Die berg Sion wat Hy liefhet


Hierdie boek behoort as inspirasie te dien vir elke moedverlore Blanke Boer in Suid-Afrika. Elkeen wat voel dat hy of sy verswelg word deur die heidennasies, die massa swartes en die goddeloosheid, moet hierdie boek lees om weer moed te skep. God se plan met ons is so ontsaglik en so volmaak dat dit ‘n Read More