BLOG

Onheile op ons drumpel!

Hieronder is ‘n lysie van Siener se gesigte wat reeds bewaarheid is, of wat besig is om in vervulling te gaan — maar nie noodwendig in die volgorde wat hier genoem word nie.

 • Swart opstande en stakings lê die land se politieke en ekonomiese strukture lam.
 • Mynstakings en ander stakings.
 • Stygende kos- en brandstofpryse.
 • Aanhoudende kragonderbrekings wat die land lamlê.
 • Weerlose blankes word tuis en in die strate vermoor.
 • Blankes verloor hulle huise en plase.
 • Paaie verkrummel, elektrisiteitsvoorsiening, hospitalisasie en gesondheidsdienste gaan tot niet.
 • Suid-Afrika ondervind die ergste droogte in menseheugenis en landerye lê onbewerk.
 • ’n Tweede en veel eger griep-epidemie as dié van 1918 sal miljoene mense uitwis.
 • Wall Street en wêreldekonomieë sal in duie stort.
 • Uitbreek van die 3de Wêreldoorlog.
 • Ons gaan laaste in en kom eerste daaruit.
 • ’n Tweede Bloedrivier.
 • VN interim regering.
 • Ierland word onafhanklik.
 • Verdeeldheid in Afrikanergeledere kom tot ’n einde, en politieke partye ontbind.
 • ’n Sterk, gelowige volksleier tree in die bres vir sy mense.
 • Duitsland, voorsien Suid-Afrika van wapens via Lüderitz.
 • Staatsgreep (met die hulp van Duitsland)
 • ’n Kort, maar uiters gewelddadige militêre konflik volg.
 • Die Zoeloes en Xhosas raak betrokke by ’n bloedige stryd en wis mekaar uit.
 • Duisende swart en blanke uitlanders gee inderhaas pad.
 • Dinge gaan vir die Boervolk ’n skielike en verrassende wending neem. In die oë van die buitewêreld sal dit ’n grootse wonderwerk wees.
 • Die Vierkleur sal weer wapper.

Uit hierdie lys wil ek graag vier belangrike gesigte vir ons dag en tyd uitsonder en van naderby bekyk, nl.

1)Aanhoudende kragonderbrekings wat die land lamlê.

2)     Suid-Afrika ondervind die ergste droogte in menseheugenis.

3)     ’n Tweede en veel eger griep-epidemie as dié van 1918 sal miljoene mense uitwis en,

4)     Ierland word onafhanklik.

 

Aanhoudende kragonderbrekings

Siener het verskeie gesigte hieroor gehad. Ek noem net enkeles: 1 Aug. 1917 – “In die rigting naar Johannesburg lê ’n groot klomp droge (vuurmaak)hout van omtrent honderd tree in die rondte  Daar staat ’n tafel gedek en daar is koue gestampte mielies in ’n skotel, en ’n skotel koue pap kom ook op die tafel”.

4 Mrt. 1922 — Die Unie is donker, maar (dis) of die donker leef die donker gaan oop en een drie voorploeg ploeg naar Oost. (Hierdie gesig sê vir ons dat terwyl daar kragonderbrekings (donkerte) is, worstel ons steeds voort om net ‘n bestaan (lewe) te maak.

13 September 1914 — Die donker sak toe. Twee liggies. (Net twee dorpe sal in daardie tyd waarskynlik lig hê). ’n Groot enjin waarby rook uit kom, toe trek dit op die berge en toe kom mense oor die kaal wereld. Hy sien ’n dorp waarvan die huise niks word nie. Hy sien ’n groot rooi bul met half lang horings en by hom is rooi beeste wat baie kwaai is. (Dit sal in ’n tyd van opstande gebeur.) Hoe verder hy gaan, hoe warmer word die gloed in sy gesig. (In hierdie gesig lyk dit of daar ‘n ontploffing by Koeberg kan plaasvind wat alle dorpe in die Wes-Kaap, behalwe twee, sonder krag sal laat.

Die moontlikheid van ‘n totale lragonderbreking landswyd, is nie meer te betwyfel nie.

Ons het van ‘n senior werknemer by Eskom verneem dat daar in Januarie op ‘n vergadering gesê is dat as Eskom teen einde Maart nie sowat R200 miljard (die helfte van sy toate skuld) se finansiële hulp kry nie, gaan hy vou en heeltemal in duie stort.

Sedert die Majuba-kragstasie in 2014 ineengestort het, het daar al tientale substasie ontplof.

Pravin Gordhan het saamgestem met Cosatu se voorstel om R254 miljard van die geld wat deur die Openbare Beleggingskorporasie (OBP) bestuur word, te gebruik om die helfte van Eskom se eskalerende skuld te finansier. Dit is eenvoudig verstommend, komende van ‘n minister van openbare ondernemings wat goed vertroud moet wees met die onstuitbare doodspiraal waarin Eskom verkeer.

As die OBP hierdie Cosatu-benoemde R254 miljard-borgtog aan Eskom goedkeur, kan pensioenarisse van die staat maar hul aftreevoordele afskryf.

Daar is ook geen sigbare teken van enige gedetailleerde planne om Eskom reg te ruk nie, behalwe ‘n wanhopige poging om van die ou krag- en substasies wat al 20-30 jaar terug afgeskakel, weer op te wek. Die verouderde toerusting kan uiteindelik tot gevolg hê dat die hele netwerk in duie stort.

Die ergste droogte in menseheugenis

Siener het voorspel dat die Derde Wêreldoorlog voorafgegaan sal word deur ’n groot droogte.

En uit die vertellinge van Dr. Rossouw is daar geen twyfel   dat ons nog ‘n tyd van ernstige droogte gaan beleef nie, dit sal ‘n tyd wees van verdroogde mielielande (die boere wat gaan verarm) en dit sal saamval met ‘n groot hongersnood. En dit sou die hele Afrika ook tref. Tydens ‘n onlangse vlug na Somalië het ‘n vlieënier sy passasiers versoek om te kyk na die uitgestrekte groen landerye daaronder. Waarna hy toe aan hulle gesê het dis nie groen gras nie, maar miljoene sprinkane wat die aarde oordek!

Dit sluit aan by ‘n visioen wat Siener gehad het.

“In daardie tyd sien ek die gras is witdroog (‘n landurige droogte). Dan sien ek die gras word groen (die droogte word gebreek) en eers as dit vir die tweede keer groen word, begin ons dinge…”

Party van sy gesigte gee mens ’n gevoel van beklemming om die hart en dan besef jy dat daar in die toekoms nog dinge moet gebeur wat vir die volk groot onsekerheid, wanhoop, pyn en droefheid gaan bring:

“Uit die noorde kom ’n swart os met skilderplekke aan. Hy kyk reguit na ons. Die aarde hier by ons word soos ouland: Maar in Europa is dit pikswart.”

(“Daar wag  weer ’n wêreldwye Depressie in die verre toekoms,” was Siener se seun Kallie se verklaring vir hierdie gesig.) “Maar net so min as wat die wêreld voorbereid was vir die 1929-33 finansiële ineenstorting en Groot Droogte, net so min sal hy hierdie keer daarop voorbereid wees.” Want:

27 Desember 1915 — Die sopemmer word leeg. 4 Maart 1916 — Die papemmer is leeg.

1 September 1915 — Een groot pappot waarvan die deksel op is, gaan dit oop en toe is dit leeg.

2 Oktober 1915, 19 Oktober 1919 en 12 Desember 1915): “Ons sit nog en eet, dan raak die kos weg … ook die melkskottels is leeg, en die vrouens is nakend”. Daar is nie net ‘n ernstige gebrek aan voedsel nie, maar melk sal ook skaars wees en die vrouens sal weer bitter ly in hierdie tyd van groot ellende en armoede (hulle is nakend). Ook op die wingerd- en vrugte- boere wag daar donker tye en groot misoeste: “Ek sien leë druiwemandjies en perskes wat in ’n sloot lê”.

Op 6 Mrt. 1919 gee Siener vir ons ‘n beskrywing van hierdie droogte en die gevolge daarvan. En dit laat ‘n mens se keel toetrek: “Toe is daar weer jong mielies, en die gee saad. Toe kom daar vuilgoed en dit neem die mielies in. Toe kom die mielies in beweging en raak weg. Toe lê daar ‘n mens se geraamte.” 10 Mrt. 1919 — “Toe is daar weer jong mielies en dit lyk net of hulle so ‘n draai gee en afkom hierheen. (Daar is ‘n tydsverloop.) Toe is daar ‘n vloer en op die vloer lê gewaste grond.” (Weereens sal daar geen oeste wees nie).

Afrika sterf van honger

Die mensgeraamte is nie dié van ‘n volksgenoot nie, want oor hierdie gesig het Boy Mussman aan Siener gevra of daar baie van ons mense weens hongersnood gaan sterf, en Siener se antwoord was:

“Nee, as gevolg van ons volk se leierverafgoding en ander sondes sal alle ellendes, behalwe hongersnood, nog oor die Getroue Afrikaners kom.”

Maar vorentoe sal ons tog weer ware vrede ondervind: 30 Desember 1917: “In die Zuide staat een spierwit perd en hij kijk naar die Ooste (Daar is ’n nuwe, blanke regering). Ek gaan af na die Suidweste, ek het een wit perd in die kar en al die hekke staan oop. (Die Duitsers erken die traktate van 1914 en ons tog na Prieska). Die aarde lyk soos in die somer as dit baie gereën het dat die gras groen en mooi is; en dit het die nag baie gedou. En die son kom op en skyn op die aarde dat dit blink”.

Nadat hierdie visioen in vervulling gegaan het en ’n nuwe regering aangestel is, wag daar ongekende seën en voorspoed op die Boerevolk — Siener se ‘Getroue Afrikaners’.

Gesigte wat hy gedurende Julie en Augustus 1923 gehad het, sluit hierby aan en gee ook vir ons ’n duidelike beeld van wat daar nog in dietyd tot en met die voleinding van hierdie bedeling vir sy volksgenote sou voorlê:

10 Julie 1923 — “Aan die Weste kom ‘n skottelheuning uit en ’n mes sny stukke af. Ek sit langaan ‘n tafel en eet van die heuning wat in my bord lê”. (Die volk sal nog sy regmatige deel kry wat hom toekom, maar eers sou daar twis, tweedrag en rebellie wees):

12 Julie 1923 — “Daar kom aan die Westekant ‘n groot hoop mieliestronke uit en dis ‘n vuur wat brand”.

(Die Tweede Rebellie of Burgeroorlog wat nou gaan plaasvind.)

“Toe staan daar ’n nieuwe grasdak huis en ek is daar in (as die burgeroorlog verby is, is daar ‘n nuwe parlement bestaande uit ware ‘Getroue Afrikaners’ wat sal regeer); “toe kom heuningkoeke uit wat ‘n mes aan stukke sny”.

(Die land se rykdomme word onder sy volksgenote verdeel.) Heuning staan op die tafel. (Daar wag seën en voorspoed vir sy volk)

Die tweede griep-epidemie (coronavirus?)

Siener het in sy visioene vier onheile bo in Afrika sien afspeel, nl. droogte, hongersnood, oorlog en laastens ‘n verwoestende pessiekte:

“Vier perde moet nog ry bo in Afrika. Die nasies wil oorlog maak. Daar is groot droogte (eerste perd); hulle saai nie en oes nie; dan  kom daar hongersnood (tweede perd); ook maak hulle net oorlog (derde perd), en plant nie; hulle begin om dood te gaan van die honger; kan nie meer hulle dooies begrawe nie; dan breek die pes uit (vierde perd), vreeslik baie gaan dood wat nie begrawe word nie.”

Hierdie pessiekte sal veel erger wees griep-epidemie van 1918, het hy gesê, en sal miljoene der miljoene lewens dwarsoor die wêreld eis.

‘n Vooraanstaande wetenskaplike wat anoniem wil bly, het die volgende oot die coronavirus gesê: “Dit is soos om op ‘n bewegende teiken te skiet en die voortdurende verandering van die projeksies, transmissietempo, inkubasietydperk en uitgedrukte simptomologie is so veranderlik dat slegs menslike manipulasie die variansie in hierdie veranderlikes kan verklaar as die voorafgaande verslae akkuraat is. Het ons hier te doen met vyf afsonderlike virusse of een wat op ‘n ongekende manier muteer? Kortom, ons het duidelik te make met ‘n biowapen, en wat petrol op die vuur is, is dat daar steeds ‘n byna mediaverduistering oor die onderwerp is. Ek het 5 verskillende uitbrake behandel en ek kan u verseker dat hierdie vlak van media-onderdrukking nie sou plaasgevind het as die oorsaak van die siekte op die korttermyn (wat gewoonlik 90 dae of minder is), beheerbaar was nie. Daarom moet ek aflei dat daar vir diegene wat die data verwerk en ontleed, geen einde in sig sien nie. ”

Niemand weet blykbaar nog wat die oorsprong van die virus is nie. Hulle ontken die vlermuis-teorie, want dis ‘n rassistiese samesweringsteorie, hulle ontken ook ten sterkste dat dit kon gekom het van daardie walglike soogdiere (vlermuise) wat deur die Chinese geëet word.

Nee, dit kom nie van vlermuise nie, maar uit ‘n Wuhan-biochemiese wapenlaboratorium! Dit is reeds deur Chinese wetenskaplikes erken. En intussen volhard regerings wêreldwyd daarmee “dat dit nie van vlermuise kom nie, ook nie uit ‘n laboratorium nie, maar self ontwikkel het en daarna van mens tot mens versprei!”

Die Indiese wetenskaplikes wat gesê het die COVID-19 (coronavirus) het MIV-segmente daarin en kan met MIV-pille behandel word, is met die dood gedreig. Al word hierdie virus nou oral met MIV-medikasie behandel.

Alles dui daarom dat die coronavirus moet voltrek wat Bill Gates en ander globaliste reeds jare lank verkondig, nl. dat die wêreldbevolking verminder moet word met ten minste vyf miljard mense.

Coronavirus Pasiënte

Ek is byna oortuig daarvan hierdie virus is beplan om nie net die wêreldbevolging drasties te verminder nie (soos wat Bill Gates nou al jare lank voor pleit), maar ook om ‘n wêreldwye finansiële ineenstorting te veroorsaak sodat die NWO ingestel kan word en ons uiteindelik ook met ‘n kontantlose wêreldgemeenskap sal sit.

Het oom Niklaas nie dalk dit in gedagte gehad nie toe hy gesê het jy sal nog jou mure met die Engelse pond kan uitplak?

In China het hulle reeds begin om kontant “in te trek omdat dit glo die middel is wat die coronavirus die vinnigste laat versprei.”

In die afgelope weke is meer as ‘n halfdosyn sosiale media bronne soos Euro Times en TruNews gesensor nadat hulle die ware feite omtrent die coronavirus op hulle webblaaie gepubliseer het.

Intussen het Japan al die passasiers op die Diamond Princess vrygelaat na verstryking van die 14 dae kwarantyntydperk, hoewel daar reeds vasgestel is dat die virus tot drie weke lank kan inkubeer. Nou loop daar sowat 3 500 passasiers vrylik rond wat die virus oraloor versprei. Volgens die top-Japannese wetenskaplike Kentaro Iwata van die Kobe-universiteit, was daar geen behoorlike kwarantyn aanboord van die skip nie en is ook geen basiese veiligheidsmaatreëls getref nie. Hy sê die hele saak is bestuur deur ‘n klomp breinlose burokrate wat niks van infeksies weet nie.

Die coronavirus het reeds versprei na Duitsland, Switserland, Kroasië, Irak, Spanje, Algerië, Oostenryk en Brasilië, terwyl besmetting in Italië op een dag met 45% toegeneem het. ‘n 66-jarige vrou was die eerste sterftegeval wat in Frankryk voorgekom het.

Die verspreding van die virus is ook die direkte gevolg daarvan dat die Dow Jones-nywerheidsgemiddelde met meer as 1,193 punte gedaal het, wat die slegste enkele punt daling ooit was. Die S&P 500 en Nasdaq het met meer as 4 persent verloor.

Amerika, die Verenigde Koninkryk en ander het hul burgers ontruim van Wuhan af, en sodoende groot onnodige risiko’s in hul eie lande veroorsaak.

Op 19 Februarie is vasgestel dat almal in Wuhan waarskynlik reeds met die virus besmet is, maar die media ontken dit en hou vol dat skaars 2 500 inwoners daarmee besmet is.

Selfs Kanada se minister van gesondheid het flou verskonings gemaak om nie die grens met China te sluit nie. Wat sy in ‘n TV-onhderhoud oor die coronavavirus kwytgeraak het, is totale gekheid. Dit het eerder ook geklink of sy vir die Chinese Kommunistiese Party werk.

Van al die lande is Afrika die minste voorberei om ‘n coronavirus-epidemie die hoof te bied. Die heersende droogtetoestande, hongersnood en uitgerekte oorloë, sal dit onmoontlik maak om inwoners onder kwarentyn te plaas.

Verskeie lande in Afrika loop ‘n groot risiko om die nuwe koronavirus in te voer weens die hoeveelheid lugverkeer tussen die lande en China. Maar sommige is glad nie gereed om enige soort infeksies te hanteer nie.

Tedros Adhanom, direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO), het aan die begin van Februarie op ‘n perskonferensie gesê. “Ons grootste kommer is oor die potensiaal vir verspreiding in lande met swakker gesondheidstelsels. As die virus in ‘n land kom wat reeds deur ander siektes geteister word, soos byvoorbeeld die Kongo, waar ‘n Ebola-uitbraak, vigs enm tering woed, sal dit onmoontlik beheer kan word.”

En wat die gevolge sal wees as hierdie pes Suid-Afrika tref, kan ‘n mens nie eens raai nie. Miskien het Siener vir ons die antwoord gegee toe hy gesê het jy sal drie dae te perd ry sonder om ‘n swarte te sien…

Ierland word onafhanklik

In November 1921 vertel Siener die volgende gesig oor Ierland se onafhanklikheid van Engeland aan ‘n groepie vriende wat hom op sy plaas Rietkuil besoek het: “Ierland sien ek as ’n los koringgerf wat van ‘n wa (Engeland) afgegooi word.”

In 1914 het Siener gesê onafhanklikheid kon ons soos ‘n appel in die skoot geval het, want die HERE is Almagtig. Maar die HERE wil SY deel hê, en dis ’n gelowige volk.” Hy sê verder na mate die Afrikanervolk vorder na onafhanklikheid, sien hy die meisiekind opgroei. “En sodra sy mondig is, is ONS onafhanklik. Maar hy sê die Ierse meisiekind is net voor ons en ouer as ons s’n. Daarom word Ierland net voor ons onafhanklik.”

Noord-Ierland behoort aan die Verenigde Koninkryk. Noudat die Britte die Europese Unie (EU) verlaat het, is die grens tussen Ierland en Noord-Ierland een van die struikelblokke in die Brexit-onderhandelinge. Sinn Féin het nog altyd geveg vir ‘n verenigde Ierland en sê dat baie Noord-Ierse mense dit nou vanweë die Brexit-probleme wil hê. Die party is van mening dat ‘n referendum ‘n definitiewe antwoord hierop moet lewer.

Die dae van ‘n verdeelde Ierland is getel

Volgens Mary Lou McDonald die leier van Sinn Féin was Brexit die sneller vir Ierland om sy onafhanklikheid van Ntittanje te kry. “Die uitslag van die onlangse referendum het dit bewys,” was haar woorde.

“Die dae van verdeling (tussen Ierland en Noord-Ierland) is getel; daar is ‘n verandering in die lug; die Brexit het alles verander,” het sy op ‘n partykongres in Derry gesê. “Baie mense oorweeg nou vir die eerste keer ‘n toekoms in ‘n herenigde Ierland, sonder Brittanje.”

En sonder twyfel sal Siener se gesig oor die onafhanklikheid van Ierland ook nog bewaarheid word.

Siener se ander tekens

Op 10 Oktober 1961 skryf Boy Mussmann in ’n brief aan ’n vriend in die destydse Suid-Rhodesië: “Ek herinner my so iets dat u voorheen aan my geskryf het in verband met Siener van Rensburg. U vra of die dinge al gekom het en of hulle nog moet kom. U vra wanneer die dinge moet gebeur. Siener het aan my gesê hy noem nie aan ons die datums nie, want ons leer in ons Bybel dat die tye en geleenthede by die Heer alleen bekend is. Nie eens die Engele in die hemel weet dit nie. Maar ons sien sekere tekens en daaraan weet ons wanneer dinge moet gebeur. Dit is vir my ’n plesier om aan julle, ‘vlees van my vlees en bloed van my bloed’, te skryf. Vooral julle wat daar tussen die swartes en Engelse sit. Almal vyande van ons.”

Die tekens waarna hier verwys word, is klaar besig om te gebeur, en kan gesien word as die aanloop tot die donker tye of smeltkroes waarvan oom Niklaas voor sy dood gepraat het. Dit sluit in: die skynbare verbrokkeling van Kommunisme; Suid-Afrika se dramatiese hervorming; ons grootste droogte in menseheugenis; ’n nuwe regering wat oorneem; die NP wie finaal van die politieke toneel gaan verdwyn; stakings wat die landsekonomie gaan lam lê en ook die wêreldwye verspreiding van ‘n siekte wat miljoene mense gaan uitwis en waarvoor daar geen geneesmiddel sal wees nie. Hy het ook gesê hy sien ‘n dik muur en agter die muur brand die vuur hewig. Die muur is die Sensuurraad. Dit is donker omdat al die kerse van inligting doodgeblaas is; dit beteken ons word willens en wetens deur die media belieg — niemand weet meer wat in die land aan die gang is nie.

Verder het Siener reeds op 3 Desember 1918 ‘n gesig gehad van Westerlinge wat in die verre toekoms nog ‘n verbete stryd sou voer vir die behoud van hul blanke erfenis; hy het die intense haatveldtog teen hulle beskryf, maar ook gesien dat wit rassisme nog wêreldwyd gaan toeneem, veral wanneer swart hordes uit Afrika op Europa toesak.

As mens kyk na die onlangse gebeure in Europa, die VSA en Suid-Afrika waar rasse-onluste gereeld voorkom, is daardie visioen van die Boereprofeet reeds besig om in vervulling te gaan.

Hewige rassebotsings het in November 2014 in  die dorp Ferguson in die Amerikaanse deelstaat Missouri voorgekom toe ‘n jurie besluit het dat die polisieman wat ‘n swart tiener op 9 Augustus doodgeskiet het, nie vervolg sal word nie omdat hy homself net verdedig het. Soortgelyke insidente het daarna oral in die VSA voorgekom, en die ganse wêreld is in sy spore tot stilstand geruk. Daar is skielik met nuwe oë na SA gekyk. In ’n uitsending van CNN het behoudendes vir rasseskeiding gevra. In Duitsland, Holland en Swede is daar gesê hulle het groot simpatie vir die Boer se saak.

Die konserwatiewe senator Theodore B. Bilbo het tevergeefs al in 1947 sy Arikaanse volksgenote (en daarmee saam ook die blanke Westerse wêreld)  ernstig probeer waarsku teen rasbesoedeling.

“As ons geboue, ons snelweë en ons spoorweg vernietig word, kan ons dit herbou. As ons stede verwoes word, kan ons uit die murasies nuwe en groter geboue oprig. Selfs as ons gewapende magte verslaan word, kan ons seuns groot maak wat vir ons ons mag kan terugwin.

Senator G. Bilbo

“Maar as die bloed van ons blanke ras vermeng sou raak met die bloed van Afrika, dan sal die teenswoordige grootheid van Amerika vernietig wees en alle hoop op die beskawing sal vir ’n Negroïede Amerikaner net so onmoontlik wees as die herstel van die blanke se bloed wat met dié van die Neger vermeng geraak het.” (Mississippi, 1947.)

Amerikaanse blankes vlug letterlik uit state soos Washington, Oregon, Montana, Florida en Kalifornië en New York wat deur negers uit ander state en swartes uit Afrika oorstroom word. Net in die afgelope drie jaar het 4.3 miljoen blankes Kalifornië verlaat terwyl sowat 3.9 miljoen nie-blankes hulle in dieselfde tydperk daar gaan vestig het.

Ook Detroit, eens die vierde grootste stad in die VSA, is totaal oorgeem deur Negers; byna ’n 100 000 huise staan leeg en vervalles, duisende ander is afgebrand, winkels is geplunderde murasies, en tussen die ruïnes van die paleise en openbare geboue groei die onkruid skouerhoogte.

Voordat die blanke daar uitgevlug het, was Detroit bekend as ’n florerende motor-industrie met 200 fabrieke, o.m. Ford, General Mortors, Chrysler en American Motors.

Daar is nie meer een motorfabriek in Detroit vandag nie.

Dis opvallend dat binne 20 jaar nadat Europa, Engeland en die VSA Suid-Afrika geforseer het om oor te gee aan ’n swart regering, daardie lande nou daagliks teen ’n ontstellende termpo verswart. Dit wat hulle oor ons gebring het, tref hulle nou met baie groter impak.

Duitse en Amerikaanse hulp aan Suid-Afrika

Op 5de Maart 1922 skryf Siener aan ‘n vriend die volgende: “Toe kom ’n breë stroom blouw water van die Weste die Unie in. Die goeie mense van die DUITZE EN AMERIKANERS … Toe gee die aarde ’n draai (daar is ‘n tydsverloop) en toe zit ons boere op hulle bont perre en kyk na die Ooste”.

In die donker tyd sal ons hulp van Duitsland en Amerika kry.

Siener sê wanneer die 3de WO uitbreek, sal die VSA en Engeland die eerste Westerse nasies wees tot die oorlog sal toetree.

Maar nog vóór daardie tyd sal Engeland in die geheim vooraf tussen daardie regering en die leiers hier reël om op ’n gegewe tyd en moment, hulle troepe hierheen te stuur om hulle hier te help teen ons. Hulle sit lank voor die tyd daar klaar en wag om op te tree teen die Boer en sy regering. Hier kom ’n revolusie en baie van ons sal deur hulle dood gemaak word. Ons sal onsself teen hulle moet verdedig en al wat ’n Afrikaners is, sal moet bymekaarstaan om onsself van ondergang te red.

Hulle (sal) in die geheim klaarmaak om weer die baasskap met opstand en geweld in die hande te kry. Daarom dan dat die Britse troepe in die geheim na ons hawens kom om hulle te help teen ons. Die Engelse is baie doelbewus en hulle spioene is oral. Daar is baie mense in die land wat beweer dat hulle groot nasionaliste is maar hulle is dit nie. So sal dit ook in die Polisiemag wees. Ons vyande sal baie versigtig in die geheim vergaderings hou, ook wapens en ammunisie van Engeland en ander lande heimlik invoer, en oral by hul geheime vergader en opslagplekke wegsteek. Wanneer hulle klaar is, sal hulle ook die swartes en gekleurdes uitnooi en aanhits om deel te neem aan die opstand wat hulle dan sal begin. Dit sal ’n rewolusie wees en ons vrouens en kinders sal in die grootste gevaar verkeer.

Alhoewel dit vir ons baie donker gaan word, sal ons vyande nie daarin slaag om ons geheel en al ten onder te rig nie. Alle moontlike en verdagte leëroffisiere word gevang, en vervang met jingo’s. Maar dan vid daar iets plaas waarmee hulle nie rekening gehou het nie, en dit bring ’n einde aan hulle heerskappy en bedrywighede vir goed. Hier sal selfs ook VSA troepe wees om te probeer keer dat die Engelse nie heeltemal in hulle doel sal slaag nie.

Ten slotte

In ’n opname wat in 1993 in die VSA gemaak is, het  30 miljoen blanke Amerikaners hulleself openlik as ‘regs en rassisties’ bestempel. Wat die media geskok het, is dat die meerderheid van hulle ook erken het hulle is gekant teen gedwonge integrasie en  dat hulle dit sal beveg. Volgens ‘n opname wat gemaak is in 2018 (twee jaar nadat Donald Trump as president verkies is), blyk dit dat daar nou byna 60 miljoen Amerikaners is wat hulleself as “regsgesind” beskou.

 

 

 

Blog Artikels

E-BOEK: Kerkverraad is 'n onstellende verslag oor die Afrikaanse kerk se bedrieglike rol in die Boervolk se uitlewering.
Solidariteit, Afriforum en die Broederbond - 'n doringbos in die Boervolk se pad.
33
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x