Die Messias Kode

Mar 24th, 2017 by
Geen kommentaar | Lees kommentare
© 2020 Vaandeld Uitgewers

Die publikasie van Die Messias-kode is ‘n besondere gebeurtenis wat die Afrikaanse boekwêreld te beurt val, want van die inligting wat hierin opgeneem is, verskyn nou vir die eerste keer wêreldwyd in boekvorm.

In die Messias-kode sal u die geheime ontdek waarvan selfs Isaac Newton bewus was, maar nie kon vind nie.

Het u byv. geweet dat die ganse verloop van die mens se geskiedenis (van Adam af tot en met die Wederkoms) perfek in die eerste sewe woorde van Genesis 1:1 gekodeer is? Of dat die sondeval en Eerste Koms van die Messias opgesluit is in die name van Adam se geslagsregeister?

Maar dis nie al nie: Ook sy Tweede Koms is in Daniël hoofstuk nege gekodeer – beide die maand en jaar word vermeld; en daarmee saam ook die laaste ‘sewe jaar van die Antichris-regering’ wat aanstons ‘n aanvang gaan neem!
Geen persoon wat die Messias-kode gelees het, sal ooit weer met dieselfde oë na die Bybel kyk nie, want: