Die Anglo Boere-Oorlog

Mar 27th, 2017 by
Geen kommentaar | Lees kommentare
© 2019 Vaandeld Uitgewers

Die Anglo Boere-oorlog is ‘n klad op Engeland se naam, maar ook die Jode het hulleself beywer het vir die uitwissing van die Boervolk. Hulle  groot prys wat hulle nagejaag het, was die goud wat God aan die Boer-volk gegee het. Maar die waarheid gaan nie ongesiens verby nie. ‘n Bekende Amerikaanse skrywer, James Warner, het dite gewaag om die waarheid te publiseer.