Suid-Afrika: die nuwe Kanaän?

Jan 5th, 2016 by
299 kommentare | Lees kommentare
© 2019 Vaandeld Uitgewers

Die liberale digter en skrywer, Tom Gouws, is nie net ‘n opperste vyand van die Boervolk nie, maar het ook ‘n ewige hekel in Siener van Rensburg se gesigte. Ek haal hom aan: “Ons weet wat met die Boeremag gebeur het, en waar hulle hulle nou bevind. Bloot op grond hiervan moes al die goedgelowige Siener-nalopers die motgevrete drome van die ou waarsêer weggesmyt het.”
Dan is daar ook talle ander wat Siener afkraak as ‘n doemprofeet wat niks anders as rampe en ellende kon voorspel nie. Duidelik weet hulle en Tom Gouws nie wat die woord ‘profeet’ beteken nie.

Waarom word profete na die volk gestuur? Om hulle te loof en te prys omdat hulle nie steel, roof en moor en nie; omdat hulle al die gebooie getrou onderhou en omdat hulle hul Skepper en naaste opreg liefhet?

Nee, ongelukkig nie! Volgens die woordeboek is ‘n profeet iemand wat die heilige roeping van God ontvang het om te vermaan, te waarsku, tot inkeer te bring en met goddelike straf te dreig sou hulle nie luister nie. En as die volk wel luister en sy verkeerde weë verlaat, kom die seën, soos wat Jona kan getuig na sy besoek aan Ninevé. Dit was ook Siener se roeping. Niks meer en niks minder nie.

Op 11 Maart vanjaar sal presies 90 jaar verloop het sedert die Boereprofeet om 9 uur die aand in sy eenvoudige huisie op die plaas Rietkuil in die Ottosdal-distrik gesterf het.

Die verloop van ses duisend jaar kon die profetiese stemme in die Bybel nie stilmaak nie; hoe sal die kom en gaan van tydlose jare dan ons profeet se boodskap aan sy volk kan uitwis?

Kyk maar net na die afgelope paar jaar en u sal sy profesieë wat bewaarheid is, nie kan tel nie. Ons kan dus met reg sê: Die profetiese gety het ons ingehaal.

Na 24 jaar van intensiewe studie, navorsing en versameling van inligting oor die Siener en sy gesigte, was ek oortuig daarvan dat hy niks nuuts vir sy volk te sê het nie. Maar toe kry ek in 2015 ‘n brief van ‘n oud-Rhodesiër, te same met 42 bladsye van Siener se gesigte wat deur mnr. Boy Mussmann en ‘n sekere meneer Wasserman opgeteken en aan mense in Suid-Rhodesië geskryf is. Behalwe vir die gesigte waarmee ons reeds bekend is, het dit ook nuwe inligting bevat.

Die meerderheid van ons is redelik bekend met Siener se gesigte oor ‘n verskeidenheid sake, en daarom gaan ek hier net vlugtig kyk na ‘n paar van sy belangrikste visioene vir ons dag.

Vóór ek egter daarby kom, wil ek graag na twee merkwaardige gebeurtenisse uit die verlede kyk, omdat dit duidelik vir ons sê die Heilige van Israel maak nog bemoeienis met sy volk.

Die een insident het te doen met genl Beyers tydens die 2de Vryheidsoorlog, en die tweede het plaasgevind terwyl die 600 Rebelle in 1914 deur die woestyn op pad was om ‘n vriendskapsooreenkoms met die Duitsers in Duitswes te gaan sluit.

Eerstens, genl. Christiaan Beyers het dwarsdeur die 2de Vryheidsoorlog altoos ’n Sakbybeltjie in sy hempsak gedra. Op ’n dag het ‘n Engelse soldaat probeer om hom op die slagveld ’n doodskoot in die hart te gee, maar die koeël het net deurgedring tot by Sag. 4:6. Daar sê ’n engel aan die profeet Sagaria: “Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees sal julle verlossing kom.”

Ek glo dit was ‘n profetiese boodskap oor die verloop van die eindstryd van ons volk in die verre toekoms, want op ‘n vraag van Boy Mussmann het Siener dit só uitgedruk: “Hierdie stryd is nie ons stryd nie, maar God s’n…”

Tweedens, in die Rhodesiese briewe is daar ‘n beskrywing van Siener se heldersiendheid wat my totaal verstom het.

Boy Mussmann vertel hoedat hulle een aand op die woestyntog na Duitswes op ‘n plek aangekom het en genl. Kemp het gesê hulle moet daar oorstaan tot die anderdagmôre, want dis donkermaan en hulle kan nie verder nie.

Teen middernag het Siener, met sy baadjie oor sy arm, genl Kemp wakker gemaak en gefluister: “Generaal. ek sien die vyand is baie naby en as ons hier bly tot dit lig word, sal ons almal gevang of doodgeskiet word.”

Genl Kemp sê toe hy kan in die stikdonkerte niks daaraan doen nie; waarop die Siener antwoord dat hy hulle sal uitlei. Hy sal voor loop en hulle moet hom net volg.

Boy Mussmann skryf só daaroor: “In ‘n wêreld wat oom Klasie net so min as ek of enige van die ander manne ken, stap hy toe oor die sandduine die duisternis in na ‘n plek waar hy sê ons veilig sal wees. Hy het dan links en dan regs gedraai, asof hy ‘n voetpad volg. En die anderdag more toe dit lig word, en ek sien ons is tussen twee duine wat ons aan weerskante beskut, het ek by myself gedink – God het sy profeet saam met ons gestuur om ons veilig deur te lei, want dit moet seker sy wil wees dat ons daardie traktate met die Duitsers gaan teken…

“In een stadium het dit met ons so erg gegaan dat ons van die handperde moes slag en die bloed drink om nie van dors om te kom nie. Maar tog het Siener gesê daardie smeltkroes was nie so donker nie, want vanuit sy perd se saal kon hy nog die perd se maanhare sien. Maar in die smeltkroes wat nog moet kom, sal dit so donker wees dat hy nie eens sy hand voor sy oë kon sien nie…”

Boy Mussmann was reg, die Rebelle is teen genl. Louis Botha se magte beskerm en uitgespaar tot na die ondertekening van die traktate voordat Botha se regeringstroepe daarin geslaag het om hulle te oorrompel en gevange te neem.

Wat vandag se profesieë betref, wil ek net baie kortliks verwys na die vergroting van Luderitzbucht en die voltooiing van die spoorlyn na Prieska waarmee die Duitsers kanonne, gewere, amunisie en ook ‘n sterk Duitse mag hierheen gaan afvoer om ons te help om die land weer skoon te maak, en ook na die geheime wapens wat die Duitsers gedurende en na afloop van die 2de WO onder in versteekte kelders in die berge op die Spaanse grens ontwikkel het.

Selfs ‘n kenner soos kommandoor Uys van Simonstad het in 1992 met die verskyning van my eerste 6 monografieë (SIENERProfeet vir sy volk) my een aand geskal en gesê Luderitzbaai kan nie vergroot word nie en die spoorlyn lê so diep toegewaai onder meters woestynsand dat dit nooit herstel kan word nie.

(Terloops, Profeet vir sy volk, was die eerste publikasie in boekvorm oor Siener se gesigte in 50 jaar na Sybrand Botha se Profeet en krygsman in 1942. Daarna het Stem van ‘n profeet (1993) verskyn en in 1994 prof. Andries Raath se Die Vierkleur sal weer wapper).

Op hierdie oomblik sal selfs kommandoor Uys (as hy nog met ons is),  weet jy stry nie met ‘n profeet nie, want in 1998 is begin met die opgradering van Luderitzbaai se hawe, en vandag sien mens dikwels groot Duitse passasierskepe daar voor anker lê. Ook die spoorlyn is intussen herstel, en op 21 November 2014 arriveer die eerste goedere trein onder groot belangstelling van die inwoners op Lüderitzstasie.

Oor die geheime wapens het Siener gesê: “Die Duitsers het dit ondergronds in die Pireneê berge op die grens van Spanje gemaak. Ek sien die Mausers lê nog in die ghries. Kaste vol van hulle word van die trein op Prieska afgelaai.”

‘n Ander gesig wat nou besig is om bewaarheid te word, en wat nie eens FW de Klerk óf sy Reënboognasie sal kan vryspring nie, is dié van die ergste droogte in ons land se geskiedenis.

In die Rhodesiese briewe gee Siener vir ons ‘n juiste beskrywing van hoe dit gaan verloop. Hy sê daar kom ‘n jaar wat dit plek-plek baie droog sal wees (en dan hy noem spesifiek ook sy wêrelddeel, nl. Wes-Transvaal. Die ander gebiede is die Vrystaat en Noord-Natal). Terwyl daar elders in die land nog reën sal val. Dis nie ‘n uitsonderlike verskynsel nie en in die verlede het ons al dikwels sulke seisoene beleef. Maar dan sien hy wat verder gebeur, en dit laat min twyfel dat hy in daardie gesig die droogte van 2015-2016 gesien het.

Hy sê: Dan sien ek die gras word op daardie plekke witdroog, m.a.w. dieselfde plekke wat reeds onder kwaai droogtes gebuk gegaan het. Maar nou, sê hy, is dit die ergste droogte in ons hele geskiedenis. Hoewel daar plek-plek nog in die land buie reën sal val.

En dis presies wat ons nou beleef.

Die droogte in die genoemde streke is so erg dat die boere niks kon plant nie. In Wes-Transvaal het net 3% van die boere mielies geplant, maar daar het nog geen reën geval nie en dit lyk of daar geen oeste sal wees nie.

Ook die veeboere is besig om hulle vee te slag omdat daar nie meer weiding is nie, en talle volksgenote het ons al laat weet dat van boere reeds hul plase verlaat het.

Op RSG het die Vrystaatse Landbou-unie gesê dat styging van kospryse in die nuwe jaar so erg kan raak dat ons geweld gaan sien soos nog nooit te vore nie. Tientalle dorpe sit ook reeds sonder drinkwater.

Maar nóg die media nóg ons sogenaamde leiers wat in die parlement sit, wil hierdie skrikwekkende droogte sien as ‘n strafgerig van Bo omdat die volk sy rug op God gekeer het. “Nee,” word daar gesê, “dis maar net ‘n natuurverskynsel wat weer sal verbygaan.”

Dis die ergste (donkerste) strafgerig in ons geskiedenis; net sy geroepe uitverkorenes sal dit verstaan, en voor Hom gaan buk eerder as om daardeur gebuig te word…

Op 6 Mrt. 1919 gee Siener vir ons ‘n beskrywing van hierdie droogte en die gevolge daarvan. En dit laat ‘n mens se keel toetrek: “Toe is daar weer jong mielies, en die gee saad. Toe kom daar vuilgoed en dit neem die mielies in. Toe kom die mielies in beweging en raak weg. Toe lê daar ‘n mens se geraamte.” 10 Mrt. 1919 — “Toe is daar weer jong mielies en dit lyk net of hulle so ‘n draai gee en afkom hierheen. (Daar is ‘n tydsverloop.) Toe is daar ‘n vloer en op die vloer lê gewaste grond.” (Weereens sal daar geen oeste wees nie).

Die mensgeraamte is nie dié van ‘n volksgenoot nie, want oor hierdie gesig het Boy Mussman aan Siener gevra of daar baie van ons mense weens hongersnood gaan sterf, en Siener se antwoord was:

“Nee, as gevolg van ons volk se leierverafgoding en ander sondes sal alle ellendes, behalwe hongersnood, nog oor die Getroue Afrikaners kom.”

Maar net soos in die Arabiese lande wag daar vir ons ook ‘n eie Afrika-lente (revolusie). En dit wil voorkom of  dit in vier fases kan verloop.

Die eerste fase was na my mening die bloedige insident op 16 Aug. 2011 by Marikana-koppie naby Rustenburg waar 34 mynwerkers doodgeskiet is: In ‘n visioen van 6 Maart 1914 sien hy ‘n vuur brand aan Rustenburg se kant naby ‘n bult of koppie (die Marikana-Wonderkop) nie ver van Pretoria af nie. (Die Siener het self gesê vuur is ’n altyd teken van geweld, bloedvergieting en doodslag). In sy gesigte wat direk hierop volg, is dit duidelik dat hierdie insident die eerste fase of die begin van die swart revolusie is.

Die tweede fase volg nadat hy ‘n misvuur in Johannesburg sien brand. In Siener se tyd (en tot vandag toe nog) is dit algemeen bekend dat swartes saans wanneer hulle van die werk afkom in die lokasies misvure maak. Omdat vuur in Siener se gesigte altyd ‘n simbool is van geweld, is is ‘misvure’ dus op geweld gepleeg deur swartes). Hy het ook ‘n misvuur (burgeroorlog) in Frankryk gesien (veroorsaak deur die massa anderkleurige Moslems): “In Frankryk brand die misvuur buite-om, en binne is dit vol rook.”

Daar kan dus geen twyfel wees dat die swartes in een of ander stadium in Johannesburg gedurende die aand of nag gewelddadig gaan raak nie. Op 4 April 1915 sien hy veel erger geweld losbars na die begrafnis van ‘n belangrike persoon, wanneer vure uitkom, met ‘n groot vuur wat voor uitkom.

In prof. Raath se boek, Die Vierkleur sal weer wapper, word hierdie gesig soos volg verklaar (bladsy 50): “Iemand belangrik word begrawe. Rewolusie/oorlog wat uitkom, maar een groot oorlog wat vorentoe uitbreek. Nakende mense — van alles gestroop — verskyn.” Maar intussen het die professor skynbaar ‘n hartsverandering ondergaan en verkies hy nou ook om liewer polities-korrek te wees, daarom weerspreek hy homself in Beeld deur te ontken dat Siener ooit gepraat het van geweld in Johannesburg. Hy stel dit so: “Daar bestaan geen opgetekende en bevestigde visioen van ’n “nag van die lang messe” nie.”

Kan hy dan asseblief vir ons die ‘misvure’ verklaar?

Ene Frik Pretorius wat glo ‘n goddelike opdrag ontvang het om Siener se gesigte met behulp van sy rekenaar (blikbrein) te verklaar, skaar hom ook by prof. Raath.

Miskien kan die twee here ook vir ons sê wat Siener met die volgende visioen bedoel het: “Dán sal daar (wanneer die staking begin) groot moeilikheid wees met die kaffers en die koelies. Behalwe ook vir die groot moeilikhede oorsee (rasse-konflik en burgeroorloë). In verband met die kaffermoeilikheid het ek gesien die vroue vlug. Hul het nie eens tyd om hul vensters toe te maak nie. Die gordyne waai buite…” Vir wie of wat vlug hulle?

(Terloops, in ‘n onderhoud  wat Vrouekeur op 13 Oktober 2006 met Frik Pretorius gehad het, wil dit voorkom of hy Siener van Rensburg se reïnkarnasie is, want hy spog daarmee dat hy nie net Siener se gene ontvang het nie, maar ook sy baard, sy voorkoms en les bes ook sy stem, want hy praat dan sowaar net soos Siener!)

Met die aanbreek van die derde fase van die revolusie sê Siener gaan baie mense in Bloemfontein sterf. Die gesig lui so: “Aan Bloemfontein se kant is ’n swart wolk vol mense” (In sy visioene is swart altyd ‘n simbool van dood en vernietiging. Op 11 Julie 1914 het hy ook ’n ‘swart wolk’ bokant Lichtenburg sien hang, en skaars ’n maand later, op 15 September, word sy boesemvriend, genl. Koos de la Rey, deur ’n polisieman in Langlaagte doodgeskiet). In die Bloemfontein-gesig, is die swart wolk egter ‘vol mense’ — wat beteken dat baie blankes weens geweld gaan omkom.

En juis dan volg die 4de en laaste fase — ’n volskaalse burgeroorlog breek uit in Suid-Afrika — want in die visioen sien hy hierby ons staan potte op die vuur — Siener se simbool vir ‘n burgeroorlog. Sy woorde lui: “Tussen ons borrel die potte, en donkerbruin perde hardloop weg (dit is verloopte Afrikaner-liberaliste wat op die vlug gaan slaan), en toe raak die wit vlag hier van die westekant af aan die brand (die skynvrede wat vanuit die Kaap aan ons voorgehou is, is nou daarmeeheen).

In daardie selfde tyd sien hy hoe die laaste blanke boere in Suid-Rhodesië (Zimbabwe) hier na ons kant toe vlug…

Maar dis nie net hier in Suid-Afrika waar sy gesigte besig is om in vervulling gaan te nie – ons sien dit dwarsoor die wêreld. En ek wil net hier en daar van die heel belangrikstes uitlig.

Voor die uitbreek van die 3de WO sien hy ‘n ontsaglike burgeroorlog in Rusland. Daar kan seker min twyfel wees dat hierdie burgeroorlog tans in die Oekraïne woed. (Hy sien dit ook as die aanloop tot die 3de WO).

Dan het Siener ook herhaaldelik van ‘n TURK en Turkye gepraat. Aanvanklik is gemeen hy verwys na die Ottomaanse Ryk wat in 1918 tot niet gegaan het en na Saddam Hoessein. Maar in daardie verklaring het te veel passtukke in die profetiese legkaart ontbreek. En dit was eers met die verskyning van die arrogante Turkse president, Recep Erdogan, dat alles skielik in plek begin val het.

Op 29 Desember 2015 publiseer die EU Times ‘n artikel oor Erfogan onder die opskrif : Turkish Leader Declares Himself Ruler Of Islamic World, Warns World War III Will Soon Begin

Ek haal kortliks daaruit aan:

“Russian military-intelligence are warning today that Turkish President Recep Tayyip Erdogan is traveling to Saudi Arabia to declare himself before that regime as the “leader” of the entire Islamic world and has, also, stated his intention of igniting World War III between NATO and Russia so that these “apostate powers” will destroy themselves thus enabling Muslims, under his “leadership”, to establish a global caliphate … many Muslims in the world already calling Erdogan a ‘god’…”

In verskeie gesigte kry Siener dan ook bevestiging dat ‘n Turk die oorsaak gaan wees vir die uitbreek van die 3de Wêreldoorlog. In die eerste gesig (5 Junie 1925) sien hy die Turk steek gras in drie kuipe (lande) aan die brand (hy blaas oorlog aan).

Op 10 Jul. 1925 sien hy die gevolge daarvan — Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier zwart. By hierdie gesig staan daar in sy aantekeningboek tussen hakkies (die begin van die 3de WO).

Dieselfde TURK steek later drie groot hooimiedens aan die brand. Die drie ‘kuip-lande’ raak nou betrokke in ‘n oorlog. (Moontlik Rusland, NAVO en Amerika?) En weer staan daar tussen hakkies (die begin van die 3de WO). M.a.w. met sy optrede veroorsaak die Turk nou ‘n volskaalse oorlog. Die eerste hooimied wat aangesteek word, verwys waarskynlik na Turkye wat die Russiese SU-24 bomwerper afgeskiet het en die 2de hooimied kan moontlik NAVO wees wat Turkye te hulp gaan kom wanneer hy deur Rusland bedreig word.

Die 3de groot hooimied lyk of dit dalk Amerika kan wees, en dit kan ook die laaste strooi wees wat gaan meebring dat die 3de Wêreldoorlog ‘n skrikwekkende werklikheid word. Hy beskryf dit so: 2 Desember 1915 — “Ek het ’n slaaplose nag gehad en toe die klok drie uur slaan, toe kom daar ’n gesig voor my van ’n groot dorp en ek sien toe dat daar mense met VAAL jaste (Turke) in die dorp loop. Toe raak die groot huise in die dorp weg en naderhand was al die huise in die dorp klein huisies. Dit was toe donker daar (in Turkye). Aan die begin van die oorlog bars Rusland deur Turkye in een nag op pad na die Suez gebied, terwyl Turkye geen weerstand bied nie.”

Maar hy het nie net gesien wat met Turkye, Rusland, NAVO, Amerika, Sirië en Irak gebeur nie. Selfs Europa figureer sterk in sy visioene. En seker een van sy belangrikste gesigte het juis in 2014 in vervulling gegaan met die instroming van der duisende immigrante vanuit Derde Wêreldlande daarheen. Hy het dit as ‘n onstuitbare vloedgolf beskryf.

Terloops, ons Boereprofeet is nie die enigste wat hierdie ‘onheil’ vir Europa voorspel het nie.

Die Bulgaarse profetes, Baba Vanga, wat in 1996 in die ouderdom van 85 oorlede is, het in haar leeftyd ook talle profestiese gesigte gehad wat bewaarheid is. Haar volksgenote het dan ook na haar verwys as ‘die Balkanse Nostradamus’.

In een van haar mees ontstellende profesieë beskryf sy wat onder andere in die jaar 2016 gaan gebeur. Volgens haar sou daar eers ‘n vloedgolf Moslems Euorpa binneval, en dit sal dan sy hoogtepunt in 2016 bereik wanneer die Moslems met ‘n chemiese oorlog begin. Sy voorspel ― en ek haal haar aan: “Dit sal die ganse Europa uiteindelik as ‘n verlate landskap agterlaat, heeltemal leeg van enige vorm van lewe…”

In een van Siener se gesigte wat in die Rhodesiese briewe opgeteken is en ook in briewe van Boy Mussmann, skets hy ‘n byna identiese beeld waar hy sê Europa word aan die einde van die 3de WO swart en dat daar min mense sal oorbly. “Terwyl atoombomme dood en verderf saai, sal nasies en volkere uitgedelg word, terwyl party ophou om te bestaan, sal andere nog daar wees, maar geen waarde meer hê nie.”

In dié tyd lewer die Duitse regering drie ultimatums aan die doringbosregering (mofskaapregeing) in Suid-Afrika. En eers na die derde een spat hulle uitmekaar en vlug uit Kaapstad na Durban.

Hulle vlug omdat daar in die laaste ultimatum aan hulle gesê is Duitse bomwerwers gaan Kaapstad vernietig.

Intussen het daar ‘n slang (ons vyand) in Suid-Rhodesië te voorskyn gekom en tussen die lang gras deur hierheen geseil (m.a.w. skelm, sodat ons nie van hom moet weet nie). Sy eerste bestemming is Mafeking. Van Mafeking af draai die slang ooswaarts en seil via ‘n petrolfabriek na Vereniging waar hy hom oprol en wag om toe te slaan. (Net so terloops, die Petrolfabiek is Sasolburg – wat eers in 1956 ontstaan het – presies 30 jaar na Siener se dood).

Grootskaalse geweld breek nou in die Oos-Kaap uit en mense vlug na die binneland. Siener sê net soos die blanke boere wat met geweld uit Zimbabwe verdryf is dat die stof voor hulle aan die brand geslaan het (dit beteken geweld), net so wreed sal die geweld teen die Oos-Kapenaars wees.

Op 10 September 1919 sien oom Niklaas in ’n toekomsgesig wat die liberale Engelse, asook die ‘Getroue Afrikaner’-vroue gaan doen wanneer die smeltkroes begin en totale chaos in die land heers. Hy sien Engelse waens van noord na suid beweeg. Daar is ’n draadkamp in die Unie; en die vrouens kruip deur die draad in die kampe in. (Kan dit dalk na Operasie Suidlanders verwys wat al meer as ’n dekade lank besig is om ‘veilige hawens’ vir ons mense voor te berei?) Na die weste sien hy is daar ’n oop pad en in die pad lê ’n boereveldskoen.

Siener sê self vir ons wat dit beteken. Net soos met Ninevé die geval was, het sy volk tot inkeer gekom en na God teruggekeer en kry hy weer sy eerste Getroue Afrikaner-leier (boereveldskoen).

Net na afloop van die 2de Vryheidsoorlog het Siener gesê ons ‘redding’ sal eendag van die westekant af kom. Met die 1914 Rebellie is die pad na die weste oopgemaak, en dit sal ‘n werklikheid word in die tyd wanneer Europa in ‘n oorlog betrokke is.

Maar voordat dit gebeur, gaan ons ‘n Donker Tyd binne:

10 Julie 1925: “Die gras brand in Europa en die aarde word daarvandaan na hier swart.” (In Europa woed nou ’n volskaalse oorlog wat spoedig ook hierheen sal uitbrei). Dan word dit ‘n bloedige oorlog/revolusie: 26 Jan. 1926 — “Die donker zak toe op die Unie.” 1 September 1925: “In die Unie is ‘n oond met houtvuur en die vlam slaan by die bek uit…”

Dis eers wanneer die volk hom verootmoedig het, dat dinge vinnig verander:

“Nadat ons volk hom voor die Here verootmoedig het, sien ek ’n groot wonderwerk gebeure en daarna sien ek die Vierkleur wapper oor ’n vrye Afrikanervolk en is daar weer vrede en voorspoed… (Maar juis in hierdie tyd sien hy geweld en bloedvergieting in Europa en die volke daar sal dan in groot ellende verkeer):“In Europa kom ‘n vrouw uit wat zwart aangetrek is, dis ’n teken van rou. Hier by ons staan ’n man en hy trap vorentoe, maar sy veldskoene bly lê achter. Dis ’n teken dat die volk tot verootmoediging kom.”

Die nood sal ons hier bymekaar dryf en ook tot God. Dat ons ook soos die Duitsers sal sê, dat ons verlossing van God is. Die groot swart leërs van uit die noordooste van Afrika en wat ons nog meer bedreig, sodat ons tot God gaan roep om hulp. Hy weer dit af. Hoe weet ek nie. Tog gaan ’n baie groot ‘donkerheid’ oor ons kom. Gelukkig sal dit nie van lange duur wees voordat ons hulp gaan kry nie.

Met behulp van die Duitsers sal ons die swart stamme tot by die ewenaar verjaag.

10 Mei 1925 — “In Europa is groot zwaar onweer en die lichte slaan achter die wolke uit. Toe breek die dag en die luch word skoon. Toe kom ’n seroet mandje in gezich en ’n vrouw met wit klere zit ’n wit bos blomme in die mandje, en die mandje draai in die rond. Toe is dit die Vierkleur wat in die mandje is.”

Oom Nicolaas sê die swaar onweer in Europa is hulle tyd van ellende. Juis dan breek die dag hier by ons en die uitgereënde wolke is ons swaar wat verby is. Die seroetmandjie (sigaarmandjie) is ’n artikel waarin ’n mens vrugte pluk — dit is die deel wat ons vrouens bygedra het tot die verkryging van ons vryheid. Hy sê ons moet erken dat ons mans swaar gely het, maar ons vrouens baie swaarder.

En op 6 Des. 1916 gee hy vir ons ‘n mooi beskrywing van hierdie vlug na die weste — “In die Weste staan waens op ’n klomp en daar kom altyd nog bij. Donkiewaens kom van die Noorde (Rhodesië) ook daarheen.” En die volgende gesig bevestig dit: 20 Okt. 1925 — “Kom Donkiewaens van Oos na Wes in die Unie.” Die volk is besig om te verenig — saam met vlugtelinge uit Rhodesië.

9 Des. 1925 — “Aan die Weste is een bank van uitgereende wolke en die zon kom agter die bank uit.” (Ons redding kom vanuit die weste. Hy het dit nege jaar vantevore alreeds gesien: 15 Des. 1916 — “In die Weste kom wolke uit en achter die wolke is ’n helder lig.”

Dit beteken die ‘Getroue Afrikaners’ het na die ‘weste gevulg’ om daar bymekaar te kom. En dié in Rhodesië (die Noorde) wat ook inderhaas moes vlug, sal ook daarheen kom. Die helder lig wat agter die wolke in die Weste (Europa) uitkom, sê vir ons dat terwyl daar nog onheil (wolke) in Europa is, breek ons vrede aan.

Maar Europa sal dan in groot ellende en rou verkeer.

Op 28 Feb. 1922 sien hy “in die Weste van Europa kom ’n vrou uit wat aan getrek is in swaar rouklere. In die Noorde van die Unie is ’n boer wat sy velskoene uittrek en na die Weste op sy knieë buig. Hy verootmoedig hom.”

Dis opvallend dat hy spesifiek sê ‘n ‘Boer in die Noorde’. Kan dit beteken dat die Kapenaar (net soos in 1838) weer nie hieraan deel gaan hê nie?

Eers hierna kom die boere se uitredding soos dit aan genl. Beyers met die koeël in sy Sakbybeltjie geopenbaar is.

Ons vroue beweeg na veilige hawens dwarsoor die land (dis logies dat hulle hul kinders sal saamneem.) Boy Boy Mussmann beskryf dit as ’n ‘veiligheidsoord vir vroue waarheen hulle vlug’. (Sien prof. Andries Raath se boek, Die Vierkleur wapper weer, bladsy 195.) Nadat al ons vyande uit die land verjaag is, is dit nog net die mofskape (doringbosregering) wat in die parlement sit. Maar nou is die ‘pad vir ons na die ‘weste’ oop (want) in die pad lê daar ’n Boereveld skoen’.

Die Duitsers arriveer met vyf skeepsvragte soldate en wapentuig wat met die Luderitz-treinspoor na Prieska geneem word waar die Boerepatriotte dit in ontvangs neem. Op hulle versoek, bombardeer die Duitsers Kaapstad, en oom Klasie sê dis een van die ergste lugaanvalle wat hy nog in ‘n visioen aanskou het. Hy beskryf dit so: “In Kaapstad is daar ‘n diep kuil (‘n gat) en bloed loop daarin totdat dit vol is.” Met daardie verskriklike slagting, word de hart van die liberaliste uitgeruk.

Terwyl hierdie slagting aan die gang is, sien hy die Boerepatriotte vertrek na Vereeniging om die vyand daar uitmekaar te skiet en te verjaag sodat hulle halsoorkop Durban toe vlug en op skepe die land vergoed verlaat. Dan slaan sy Bybel oop by Eks. 14:13 wat sê dat jy jou vyand tot in der ewigheid nooit weer sal sien nie.

Om dan mee af te sluit wil ek net vlugtig terugkom na Siener se voorspelling dat Europa na afloop van die 3de WO totaal vernietig sal wees.

‘n Mens kan seker die vraag vra: Hoe rym dit met sy gesig waarin hy gesien het dat Duitsland aan die einde van die laaste verwoestende oorlog, aan die kop van ‘n tafel sit – as die magtigste volk op aarde, met SA aan sy regterhand – as die mees geseënde volk? Rusland sal nog daar wees, maar hy is kapoet. Amerika sit aan die onderpunt van die tafel – ‘n klein en onbenullige landjie, terwyl Engeland se stoel leeg staan.

Die antwoord op hierdie vraag was vir my persoonlik die grootste ontdekking sedert ek met my navorsing oor Siener se gesigte begin het.

Eerstens is dit baie duidelik dat daar ‘n direkte ingryping deur die Skepper self was in die verloop van die Duitse geskiedenis. In 1880 kry ‘n vooraanstaande Duitse sakeman, Ernst von Weber ‘n visioen van ‘n Nuwe Duitse Ryk in die ‘Suidelike Hhalfrond’ hier in Suider-Afrika. Von Weber doen toe self die aanvoorwerk om dit te verwesenlik deur op 22 Augustus 1884 namens die Duitse Imperiale Regering aan die Britse Minister van Buitelandse Sake kennis te gee dat hy met die Duitse oorlogskip die ‘WoIf’ die 800 kilometer kuslyn van die Grootrivier (Oranje) se mond af tot by die noordelike grens van Duitswes vir die Duitse Keiser in besit geneem het.

Die Britse Imperiale regering was natuurlik hoogs ontevrede en woedend hieroor, en het met die eerste en beste geleentheid dit probeer terugneem. Daardie geleentheid het eers met die uitbreek van die 1ste WO in Augustus 1914 gekom toe hulle, met behulp van die Unieleër onder aanvoering van genl. Louis Botha, daarin geslaag het.

Duitswes is toe onder voogdyskap van SA geplaas. Maar daar is ooreengekom dat sou SA sy voogdyskap beëindig, Duitsland die eerste keuse gegun sou word om die gebied weer in besit te neem. Dis egter nooit gedoen nie. Pik Botha het verraad gepleeg en die gebied aan Swapo oorhandig.

Dus, wanneer die 5 Duitse oorlogskepe in Luderitbaai land, is dit die Duitsers se prioriteit om Duitswes weer terug te neem.

En so val die laaste passtukke van hierdie goddelike legkaart in patroon wanneer Ernst von Weber se profesie bewaarheid word met Duitsland se besetting van sy Nuwe Duitse Ryk. Siener het al in 1914 gesê die middel van die Oranje sal nog eendag die grenslyn tussen Duitswes en Suid-Afrika wees.

Op ‘n vraag van mnr. Mussmann wat het dan van die ander Europese volke geword, was sy eenvoudige antwoord.
“Dis hulle wat ek na Suid-Afrika sien vlug wanneer die vervolging op sy ergste is… En as God se volk, sal ons ons medevolksgenote met groot blydskap verwelkom…”

Ons ken almal die geskiedenis van die Franse Hugenote wat ook weens geloofsvervolging huis en haard verlaat het om hulle in die Kaapkolonie te kom vestig. En daarna, weereens ter wille van hul geloof, hul tentpenne uitgetrek het om die wildernis in te vaar.

En in ons dag gaan God se volk vir die derde en laaste keer ‘n nuwe Kanaän in besit neem; ‘n Kanaän wat tot by die ewenaar sal strek ― net soos die profeet van God ‘gesien’ het.

Hy sê verder: “Die Boere neem nou die Unie in besit en brei uit al hoër op. Baie kolonies daar ver sluit by ons aan, want moeder Engeland is nou nie meer daar nie. Boere en Duitse kommando’s trek saam op in Afrika om die land weer veilig en bewoonbaar te maak vir die Witman.”

Dié van ons wat wéét, sal die dieper betekenis van die vlug uit Europa en ook ‘die kolonies wat by ons aansluit’, verstaan. Dit stem ooereen met wat daar in die Bybel staan:

Jes 43:5  — “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.”  Jes 13:14 — En soos ‘n gemsbok wat gejaag word, en soos kleinvee wat niemand bymekaar maak nie, sal hulle elkeen draai na sy volk toe en elkeen vlug na sy land toe.”

In Desember 1916 het die engel aan Johanna Brandt gesê: “Suid-Afrika is ’n pêrel in die oë van ons Heer.”

Selfs ons kindertjies weet dit, want al sedert my kinderdae hulle sing gereeld vir Hom ‘n liedjie:

“As Hy weer kom, as Hy weer kom, kom haal Hy sy pêrels. Sy fraaie pêrels…”

Mat 13:46 — “…en toe hy een baie kosbare pêrel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het, en koop dit.”

En nou wil ek graag weet, watter stertriem-koning, watter kommunis, watter liberalis, watter Impi, watter ANC-voorvadergeesaanbidder of watter EFF-klong sal daardie ‘fraaie pêrel’ uit sy hand kan ruk?

299
Leave a Reply

avatar
1800
174 Comment threads
125 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
40 Comment authors
JanDanie SmitAlbion Online SilverLeonor C LombardKiepersol Recent comment authors
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Dirk Albers
Guest

Adriaan, dankie dat jy ons weer dwing, om DIEP te dink ! Op die wêreldfront gebeur daar skielik so baie dinge, dat ons nie anders kan, as om notisie te neem nie. En wie kon glo, toe hierdie ” migrante-bom ” skielik oor Europa uitbars ? En die ” leiers, ” wat hardnekkig aanhou om hulle te verwelkom ? ? En Merkel wat sê : Ons het GEEN KEUSE, as om hierdie mense te help nie ! Maar ons moet maar versigtig wees om vinger te wys na Europa. Hier het ons as christene, mos ook gesê : Ons het… Lees Meer »

Thys Louwrens
Guest
Thys Louwrens

Dankie Adriaan, ja dit laat mens sonder twyfel weer diep en ernstig dink, en die tekens is in die lug.

JJG Smith
Guest
JJG Smith

Baie dankie. Alle tekens is daar van die voorspelling van die Truk tot die oorloë in Europa. Waarom sal die res nie ook die een of ander tyd gebeur nie. Die uitsonderlike droogte in groot dele van die land kan ‘n finale voorloper wees wag gaan volg.

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

Adriaan je schreef: Ons vroue beweeg na veilige hawens, waar vroue en kinders heen vlug. Hier krijgen de mannen die nu ten strijde trekken een kus van hun vroue mee. Volkstaat, Die Veilige Hawe De lentewind die waaide Werd al zwoeler en je zwaaide Die kus die jij me toeblies Je keek me na, ik deed mijn ogen dicht Je weet waarom ik hier sta en je lacht Wat je denkt en wat je nu van mij verwacht Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk Dit is mijn hawen, hier leg… Lees Meer »

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Pragtig, baie dankie.

JB
Guest
JB

Ek sit nou so ‘by myselwers’ en wonder wat die ‘skipper’ van Vishoek oor kommandeur (of is dit kommodoor?) Uys, een van sy kollegas, se kennis oor Luderitzbaai en die spoorlyn na Prieska, en wat nou aan die gebeur is, te sê sal hê …? Om nie eens te praat van Siener en die res van wat hy gesien het nie. Die ‘skipper’ van Vishoek is juis een van daardie ‘Tom Gouwse’ wat sal praat van “motgevrete drome van die ou waarsêer weggesmyt het”. Soos Adriaan Snyman skryf oor die Tom Gouws, so is hulle hier tussen ons, die Tom… Lees Meer »

JB
Guest
JB

(Vervolg) Die gedaantes het ook al laaankal die koper/brons plaat wat teen die stasiemuur aangebring was, ter nagedagtenis aan daardie verraderlike nag toe Jan Smuts en Louis Botha oom Koos laat vermoor het, gesteel. Die konflik tussen Sunni en Shi`ite Moslems kom ook op in my kop toe ek lees van die “TURK”. Sirië, Iran en Irak is meestal Shi`ite Moslems. Saudi-Arabië, Turkye en andere is meestal Sunni. Ja nog ‘n komplekse ietsie so vir die ‘mix’. Saudi-Arabië het juis ook nou probleme met Sirië, Iran en Irak. Ander Sunni Arabiese state begin hulle ook nou openlik skaar by Saoedi-Arabië.… Lees Meer »

Helizna
Guest
Helizna

Saudi is Wahabi, baie baie erger as enige ander tipe Moslem.

JB
Guest
JB

(Vervolg) ‘n Dik boek kan vol geskryf word oor die “Doringbos”. Van Doornbaai tot diep in die Groter Orania in tot by, ons weet waar … Ons weet wie hulle is. Ons gaan nie vergeet nie en daar gaan nie wegkruipplek wees nie. Dalk daar in die vuil skuim van die ruimwater onder in daardie laaste skepe wat so skietend wegvaar daar uit Durban uit. So terloops, die Vierkleur se bane is horisontaal van bo na onder: Rooi, Wit en Blou. Geen Oranje nie. Ook ‘n vertikale Groen baan aan die linkerkant. So, hierdie selfaangestelde ‘belangrikes’ van die “Doringbos” moet… Lees Meer »

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

Volkstaat Was Je Maar Hier

Die eindeloze reis ver van moeder vrou en kind
Is er altijd weer een schuilplaats waar ik mijn wapenbroeders bij Prieska vind.

Volkstaat,
Ik dacht al lang niet meer aan jou
Ik was je min of meer vergeten
Maar plotseling, vraag ik me af
waar heb je al die tijd gezeten.

gebroken en gewond
mis ik jou opeens
veel meer dan ik ooit denk.

Het was geen onverschilligheid
maar meer hoe voeten soms de wildernis inlopen.
En ze brachten mij zover
maar nu stel ik me voor je open.

Was je maar hier met mij
ohhh Volkstaat was je maar hier

BLOF-Was Je Maar Hier
https://www.youtube.com/watch?v=lfXtuGy5FAU

Dirk Albers
Guest

JB, daar is steeds mense wat glo, dat die VN in besonder, en die wêreld oor die algemeen, gepla is oor die handjie vol ” Apartheids-blankes, ” hier aan die suidpunt van Afrika ! Ek hou van jou verwysing na die WARE Duitsland, wat ons sal kom help. Ons word so gebreinspoel deur die leuenagtige media, dat ons eintlik n totaal verwronge beeld kry, van die nasies van die wêreld, ten goede of ten kwade ! Nou word geluide gemaak dat Sjina nou ook teen ISIS wil veg ? ? En noord-Korea het glo n waterstof-bom getoets ? ? Ek… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

Olie prys nou onder 34 dollar per vat ! Dit word openlik erken, dat Saudi-Arabië al die ander spelers, veral Iran, wil bykom, en/of lamlê ! Gaan al hierdie ander spelers dit met ware ” sportsman-gees ” vat ? Ek twyfel sterk ! Daar is selfs spekulasie dat die prys kan afkom na 25 dollar ! Dan gaan die spelers wat al klaar kwaad is, BAIE KWAAD WORD !

JB
Guest
JB

Op die Suidlanders se webblad merk ek vandag in ‘n artikel nl. “Tweets Opskudding” dat daar gepraat word van “Die Naspers skakel in die Doringbos”. Ja, Die Doringbos is VOL dorings. Naspers is een so ‘n doring en soos in my kommentaar hierbo selfs ‘regse’ organisasies is sulke dorings. Daar is nog … BAIE. Die wie REG dink en doen weet dit al lankal en het ‘n lys in hul koppe. Wat opvallend is, is die kamma ‘Afrikaner’ ‘nuusblaaie’ op die internet. In hul kommentaar afdelings word mense vanuit hulle eie geledere gebruik om ander wie ‘n ander opinie/sentiment huldig,… Lees Meer »

JB
Guest
JB

(Vervolg) In hul artikels word die ‘regse’ organisasies en partye ook gepromoveer en die massas word weer met propaganda op ‘n dwaalspoor geplaas en aan hul snoete rondgesleep. Weer. Van voor af. Net soos die ou NP, die Smelters,die Ossewa Brandwag, KP, HNP, AWB en die vet weet wie en wat nog. Vandag is daar nuwes van die gespuis. Een spesifieke voorbeeld van so ‘n kamma internet nuusblad verwys ook alewig na die ‘kenner’ of daai onbekende as sou dit of dat gesê het, of die of daai opinie gelig was. Nooit word die ‘kenner’ se naam genoem nie. Wat… Lees Meer »

JB
Guest
JB

(Vervolg) Mense moet ook verstaan dat die kamma nuusblaaie onsigbaar direk gekoppel is aan die Soli dies en die Soli daais, die Afri dies en die Afri daais, die Agri dies en die Agri daais, die selfbeskikkings spaais en die gratis bouers ,en die broers en kies , die Groter en die kleiner Oranjes, en seker dan ook die Goter en die Kleiner fonteine. O ja, Hul p Organisasies ook met Omgeemense en Helpende Hande, en Boeke aan agtergeblwenes en en en … Ook welsynsaksies so in samewerking met die Gratis Bouers en die Ronde Tafels en Stoele. … Hulle… Lees Meer »

Kiepersol
Guest
Kiepersol

Wat aan herpes simplex vind jy ‘grappig’?
Probeer tog hou by die kern van die draad.
Adriaan het ons n tweede kans op lewe gegun. Verfoes dit tog nou nie weer nie.

JB
Guest
JB

Cussonia spicata
Vir my was dit baie grappig dat my vriend i.p.v. knoppies, ‘knoppetjies’gesê het. “herpes simplex” … Dit is nou “Verfoes”. Cussonia apicata, gee vir ons die “kern van die draad”, na jou mening, …
Groete

Jaco
Guest
Jaco

Dag Mense

Baie dankie vir die een dis prop vol inligting.

Dank God ons is aan die regte kan van Siener se gesigte.

Ek weet wat ek nou se mag dalk snaaks klink of mense kan dalk se ek weet nie wat ek vra nie.

Maar ek moet se dinge in SA is nou mal 2016 wat afskop met al die twitter en FB snert.

So wat ek will se is ek weet Siener se gisigte gaan n bitter swaar tyd wees vir ons maar ek wens dit kom nou want so kan ons nie aangaan nie.

Lat God met ons wees.

Groete bly blank

Jaco

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Dankie Adriaan. Jou woorde dat die God van Israel hom nog steeds bemoei met sy volk is waar en moet ons vertroosting wees; ons moet dit WEET. Jes 34 bevestig dit: 5 ….; en hulle het die VOEDSEL GEWORD VIR AL DIE WILDE DIERE VAN DIE VELD … 6 My skape dwaal rond …; ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi,… 8 So waar as Ek leef, spreek Yahweh, gewis, omdat My skape’n prooi geword het en My skape as VOEDSEL GEDIEN HET VIR AL DIE WILDE DIERE VAN DIE VELD, omdat daar geen herder… Lees Meer »

Danie Smit
Guest
Danie Smit

C.J. Langenhoven = ‘ wanneer jy stilbly dink die mense jy is dom, maar wanneer jy jou mond open weet hulle jy is onnosel.”

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

Profetie uit 1968 van 90 jaar oude vrouw uit Noorwegen. People from pour countries will stream to Europe. They also come to Scandinavia and Norway. There will be so many of them that people will begin to dislike them and become hard with them. All that I have seen of war before (ww2) is only child’s play compared to this one (ww3), and it will be ended with a nuclear atom bomb.The air will be so polluted that one cannot draw one’s breath. It will cover several continents, and the wealthy nations. The water will be ruined. We can no… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

Martin,

Baie dankie vir belangstelling, en al jou bydraes ten bate van hierdie troostelose klein volkie aan die suidpunt van Afrika.

Dis goed om te weet dat daar mense in ander lande is, wat bereid is om vir ons in die bres te tree.

Mag die Almagtige jou ryklik seën.

Marellus
Guest
Marellus

Adriaan,

Baie dankie vir ‘n uitstekende artikel.

Hieronder is ‘n skakel na ‘m dokumenter wat in die 1960s deur ‘n paar Italianers gemaak is.

Dit handel oor Afrika.

Hierdie manne draai nie doekies om nie.

Dit is partymaal skokkend ook.

http://www.dailymotion.com/video/x2f3rig

Dirk Albers
Guest

Dankie Marellus ! Het al baie van hierdie fliek gehoor, maar het dit nou vir die eerste keer gesien ! Nou wag ek, vir die ” slim ” reënboog-kinders, ” om ons gewone, ” negatiewe ” mense, te oortuig dat die film geen relevansie vir die NSA ” demokratiese wonderwerk ” inhou nie ! Is dit omdat baie nog volhou dat 80% van die subras-barbare in hierdie land, christene is ? Of is dit omdat hulle so geleerd, en verwesters is ? Is dit omdat hulle so hardwerkend is, en glo aan n demokratiese bestel ? Is dit omdat hulle… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

Dankie Dirk.

Ben
Guest
Ben

Adriaan, Siener se akkuraatheid is verstommend, so dankie vir waarskuwings. Ek wonder egter of ‘n oorsig gegee kan word oor wat mense in watter dele van die land op watter stadium te doen staan, gegrond op voorspellings? Al die miljoene in Gauteng kan tog seker nie padgee daar nie, of almal kan nie gaan tent opslaan in die Karoo nie en soos dit is het almal in die Vrystaat op hierdie stadium nie eers drinkwater nie. As daar uiteindelik vrede sal heers, en Afrikaner-invloed oor die hele Suider-Afrika uitbrei, impliseer dit stellig ook dat Afrikaners in die hele Suidelike Afrika… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

Die sluwe planne van die ( joodse ) geldbase, word die hele tyd duideliker. Die Adamiet moet deur verbastering, en/of Rasse-moord, uitgewis word, om die NWO te laat slaag ! Hierdie migrante-turksvy, wat Europa beetgepak het, is miskien die laaste, desperate poging, van satan, om Vader se geliefde Volk uit te wis. Die vraag ontstaan, kan die migrante probleem, n burger-oorlog ontketen ? Die regdenkende, konserwatiewe, patriotiese gedeelte van hierdie Europese bevolkings, sal ALTYD die minderheid wees ! Oor die algemeen, ook die armste gedeelte van enige bevolking. Die reënboog, liberale, verbasterings gedeelte, sit met die meeste geld, mag en… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Kiepersol
Posted January 10, 2016 at 4:01 pm | Permalink

Mag jou twisgieriege eiewaan rus vind in:-

Met jou teenswoordigheid….leef ons ( en die forum ) weer op geleende tyd.

Besoeker? Kiepersol? NET hierdie kommentaar is ‘n duidelike bewys dat jou agenda sommer vroeg vroeg aan die lig laat kom. Wonder nou net- wie is dan regtig nou die twisgieriges???

Besoeker
Guest
Besoeker

Ek is onskuldig tante. Ek is regtig nie kiepersol nie. Gaan maar nie my asem ophou vir ‘n apologie van jou nie.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Ek is waarlik jammer, Besoeker, dat ek jou genoem het. Nou dat jy weer deelneem besef ek my fout.

Besoeker
Guest
Besoeker

Dankie. Ek is bly dat ons nou op hoër geestelike terrein beweeg. Die aanslae is fel, ons kan ons nie weer in die moeras van onmin begeef nie.

JanB
Guest
JanB

Dirk kyk die video en sien wie sit agter die immigrasie komplot

https://www.youtube.com/watch?v=W3Tk74-O-so

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Daar is beter videos om na te kyk op die Suidlander blad. Gustav het ‘n sterk leier geword.

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Die muur in Jerusalem is nie ‘n klaagmuur, of apartheidmuur nie.

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Dit is ‘n brandmuur, ‘n verdedigingsmuur teen die drukgolf van die vakuumbom waarmee Israel die Palestyne gaan uitwis.

JB
Guest
JB

Cussonia spicata, Sover ek dit lees hierbo in Leonor C Lombard se kommentaar was daar geen “woordestryd” soos genoem in II TIMÓTHEUS 2, vers 14 nie. Dus geen twisgierige (of soos jy dit spel, “twisgieriege”) nie. Laat ons weet van jou woord – of dit bestaan en of dit dalk iets beteken waarvan ons niks weet nie. Daarom verstaan ek jou miskien verkeerd. By voorbaat om verskoning indien so. Van “twis” gepraat, sover ek dit het vereis dit twee of mense meer om “twis” te bewerkstellig. Vandat Adriaan Snyman sy webblad weer oopgestel het vir kommentaar blyk dit dat jy… Lees Meer »

JB
Guest
JB

(Vervolg) Wat ”bekwaamheid om te onderrig” betref: Daar verdien sy, wat my aanbetref, hoë punte. “een wat kwaad kan verdra” – Wel daar gee ek toe. Leonor C Bosman het daar tekort geskiet maar ek moet bysê: Uiteindelik onder uiterste uitlokking, beledigings, vernederings en beproewing … Ek dink Leonor C Bosman sal daar met my akkoord gaan? Ek self faal gruwelik in daardie opsig. “die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys” – Daar ook soos hierbo gesê: Tekort onder die omstandighede soos genoem. “…, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie.” – Dit is… Lees Meer »

Kiepersol
Guest
Kiepersol

If all else fails….probeer dan 2 Tim 3:7-8.

JB
Guest
JB

Cussonia spicata

Hoe lyk dit met ‘n bietjie “natuurlike liefde”, “versoenlik”heid en “liefde vir die goeie”? – II TIMÓTHEÜS 3 vers 3
Dit sal jou nie in die steek laat nie.

Liefde en Groete

Dirk Albers
Guest

Daar is christene wat vas glo, dat die Israelies, en /of jode, die uitverkore Volk van ons Hemelse Vader is. ( Ek het dit vir die grootste gedeelte van my lewe ook geglo, want die kerk het so gesê ! ) My probleem is egter, dat hierdie christene HAAT die Palestyne, namens die jode, en wil sien dat hulle deur die jode uitgedelg word, maak nie saak hoe nie. Ek het nie juis n probleem hiermee nie, maar nou is daar christen sendelinge, wat hierdie einste Palestyne, tot bekering wil preek ? ? Want hulle glo die Evangelie is vir… Lees Meer »

Helizna
Guest
Helizna

Omtrent 40% van die Palestyne is reeds Christene. Hulle het in vrede met die Moslem meerderheid en ‘n baie klein Joodse gemeenskap in Palestina gebly voor die Zioniste hulle daar begin uitskop het, met Brittanje en Duitsland se hulp.

Dirk Albers
Guest

Ek glo nie dit was toevallig, dat zuma die anc se verjaarsdag-partytjie by Rustenburg bygewoon het nie ! ( Daar is beslis baie ander dorpe/stede, waar n baie groter, lekkerder partytjie moontlik was ! ) Dan het hy verder ook gefokus op die JEUG ? ? Dit lyk vir my, hy het in malema se ” slaai ” gaan krap ! Maar daar is ook die moontlikheid dat zuma en malema saam werk, weens die gemeenskaplike doel, om die blanke uit te wis ! En al haat hulle mekaar, moet hulle steeds luister, na die ” groot wit base, ”… Lees Meer »

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

‘n Reuse brandstof-lug bom. FAE. Die muur sal die kinders van Israel beskerm teen die vuur wat die huis van Edom gaan verskroei.

Helizna
Guest
Helizna

Wat is daar nog oor in Gaza om op te blaas?

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Palestyne?

JanB
Guest
JanB

So gaan die haat spraak aan en aan en aan….. Zuma blameer blankes vir sy foute January 11, 2016 In ‘n toespraak wat die staatspresident, Jacob Zuma, Saterdag tydens die koeksnygeleentheid van die ANC se 104de bestaansjaar in Rustenburg gelewer het, het hy gesê dat die boere is die land se vyand. Hierdie beskuldiging was slegs op die swart televisiekanale gewys, maar nie op die Afrikaanse kanaal nie. Hy het gesê dat die land gesteel en nie gekoop is nie en dit is die rede vir die volk se armoede en nou word verwag dat die regering die grond moet… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan, Ek het vandag deur Ladismith gery (36 Celsius) en toe gewonder hoe dit met jou gaan en wat jy doen. Skaars by die huis lees ek my eposse en was ek verras om jou nuus weer te lees. Dit was noodsaaklik dat jy weer met jou opdrag voortgaan. Baie, baie dankie ! Siener se visioene/waarskuwings gaan een na die ander in vervulling en pas soos ‘n handskoen in met die profesië van die laaste dae. Ons Europese, ”Israel” broers en susters sal na die donker nag wat op Europa neerdaal, hulle ongetwyfeld hier by ons kom voeg om die… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

Johann, dankie vir jou pos wat baie ooreenstem met my eie versugtinge in hierdie tye ! Waarom is daar so baie van ons, wat wil wegtrek van hierdie sataniese reënboog gemors ? Maar ons is heeltemal vas, en verstrengel, soos visse in n net, vir verskeie redes. Maar daar is n baie groot verskil, tussen trek na n beter plek, en VLUG VIR JOU LEWE ! Is dit hoe Vader ons gaan dwing, om uit Sodom en Gomorra pad te gee, voordat Hy Sy toorn oor hierdie bose NSA uitstort ? Verder, as n groot getal blankes skielik oppak en… Lees Meer »

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

di 08 sep 2015
http://www.telegraaf.nl/buitenland/24469654/-Duits-leger-krijgt-nieuwe-geweren-.html

Duitsleger krijgt nieuwe geweren. Hoeveel wapens er komen is nog onduidelijk, evenals wat er gebeurt met de afgeserveerde geweren.
8000 ervan worden in elk geval aan de Koerden geschonken die tegen IS strijden. De rest wordt waarschijnlijk ook weggegeven of verkocht.

De overbodige geweren van het Duitse leger die gratis worden weggeven zijn van het type
Heckler & Koch G36.

https://www.youtube.com/watch?v=jTt8TsqIcoc

Dirk Albers
Guest

Helizna, jy is heeltemal reg oor die Wahabi aspek, te midde van al die midde-oosterse chaos ! Jammer dat hierdie waarhede nie mooi uitkom, deur die algemene nuusdekking van die wêreld media nie. Ek wil bietjie spekuleer. In die hogere kringe van Saudi-Arabië, is daar n ” Arabier Hitler, ” wat BAIE ambisieus is, en voel hy wil die hele wêreld regeer.( Ek noem Hitler net as n verwysing. Kon Napoleon, of Alexander ook gewees het !) Die feit is, daar is altyd iemand iewers, wat die HELE wêreld wil regeer ! Nou as die Arabiere genoeg olieprodusente onder hulle… Lees Meer »

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen
Dirk Albers
Guest

Olie prys nou 30 dollar per vat ! Laagste in twaalf jaar ! Een kenner sê Saudi-Arabië is ryk genoeg, om hierdie prys, en laer, vir JARE te hanteer ! En die Rand duik verder, tot n nuwe rekord, so ons gaan nie eers voordeel trek uit die laer olieprys nie ! Kan van ons slim lesers vir ons bietjie insette lewer asb. Ek lees geen liberale NSA koerant nie, en het baie meer vertroue in ons Vaandel -familie, se integriteit en openbaringe !

Boepie
Guest
Boepie

Dirk, Saudi-Arabië kan die pryse nie bekostig nie en ook geen ander olie produsent nie. Die VSA het jare terug ‘n ooreenkoms met Saudi-Arabië gemaak. Amerika sal Saudi-Arabië militer beskerm in ruil dat Saudi-Arabië Dollars vra vir sy olie en daar is die Petro Dollar gebore. Obama het laas jaar die ooreenkoms verbreek en Saudi-Arabië draai sy rug nou op Amerika. Die wins op olie is nou so klein dat Saudi-Arabië nou pomp om kompetiesie uit die mark te kry en om die nodige geld te kry vir sy lopende rekening en dan natuurlik die pyplyn wat rusland nou bou… Lees Meer »

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Lees meer oor die Tipline. Die Trans-Israel pyplyn. Dan sal jy sien hoe die beplande val van Saoedi Arabië geen groot versteurings in wêreldekonomie gaan maak.

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Soos in enige diktatorskap leef die bevolking ook van staatstoelaes. Dis hoe hulle politieke en sosiale onrus in toom hou. 80% Saoedies is op welsyn, wat reeds gesny word. Daar is nie meer geld nie.

JB
Guest
JB

Hier is ‘n voorsmakie van dit wat nog aan die kom is daar in Groot Brittanje, Skandinawië en Europa. Om die waarheid te sê, hierdie is nog nie eens ‘n milli-fraksie van wat nog kom nie …:
http://thisisengland.org.uk/shocking-video-what-the-media-wont-show-you-from-nye-in-germany/
http://thisisengland.org.uk/after-colgone-well-protect-our-women-sayd-slovak-pm-as-he-pledges-to-keep-out-rapist-refugees/

Dirk Albers
Guest

Kiepersol, een van die wonders van hierdie webwerf, is dat Adriaan n spreukbeurt toestaan aan enige VOLKSGENOOT, wat opreg, eerlik, en ordentlik sy/haar saak wil stel, en/of verdedig. Die hoof idee is om KENNIS te vermeerder, en almal aan die DINK te sit ! NIEMAND, nie eers jy, het die volle waarheid in pag nie, ongeag watter kerk, geloof, of Bybel wat jy gebruik nie. Moet Adriaan nou OOR en OOR sê, dat hy nie noodwendig met enige pos saamstem nie ? Maar ek sien n tipiese Boer /afrikaner dwaasheid sy kop weer hier uitsteek nl. Almal wil Adriaan indwing… Lees Meer »

Martin van Wieringen
Guest
Martin van Wieringen

Lieve Oom Adriaan,

Mogen we nu wat gaan zingen hier op Vaandel?
De een zegt het met bijbeltekst,ik met muziek!

Een lied voor de engel Angela.

Blauw Blauw Blauw
ik kom terug naar jou
dan ben je vrij.

https://www.youtube.com/watch?v=2R1cl5Yc994

Zeg Maar Niets Meer (mooie muziek)

https://www.youtube.com/watch?v=pOwO4

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Kry net “Video not available” en “Video not found”.

Groot Boer
Guest
Groot Boer

More oom Adriaan, …. ek kry hoendervleis, kyk ook nou hoe die ys smelt…, het oom Siener nie gesê sodra die ys smelt begin ons dinge nie?

Boepie
Guest
Boepie

Ek was gister by die borgaansoek van die 4 boere op Parys. Ek het eenkant alleen gestaan net om te kyk en ek was geskok. Die ANC het kil yhe boer gesing en toe amtwoord die boere met die stem en daarna het die ANC in hul bekende dreunsang gesing “julle moer, julle moer” onophoudelik en op ‘n stadium het die ANC begin klippe gooi. Die ANC het die heel tyd getart en ‘n konfrontasie probeer uitlok. Die polisie het net op die boere gekonsentreer en hulle in ‘n klein hoekie gehou sonder om die ANC aan tespreuk nie. Ek… Lees Meer »

Adriaan Snyman
Guest

Boepie, die boodskap wat Jona gekry het, is presies wat oom Siener ook gesê het! Hy het op ’n dag sy tweede oudste seun, Kallie, versoek om die volgende gesig neer te skryf: Ek sien ’n vark hang aan die hak in Engeland. Dit raak daar weg en dan sien ek hom weer in Johannesburg hang, en dan word hy wors gemaak. Die wors hang in die Kaap aan die parlementstoele, en ek eet daarvan. (Ek is die “Getroue Afrikaner”). Die wors wat daar in die parlementshuis hang, word dan met wetgewing gekonfiskeer. En dit wys vir my dat dit… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Sal die vrekte van Bob Biej… nie die laaste wees van die laaste witmense in Zimbabwe nie? Net soos Ma-se-dinges ‘n ‘deal’ met die oorsese magte gehad het om op die oog af ‘nie te hard’ te wees met die witmense, hier in azanië, nie. So het Bob Biej… ook ‘n ‘deal’ gehad. Onthou julle nog? Die Lancaster ‘deal’. Maak net hier en daar een of twee witmense dood en gooi hulle stadig oor 35 jaar van hulle plase af. Dit lyk mos nie te erg nie … Dit is ‘oraait’ solank ons net die diamante en goud, en so… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Dirk Albers Jy het hierbo genoem van hoe besig Adriaan hierdie jaar gaan wees; Soos dinge afgeskop het in die begin van die heidense ‘nuwejaar’ lyk dinge maar benard. Ons gaan almal dalk woelig raak. Of ons wil of nie. Stukkies, Wittes, Oedjy, Oeniessa, Parys ensomeer. Gaan kyk by Stakings-Suid Afrika. Maties endiesmeer Capies seker vervolg. Kovsies seker ook. Wat my die meeste pla is die laaste vesting, naamlik Potch-Pukke … Die gedaantes kon nog nie daar ‘n houvas daar kry nie. Ek dink die aanval daar kom en dit gaan fel wees. Die slapgat Pukke-owerheid het alreeds Totius se… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

Op RSG se ” praat-saam, ” vanoggend, was daar weer n GROOT bespreking oor plaas-aanvalle ? ? ( Ek sou liewer die term PLAAS-MOORDE gebruik, om die aksent en beklemtoning, beter aan hierdie ernstige saak te gee ! ) Maar daar was darem sms boodskappe en inbellers wat sin gepraat het. Maar vir die twee ” geleerdes, ” kan ek nie hoë punte gee nie ! Vir een en twintig jaar luister ons na hierdie ” hoogs-geleerde ” debatte, wroegings, en hande-wring aksies ! En elke ” leier, ” probeer die volgende een uitstof, met sy/haar slimheid, en ” diep… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Boepie “If you can’t beat them, join them.” Dit het die liberales, joiners ens. reeds gedoen en daar is nog van hulle hier tussen ons. Hulle moet nog net hul ware kleure wys. Laat ek jou sê, ons gaan hulle uiteindelik klop maar dit gaan, soos ons reeds weet, ‘n “wonderwerk” vereis en die “wonderwerk” sal nie plaasvind voordat ons, ons kant gebring het nie. Dit sal ‘n skoon kant moet wees. Nie die vuil kant waarmee ons, ons al vir jare mee besig hou nie. Ons sal al die afgode en sondigheid moet uitskud en afskud. Ek merk dat… Lees Meer »

JB
Guest
JB

VERVOLG – Die kontras tussen beskaafdheid en barbaarsheid, Die Azaniese Pandoere ‘Diens’ se partydigheid was weereens geopenbaar, Die media het alweer die hele aangeleentheid gebruik om Die Boer soos dinges te laat lyk, Die eeue-oue agenda van die PB’s t.o.v. die witman is weer geopenbaar en baie belangrik: Die vlag van Die Boervolk naamlik Die Vierkleur was daar.
Die Vierkleur is soos Siener … Die twee gaan nie weg nie … Soos die kat. Hy kom weer.
Ons vyande neem goed notisie en dit maak hulle nog meer vasberade om ons uit te wis. Swarigheid lê voor.
Groete

Solsdóttir
Guest
Solsdóttir

Dit is Iran wat Saoedi Arabië se olie-infrastruktuur met missielaanvalle sal vernietig. Die Houthi rebelle sal gebruik word om Mekka te vernietig.

Theo
Guest
Theo

Vir ons is n Seun gebore…n Seun gegee en Hy sal genoem word:
Wonderbare Raadsman
Ewige Vader
Vredevors
Almagtige God.

Boepie
Guest
Boepie

Kiepersol jy ken ons mense mos en die gesegde.
Laai 4 Boere op ‘n eiland af en na 24uur het jy 3 kerke en 4 politieke partye.

Ons is almal net gaste hier en ons moet die gasheer gehoorsaam. Dit is oom Adriaan se sitkamer die. Maak soos ek, as jy nie saamstem nie lees net verby en lewer nie kommintaar daarop nie.