Blaas die Basuin


In Siener – Blaas die Basuin herbevestig Nicolaas van Rensburg hom nie net as godsman en profeet nie, maar gee hy as ’t ware ook vir ons ’n ooggetuie verslag van die onmiddellike en toekomstige gebeure wat besig is om in Suid-Afrika en in die res van die wêreld af te speel: Verdeeldheid en skeuring Read More


Bulala


Bulala – (Tagati!) (“Maak dood die towenaars!”) deur Cuan Elgin, kan beskou word as die Engelse weergawe van FA Venter se Groot Trek reeks. Hier het ons vir die eerste keer in die Engelse taal die aangrypende ware en nie-polities korrekte verhaal van “‘n volk wat nie wou sterf nie”. Die skrywer het vir sy Read More


Die Anglo Boere-Oorlog


Die Anglo Boere-oorlog is ‘n klad op Engeland se naam, maar ook die Jode het hulleself beywer het vir die uitwissing van die Boervolk. Hulle  groot prys wat hulle nagejaag het, was die goud wat God aan die Boer-volk gegee het. Maar die waarheid gaan nie ongesiens verby nie. ‘n Bekende Amerikaanse skrywer, James Warner, Read More


Die berg Sion wat Hy liefhet


Hierdie boek behoort as inspirasie te dien vir elke moedverlore Blanke Boer in Suid-Afrika. Elkeen wat voel dat hy of sy verswelg word deur die heidennasies, die massa swartes en die goddeloosheid, moet hierdie boek lees om weer moed te skep. God se plan met ons is so ontsaglik en so volmaak dat dit ‘n Read More


Die Vaandeldraer (Gratis)


Die Vaandeldraer is in 1996 begin om die volk van inligting te voorsien waartoe hulle nie toegang gehad het nie. Weens die situasie in die land het ons gevoel dat hierdie inligting aan hulle deurgegee moet word. Mettertyd het ons verskeie betroubare bronne gekry wat ons van belangrike inliging voorsien het wat die media nie Read More


Die verbond by Bloedrivier


Die laaste paar jaar het die Boerevolk se Gelofte by Bloedrivier op 16 Desember weer onder skoot gekom. Oor baie dekades is die dag as ‘n Sabbatdag herdenk en is volksfeeste jaar na jaar op daardie dag gevier. Nou word dit van ons weggeneem. Maar wat is die werklike betekenis van die Geloftfe of Verbond Read More


Dokument X


Adv. Piet Pretorius het met sy boek, Volksverraad die knoeiery agter die gordyn van Afrikanerpolitiek oopgeruk. In Dokument X doen Gunther Schieckelgruber dieselfde met die huidige politieke bestel. Hy fokus o.m. op die politici en sakebestuurders wat beheer uitoefen oor spioene, informante, agente en samewerkers uit die apartheidstydperk. In sy boek dui hy aan hoe Read More