Julle land is ‘n wildernis!

Aug 17th, 2015 by
482 kommentare | Lees kommentare
© 2019 Vaandeld Uitgewers

Die tekens was lankal daar, ons het dit gesien, maar ons wou dit nie glo nie, ook wou ons dit nie hoor nie, en nog minder wou ons daaroor praat. Horende doof en sienende blind het ons net voortgeploeter, en desperaat vasgeklou aan die laggend kavalier, FW, se bemoedigende woorde doer in Junie 1994 toe die jong demokrasie se stank skielik ons neuse tref en sy skete ons begin agterhaal. Hoe het hy nou weer getroos? “Dis net groeipyne, dit sal gou verbygaan.”

Gou het dit die Nuwe Suid-Afrika se slagspreuk geword.

Maar vandag, 21 jaar later, is die hele liggaam septies van al daardie groeipyne; en weet net die Here alleen wat van FW geword het!

Want ons kavalier praat lankal nie meer met ons nie, hy weet seker nie eens dat ons nog bestaan óf dat ons terminaal siek lê nie. En al waarvan ons in hierdie toestand van delirium nog bewus is, is ‘n sagte Stem wat knaend en sonder ophou vra: “Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, en die hele hart is krank. Van die voetsool af tot die hoof toe is daar geen heel plek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe! Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Julle land is ‘n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye in jul teenwoordigheid, en dit is ‘n wildernis soos by ‘n omkering deur vreemdes…”

Hoe lyk hierdie “wildernis”?

Die bogenoemde paar ellendes wat op die oomblik in die NSA woed, is maar net die puntjie van Zuma se ashoop. Ons wil liewer nie te diep krap nie, want die stank raak naderhand ondraaglik.

Die vraag is nou: Wáár moet ons na ‘n oplossing gaan soek vir hierdie euwels? Die polotici het ons met duisend beloftes aan die neusring stembus toe gesleep om self ons doodvonnis met ‘n kruisie te bekragtig; die kerk het ons nuutgevonde broers met ‘n vredeshanddruk en “blye galme” tot baas verhef en ons tot outa klaas. Ons leiers, die baardlose generaals, die gepoleerde broers-Mulders en die Solly Rariteit, Flip Buys en sy kameraad, Afro-look-Kallie-Forum, het korte mette gemaak van ons laaste hoop en verwagting − die man in bruin.

En wat bly nou nog oor? Soos altyd maar: net ‘n hulpkreet Boontoe.

Biduur langs die pad

Ventersburg biduur langs die pad

Volgens e-Nuus is dit presies wat ongeveer 200 mense, die meeste van hulle boere, op 12 Aug. net buite Ventersburg langs die N1-snelweg gedoen het; hulle het daar bymekaargekom, knieë toe gegaan, Boontoe gekyk en desperaat om hulp geroep, hulp “vir ‘n vooruitstrewende Suid-Afrika, hulp vir die boere wat so uitgemoor word, vir die beëindiging van geweld, korrupsie en die totale agteruitgang van ons land”. Daar is selfs ‘n kort kerkdiens gehou waarin ds. Cornus Botha o.a. gesê het “ons is primer eerstens gelowiges, gelowiges wat bang is…”

In die Boervolk se geskiedenis was dit nog maar altoos so in sy dag van groot benoudheid het hy presies geweet wat hom te doen staan, presies ook geweet Wáár om hulp te gaan soek. Of dit nou siekte, droogte, armoede of soos nou, verdrukking, ellende en smart is wat hy nie meer kan verduur nie, dan het hy net één ding geken − kop na Bo knieë toe. Ja, en sonder uitsondering is sy hulpgeroep ook dadelik beantwoord.

Net tóé was alles nog anders, toe nog was hy ‘n afhanklike onder sy Vader se Dak; het hy die Huisreëls geken en hom daarby neergelê. Maar op 2 Februarie 1990 het sy vermeende vriend, by name, FW, hom omgepraat om die huis te verlaat sodat hulle twee saam die vry en lekker lewe kan gaan soek. So gesê, so gedaan. En op 27 April 1994 is hulle saam vort, en saam saam het hulle alles wat sy Vader hom gegee het op vreemde vroue verrkwis. Kort daarna het FW skielik verdwyn.

Gehawend, vuil, kaalvoet en verhonger, word hy toe aangestel as varkherder. En terwyl hy dag in en dag uit varke moet op pas, hulle versorg en kos en water gee, het die honger hom gedryf, het hy bergeer om sy hand uit te steek na die varkpeule voor hom in die stink, morsige krib; maar het hy ook verlang na sy Vaderhuis; verlang na die vars, warm brood wat sy Vader se huurlinge geniet…

Tot sover dan die varkherder se verhaal.

Hoe prysenswaardig ons boere se gebedsaksie daar langs Ventersburg se hoofweg en elders ook al was, hoe eerlik en opreg die bedoelinge van hul harte was, is ek bevrees hulle geroep om hulp het net daar langs die pad in die stof bly lê om deur die wind weggewaai te word.

En Hy het dit nooit gehoor nie.

Hoekom nie?

Ja, hoekom nie? “En jy, bid nié vir hierdie volk nie en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie, want Ek hoor nie in die tyd as hulle My aanroep vanweë hulle onheil nie” (Jer. 11:14.)  Bid nie vir hierdie volk ten goede nie.  As hulle vas, luister Ek nie na hulle gesmeek nie; en as hulle brandoffer en spysoffer bring, het Ek in hulle geen behae nie; maar deur die swaard en die hongersnood en die pes maak Ek hulle tot niet (Jer 14:11-12)

Want hierdie volk is nog steeds varkherders, verweg van die Ouerhuis; hulle sit nog steeds by die varkkrib en verlang daarna om net ‘n happie te kry van die peule waaraan die lang snoete so gulsig vreet.

Eer Hy hulle hulpgeroep sal kan hoor, vra dit vir ‘n opstaan, ‘n opstaan en terugkeer na die Huis waarvandaan hulle weggeloop het.

In die jare 1900-1700 v.M. het Job al geweet daar is tye wanneer hy tevergeefs bid: “As ek roep: Geweld! dan word ek nie verhoor nie; ek roep om hulp, maar daar is geen reg nie.”

Om verhoor te word, vra egter méér as net ‘n terukeer Huis toe; dit vra ook vir gehoorsaamheid en die nakom van alle bestaande Huisreëls en pligte.

Ook Salomo het dit geweet: “Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel” (spreuke 28:9.) Hy gee sy seun dan ook opdrag om hierdie wette te gehoorsaam “sodat jy kan wandel op die weg van die goeies en die paaie van die regverdiges kan hou; want die opregtes sal die land bewoon, en die regskapenes daarin oorbly, maar die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die ontroues sal daaruit weggeruk word” (Spreuke 2:20-22.)

Wat is dan die grootste les wat ons as Boervolk uit al Salomo se vermaninge kan leer? ‘n Mens wil dadelik sê: om al die insetteninge en verodeninge te onderhou en te bewaar. Ja, dit o.a. ook. Maar alles waarteen hy ons gewarsku het, het hy self gaan doen, homself daaraan skuldig gemaak.

Dus, wat hy eintlik vir ons probeer sê het, is: doen soos ek sê, maar moenie maak soos ek gemaak het nie.

En nadat die Boervolk dit alles gehoor het, het hy waaragtig heegegaan en presies gemaak soos Salomo gemaak het!

In die dae toe ons voorvader se hulpgeroep Boontoe aangehoor is, was hulle tuis en onder die Vader se dak, het hulle elke Huisreël, insetting, elke verordening geken en stiptelik nagekom:

Jy mag nie met die goddelose verbonde gesluit óf kodesa gehou nie (Eks. 34:12)

Jy mag hul afgod (die Nkosi) nie dien en voor hom buig nie − hand op die hart staan en aan hom ‘n loflied sing nie (Jos 23:7)

Jy moet die moordenaar met die dood straf, soos Hy beveel het (Num 35:17)

Jy moet die Sabbatdag eer en dit heilig (Eks 20:10)

Jy mag nie met die volke om jou vermeng nie (Esra 9:2)

Jy mag nie die baster in jou vergadering toegelaat nie (Deut 23:2)

Elke kind wat Hy tot jou volk toevoeg, moet jy versorg, voed en aan Hom opdra, en ook met jou lewe beskerm − jy mag dit nie aborteer nie (Exodus 21:23)

Ook moet jy die homoseksueel, soos Hy, as ‘n gruwel beskou Lev 18:22)

Solank as wat daardie Woning staan, sal hierdie  Huisreëls geldig wees.

As iemand dalk oor ds. Cornus Botha se e-posadres beskik, stuur asseblief hierdie boodskap aan hom met die versoek dat hy almal wat daardie dag saam met hom die knie gebuig het, éérs na die Vaderhuis terugbring, en hy dan namens hulle én die hele volk, aan Hom kan sê: ” Vader, ons het gesondig teen die hemel en voor u, en ons is nie meer werd om u kinders genoem te word nie; maak ons soos een van u huurlinge”.

Daar staan geskrywe: En Hy sal hulle reeds van veraf sien aankom en hulle innig jammer kry, en Hy sal hulle tegemoetgaan, hulle omhels en hartlik soen.

Dan sal Hy vir sy diensknegte sê: “Bring die beste klere, trek dit vir hulle aan, en gee ringe vir hul hande en skoene vir hul voete”.

Eers dan kan ds. Cornus Botha-hulle weer teruggaan na die hoofweg by Ventersburg; weer daar in die stof gaan kniel om Hom aan te roep. En net soos Hy hul voorvaders gehoor en uitgehelp het, só sal Hy ook met hulle doen — en hulle moet Hom eer…

nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
JB
Guest
JB

Die ‘SA Municipal Workers Union’ (Samwu) dreig om te staak en sodoende die watervoorraad op sy knieë te bring. Dit pas presies in met Adriaan se artikel hierbo en is verdere bevestiging.
http://citizen.co.za/530055/samwu-to-strike-over-wages-at-rand-water/
Ons gaan nog dors en vuil word … Honger ook …

Mimi Hildebrand
Guest
Mimi Hildebrand

Adriaan dit is n baie nodige boodskap aan die Boervolk. Ons kan maar net bid dat Vader hulle ore oopmaak. Vader gee ons die versekering in Sy Woord dat indien ons Sy Wette hou SAL Hy ons bewaar in die tyd van ons benoudheid. Baie dankie en sterkte.

Herman
Guest
Herman

Baie dankie Adriaan, soos altyd wag ons in spanning vir die finale aanslag.

Arnie
Guest
Arnie

Waar twee en meer in My naam vergader, daar sal Ek teenwoordig wees.
Dit is ook ‘n belofte wat die Liewe Vader gemaak het.
En het hy ook gesê: Julle het nie, want julle VRA nie.
Daardie mense langs die N1 was meer as net twee, en hulle het gevra.
Ek sal nie beweer dat die Here hulle gebede saam met die wind sal laat weg waai nie.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

“Wie sy oor wegdraai om NIE NA DIE WET TE LUISTER NIE, selfs sy gebed is ‘n gruwel” Dit is die realiteit Arnie- die Boer het die wette van Yahweh verlaat. Maar erger, die van ons wat wetsonderhouers is omdat ons Yahweh WIl dien en lief he, word verag en gehoon as alles wat sleg is SODRA ons begin waarsku. Hoekom? OMDAT ons nie glo dat ons deur geloof alleen geregverdig is SOOS vrind Paulus beweer nie, maar eerder Yahshua GLO wat dit duidelik stel: ONDERHOU DIE WET EN DIE GEBOOIE. En die wat ons die meeste haat is die… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

Wat probeer jy nou eintlik sê, hmmmm ? Kyk hierna, ********************************************* Maar God het in die nag by Abiméleg gekom in ’n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is ’n getroude vrou. Maar Abiméleg het nog nie naby haar gekom nie; daarom het hy gevra: Here, sal U ook ’n regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie: Sy is my suster? En sy het self ook gesê: Hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Nee Leonor. Oral word verkondig dat die Volk na God moet terugkeer. Noudat hulle dit begin doen, is dit blykbaar nie volgens die resep nie, en sal dus nie werk nie.
Daar is nie ‘n reg en verkeerde manier om tot God te bid nie. Solank dit die regte God is, sal hy na jou luister.

Boerboel
Guest
Boerboel

Sy ontken die Godddelikheid van Yahshua.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Boerboel-
As jy bedoel Sy Goddelikheid as Yahweh is jy reg.
Want die GOD wat ek aanbid KAN nie STERF nie. Yahshua was vir drie dood. Yahweh leef van ewig tot ewig en Hy KAN nie sterf nie. PUNT.

As jy bedoel Sy Goddelikheid nou nadat Hy opgewek is deur Yahweh is jy verkeerd.

Hy is nou ‘n God en so mag ons ook dalk wees. Dit word gesinspeel in Yahshua se woorde.

Yahshua sê:
Mat 4:10
..daar staan GESKRYWE: Yahweh jou GOD moet jy aanbid en HOM ALLEEN dien.

Kan dit enigsins duideliker wees?

Kobus
Guest
Kobus

Leanor please allow me to differ from you. By worshipping Yahweh you worship the same God as the Christians do. We read in Exodus 3:13 Moshe said to God, “Look, when I appear before the people of Isra’el and say to them, ‘The God of your ancestors has sent me to you’; and they ask me, ‘What is his name?’ what am I to tell them?” 14 God said to Moshe, “Ehyeh Asher Ehyeh [I am/will be what I am/will be],” and added, “Here is what to say to the people of Isra’el: ‘Ehyeh[I Am orI Will Be] has sent… Lees Meer »

Kobus
Guest
Kobus

Just a word of apology. I did not mean to be rude or something, it is just very confusing for a new comer (like me) to come to this blog and read about “two different gods”. Can I ask if it is possible in future when you speak about the God of the christians to maybe put in brackets (Jesus / Yeshua). It will make it easier to understand. Sorry again, I feel bad about it.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Hallo Kobus Dis reg so. There is the Trinity god of the pope, the RCC and the christian. I serve the True One God, the God of Israel, the Almighty Yahweh, Creator of heaven and earth. He is ONE BEING as stated in his explanation for Moses. From the Septuagint: Exo3:14 And ELOHIM spoke to Mosheh, saying, I am THE BEING; and he said, Thus shall ye say to the children of Israel, THE BEING has sent me to you. Remember that is the text that Yahshua read. We have in our bibles the Masoretic Text from later centuries. Also… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

Leonor, jou gebed maak BAIE meer sin as die meeste wat ek al gehoor het. Vir een en twintig jaar, word daar vir die sataniese ” regering, ” en die arme sub-ras barbaar gebid, en ALLES word net erger en erger. Enige normale denkende mens, moet nou al kan agterkom, dat iets, iewers BAIE verkeerd is ! Ag, as Elia net wou kom, en vir ons wys hoe om te bid, sodat vuur uit die Hemel kan neerdaal !

Dirk Albers
Guest

Ek het al baie gewonder oor Siener se voorspelling dat die barbare agter n ” newel ” verdwyn ? ? Met Adriaan se artikel hierbo het ek weer diep hieroor begin dink. Ons het altyd geglo dat Vigs die ding gaan doen. Toe lyk dit of die Ebola virus, die eintlike ding gaan wees. Ons kon saamstem, dat die miljoene, der miljoene, nie met koeéls uitgewis sal kan word nie ! Ek dink ek weet wat die voorspelling vir ons probeer sê, nl : Hongersnood ! Deur net na die feite in hierdie land te kyk, sonder iets van Siener,… Lees Meer »

Kobus
Guest
Kobus

Dirk. Ek is geneig om met jou saam te stem. As ons gaan kyk na die oorsake van die Franse Revolusie en dit wat vandag in ons land gebeur is dit verbasend om te sien dat basies ‘n presiese herhaling is van wat daar gebeur het. Die geskiedenis het ‘n manier om homself te herhaal.

JP
Guest
JP

Kommentaar word nou automaties beperk tot 1800 karakters

Marius Fourie
Guest
Marius Fourie

Net laas week wou iemand vir my ‘n geregistreerde brief stuur vanaf Kimberley. Hy is toe meegedeel dat huule nie die brief kan aanvaar nie, aangesien geen pos uitgaan nie. Moes toe maar R170 by Postnet betaal.

Dirk Albers
Guest

Vriende, lees tog Dawie Roodt se ope brief na hy n NSA -moordaanval oorleef het. Dit is aangrypend, en BAIE goed bewoord, en uiteengesit. Kyk maar verby die ” reënboogagtigheid, ” wat nie noodwendig sy WARE gevoelens weerspieël nie. Die belangrikste is, hierdie man het TERUGGEVEG, en sy lewe basies opgeoffer vir sy geliefdes. Mens moet so iets respekteer, al stem jy nie met so n persoon saam nie, oor wat ookal. Ek het nog altyd gesê : Iemand wat bereid is om sy/haar lewe op te offer, vir dit waarin hy/sy glo, is die sout van die aarde, en… Lees Meer »

johann cronje
Guest
johann cronje

Arnie, Jy sê – “Daar is nie ‘n reg en verkeerde manier om tot God te bid nie. Solank dit die regte God is, sal HY na jou luister” Alle gelowe , noem hule “gode” ook “God” !!! Ons is weer by die kwessie van die Heilge Naam , wat niemand regtig wil verstaan nie en ook geriefliksheidhalwe ignoreer, minag en daardeur nie weet met wie hulle eintlik praat nie.……, want dit is mos maklik, jy kan jou God sommer met titels aanspreek. Wie is jou God en wat is Sy regte Naam ? Noem jy Hom dalk sommer net… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Vertel my iets wat ek nie weet nie. Jy speel net met woorde. Word soos ‘n kind, en glo soos ‘n kind.Jesus het dit self gesê. Kinders weet bokkerol van hierdie ingeweefde en mensgemaakte stories wat hier gesê word. Die skrifgeleerdes van ouds, en vandag s’n verskil nie van mekaar nie. As jou geloof op die regte plek is, kan jy selfs bid sonder om enige van daardie eienaardige name wat skielik die lig gesien het, te gebruik. Die God van die Heilige Skrif seg duidelik dat jy geen ander “Gode” sal dien nie. Daardie “Nuwe” name wat feitlik onuitspreeklik… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Ek hoop van harte dat die verlore stem uit die “wildernis” notisie gaan neem van die regte inligting en goeie raad.

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie naand. Ja mense dit is ‘n interesante wêrwld waarin ons leef. Neem nou maar die bid besigheid. Lank, lank gelede toe ons nog almal saam gewerk het, het ons saam tot die Groot Almagtige God gebid, (die Huisreels nog gehoorsaam) en is daar Gesorg dat die ‘bus aan loop’ bly. (die myn het nog gewerk). So klompie jare terug is dit gestop om te bid, gee blykbaar aanstoot aan sekere faksies. Vandag bid hulle weer volstoom, natuurlik in hoogs brits, ‘in Jesus name’ en elkere ding. (Geen Huisreels meer nie). Nou het die ‘bus gaan staan’ (die myntjie maak… Lees Meer »

AntSan
Guest
AntSan

Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie” (Matt. 5:17-18). Hoe het Yahshua die Wet Vervul? As die wette van God vandag nie meer bindend was nie, kon daar nie sonde wees nie, want, “sonde is wetteloosheid” Dit volg dan logies dat, as daar nie sondaars is nie, daar geen noodsaak… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

Vriende, ek wil geensins die ” bid-byenes ” verder roer sodat die ” bye ” nog meer ” mal ” word nie. Maar hier is n Skrif wat ons BAIE ernstig moet opneem, en met vrees en bewing moet bestudeer nl. : Matt 7 : v22 – Baie sal in daardie dag vir My sê : Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie ? v23 – En dan sal Ek aan hulle sê : Ek het julle NOOIT geken nie. Gaan weg van My,… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Presies korrek Dirk. Waarom daar mense is wat alewiglik dit wat in die Bybel staan moet verdraai, en of onuitvoerbaar maak, weet net hulle. Dit is hulle wat deur die duiwel beinvloed word om ander mense met Bybyl aanhalings juis van God en sy gebod te vervreem. Dit is hulle wat mens laat verstaan dat dit net hulle is wat gered gaan word, en die res is daarmee heen. In my Bybel word daar net twee name gebruik vir die Aller Oppermagtige Wese. Die skepper van Hemel en aarde. En dit is God en Jesus. En dit is die God… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Kom ek verduidelik vir almal hier waaroor sekere dinge gaan. God het die mens verbied om enige ander god te dien. Ons ken die storie. Nou waarom sou dit wees? Hoe kan ‘n gesnede beeld van goud, hout of klip vir my iets doen? Hier is die antwoord: God het die mens ‘n vermoë gegee wat skrikwekkend kragtig is. Dit word GELOOF genoem. Geloof het nie net met Christelikheid te make nie. Dit kan op enigiets, en vir enigiets gebruik word. Dit is ‘n soort krag wat ons nie heeltemal begryp nie. Net soos swaartekrag, weet ons dat dit daar… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Met die sogenaamde ‘stakings’ doen die bose modder-moeras-barbaar net wat hy wil om te probeer kry wat hy wil … Moor, verkrag, rand aan, roof, verniel, verbrand, vandaliseer, ‘demand’ … ‘Edel barbaar’. Aan dieselfde bose kant van die munt doen die bose Illuminati’Vrymesselaar/Geldmag Hoof Uitvoerende Beamptes alles om te kyk hoeveel hulle uit die werkers kan mergel en so min as moontlik te betaal, terwyl hulle soveel as moontlik wins probeer maak en soveel as moontlik geld in hul eie sakke te stop. Buitensporige salarisse, buitensporige bonusse, buitensporige verhogings en allerlei buitensporige byvoordele, en, en, en. Verneuk en steel ook.… Lees Meer »

Dirk Albers
Guest

JB, op RP se nuus, hoor ek, een of ander groot swart gees, uit een of ander kerk, het n ernstige boodskap vir die NSA ” demokratiese wonderwerk ! ” Hy beweer dat die na-Apartheid jeug, wat nou twintig jaar oud is, ( daardie lekker plunder, betoging en moord ouderdom ! ), soos n tikkende tydbom, in hierdie land geword het ! By implikasie : Julle blankes beter iets doen voor die land ontplof ! Hy het kamstig die ” regering ” aangetree, maar klink net soos n desmond tutu wannabe ! So vriende, julle beter julle bankrekenings, gaan leeg… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Dirk
Dit is maar weer die ou storie … Die witman is skuldig. Hy bly skuldig tot in einde van dae … Witnerf-Frik gee alles op ‘n skinkbord maar “die witman beter iets doen”.
Op ‘n grappige noot; In die ou SAW, jy weet mos PW & Seuns, het ‘n kanonnier in 1975 daar in ou Potch, in die ‘squad’, onderlangs aan die bombardier iets gemompel van: “Bom moet net nie ontplof nie.” Nou ja, ek hoef nie uit te brei oor wat toe gebeur het nie … Maar, die gort was gaar!
Groete

johann cronje
Guest
johann cronje

Arnie, Niemand speel met woorde nie, dit is jy wat baie dinge nie verstaan of wil ondersoek nie. Niemand maak aanspraak dat hulle gered gaan word omdat hulle die Vader en Seun by Hul Heilige Name aanspreek nie. Niemand probeer die Bybel verdraai nie. Niemand probeer ander van die een God YAHWEH vervreem nie. Jy klou vas aan die ou gebruike wat op ons gelowiges afgedwing was deur die RKK en gesante wat betrokke en verantwoordelik was vir die WEGLATINGS, FOUTIEWE vertalings van die ou geskrifte en samestellings van die Heilige skrifte genoem die BYBEL. As jy net ‘n bietjie… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Ek weet en verstaan baie meer as wat jy my van probeer oortuig Johan. Daar staan geskryf: Niemand gaan na die Vader, behalwe deur my nie.( Jesus). Is dit nou een van daardie RKK leuens waarvan jy praat?? En wie het die Disipels leer bid? Was dit nie juis die Persoon deur wie ons moet gaan nie? Ek skiet niemand hier se oortuigings af nie, maar moet ook nie myne in twyfel trek nie. Ek raak nie graag by Bybel argumente betrokke nie, want dit ontaard in ‘n politieke gemors.Presies wat die “Skrifgeleerdes” van ouds ook gedoen het. Selfs Jesus… Lees Meer »

johann cronje
Guest
johann cronje

Arnie – vervolg, Jy is reg, kinders weet bokkerol, hulle glo net dit wat jy as ouer of volwassene aan hulle vertel en leer en as jy dwaal, dan dwaal hulle ook uiteindelik. Skrifgeleerdes van ouds en vandag verskil hemelsbreed t.o.v. kennis en wysheid. Dan 12:4 2 en 9-10 – En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder. En hy het gesê: Gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Jy praat asof die wêrld môre gaan vergaan. Dit was al soveel keer in die verlede geprofeteer, en het soveel lewens geeis, en hier is ons almal nog fris en gesond. Jy sien waarna ek mik? hierdie stories het al soveel keer geduik, en tog word daar met dit volgehou. Die tyd wat kort is, en die wederkoms, is daardie dag as jy as persoon sterf. Inderdaad is dit ‘n kort tyd. Buitendien weet nie een van ons wanneer daardie dag gaan aanbreek nie. En tog is daar die mense wat van die een flop Voorspelling na die volgende ploeter,… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Ek wil weet waar ek die bevel kry om daardie naam “JAHWEH” te moet gebruik. Waar en in watter boek of tablet, of piramide is dit so opgeteken?

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Elke grondteks bevat die TETRAGRAMMATON. Die RKK het besluit dat HERE en die HERE jou God beter is om hulle drie in een god te laat werk.

Lees dit

http://www.yahweh.com/The-Name-Of-Yahweh.html

johann cronje
Guest
johann cronje

Arnie – vervolg, Wanneer jy jou God deur ander mensgemaakte TITELS aanspreek dan onteer en minag jy Hom en stel jy Hom gelyk met ander “gode”. Jou Vader ken jou by jou naam nog voor jy die lewenslig gesien het. Gee Hom dan ook immers die eer wat Hom toekom en spreek Hom aan by Sy Heilge Naam as Vader YAHWEH en dan ook Sy Seun Yashua. Gaan ondersoek maar self die feite, dit staan geskryf. Kyk maar na die minagting wat daar elke aand op TV te sien is. In amper elke prent wat vertoon word , is byvoorbeeld… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Van nature glo alle mense op aade in ‘n Opperwese. Elke nasie wat nie van die ware God se bestaan bewus was nie, het hulle eie geskep. Reg of verkeerd, hulle is daardeur geseen. Die Bybel bevestig dit. Daarom, as mense in verskrikking is, dan roep hulle instinktiewelik op die hulp van daardie Oppermeester. Dit het met tyd ‘n afgewaterde uitdrukking geword, maar dit bewys nog steeds dat daardie onbekende mag in ons onderbewusyn bestaan. Jy sal ook opmerk dat die Nasies en Volke op aade, selfs die wat nie die ware God geken het nie, se wette baie met… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Arnie, Grote Genugtig! WAAR kom jy aan die nonsens.

Arnie
Guest
Arnie

Persoonlik aan my geopenbaar deur die Heilige Gees.
Nog iets waarmee ek kan help Leonor?

JB
Guest
JB

Aangaande die Paardekraal Gelofte wat op 13 Desember 1880 afgelê is. – Dit sal die Boervolk nie help “dat den het volk elke jaar daar zouden feestvieren, juist by dezelfde steenhoop, en den Heer onze geloften komen betalen.” tensy ons die Egiptiese obelisk, wat die sonafgod ra simboliseer, by Paardekraal afbreek en vernietig nie. Bogenoemde is na aanleiding van ‘n artikel met die titel “Paardekraal Gelofte” by die Suidlanders se webblad, geskryf deur Flip Swanepoel op 18 Augustus 2015. So sal ons ook dieselfde moet doen met alle ander obeliske by ons Konsentrasiekamp kerkhowe en ander plekke. Om die waarheid… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Jy praat asof die wêrld môre gaan vergaan. Dit was al soveel keer in die verlede geprofeteer, en het soveel lewens geeis, en hier is ons almal nog fris en gesond. Jy sien waarna ek mik? hierdie stories het al soveel keer geduik, en tog word daar met dit volgehou. Die tyd wat kort is, en die wederkoms, is daardie dag as jy as persoon sterf. Inderdaad is dit ‘n kort tyd. Buitendien weet nie een van ons wanneer daardie dag gaan aanbreek nie. En tog is daar die mense wat van die een flop Voorspelling na die volgende ploeter,… Lees Meer »

AntSan
Guest
AntSan

George brand. Busse in dorp aan die brand gesteek en daar word glo met AK47 op die N2 geskiet, wat afgesper is deur polisie. Is nou wel Suid Kaap en nie Oos Kaap, maar ek glo die geweld gaan nou nie meer gestuit kan word nie. Veral in die lig dat daar 21 dae oor is voordat die ANC begin vergader oor wie by Zuma gaan oorneem,sy eie mense nou besig om teen hom te draai. SA net nog ‘n gefaalde Afrika land. Sien Kariba Meer in Zambie (hidro krag) ook in moeilikheid,water droog op. Daar is kook pot op… Lees Meer »

Pieter
Guest

Dag Allemaal, Dank Adriaan voor dit artikel. ZuidAfrika is een wildernis, maar hier in NW-Europa (NL) waar ook nog veel Israëlieten zitten, wordt het ook steeds meer een wildernis. Honderduizenden moslims zijn via Servie op weg naar Europa. Nog een kleine tijd en dan zullen ook hier stakingen en rellen uitbreken door die vreemden. Als een sprinkhanenplaag trekken ze hier naar toe. http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/08/Bosnische-staatszender-Honderdduizenden-moslims-via-Servi-op-weg-naar-Europa En het zijn de christenen met hun: ‘naastenliefde’ ‘God is liefde voor iedereen’ ‘Jezus is gesterf voor iedereen’ ‘predikt aan iedereen’ enz. enz. die met open armen deze sprinkhanen opvangen. De kerkindoctrinatie is zo erg dat je… Lees Meer »

Pieter
Guest

Even een vraagje:

Hoe is het weer deze winter in ZuidAfrika?
Zijn er extremen?
Hier in Nederland wordt deze zomer het ene record na de andere verbroken. Warmste maand sinds…., koudste dag sinds…, hardste storm sinds…, record neerslag binnen 24uur…, warmste nacht sinds… enz.
Wereldwijd zie je steeds meer extremen. Gaat de natuur zich wreken over hetgeen wij Moeder aarde aandoen? Of wordt het allemaal bestuurd met Haarp, of Cern?
De natuur verandert ook in een wildernis…
Groet Pieter

Marellus
Guest
Marellus
Guest
Marellus
Marellus
Guest
Marellus

19 July 2014 “House of Israel within my South Africa, do you not remember or have you already forgotten that through this servant I told you that your leaders would fall first?” “These leaders who sought me not to do my will and to do only that which satisfied the vain desires of their hearts to be seen great among men and the eyes of the world and so they have fallen because of the vanities of their foolish hearts and because they chose me not.” “Yet did those words come to pass and yet will even more of these… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“These same leaders who will not hear my words and seek only to satisfy the vain desires of their hearts to be seen of men and of the world and to be seen as great yet before me they are as nothing and are even lower than the lowest of my house of Israel and my people because they have hardened their hearts against me to do my will as I have shown them to do through all of those that I have sent to them to speak and to write my word to them to do my will! “Because… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“In those days and at that time will my people, my House of Israel and My daughter of Sion sing unto to me songs of praise, songs of joys and prayers of deliverance, all with the spirit of Jacob and all these voices united as one across these lands of MY SOUTH AFRICA!” “My people , my House of Israel and my daughter of Sion with this one united voice of song and prayer will my people begin the defeat of the powers of darkness and not with the weapons devised by the hands of man as some have thought.… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“Do you not know, do you not remember or have you already forgotten that I have told you these things and only await that which I have already set into motion to become before this trumpet is sounded for the deliverance of my people and my House of Israel within and without my South Africa?” “In those days and at that time will the world be astounded and In those days and at that time will the world know of the beginning of the defeat of these putrid houses of Pharaoh which my people, my House of Israel and my… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“Know you, understand you and consider you deeply that eye has not seen of this or any generation of man nor has the ear ever heard or the heart ever understood or even considered of any generation of man those of my spiritual realm which I have held for these times and will send forth throughout these lands at the sound of the trumpet that I have spoken of when that which has already been set into motion finally becomes and this trumpet is sounded.” “Know you, understand you and consider you deeply that yes all of the lands of… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“You have heard and you have read because I have given you the words that Judah will roar and roar Judah will, a roaring such as never have been seen or heard from this House of Israel which is and will be my roaring through them. “ “Have you my people, my House of Israel and my daughter of Sion, have you never even took the time to understand or to consider deeply this roaring of the lion, because it is a fearsome and terrifying thing!” “So fearsome is this roaring that all of the animals of my animal kingdom… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“So my people, my House of Israel and my daughter of Sion consider you deeply this roaring of the lion because it is the same roaring that I will send to my House of Judah which dwells within and without my holy Germany, consider you deeply this roaring of the lion because it is yet to come and come it will with the fury of starving lions who have not known prey for a long time.” “Consider you deeply this roaring of the lion because it is yet to come and come it will, consider you deeply this roaring lest… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“Remember you also my people, my House of Israel and my daughter of Sion remember you also and consider you deeply to wash the feet of my servants in all that you do because in so doing do you humble yourselves before me as I showed you to do and then do you become as me, I AM that I AM Yeshua in the discovery of my spiritual understanding, my spiritual wisdom, my spiritual truths and my kingdom which is only found through the hearts of they that wash the feet of servants.” “Seek me my people, my House of… Lees Meer »

Besoeker
Guest
Besoeker

Die wag blaas die basuin! Dit is Adriaan se plig om die basuin te blaas sodat Vader julle bloed nie van sy hand eis nie. Julle moet luister daar in die varktrog goddeloses, anders gaan julle sekerlik sterwe. Maar nou wil julle weer kom Basilisk-eiers uitbroei en spinnerakke weef! En uit elke Basilisk-eier spring ‘n adder! (Iemand wat in Hom bly hou nie aan met sondig nie; iemand wat aanhou sondig, het Hom nie gesien nie en ken Hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie; wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy regverdig is; wie aanhou sonde… Lees Meer »

johann cronje
Guest
johann cronje

Adriaan, Baie dankie vir jou inset. Dit is waar en korrek. Jy vra egter twee vrae nl: “Nou lees ek egter in Rom 4:15 – “maar waar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie”. En dit maak glad nie vir my sin nie. Net so maak Rom. 5:13 ook nie sin nie: “maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie”. Die sonde kan nie toegereken word aan die volke wat nie onder die wet van YAHWEH staan nie. Wat hulle uiteindelike lot sou wees is nie ter sprake nie en ook nie ons probleem… Lees Meer »

johann cronje
Guest
johann cronje

Adriaan – vervolg – Wie sal deur God YAHWEH geoordeel word? Lukas 22:29-30 – En Ek (Yashua) beskik vir julle (Israel) ’n koninkryk soos my Vader (YAHWEH) dit vir My beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk en op trone sit om die TWAALF STAMME van Israel te OORDEEL . Aan wie maak God YAHWEH Sy Woord bekend? Psalm 147: 19-20 – Hy maak aan JAKOB (ISRAELl) sy woorde bekend, aan ISRAEL sy INSETTINGE en Sy VERORDENINGE. So het Hy aan GEEN ENKELE NASIE gedoen nie; en sy verordeninge, dié ken hulle (DIE… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Stem nie saam nie. Die Here het ‘n opdrag gegee wat beveel het dat die Woord aan alle Nasies en Volke dwarsoor die hele aarde verkondig moet word. Dus: Daardie mense wat die ware boodskap gekry het, moes dit ook gehoorsaam. Voor hulle nie die woord gehoor het nie, en onbewustelik gesondig het, hulle sal nie daarvoor gestraf word nie. Ongelukkig het meeste van daardie mense hulle eie wette gehad, en dit het verbasend baie met die Tien Gebooie ooreengestem. En as hulle dit oortree het, dan het hulle gebars.
Gaan kyk dit maar self op..

AntSan
Guest
AntSan

Stem saam johann, die ander volke het hul eie gode en wette. Hier is die gedeelte oor Ismael en Isak ook ter sprake. Want Isak is uit die GEES verwek en Ismael uit die VLEES. So is die WET vir Moses gegee as FISIESE WET en Yahshua kom vervul die GEESTELIKE WET deur die oorwinning van die dood.(Ou verbond en Nuwe verbond) Die WET aan Moses op sy eie het niks beteken nie, totdat Yahshua die dood oorwin het. YHWH se gister, vandag en more is nie onse nie.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

1.REGVERDIGHEID EN GEREGTIGHEID: Dozi sing: Tussen my en jou lê daar ‘n berg, lê daar ‘n berg, Tafelberg. Ek sing: Tussen my en jou lê daar ‘n berg, lê daar ‘n berg, Paulus. Ons sing: Tussen ons en die christen lê daar ‘n berg, lê daar ‘n berg, REGVERDIGHEID. Teen die tyd dat is almal bewus van my gevoel rondom Paulus- en hierdie gesprekke bevestig net dat die man is ‘n VALSE apostel. Soos Adriaan bevraagteken het wil ek SY TOTALE gebrek aan kennis van Yahweh uit wys. Dit begin by die woord REGVERDIGHEID en GEREGTIGHEID met die teenpole GODDELOOSHEID… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(2) Ps 119:142 U GEREGTIGHEID is ‘n EWIGE GEREGTIGHEID, en U WET is die WAARHEID. Jes 45:24 ALLEEN IN YAHWEH is VOLLE GEREGTIGHEID. Dus om GEREGTIGHEID te KRY en GEREGVERDIG te wees voor Yahweh MOET ons die WET onderhou. Ons GEREGTIGHEID is IN Yahweh se TORAH. Dit staan so geskrywe. Maar die christen en selfs van die ware Israel DOEN dit NIE. Jes 48:1 Hoor dit, huis van Jakob wat julleself NOEM MET DIE NAAM van Israel en uit die waters van Juda voortgekom het, WAT SWEER by die Naam van Yahweh en die God van Israel roem, maar NIE… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(3) Ongeregtigheid is wanneer die wet nie gehou word nie. Yahweh sal die wat Sy WET verag besoek. Jes 13:11 En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die GODDELOSE HULLE ONGEREGTIGHEID; Oortreding vd wet is sonde en sonde is ongeregtigheid en as jy nie bekeer na Yahweh en jou sondes belei en gehoorsaam aan die wet bly nie, dan sal Jer 31 30 Maar elkeen sal WEENS SY EIE ONGEREGTIGHEID STERWE; Maar die wat die wet onderhou sal vir ewig lewe! Mat 19:16 16 En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester,… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(4) Mat 5:10 SALIG is die wat VERVOLG word terwille van GEREGTIGHEID . maw Salig is die soos ons wat gehaat en vervolg word OMDAT ons die wette onderhou Die volgende is baie belangrik Yahweh sê: Spr 28:4 Die wat DIE WET VERLAAT, hulle prys DIE GODDELOSE; maar DIE WAT DIE WET ONDERHOU, word vererg oor hulle. Maar soos ons altyd hoor in die kerk: Kom ons kyk wat sê Paulus… Rom 4:2 Wat sal ons dan sê, het Abraham, ons vader na die vlees, verkry? 2 Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(5) Ps 14 Die DWAAS sê in sy hart: … wat sê hierdie DWAAS? Daar is GEEN god nie. Daar is NIEMAND wat goed doen nie. Yahweh het neergesien of daar iemand verstandig is en NIEMAND wat goed doen, NIE EEN NIE. Nou ANTWOORD Yahweh: Het al die WERKERS van ONGEREGTIGHEID (ook Yahshua se woorde vir wetsverbrekers) dan GEEN KENNIS nie? Hierdie WERKERS van ONGEREGTIGHEID wat MY VOLK opeet asof hulle brood eet? Maar Yahweh sê dan: ..want YAHWEH is BY DIE REGVERDIGE geslag. Nou hoe de drommel kan Paulus dus HIERDIE TWAK kwytraak. As Yahweh dan ‘n REGVERDIGE geslag… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(6) Eseg 18 Die siel wat SONDIG, DIÉ MOET STERWE; die seun sal NIE DIE ONGEREGTIGHEID van die vader HELP DRA NIE, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; DIE GEREGTIGHEID VAN DIE REGVERDIGE sal op HOM WEES, EN DIE GODDELOOSHEID VAN DIE GODDELOSE sal op HOM WEES. NB! 21 MAAR as die GODDELOSE HOM BEKEER van AL sy SONDES wat hy gedoen het, en AL MY INSETTINGE ONDERHOU en REG en GEREGTIGHEID DOEN, SAL HY SEKERLIK LEWE, HY SAL NIE STERWE NIE. Die christen het nog altyd die KEUSE gehad om Paulus te… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(7) 1Joh 3 Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Maar ELKEEN uit Yahweh gebore is, doen GEEN SONDE nie, omdat Yahweh se Saad in hom bly; en HY KAN NIE SONDIG NIE, WANT HY IS UIT Yahweh gebore. Dus val nog ‘n dogma – Jesus is die ENIGSTE SONDELOSE wese soos een of ander christen geskryf het It is affirmed in the New Testament that Jesus “did no sin” and “was without sin” (I Pet. 2: 22; Heb. 4: 15). JESUS IS THE ONLY “MAN” WHO EVER SINLESSLY KEPT THE LAW. Watter… Lees Meer »

Besoeker
Guest
Besoeker

Ek voel bitter, bitter jammer vir jou. Jy gaan erg swaarkry, arme mens.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Eseg 18 21 MAAR as die GODDELOSE HOM BEKEER van AL sy SONDES wat hy gedoen het, en AL MY INSETTINGE ONDERHOU en REG en GEREGTIGHEID DOEN, SAL HY SEKERLIK LEWE, HY SAL NIE STERWE NIE. Was GODDELOOS, het my BEKEER en DIEN en AANBID Yahweh in Waarheid en Geregtigheid. Ek is:- Wel x2 Gelukkig x2 Saligx2 Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in DIE WET VAN YAHWEH WANDEL. Welgeluksalig is die wat SY GETUIENISSE BEWAAR, Hom van ganser harte soek; ook GEEN ONGEREGTIGHEID DOEN NIE, maar in SY Weë wandel.(Ps 119) En ek is skatryk:- Ek het die… Lees Meer »

Besoeker
Guest
Besoeker

Nee jong, ek veroordeel jou nie en wens jou geen onheil toe nie, ek voel regtig opreg jammer vir jou. Nie net sit jy jouself onder die banvloek van Vader deur die blindes op ‘n dwaalspoor te lei nie, jy verloën die Seun deur te sê dat jy Hom nie nodig het om die ewige lewe te kry nie, die wet gee jou toegang. Jy is ‘n gewitte graf sowaar. Wie die Seun loën het ook nie die Vader nie. En ek voel jammer vir jou want Hy wil jou nie verlore laat gaan nie en gaan besoeking doen by… Lees Meer »

Hinsie
Guest
Hinsie

Goeie Naand, Johan, Dit is voorwaar ‘n interesante wêreld waarin ons leef. Neem nou maar die Naam van God probleem. Daar is ‘n ander regse faksie wat ook glo aan die Adamiete en die slangsaad en al die dinge. Hulle lees weer die Boek van Herinneringe. Nou hulle noem God weer Elohim. Sien aanhalings vanuit die Boek van Herinnering: 25 En Elohim het die wilde diere van die Aarde gemaak volgens haar spesie en die vee volgens haar spesie en al die diere wat op die Adamah[adamiet se Aarde] kruip, volgens hulle spesie. Toe sien Elohim dat dit suiwer was.… Lees Meer »

AntSan
Guest
AntSan

Hinsie, die internet en die geloof kwessie en vertalings van die Bybel en Heilige name van God die Vader en Sy Seun ons Messias (verlosser) is voorwaar besig om ons as volk eerder uitmekaar te skeer as saam te voeg. Maar gaan lees gerus maar die 1933 of so vertaling van Psalms en jy sal die “vreemde Name” daar sien. Soos “El” (Elohim) en HalleluYah (Prys Yahweh. Leonor, Yahshua is Gees wat Vlees geword het. Ook is Hy die enigste aanspraakmaker op die troon naas God die Vader. Yahshua is die Lam wat geoffer was, niemand kom na die Vader… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

5 August 2014 “Write my words oh servant of servants that I command upon your heart to write so shall you and so will you write my words, write my words this moment, this hour and this day so that my people know that I AM has commanded these words upon your heart to write for me.” “House of Israel within my South Africa hear you my words spoken to the heart of this servant hear my words and understand my words because as I have already told you I, yes me I AM that I AM, I have begun… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“Know you, understand you and consider you deeply House of Israel that the fall of this house will be visited upon them by the doings of their own hands despite my many, many warnings, my many, many admonishments and my many, many corrections these many months.” “Know you understand you and consider you deeply House of Israel that I, yes me I AM that I AM, he who created all things, he who came to this world as Yeshua also came to this house to visit the many grievous oppressions which cried out to me for justice.” “I, Yes me,… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

“Know you, understand you, consider you deeply and remember you these words House of Israel because that house will fall, a terrible and mournful fall it will fall as a warning to my House of Israel and all the dwellings that dwell within of my people in my House of Israel that these are my words in warning my House of Israel that I AM and I AM the only I AM, and I will sift the wheat from the chaff as it is written so will it and so shall it be.

I AM that I AM

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Marellus ons het al gevra dat hierdie ‘ópenbaringe’ NIE hier geplaas word nie. Gee ‘n skakel dan kan die wat sulke twak wil lees dit lees. Die ou of vrou praat in elk geval glad nie skriftuurlik nie. Seven more DAYS???? wat het nou eintlik gebeur na 5 August 2014 Words of today through this servant in granting yet SEVEN MORE DAYS these warnings to that house would come to pass, these will not repent and these have become even more indignant to curse my servants and to curse my words because of the arrogance and haughtiness of their false… Lees Meer »

Marellus
Guest
Marellus

‘n Dag vir ‘n jaar.

johann cronje
Guest
johann cronje

Hinsie, Ons het die onderwerp van die Heilige Name alreeds talle kere deurtrap. Die feit is ons praat van HEILIGE name en nie van HEILIGE titels nie. Dit is ooglopend dat die oomblik wat iemand verwys na Vader YAHWEH of net ISRAEL noem, dan kom die aanvalle en word die persone sleg gesê en behoorlik gestenig vir hulle oortuigings. Hierdie GOD van ons het Homself aan Moses en die volk van Israel bekend gestel as YHWH en dit is al wat belangrik is. Ons kan met sekerheid getuig dat ons van hierdie ou Israel se saad is wat ons Vader… Lees Meer »

Hinsie
Guest
Hinsie

Johan,
Baie dankie, waardeer.
Groetnis.

jimmy
Guest
jimmy

Dag almal Staan daar nie geskrywe nie – Jer_23:27 “is hulle daarop bedag om my volk my Naam te laat vergeet deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders my Naam vergeet het deur Baäl? ” Baäl = Lord Adriaan ‘n vraag asb. Ek sien op gisteraand se nuus dat die Medupie kragstasie aan die gang en dat beurt krag so te se van die verlede is. Is hierdie ‘n foefie van die regering se kant, of is jou informante besig om jou om die bos te lei met die erns van Eskom se… Lees Meer »

JB
Guest
JB

Die verlore en verdwaalde stem hierbo, vanuit die ‘wildernis’, glo alles wat hom pas. Soos nou by Die Vryburger: ” … glo dat Trump dinge met Rusland en Putin sal normaliseer.” … Hy het ook geglo in die NP, geglo in die Ja-stem, geglo in kringe om ‘n pandoerestasie staan om sy vuurwapen/s vrywillig in te handig, geglo in VF+, geglo in FN SA en so hou hy aan glo … glo in ‘selfbeskikking’ deur te praat met die regime en die ewe bose Internasionale magte, glo hy is ‘n Boere-Afrikaner … hy hou aan glo so in sy ja-denke-verstand… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Ek het uitgevind waar jy woon. Beskou hierdie skrywe van my as ‘n waarskuwing. Jy maak nou persoonlikke aanmerkings waarin daar geen waarheid is nie.
Hou op hiermee, of dra die gevolge daarvan.

JB
Guest
JB

Onder andere van onze ‘verlore en verdwaalde stem’ uit die “wildernis” se kommentare daar by Die Vryburger: “ Arnold July 3, 2014 at 6:18 pm Dan het ons seker die reg om ‘n nuwe wapen met die ou lisensie te gaan koop. Die polisie hier by my het gesê dat hulle verplig was om die wapens te laat vernietig binne 30 daë na inhandiging. Ek was ook een van daardie onnosele sielle wat my wapen ingehandig het. Dalk moet ons maar die huidige wettige lisensie gebruik om ‘n nuwe te koop, en die rekening vir die staat te pos. Of… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Gerieflikheidshalwe ignoreer jy die feit dat daardie wapen onbruikbaar was, en geen ammunisie was meer beskikbaar nie. Dit was ook in een van my kommentare genoem. Selfs van die kommentators het jou daaraan herinner omdat jy dit bly noem.
Lyk my jy het nie veel verstand nie. Buitendien het ek verskeie gelisensieerde wapens.
En ek kan nog gaan koop as ek sou wou.
Wat het jy??

JB
Guest
JB

“onnosele sielle”

Arnie
Guest
Arnie

En wat probeer jy nou eintlik sê??? Ek beskou hierdie vete van jou op my persoon as ongevraagd, en doen ‘n beroep op Adriaan om hierdie skrywes te blok.
Dit het ook niks met die artikel te doen nie.
Jy is besig om jou naam, wat jy nie het nie, gat te maak.
Jy is presies óok een van daardie verraaiers van die Boere, en te lafhartig om enige van jou aantygigs vir my persoonlik te kom sê. Jy het my volle adres. Ek wag vir jou.

JB
Guest
JB

‘verlore’ en ‘verdwaalde’ stem uit die “wildernis!”
Alles met die artikel te doen: “wildernis!

JB
Guest
JB

Weereens die ‘verlore en verdwaalde’ stem uit die “wildernis” se kommentaar by Die Vryburger:
Edmund April 17, 2014 at 8:37 pm
Hallo Arnold.
Vir wie het jy gestem voor Front Nasionaal n opsie was?
Arnold April 18, 2014 at 10:08 am
VF+ en VVK .

JB
Guest
JB

‘verlore en verdwaalde’ stem uit die “wildernis”,
“Jy maak nou persoonlikke aanmerkings waarin daar geen waarheid is nie..” – Dink jy, jy praat nou die waarheid? Dink jy nie jy jok nou nie?
Ns. My adres is: Pondok, Gattêng, Azanië. Die plek waarvoor jy twee maal ja gestem het.

Arnie
Guest
Arnie

En waar het ek ontken dat ek vir VF+ of FN gestem het?
Jou kop raas daar in daardie plakkerskamp adres wat jy gegee het. Ek weet jou OC woon daar. Daardie konka se rook is sleg vir die tor.

JB
Guest
JB

By Die Vryburger skryf iemand gister (seker die ‘redaksie’ of dalk Clem de Klerk van die fiktiewe Bravolandse ewe fiktiewe Boere-Afrikaners en Verraad Radio Tswane, en BAV/HNP/Verkenners-Alliansie) o.a. die volgende oor gebeure in die Kaapse satansgebou: “…het slegs die EFF die eerbare gedoen en uitgestap.” – Daar is niks eerbaar aan die gebeure binne die satansgebou nie. Kan nooit eerbaar wees nie. Dieselfde Vryburger praat dan aanhoudend vir, promoveer en ondersteun FN SA wie ook aspireer om die ‘eerbare’ in die satansgebou te doen. “… dat hierdie proses uiteindelik ook deur sogenaamde opposisie-partye in stand gehou word deur hul volgehoue… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Eers het jou kommentare gewemel in die Vryburger, en jy kon hulle gaie nie blink genoeg lek nie.
Uiteindelik is jy uitgevang dat jy vir die vyand werk, en is toe die deur gewys.
En ook by ander forums is jy ook nie welkom nie.
Nou wil jy met beswadering van Die Vryburger jou siek gewete sus.
Die mense hier gaan jou ook onder jou blaker uitskop.

JB
Guest
JB

(Vervolg) Net so min as wat die Hof in Den Haag of die VN, of die koning van Nederland, of ‘King George dit sal gee … of toegee.

“Dit blyk toenemend …”
– Ha! Ha! Ha! So a la AfriForum, Agri die en Agri daai, Solidariteit endiesulkes se taal. En die ‘glo-endes’ in die “wildernis” hang aan hulle lippe met hul niksseggende kommentaar …

Arnie
Guest
Arnie

Jip. Net soos ek gesê het. Hier het JB aka TB ( Transvaal Burger) sy ware kleure begin wys.
Niemand het sy ondersteuning nie. Hy beswadder elke Afrikaner/Boere organisasie se pogings vir Vryheid. Hy saai onmin met sy ewige Afrikaner versus Boere argument, en was al verskeie kere hieroor aangespreek.
Soos ek reeds uitgewys het: Hierdie vent is ‘n verraaier van die Volk.

JB
Guest
JB

‘verlore’ en ‘verdwaalde’ stem uit die “wildernis”
“Vir bykans 20 jaar, met die genade en beskerming van God se hand, is ons al besig om die Afrikaner, en in die besonder die Boervolk, se oë oop te maak sodat hulle kan weet hoe hulle ondergrawe, verraai en verneder is en uitgebuit word.” – Adriaan en Annelize Snyman
Ek lees niks van die fiktiewe Boere-Afrikaners nie.

Boepie
Guest
Boepie
JB
Guest
JB

Insake: “… jou siek gewete sus. Die mense hier gaan jou ook onder jou blaker uitskop.” Weereens die ‘verlore’ en ‘verdwaalde’ stem uit die “wildernis” by Die Vryburger: Transvaal Burger January 23, 2015 at 9:41 am “Die Gelofte wat Sarel Cilliers en die manskappe afgelê het, was ook nie ‘n eenmalige gebeurtenis wat op die aand van 16 Desember 1838 afgehandel was nie. Nee, die volk wat daar gebore is, is vir tyd en ewigheid onherroeplik daaraan gekoppel. Want solank as wat ons die belofte wat daar voor YHWH gemaak is, nakom, vir solank sal Hy ons (net soos Hy… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Jou stories raak nou dun om die lyf. En wat Leonor betref, ek het groot respek vir haar insig.
Jy het absoluut geen standpunte wat jy kan voorlê nie, want die IK ontbreek ongelukkig.
Moet nou nie ander persone betrek by jou vete nie. jy het dit in die verlede ook probeer, en is afgejak.
Leer jy nie???

JB
Guest
JB

‘verlore en verdwaalde stem uit die “wildernis”, Insake: “En wat Leonor betref, ek het groot respek vir haar insig”. Jou vrind Ruiter vd Forums noem Leonor Bosman mos name soos: “Bosmaniese lektrise/gatgabba”, “tannie Leeusnor”, “Bosvrou” en praat van “en haar “Bosmaniese-sekte verkondigings” en so het hy op verskeie plekke voortgeborduur … En jy ‘verlore verdwaalde stem’ uit die “wildernis” kom en lewer kommentaar saam met jou Ruiter vrind, wie jy op verskeie plekke by Die Vryburger bewonder het, en maak byvoorbeeld kommentaar soos die volgende na aanleiding van een van sy sê-dinge (wat jy so bewonder) oor Leonor Bosman: “… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Ruiter van die Forums het jou ook ontbloot vir die verraaier wat jy is.

JB
Guest
JB

Eers verraderlike NP met twee JA-stemme, toe verrraderlike VF+ en toe ewe verrraderlike FN SA. Dit sou ek nogal “verraaier” (verraad) kan noem … Of hoe? Ou stemmetjie uit die “wildernis”.

Besoeker
Guest
Besoeker

Liewe Adriaan, hier is die antwoord op jou vraag wat ek van Vader Jahweh vir jou gebid het. Jy vra, wat bedoel die Meester met die woorde “Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om die wet en die profete te vervul”? Die Jode het die Mosaïese wet en die mondelinge oorlewering van die Talmoed. Die heidene (nie-Jode, goyim, vreemdelinge, nasies van die wêreld), wat ook nie-Joodse Israeliete insluit, het die 10 gebooie en morele wette ontvang as afstammelinge van Noag (Deut. 27). As heidene en vreemdelinge mag hulle nie eers die tempel betree het nie, en was… Lees Meer »

Besoeker
Guest
Besoeker

– En as ‘n vreemdeling by jou in julle land vertoef, mag jy hom nie verdruk nie (Lev.19:33) – Vervloek is hy wat die reg van die vreemdeling, wees en weduwee verdraai (Deut. 27:19) – Jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie (Eks. 22:21) – Net een wet moet daar vir julle wees, die vreemdeling moet soos die kind van die land wees (Lev. 24:22) – En as ‘n vreemdeling by julle vertoef en die pasga vir die Here hou, moet hy dit hou volgens die insettinge en verordening van die pasga. Dit moet een insetting… Lees Meer »

Besoeker
Guest
Besoeker

Maleági: En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges, en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie. (Maleági 3:5)  

Jy vra, mag die ander nasies Israel nou maar skade aandoen, en mag ons nou maar sonde doen?  Ek hoop jy sien dat dit juis die teenoorgestelde beteken.

Shalom.

Besoeker
Guest
Besoeker

NB: Vreemdeling = rasgenoot, volksgenoot en naaste, as ek dit nie duidelik genoeg gemaak het nie. Ander volke het nie ‘n erfdeel in Israel nie en Vader verbied vermenging met hulle. Ek hoop nou die belangrikheid van die evangelie en die sendingsbriewe aan o.a. die Romeine, word nou duidelik. Esegiël: En julle moet hierdie land aan julle uitdeel volgens die stamme van Israel; en julle moet dit as ‘n erfenis laat toeval aan julle en die vreemdelinge wat onder julle vertoef, wat kinders onder julle verwek het, en hulle sal vir julle wees soos ‘n kind van die land onder… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Arnie, Vryburger is die vyand van die Boerevolk. Hy is die stem vir die AP kerk wat nog NOOIT SY stem laat hoor het TEEN die wat die Boerevolk en sy kultuur en geskiedenis wil vernietig nie. Jy is ‘n christen en sal maw nie die misleiding raak sien nie. Jy dink dit is ‘n geveg wat ons veg omdat ons alles net wil ondermyn. Jy is verkeerd en die situasie in ons ‘chrsitelike’ land is ‘n bewys dat ons die REG het om die gif te wil ontbloot. Nie EEN ‘selfbeskikkings’ organisasie is BEREID om die regering aan te… Lees Meer »

Arnie
Guest
Arnie

Hi Leonor. Ek lees altyd jou kommentare omdat jy nie in jou sinne dwaal nie. En jy bly by dit waarin jy glo. eintlik is hierdie nie die plek om oor hierdie dinge te praat nie. mens kan jouself net envoudig nie behoorlik verstaanbaar maak met die letter alleen nie. Wel met my is dit die geval. Ek stem totaal en al met jou skrywe hierbo saam. Wat Rvdf betref, het ek geen swaarde te kruis mee nie. In die verlede was ek en hy aartsvyande, maar nadat ek sy modis operandi ontdek het, het alle vyandskap verdwyn. RvdF sal… Lees Meer »

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Dis so waar,Arnie, woorde kan so vinnig verkeerd geinterpreteer word.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(2) Die man sal sy besigheid bedryf 7 dae uit 7 dae en die vroutjie sal die gay haarkapper ten duurste ondersteun want hy is tog so oulik en sy maatjie! Die ou swart meisietjie kom uit so ‘n oulike huis- haar pa is ‘n dokter en hulle is sulke wonderlike gelowiges en so betrokke by die kerk! Ek sien so uit na die doop vd ou baster babatjie. En moenie vergeet van die ‘beautifull tattoo’ wat die pastoor gekry het: JESUS SAVES. Jou volk EIS jou onvoorwaardelike lojaliteit en dit beteken dood eenvoudig – raak ontslae van jou swart… Lees Meer »

Rudi
Guest
Rudi

Vir elke ou wat slaan is daar tien wat saam met jou staan en stem Leonor. Gaan asb aan.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

Dankie Rudi. Waardeer opreg.

Leonor C Lombard
Guest
Leonor C Lombard

(1) Net ‘n bietjie duidelikheid. Besoeker sê die volgende: Nee jong, ek veroordeel jou nie en wens jou geen onheil toe nie, ek voel regtig opreg jammer vir jou. Nie net sit jy jouself onder die banvloek van Vader deur die blindes op ‘n dwaalspoor te lei nie, jy verloën die Seun deur te sê dat jy Hom nie nodig het om die ewige lewe te kry nie, die wet gee jou toegang. Jy is ‘n gewitte graf sowaar. Wie die Seun loën het ook nie die Vader nie. En ek voel jammer vir jou want Hy wil jou nie… Lees Meer »