Die boek van die Jubilee (oue)

Mar 27th, 2017 by
Geen kommentaar | Lees kommentare
© 2019 Vaandeld Uitgewers

[Vir die nuwe uitgawe van hierdie boek sien hier…]

Die boek van die Jubilieë is een van die belangrikste apokriewe boeke wat daar is. Dit vertel die verhaal vanaf Adam en Eva tot waar die Israeliete ingaan in Kanaän, opgedeel in jubeljare wat elk 49 jaar is. Dit skets duidelik die ontwikkeling van Israel tot ‘n volk, maar dit gee ook baie meer inligting oor wat ons ken as die Tien Gebooie. In hierdie boek word die belangrikheid van veral die gebod op onsedelikheid en verbastering breedvoerig en openhartig bespreek. Die bespreking van die Sabbat is genoeg om ‘n mens bekommerd te maak, maar ‘n mens verstaan ook nou waarom God die aarde en sy mense wil vernietig.