Blaas die Basuin


In Siener – Blaas die Basuin herbevestig Nicolaas van Rensburg hom nie net as godsman en profeet nie, maar gee hy as ’t ware ook vir ons ’n ooggetuie verslag van die onmiddellike en toekomstige gebeure wat besig is om in Suid-Afrika en in die res van die wêreld af te speel: Verdeeldheid en skeuring Read More


Die berg Sion wat Hy liefhet


Hierdie boek behoort as inspirasie te dien vir elke moedverlore Blanke Boer in Suid-Afrika. Elkeen wat voel dat hy of sy verswelg word deur die heidennasies, die massa swartes en die goddeloosheid, moet hierdie boek lees om weer moed te skep. God se plan met ons is so ontsaglik en so volmaak dat dit ‘n Read More


Die Vaandeldraer (Gratis)


Die Vaandeldraer is in 1996 begin om die volk van inligting te voorsien waartoe hulle nie toegang gehad het nie. Weens die situasie in die land het ons gevoel dat hierdie inligting aan hulle deurgegee moet word. Mettertyd het ons verskeie betroubare bronne gekry wat ons van belangrike inliging voorsien het wat die media nie Read More


Dokument X


Adv. Piet Pretorius het met sy boek, Volksverraad die knoeiery agter die gordyn van Afrikanerpolitiek oopgeruk. In Dokument X doen Gunther Schieckelgruber dieselfde met die huidige politieke bestel. Hy fokus o.m. op die politici en sakebestuurders wat beheer uitoefen oor spioene, informante, agente en samewerkers uit die apartheidstydperk. In sy boek dui hy aan hoe Read More


In die Loopgraaf


Met In die loopgraaf word daar nie net gekyk na Siener en Bybelse profesieë nie, maar ook na gebeure én persoonlikhede wat direk meegedoen het om dit in vervulling te bring. Die ware profeet se woord sny meedoënloos heen oor mens, rang, titel of status; dit betuig van reg en geregtigheid; is barmhartig, maar ook Read More