Teen die aand sal dit lig word

Apr 18th, 2017 by
Geen kommentaar | Lees kommentare
© 2020 Vaandeld Uitgewers

Teen die aand sal dit lig word is ’n roman met Siener van Rensburg se gesigte as tema, en in die besonder die verloop daarvan ná 1994. Dit vertel die aangrypende verhaal van ’n volk wat uit die as opstaan om homself van die heerskappy van vreemdes te bevry.

Sy visioene oor kragonderbrekings, ’n voedsel- en brandstoftekort, asook die bloedige rebellie en uiteindelike vrede, word ’n skreiende werklikheid in hierdie ongewone roman.

Uittreksel uit die keurdersverslag:

“Op die aard van die Christus-simboliek, vertel die skrywer in Teen die aand sal dit lig word, van die kruisiging en opstanding van ’n volk; ’n volk wat uit die bloed van martelare gebore is; met bloedoffers ’n stuk land vir hom gekoop het en oor 340 jaar met bloedsweet daar ’n eie staanplek geskep het; maar die dag toe sy vyand voor sy stadspoort verskyn en kaart en transport eis, het hy dit, sónder om ’n druppel bloed te stort, én ook met blydskap. verpand.

“Hier is waarheid en fiksie so dig verweef dat mens naderhand nie meer weet wat is wat nie. Die profesieë van Siener van Rensburg én van die Bybel word uiters oortuigend bygetrek; maar kry nou ook ’n heel nuwe dimensie wanneer dit met kruisbeligting van werklikheid en visioen voor die leser afspeel: Die groot staking; ’n nagaanval op blankes in Johannesburg; myntronke; vigs wat soos die doodsengel in Farao se tyd deur die land trek; die herontwaking van ’n volk; die roeping van “die man in die bruin pak klere”, en oplaas die volk se tuiskoms.

“Die skrywer vlek na weerskante toe oop, genadeloos, en hy spaar niémand nie, ook nie homself nie…”