Solidariteit, die Skepper se verordeninge en verregses

’n Persoon war homself Kood noem, lewer die volgende kommentaar op ons forum:

Adriaan ek is ook ’n boer maar jy hou jou so f*&^$^n slim en se almal sleg – met verwysing na Afriforum – nou se jy vir my as ’n boer en gatvol vir die land wat moet ons doen… gee ’n plan en vergeet om siener se goed elke keer so uit te le want dit irriteer die kak uit my uit – wat is jou plan slimjan?

Om mee te begin Kood, jou taalgebruik is nie dié van ’n Boer nie! Nee,ek het geen plan nie; ek het net my Bybel, die profete, asook ons eie profeet se profetiese oorsig van wat die Vader se Verhouding, Plan en Voorneme met sy volk is. Aanstons meer hieroor. Tweedens, jy kan nie nie ‘n Boer wees nie, want ’n ware Boer maak nie staat op Solidariteit, Afriforum, of wié ook al se vleeslike arm nie – hy wéét reeds waar sy Hulp vandaan kom! Derdens, ek het Afriforum nog nooit sleg gesê nie, maar hulle en ander sogenaamde ‘regse organisasies’ net ontbloot vir wie en wat hulle werklik is. En dan vierdens, dit wil vir my voorkom of Siener se profesieë glad nié vir jou bedoel is nie; want as dit was, sou jy geweet het hy het net vir ons kom bevestig en met praktiese voorbeelde toegelig wat reeds in die Bybel opgeteken is.

Die Vader het sy Verhouding, Plan en Voorneme met sy geroepe volk Israel (en met hulle alléén), baie duidelik vir ons uitgespel. Sy Verhouding: Jer. 31:3-4 — Jahweh het aan my verskyn uit die vêrte: Ja, Ek het jou (Israel) liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid. Ek sal jou weer bou, en jy sal gebou word, o jonkvrou van Israel!

Sy Plan: Openb. 3:19 — Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.  

Ps. 50:15 — …en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Siener gee vir ons ‘n baie mooi praktiese illustrasie hiervan waar hy aan Boy Mussmann sê: “Genl. Kemp moenie môre, oormôre sê dit is hý, die dapper generaal, of ék die Siener, of júlle die dapper burgers, wat julle hier uitgebring het nie, maar hy moet God die eer gee wat Hom toekom.”

(Omdat die Vader dit reeds by verskeie geleenthede beklemtoon het dat Hy net vir Israel liefhet, is géén ander nasie ter wêreld by hierdie belofte van redding ingesluit nie (ook nie die Jode nie!) Want:

Sy Voorneme is om: “…die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg, te maak dat hulle kom en voor jou (Israel se) voete neerbuig en erken dat Ek jóú liefgehad het.” Openb. 3:9.

In Psalm 106 moes Dawid ‘n blik op Suid-Afrika gehad het toe hy hierdie woorde geskryf het:

“Hulle het die volke nie verdelg soos Jahweh aan hulle gesê het nie, maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer … En hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle ‘n strik geword … Toe het die toorn van Jahweh ontvlam teen sy volk … En Hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers; en hulle vyande het hulle verdruk, sodat hulle onder hul hand moes buig … Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor het; en Hy het tot hulle beswil aan sy verbond (by Bloedrivier) gedink en berou gekry na die veelheid van sy goedertierenhede…” 

Kood, soos ek reeds aan jou gesê het, het ek geen plan nie, maar ek weet die Almagtige wat ek aanbid, se Plan was reeds in plek die dag toe Hy die hemel en die aarde in aansyn geroep het. Ek kan jou ook presies sê wat daardie Plan is, want sy profeet Jeremia het dit vir ons aangeteken: as ons “na Hom toe terugkeer”, dan sál Hy ons “red uit die hand van die goddelose mense en  ons verlos uit die vuis van die tiranne.” (Jer. 15:21).

Wat ek nou by jou wil weet, Kood, is wat is AfriForum en al die ander organisasies na wie jy opkyk se plan om ons uit die vuis van die tiranne te red? Ons weet reeds AfriForum het met duur hofsake probeer om dorp- en straatname te behou, en misluk (terwyl daardie dorpe en strate vuil en smerig is en so na riool stink dat net ‘n tronkvoël en terroris se naam daarby sal pas!) Ons weet ook hulle het met nog duurder hofsake probeer het om Julius Malema te verbied om te sing dat hy die Boere gaan doodmaak, en ook hierin het hulle misluk.

In Desember 2016 het ‘n Volle regbank van die Noord-Gautengse hooggeregshof in Pretoria ‘n aansoek van AfriForum en Solidariteit verwerp dat die Universiteit van Pretoria se besluit om net Engels as die hooftaal van onderrig te gebruik, ter syde gestel word. UP was een van ons bekendste histories Afrikaanse universiteite, maar het op die oomblik nog net ‘n skamele 25.1% Afrikaanse studente.

Intussen het sommige van hierdie sogenaamde regse organisasies groot koste aangegaan om by die VN te gaan pleit vir ‘n stukkie afknypgrond in die land wat die Skepper gratis aan ons gegee het, maar andermaal het dit ook misluk.

Hulle kon al daardie geld en moeite gespaar het deur net die Skepper te gehoorsaam en ons na Hom en die ou paaie terug te lei. As hulle dít gedoen het, was ons al lankal uit die vuis van die tiranne verlos!

Of stem jy nie saam nie?

Jy sê Siener irriteer jou, dan geld dit seker ook vir profete soos Moses, Jesaja, Jeremia, Esegiël en al die ander, want die simbole en vergelykings wat in die Siener se gesigte voorkom, is dikwels feitlik dieselfde as dié waarvan die Bybelse profete gebruik gemaak het.

In die vroeë 90er jare skryf mnr. Johannes Gagiano aan my: “Die Bybelwaarhede word opnuut bevestig deur die visioene van ons eie profeet, wat ek bevoorreg was om self te ken. Hy het dikwels my kinderhand in syne gevat en dan aan ons (ek, my vader en oupa) die dinge bevestig wat soveel duisende jare gelede deur God geprofeteer is.”

Kom ons kyk of dit so is: In Deut. 28:44 waarsku Moses ons bv. dat as ons nie doen wat die Almagtige beveel nie, sal Hy ons, wat nog altyd die kop was, die stert maak, en die vyande rondom ons sal die kop wees.

Siener het gesê daar kom ‘n tyd wat ons as volk op dwaalweë gaan beland en alles in die land omgekeer en onderstebo sal wees, dan sal hulle (ons vyande) baas wees en ons klaas.

In Hoofstuk 10 vers 7 sê die Prediker “Ek het slawe te perd gesien en vorste te voet op die grond soos slawe.”

Op 5 Mei 1921 het Siener ’n gesig gehad dat ons nog gedwing sal word om van die wa af te klim waarna ons eertydse touleiers nie net op die wa gaan klim nie, maar ook nog die briek (of skroef) aandraai terwyl ons die wa deur ‘n moddervlei moet sleep.

Mar 4:22 —  Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, en daar is niks weggesteek nie of dit moet in die lig kom.

Op 10 Mei 1922 kry Siener ’n gesig van die hele land wat lyk soos ’n ou ashoop waardeur ‘n ploeg geloop het. Dit beteken dat die korrupsie en kullery, leuens en bose geheime van alle kante en partye op ’n  genadelose wyse oopgevlek sal word. (Soos Solidariteit en AfriForum se skandes nou ook op Facebook oopgevlek word).

Eseg. 37:19 — Kyk, Ek sal die stuk hout van Josef neem…en die stamme van Israel, sy bondgenote, en Ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak; en hulle sal een word in my hand…

Die Siener se gesig is byna woordeliks dieselfde: Ek het die verdeelde volk gesien: twee houte, een met penne en een met gate. Die rooi kielhouer gaan oor hulle. Die penne steek dan in die gate en die twee houte voeg so goed dat geen mens die nate kan sen nie.

 Jer. 16:4 — Aan dodelike siektes sal hulle sterwe (vigs en die Swart Pes?); en hulle sal nie beklaag of begrawe word nie, hulle sal mis op die aarde wees; en hulle sal deur die swaard en die hongersnood verteer word, en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde.

In een van sy gesigte het Siener vier perde bo in Afrika sien ry. Die vierde perd was ’n aaklige pes waaraan so baie sou sterf dat die lyke nie begrawe kon word nie.

Jes. 43:8 — Bring uit die volk wat blind is en tog oë het…

Luk. 11:34 — Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou hele liggaam ook donker.

Siener aan oom Paul Prinsloo se vader: “Ek sien die Boere loop in en uit hul huise. Hul hoede hang in hul oë en hul koppe hang laag. Ek sien kolle op hulle oë wat soos pêrels lyk.”  (Hulle is siende blind en verstaan glad nie wat besig is om rondom hulle te gebeur nie).

 Mark. 9:40 — Wie nie téén ons is nie, is vir ons. (Vgl. ook Luk. 9:50).

In ’n brief wat mnr. H.J. Dreyer van Senekal aan Die Volksblad geskryf het, het oom Nicolaas aan hom gesê: “Wie nie met ons is nie, is teen ons…”

Jesaja 48:10 — Ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende.

 Tydens die 1914-Rebellie het Siener ons deur ’n sif sien gaan, maar in die verre toekoms sou ons in ’n smeltkroes gelouter word.

Die vleeslike arm van Solidariteit en Afriforum

Flip Buys, die eertydse segsman van Constant Viljoen se Afrikaner Volksfront (AVF), sou later na vore tree as hoofsekretaris van Solidariteit, een van die organisasies wat vandag verbete veg om die grondwet wat die ANC aan bewind hou ‘te maak werk’.

Nadat De Klerk Mandela touleier gemaak het, was die Boervolk se lot verseël: …Julle land is verwoes, julle stede is verbrand, voor julle oë verteer vreemdes julle landerye. Hulle het dit ’n verlate wêreld gemaak. — N.A.V.-1983. En Hosea bevestig dit: “Hulle belieg mekaar, hulle breek in en steel, hulle beroof mekaar op straat… — Hos. 7:1. En Nehemia het tevergeefs by ons gepleit: Julle moet nie bang wees vir hulle nie; dink aan die grote en gedugte Yahweh, en veg vir julle broers, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. — Neh. 4:14.

Maar ons wou nie luister nie, want: met die ontbanning van die ANC deur FW de Klerk begin Mandela, Ramaphosa, Mbeki en Zuma gesprekke voer met ‘skyn regse Afrikaners’ (nie Boere nie!) Daar was in daardie stadium sowat 200 regse organisasies. Op 11 Maart 1993 stig Constand Viljoen en andere die Afrikaner Volksfront as oorkoepelende organisasie. In September 1993 besluit die Volks Front om direk met die ANC te onderhandel. ’n Dokument oor selfbeskikking word opgetrek vir ondertekening op 21 Desember 1993 in die Carlton Hotel in Johannesburg.

Op 24 Julie 2008 reël Flip Buys dat Zuma ’n blanke plakkerskamp in Pretoria besoek. Sowat 1 000 armblankes was teenwoordig en ons moes op TV aanskou hoe van die blanke vroue Zuma letterlik omhels nadat hy aan hulle hulp belowe het. Maar hy is glimlaggend daar weg en hulle het nooit weer van hom gehoor nie. Ook Flip Buys en sy Solidariteit het heeltemal van hierdie beloftes vergeet en tot vandag toe swyg hulle soos die graf daaroor! Daardie ontmoeting was net ‘n foefie deur Solidariteit om publisiteit te kry en nuwe intekenare te werf.

Ons weet nou al dat AfriForum en Solidariteit daarbo vanuit hul morele hoëgrond-torings NIKS en NIEMAND sal steun as húlle, in hul eie woorde, nie die aksie SELF geloods het nie. Anders gestel: ‘As ons nie publisiteit én geld daaruit kan maak nie stel ons nie belang nie!’. En dit het so pas weer gebeur.  AfriForum is deur Wessel Basson en sy groep genooi om mee te doen aan ’n #RedDieBoer-optog op 1 Desember. Maar wat gebeur? Soos altyd besluit AfriForum op die plek  om sy eie ding te doen en hy reël ’n ander optog vir 25 Noverber en wil natuurlik ook niks met Basson se groep te doen hê nie.

(Terloops, ons is gekant teen hierdie skielike vlaag optogte, soos uiteengesit op die Vaandel Facebook).

Net so het Solidariteit ook geweier om deel te neem aan die blanke “protesaksie” op Kerkplein in April 2015, want, volgens Jaco Kleynhans, distansieer Solidariteit en AfriForum hulle van sulke ekstremistiese en rassistiese optrede.

Buys aan Mbeki: “Daar moet gefokus word op ‘gemeenskaplike belange’.”

Want na Flip Buys se mening moet daar nou gefokus word op wit, swart, bruin en geel se ‘gemeenskaplike belange’. Wat die stomme Buys nie besef nie, is dat ’n Boer net gemeenskaplike belange met ’n mede-Boer kan hê.

Hierdie volksvreemde nuk van Buys moet gesien word teen die agtergrond van Constand Viljoen se bedrieglike agenda tydens sy onderhandelings met die vyand toe hy namens die Afrikaner Volksfront ’n ooreenkoms met Thabo Mbeki en die kommunistiese ANC aangegaan het, ’n ooreenkoms waarin die AVF (en dus ook Flip Buys) die Nuwe Suid-Afrika se ‘grondwet’, wat toe reeds met die onderhandelings in die World Trade Centre in Kemptonpark in ’n ver gevorderde stadium was, aanvaar het.

Die Bybelse opdrag van skeiding tussen rasse se dae was nou getel.

En sedertdien het elke Solidariteit, elke Afriforum, elke FAK, elke ATKV, elke Voortrekker, elke skool, elke priester, elke predikant, elke pastoor en elke eerwaarde in hul swerftog op die breë paaie uitgeroep: “Ons swerf vry rond, ons sal nie meer na U toe kom nie!”  (Jer. 2:3.) Blymoedig het hulle ook apartheid afgesweer.

Pas nadat De Klerk in Junie 1996 uit die Regering van Nasionale Eenheid onttrek het, het die CIA  begin om met die Afrikanerbond saam te werk om as Interim-regering oor te neem nadat die ANC onder druk van ’n ‘CIA-konsepplan’ die ANC tot ‘n val gebring het deur doelbewus anargie, korrupsie, wanorde en totale chaos in die land aan te blaas. (Hulle is reeds ’n geruime tyd volstoom daarmee besig! Of het u miskien gedink die toenemende aanslae op blankes, die plaasmoorde, geweld, byna daaglikse dorp- en stadblokkades en die wilde tyre danse was ’n breinkind van die swart elite? Nee, die opdrag daarvoor kom direk uit die Britse troonkamer en word gefinansier vanuit ’n geheime diverse rekening onder beheer van Lord Robin Renwick, Malema se hanteerder).

Destyds is daar van De Klerk verwag om belowende jong vrydenkers  by die Afrikanerbond in te trek en te slyp. En dis hoe Solidariteit en sy bondgenoot, Afriforum, by die Interim-kommando beland en na Dingaan Zuma se kraal vertrek het. Langs die breë pad het hulle die Voortrekkers, ATKV, die FAK, Orania Beweging en Radio Pretoria op die lyf geloop wat almal staan en duimgooi het om ook ’n lift te kry.

Slegs ’n klein handjie vol Bloedrivier-nakomelinge het nog op die ou, gevestigde smal pad probeer voortgestrompel.

Die politici, kerk, instansies soos Solidariteit, Afriforum en ook hulle kamerade die ANC met al sy tentakels, verafsku en haat hierdie ou paaie; want om daarheen terug te keer, vra ook vir ’n terugkeer na die wet, na die eerbiediging van die Sabbat en dat versoeningsdag en Geloftedag weer moet plekke ruil. Dan vra dit ook vir hervorming soos in die dae van Nehemia, m.a.w. afskeiding van die gruwel nasies, lofgesange sonder die baster, geen ooreenkomste met die heiden nie en om tot in der ewigheid ook nie sy vrede of geluk te soek nie. En laastens moet die sodomiet, die pedofiel en die vrugafdrywer weer terug in die buitenste duisternis gewerp word!

Maar volgens ons uitgelese professore, die politici, die kerk en Afrikanerleiers is hierdie wandelaars van die ou paaie godsdienstige ekstremiste (prof. Andries Raath), ketters (prof. Johan Malan), verkondigers van ‘n dwaalleer (prof. Ben du Toit – hy ontken ook die bestaan van Satan) en ’n klomp idiote (Flip Buys van Solidariteit).

Ons lees in Beeld: “AfriForum maak sy stem dik deur Afrikaanssprekende studente by Tuks opdrag te gee om ferm te staan vir Afrikaans”.

(Dis opvallend dat nóg AfriForum, nóg Solidariteit, nóg die politici óf sogenaamde Afrikanerleiers al ooit hulle stem dik gemaak het en studente of enige ander groep wittes opgevorder het om “op te staan vir hulle God, hul blanke vel en om nie te verbaster nie”.

Hulle durf nie, want dit sal hulle swart broers aanstoot gee en dis ook teenstrydig met Reënboogland se grondwet.

Ja, soos Piet Retief ook verkies het om liewer met Dingaan te gaan Kodesa — die pad van die lafaard en ook die minste weerstand — net só wil Solidariteit en Afriforum vandag ook in sy voetspore volg. Maar hulle moet net weet – die Piet Retief-spisode gaan hom herhaal!

Ons moet Flip Buys se uitlatings sien vir wat dit werklik is. Hy weet sy organisasie beskik nie oor die morele moed en durf om, in die aangesig van die vyand se naakte rassisme, teistering en dreigemente, vreesloos vir God, volk en vaderland op te staan nie! Dus buig hulle maar gedienstig die knie en besing ook uit volle bors die afgod Nkosi.

Buys en sy bondgenote het vroeg reeds die swaard getrek teen behoudende groepe wat weier om met die barbaar te onderhandel; weier om met hulle kompromieë aan te gaan. Buys-hulle sien veragtend op hulle neer as verregse randeierfigure. Maar kan een van hulle my sê waarom het God oor ‘n tydperk van sesduisend jaar uitsluitlik ‘verregse randeierfigure’ geroep om sy werk vir Hom te doen?

Geeneen wat ooit met sy vyande onderhandel het, was deur Hom gereken nie! Dus, behoort Solidariteit en Afriforum te weet waar hulle met Hom staan.

En dan wonder ek of dié menere wat so graag ‘rassissme!’ saam met die barbaar skree, weet dat die woord ‘rassissme’ sinoniem is met ‘nasionalisme’, ‘volkseie’, ‘erflikheid’ en ‘rasbeskermend’? Alles eienskappe en karaktertrekke van ‘n ware patriot.

Rassisme word vandag as skelwoord gebruik vir iemand wat sy eie ras, godsdiens, kultuur en vaderland liefhet.

Elke ras met selfrespek, behoort so te dink, insluitende Solidariteit en sy bondgenote!

Flip Buys het pas weer sterk standpunt ingeneem teen Afrikaanssprekende blankes wat verkies om oor hulleself te regeer; hy gee te kenne dat dit net die ‘vêrregses’ is wat nog vasklou aan apartheid.

Hier is enkele uittreksels uit Buys se betoog, en daaruit is dit baie duidelik dat hy geen vriend is van die behoudende blanke Afrikaanssprekende landsburger nie.

Hy het hom reeds in 1990 met oorgawe vereenselwig en neergelê by sy boesemvriende FW de Klerk en Madiba se Nuwe Suid-Afrika; en veg nog steeds saam met De Klerk en Mandela se barbare om ontslae te raak van al die sinnelose, uitgediende wette en verordeninge wat die Almagtige destyds by monde van Moses aan ons oorgedra het.

Ook verafsku hy die Almagtige se Skeppingswet van ‘soort volgens soort’, want in Buys se alwyse oë is daar hoegenaamd géén verskil tussen wit, swart, rooi, geel en bruin spoortrappers nie! Dit is dan ook net die lae klas wittes wat daarop aandring om hulle ras eenkant en suiwer te wil hou ooreenkomstig die Skepper se opdrag.

Saam met De Klerk, die ANC, EFF en die VN spoeg hy vuur teen hierdie witnerwe: “Die probleem is dat Afrikanerselfbeskikking in Suid-Afrika ’n verregse kleur gekry het en met ’n vasklou- of terugkeer na apartheid vereenselwig word. Dit spruit veral voort uit die politieke vergiftiging daarvan deur sommige verregse heethoofde wat die begrip met koddige neo-apartheidsplanne belaglik gemaak het. Terselfdertyd het dit ammunisie gebied vir teenstanders (dit sluit nou in Solidariteit, AfriForum en die anti-God, anti-wit, anti-verbasteringaanhangers) om dié planne as agterlik en rassisties af te skryf. Daarby het die ANC natuurlik ’n sterk magspolitieke beweegrede om die gevaar van ’n ‘terugkeer na (God se) apartheid’ te gebruik om hul strewe na totale oorheersing van die samelewing te regverdig.

“Soos enige ander reg, is die reg op selfbeskikking nie absoluut nie en moet dit opgeweeg word teen ander ewe geldige regte, oftewel kwalifiserende ‘bepalings en voorwaardes’. Die belangrikste hiervan het te make met die menseregte (m.a.w. gebooie van mense) van die gebied se ‘ander’ inwoners wat geraak word.” (Dit gaan vir hom dus oor die ander se menseregte, want God se ‘regte’ is verouderd en uitgedien!)

Hy noem dan ’n rits ‘projekte wat kan werk’, mits dit van enige sweem van rassisme ontkoppel word.

Flip Buys se bedoeling met ‘geen sweem van rassisme’, is dat blankes niks mag doen wat slegs tot voordeel van medeblanke volksgenote strek nie? Inligting wat ons bekom het dui daarop dat blanke personeel wat by Afriforum se Helpende hand werksaam is, verbied word om slegs hulp aan blanke kinders te verleen. Sommige werknemers wat dit wel gedoen het, is glo afgedank. In Oudtshoorn het Afriforum met die geld wat hy van blankes ontvang ’n paar jaar gelede slegs aan Kleurlinkinders nuwe skooltasse geskenk het. Arm blanke kinders is oor die hoof gesien.

Ons wil Buys net daarop wys dat die Skepper wat deur sy gehate ‘verregses’ aanbid word, deur al die eeue nog steeds staan en val by Sy Voorgeskrewe Apartheidswette; want álles wat Hy geskape het, het Hy ‘soort volgens soort’ gemaak, en sy opdrag aan almal wat asemhaal (mens, dier, voël en plant) is om nié daardie verskillende ‘soorte’ te besoedel deur verbastering nie. (“Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai nie. En ‘n kleed van twee soorte goed, van gemengde stof, mag nie op jou kom nie” (Lev. 19:19) “… jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie.”  .(Deut.7:2-3).

 

Phyllis Godber en Cecil Hartwig 1932.

Maar meneer Flip Buys beskou hierdie opdrag van Hom as ‘belaglik’ en ’n ‘vergiftiging deur verregse heethoofde’. Dus moet ons aanneem dat die Almagtige in Flip Buys se alwyse oë ook maar net nog ‘n ‘Verregse Heethoof’ is!

Is dit dan nie Hy wat ook gesê het: “onderhou My gebooie, dan sal jy lewe” nie?

“The most diverse race on earth is the white race and yet we are not diverse enough for the zionist globalists an liberals. All other races look more or less the same, they all have dark hair and dark eyes, only the Asians show some differences.”

 

 

SIENER VAN RENSBURG

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

RAAD VIR KWALE

Vir slegs R120

Die verborge boeke van Eden
Openbaringe van Paulus & Petrus
Die Boek van die Opregte

R370

R470

Subscribe
Notify of
203 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Alta

Sjoe Kood, as ek so 2 weke gelede jou lelike, minagtende kommentaar gelees het, so dit my so kwaad gemaak het en sou ek jou ‘n opinie of twee terug gegooi het… maar Kood, my hart is so seer vir jou en ek bid dat jy rustig sal gaan sit en weer na dinge sal gaan kyk, doen jou eie navorsing en besluit weer. Daar is geen perfekte ‘plan’ wat ons vir onsself kan stig om onsself te beskerm nie. Daar is net Een plan Kood, en dis om terug te draai na God, met jou hele hart en nederig… Read more »

Herman

Amen op alles. So het ons van van God se wet, Sy morele standaarde en sommer van Homself onslae geraak. En sommige vra nou: waar het ons gefouteer, terwyl die volk hulle voor n magdom gode neerbuig. Soos die Engelsman sou vra: Which God, who’s law en who’s morality do we follow now? Laat mens dink ne!

Johann+Cronje

Adriaan, Dit is weer ‘n mondvol waarhede en baie reënboog leberaliste gaan bloed braak oor dit, want die waarheid maak seer. Alles wat jy uitwys is dit wat Siener van gepraat het toe hy gesê het – Dat niks in die politiek maar ook in die kerk (geloof) reg sal wees nie! Net die blote feit dat ons volk van Yahweh, die God van die Ou Testament af weggedwaal het, is die redes waarom ons vandag “klaas” is. Niks wat enige organisasie/instansie doen sal die land weer ons eie kan maak nie. Geen politieke party sal dit regkry nie en… Read more »

MMJ

Wel oom Adriaan, goed geantwoord. Wonder of Kood die mannemoed sal hê om op hierdie skrywe te antwoord?

Bles

Sjoe! Dit is raakgevat!

beepb0t

too stand alone with GOD in your heart and on mind, is liberty of the soul. you can be imprisoned financially and physically, and oppressed yet it all is for nothing if we do not hold the course, and keep the commandments. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.1 Let us hold fast the profession of our faith without wavering; for he is faithful that promised.2 God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my… Read more »

beepb0t

and lastly We are his workmanship.1 They brought great stones, costly stones, and hewed stones, to lay the foundation of the house.2 The house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither: so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.3 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house.4 Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone; in whom all the building fitly framed together groweth unto… Read more »

Pieter

Bedankt Adriaan voor dit artikel. Die wereld is heeltemaal door elkaar. Alle rassen moeten door elkaar, alle goden door elkaar, zodat de ‘eenheids mens’ ontstaat. Jij mag jou ras niet meer liefhebben, niet meer jou bloed, niet meer jou land, niet meer jou geschiedenis. Door leugens en de media wordt de apartheidsgeest in een mens constant aangevallen. Zolang, dat meeste mensen niet meer een apartheidsgeest in zich hebben en lief worden voor allemaal. Vooral die kleine kinders is een gemakkelijke prooi. Apartheid is een vloekwoord. De natuur leert ons geen vermenging. Wat denk jullie van Orania? Wat van hun leiders?… Read more »

Boepie

Beepbot, jy het sopas n perd opgesaal wat jy nie kan ry nie, ek hoop net jy is nie n slegte verloorder nie want hier is mense wat amper net Bybel lees, hulle ken hom behoorlik.
As jy sien jy gaan n debat verloor bly dan net so goed gemanierd soos nou en hou asb jou poste skoon en nie persoonlik nie.
Onthou net, almal bring iets om te gee maar ook iets om hiervan weg te neem.
Sterkte vir jou.

Johann Cronje

beepb0t (1), Quotations such as those that you have copied and paste are common to find in any church an don the internet. It is time we start to ask many more questions with regards to the validity of many of the NT books “supposedly written by the disciples and the “apostle” Paul. Since there is so much doubt about the authenticity of Paul’s writings and his team of assistant writers that wrote in his name, I personally think we should earnestly seek the actual truths and that we will only find it through the actual words spoken by God… Read more »

Johann Cronje

beepb0t (2), THIS IS A TRUTH you can believe! – There is only ONE (the only mighty Creator, God and Savior) and He declares that He has a personal NAME and NOT as we were taught or any other organizations may teach! We therefore, must “address” Him by His Holy Name and not by a different name or human title. He says it very clearly – Isaiah 42: – “I am YAHWEH, this is my NAME; and My “GLORY” will I NOT give to “ANOTHER”, or My “PRAISE” to the graven images. Yahweh is the “SAVIOUR” – YAHWEH declares that… Read more »

Johann Cronje

beepb0t (3), Below is an extract form Wikipedia – “ According to tradition, the Apostle Paul wrote the letter while he was in prison in Rome (around AD 62). This would be about the same time as the Epistle to the Colossians (which in many points it resembles) and the Epistle to Philemon. However, many critical scholars have questioned the authorship of the letter and suggest that it may have been written between AD 80 and 100.[4][5][6] Authorship[edit] Main article: Authorship of the Pauline Epistles The first verse in the letter identifies Paul as its author. While early lists of… Read more »

Johann Cronje

beepb0t (4), There are four main theories in biblical scholarship that address the question of Pauline authorship.[11] • The traditional view that the epistle is written by Paul is supported by scholars that include Frank Thielman, Ezra Abbot, Asting, Gaugler, Grant, Harnack, Haupt, Fenton John Anthony Hort, Klijn, Johann David Michaelis, A. Robert, and André Feuillet, Sanders, Schille, Brooke Foss Westcott, and Theodor Zahn.[1] For a defense of the Pauline authorship of Ephesians, see Ephesians: An Exegetical Commentary by Harold Hoehner, pp 2–61.[2] • A second position suggests that Ephesians was dictated by Paul with interpolations from another author. Some… Read more »

Hans

Tyd loop uit. Doringbos dalk nader as wat ons dink. Zim se gemors kan maklik oorspoel SA toe. Droogte in Kaap in die parlement vervuling wees wat Siener van praat. Flip se broek moet eintlik bewe as hy hier lees!

beepb0t

paunch what on earth are you going on about? can you be more clear? i find it strange that in my two post’s i was not attacking anyone nor was i having a debate, i simply stated that our forefathers where very independent “maybe not your’s” and did not have to belong to a group, aka following the herd. also back to your statement ” I just hope you are not a bad loser because here are people who read only Bible, they know him properly. ” >> me “i highly doubt you know him properly, your full of yourself,… Read more »

beepb0t

@Paunch Even concerning the Bible you would not win here’s a simply example, the word love appears 310 times through the Holy Bible 127 times in the OT & 183 times in the NT are you aware that the simply word like love, have eight completely different meanings through out Holy Bible? here they are NT meanings 25 avgapa,w agapao {ag-ap-ah’-o} Meaning: 1) of persons 1a) to welcome, to entertain, to be fond of, to love dearly 2) of things 2a) to be well pleased, to be contented at or with a thing Origin: perhaps from agan (much) [or cf… Read more »

beepb0t

@Paunch here are OT meanings 0157 bh;a’ ‘ahab {aw-hab’} or bhea’ ‘aheb {aw-habe’} Meaning: 1) to love 1a) (Qal) 1a1) human love for another, includes family, and sexual 1a2) human appetite for objects such as food, drink, sleep, wisdom 1a3) human love for or to God 1a4) act of being a friend 1a4a) lover (participle) 1a4b) friend (participle) 1a5) God’s love toward man 1a5a) to individual men 1a5b) to people Israel 1a5c) to righteousness 1b) (Niphal) 1b1) lovely (participle) 1b2) loveable (participle) 1c) (Piel) 1c1) friends 1c2) lovers (fig. of adulterers) 2) to like Origin: a primitive root; TWOT –… Read more »

Jan Nel

More almal, het lanklaas n kommentaar geplaas, ons almal sit en wonder wat gedoen kan word nou en meeste sit en wag vir n leier om hulle op sleeptou te neem. wel, n klein begin, ons boere kan soos ouds wit mense inneem wat in plakker kampe vergaan om vir hulle te werk, dit baat beide partye en gee weer menswaardigheid terug aan die wat is sak en as sit. die boere se belange word beskerm en die armes het huisvesting, kos, skoon water, selfrespek, kinders wat in veiligheid kan speel en vele meer om te noem, of sal almal… Read more »

beepb0t

@Paunch & FYI if you have a Afrikaanse Bybelkonkordansie, you can thank my great grand father for undertaking & making it the first one in this country. so Please Paunch quite up.. cause what you brought to this party (which is nothing) no one wants… your the personification of why i personally would not join a group of any kind, or vote for any one of ZAR political parties, when we have luke warm south african like this, all talk, all holy than thou, first to throw a stone, yet zero no action of any sort. its like 80% of… Read more »

Dirk Albers

Pieter, gee vir ons jou mening oor Orania asseblief. Ek was al n paar keer daar, en die barbaar-vrye atmosfeer is altyd aangenaam vir my. Maar daar is vraagtekens oor die plek, en daar word diep, ongemaklike vrae gereeld gevra. Die feit dat selfs mandela en malema, ( en moontlik ander barbare ook ? ), al n draai daar gemaak het, is BESLIS veelseggend ! Wat steek daar agter al hierdie tipe van dinge ? Soos ek sê, baie vrae, en min antwoorde. Self sal ek Orania nooit weer sien nie, want ek kan dit nie meer bekostig nie. Om… Read more »

Ockie

Naand Adriaan, Dankie vir n eerlike opregte antwoord aan mense soo kood

Johann+Cronje

beepb0t, You have not personally been challenge to any debate or argument, so why your aggression ? Look at the facts about scripture in general that have been laid before you and many other so-called believers like you. Neither should you challenge anyone else on this blog with all your quotations. I can assure you it will lead to nothing. You clearly do not fit into this blog. You said the following about “US” (the boere Afrikaner) – “your the personification of why i personally would not join a group of any kind, or vote for any one of ZAR… Read more »

Pieter

Dag Dirk, Inderdaad is het mooi dat je in Orania vrij en veilig is. Wat de mensen daar opbouwen en de behulpzaamheid naar elkaar, geeft saamhorigheid, een streven naar een ideaal. Zaak is alleen, hoe doe je dat. Ik lees van Orania ze streven om een stad te bouwen. Kom ons bou een stad! Maar wie was die allereerste stedenbouwer? Is het Yahweh’s wil dat een mens in steden gaat wonen? Kain was de eerste stedenbouwer. Israel zal dorps gewijze bewoond worden, staat er ergens in de bijbel. Vermenigvuldigd u en verspreid u over de ganse aarde. Er staat niet:… Read more »

Boepie

Beepb0t, jy moet maar verskoon, ek praat net Engels as ek my regtig vererg want dan weet niemand wat ek se nie…lol

Lees gerus weer wat ek se in my vorige plasing, jy het alles wat ek gese het verdraai, geen van my stellings wat jy aanhaal is woodeliks waar nie.

pieter

In een dorp kennen mensen elkaar, groeten elkaar, geven om elkaar en helpen elkaar. Wanneer het dorp groter en groter wordt en tot slot een stad wordt, kennen de mensen elkaar niet meer, groeten elkaar niet meer, worden harder, egoistischer en liefdelozer. In een stad kan een mens een stap buiten de deur zetten en met miljoenen mensen samen zijn……. zonder één daarvan te kennen. Een mens is niet geschapen om in grote groepen te leven. In een stad is het leven veel gehaaster, veel lawaaiiger en veel chaotischer. Wonen in een dorp is gezonder en veiliger als in een… Read more »

Ben

Het Siener nie wel ook praktiese uitwee gesien nie? Raak ontslae van skuld, beleggings beteken niks, vee voor jou eie deur (raak ontslae van parasitiese werkers), perfektheid word bereik (die gesig van die vermoorde kinders met blou oë en hemelse klere), beweeg uit stede, verbou jou eie kos. Min sou die moed he. Is dit nie wat wel ook gebeur nie: boere in my omgewing het werkers met tot 70% verminder.
Pieter: ek dink nie Orania-leiers is Vrymesselaars nie. Dalk eerder nader aan Quakers as jy my vra.

Ben

‘n Rede waarom Oraniers nou ‘n stad wil bou is stellig omdat die jonger geslag gesien het dat ‘n volkstaat ‘n onpraktiese of nie-haalbare droom is. Myns insiens moet daar van etikette vergeet word en kultuur gebou en pekanneute verbou word. Is dit nie tipies van Afrika om vergesogte idees te hê wat nie realiseer nie…?

Barend

Hoe pas Jesus in julle planne? As Paulus se in Rom 7 :6 “But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit, and not in the old way of the written code.”

Johann Cronje

Barend (1), Na watter planne verwys jy? Wat presies wil jy weet? Ons is nooit van die Wet van YAHWEH vrygemaak nie! Die kerk en Paulus beweer dit, maar YAHWEH het dit nooit gesê nie. Inteendeel Yahweh se Wet en verordeninge is vir ewig. Dit het nêrens tot ‘n einde gekom nie! Die keuse is joune en elke ander gelowige sin om Paulus (net soos die kerk) slaafs na te volg met al sy eie “mensgemaakte wette” en reëls. As dit nie as bevestiging uit die mond van YAHWEH persoonlik kom nie, beteken dit net mooi niks nie! Kyk eerder… Read more »

Johann Cronje

Barend (2), Deut 28: 9 Yahweh sal JOU (Israel) VIR HOM AS HEILIGE VOLK BEVESTIG soos Hy jou dit gesweer het, AS JY DIE GEBOOIE VAN YAHWEH JOU GOD HOU EN IN SY WEË WANDEL. 10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van Yahweh oor jou (ISRAEL) uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees. Daar is slegs “EEN (die enigste magtige God en Verlosser) en Hy verklaar dat Hy ‘n persoonlike NAAM het en NIE soos ons geleer is nie! Ons moet Hom dus “alleenlik” deur Sy Heilige NAAM aanspreek en nie deur… Read more »

Mimi+Hildebrand

Voordat jy aanvaar dat die wet mee weggedoen is, lees Mat 5:17 Yahshua is aan die woord. :17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie, Ek het nie gekom om te ontbind nie maar te vervul. :18 WANT VOIRWAAR EK SÊ VIR JULLE, VOORDAT DIE HEMEL EN DIE AARDE VERBYGAAN, SAL NIE EEN YOTA OF TITTELTJIE VAN DIE WET OOIT VERBYGAAN TOTDAT ALLES GEBEUR HET NIE. M.a.w. die hemel en die aarde het nog nie verbygegaan nie. So die wet staan nog. Jy moet YaHWeH liefhê met jou hele wese, die Shabbath… Read more »

Barend

Johan waarom nie die hele nuwe testemant uitgooi nie? Ek kry jou innig jammer. Jy jouself en almal wat soos jy redeneer is oop oe oppad hel toe. Jy kan nie vir Paulus net uitgooi wanneer dit jou pas nie. Paulus stel in 2 Tim 1:1 dit so oor sy roeping “Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus” Jesus Homself se in Mat 10 : 14 -15 “14 And if anyone will not welcome you or heed your words, shake the dust off your feet when you… Read more »

Pieter

Jesegiel 22: 26
Haar priesters verkrag My wet en hulle besoedel My apartheid; tussen Apartheid en vermenging maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen verbastering en rasegtheid gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul öe toe vir My Sabbatte; ja Ek word onder hulle besoedel.

Dit is wat wereldwijd gebeurt. Overal wordt vermenging gepromoot, vooral door de media.

Pieter-Jan Van Zyl

BAREND! Eerstens wil ek u iets oor ons sogenaamde godsmanne vertel oor hul werk as Herders van ons volk (net wit Boervolk). Hulle was veronderstel om die volk suiwer te hou van verbastering, nie net in die geloof nie, maar ook fisiese verbastering. Hulle het toe eerder uitgegaan en met YAHWEH se vyande (Swartes, Indiërs en ook die liberales in gees) gaan vermeng. Dit word alles beskryf in die “Boek van Herinnering” (BVH) in EXODUS 20:14 en ook JEREMIA 2:25, JEREMIA 6:16, JEREMIA 8:1-3 (Lees saam met DEUT 4:19 /MIGA 4:5 /MATT 13:10 /MALEAGI 2:1-10 ) Die profete van die… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

Barend ! Toe moes daar dadelik vergifnis gevra word van ons vyande, of eerder hul BOETIES en SUSSIES (swartes en indiërs) vir die kastige verdrukking van ons sogenaamde medemens vir die afgelope (35)vyf en dertig jaar. Die vraag wat ek wil vra is: “Waar het my MASSIAS eenkeer gesê dat ons (BOERVOLK), van ons vyande vergifnis moet gaan vra???” Wat ek wel vir julle in die woord kan wys, is dat HY (YAHWEH-SHUA) in die NUWE TESTAMENT wel aan ons OPDRAG gegee het om NIE op die PAD van die HEIDENE (Swartes, Indërs en Jode) te gaan NIE, maar wel… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

BAREND ! KYK na die volgende in Mattheus 5:17-19, “Moet nie dink EK (MASSIAS) het gekom om die WET of die Profete (OU TESTAMENT) te ontbind nie. EK het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul”. Vers 19 is net so baie belangrik. Lees dit Baie deeglik ASSEBLIEF. Die EWIGE WOORD is ook net vir die Blanke (d.w.s. Suiwer Adamiet) mens bedoel gaan lees gerus Mattheus 13:10-12 en vers 11 is baie belangrik hier onthou dit, “Toe antwoord HY (MASSIAS) en sê vir Hulle (Dissipels): Omdat Dit (EWIGE WOORD) aan Julle gegee is (d.w.s. nie Hulle (HEIDENE)… Read more »

Pieter-Jan Van Zyl

BAREND ! Julle het YAHWEH se WET goedkoop (Aards) gaan maak, om by die ou wêreld te pas en almal deel te maak van julle fantasie Nuwe Suid-Afrika (Reënboog nasie) of Baster nasie. Ek wil hoofstuk 1 afsluit deur te sê Bid maar vir julle vrede en vir julle sport, maar onthou net, as die dinge moet verander sal skielike gebede niks beteken nie, ook almal wat agter julle aan gedrentel het, want hulle is ook skuldig soos julle, want elke SUIWER BLANKE mens het ‘n gesonde verstand gekry om hulle eie keuses te maak en onthou YAHWEH se WOORDE,… Read more »

Barend

Pieter die eerste Christen in die Bybel was dan swart. Acts 8 : 27 “So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, a court official in charge of the entire treasury of Candace, queen of the Ethiopians. He had gone to Jerusalem to worship,” Baie van jou argummente staaf jy vanuit ander bronne (buite bybels). Jou siening van die Woord van God is een van die grootse misleidings en verdraaings en jou pad is breed oop hel toe! Dis hoekom die Arfrikaner geval het. Hy het die bybel verdraai om sy politieke ideologiee te pas.… Read more »

Barend

(Pieter) 2 For if Abraham was justified [that is, acquitted from the guilt of his sins] by works [those things he did that were good], he has something to boast about, but not before God. 3 For what does the Scripture say? “Abraham believed in (trusted, relied on) God, and it was credited to his account as righteousness (right living, right standing with God).” Ek bid dat God einde sal maak aan die haatdraende webtuiste en dat Afrikaners soos jy werklik to bekering sal kom. Groete in Christus.

Barend

Mimi+Hildebrand Sien asb Rom 4 : 2 -3 (2 For if Abraham was justified [that is, acquitted from the guilt of his sins] by works [those things he did that were good], he has something to boast about, but not before God. 3 For what does the Scripture say? “Abraham believed in (trusted, relied on) God, and it was credited to his account as righteousness (right living, right standing with God).” Jy kan nie hemel ingaan met werke nie. Die wet waarvan jy praat is werke en dit lei na die dood. Die wet waarvan Jesus gepraat het is die… Read more »

pieter

Jaren geleden hebben wij een boeken gekregen van een Zuid Afrikaanse schrijver. Ik weet niet of die boeken nog te verkrijgen zijn, maar dit is zeer die moeite waard. Gaan zoek naar die boeken van Ben Maree. Vooral die boek over Paulus is zeer helder.
-Paulus en sy veldstoeljie
-Uitverkiesing! So noodsaaklik en so logies!
-Godsdiensverraad wat ons en ons land vernietig.

Johann+Cronje

Pieter-Jan Van Zyl,
Beter kon ek dit nie sê nie!
Presies wat Siener gesë het met betrekking tot wat in die “kerk” verkeerd sou wees, is nou besig om baie duidelik te word, nl die pad van “misleiding” agter RKK en ander dogmas aan.
Die waarheid maak seer ! Sommige sal die ou weë verwerp as dwaling en ander sal dit as ‘n openbaring van die waarheid ontdek!

Johann+Cronje

Barend (1), Ek het niks uitgegooi nie en jy hoef my nie jammer te kry nie. Moet net nie vir Paulus meer aansien gee as wat ons vir YAHWEH gee nie. Ek word beslis koud as iemand die woorde van YAHWEH verwerp en ‘n ander sin aanhang! Aangesien jy graag die Engelse weergawes kwoteer, kyk wat sê God YAHWEH in Engels in Isaiah 43 : 11-13 hieronder, vir jou en dan probeer jy om YAHWEH se verklaring te verwerp of te verander met skrifaanhalings vanuit die NT. Let wel, dit moet YAHWEH se “eie” woorde wees en nie Paulus of… Read more »

Johann+Cronje

Barend (2), Wat op aarde bedoel YAHWEH met die verklaring ?? Laat dit jou enigsins wonder of aanvaar jy summier die misleidende verklarings van die RKK en die vele ander skrywers en vertalers van die NT boeke. Moet ons nie dalk met absolute erns begin ondersoek instel na die egtheid van die NT teenoor die OT nie en terugkeer na HOM toe soos wat HY vereis nie? Ons kan nie YAHWEH se stem stilmaak omdat dit ons moderne leefstyl en gemaklike “geloofsoortuiging” van die NT, pas nie. Ons moet luister en gehoorsaam na se stem wees. Net soos jy verkies,… Read more »

pieter

https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/viktor-orban-die-laaste-kruisvaarder/

Daar zijn nu honderden Nederlanders, Duitsers en anderen die naar Hongarije emigreren.

Johann Cronje

Barend (1), Jy sit die pot lelik mis. Baie van jou argumente is “EGTE” RKK dogma en daarby ook nog verdere wanvepersepsies asgevolg van verwronge/foutiewe verklarings van die Skrif of sal ek liewer sê, waarskynlike “doelgerigte” wanververtolkings van die NT om die reënboog “ALMAL” in te sluit, wat by die OT “Uitverkorene” ISRAEL uitgelsuit is! To whom does God make His words known? Psalm 147:19-20 – He sheweth his word unto Jacob (Israel), His “statutes and his judgments” unto Israel. 20 He hath “NOT” dealt so with “any nation”: and as for His judgments, “they”(any other nation) have not known… Read more »

Johann Cronje

Barend (2), Doen jou self ‘n groot guns en lees tog ook die boek waarna Pieter verwys in, sy kommentaar “-Paulus en sy veldstoeljie’”. Miskien sal jy dalk insig kry ?? Die eerste fatale fout wat jou liberale bron maak (die een wie se Engelse kommentare en aanhalings jy so kwoteer ), is om te veronderstel dat iemand wat vanaf antieke Ethiopië kom, noodwendig swart moet wees. Begryp jou aan, dat die “EERSTE” Christene “nogal” SWART was a.g.v. die wanpersepsie. Weet jy hoe groot was antieke Ethiopië in die Bybelse tyd en hoeveel ander volkere daar kon gewees het, dalk… Read more »

Barend

Johan.Dieselfde ou testament wat julle so verdraai vir julle eie sieklike siening sê God die volgende dmv Jesaja ( Isaiah 7 : 14 )” Therefore the Lord Himself will give you a sign: Listen carefully, the [a]virgin will conceive and give birth to a son, and she will call his name Immanuel (God with us).” Die wet was vir die Jode oftewel Israeliete. Johan jy is nie n Jood of n Israeliet nie. Dis met al jou buite bybelse sataniese literatuur dat jy jouself verbeel jy is een. As jy een is waar is jou dna uitslae? Nou raak jy… Read more »

Charmaine

Die liberale kerklikes wil altyd hierdie gedeelte Handelinge 8:27 opdis, en dan dit gebruik as regverdiging om te sê dat Yahshua vir almal gekom het. Die volgende is ‘n leering wat ek van Japie van Zyl af gekry het, Barend kou so bietjie hieraan. Mense met swak geskiedenis en Bybelkennis. Moderne Ethiopeë van vandag was Abesinieë genoem tot 1945, toe Italië die land Abesinieë ingeneem en geanekseer het, het hulle die land se naam verander na Ethiopeë toe. So die liberale kerk maak n gevaarlike gevolgtrekking, dat hierdie hofdienaar van moderne Ethiopieë afkomstig is. Kandacé was ook nie die koningin… Read more »

Charmaine

(volg) en die geskiedenis sê ook dat sederdien het Kus uit 2 provinsies bestaan, een provinsie waar die kussiete gebly het, en n ander provinsie waar hierdie Israeliete gewoon het, hierdie provinsie was ook Aksem genoem, opgrawings dui van die tempel Yeha wat hebreeuse aftekeninge ophet, tot leeus wat uitgekap is daar, alles eie aan Israel. Historisie het ook opgrawings van wingerde wat geplant was, daar was koringlande gesaai, alles eie aan die Israel westerse beskawing. Dit is so duidelik dat hierdie persoon wat opgekom het om in Jerusalem te aanbid, van hierdie beskawing moes wees, hy was deel van… Read more »

[anycomment]