n egte jood wees, met die regte naam, en alles !

   1. Jy is reg Dirk. Israel gaan die 10 NWO koninkryke beheer. Die Pous is haar vals profeet. Jerusalem is die groot stad Babilon waar die profete vermoor en die Verlosser gekruisig was. Openbaring 11:8 en 18:24.

    1. Gaan kyk weer na hooggeregshof wat die Rothschilds in Jerusalem gebou het, terwyl julle nog kan. Die Rothschilds se titel is “Guardians of the papal treasure”. Suid Afrika gaan saam met Australië en NZ onder een regering staan, die 4de koninkryk van die NWO, wat sy mag aan die dier sal gee.

 144. Goeie middag,
  Het u al ooit gewonner hoekom verkondig die “new age” mannetjies die snert van ‘n plat aarde? Wat kan die lotte nou wen as hulle die mense omloop om die snert te glo? U sien die ding werk so, hulle (die ‘new agers’) verkondig stories wat wat hulle nie eintlik wil he die mense moet glo nie, hulle hoop op die reaksie van die mense. In die geval is die mense wat glo in hulle plat aarde stories vir hulle net ‘n bonus. Wat hulle eintlik wil he is dat mens die volgende reaksie moet gee (wat ook meestal gebeur) “Wat, wie in hierdie nuwe, modern, tegnologiese, ruimte eeu glo nog aan ‘n plat aarde?” So u sien as hulle jou net eers het dat jy aan die (hulle) ‘nuwe, modern, tegnologiese, ruimte eeu’ glo en dit sommer nog naamens hulle bewys, dan het hulle nog ‘n disipel wat hulle snert glo en verkondig. Wanneer mens dus met die goed (new agers en hulle disipels) te doen kry doen een soort hol en dit is die vinnigste soort (moet nie eers die venters toemaak nie) gee net pad, want hulle gaan vir jou omloop.
  Groetnis.

 145. Jy is reg Dirk, die antichris gaan dit as sy HQ gebruik, en die Pous is sy vals profeet. Daarom vra ek oom Johann oor Jerusalem, want Israel gaan die 10 NWO koninkryke beheer, en ek is oortuig dat Jerusalem die groot stad Babilon is wat gaan val, daar waar die profete vermoor en ons Verlosser gekruisig was (Open. 18:24 en Open. 11:8)

 146. Lombaard ontken die Goddelikheid van Yahshua.

  Kyk asb na die video en dan sal jy sien dat daar maar GEEN verskil is tussen die boodskap van Lombaard en die boodskap van die moslem nie.

  https://www.youtube.com/watch?v=sU9VENULAAo

  Al die antichris geowe het NET een ding in gemeen en dit is dat hulle Yahshua se Goddelikheid ontken.

  Hoekom net hierdie EEN?

  Want Yahshua is DIE SLEUTEL tot die koningkryk.

 147. Dankie johan vir die skrywe ek lees al lankal jou blogs.Dit is net baie jammer dat ons nie soos grootmense kan praat oor die aangeleentheid nie .Ons sal mekaar so kan help om ELohim (God)se woord so beter te kan verstaan.Aangaande die dag begin om 6nm tot die volgende dag om 6nm Genesis1vers 5 En Elohim het die lig dag genoem,en die duisternis het hy nag genoem.En dit was Aand en dit was more die Eerste dag .

 148. Goeie more Leonor c lombard .Ek kon vanag nie aan die slaap raak nie as gevolg van jou plat aarde sin droom,Yahweh Elohim het my die verduideliking op die hart gele om aan jou te verduidelik:—neem n ovaal bal (se maar n rugby bal )druk een pen deur die twee lang punte dat daar weerskante twee penne uit steek ,druk nou met die ander pen deur ie middel van die bal nou het jy die vier pilare waarvan jy praat Yahweh se vvir ons in sy woord dat dit noord–suid–oos–wes is dan seYahweh dat hy sy verstrooide volk uit al vier wind streke sal versamel .Dan staan daar in Openbaring 7:–1 En na hierdie dinge het ek vier Engele op die VIER HOEKE van die aarde sien staan en hulle het die VIER WINDE vas gehou—-lees self verder lekker dag…

  1. hehehe…nee oom jannie. Lat oom my lag. Waarom nou wakker le oor die oom Bossies se strooi?
   Oom maar dan eerder n potlood in oom se een oor deurdruk en anderkant uit.
   wat oom dan daar kry hang anie potlood n lee kokosneut dop.
   eheheh.

  1. Leonor C Lombard

   Vir die jiwis en die ander besoekende christene wat skuilname gebruik. Daan, na die video gekyk en daar is twee goed wat ek wil uitlig.

   1.Daar is geen ‘boodskap’ van die Moslem behalwe om die christen daarop te wys wat ek ook uitlig UIT DIE SKRIF. En anti-chris gelowe is eintlik anti-chrisgod gelowe. Deut 6:4- daar is net EEN GOD, Yahweh.

   Yahshua is ‘n Profeet GESTUUR deur Yahweh wat NET die WOORDE van Yahweh gespreek het. En die Moslem glo dit omdat die Skrif en die Koran dit sê.
   2. Die ERGSTE is dat die christen nie eers WEET dat Petrus (Hand 3:22,23) OOK van Yahshua as Profeet gepraat het en Deut 18:18 aangehaal het. SKOKKEND!!!

   Petrus het Yahshua NOOIT as Yahweh gesien nie maar julle KAN NET NIE dit besef nie want julle LEES nie wat daar staan nie maar lees soos julle mooi geleer is deur die kerk.
   Hand 2:22
   Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ‘n MAN deur Yahweh vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat YAHWEH DEUR HOM onder julle gedoen het, soos julle ook self weet—

   Hoe KON Petrus na Yahshua verwys as ‘n MAN met GEEN enkele verduideliking dat dit eintlik Yahweh in die VLEES is nie? Eenvoudig- Yahshua was ‘n MAN van vlees en bloed, ‘n Israeliet wat gekies is en wat bereid was om Sy LEWE vir ons te gee sodat ons die HOOP wat die profete en Israeliete gehad het om die ewige lewe te kry, nou kan ervaar, nie as hoop nie maar as ‘n SEKERHEID.

   YAHWEH DEUR HOM – Yahshua het nie die wonderwerke gedoen nie- maar Yahweh- nog ‘n bewys dat Yahshua SLEGS Yahweh se UITVERKOSE KNEG was en nie ‘n god nie, of meer absurd, Yahweh SELF.

   Hand 2:24
   Hom het Yahweh OPGEWEK, NADAT HY DIE SMARTE VAN DIE DOOD ONTBIND HET, omdat dit ONMOONTLIK WAS DAT HY DAARDEUR VASGEHOU SOU WORD.

   1. Leonor C Lombard

    Julle wil graag glo dat Jesus Homself opgewek het omdat Hy God is- want as Hy nie ‘n God is nie EN Homself nie kon opwek nie dan het julle ‘n massiewe probleem- ‘n ONMAGTIGE GOD.

    Maar hier is dit DUIDELIK dat Yahweh Hom opgewek het wat die netelige vraag wat ek altyd vra: HOE KAN YAHWEH STERF? – met belaglike verduidelikings beantwoord word.
    As Yahshua nie regtig doodgegaan het nie- is die hele opwekking ‘n klug! Yahshua het as MENS gesterf- SY SIEL het DOODGEGAAN, Sy GEES het na Yahweh toe teruggekeer MAAR verderwing het NIE ingetree NIE.

    NA DRIE DAE HET Yahweh Yahshua OPGEWEK en SY SIEL vir EWIG laat LEWE! Prys Yahweh! En vir ewig sal ek Yahshua as my KONING dien want nou WEET ek dat as ek SOOS Yahshua die WET ten VOLLE onderhou en Yahweh ALLEEN as God aanbid, SAL Yahweh my OOK REGVERDIG verklaar en daarom OOK my siel weer LEWENDIG maak na my afsterwe. Die smart van die dood bestaan nie meer vir my nie. My ewige lewe is verseker.

    Hand 2:25
    Want Dawid sê van Hom: Ek het Yahweh altyddeur voor My(Yahshua) gesien, want Hy is aan my regterhand, DAT EK NIE SOU WANKEL NIE.

    Hab3:13 verduidelik HOE Yahweh uittrek om SY GESALFDE Yahshua EN SY volk Israel sal red en beskerm.

    Hand 2: 26
    Daarom is My hart bly en My tong juig, ja, ook sal My vlees nog rus in hoop.
    27 Want U sal My Siel nie aan die doderyk oorlaat of U Heilige oorgee om verderwing te sien nie.
    28 U het My die weë van die lewe bekend gemaak, U sal My vervul met vreugde by u aangesig.

    Yahshua het geweet dat Yahweh HOM AS MENSEKIND NOOIT sou verlaat nie! Toe Yahshua doogegaan het het SY VLEES gerus – soos ons almal sal rus tot die opstanding- maar Hy het HOOP gehad dat Yahweh HOM WEL sal OPWEK. Petrus haal aan uit Ps 16.

    1. Leonor C Lombard

     Ps 16:10
     Ek stel Yahweh altyddeur voor my; omdat Hy aan My regterhand is, sal ek nie wankel nie.
     9 Daarom is My hart bly en My eer juig; OOK SAL MY VLEES IN VEILIGHEID WOON;

     10 WANT U sal MY SIEL AAN DIE DODERYK NIE OORGEE NIE; U sal nie toelaat DAT U GUNSGENOOT VERDERWING SIEN NIE.
     11 U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor U aangesig, lieflikhede in U regterhand, vir ewig.

     Hand 2:29
     Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe.
     30 Omdat hy dan ‘n profeet was en geweet het dat Yahweh vir hom met ‘n eed gesweer het dat hy uit DIE VRUG VAN SY LENDENE, WAT DIE VLEES BETREF, DIE MESSIAS SOU VERWEK OM OP SY TROON TE SIT,
     31 het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van die Messias, dat Sy Siel nie in die DODERYK VERLAAT is en Sy Vlees ook nie verderwing gesien het nie.

     32 Hierdie Yahshua het Yahweh OPGEWEK, waarvan ons almal getuies is.

     Yahweh as God sal NOOIT op ‘n troon van die mens sit nie- ‘n Godlasterlike gedagte. Maar Yahshua as Israeliet, nageslag van Dawid SAL op Dawid se TROON se sit met ‘n EWIGE KONINGSKAP.

     Julle GLO die katolieke kerk wat Yahshua ‘n God verklaar het om hulle veel gode te ondersteun en het die Skrif vertaal met dubbelsinnige woorde. Soos julle die vertaling in Johannes glo omdat daar staan DEUR Yahshua is alles gemaak. Dit TEN SPYTE van die feit dat Yahweh OOR en OOR sê dat HY die Enigste God is en dat HY alles gemaak het. Nou OMDAT die Babilonkerk Yahhsua WIL Half god half mens maak vertaal hulle DIA as DEUR of THROUGH ten spyte dat die NIE DIT ENIGSTE VERKLARING VAN DIE WOORD DIA is NIE.

     1. Leonor C Lombard

      En dink tog hieraan-

      JULLE glo dat ons in sonde ontvang en gebore word- korrek? Want julle glo dat ons ERFSONDES het- korrek? Dan verklaar vir my HOE Yahshua SONDER sondes gebore is want Miriam was MENS wat HAAR vaders se sondes GEERF het- maw- volgens julle verduideling van erfsondes kon Yahshua NOOIT sonder sondes gebore word nie. Hy MOES volgens JULLE verklaring Miriam se SONDES geerf het! Volgens julle HET ALLE mense sondes en as Yahshua OOK ten VOLLE MENS was MOES HY ook sondes gehad het. Maar vind vir my ‘n christen wat dit sal erken?? Nee, HY was volgens die christen ‘n SONDELOSE mens- NIE omdat HY REGVERDIG was NIE- nee, OMDAT HY DIE ENIGSTE EEN was wat ooit SONDELOOS GEBORE IS!

      Erfsondes is ‘n LEUEN! Yahshua is SONDELOOS gebore soos ELKE KIND SONDELOOS gebore word. Die verskil is Yahshua KON SONDELOOS LEWE omdat Yahweh HOM DEUR ‘n MEER MATE van Yahweh se Gees, kon dra en ondersteun sodat HY NOOIT GEWANKEL HET NIE. Daarom het Yahshua as REGVERDIGE, maw. SONDELOOS gesterf. EN Daarom KON die DOOD HOM NIE VASHOU NIE.

      Ek stel dit aan julle dat die kerk julle mislei het vir eeue en net omdat HULLE besluit het om Yahshua BO YAHWEH te stel is julle verblind om NIE JULLE SKEPPER te leer ken NIE. Yahshua se OPDRAG van Yahweh het die volgende behels:
      1. Om Yahweh se NAAM bekend te maak.
      2. Om die WET te vereenvoudig sodat ALMAL Yahweh se wette kan onderhou sonder die LAS wat die Farisieërs op die Israeliete geplaas het.
      3. Dat HULLE WEER NET vir Yahweh leer ken. HOM aanbid en HOM dien. Lees weer Joh 17.

      Die dag as julle voor ons Koning, die Koning van Israel, staan, sal HY julle verdoem OMDAT julle HOM aanbid het in plaas van die ENIGE WAARAGTIGE GOD soos Hy sê in Joh 17.

     2. Leonor C Lombard

      Weet dat AL die christene in die babilonkerk en haar dogters wat Jesus/Yeshua/Yahhsua aanbid as ‘n god of as Yahweh is verlore.
      Yahweh ALLEEN is GOD en REGTER- mag julle vergewe word en genade ontvang. En weet ook- NOOIT weer sal julle kan sê- ek het nie geweet nie. Gee nie om wat julle my noem nie, dit raak my nie- dit maak my net hartseer want ek KEN Yahweh en loop saam met Yahshua (die Weg en die Waarheid tot lewe) en WEET wat Yahweh EN Yahshua gesê het oor oortredings van die wet:

      Die siel wat sondig- die wet oortree- sal sterf! Sy WOORDE STAAN vir EWIG en al julle dogmatjies en storietjies beteken NIKS behalwe om julle verder te laat mislei deur die kerk van satan. WORD WAKKER want as julle nie wakker word en meer regverdig word as die Farisieers dan sal julle NOOIT die koninkryk ingaan nie- LUISTER na Yahshua.

      Daar staan geskrywe: Jy MAG jou nie neerbuig voor enige ander God nie want Yahweh is ‘n Jaloerse God. En MOENIE vir een oomblik dink dat julle geloof, dat Yahweh en Yahshua EEN is nie, gaan ‘n verskoning wees nie- want al wat julle doen is om nog verder te oortree, deur Yahshua se Woorde te verontagsaam:
      Yahshua SÊ: Daar staan geskrywe- Yahweh julle God ,moet jy ALLEEN aanbid en dien.

      Dan ONTHOU VIR ‘N SLAG die WOORDE wat Yahweh gespreek het:
      Deut 18:18
      ‘n Profeet sal Ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en Ek sal MY WOORDE IN SY MOND LÊ, EN HY SAL AAN HULLE SÊ ALLES WAT EK HOM BEVEEL.

      19En die man wat nie luister na MY Woorde WAT HY in MY NAAM SPREEK NIE, VAN HOM SAL EK SELF REKENSKAP AFEIS.

      VREES HIERDIE WOORDE VAN YAHWEH. VREES DIT. LUISTER na Yahshua, LUISTER na YAHWEH en LUISTER na Petrus wat Hom geken het.

 149. Baie dankie oom Adriaan. Ek hoop ons kan nog ontmoet. Ek is in my hart oortuig dat oom Siener by die ware God van Abraham, Isak en Jakob gehoor het. Ek lees baie van die aanhalings hier onder en kan duidelik sien dat die ware boer, wat deel is van die volk van YHWH, in sy eie hart oortuig sal wees van die waarheid. Dit is iets wat Vader YHWH in elke ware kind se hart gee, en jy kan dit nie altyd verduidelik nie, maar word vir die regte tyd verberg vir die blinde oe. Baie seen, en vreugde. Ons is so bevoorreg om deel te wees van hierdie vervullings, al gaan dit swaar gaan sal YHWH sy kinders bewaar totdat ons die vierkleur weer hys, en Hom alleen aanhang, vir altyd.

Comments are closed.