Vaandel Uitgewers | Boervolk | Siener van Rensburg

Boervolk teen die Nuwe Wêreld Orde

2012-10-15

Deur Gustav SnymanDie industriële rewolusie het in die 18de en 19de eeu ‘n geweldige impak gehad op die ideologieë van ‘n Eenwêreldregering. Ontwikkelings in verskeie gebiede soos fisika, chemie, wiskunde en metalurgie het die fondamente gelê vir die 20ste eeu, asook die moontlikheid en potensiaal van wêreldheerskappy. H.G. Wells, ‘n lid van die “Fabian Society”, meld onder meer dat ‘n Wêreldregering “die enigste moontlike oplossing vir die menslike probleem is”.

Hy het hierdie staat gevisualiseer as ‘n beplande samelewing wat die wetenskappe aanmoedig, nasionalisme afskaf en mense toelaat om op hul eie meriete vooruitgang te maak in plaas van geboortereg.

Terwyl die Boervolk rondom die draai van die 20ste eeu nog skaars 40 000 weerbare man groot was en in relatief armoede voortbestaan het, was Engeland die grootste mag wat die mensdom nog gesien het. Feitlik ‘n ¼ van die totale bevolking van die aarde was onder sy beheer en met ‘n vlootmag groter as die twee naaste opvolgende lande se magte gekombineer, het hy sy heerskappy bevestig vanaf Suid-Amerika tot in Sjina.

Na die Eerste Wêreldoorlog was dit Rusland wat die proses van globale heerskappy wou voortsit. Maar sy ekonomie, net soos die Britse Ryk was nie instaat om die enorme las daarvan te dra nie. Vanaf 1945 het daar ‘n verskuiwing gekom van die sentralisering van ‘n wêreldmag onder Brittanje (Pax Brittanica) na Amerika (Pax Americana). Uit die idee van vrye handel soos uiteengesit deur Richard Cobden en die konsep van ‘n “broederskap” van nasies is die “League of Nations” en die Verenigde Nasies gebore. Laasgenoemde het ‘n belangrike rol gespeel as ‘n instrument vir Washington se najaag vir globale dominering. Maar die VN se militêre krag word egter oorskadu deur die invloed van die IMF en World Bank om die finansiële las van hierdie proses tot globalisering te dra en behartig. H.G. Wells in sy 1939 publikasie The New World Order meld:

“. . . there may still be very great delays and disappointments before it becomes an efficient and beneficent world system. Countless people . . . will hate the new world order . . . and will die protesting against it. “

Daar is steeds, na al die jare verdeling onder volke en godsdienste wêreldwyd en dit word al hoe meer duidelik dat die enigste oplossing ‘n totale aanslag op individuele vryheid gaan kos. Om hierdie ambisieuse taak te voltrek, het jy goenoeg kapitaal nodig om ‘n militêre masjien op die been te bring wat in staat is om die sisteem te implementeer en te handhaaf.

‘n 3D voorstelling van die Gerald R Ford-klas supercarrier wat in 2015 aktief sal wees.

Die Amerikaanse militêre mag is skrikwekkend om die minste te sê. Daar is 21 sogenaamde supercarriers wêreldwyd in diens waarvan 11 in die Amerikaans weermag alleen is. Die vervaardigingskoste vir elkeen beloop tussen $4-6 biljoen en ‘n ontsaglike $160 biljoen om dit jaarliks instand te hou. Die nuwe sogenaamde Ford-klas carriers wat die ouer Nimitz teen 2015 sal vervang, word beraam op sowat $9 biljoen (sonder vliegtuie en ander wapentuig) per skip.

Sy lugmag is ongeveer 18 000 vliegtuie sterk (insluitend militêre helikopters en die mees gesofistikeerde vegvliegtuie en bomwerpers in die wêreld) teenoor die naaste kompitisie, Sjina, met bietjie meer as 5 000. In troepe getalle loop Sjina en Indië voor met 749 miljoen en 615 miljoen onderskeidelik en die VSA derde met sowat 145 miljoen. Maar getalle bepaal nie alleen die situasie op ‘n slagveld nie en die Amerikaanse troepe het vandag toegang tot die beste en mees gesofistikeerde wapentoerusting in die wêreld.

Raytheon se XOS2 eksoskelet.

Die wapentuigvervaardiger, Raytheon, geïnisialiseer deur DARPA het in 2010 die eerste prototipe vir die nuwe XOS 2 bekend gestel. Die robotiese eksokelet verbeter onder meer ‘n soldaat se stamina, krag asook spoed en help hom selfs om sy balans te hou. Verskeie swaar wapentoerusting kan aangeheg en met gemak hanteer word en daar word beraam dat die werklas van drie troepe met een van hierdie eksoskelette vervang word. ‘n Troep met sowat 100 kg gewig kan vir kilometers aaneen hardloop sonder om moeg te word.

DARPA, in samewerking met Jonathan Moreno, professor van bio-etieka by Pennsylvania se Staats Universiteit het ook $2 biljoen eenkant gesit vir ‘n meer sinistere program.  In samewerking met die “Human Genome Program” word daar gepoog om deur gekontroleerde veranderinge in ‘n mens se DNA ‘n supersoldaat te skep waarby geen empatie meer teenwoordig is nie. ‘n Soldaat wat onder meer kan “doodmaak sonder selfverwyt, geen vrees toon nie, wat kan aanhou veg sonder om moeg te word en meer soos ‘n masjien kan funksioneer as ‘n mens”

Die ontwikkelings vind ook geweldig steun onder transhumanistiese groepe en die sogenaamde Inisiatief 2045 gesentreerd in Rusland. Hierdie radikale ontwikkelings in DNA-eksperimente en die integrasie van mens en masjien word beskou as ‘n nuwe stap in ewolusie wat (hulle hoop) uiteindelik tot die mens se onsterflikeid sal lei.

Die ysterhand van die Amerikaanse weermag staan egter nie alleen teen die res van die wêreld nie maar in bondgenootskap met verskeie ander lande. En deur hierdie onheilige koalisie gaan ons binnekort besef wat ‘n totale aanslag op jou vryheid en indiviualiteit werklik beteken.

Maar terwyl DARPA en lande wêreldwyd gereedmaak vir die grootste slagting in die geskiedenis word die mensdom terselfdetyd gereedgemaak vir die aanpassings wat daarop volg.

In Augustus 2012 het die VN se geestelike verteenwoordigers van verskeie lande saamgetrek in New york vir die “Millenium Peace Summit”. ‘n Nuwe wêreld is voorgestel vir die nuwe verligte spirituele individu en daarmee saam die skep van ‘n Internasionale Adviseurs Raad van Geestelike en Spirituele leiers vir die handhawing van “vrede, ‘n globale verstandhouding en internasionale ko-operasie”. Daar is gehoop dat die geestelike leiers uiteindelik tot ‘n gemeenskaplike  beslissing sou kom naamlik die inisialisering van ‘n Nuwe Wêreld Orde deur religieuse universialiteit.

Die uitgangspunt van die s.g. “Peace Summit” was om die Christenbeginselmorailiteit te dekonstrueer vir ‘n meer universele spirituele ideologie wat kan insluit Buddhisme, Hindusime, Islam en die prinsiep van Gaia. Geloof moet geredduseer word tot ‘n wêreldwye eenvormigheid van gees en verstand onder alle volke, asook die geboorte van ‘n globale kosmiese bewuswording wat op omgewingsbewaring gesentreerd sal wees.
Maar die meeste afgevaardigdes het verskil met die ideologie van eenvormigheid. Die Nigeriese kardinaal, Francis Azinzi, het toegestem op die idee mits die katoelieke geloof as universieel aanvaar word.

Tydens Forumbesprekings by die Internasionale Gorbachev “Foundation” het Gorbachev nie net globale samewerking vir die stryd teen aardverwarming en instandhouding van natuurlike hulpbronne aangemoedig nie, maar het ook die idees van kosmiese bewuswording en geestelike eenwording aanbeveel. Verdere besprekings het ingelsuit “Kosmologie, Globalisering en die ewolusie van die mens se bewussyn”, asook “Geestelikheid en die Bewussyn in die Era van Rekenaars”. Jong geestelike “leerlinge” is weggeneem op kort ekskursies vir “Die Praktisering van Geestelike Demokrasie”.

Vaclav Havel, die president van Tseggo-Slowakye het onder meer aanbeveel dat “Die Verenigde Nasies moet homself transformeer van ‘n groot gemeenskap van regerings, diplomate en amptenare tot ‘n verenigde instansie van die planeet”. En kardinaal Angelo Sodano, het tot dieselfde slotsom gekom en gemeld dat die VN moet help bou aan ‘n nuwe beskawing vir die mensdom “’n beskawing wat al genoem is, die “beskawing van liefde…”.

Hierdie Nuwe Era-uitlatings is eintlik lagwekkend. Maar ongelukkig is dit nie so snaaks as jy jouself die vraag vra, waarom die magtigste persoonlikhede in die wêreld vandag hierdie dinge kwytraak nie. Hierdie assimilering van volke dwarsoor die wêreld onder een regering is die grootste bedreiging vir ‘n volk wie se doel en rede van bestaan is om homself apart van die heidene te handhaaf en sy God te dien. Waar is daar plek vir ‘n volk se voortbestaan as hy deur sy vyande uitmekkaar geslaan en weggejaag is. As elke lappie grond in besit is van ‘n totaliteitsmag wat besluit hoe en wat jy maak, waar moet ‘n geringe volk soos ons die reg kry op ons eie onafhanklike voortbestaan? Dit is nie moontlik nie en daar is net een pad uit hierdie gemors.

Dit is ironies om te dink dat ons volk vir al die jare weerstand kon bied teen die Kommunis en feitlik elke gevaar wat ons land van buite bedreig het. En nou, in hierdie komende donker tyd wanneer ons as ‘n volk die bitterste stryd moet voer in ons geskiedenis het ons feitlik geen militêre mag, leiding of enige werklike politieke gesentreerdheid waarop ons kan staatmaak nie. Daar is geen groot politieke leier of figuur vir ons wat kan beraad of ons verseker van verlossing nie. Nee, elkeen van ons berei onsself alleen voor, in jou binnekamer gewapen met jou Bybel en ‘n vertroue in God. Soos in die tyd van die Rigters staan ons elkeen alleen voor Sy genade en soos ‘n volk sonder herder in die dae kort na die  Hemelvaart, soek ons weer vetroue en gemeenskap met mekkaar.

En is hierdie verandering in ons harte oor die afgelope paar dekades nie baie opvallend nie? Hoe meer ons land in duie stort, hoe meer die kerkbanke leegloop en hoe meer ons leiers en geharde soldate wegsak en verdwyn, hoe meer en sterker keer ons terug na die waarheid en ons God.  En die volkie, ‘n  skermpie in ‘n wingerd, begin die peule van hul oë aftrek en mekkaar weer vind. Want daar, by jou volksgenoot lê die koningkryk van God.

“…Ek het hulle in julle hand gegee en perdebye voor julle uit gestuur, wat hulle voor julle uit verdryf het, — die twee konings van die Amoriete — nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie.” —  Jos 24:11.

Hier in Suid-Afrika gaan ‘n wonderwerk moet plaasvind. ‘n Gebeurtenis so groot dat die wêreld verstom gaan staan en kyk. Want hierdie armoedige en ellendige groepie mense gaan eendag moet saamstaan en die grootste mag in die geskiedenis van die mensdom van sy rug afgooi. En hulle gaan dit nie alleen kan doen nie. Die Nuwe Orde van Satan gaan elkeen van ons voor ‘n keuse bring. En jou verhouding met die Vader gaan bepaal waarop jy sal besluit. In die Anglo-Boereoorlog het ons geglo ‘n boer met ‘n Mauser is genoeg om die stryd teen die magtige Britse ryk te kan wen. Maar ons het ‘n harde les geleer. Verlossing kom nie vanuit ‘n mens nie, maar van Bo. Miskien hierdie keer sal ons dit besef en ter harte neem. ‘n Boer is ‘n mens, soos enige ander mens…

2 thoughts on “Boervolk teen die Nuwe Wêreld Orde”

  1. Ai Oom Adriaan – ons volkie staan in ons donkerste uur – ons word aangeval van alle kante , selfs deur mense wat lyk en ruik soos ons . Mens kan deesdae maar net jou hande saamslaan en in verwondering kyk na ons arme volksgenote wat absoluut verstrooid en doelloos ronddwaal op soen na antwoorde en ‘n beter lewe. On is soos skape sonder herder of heenkome wat ja …wag op een magtige wonderwerk …..!!

    1. ‘n Mens besef nie altyd wat werklike mag vandag beteken nie. Ons het te lank op ons leiers staat gemaak. Laat die skape “verstrooid en doelloos ronddwaal” en soek. Dit is beter as wat hulle aan die lippe van kerk- en politieke leiers nog hang want daar is ‘n kans vir die waarheid om ‘n vatplek te kry. Maar dit gaan moelik gebeur as jy nog hoop en vertrou op die wêreld.

Comments are closed.