Die gety is besig om te draai!

Mar 19th, 2018 by
48 kommentare | Lees kommentare
© 2020 Vaandeld Uitgewers

Onthou u nog toe FW de Klerk sy lyf profeet gehou en met basuingeklank daar in die vroeë negentigs aangekondig het hoe hy Suid-Afrika ‘onomkeerbaar’ gaan verander; nou skrik hy skielik vir sy eie mismaaksel, want nou is die gety aan die verander, die wiel besig om te draai en sy onomkeerbare Judaskus word voor sy oë omgekeer. Daar is ‘n ‘opstanding’ besig om plaas te vind…

Peter Dutton

 

Tot onlangs toe het hy nog rustig in sy Plattekloofse kantoor gesit en die asembenemende uitsig op Tafelberg bewonder, baie tevrede met homself, tevrede met die chaotiese toestand in sy land en ook tevrede met sy gewese volk wat daagliks in hul bloed spartel. Inteendeel, hy is só tevrede en trots op hierdie nalatenskap, dat hy dit alles weer sal doen, as hy net die kans sou kry!

En hy was só beïndruk met sy ‘onomkeerbare nalatenskap’ dat hy vanuit sy weelderige kantoor met sy koeëlvaste glas, veiligheidshekke, tralievensters, deurgrendels en veiligheidswagte met reg kan verklaar: “SuidAfrika is met sy al sy vratte en foute en alles wat vandag skeefloop ’n veel beter plek as wat dit sou wees as ek nie my dramatiese stappe in Februarie 1990 aangekondig het nie…”

Maar hy het al vier jaar vantevore (1986) tot ‘bekering’ gekom en besef apartheid is onbybels. Watter ‘bybel’ hy geraadpleeg het, is nie seker nie, want in my Bybel staan daar nog steeds geskrywe jy mag jou nie met die heidene vermeng en hulle werke leer nie (Ps. 106:35). Ook sê my Bybel God is ‘n Pottebakker en hy het sy volk (Israel) uit die klei (stof) van die aarde gemaak (Gen. 2:7). Alle ander volke is van yster gesmee (Dan. 2:43).

Die mens het probeer om deur vleeslike gemeenskap die yster- en kleinasies te vermeng, maar dit het misluk omdat klei nie aan yster kan vaskleef nie…

In Suid-Afrika het pogings om yster en klei te meng in alle erns in 1983 begin met geheime ontmoetings tussen verloopte Afrikaners en verbanne leiers van die ANC-kommuniste. Binne die volgende sewe jaar het daar in totaal 167 sulke ontmoetings  in Europa en onafhanklike Afrikastate plaasgevind; en meer as 1 200 persone het hieraan deelgeneem.

Waarskynlik een van die bekendste ontmoetings was dié in Dakar, Senekal vanaf 9-12 Julie 1987 onder leiding van F. van Zyl Slabbert en Alex Boraine, albei van IDASA. Altesaam 47 hoëprofiel Suid-Afrikaners het daaraan deelgeneem. Ek noem slegs enkele name: die digter Breyten Breytenbach; Springbok-rugbyspeler Tommy Bedford; skrywer André P. Brink; prof. Ampie Coetzee, letterkundige en professor in Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand; joernalis, Max du Preez; aktrise Grete Fox en haar man, die filmmaker Manie van Rensburg; NGK predikant Beyers Naudé; die joernalis Chris Louw (het later selfmoord gepleeg); ds. Theuns Eloff (vandag voorsitter van die FW de Klerk-stigting) en die skrywer en professor in Politieke Wetenskap aan die Universiteit van Kaapstad, Hermann Giliomee.

Ander bekende Afrikaanssprekendes wat ook by ontmoetings met die ANC en kommuniste betrokke was, is Susan Booysens (professor en lid van die Democracy Works Foundation); Willie Breytenbach (oudprofessor in politieke wetenskap); Wynand Malan (gewese NP-LP) Lawrie Schlemmer (akademikus) en Sampie Terreblanche (politieke ekonoom).

Ons hoef net te kyk na die deelnemers om te besef dat die Almagtige hoegenaamd geen inspraak in hierdie samesprekings gehad het óf gevra is om ‘n inset te lewer nie.

Dit was ook die geval met De Klerk se abdikasie-toespraak van 2 Feb. 1990. In daardie hele toespraak word die Almagtige se Naam nie één keer genoem nie. De Klerk het baie goed sonder Sy hulp klaargekom. Man-alleen het hy wat FW is daardie roemryke dag sy ding gedoen.

Maar ons wil hom net graag daaraan herinner: man-alleen sal jy ook binnekort opgekommandeer word om jou saak voor die Hoogste Hof te verdedig; en dan sal daar geen Pik Botha, Roelf Meyer, Adriaan Vlok óf ‘n dominee Pieter Bingle wees om jou by te staan nie!

De Klerk mag sy volk vergeet het, maar hulle het hom nie vergeet nie. In ‘n ope brief aan hom skryf Andries Breytenbach van die HNP:

“Ons  herinner jou aan die gesprek wat verteenwoordigers van Afrikaans nasionale groepe op 25 Junie 1990 met jou gevoer het om jou tot jou sinne te probeer bring en die gevare van jou diaboliese beleid vir die Witman van Suid-Afrika, aan jou uit te wys. Tóé en keer op keer daarná, is jy gewaarsku oor die onreg wat geskep sal word deur die tirannie van magsmisbruik, korrupsie, ideologiese beheptheid en dergelike wanpraktyke. Ten spyte daarvan dat jy erken het dat geen handves of konstitusie magsmisbruik kan voorkom nie of kan waarborg dat ‘n swart regering die norme en waardes van beskawing sal kan beskerm nie, het jy nogtans voortgestorm op jou rampspoedige pad…”

Intussen het De Klerk se profesie van onomkeerbare versoening, reeds in die stof gebyt, want die gety is wêreldwyd besig om hier en oraloor teen hom en sy heksebrousel te draai. Eers was dit Poetin, daarna Trump, nou is dit Peter Dutton van Australiê wat besig is om daardie ‘onomkeerbare’ genadeloos ‘om te keer’. En asof die ander lande dit net wil bevestig, het daar pas die volgende berig in The New York Times verskyn: “Die Tsjeggiese president het Moslems immigrante-misdadigers genoem. Die hoof van die Poolse regerende party het gesê vlugtelinge is deurtrek met pessiektes. Die leier van Hongarye het migrante as ‘n gif beskryf … (en) Oostenryk se nuwe minister van regsverteenwoordiging het voorgestel dat immigrante in asielsentrums aangehou word … Die toevloei van asielsoekers in 2015 is nog nie eens verwerk nie: openbare administrasies wat aansoeke die evalueer, is toegegooi onder die werk en, ten spyte van verwagtinge, het die meeste vlugtelinge nog nie werk kon kry nie, wat ‘n ernstige uitdaging vir die welsynsstaat inhou. Byvoorbeeld, slegs 17% van die vlugtelinge in Duitsland het ‘n werk en die regering in Berlyn voorspel langtermynwerkloosheid, aangesien die meeste nie die nodige kwalifikasies of taalvaardighede het nie…”

Peter Dutton, die Australiese minister van binnelandse sake, het volgens The Sydney Morning aan News Corp gesê hy glo dat wit Suid-Afrikaanse boere ‘spesiale aandag’ en hulp van ‘n ‘beskaafde land’ soos Australië verdien.

“As jy kyk na die beeldmateriaal en die berigte lees, kry jy húlle weergawe van die gruwelike omstandighede waaronder hulle gebuk gaan,” het Dutton gesê.

“Ons het die vermoë om sommige van dié mense te help.” Dutton het sy departement opdrag gegee om die moontlikheid te ondersoek hoe Suid-Afrikaanse boere met spesiale visums in Australië ‘toegelaat’ kan word. Dit sluit onder meer visums vir vlugtelinge in.

“Met die inligting tot my beskikking,” sê Dutton, ” is daar mense wat hulp nodig het, en hulle het dit nodig van ‘n beskaafde land soos ons s’n.”

Waarskynlik was dit die woorde ‘beskaafde land’ wat Lindiwe Sisulu, Suid-Afrika se minister van intemasionale betrekkinge en samewerking, skuim om die mond daarop laat aandring het dat Anstralië die uitlatings deur Peter Dutton summier moet terugtrek.

“Die hoë kommissaris is ingelig dat die Suid-Afrikaanse regering aanstoot neem oor Dutton se uitlatings en ’n volle terugtrekking word verwag,” het Sisulu geëis. Maar ‘n Aussie laat hom egter nie so maklik afdreig deur ‘n dief nie, en tot dusver swyg hulle in al elf tale van Reënboogland!

Maar hier ter plaatse moet ons op RSG se Sondagaand-kommentaar van Kopdoek Croukramp hoor Peter Dutton se uitsprake gee hom ‘n kramp, en hy eis nou dat ons blanke boere om ‘n tafel met die ANC-rowers gaan sit, erken dat die boere hulle grond gesteel het en 70% daarvan verniet aan sy boeties moet teruggee! Dis natuurlik die einste alwyse dwaas wat ook gesê het “God en Jesus is breindood!” Maar in sy gebruiklike, sotlike voortvarendheid, het hy hom net weerspreek. Hy wou eintlik gesê het “Ek wat Piet Croukramp is, is breindood!”

Paul Murray, ‘n, aanbieder van Sky News Australia, het Dutton heelhartig gesteun en gevra dat Suid-Afrikaanse sport gestraf moet word weens die regering se hantering van grondhervorming en aanvalle op wit boere. Hy het later ook weer op Sky News daarop aangedring dat die Aussie regering sanksies moet instel teen Suid-Afrika, en enigeen wat van hom veskil noem hy n rassis.

In ‘n opvolgberig op Sky News vertel ‘n Australiese joernalis wat Suid-Afrika pas besoek het, dat die organisasie Black Land First boere wat hul plase wil verkoop, daarvan sal aankla dat hulle ‘gesteelde goedere’ verekoop!

Ons dertigduisend Suid Afrikaanse boere sal ‘n sterk, positiewe bydrae tot Australië se voedselbedwryf kan lewer, maar op sy beurt sal dit hier weer ‘n ongekende  hongersnood veroorsaak.

Paul Murray

En hoe het die wiel tog nie gedraai nie?

‘n Vriend in Australië het die volgende verklaring wat deur Australië se vorige eerste minister, Tony Abbott, uitgereik is, aan my gestuur:

“The South African president, Cyril Ramaphosa, was attempting to push a law to allow the state to steal land from farmers.

“My understanding is that the new president has encouraged the parliament to pass a law allowing the expropriation without compensation of white farmers,” he said.

“If the boot was on the other foot we would call it racism of the worst sort, and I think we should acknowledge this as a very, very serious issue of justice and fairness and freedom for people who are trying to do the right thing, feed their country.

“And I think Peter Dutton was absolutely right to say that under our humanitarian immigration program there ought to be a place for people who are being persecuted this way…”

Selfs Ann Coulter, die bekende Amerikaanse konserwatiewe sosiale politieke kommentator en skrywer, het pas ‘n tweet aan Trump oor die situasie in SA gestuur. En soos ons Trump ken, gaan hy dit nie daar laat nie.

Dekades lank, nee, eeue lank al het ‘n handjievol behoudendes soos ‘dor bene’ in die laagtes van die wêreld verstrooi gelê en ‘n hopelose, verbete en tevergeefse stryd gestry net om ‘gesien’ te word. Maar vir die ganse wêreld was dit asof hulle glad nie bestaan het nie. Tot op dié dag toe die Almagtige aan sy profeet Esegiël opdrag gee om oor daardie ‘dor bene’ te profeteer en Sy asem oor hulle te blaas.

En die gevolg?

“Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan — ’n ontsaglike groot leër!”

En nou, nou is dit weer die beurt van De Klerk en sy ‘meerderheid in hul verkeerde dinge’ (Eks. 23:2) om ‘n hopelose, verbete en tevergeefse stryd te stry net om gesien én gehoor te word. Die ganse Westerse wêreld het reeds alle landwette van die blanke beskawing oorboord gegooi en maak hule hul nou skuldig aan misdadigheid net om die misdade van swarttes en Moslems te vergoelik. So is die regte van alle Europese vroue hulle ontneem. Sou hulle deur Moslems aangeval en verkrag word, is hulleself en hul tradisionele blanke Westerse kleredrag die oorsaak daarvan.

Inteendeel, net om vandag blank te wees, is vir ander rasse ‘n aanstoot. Hier in Suid-Afrika is dit die ANC en EFF wat oorloop van haat as ‘n witvel net hul pad kruis. In die parlement, die korporatiewe media, van verhoë af en op die sosiale netwerke gons dit van al die metodes wat hulle beoog om van die blanke ontslae te raak. Hier is net enkele voorbeelde op die EFF se Facebook. Sky News het twee hiervan op die skerm vertoon:

Dis egter nie net in Suid-Afrika waar die blanke vertrap, verguis en dood gewens word nie.

Mintens 20 000 Britise meisies — baie so jonk as elf jaar — is reeds deur Asiatiese bendes verkrag; maar hierdie skokkende inligting word doelbewus deur die anti-wit gemeenskap verswyg en ontken.

In Amerika het die Universiteit van Minnesota onlangs ‘n professor uitgenooi om te praat oor hoe om ‘witheid af te takel’, aangesien ‘witheid’ ‘n ‘eksistensiële bedreiging’ vir die Verenigde State is. Die professor is die Jodin Lisa Anderson-Levy, ‘n antropoloog verbonde aan die Beloit Kollege.

‘n Ander liberale professor in die VSA het nou ook begin om lesings aan wit studente te gee oor hoe om met hul ‘aanstootlike witheid’ saam te leef. “Julle moet veral nie daarmee te koop loop nie,” het hy gewaarsku, “want dit is rassisties.”

En toe ‘n groepie wit studente by een van die lesings opdaag met ‘n plakkaat “It’s Okey to be White”, het dit ‘n ongekende woede-uitbarsting onder medeblanke studente en lektore veroorsaak; soveel so dat van die blanke meisiestudente histeries aan die huil gegaan het. Dit was vir hulle die ergste belediging denkbaar!

Is die wêreld besig om stapelgek te word…?

‘n Vraag wat mens seker kan vra, is hoekom word net die blanke ras met so ‘n wrewel gehaat en verag. Wat en waar het ons dan gesondig om dit te verdien?

Lê die antwoord nie miskien in sy gene en karakter opgesluit nie? ‘n Gene en karakter wat net eie is aan die volk wat God vir Homself uitverkies het. ‘n Volk waarvan ook sy Seun ‘n afstammeling is: Mat 1:1 “Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham.” As ‘seun’ van Dawid moes Hy ook Dawid se voorkoms geërf het: 1 Sam. 16:12 “Daarop het hy gestuur en hom (Dawid) laat kom; en hy (Dawid) was rooierig (bloesend van gelaat) met mooi oë en ‘n mooi voorkoms.”

Ons lees ook van Dawid se ander seun, Salomo wie se beminde dieselfde voorkoms as Dawid gehad het: Hooglied 5:10 “My beminde is skitterend wit en rooi (bloesend), uitnemender (mooier) as tien duisend.”  In Esegiël 36:32 word Israel hard aangespreek oor sy sondes: “Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel.” Die volk wat God vir Hom uitverkies het, kon dus bloos en dis ‘n kenmerk wat jy net by  die blanke ras kry.

Met die Messias se Tweede Koms, word Hy so beskryf: Openb. 1:14 “Sy hoof (aangesig) en hare was wit soos wit wol, soos sneeu…” Daar sal nie ‘n spatsel swart aan Hom wees nie.

Die Messias het reeds 2 000 jaar gelede vooruit voorspel dat die wêreld ons gaan haat: Luk 21:17 “En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.”

Slegs die blanke ras word deur al die ander rasse gehaat.

Julle is my skape…

Anders as De Klerk en die wêreld daarbuite, het die Almagtige nie sy skape vergeet nie:

Esegiël 34:31 “En julle is my skape, die skape van my weide; julle is mense (Adamiete).” (Geen ander nasie word in die Bybel as ‘mense’ beskryf nie).

“Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek Yahweh: Júlle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, Ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek Yahweh.

“En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.

“En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie (m.a.w. verlore raak nie — sy Seun het mos gekom om sy ‘verlore skape’ te soek), spreek Yahweh.” (Jeremia 22:1-4).

Een van Siener se gesigte bevestig dalk vir ons Jeremia se profesie. Nadat swart menigtes die EU (Europese Unie) binnegeval en die 3de Wêreldoorlog uitgebreek het, sal dit weer wees soos in die tyd van die Franse Hugenote toe koning Lodewyk, op aanbeveling van Jesuïete priesters, in Oktober 1685 die Edik van Nantes herroep het en blanke Christene wreedaardig vermoor is. Honderde van hulle het alles net so agtergelaat en na Suid-Afrika gevlug om hier ’n veilige heenkome te soek.

Maar dié keer, het Siener gesê, sal hulle in hul duisendtalle na SA stroom, want hy sien hulle tente staan van die Kaap af tot in die Kalahari en Suidwes-Afrika (Namibië). Die tente sal ook staan van Durban af tot in Mosambiek (Maputo). Dit sou tydelike verblyf aan die Christene van oor die hele wêreld bied; want wanneer Europa se Sint Bartholomeusnag aanbreek, sal Suid-Afrika nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland.

Elke tentbewoner sal dan onder God se beskerming wees —net soos Israel destyds in die Sinai-woestyn (in Siener se visioene is ‘n tent die simbool van ‘Gods beskermende hand’).

Eers dan sal Ps. 23:6 vir ons as God se volk ‘n werklikheid word: “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van Jahweh bly in lengte van dae.”

In die laat-negentigerjare het iemand in die gemeente van wyle ds. Frans Pelser van Kemptonpark verse 5 en 6 van Dawid se Psalm getoonset, waarna dit dikwels tydens eredienste gesing is. Hierby aangeheg is ‘n opname van die melodie. Dis kosbare woorde wat mens aan jou hart moet druk…

48
Leave a Reply

avatar
1800
12 Comment threads
36 Thread replies
2 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
16 Comment authors
Tommie SadlerLisaDirk AlbersHester NortjeJanB Recent comment authors
  Subscribe  
nuutse oudste gewildste
Stel in kennis van
Dirk+Albers
Guest
Dirk+Albers

Adriaan, dankie vir hierdie woorde van vertroosting, en bemoediging ! Vir die denkende mense onder ons, is daar geen twyfel nie, dat ons binnekort baie stormagtige waters gaan binnevaar. Hierdie vier en twintig ” groot geeste, ” wat nou die grond-kwessie moet navors, en dan in Augustus finale voorstellings moet maak, is alles bose, sataniese oë- verblindery. Ek glo vas dat AL die besluite alreeds gemaak is, en die mofskape word nou weer aan die snoete rondgeruk, en om die bos gelei. Maar die mense gaan briewe skryf, en voorleggings maak, en sms veldtogte loods vir die vales. Want kyk… Lees Meer »

Gerhard777
Guest
Gerhard777

Graag wil ek met jou heelhartig saamstem; hierdie is net oë verblindery. Persoonlik glo ek al baie jare, nog voor fw se verraad dat ons die paadjie gaan loop. Ek het destyds vir ‘n stadsraad gewerk, het my opinie net gegee as daar gevra word daarvoor, en is elke keer uitgekryt as ‘n doemprofeet en ‘n verregse. Ons Vader YAHWEH sê baie duidelik vir ons dat ons almal deur die smeltkroes sal gaan voor HY verligting sal bring. Wat vir my verbasend is, is dat so baie mense die waarheid wat nou voor hul oë afspeel steeds nie kan raaksien… Lees Meer »

E M
Guest
E M

Dirk ek gaan ‘n raaiskoot waag op jou vraag oor hoekom Augustus. Augustus was mos die maand waarin die Bantoe- trust en -grond Wet, 1936 (Wet 18 van 1936) ingestel was. 31 Augustus. Dit het 87% van die grond vir hoofsaaklik blankes gereserveer en 13% vir swartes. Swartes wat grond in die wit areas besit of bewoon het was onteien en geskuif. Swartes kon net op plase woon maar dit nie besit nie en was net tydelike inwoners van Suid Afrika. Dit het ‘n swart uittog van landelike gebiede na industriële areas veroorsaak waar hulle moes werk vir hongerlone. Die… Lees Meer »

Dirk+Albers
Guest
Dirk+Albers

E M, baie dankie vir daardie openbaring ! Ek dink ook jy het die spyker op die kop geslaan. Ons is geneig om te vergeet watter ontsettende invloed geskiedkundige datums uitoeffen op politike besluite. En dit gebeur reg deur die wêreld so. Dan is daar baie keer ook die menslike, ( kinderagtige ? ), verwaande benaderings bv. Ek vergeet die besonderhede, maar een of ander GROOT besluit was iewers in die wêreld gemaak, omdat dit die groot gees se vrou se verjaarsdag was. Ek is steeds oortuig dat die destydse ” prohibition ” in Amerika, is deur die ( christen… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan, Baie dankie vir jou skrywe. Jy behandel ‘n hele aantal onderwerpe, wat ons goed inlig en herinner aan die redes vir ons volk se benarde situasie. Die gety het weliswaar gedraai a.g.v. herhaaldilike misleiding deur dwase wat as leiers, predikers en vele ander sogenaamde slimmes, met laster en valsheid die volk probeer lei en onderrig het. Die weg is vir die “bose” vyand voorbery om ons as volk tot niet te maak en selfs om ons God Yahweh tot niet te verklaar. Baie ontstellend is die opname van die “dwaas” wat sy eie Skepper laster. Is hy verstandloos ?… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Kyk na die video van Eugene Terreblance met betrekking tot die grondkwessie in Suid Afika – Wees geduldig en volg die skakel
https://www.facebook.com/1747194505585037/videos/1809175156053638/?hc_ref=ARQbSbe6SLGoeNjIXIQTbsQHL-D_bM1LgNTACSUgE50qd1HgaCPHs2dDgHJyjXt-dGA&pnref=story

Jan Nel
Guest
Jan Nel

Johan, dit is so dat Terreblance ver regs was, maar dat hy die waarheid gepraat het is ook so, en daarom is hy van die gras gemaak, hy kon die konserwatiewes dalk net bymekaar hou en dus die volk n eie identitiet behou en daarom was hy n absolute bedreiging vir die manne wat werklik die toutjies trek. Ons is veronderstel om net stilweg vermoor te word en alles te verloor sonder dat ons erens heen kan draai om die storie te vertel, enige een wat opstaan en iets probeer doen het onmiddelik n teiken op die rug, die werk… Lees Meer »

Dirk+Albers
Guest
Dirk+Albers

Mense, let tog mooi op watter TOTALE verwarring daar in hierdie land heers, veral oor die grond kwessie ! En die politici gooi net jakkalsdraaie vir die vales, en argumenteer, en redeneer, maar die verwarring neem net toe. Veral onder die breinlose, bloeddorstige massas. Hulle gee nie n HEL om oor voedselsekerheid, of die ekonomie nie. Neem nou maar mantashe se nuutste uitlatings. Hy het dit teen die ” greedy farmers, ” met die groot gronde, wat heeltemal te ryk is na sy ( kommunistiese ) smaak. Nou glo ek hierdie ryk boere stem seker almal vir die DA, en… Lees Meer »

Theunis
Guest
Theunis

Dirk is my gevoel ook gaan die manne wees wat ook nie self boer. Weet van so een of twee wat ook nie deur die Sabbat gepla is en dan loop die planters terwyl hy in sy kerk sit. Alles is mos vergeefbaar! Die groot regse boere sal laaste deurloop en tot dan sal daar nie n skoot klap. Ineteresante voicemail ontvang van n oud Rhodesier, sy opmerking laat mens nogal dink. Se in Rhodesie was dieselfde, vat die boere se grond of jaag hul van die grond af en daar is geen weerstand verder, en hulle weet dit! Is… Lees Meer »

Jan
Guest
Jan

More Dirk, een storie word vertel maar die agenda is lankal in plek deur Govermunto. A special NEC meeting scheduled for April 20 to 21 will be held to discuss the land issue as well as a land summit involving all South Africans. ANC head of policy Jeff Radebe announced during the official launch of the party’s 54th conference report and resolutions that the organization will organize workshops and consultations with all South Africans on the practical steps the ruling party would take to implement its conference resolution land expropriation and agrarian reform. He said implementing land expropriation without compensation… Lees Meer »

akarta
Guest
akarta

i dont see chaos, it seem there is blanket push from multiple fronts in pushing this narrative. “We cannot wait for Parliament,” Nkoana-Mashabane said. only afew have questioned it, ie Mosioua Patrick Lekota, the zulu king. the only chaos is on the ground level, the upper levels its mostly a united front. and one can easily see how the night attack will come first (a tipping point) concerning this issue, once that spills out then the start of the b on b civil war. also concerning the night attack, for certain targeted neighborhood, the useful tools that will be to… Lees Meer »

akarta
Guest
akarta

I await for the day when i stand shoulder to shoulder with my tribe, my people outside of lichtenburg. Godspeed on your journey to this place. Be strong and of a good courage.1 The Lord is my light and my salvation: whom shall I fear? the Lord is the strength of my life: of whom shall I be afraid?2 He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: but they that wait upon the Lord shall renew their… Lees Meer »

akarta
Guest
akarta

Our friend sleepeth.1 I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him.2 If the dead rise not, then is not Christ raised: and if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits… Lees Meer »

Jan
Guest
Jan

To Akarta. you quoted this verse (The Lord is my light and my salvation: whom shall I fear? the Lord is the strength of my life: of whom shall I be afraid?2 He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.) I want to share something today which has totally changed my life and my faith and I don’t really care if somebody believe it or not, but this has given me the strength and faith to carry on every day. I had a horrible life and was a womanizer for a long… Lees Meer »

Mimi+Hildebrand
Guest
Mimi+Hildebrand

Dirk ek glo nie hulle gaan die groot boere eerste teiken nie. Dié boere gaan nog kos produseer. Dis die kleiner boere, wat nie kan terug baklei nie, wat hulle eerste gaan teiken.

Pieter
Guest
Pieter
Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Pieter,
Dit is verblydend om te sien hoe ons voorvadersaad in Europa na vore kom kom. Jy moet jou naaste liefhê (die wat dieselfde saad as jy deel) al bly hy ook 7,000 kilometers vêr van jou af. Duisende dankies aan België vir hierdie “broederlike” gebaar van besorgdheid en kommer oor die boere!

JanB
Guest
JanB

Is dit ‘n bewys dat daar opdrag gegee is om nie op te tree of om hof bevele uit tereik nie? Olievenhoutbosch land: Urgent application to order police to remove trespassers dismissed 2018-03-30 Alex Mitchley An urgent application seeking that police be ordered to remove trespassers from privately owned land in Olievenhoutbosch, Midrand was dismissed by the North Gauteng High Court on Friday. Judge Shahnaz Miah said it was not required that a court order be issued to compel the police to do what was required. Several property owners had approached the court following an attempted land invasion in Olievenhoutbosch… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (1), Die emosionele klimaat onder ons volksgenote is tans baie gespanne weens al die onbeheerste gebeure en rasverwante haatspraak. Dit is menslik dat baie kommer en vrees uitgespreek word, wat almal nog verder ontstel. Daar is ook geen berustende tekens van hulp of keer nie. Baie dinge gebeur in die land en die liberale media swyg uit vrees vir vervolging. Nuuskanale op TV, veral die soos ENCA, SABC en ander het geen voorneme om die ware gebeure en feite te beeldsaai nie, nee, net al die liberale reënboog gemors wat die “ANDER” se welstand en bose begeertes verteenwoordig. Geen… Lees Meer »

Johann Cronje
Guest
Johann Cronje

Adriaan (2), Net YAWHEH kan ons egter red! As ons “NET” vir Yahweh erken as ons “ENIGSTE” God (EN GEEN ANDER GOD NIE) en HOM “alleenlik” by Sy “Heilige NAAM (YAHWEH) aanroep, sal Hy ons onder Sy vleuls bewaar! (Sien vers 14 & 15) Dus geen ander name of titels nie, net YAHWEH. (….”Ek sal hom beskerm, OMDAT hy “My “NAAM” ken”.) Sy belofte – – Psalm 91:1-16 – HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot YAHWEH sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie… Lees Meer »

Mimi+Hildebrand
Guest
Mimi+Hildebrand

Jy is reg Johan. Net op YaHWeH vertrou.

Ons kan niks uit onsself doen nie. Vader gaan dit laat gebeur, sodat al die eer na Hom sal gaan, dat hierdie volk nie sal sê: ons het onsself gered nie.

Hester Nortje
Guest
Hester Nortje

Net n gedagte. Die trekkers het 7 dae voor bloed rivier begin om die gelofte af te le. Maar hul het nie gaan sit en wag op God om hul te red nie. Hul het voor berei vir die geveg. Hul het aangehou bid en hulp gevra en God het hul gered maar hul moes hul kant ook bring.
So sal ons ook ons kant moet bring.

Dirk+Albers
Guest
Dirk+Albers

Hester, dankie dat jy die essensie van n WARE gelowige se wandel voor Vader Yahweh in n paar woorde so mooi saamgevat het. Dit onderstreep die GROOT waarheid, dat geloof sonder werke is DOOD ! Zuma het pas in n kerk, ( was dit die boskerk ? ), in Durban, gevra dat die hele land vir hom moet bid ! Maar die christene gaan nou weer bolemakiesie slaan, want dit klink dan so ” heilig en opreg ? ” Maar let tog op, dat hy nie om vergifnis gevra het nie. En dit is BAIE slim, want as hy om… Lees Meer »

Dirk+Albers
Guest
Dirk+Albers

Vriende, weet iemand wat gebeur het met whitenationnetwork.com ? Ek probeer al drie dae om hulle op te roep sonder sukses. As ons vyande hulle toegemaak het is die situasie ernstig. Want julle kan dan seker wees vaandel.co.za verkeer dan ook in gevaar. Ek weet hulle word van oorsee bedryf. En ek het steeds respek vir die redakteur omdat hy openlik erken het, dat hy lank terug padgegee het uit die bose NSA nagmerrie. Ek het n probleem met die eienaars/redakteurs van webtuistes, wat nie die guts en/of eerlikheid het, om te sê hulle is in die buiteland nie. Ek… Lees Meer »

JanB
Guest
JanB

Dirk Whitenationsnetwork.com is terug op die net

Dirk Albers
Guest
Dirk Albers

Die boere MOET eers van hulle plase afgegooi word ! Graag wil ek hierdie ongewilde stelling op die tafel sit vir verdere debat. Ek het al by vorige poste verduidelik dat die blanke boere van hierdie land, baie spesiale mense is. Hulle is baie meer veelsydig en/of bevoeg as die gemiddelde stadsjaap, en is ook oor die algemeen baie meer bedonnerd. En dit is juis die rede waarom ons vyande die boere in hulle visier het. Die ” hunger for land, ” weet ons beteken eintlik ” hunger for war ! ” ( And to wipe the whiteman off the… Lees Meer »

Tommie Sadler
Guest
Tommie Sadler

Julle weet ek lees so deur al die terug voerings en so gepraat van land hervorming en land wat terug gevat moet word, is dit so opvalend hoe ver ons geval het as n nasie….. Ons afrikaner nasie vandag is nie waardig om ons voorouers se skoene vas te maak nie….en dit maak my so hartseer en bedroewig. Ons voorouers sou nie 2 keer op hulle laat wag het om op te staan en te gebaklei het vir wat hulle in geglo het en wat hulle sin was. As ons nog n nasie gewees het soos voorheen en so godsdienstig,… Lees Meer »

Tommie Sadler
Guest
Tommie Sadler

Ons mooi lyk afrikaner christinnet wat sit en wag dat alles vir hulle gedoen word (sommige immegreer net om eendag miskien, na dat die land weer wit is, deur ons ander wat agter gebly het die (ons) land met bloed gekoop het, terug te kom.) Dit is soos n plaasboer wat al vir generasies op die plaas, die grond; die land met sweet en bloed gevorm en gemaak het tot n pragplaas net sodat die swart man kan kom en die plaas net so vat en in een nag opvoeter tot niks…. Maar wat ek eintlik wil se is dat… Lees Meer »