Dokument X

Mar 24th, 2017 by
Geen kommentaar | Lees kommentare
© 2020 Vaandeld Uitgewers

Adv. Piet Pretorius het met sy boek, Volksverraad die knoeiery agter die gordyn van Afrikanerpolitiek oopgeruk. In Dokument X doen Gunther Schieckelgruber dieselfde met die huidige politieke bestel. Hy fokus o.m. op die politici en sakebestuurders wat beheer uitoefen oor spioene, informante, agente en samewerkers uit die apartheidstydperk.

In sy boek dui hy aan hoe die Intelligensiediens tydens die apartheidsjare hoë profiel ANC-lede deur middel van dwelms en kriminele aktiwiteite gekorrupteer het; veral die Lusaka-groep in die ANC. Ook wys hy hoe boegenoemde aktiwiteite aangewend is om die Lusaka-groep in die ANC aan die bewind te kry. Dus, vir alle praktiese doeleindes is die ANC steeds nie in beheer nie.

Die name van die skuldiges word genoem. die skrywer noem hierdie spesifieke name omdat hy nie wil veralgemeen nie. “Die verrotting is groot”, sê hy, “maar nie alles is verrot nie. Die leser kan egter daarvan seker wees dat hierdie mense geen betrokkenheid by hulle aktiwiteite sal erken nie. Wat Suid-Afrika vandag nodig het, is mense met integriteit en hulle moet van die verrottes ontslae raak. Slegs dan sal Suid Afrika tot sy volle potensiaal kan ontwikkel.

“Politici wat dink dat hulle onaantasbaar is vanweë hulle posisie as president of minister, moet besef dat hulle nie net openbare figure is nie, maar bowe-al dienaars van die publike wat vir hulle gestem het.