Die berg Sion wat Hy liefhet

Mar 24th, 2017 by
Geen kommentaar | Lees kommentare
© 2020 Vaandeld Uitgewers

Hierdie boek behoort as inspirasie te dien vir elke moedverlore Blanke Boer in Suid-Afrika. Elkeen wat voel dat hy of sy verswelg word deur die heidennasies, die massa swartes en die goddeloosheid, moet hierdie boek lees om weer moed te skep.

God se plan met ons is so ontsaglik en so volmaak dat dit ‘n mens aan die hart gryp en jy van louter vreugde wil juig oor sy wysheid en Almal. God het wonderlike seëninge aan ons belowe en Hy sal sy Woord eer.

Voordat ons egter die seën en die redding kan ontvang, moet ons weet wie ons werklik is en waar ons vandaan kom. As ons dit eers weet, is ons eindbestemming so eenvoudig en so logies dat niks anders meer saakmaak nie. Geen swartmag, geldmag of satansmag kan jou reg op wat God aan ons gaan gee, van ons wegneem nie. Teen sy Besluit is hulle magteloos.

Boervolk, ontdek in hierdie boek jou kosbare erfenis en waar jy vandaan kom, asook waarheen jy op pad is. Daar is geen groter vrede as die vaste wete dat God in beheer is en dat Hy nog altyd aan die stuur van sake was nie. Dis die mens wat deur onkunde en ongehoorsaamheid rampe en ellende en straf oor homself bring.

Joan Hofmeyer was naby-familie van Onse Jan, dieselfde oom Jan Hofmeyer wat so geveg het vir ons Taal. Vyftien jaar lank het sy die Bybel vers vir vers ontleed voordat sy uiteindelik die goue waarheid te boek gestel het – ‘n ware lig op die pad van die volk wat in ‘n donker nag verkeer.
Sy is op die geseënde ouderdom van 90 oorlede.